Jump to content

Koppling mellan fleromättat fett och sjukdomar


patrix
 Share

Recommended Posts

Jag har det senaste gjort djupdykningar i den medicinska historien med antagandet att människans fysionomi inte ändrats och att vi därmed lider av samma sjukdomar idag som historiskt. Vi har bara satt andra namn på dom.

Kan det t.ex. vara så att det som förr kallades lepra, tuberkulos, syfylis, pellagra m.m. är det vi kallar cancer, hjärtkärlsjukdom, demens m.m.? Jag ser anledning att misstänka det när jag exempelvis tittar närmare på symptomen för lepra som beskrivs i boken On leprosy and fish-eating på sidan 21.

It is a mistake to suppose that leprosy is always
attended by great disfigurement. In its early stages in
almost all cases there is little or none. These early stages
often extend over several years, and during them the leper
may mix with his fellows without the slightest risk of
recognition, and he usually continues to enjoy good health.
It requires a skilled observer and a good opportunity for
observation to recognise the disease in such cases. In
some the patient never gets beyond that stage and may
recover without its ever having been ascertained that he
was the subject of this terrible malady. In others, and
the majority, the course is, however, different.

https://archive.org/details/b21353359

Och om så är fallet tror jag man ska undvika ett för högt intag av fleromättat fett, särskilt processat, då detta liknar det oxiderade fett som finns i skämd fisk. Många läkare ansåg att fisk var en orsak till lepra på 1800-talet. Det som blir intressant i sammanhanget är också hur Procter & Gamble på början av 1900-talet ansträngde sig att göra ett livsmedel av en råvara som innan bara ansågs som lämplig för tvål och skokräm - växtoljor.

Många, exempelvis Peter Gøtzsche, har agerat visselblåsare och jämfört läkemedelsindustrin med organiserad brottslighet. Men av någon anledning får vi aldrig höra om detta i våra mainstream nyheter och livsmedelsverket fortsätter att varna för mättat fett och rekommendera fleromättat trots att denna rekommentation saknar vetenskapligt underlag. Börjar ana oråd...

 

 • Like 4
 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

Du tänker att det är härsket fleromättat fett (tex fiskfett) som kan ligga bakom många sjukdomar ? 

Lite info om just lepra: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/lepra/

 

”Sjukdomsinformation om lepra

Andra benämningar: Hansens sjukdom, spetälska.

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Lepra, tidigare mest känd under namnet spetälska, är en infektionssjukdom som man nuförtiden främst träffar på inom tropiska områden. Man räknar med att det finns fler än tio miljoner människor i världen som är leprasjuka. Sjukdomen har tidigare funnits också i Sverige, men de få fall vi ser nuförtiden är personer med ursprung från tropikerna.

Orsakande mikroorganism, smittvägar och smittspridning

Lepra orsakas av en bakterie, Mycobacterium leprae, som har visst släktskap med tuberkulosbakterien. Den kan inte odlas på bakteriologiska substrat, och i infekterad vävnad tillväxer den extremt långsamt. Bakterien bildar inga gifter utan leprasymtomen beror till stor del på värdens egna immunreaktioner mot smittämnet.

Smittan sprids via luften, och man smittas sannolikt genom att man andas in bakterierna. Dessa utsöndras främst från personer med så kallad lepromatös lepra (se nedan). Sjukdomen drabbar endast människan.

Inkubationstiden är lång och det går ofta många år innan sjukdomssymtom utvecklas.

Symtom, komplikationer, behandling och diagnostik

Det är mycket få smittade personer som verkligen utvecklar sjukdom. Bakterien lever och tillväxer i hud och i perifera nerver, vilka också är de vävnader som tar skada. Sjukdomsbilden varierar och lepran uppvisar ett spektrum av kliniska former där ytterligheterna benämns tuberkuloid respektive lepromatös lepra. Känselbortfall är vanligt vid bägge formerna. Vid tuberkuloid lepra är sjukdomen lokaliserad till något enstaka hudområde, där känseln är nedsatt. Samtidigt kan en större nerv vara angripen och eventuellt orsaka förlamning och känselbortfall.

Vid lepromatös lepra är stora delar av huden angripen, och genom att det vid denna lepraform bildas knutlika hudförändringar kan patientens utseende bli mycket deformerat. Den lepromatösa formen drabbar också fler nerver, varför känselbortfall och förlamningar kan bli betydande.

