Jump to content

Vad är åldrande?


Recommended Posts

Senior couple stretching outdoors

Här följer ett översatt inlägg av dr Jason Fung, kanadensisk njurspecialist och världsledande expert på periodisk fasta och LCHF:

Den legendariska spanska erövraren Juan Ponce de León (1460-1521) sökte, precis som många av sina samtida, berömmelse och rikedom genom att utforska den Nya Världen. Han bosatte sig i Hispaniola (dagens Dominikanska Republiken), blev guvernör i Puerto Rico och ersattes efter två år av Cristofer Columbos son Diego. När han i samband med detta lämnade Puerto Rico, sägs det att han hörde talas om en mystisk ungdomskälla.

Starch structureHan utforskade många delar av Bahamas, och man tror att han landsteg nära dagens St. Augustine i nordöstra Florida 1513. Han döpte sin ”nya upptäckt” till Florida efter det spanska ordet ”florido” som betyder ”blommig”. Han fortsatte utforska Florida och dog utan att ha hittat denna gäckande ungdomens källa.

Den här historien är högst troligen påhittad. Någon ungdomens källa nämns inte i de Leóns egna anteckningar, och hans mål var nog troligare att hitta guld och land att kolonisera samt att sprida den kristna tron. Men tanken på en magisk källa som kunde motverka åldrandet var så stark att den överlevt till dags dato. Så – vad är då egentligen åldrande?

Alla vet vad det innebär att åldras, men vetenskapen kräver en korrekt definition för att kunna tackla problematiken kring åldrandet. Man kan se på åldrande på flera olika sätt. Först och främst märker man av åldrande genom att utseendet förändras: man får grått hår, rynkor eller andra ytliga förändringar. Dessa kan spegla bakomliggande fysiologiska förändringar som minskad produktion av pigment i hårsäckarna eller minskad hudelasticitet. Kosmetisk kirurgi kan förändra ytan, men inte den underliggande fysiologin.

Å andra sidan kan man se åldrandet som en funktionsförlust. Med åren sjunker kvinnors fertilitet och den upphör helt i och med klimakteriet: en process som huvudsakligen är åldersberoende. Skelettet blir svagare, vilket ökar risken för till exempel höftfrakturer – något som yngre människor sällan drabbas av. Musklerna försvagas, vilket förklarar varför atleter och kroppsbyggare är unga. För det tredje: hormonresponsen minskar på både cellulär och molekylär nivå med stigande ålder. Mitokondrierna, cellernas kraftverk, blir mindre effektiva och deras förmåga att producera energi minskar. Den åldrande kroppens sjunkande förmåga överlag resulterar i fler sjukdomar.

Med stigande ålder ökar risken för kroniska sjukdomar och död exponentiellt. Hjärtinfarkt är ytterst ovanligt bland barn, men vanligt bland äldre. Människor ställs inför en ”mur av död”. Åldrandet i sig är ingen sjukdom, men risken att bli sjuk ökar, vilket innebär att man bör fokusera på själva åldrandet om man vill förhindra eller vända kroniska sjukdomar. Vi kan inte göra något åt vår ålder i antal kronologiska år, däremot kan vi påverka åldrandet i fysiologiska år.

Hippokrates, den moderna läkekonstens fader, insåg för länge sen att näring är en viktig hörnsten när det gäller hälsa och livslängd. Näringsbrist orsakad av svält var en av Apokalypsens fyra ryttare, men dagens problem med fetma, insulinresistens och diabetes är precis lika dödliga. I båda fallen spelar maten vi äter en viktig roll för att driva på eller förebygga alla dessa åkommor.

ohsumi-in-lab-1

En viktig skadereglerande mekanism är autofagi. Yoshinori Ohsumi fick Nobelpriset i medicin 2016 för sina upptäckter om just autofagi, vilket verkligen understryker hur viktig denna process är. Organeller, celldelar, bryts ner och återvinns regelbundet som en del av ett omfattande kvalitetskontrollsystem. Precis som vi behöver byta olja, filter och fläktrem i en bil måste en cell byta ut sina organeller för att upprätthålla normal funktion. När organellerna passerat bäst-före-datum ser kroppen till att de avlägsnas och ersätts med nya, så att det inte finns några rester kvar som hindrar funktionen. En av de stora upptäckterna under det senaste kvartsseklet är att denna process påverkas kraftigt av den mat vi äter. Men varför åldras vi då över huvud taget?

