Jump to content

Forskare kräver att oberoende aktör ska granska hälsoböcker


patrix
 Share

Recommended Posts

Menar du verkligen att våra läkare, som under många långa utbildningsår tillägnat sig gedigen medicinsk kunskap och förståelse, inte skulle kunna tolka nya studier efter moderna kriterier bättre, än t.ex. medlemmarna i ett forum som detta? Åtminstone, kan man tycka, om det gäller medicinare som uppnått professors status?😇

 • Haha 4
Link to comment
Share on other sites

Mycket osaklig och tendensiös artikel på DNdebatt.

Samtliga personer bakom artikeln har publicerat sig på förlaget Fri Tanke/Humanisterna. Detta förlag har startats av Christer Sturmark som t o m förra året var ordförande i föreningen Humanisterna. Denna förening är auktoritär och har inga problem att inskränka på andras frihet. 

Jag ser att Erik2 har info om denna grupp som publicerat artikeln i DN, och som också står VOFs tankegångar nära.

Samtliga artikelförfattare är verksamma hos Talarforum - föredrags- och talarförmedlare. Kanske man numera får så mycket mothugg och kritiska frågor från publiken vid sina föredrag som man inte fått tidigare? Man möter en mer välinformerad och kritisk publik. - Kanske t o m intresset för dessa Besserwissers minskar - dvs man får inte så många bokningar längre. - Sämre för ekonomin?  - Det är så väldigt ofta människors beteende och påståenden är tydligt påverkade av hur det blir med deras ekonomi.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

15 timmar sedan, HelgeK sade:

Maria Ahlsen driver ett alldeles för litet gym med en kollega, så man kan undra om hon inte är sponsrad i sina skriverier?

Hon jobbar med föreläsningar som ger ett bra ekonomiskt tillskott. Har detta företag tillsammans med sin kollega Jessica Norrbom. ttps://www.allabolag.se/9697645761/fortasana-handelsbolag

Humanisterna ger säkert stöd. Inte ovanligt att det finns kopplingar mellan enskilda dietister och Humanisterna. Det svenska dietistförbundet är mkt auktoritärt och motarbetar frenetiskt att någon dietist avviker från Nordiska näringsrekommendationer och från vad Nordisk Nutrition Foundation vill  att man ska basunera ut.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Det var något mycket bra som Tim Noakes sa på Twitter. Något i stil med att om det etablerade sjukvårdens metoder inte botar patienten så kommer patienten att söka hjälp på annat håll. Jag tror att detta sätter fingret på problemet. Anhängarna av sjukvårdens metoder och råd kan sedan skrika högt och försvara sig med vetenskaplig konsensus, antalet studier hit och dit men om behandlingarna inte ger önskad resultat = botad och frisk patient så är det bara munväder.

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Fast det finns ju så mycket dumheter att läsa i hälso- och kostböcker att man baxnar. Till exempel att vegankost botar allt från reumatism till välfärdssjukdomar. Eller att man blir fri från psykisk sjukdom genom att äta nyttiga bakterier, när t.ex en depression kan vara orsakad av svåra livstrauman som inte går att "äta bort". I New Age böcker typ Hare Krishna med mera så hävdas det ju fortfarande att "kött ruttnar i magen" 🤣

Men samtidigt låter det livsfarligt att böcker som inte stödjer livsmedelsverks kostråd och allmänna medicinska regelverk ska censureras. Vuxna människor kan avgöra själva om de tror på något. Kostråd eller alternativmedicin är heller inte invasiva behandlingar, det vill säga det värsta som kan hända är nog att det inte hjälper, man blir ledsen och återgår till gamla vanor. 

Förövrigt finns ju internet, så att censurera böcker leder bara till att folk slutar köpa och får informationen på andra sätt.      

 • Like 3
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Denna förhoppning faller på att det skulle innebära en inskränkning av yttrandefriheten. Så länge man inte innehar en t.ex. en läkarlegitimation så kan man säga och skriva vad som helst utan att drabbas av repressalier eller censur, såvida det inte rör sig om t.ex. hets mot folkgrupp o.dyl. Så vi kan sitta lugnt i båten och låta dem skrika sig hesa; de kan inget göra åt böcker med annat innehåll än de önskar sig.

 • Like 3
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

2 timmar sedan, Elinor sade:

Eller att man blir fri från psykisk sjukdom genom att äta nyttiga bakterier, när t.ex en depression kan vara orsakad av svåra livstrauman som inte går att "äta bort". I New Age böcker typ Hare Krishna med mera så hävdas det ju fortfarande att "kött ruttnar i magen" 🤣

Jo det kan vara svårt att skilja på sant och falskt, dock ligger mycket av informationens värde i hur mottagaren tolkar det. Vi människor har historiskt sätt skilt kroppen och hjärnan åt. Föreställningar om livet efter detta har sin påverkan. Om man anser hjärnan och nervsystemet vara kroppens organ som blir påverkade av tarmarnas bakterieflora så kan man hålla för troligt att psykisk sjukdom kan botas mha en friskare och rikare bakterieflora i tarmarna. Människa kan ju självläka många skador, varför inte depressioner och livstrauman? Dvs om man ser på bakteriefloran som en förutsättning att näring tas upp ur maten och att nyttiga ämnen kan produceras av bakterier och konsumeras av hjärnan och nervsystemet så är det en förutsättning för självläkning.