Vid såväl tuberkuloid som lepromatös lepra kan känselbortfallet resultera i att normala smärtreaktioner, som till exempel mot hög temperatur, sätts ur spel. Detta kan sekundärt leda till sårbildningar som brännsår, trycksår med mera. Det finns ett flertal läkemedel verksamma mot lepra. Behandlingen måste ofta pågå länge. Rehabilitering av leprasjuka är en angelägen humanitär åtgärd.

Diagnosen ställs i regel lätt utifrån patientens sjukdomsbild. Ibland kan diagnosen verifieras genom att man finner leprabakterier efter färgning och mikroskopering av patientvävnad. Ett hudtest, som vid tuberkulos, kan också bekräfta diagnosen.”

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

>Lepra orsakas av en bakterie, Mycobacterium leprae

Det här påståendet är lika ogrundat som att kolesterol orsakar hjärtkärlsjukdom eller att cancer är en genetisk sjukdom. Man har bara kunnat konstatera en korrelation med leprabakterien. Dvs man hittar den i leprautslag. Man hittar också kolesterol i placken på kärlväggarna... Det har aldrig gått att odla den s.k. leprabakterien eller att påvisa smitta.

Läs gärna beskrivningen av leprasymptom som finns beskrivna i boken. Jag kan se många i min omgivning som hade kunnat få diagnosen tidig lepra om de gått till en läkare på 1800-talet. Idag kallas det för basilom eller malignt melanom och s.k. åldersdiabetes som kräver benamputation hade kanske fått diagnosen framåtskriden lepra.

Lepra försvann praktiskt taget under 1900-talet tack vare bättre levnadsförhållanden och bättre möjligheter att kyla och konservera mat. Men har denna sjukdom kommit tillbaka p.g.a. av de tokiga kostråden som uppmuntrar till mindre intag av fett och särskilt mättat?

Edit: Jag hoppas ingen missat den här fantastiska videon där Sally Fallon-Morrell berättar om problemen med växtoljor och konsekvenserna av att äta för lite naturligt animaliskt fett. Och bilden blir otäck när man kan ana att man kände till vad oxiderat fleromättat fett kan åstakomma från den forskning Hutchinson gjorde på 1800-talet. Har Big Food/Pharma helt sonika skapat en lepra epedemi som man kallar de västerländska sjukdomarna? Tanken är svindlande och naturligtvis oerhörd.

 

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

18 timmar sedan, Erik 2 sade:

Lepra orsakas av en bakterie, Mycobacterium leprae, som har visst släktskap med tuberkulosbakterien

Frågan är om Mycobacterium leprae är en ny framodlad art, eller är den äldre än mänskligheten och vi är i grunden väl anpassade till den.
Då blir frågan vad som orsakat att immunsystemet havererat så till den grad att bakterien kan angripa.
Transfetter genom historien är ett alternativ. Annat kan vara introduktion av nya fabriksbearbetade produkter i befolkningsgrupper som raffinerade kolhydrater, kemikalier etc

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

20 timmar sedan, patrix sade:

Det här påståendet är lika ogrundat som att kolesterol orsakar hjärtkärlsjukdom eller att cancer är en genetisk sjukdom. Man har bara kunnat konstatera en korrelation med leprabakterien. Dvs man hittar den i leprautslag. Man hittar också kolesterol i placken på kärlväggarna... Det har aldrig gått att odla den s.k. leprabakterien eller att påvisa smitta.

Hänger jag med rätt nu, menar du att det skulle kunna vara ytterligare en av organismerna som ska finnas hos oss men när nån obalans finns så frodas den? Typ som candida m fl? 

 • Like 3
 • Confused 1
Link to comment
Share on other sites

7 hours ago, MariaF said:

Hänger jag med rätt nu, menar du att det skulle kunna vara ytterligare en av organismerna som ska finnas hos oss men när nån obalans finns så frodas den? Typ som candida m fl? 

Det jag menar är att det saknas studier som bevisar att lepra är en infektionssjukdom. Det är ett antagande precis som kolesterolhypotesen och att mättat fett skulle orsaka hjärtkärlsjukdom. Men om någon kan peka på studier som visar detta så välkomnar jag att bli rättad.