Evolutionen bryr sig inte om att du åldras

Evolution genom naturligt urval fungerar på gennivå, och inte på enskilda organismer. Vi bär alla på tusentals olika gener och skickar dem vidare till våra barn. De gener som är bäst lämpade för sin omgivning överlever, vilket gör att de i sin tur kan få fler barn. Med tiden kommer dessa mer fördelaktiga gener att få en bred spridning bland befolkningen. Åldern spelar en viktig roll när det gäller att bestämma en gens effekt på en befolkning.

En gen som är dödlig vid tio års ålder (innan man föder barn) kommer att försvinna snabbt eftersom personen som bär på genen inte kommer att kunna föra den vidare till några barn. En gen som är dödlig vid trettio års ålder kommer också att försvinna (även om det går lite långsammare), eftersom människor som inte har denna gen kommer att kunna föda fler barn. En gen som blir dödlig vid sjuttio års ålder kommer kanske aldrig att försvinna eftersom den redan förts vidare till den efterkommande generationen långt innan den visat sin dödliga effekt.

Ser vi på det på detta sätt är kampen mot åldrandet en kamp mot naturen. Åldrandet är helt naturligt, även om omfattningen och hastigheten varierar. Att leva och äta helt i harmoni med naturen skyddar inte mot åldrande. Naturen och evolutionen bryr sig inte om din livslängd, bara dina geners överlevnad. Därför måste vi bortse från naturen för att sakta ner eller förebygga åldrandet.

Åldrandet och sjukdomar

Dagens barn kan komma att leva kortare tid än sina föräldrar – det är chockerande och saknar säkerligen motstycke i mänsklighetens historia. Det tjugonde århundradet har inneburit stora medicinska framgångar och medellivslängden har ökat kraftigt. Men nu hotar en epidemi av kroniska sjukdomar att sakta ner eller vända den trenden.

Infektioner var den vanligaste dödsorsaken innan industrialismen som var en era med stora framsteg inom hygien och hälsa. År 1900 var den förväntade livslängden i USA 46 år för en man och 48 år för en kvinna, huvudsakligen på grund den höga spädbarns- och barnadödligheten. De som överlevde till vuxen ålder hade goda chanser att leva till hög ålder. 1900 var de tre största dödsorsakerna olika infektioner: lunginflammation, influensa, tuberkulos samt mag/tarminfektioner. Dessa infektiösa sjukdomar drabbar alla åldrar, även om barn och äldre är särskilt känsliga.

Dagens situation är annorlunda. De två vanligaste dödsorsakerna, hjärt-kärlsjukdom och cancer, hänger ihop med åldrande. Hjärt-kärlsjukdom och stroke är den vanligaste dödsorsaken i USA och står för en fjärdedel av alla dödsfall. Förekomsten ökar dramatiskt med åldern. Barn råkar sällan ut för hjärtinfarkter, men vid 65 års ålder har en majoritet av männen haft någon form av hjärt-kärlsjukdom (för kvinnor är motsvarande siffra 85 år).

Detsamma gäller för cancer. Barn och unga vuxna står för cirka en procent av alla nya cancerfall per år. Vuxna mellan 25 och 49 står för ytterligare cirka tio procent, vilket innebär att personer från 50 och uppåt står för närmare nittio procent av alla nya cancerfall. Andra sjukdomar som är tydligt kopplade till åldrandet är grå starr, osteoporos, typ 2-diabetes, Alzheimer, Parkinson och njursjukdom. Dessa åldrandets sjukdomar står för ungefär två tredjedelar av alla de 150 000 dödsfall som inträffar dagligen över hela världen. Det är sjukdomar som knappast drabbar någon under fyrtio år. I den industrialiserade västvärlden närmar sig andelen dödsfall till följd av åldersrelaterade sjukdomar nittio procent.

