Jump to content

Hälsomarkörer Werlabs


pch

Recommended Posts

Bifogar värden från provtagning.

Läkare hos Werlabs gav följande kommentar om blodfetter:

"Dina blodfetter har åter försämrats. Kolesterol- och LDL-värdet ligger mycket förhöjda. De nivåer som brukar anges som önskvärda är <5.0 (Kolesterol) respektive <3.0 (LDL). Därtill ses ett ogynnsamt förhöjt värde för Apo B som också leder till en förhöjd ApoB/ApoA1-kvot vilket indikerar en ofördelaktig kolesterolbalans. Det som eftersträvas för män är en kvot <0.7. Som jag skrev i min förra kommentar kan värdena ofta påverkas med kostomläggning och ökad motion men de ligger såpass högt att de också bör bedömas via din allmänläkare framför allt eftersom du uppger att du lider av hjärt-kärlsjukdom.

Hade infarkt 2017 som jag inte ens hade märkt.

Kommentarer mottages tacksamt1274293517_Skarmavbild2019-04-03kl_11_11_22.thumb.png.92f7c344548084ea2b2a54811722e5e1.png

Link to comment
Share on other sites

Mina egna värden ligger precis utanför gränsintervallerna och därmed en bra bit ovanför vad "vissa" anser som lämpligt. Jag har funderat att på sikt justera fettintaget lite mer till förmån för olivolja och fiskfetter. Lättare sagt än gjort. 😉

Men eftersom du har en tidigare hjärthändelse och dessutom ligger utanför gränsvärdet för antalet LDL-partiklar (P-ApoB) så kan det nog vara bra att försöka göra något nu, kanske det som jag funderar på, mer fiskfett och olivolja...  mindre kokosfett och smör. Det kan nog vara bra att prata med en läkare som Werlabs rekommenderar och i värsta fall börja med någon sorts statiner om du inte kan få ner din P-ApoB på naturligt sätt ( i så fall var uppmärksam på biverkningar).
 

Mer läsning här:

https://www.dietdoctor.com/se/kolesterol


Citat från länken ovan:

"Observera dock att många som redan har både känd hjärtsjukdom och dåliga blodfetter kan behöva ta till båda lösningarna samtidigt (statin-medicin OCH mindre kolhydrater) för att hålla sin risk på en låg nivå. Med tiden, om den metabola störningen i kroppen minskar tillräckligt, kan de längre fram kanske klara sig utan statiner. Detta om blodfetterna ändå håller sig mycket bra – helst mätt med det bästa måttet ApoB/ApoA1… Mer om detta nedan."

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Det finns en del (anekdotiskt) som tyder på att vissa som får problem med ogynnsamma kolesterolvärden när de äter LCHF kan fixa detta med att äta mera enkelomättade fetter (ex olivolja) och mindre mättade fetter (ex smör).

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Vid besök 13/5 på NÄL´s hjärtmottagning rekommenderade läkaren kraftfullt och med all önskvärd tydlighet att statiner var, i princip, livsavgörande!

Hon är helt på det klara med min inställning till nämnda preparat. Idag fick jag brev med detta innehåll:

"Du har hög lipidnivå med stor risk för ny hjärtinfarkt. Om du absolut inte vill använda Ezetrol eller statiner finns möjlighet till behandling med Repatha"

Öppenvårdsanteckning: 

Pat har lämnat sina blodprover som visar LDL på 6,5, kolesterol på 8,4. Pat trotsat insatt Atorvastatin och Ezetrol sedan tidigare.

Kommentarer mottages tacksamt

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Av en slump har jag just läst om "kolesterolsänkaren" Ezetrol. Jag visste inte att den såldes i Sverige. Malcolm Kendrick skriver om detta preparat i sin bok  A Statin Nation. Han tar upp det kliniska testet på Ezetrol som ett exempel på hur läkemedelsbolag med avancerad statistisk manipulation kan få en medicin som inte har några positiva verkningar att ändå framstå som verkningsfull. I samma avsnitt skriver Kendrick om rabdomyolys, en biverkan hos vissa kolesterolsänkare som är särskilt obehaglig. Rabdomyolys innebär att muskulaturen bryts ner, nedbrytningsprodukterna hamnar i njurarna som slutar fungera och sedan dör man. Om man slår upp Ezetrol i Fass så varnas det faktiskt för rabdomyolys, även om de underlåter att nämna att denna "biverkan" snabbt kan leda till döden. Citerar ur Fass (min fetstil):

"Skelettmuskulatur

Fall av myopati och rabdomyolys har rapporterats efter marknadsintroduktionen av Ezetrol.

