HelgeK

SNF satsar 10 miljoner området för att bekämpa fakenews om kost och hälsa

Recommended Posts

Swedish Nutrition Foundation har beslutat att satsa 10 miljoner per år för att motverka "fake news". Nu tycks det som om  SNF driver en kampanj för "kvalitetskontroll"av  hälsoböcker m. m.. Det började med en artikel av fem forskare som tyckte att det behövdes en oberoende instans som kunde  kvalitetsgranska hälsoböcker. I deras artikel visade det sig att de ville man skulle stödja sig på "De nordiska näringsrekommendationerna". Men är de vetenskapliga? Nej de har allvarliga  brister. Se:

 http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Kommentar/2014/06/Fettintag-och-hjartsjukdom-i-omstridd-metaanalys/

Ett  citat från Jonas Lindbloms kommentar: "Men författarna av Cochranerapporten gjorde också en känslighetsanalys där studier med en systematisk skillnad i omvårdnad eller kostintag utöver fettkvalitet mellan interventions- och kontrollgruppen avlägsnas från analysen. Författarna skriver så här:  "removing studies with a systematic difference in care between the intervention and control arms, or removing studies with dietary differences other than dietary fat differences both removed the statistical significance of the effect"  

Ett exempel hur det skulle kunna gå till: Om man har en grupp som äter mättat fett och röker, och en annan grupp som fått i uppgift att minska på mättat fett och även minska på rökning.Men om det leder till minskad hjärt sjukdom , så går det inte med säkerhet att säga om det beror bara på en av faktorerna eller bägge. Men i Cochranerapporten tog man bort dessa osäkra studier, och då fanns det inget som talade för att mättat fett är farligt! Men sockerindustrin har sedan Ancel Keys tid lagt skulden för sockrets skadeverkningar på mättat fett. Så SNF  och de nordiska näringsrekommendationerna följer en tradition av oseriös forskning. Det spelar förmodligen roll att Nordic Sugar ingår i SNF, och att många livsmedelsföretag tillsätter socker till sina produkter, för att de vet att folk äter MER om socker tillsätts, och deras verksamhet har varit framgångsrik. Idag är 51% av svenskarna överviktiga. Men trots de vill inte SNF ändra sin syn och SLV följer SNF slaviskt.

   Några exempel på de om förespråkar "kvalitetskontroll"är:

Elisabet Rytter.

Många kommer säkert ihåg henne från denna debatt: http://annfernholm.se/2014/10/14/sockrets-farlighet-har-jag-pusslat-ihop-en-egen-teori/   Men Rytter är igång även idag: https://www.livsmedelsforetagen.se/rytter-rattar-storsaljaren-kimchi-och-kombucha/  Jag tror inte Rytter främst aktiverar sig i denna debatt pga en salt fermenterad koreansk kål sallad. Jag gissar att hon vill kväva kritiken mot den sockerrika högkolhydratskosten.

 

Näringsfysiolog Ingrid Larson från Liivsmedelsföretagen:

https://www.svd.se/charlataner-gor-pengar-pa-kostrad--oerhort-allvarligt

 

Hanna Brus

Hanna är en VoF propagandist, som framträtt på VoF arrangemang med Dan Larhammar. Hanna brukar påpeka att hon inte är medlem i VoF, och Journalister och andra opinionsbildare döljer ofta sina band till VoF(Förmodligen pga att skeptikerrörelsen(där VoF ingår är en känd kanal för industrilobbyister att föra ut sina ståndpunkter.) Hon visar på att även hon tycker illa boken om två koreanska maträtter:   https://www.dagensmedicin.se/blogg/hanna-brus/2019/03/03/soki-choi-och-bonnier-fakta-sidsteppar-sig-forbi-kritiken/ 

 

Kajsa Asp Jonson är en dietist som också oroar sig för att en bok om två traditionella maträtter, och tycker det behövs faktagranskning av böcker om kost och hälsa: http://kajsaasp.se/2019/03/nyanserade-budskap-och-faktagranskning-ja-tack/

 

Det finns ingen anledning att tro att dessa förespråkare  av Faktagranskning är det, för att de inte skall spridas överdrivna påståenden om traditionella koreanska maträtter(Jag vet att det är en maträtt och en dryck)utan vad de är ute efter är kritiken mot den sockerrika högkolhydratkoster, som orsakar fetma, typ 2 diabetes, och bidrar också till att många andra sjukdomar...SNF har skrivit att de skall satsa 10 miljoner per år och det här nog en del av det.