En konsekvens av att den moderna medicinen lyckats besegra och/eller minska antalet infektionssjukdomar, som till exempel smittkoppor, är en åldrande befolkning som löper en högre risk att drabbas av kroniska sjukdomar som cancer, hjärt-kärlsjukdom, autoimmuna sjukdomar och diabetes. Men det är inte hela sanningen. Ökningen av en till synes ostoppbar och oöverträffad epidemi av fetma och typ 2-diabetes riskerar att utsätta oss för en än mer ökad risk för cancer och hjärt-kärlsjukdom. Det finns mycket du kan göra vad gäller både kost och livsstil för att minska risken att drabbas av kronisk sjukdom.

Aging1

Åldrandet är den långsamma ökningen av cellskador som orsakas av en sjunkande förmåga att reparera dessa. Detta resulterar i en låggradig inflammation (så typisk för åldrandet att den på engelska kallas ”inflammaging”). Oxidativ stress, ett tillstånd där fria radikaler besegrar kroppens antioxidativa försvarssystem, ökar med åldern. Men det är fullt möjligt att göra livsstilsförändringar som ökar oddsen för ett friskt åldrande! Du kan inte bara öka din livslängd, utan även förbättra din hälsa och öka din livskvalitet. Ingen vill tillbringa sina sista år som sjuk och bräcklig på någon vårdinrättning. I boken The Longevity Solution (finns ännu inte på svenska) tar vi upp mer om åldrandets olika aspekter. Att förebygga åldrandet handlar om att förlänga åren med en god hälsa, fri från sjukdomar och andra bakslag som hänger samman med hög ålder, att vara vid god vigör och ha gott om energi, med en inställning till både livet och att leva som präglas av entusiasm. Ett långt liv med livskvalitet innebär att förlänga ungdomen – inte att förlänga ålderdomen.


Dr Jason Fung

Tidigare om långt liv

Lärdomar från de blå zonerna

The longevity solution – att leva länge och ha ett friskt liv

Dr Fungs populäraste inlägg

 1. Periodisk fasta
  1Periodisk fasta 
 2. Långa fasteperioder – 24 timmar eller längre
  2Långa fasteperioder – 24 timmar eller längre 
 3. Gryningsfenomenet - varför är blodsockret högt på morgonen?
  3Gryningsfenomenet - varför är blodsockret högt på morgonen? 

