En cancerforskare som år 2019 uttalar sig på sättet ovan, vittnar om hur illa det är ställt inom cancerforskningen. Konstaterandet runt sockrets roll var Otto Warburg klar på redan för ett sekel sedan. Han representerar  den hittills historiskt främste cancerforskaren - alla kategorier. Han utredde  bl.a. att glukosförbrukningen var enorm för cancercellen jämfört med normala cellers. Läkemedelsföretagen insåg tidigt att tillämpningen av Warburgs forskning drastiskt skulle minska möjligheter
    • Tack!
    • Gilla
    3