Mekanismen för lepra vill jag inte spekulera i men Hutchinson påvisade ett samband till dålig kost och då särskilt skämd fisk och man kan då spekulera i att det oxiderade fleromättade fettet som finns i skämd fisk är en orsak till lepra. Och i så fall kan man tänka sig att även oxiderade växtoljor kan bidra till lepra. Dvs margarin.

Vi som ätit LCHF en längre tid vet hur bra det är för hälsan och hur intensivt viss medicinsk s.k. expertis och media motarbetat LCHF.

Det finns en princip som kallas Shirkys princip. Den lyder “Varje institution kommer bevara det problem som berättigar dess existens”.

 

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

9 hours ago, Ekner said:

Då blir frågan vad som orsakat att immunsystemet havererat så till den grad 

Det är väl precis där man bör leta, Vad är det som stör immunförsvaret. 

Härsket fleromättat fett som tagit plats i kroppen, i lymfsystemet?

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Jag kan inget om lepra 😉 Men jag googlade lite ... jag tolkar det som man botar lepra med antibiotika? Om det stämmer borde det väl vara bakterier som orsakar sjukdomen? Jag har svårt att se kopplingen till malignt melanom eller typ 2 diabetes?  ... mer än att om man äter en bra kost så minskar risken för sjukdom rent allmänt (immunförsvaret stärks)...

Jag har svårt att tro att vegetabiliska fetter rent generellt skulle vara mycket hälsofarligt ... om man vill påstå det måste man t ex förklara varför t ex Sjundedagsadventisterna lever länge... 

 • Like 3
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

7 hours ago, Peter B said:

Jag kan inget om lepra 😉 Men jag googlade lite ... jag tolkar det som man botar lepra med antibiotika? Om det stämmer borde det väl vara bakterier som orsakar sjukdomen? Jag har svårt att se kopplingen till malignt melanom eller typ 2 diabetes?  ... mer än att om man äter en bra kost så minskar risken för sjukdom rent allmänt (immunförsvaret stärks)...

Jag har svårt att tro att vegetabiliska fetter rent generellt skulle vara mycket hälsofarligt ... om man vill påstå det måste man t ex förklara varför t ex Sjundedagsadventisterna lever länge... 

Jag har som sagt blivit lite av en medicinhistoriker på sista tiden då jag börjat gräva i äldre medicinsk litteratur. Och bilden som växer fram är häpnadsväckande.

Kolesterolhypotesen har ju fallit tack vare Uffe Ranskovs m.fl. oförtröttliga arbete, och de har hela tiden blivit motarbetade och smutskastade av etablissemanget trots att det visade sig att de hade rätt.

Thomas Seyfried m.fl. har visat att genhypotesen gällande cancer är tokig vilket i sin tur innebär att all konventionell cancerbehandling vilar på ett felaktigt paradigm. Han behandlas också som en paria av det s.k. medicinska etablissemanget. Så även Tim Noakes och vår egen Annika Dahlqvist fick ju löpa gatlopp i media.

Därför ser jag enligt devisen Falsus in uno, falsus in omnibus (en lögn, allt lögn)  anledning att undersöka den s.k. moderna medicinen och dess grundläggande premisser. Och som sagt, bilden som växer fram är häpnadsväckande.

Hela grundvalen för det vi kallar infektionssjukdom, d.v.s. att bakterier och virus smittar och är orsaken till olika sjukdomar vilar inte vad jag kan se på sund vetenskap

https://archive.org/details/bechamporpasteur00hume_0/page/2

Vad historien säger om vaccination drar jag mig för att gå in på eftersom detta ämne är så känsligt. Men här är några äldre böcker för de som är intresserade

The story of a great delusion by William White
https://archive.org/details/b21357468/page/n4

Vaccination a Delusion by Alfred Russel Wallace
https://people.wku.edu/charles.smith/wallace/S536.htm

Bacteria Inc by Cash Asher
https://archive.org/details/BACTERIAINC.

The Blood Poisoners by Lionel Dole
https://www.alternative-doctor.com/vaccination/dole.htm

Det sägs ju att historia är viktigt, men det förefaller som en stor del av den stuvats undan. Och av den anledningen drar jag mig numera för att bara googla på vissa saker om jag vill få hela bilden och inte bara den tillrättalagda versionen.