Grunderna i LCHF

 • Hur du äter LCHF
  Hur du äter LCHF11:59En kort grundkurs i hur man sätter igång att äta LCHF.
 • Leva LCHF med Caroline Smale
  Leva LCHF med Caroline Smale07:30Hur kan livet se ut om du har LCHF som livsstil? Caroline Smale delar med sig av sin berättelse och om hur hon lever med LCHF i vardagen.
 • Keto-kurs med dr Andreas Eenfeldt, del 1
  Keto-kurs med dr Andreas Eenfeldt, del 108:02Vilka fördelar innebär ketos? Vad äter du på ketogen kost? Här är en informativ kurs med dr Andreas Eenfeldt.
 • Är LCHF dåligt för träning? Svar på vanliga frågor
  Är LCHF dåligt för träning? Svar på vanliga frågor02:45Kan man träna på LCHF-kost?
 • Biverkningar av ketogen kost
  Biverkningar av ketogen kost06:58Några vanliga biverkningar av ketogen kost – och hur du undviker dem.
 • VIDEO: Jeffry Gerber - Why Low Carb and Other Common Questions (VAIL 2016)
  VIDEO: Jeffry Gerber - Why Low Carb and Other Common Questions (VAIL 2016)16:59
 • De 5 vanligaste misstagen på LCHF
  De 5 vanligaste misstagen på LCHF08:57Är det svårt för dig att nå din målvikt, är du hungrig eller mår du inte bra? Se till att du undviker dessa misstag.
 • Är LCHF dåligt för miljön? Svar på vanliga frågor
  Är LCHF dåligt för miljön? Svar på vanliga frågor07:09Är LCHF-kost skadlig för miljön?
 • Mat för friska barn
  43:29Föreläsning med Monique Forslund från LCHF-Campingen i Säffle 2014. Monique Forslunds hemsida: www.lifezone.se
 • LCHF på rätt sätt – Eric Westman 3
  LCHF på rätt sätt – Eric Westman 314:09Intervju med Eric Westman, läkare och expert på LCHF-kost. Om grunderna för att äta LCHF och vad som är viktigt att tänka på när man sätter igång för att det ska gå så bra som möjligt.
 • Hur LCHF fungerar – Mary Vernon
  Hur LCHF fungerar – Mary Vernon32:11Intervju med läkaren Mary Vernon, en av världens mest erfarna på att behandla patienter med strikt LCHF-kost.
 • Fat Head Directors Cut
  Fat Head Directors Cut1:46:20
 • Vad är den främsta fördelen med LCHF? Svar på vanliga frågor
  Vad är den främsta fördelen med LCHF? Svar på vanliga frågor02:52Vad är den främsta fördelen med att äta färre kolhydrater?
 • Fettfrälst!
  18:36Hur Martina Johansson blev "snygg, stark och frisk på högfettkost". Martina Johanssons blogg: http://www.highfatfitness.net Mer information om Ketonmätare: http://www.kostdoktorn.se/keton-och-blodsockermatare#1
 • Lite av allt? Svar på vanliga frågor
  Lite av allt? Svar på vanliga frågor05:44Är det inte bäst att helt enkelt äta balanserat och "lite av allt"?
 • Gary Taubes interview (SA 2015)
  45:52
 • Så uppnår du en hälsosam livsstil med LCHF
  Så uppnår du en hälsosam livsstil med LCHF41:41
 • Undvik de konventionella kostråden
  Undvik de konventionella kostråden45:06

Viktnedgång

 • Ketokurs med Andreas Eenfeldt (del 7)
  Ketokurs med Andreas Eenfeldt (del 7)06:24Keto för nybörjare med dr Andreas Eenfeldt. Hur går du ner i vikt på ketogen kost?
 • Vinsterna med en 7-dagarsfasta
  Vinsterna med en 7-dagarsfasta03:34
 • Att förstå och behandla typ-2 diabetes
  Att förstå och behandla typ-2 diabetes59:44Dr Jason Fung föreläser om diabetes för en grupp läkare.
 • Så halverade Tommy sin vikt
  48:22Tommy Runesson föreläser om sin enorma viktresa med LCHF och vilka lärdomar han fått med sig på vägen. Inspiration och kunskap även om du vill gå ner mindre än hälften av din kroppsvikt! Följ Tommy Runesson på hans blogg: http://tommytappar.se
 • Minus 90 kilo och en hälsoresa för familjen
  Minus 90 kilo och en hälsoresa för familjen15:05Larry Diamond har transformerat sitt liv och gått ner 57 kg med LCHF. I den här intervjun delar han med sig av sina insikter från resan.
 • VIDEO: Jeffry Gerber - Why Low Carb and Other Common Questions (VAIL 2016)
  VIDEO: Jeffry Gerber - Why Low Carb and Other Common Questions (VAIL 2016)16:59
 • Problemet med socker
  Problemet med socker50:01Är det fett eller socker som är orsaken till de aldrig tidigare skådade epidemierna av fetma, typ 2-diabetes och metabol sjukdom?
 • Avancerade LCHF-tips!
  Avancerade LCHF-tips!31:11
 • Orsaken till fetma
  Orsaken till fetma38:45
 • Hur insulin styr din vikt
  14:39
 • Att motivera till livsstilsförändringar
  Att motivera till livsstilsförändringar51:45Hur kan du hjälpa och motivera personer att börja med och hålla fast vid LCHF?
 • Hur man går ner 110 kilo utan hunger
  Hur man går ner 110 kilo utan hunger31:06
 • Handlar inte vikten bara om kalorier? Svar på vanliga frågor
  Handlar inte vikten bara om kalorier? Svar på vanliga frågor03:14Handlar viktnedgång bara om att äta färre kalorier än man gör sig av med?
 • Hjärtattacken blev ett uppvaknande
  Hjärtattacken blev ett uppvaknande07:11Efter hustruns hjärtattack letade Chris Pattinson efter ett sätt att hålla det hela i schack med kost och livsstil. Och på vägen förbättrade han sin egen hälsa.
 • De 5 vanligaste misstagen på LCHF
  De 5 vanligaste misstagen på LCHF08:57Är det svårt för dig att nå din målvikt, är du hungrig eller mår du inte bra? Se till att du undviker dessa misstag.
 • Därför är mer protein bättre
  Därför är mer protein bättre15:17Dr Ted Naiman tror att mer protein är bättre och han rekommenderar ett högre intag.
 • Intervju med Jason Fung
  Intervju med Jason Fung45:20
 • En global matrevolution
  En global matrevolution48:15