 

Se även  Robert Lusig där han intervjuas av Dr Bret Scher(om du inte redan sett den): 

 

  • Gilla 3
  • Tack! 2

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skämt åsido - en kort genomläsning av förutsättningar och motiveringar bakom tankegångarna för denna "10-miljonersgrupp" ger direkt en känsla av att ingen av "experterna" har minsta kunskap om  Bradford Hills kriterier. De tycks inte heller förstå att studier de hänvisar till, som relaterar till fett, rött kött etc., bygger på illa utförda korrelationsstudier, utan bevisade kausala samband.

Frågan är hur länge överåriga representanter för denna typ av auktoritetsgrupp, får fortsätta verka utan att någon bekvämat sig med att  studera den kvalitativt sett överlägset högtstående forskning som ligger bakom lågkolhydratkosten uppkomst.

Ett sorgligt och genant faktum som också tydligt framgår, är att expertgruppen inte efter mer än ett halvsekel insett att Ancel Keys hypotes om fettets skadliga roll i grunden var fel. Lika skrämmande är att konstatera gruppens oförmåga att inse grunden till utvecklingen av det metabola syndromet med basen i diabetes 2, prediabetes och den fetmaepidemi resp. ökande demenssjukdomar som tidigare kostrekommendationer orsakat. 

Påståendet att fasthållandet av de tidigare kostrekommendationerna skulle ligga bakom den ökande medellivslängden är ytterligare en felaktig slutledning av ren korrelationskaraktär. I USA antyder man tvärt om en situationen närma sig med en föräldrageneration som för första gången i historien riskerar att överleva sina barn.

P.S.

Återigen tack till dig HelgeK som tar dig tid att sopa upp information för forumet att ta ställning till.

  • Gilla 6

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
On 2019-03-18 at 16:42, Inez sade:

den tid är förbi när allting kan köpas för pengar. Den senaste tiden har jag fått en känsla av att "vanliga människor" har tappat tron på auktoriteter och inte sväljer vilka budskap som helst. Man rättar sig mer efter vad som är inne i de egna kretsarna-  det behövdes ju ingen miljonsatsning för att ge veganismen den spridning den har fått i storstäderna, till exempel. Och när man är ute och surfar på nätet hittar man ju oräkneliga populära bloggar och Youtube-videos som förespråkar lågkolhydrat/högfettkost.

POSITIVA TONGÅNGAR

Härligt med dina positiva tongångar - i stil med Tim Noakes, när han kommit till klarhet med orsakerna bakom sin egen diabetes och insett sina trettio års misstag som idrottsprofessor. Han yttrade då med sitt smittande leende att en dramatisk förändring snart "måste" komma!!! Han räknade då med att forskare och läkare snabbt skulle anamma den moderna forskningen, på samma sätt som han och därmed sprida sina nya kunskaper till patientledet. Dock hade Noakes kort därefter bara att acceptera faktum - de enorma resurser som hela tiden finns redo att sättas in för att med köpta forskare bevisa den välformulerade forskningen på lågkolhydratsidan vara fel.