Sjundedagsadventister sägs leva länge det stämmer och det kan säkert ha att göra med deras kost. Vad gäller växtoljor så är jag dock tveksam till att de äter processade växtoljor som finns i margarin och industrimat och det är dom jag misstänker kan vara särskilt hälsovådliga.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

9 timmar sedan, Peter B sade:

Jag har svårt att se kopplingen till malignt melanom eller typ 2 diabetes?

Diabetes borde rimligen komma från överkonsumtion av spannmål emedan hudcancer är ett mer infekterat ämne eftersom den tog fart och började bli dödlig i Sverige sommaren 1955.

Link to comment
Share on other sites

31 minuter sedan, MariaF sade:

Vad hände då..?

Åren innan hade FM-nätet byggts ut och driftstarten gick på våren 1955. Sommaren och hösten samma år började problemen. Långt senare har statistik visat att ex närboende till FM-sändare (master) varit betydligt mer drabbade medan de som bott i radioskugga från sändarna inte varit drabbade alls. Etablissemanget har av förklarliga skäl varit ytterst fientliga till dessa samband.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Håller med MariaF. Intressant tråd. Några tankar utan särskild underbyggnad och många frågor. 

Sjundedagsadventisterna konsumerar troligen små mängder fett överhuvudtaget och kanske inga fetter som är härskna (i typ margarin). Däremot troligen stora mängder resistent stärkelse som deras tarmbakterier bygger bla fettsyror av. Kan det vara så vad gäller fett att man antingen bör äta (friskt) fett med en sammansättning mellan, mättat, omättat och fleromättat som liknar vår egen; eller så äter man resistent stärkelse och hoppas att man har en bakterieflora som förser oss med rätt balans fettsyror. 

Våra cellmembran består till del av fett och detta fett måste med jämna mellanrum bytas ut, vad händer med cellmembranen om det fett som kommer som ersättare är härsket och fel sammansatt?

I vår hud tillverkas D-vitamin av kolesterol och solljus. Kolesterolnivåerna påverkas av ingredienser i margariner, de ingredienserna verkar ta kolesterolets plats, kroppen kanke luras att tro att det finns tillräckligt kolesterol och minskar produktionen. Vad händer i huden då när dessa ingredienser kommer till huden för att bli D vitamin med solen men saknar den förmågan? Vad händer när våra nivåer av D vitamin går ner? Är det sant att höga D vitaminnivåer är skyddande för huden, att man bör ladda D vitamin innan solningssäsongen börjar?

Vad hände 1955? Antagligen en hel del. Hur fort utvecklar sig cancer? Händer det över natt? Hur hade de det med smöret under 2:a världskriget? När blev margarin en stor produkt?

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Infektionssjukdomar är luriga. Vi lever bland och ihop med bakterier, dessa och virus är en del av vår vardag. Det ser ut som att om man har en rik bakterieflora utanpå och innanför kroppen kan många olika arter av mikroorganismer samexistera och bilda en "blomsteräng" (som en liknelse). Då är risken mindre att inkräktare kommer och tar över eftersom det finns helt enkelt inte något utrymme kvar att ta över. Sedan undrar jag om det inte är så att olika bakteriearter samarbetar med varandra så som till exempel olika växter gör. Olika djurarter lever också i symbios. Jag läste ett bra tag sedan om en japansk (?) forskare som studerade olika växters interaktion för att kunna odla utan att behöva använda gifter. Nu kommer jag inte ihåg vad den forskaren hette.

I en fungerande värld skulle mammas bakterier gå i arv till barnet. Bakterier som gick i arv var anpassade till moderns livsstil, kosthållning och dna. Man använde inte antibiotika eller handsprit och man åt väl jord emellanåt också. Då det pratas om infektionssjukdomar tittar man på den bakterie eller virus som har "orsakat" den men man tittar inte på övriga levnadsfaktorer. Varför har man fått utbrott av en bakterie eller virus? Varför var de sjukas immunförsvar så försvagad? Sammanföll det med missväxt eller svält eller hårt arbete, krig eller andra faktorer som har orsakat svårare levnadsvillkor? Att vi får influensautbrott på hösten kan bero på att man lever inomhus, har börjat då få slut på D-vitamin och äter en kost full med socker och tom på viktiga näringsämnen? 