Periodisk fasta

 • Vad är fasta?
  Vad är fasta?05:21Dr Fungs fastekurs, del 1: En kort introduktion till periodisk fasta
 • Att maximerar fettförbränning
  Att maximerar fettförbränning03:52Dr Fungs fastekurs del 2: Hur maximerar du fettförbränning? Vad bör du äta – och inte äta?
 • Vinsterna med en 7-dagarsfasta
  Vinsterna med en 7-dagarsfasta03:34
 • Att förstå och behandla typ-2 diabetes
  Att förstå och behandla typ-2 diabetes59:44Dr Jason Fung föreläser om diabetes för en grupp läkare.
 • Vem är dr Jason Fung?
  Vem är dr Jason Fung?01:56Vem är dr Jason Fung och vad drömmer han om?
 • De vanligaste frågorna
  De vanligaste frågorna05:38
 • Så fastar du – de olika varianterna
  Så fastar du – de olika varianterna06:47
 • Klinisk användning av fasta
  Klinisk användning av fasta44:18Hur hjälper du patienter som vill börja med periodisk fasta? Hur skräddarsyr man fastan för varje enskild individ?
 • De 5 vanligaste myterna om fasta
  De 5 vanligaste myterna om fasta08:23
 • 7 fördelar med att fasta
  7 fördelar med att fasta07:33Vilka är de sju främsta fördelarna med att börja fasta?
 • Orsaken till fetma
  Orsaken till fetma38:45
 • Frukost! Är den verkligen så viktig?
  Frukost! Är den verkligen så viktig?07:08
 • Intervju med Jason Fung
  Intervju med Jason Fung45:20
 • 5 tips för enklare fasta - dr Jason Fung (del 8)
  05:19
 • Dr. Jason Fung - Therapeutic Fasting (SD 2016)
  46:13
 • Nyckeln till fetma
  Nyckeln till fetma44:22
 • Fasta som behandling
  Fasta som behandling34:55
 • Att börja fasta - Dr. Jason Fung
  02:30
 

Mer

Alla inlägg av dr Fung

Dr Jason Fung har en egen blogg: idmprogram.com. Han är också aktiv på Twitter.

TheObesityCodeTheCompleteGuideToFastingthe-diabetes-code-1

Dr Fungs böcker Fetmakoden, Allt om fasta och Diabeteskoden finns samtliga på Bokus, Adlibris eller andra nätbokhandlare.

Inlägget Vad är åldrande? dök först upp på Diet Doctor.

Visa hela artikeln

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...