De flesta patienter som utvecklade rabdomyolys behandlades med en statin och Ezetrol samtidigt. Rabdomyolys har emellertid endast rapporterats i mycket sällsynta fall då Ezetrol givits som monoterapi och i mycket sällsynta fall då Ezetrol givits som tillägg till andra preparat som är kända för att vara förenade med en förhöjd risk för rabdomyolys. Om myopati misstänks på grund av muskelsymtom eller bekräftas genom ett kreatinfosfokinasvärde (CPK) >10 gånger den övre normalgränsen (ULN) ska Ezetrol, ev statin eller annat sådant läkemedel som patienten tar samtidigt omgående sättas ut. Alla patienter som påbörjar behandling med Ezetrol ska upplysas om risken för myopati och uppmanas att utan dröjsmål rapportera oförklarlig smärta, ömhet eller svaghet i musklerna (se Biverkningar)."

 • Like 3
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Guest Tureborgaren

DietDoctor: Snabbkurs i kolesterol https://www.dietdoctor.com/se/kolesterol

 • "Hjärtfriska har sällan någon större nytta av kolesterolmedicin. Däremot kan det ge biverkningar som muskelvärk, muskelsvaghet och sämre sexliv.
 • Har du redan känd hjärtsjukdom (kärlkramp, hjärtinfarkt) vill man sikta på än bättre värden. Då kan blodfettsmediciner ofta vara motiverade. Diskutera då med din läkare."

 

Link to comment
Share on other sites

7 timmar sedan, pch sade:

på NÄL´s hjärtmottagning rekommenderade läkaren kraftfullt och med all önskvärd tydlighet att statiner var, i princip, livsavgörande!

Det är läkarens plikt att göra enligt socialstyrelsen krav, speciellt när det gäller patient med tidigare hjärtinfarkthistorik. När du som sådan själv väger risken att få ytterligare infarkt eller avlida i förtid, kanske du på nätet ser siffror, gällande minskad risk under en kommande 20-årsperiod på 25 % (relativrisk). En siffra som läkaren har i gott minne. Det kan betyda att istället för en absolutrisk utan statiner på 2 % minskar risken till 1,5 % med statiner (2 minus 25 % av 2 =1,5 %). Det är i sådant fall den siffran du skall ställa mot de biverkningar som statinerna har, t.ex. risken för diabetes 2 (som statinerna medför)  med ungefärligen samma siffror. 
Skälet till att du upplever ett kompakt motstånd mot statiner på detta forum, är bl.a. att flertalet här är klara på den statistiska bakgrunden bakom beräkningarna som läkemedelsföretagen presenterar. Dessutom har en del, bl.a. jag själv, tidigare utnyttjat statiner, som kunnat sättas ut efter LCHF-start med goda kunskaper om skillnaden före och efter.

Den rekommendation jag kunde ge dig (några år före min 90-årsdag), vore att köra hårt med K2-vitamin MK7 under någon månad (360 ug/dag). Då kan du räkna med att rensa hjärtats kransartärer från kalciumbeläggningar (som ligger över kolesterolreparationer) med i storleksordningen 30 %. Då mjukas kärlen upp och sänker ditt blodtryck resp. risken för ytterligare infarkt. Jag förutsätter att du tillämpar strikt LCHF (till ketos), sköter sättet att dricka vatten (före sänggåendet och en halvtimme före och efter måltiden resp. ser till att din saltbalans är ok) - allt utan gifter och läkemedel.

P.S.

Vad gäller riskbedömning kan du använda riskkalkylatorn:

http://tools.acc.org/ASCVD-Risk-Estimator-Plus/#!/calculate/advice/riskgraph/

och kika på mina erfarenheter runt statiner nedan att väga mot dina, resp. de riskgränser som läkarna har att röra sig med:

 • Like 3
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Har precis skaffat tillskott med 200 mikrogram K2-vitamin per dos. 
 

Jag är ordinerad 1 tablett morgon & kväll av dessa:

 • acetylsalicylsyra
 • Kandesartancilexetil
 • bisoprolol 

Har på eget bevåg halverat dosen. Kanske bör man sluta med acetylsalicyl helt i samband med K2?