Digerdöden är mycket intressant eftersom det har inträffat bara en gång, inte tidigare och inte senare. Vi har inte blivit färre på jorden. I västvärlden spenderar man mycket tid ihop i shoppingcenter - mycket människor på en liten yta. Vad var det som var så speciellt just under 1300-talet som utlöste en pest och som gjorde att så många dog?

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

8 timmar sedan, Katerina sade:

Vad var det som var så speciellt just under 1300-talet som utlöste en pest och som gjorde att så många dog?

Användningen av socker började bli vanligt bland vanligt folk på 1300-talet enl sockerhistoriken. Folk som aldrig använd detta nya otyg kan kanske ha fått en "förstagångschock" innan immunsystemet började acceptera en förändrad livsstil. Samma ska kan ha hänt när spanjorerna tvingade sej på sydamerikanska indianer på 1400-talet.

Lite kul är ju att om man åker till sydliga länder så mår man skit om man dricker kranvattnet, men plågar man i sej vattnet över någon vecka så funkar det.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

8 timmar sedan, Katerina sade:

Digerdöden är mycket intressant eftersom det har inträffat bara en gång, inte tidigare och inte senare

Hej, Digerdöden är väl bara namnet på en av tre pandemier som drabbade oss. Det fanns tre? olika pestsorter, böld, lung och blodpest och de gav lite olika symptom, men var oerhört dödliga. Den sista pesten som drabbade Sverige var någon gång på 1700 talet, tror att ca 40% av Stockholms invånare dog då.

Man levde tätt och många av de döda var undernärda (man har undersökt skeletten i massgravarna) så att smittan kunde lätt föras vidare, vad det nu var för bakterie eller virus? Genom råttor, loppor?

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

On 7/10/2019 at 12:12 AM, Katerina said:

Digerdöden är mycket intressant eftersom det har inträffat bara en gång, inte tidigare och inte senare. Vi har inte blivit färre på jorden. I västvärlden spenderar man mycket tid ihop i shoppingcenter - mycket människor på en liten yta. Vad var det som var så speciellt just under 1300-talet som utlöste en pest och som gjorde att så många dog?

Ja alla dessa äldre "farsoter" som pest, lepra och syfylis är intressanta. Min gissning är att två saker spelar störst roll - nutrition och sanitet. Äter man dålig mat, dricker smutsigt vatten och bor i hus som är smutsiga, kalla, fuktiga och har ohyra så blir man sjuk.

Jag har börjat se på det vi kallar sjukdom mer som en konsekvens av reningsprocesser kroppen behöver utföra och vilar man så blir man frisk.

Men man kan ju också välja att störa reningsprocessen genom att exempelvis inta gift som dödar de bakterier som genomför den. Dvs antibiotika. Men om det gör en långsiktigt frisk eller bara skjuter problemet på framtiden kan man ju fundera på 🙂

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

1 timme sedan, patrix sade:

Jag har börjat se på det vi kallar sjukdom mer som en konsekvens av reningsprocesser kroppen behöver utföra och vilar man så blir man frisk.

Där nånstans är jag också och snurrar; obalanser och bristande rening/läkning. Kroppen har ju begränsat antal sätt att försvara sig. Inflammation uppstår oavsett vad angreppet består av, bakterier/virus, kemiska ämnen, sårskador... Mördarceller tar hand om parasiter mm som drivs ut via lymfan... Ja, det finns många exempel men jag tänker också att det är en naturlig del av vår vardag, vi SKA utsättas för än det ena, än det andra, men behöver fundera över VARFÖR kroppens försvar/mekanismer inte alltid funkar. 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

52 minuter sedan, MariaF sade:

 behöver fundera över VARFÖR kroppens försvar/mekanismer inte alltid funkar. 

I Säffle lyssnade jag till paret Hexeberg, som berättade om hur kosten kunde bidra till autoimmuna sjukdomar. Där undrar man ju också över: varför angriper kroppen sig själv? Men så som de förklarade det lät det väldigt logiskt.