DE TIO MILJONERNA TILL ATT RÄTTA TILL SPRIDNING AV FELAKTIG KOSTINFO

Långsamt smyger sig en djävulsk känsla fram, som knappast har att göra med vanliga kokboksförfattares rekommendationer om någon enskild ingrediens och dess undergörande förmåga för kroppen. Referensgruppen ser knappast sådant utgöra väsentligt problem eller allvarlig risk att ödsla tid på. Vad  det är fråga om är den stora skiljelinjen vid valet av energimedium - socker eller fett. Vad vi kommer att få se är en ideologisk strid om just detta. Faktamässigt kommer naturligtvis lågkolhydratkosten att tills vidare vinna striden men genomslagskraften, via "expertisen" kommer, med hjälp av massmedia, att få genomslag åt andra hållet.  Det finns därför anledning att fundera över  bakgrunden till referensgruppens yttranden om det rätta i att hålla fast vid den gamla tallriksmodellen.

LÄKARNAS MEDVETENHET OM AKTUELLT FORSKNINGSLÄGE

Det märkliga vi nu upplever, är att en alltför stor del av den äldre medicinargenerationen (inte bara ovan nämnda, som låter sig köpas) fortfarande tycks vara omedveten om de senare decenniernas klara belägg för det sunda i att avlägsna sockerbildande kolhydrater ur kosten till förmån för fett.

Visserligen brukar det sägas att läkarna saknar utbildning runt kosten - egentligen ingen bärande förklaring - och frågan är hur väl de känner till  Hippokrates - den medicinska professionens anfader - som för mer än två tusen år sedan förkunnade sin inställning till födan som den huvudsakliga medicinen. Dessa läkare har inte, som flertalet medlemmar på detta forum, insett att det naturliga för en människa är att, med ett fåtal undantag (ärftliga sjukdomar och olycksfall), vara frisk utan medicin.

VILKEN HUVUDUPPGIFT HAR LÄKAREN

Det tycks inte vara läkarnas uppgift att hålla läkemedelsproducenternas kunder friska med hjälp av kosten, dvs. utan behov av medicin. Det senare strider mot dessa företags huvuddoktrin, som går ut på att skapa behov av läkemedel att inta livet ut - detta sker bl.a. genom att bestämma ett blodtryck 120/80 vara över det optimala. Dvs. flertalet människor borde alltså, livet ut, knapra i sig blodtrycksmedicin. Detsamma gäller lipidprofilen att rättas till med statiner livet ut. Volymen mediciner, som med liknande synsätt skyfflas ut till patienterna via dagens läkare, är helt enkelt oöverblickbart inkomstbringande för läkemedelsföretagen. För dessa är då naturligt att bara låta sådan förvirrande information komma ut som svartmålar en livsstil som håller medicinen borta. Det kamoufleras genom att läkarna uppmanats att vid sidan av annan förskrivning införa motion och råd runt viktreducering - vi vet alla hur resultatet genom de råden blir.   

BETYDELSEN BAKOM FÖRSTÅELSE AV UNDERVERKET - DEN ENSKILDA CELLEN

Min föreställning av kunskaperna, som dagens läkare sitter inne med, imponerar inte - förståelsen runt kroppens ca. tvåhundra celltyper och betydelsen av det normalt väl inställda samarbetet mellan dessa, varav ca. en halv miljon i genomsnitt inryms i en kubikmillimeter kroppsvävnad.  Viktigt i sammanhanget är att varje cell i kroppen gör allt, för att neutralisera alla invasiva försök med kemiska medel (mediciner). Medel avsedda att tvinga kroppens celler att motverka den annars normala anpassningen efter de tillfälliga eller kontinuerliga behov som uppstår varje sekund under en människas liv. Medicinanvändningen världen över börjar nu närma sig det stadium, då andelen dödsfall på grund av medicinering utgör den mest högfrekventa orsaken.  

Den bärande inställningen för varje läkare och naturligtvis för varje människa, innan den inlemmas i skaran patienter, är att tillse att varje cell i kroppen tillförs de näringsämnen som krävs för en sund funktion. På senare år har den tidigare rekommendationen att klara alla problem, främst med motion och muskelträning, flyttats ner till andra plats. Egentligen en naturlig sak med tanke på att effektiv träning faktisk är beroende av den kost som tidigare tillförts kroppen.