Link to comment
Share on other sites

28 minuter sedan, pch sade:

Har på eget bevåg halverat dosen. Kanske bör man sluta med acetylsalicyl helt i samband med K2?

Man får räkna med att dosen som en läkare ordinerar har grundläggande skäl. Utan  mycket starka belägg bör man inte göra egna ändringar. Vad gäller blodförtunning (acetylsalicylsyra) förmodar jag att läkaren inte nämnt något om omega 3 eller vatten!

Det brukar rekommenderas att inte blanda samman blodförtunnande medel med K2-vitamin (det senare bör tas tidigt på morgonen). Om du är inne på K2-vitamin till att avkalka blodkärlen, kör K2 i 400 ug per dag under en månad. Kolla sedan på ditt blodtryck (kontrollera redan nu ditt tryck att senare jämföra med).

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Acetylsalicylsyra är ett gissel för tarmen... Vet inte om behovet av blodförtunning väger upp det men det ställer till massor av problem för att det förstör tarmfloran och skapa gynnsamma förutsättningar för virus och svamp. Inte lätt att behöva ställa olika saker mot varandra.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

3 timmar sedan, MariaF sade:

Acetylsalicylsyra är ett gissel för tarmen... Vet inte om behovet av blodförtunning väger upp det men det ställer till massor av problem för att det förstör tarmfloran och skapa gynnsamma förutsättningar för virus och svamp. Inte lätt att behöva ställa olika saker mot varandra.

När skall våra läkare börja inse att det finns en mängd metoder som naturen bjuder (som vatten och omega3)?

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

24 minuter sedan, pch sade:

Det borde alltså funka bra att ersätta acetylsalicyl med vitamin K2

Candesartan och Bisoprolol verkar slentrianutskrivas vid infarkt.

acetylsalicylsyra och råttgift (avsett att ta död på råttan genom förblödning) ger tunnare blod. Detsamma gör omega 3 och vatten i rätt volym (dock inte till att döda råttor!).

Vitamin K2 däremot har inget med blodförtunning att göra men kan utan problem användas med vatten och omega 3.

Vitamin K2 har bl.a. att göra med upptaget av kalcium, som i sin tur styrs av D-vitaminet. K2-vitaminet tillser att kalcium lagras där det hör hemma (i benstomme och tänder).  Vid brist på K1-K2-vitamin lagras kalcium, där det inte hör hemma bl.a. i blodkärlens innerväggar. Det kan ske som skal över reparationer i blodkärlen utförda av det fina reparationsmaterialet kolesterol.

Studier har visat att en ökad andel K2-vitamin (storleksordningen 360 mikrogram per dag under någon eller fler månader) kan återvinna sådant kalcium och vidarebefordra det till benstomme och tänder. Det kan minska kalcifieringen i kroppen, bl.a. i hjärtats kranskärl med > 30 %. Det innebär att blodkärlen återfår en del av sin flexibilitet, vilket minskar det systoliska blodtrycket.  

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...
On 2019-05-25 at 19:16, Nils Engström sade:

acetylsalicylsyra och råttgift (avsett att ta död på råttan genom förblödning) ger tunnare blod. Detsamma gör omega 3 och vatten i rätt volym (dock inte till att döda råttor!).

Vitamin K2 däremot har inget med blodförtunning att göra men kan utan problem användas med vatten och omega 3.

Vitamin K2 har bl.a. att göra med upptaget av kalcium, som i sin tur styrs av D-vitaminet. K2-vitaminet tillser att kalcium lagras där det hör hemma (i benstomme och tänder).  Vid brist på K1-K2-vitamin lagras kalcium, där det inte hör hemma bl.a. i blodkärlens innerväggar. Det kan ske som skal över reparationer i blodkärlen utförda av det fina reparationsmaterialet kolesterol.

Studier har visat att en ökad andel K2-vitamin (storleksordningen 360 mikrogram per dag under någon eller fler månader) kan återvinna sådant kalcium och vidarebefordra det till benstomme och tänder. Det kan minska kalcifieringen i kroppen, bl.a. i hjärtats kranskärl med > 30 %. Det innebär att blodkärlen återfår en del av sin flexibilitet, vilket minskar det systoliska blodtrycket.  

Har avslutat 1 burk K2, glädjande resultat avseende systoliskt tryck (>120, tidigare nästan aldrig >130) acetylsalicylsyran har förpassats till läkemedlens sälla jaktmark!

Tusen tack för K2-tipset

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...