1) kost som kroppen inte riktigt tål (ofta gluten och mejerier). 2) de proteinerna delas upp, men redan innan de hunnit bli aminosyror, utan bara peptider (som om jag förstått det hela rätt är proteiner för korta att kallas proteiner) så släpps de igenom i tarmen, vilket de inte borde. 3) de lyckas även ta sig in i cellerna. Om nu detta beror på att det som tagit sig igenom tarmslemhinnan ska vara sånt som är färdigt att tas upp...det förstod jag nog inte riktigt. 4) I cellen inses att det här inte var rätt. 5) Immunförsvaret angriper celler som invaderats. Om det är virus eller peptider, spelar ingen roll.  Är det en virusinfektion, så fixar immunförsvaret det och så är det över. Är det mat vi äter dagligen, så pågår det här konstant...

Och det här, som känns helt fel, är ju ändå logiskt utifrån det vi åt för länge länge sedan och är anpassade till. Vad vår moderna värld och vår moderna kost ställer till med...

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Ytterligare en sån där tråd som spretar hit och dit?

Iallafall, så verkar både Lepra och Pest mest handla om bakterier, lika gäller TBC, oandrasidan verkar HIV mest handla om virus?

Dvs, "Förr trodde man att lepra var smittsam (95 % är immuna) och obotlig och de drabbade isolerades därför i spetälskekolonier.[10] Det har senare visat sig att sjukdomen relativt enkelt kan botas genom en långvarig antibiotikakur."

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lepra

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tuberkulos

"Pest är en infektion orsakad av bakterien Yersinia pestis. Denna isolerades 1894 i Hongkong av den fransk-schweiziske forskaren Alexandre J. E. Yersin (1863–1943) och den japanske forskaren Shibasaburo Kitazato (1856–1931) oberoende av varandra."

https://sv.wikipedia.org/wiki/Pest

"HIV, som är förkortning av humant immunbristvirus (av engelskans human immunodeficiency virus), är ett retrovirus av underfamiljen lentivirus som angriper det mänskliga immunsystemet och slutligen oftast leder till AIDS (svenska: förvärvat immunbristsyndrom). Ungefär 37 miljoner människor världen över beräknas vara smittade, och viruset har alltsedan sitt utbrott skördat runt 35 miljoner människoliv."

https://sv.wikipedia.org/wiki/HIV

Oså kommer vi då osökt in på härskna fleromättade fetter, vilka är det som äter sådant?

Aså det är knappast någon som helst tvivel om att det är fattigare personer, som äter undermålig mat!

Oså en historisk betraktelse, pestbakterier förekommer fortfarande bland pälsdjur i stor utsträckning i Östra Asien, de är som regel mer immuna mot denna än vad vi är.. rent ut sagt till 100%?

Såå, den är naturligt förekommande även i dag!

Dvs jag vill här introducera begreppet Zoonser!

"Förändringarna i sjukdomars antal och utbredning är ett samspel mellan människan, mikroorganismerna och djuren, samt miljön och klimatet. För de flesta zoonotiska sjukdomar är de mikroorganismer som orsakar sjukdom beroende av deras värd (djur och människa och ibland vektor) för överlevnad och utveckling[6]. När människan förändrar den yttre miljön som t.ex. industrialisering, bosättning på nya platser, ökad djurproduktion samt ökad användning av antibiotika, påverkar det i sin tur mikroorganismernaslevnadsvilkor[4].Generellt så har virus, bakterier och andra parasiter en betydligt kortare generationstid än människan och kan därför utvecklas i en mycket snabbare takt. Ett tydligt exempel på det pågår i nutid där sjukdomsbringande bakterier snabbt utvecklar resistens mot antibiotika som människan tagit fram för behandling av infektion samt för tillväxtbefrämjande behandling av boskap."

https://sv.wikipedia.org/wiki/Zoonos

Oså kommer vi lite osökt till HIV!

Som lär ha sitt urspung i Afrika.. tada, allt fler fattiga blir tvugna att äta sk Jungel Food, dvs man äter våra kusiner aporna, som har naturligt ett virus som de är immuna mot.. som i något skede eventuellt har konverterat när vi kontaminerades för detta?

Iallafall, de har lixom inte valet att äta margarin, de har inte råd med sådant, de kan välja mellan att äta billig Jungel Food, eller fly till Europa, via Libyen/över medelhavet/medels mäniskosmugglare.. om de har råd!

Oså tebacks till dåliga ofta härdade fleromättade fetter, det är lyx, ofta förekommande som en del av kalorirestriktion/eller jävligt billig mat.. tada, då kommer vi osökt in på social kontext.. vem är det som äter sådant i Sverige, dvs ett av världens rikaste länder?