Så när en cell, nedan avbildad, får problem, är orsaken med mycket stor sannolikhet att den i sitt inre saknar något eller fler näringsämnen för att fungera optimalt, eller att omgivningen den befinner sig i (det cirkulerande blodet) har fel sammansättning t.ex. för hög andel glukos som tvingar bukspottkörteln att pressa på med större mängd insulin, för att tvinga cellen öppna portarna till sin redan överfulla lagerlokal att lagra ytterligare glykogen i etc.. Vad gör sjukvården i det senare fallet - ser till att med tvångsmedel hålla nere blodsockret, när det rationella rimligen vore att minska intaget socker via kosten. Det har professorn, Tim Noakes och vi andra uppfattat som naturligt, medan läkarna, enligt socialstyrelsens riktlinjer, skriver ut medicin (i allra värsta fall insulin) och öppnar kurser för diabetiker där de får lära sig att äta kolhydrater som bara långsamt höjer blodsockret. Detta är bara en av missuppfattningarna bakom sjukvårdens inställning till hur diabetes 2 bör botas. Insulin har en oerhört viktig funktion, när kroppens celler är insulinkänsliga nog. Om man övergår till hjärnan, när den huvudsakligen drivs av glukos, kommer hjärnans celler, om de saknar tillräcklig känslighet för insulin, att utsättas för svält på energi i form av glukos, varför signalöverföringen synapser/neuroner försämras. Det är resultatet av en lokal form av diabetes, kallad diabetes 3, som innebär någon form av demens t.ex. Alzheimers sjukdom.  Även som motmedel mot denna sjukdom, visar sig fettet som drivmedel överlägset glukos - alltså talar för LCHF.    

NÄR CELLEN BÖRJAR MÅ ILLA

Cellens chef (processorn) har att låta datorprogrammet (DNA) sköta den levande cellen funktioner och RNA till att bestämma lämplig tidpunkt för cellens självmord och uppbyggnaden av ny cell. I värsta fall kan den senare förmågan förloras genom störningar i tillförseln av födoämnen eller genom artificiellt tillförda hormoner som innebär att cellen förlorar sin naturliga funktion och börjar leva ett eget liv utan att vara till nytta för kroppen - en cancercell har fått liv. Vid normal sockerkost har cancercellen, med sin glupska aptit på socker (20 gånger normalcellens), goda förutsättningar att växa till sig. Vid LCHF-kost (fettdrift) däremot blir cancercellens förmåga att i inledningsskedet livnära sig, betydligt begränsad. Även i detta läge visar sig LCHF-kost ge stora fördelar.

829039493_SVETLANACANCERSLUTLIG.thumb.jpg.2b24f004bb9e2f952a8ffb0c43730c80.jpg

1876106920_ScreenHunter_1904Jan_1022_47.jpg.c73e55e600ae7317d19e13a42cd50f8c.jpg"Försök inte trassla nu, ät så mycket socker du kan, så ska jag hjälpa dig att växa till en stor, stark och vacker tumör. Var inte rädd för onkologen, du vänjer dig snart vid det han sprutar in och du kan bli ännu vackrare än nu på ett annat ställe. Bli kompis med någon av de vita blodkropparna och be om skjuts  till någon undanskymd plats, så ska du se att allt blir bra - jag har sjukvården med mig i detta! Läkarna förstår ändå inte varför vi ogillar fett - precis som dom har lärt sig, men av helt olika skäl. Det är därför som man satsar 10 miljoner om året på att få folk att fortsätta äta sockermat och skippa fettet. Ingen skall få veta sanningen - jag älskar dom äldre medicinarna!!!"

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Gäst
Svara i detta ämne...

×   Du har klistrat in innehåll med formatering.   Ta bort formatering

  Only 75 emoji are allowed.

×   Din länk har automatiskt bäddats in.   Visa som länk istället

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.