Man kan vända på steken. En sjuk kropp är inte så värst motståndskraftig. Det kan vara så att en sjuklig tarmflora har lett till att man har fått den där livstrauman till att börja med. Hade man haft en frisk kropp kanske man inte hade tagit så illa vid sig av yttre påverkan utan haft en större motståndskraft och var mera robust psykiskt. 

Bakterier som lever på kött kan mycket väl se till att "köttet ruttnar i magen" men det behöver inte vara farligt för oss. Det kan vara bra för oss. Vår syn och vår definition av förruttnelsen kan stå i vägen för hur vi tolkar olika uttryck. 

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

2 timmar sedan, Katerina sade:

Det var något mycket bra som Tim Noakes sa på Twitter. Något i stil med att om det etablerade sjukvårdens metoder inte botar patienten så kommer patienten att söka hjälp på annat håll. Jag tror att detta sätter fingret på problemet. Anhängarna av sjukvårdens metoder och råd kan sedan skrika högt och försvara sig med vetenskaplig konsensus, antalet studier hit och dit men om behandlingarna inte ger önskad resultat = botad och frisk patient så är det bara munväder.

Å ena sidan kan man förstå att en del av läkarnas eget problem består i att riskera sin legitimation, om de skulle beträda vägar utanför sin medicinarutbildnings gränser. Många i läkargruppen har redan hört hur många hamnat i sökarljuset genom att tillämpa "okonventionella" metoder. Knappast någon är okunnig om Annika Dahlqvist kamp i kostfrågan, inte heller Tim Noakes problem i Sydafrika och några till.  Som jag kan minnas av de affärer som uppkommit just i kostsammanhang, har dessa och liknande  enbart startats av professionellt verksamma dietister (den stridbare läkaren Gary Fettke och hans kamp mot dietiströrelsen i Australien inte att förglömma). 

Uppenbarligen spelar det ingen roll att alla av de anklagade fått upprättelse - fortfarande anser dietisterna i de flesta länder att dessa "okonventionella" läkare haft fel. Den enkla anledningen är att dietisterna tror kunskaperna de själva tillägnat sig under sin utbildning är ristade i sten - för alltid  oföränderliga. Ingen läkare skall tillåtas sticka upp och lägga ut texten för dietistproffsen på kost. Med några lysande undantag är uppenbarligen flertalet dietister inte tillräckligt intresserade av att vidareutbilda sig. Kanske en del har orkat ta sig tid till att kika på en del av forskningen och konstaterat den gå stick i stäv mot vad de en gång lärt sig, i Sverige t.ex. av Stephan Rössner,  Mai-Lis Hellenius etc.. Varje dietist vet för övrigt att det kostar på att anamma annan kunskap än den som i enighet håller samman den egna yrkesgruppen.  

Vad läkarna beträffar ser vi också gång på gång vilka svårigheter de har att ta till sig forskningsrön som går i annan riktning än den som också de fått inpräntad under medicinarutbildningen. Ett typexempel är påståendet om att diabetes 2 skulle betraktas som en livstidslång sjukdom som bara går att "bota" med medicinsk terapi. Enligt Tim Noakes, som själv var diabetiker, kan det mycket väl vara fråga om en sjukdom som man alltid bär på - åtminstone i hans fall, kanske också i mitt.  Vad han och vi andra som drabbats vet, är dock att den definitivt inte behöver läkemedel för att hålla oss friska.

Som vi sett på forumet, tycks detta med kontroll (läs=censur) av litteratur till stor del vara inriktad på sådan som handlar om kostråd. Mot bakgrunden ovan är det ganska sannolikt att både läkare och dietister kan tänka sig censur. Ser man på dietiströrelsens inblandning i miljörörelsen beträffande produktion av livsmedel tycks alla vara veganer. Det visar sig bl.a. i okunniga dietisters ständiga påståenden om mastodontmängderna kött som LCHF-entusiasterna förbrukar - därmed utnämna oss till klimatföreträdarnas huvudmotståndare. 

Slutsats: Företrädarna för den medicinska skola, med vilken Hippokrates (den förste och främste medicinaren) - styrde upp antikens läkekonst, har i dagens klimatfokuserade diskussion, en allt svårare situation. Speciellt svår med tanke på att en bedövande andel deltagare på klimatsidan kommit att utgöras av veganer och vegetarianer. Det enda en LCHF-entusiast får trösta sig med är att, utan medicinering, lättare kunna hålla sig frisk och leva ett långt liv (om det så skulle vara på en köttbulle om dagen - tilldelad av föreningen: "Levande kossor alltid lyckliga").🔪

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Jag hörde också om detta. Man tror knappt att det är sant.

Förmodligen så känner de konkurrens från hur bra det har gått för de som läst på lite och vågat pröva LCHF. De kan t o m i vissa fall ha slutat att ta sina mediciner...

 • Like 1
 • Haha 2
Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
 • Create New...