Ja inte är det de inom eliten som äter sin lunch på Stureplan iallafall!

Oså får jag be om ursäkt igen, för ett av mina långa inlägg, ingen särskildt exakt vetenskap, mest personliga funderingar/tyckande!

Dvs jag får lixom inte alltid ihop det tankemässigt med olika teorier, dvs bakterier och virus är en sak, näringslära och imunförsvar är lite annat, vårt ursprung är i Afrika, via någon flaskhalspopulation, som sen utvandrade så att vi erövrade resten av världen.

Ponera bara att våra förfäder var den där flaskhalspopulationen som även understöder teorin om vattenapan, dvs som fick stora delar av sin näring från havet.. och vårt genom anpassades till detta?

Då kan det hampa sig som så, att vi inte är anpassade för att äta andra Apor/HIV, vi behöver få Omega-3 från havslevande organismer, i form av EPA/DHA? Vi kanske misste vårt imunförsvar mot HIV, iomed att det inte behövdes längre, iallafall så har cirka 95% iallafall immunitet mot Lepra.

Iallafall så kommer pestbakterien från Östa Asien, där den är en naturligt förekommande bakterie bland olika gnagare/pälsdjur, vi har nog inget jättebra immunförsvar mot sådana nya Zoonoser?

När det gäller TBC, har jag faktiskt ingen anung.. iallafall så är det ingen long time historia, en mina mostrar, Vera dog i TBC, varav min mor och några utav hennes bröder fick åka till Kollo på sommaren, med barska sjuksköterskor, hälsosam kost, omvårdnad, hygien, lite sådant annat.. dvs det bästa kommunen kunde erbjuda på den tiden!

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

52 minutes ago, Zepp said:

Iallafall, så verkar både Lepra och Pest mest handla om bakterier, lika gäller TBC, oandrasidan verkar HIV mest handla om virus?

Ja och det kan verka även som att hjärtkärlsjukdom beror på högt kolesterol, men ser man igenom bluffen så förstår man att det är fel. Kolesterolsänkning på kemisk väg är i själva verket mycket ohälsosamt. Och jag har sedan länge övergett idén om att det här rör sig om ärliga misstag. Tyvärr. Det finns inga, mig veterligen, vetenskapliga belägg för att lepra är en infektionssjukdom. Oavsett hur det verkar. 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

2 timmar sedan, patrix sade:

Ja och det kan verka även som att hjärtkärlsjukdom beror på högt kolesterol, men ser man igenom bluffen så förstår man att det är fel. Kolesterolsänkning på kemisk väg är i själva verket mycket ohälsosamt. Och jag har sedan länge övergett idén om att det här rör sig om ärliga misstag. Tyvärr. Det finns inga, mig veterligen, vetenskapliga belägg för att lepra är en infektionssjukdom. Oavsett hur det verkar. 

Mnjaeä.. man får för det första skilja på lite olika saker, dvs stark förekomst av patogener och olika submarkörer!

Patogenerna tyder främst på smitta, alla andra submarkörer är lite tveksamma.

Hyperkolesterolemi tyder främst på dålig kost i kombo med dåliga gener, medans förekomst av patogener inte lika lätt kan avföras.

Jag har hur som helst en tro på att Lepra stark har ett samband med leprabakterier.. ett gott tecken på att det är så är att det kan botas med antibiotika!

Oså då kommer vi lite osökt in på frågan huruvida Lepra kan utvecklas utan bakterien?

En helt annan fråga är huruvida man kan bli sjuk om man äter undermålig kost.. men man måste då inte nödvändigtvis drabbas utav Lepra, iomed att cirka 95% ändå är immuna mot just denna bakterien!

Oandrasidan om man äter en undermålig kost så kan man eventuellt få ett sämre immunförsvar?

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

On 7/12/2019 at 6:11 PM, Zepp said:

Jag har hur som helst en tro på att Lepra stark har ett samband med leprabakterier.. ett gott teckenatt det är så är att det kan botas med antibiotika!

Visst har dom ett samband. Leprabakterien finns ju i leprautslag precis som kolesterol finns i placken hos hjärtkärlsjuka. Det visar dock inget orsakssamband. Och om antibiotika dödar dessa bakterier och de inte är grundorsaken så kan man naturligtvis fundera på om det innebär att man blivit botad.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...