Jump to content

Klimathysteri...


Rickard

Recommended Posts

Jag tycker allt snack om klimatförändringar är starkt överdrivet. Klimatet har alltid varierat utan människans hjälp. Det är många faktorer som påverkar, t.ex. solens strålning. Vad vi äter har ingen stor betydelse. Att vi t.ex. äter kött är en fis i rymden i jämförelse med andra faktorer.
 

Att vissa tror dom vet vad jordens temperatur blir om 100 år är bara löjligt. Det påstås finnas konsensus bland forskarna, men det är inte sant. Dessutom är konsensus irrelevant. Vetenskap är inte en demokratisk process där man röstar för eller emot. Förut fanns det konsensus för att jorden är platt…
 

Normala miljöhänsyn och ekologisk hållbar utveckling är självklart viktigt men klimathysteri kan jag vara utan.

 

Media lyfter ofta fram och överdriver allt som ”bekräftar” klimatförändringen eftersom sensationsskriverier och chock-nyheter säljer bättre än normala nyheter. Media är även ofta politiskt korrekta och klimatfrågan har blivit en stor politisk fråga. Klimatfrågan är perfekt för politiker som vill utvidga politikens område för att öka sitt inflytande och motivera höjda skatter och miljöavgifter.

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Klimatforskaren Lennart Bengtsson har tröttnat på de överdrivna larmen:

 

http://www.katterno.fi/assets/Publikationer/Katterno_1_2013_SE_6.pdf


 

 

”Visst blir jorden varmare. Men det går mycket långsamt, och nu har temperaturen stått still i femton år. Världen har massor av problem, men dessa har ytterst lite att göra med
klimatändring, säger Lennart Bengtsson, legend inom klimatforskningen.”
 

”Ofta sägs att det finns stor konsensus i klimatfrågan, att 97 procent av forskarna står bakom larmen om en annalkande svår uppvärmning och att klimatskeptikerna är en liten minoritet, klimatförnekare, som inte behöver tas på allvar. Sådant tal är billig retorik. Ingen seriös människa ifrågasätter att klimatet förändras. Det har det alltid gjort. Ingen ifrågasätter heller att människan har en påverkan på klimatet. Frågan är om den är så stor att det har någon praktisk betydelse.”

 

”Ännu en grundläggande fråga är vad som är bättre för människan och planeten: ett varmare eller kallare klimat? Larmen om uppvärmning handlar bara om katastrofer. Men tänk om en uppvärmning innebär fördelar?”
 

”För att ge proportioner kan nämnas att jorden under två tredjedelar av sin existens har varit minst 7 grader varmare än i dag (påpekande av klimatprofessorn Atte Korhola i Helsingin Sanomat nyligen). Ser vi bara till de senaste 160 åren (sedan 1850, då vi har hyfsat tillförlitliga globala mätserier), har temperaturen stigit med 0,8 grader.”
 

”Temperaturhöjningen är så liten att någon knappast skulle märka den, om inte vi meteorologer hade upplyst om saken”, kommenterar Lennart Bengtsson.

 

”Ett mått på okunskap som först gör Lennart Bengtsson mållös är den planering som politikerna beslutit om på kommunal och regional nivå i Sverige, för att skydda samhällena mot kommande havsnivåökningar, som att bygga in Stockholm med skyddsvallar och liknande. Utan att tänka på den pågående landhöjningen. ”Har det alltså inte gått upp för politikerna att det finns en landhöjning! Som med åtskilliga mm/år överträffar ett långsamt stigande hav! Det här är ju inget annat än förryckthet. Ingår inte längre kunskap om landhöjningen i grundskolan? Jag är inte bara surprised, jag är astonished!

 

”Att oroa sig för att Antarktis är på väg att smälta är nästan på samma nivå som att oroa sig för att jorden och Venus kan komma att kollidera inom så där en miljard år [vilket vissa modellberäkningar visar].”

 

”Kaotiska väderhändelser och ’extremväder’ har inte det ringaste med växthuseffekten att göra!”

 

”Dessa ’klimatmöten’ fyller inte längre någon vettig funktion. Mötena styrs av politiska agendor där vetenskapen tvångsanpassas för de syften som eftersträvas.”

 

”Ett centralt problem är att klimatmodellerna inte kan bekräftas. När jag nu ser hur modellerna används i den politiska beslutsprocessen blir jag närmast förskräckt.”
 

”Att lansera uppvärmningsscenarier på +2, +4, +6 °C eller ännu mer, med alla möjliga slag av modeller, är faktiskt alldeles galet. Vissa ångestfyllda eller naiva människor tror på detta och får hysteroida och andra problem, andra ser en möjlighet att utnyttja detta för personliga och andra syften. Och det är inte få!”


 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Klimatforskaren Lennart Bengtsson har tröttnat på de överdrivna larmen:

 

http://www.katterno.fi/assets/Publikationer/Katterno_1_2013_SE_6.pdf

 

 

 

 

Men du måste förstå att allt går ut på att hitta på nya anledningar till att styra över våra liv och inte minst att hitta på nya sätt att beskatta oss. Kör folk tex bil mindre så kan man hitta på skatt på socker eller fett. Bilskatt är bra, då får man in pengar även om folk låter bilen stå och cyklar. Vad händer den dagen då vi måste fasa ut bensinen och kanske köra på annat? Om någon kom på ett sätt att att köra en bil på vatten så skulle du snabbt bli varse nya sätt att beskatta transporterna! Själv var jag så trött på att betala många tusen i månaden för att ta mig till jobbet (10 mil tor) så jag sade upp mig och tog ett jobb på cykelavstånd från min bostad, men hur många kan göra så?

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Jag tror inte vi behöver bekymra oss så mycket över klimatet

 

Däremot är det väldigt oroande att oljan snart är slut

Därför bör vi ju ändå akta oss för att elda upp det lilla vi har kvar i onödan

Ja, jag tror också på Peak oil- Oljan lär bli dyr i framtiden. Tyvärr finns det en jäkla massa kol kvar! Vi kunde börja med att sluta med att förbränna fossila bränslen för att göra varmvatten. Vi bör bara använda det till transporter, där är det oslagbart, och som råvara till tex plast. Då skulle det räcka mycket länge och vara bra för miljön.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Tur att det också finns ärliga journalister som avslöjar miljö-propagandan:
 

http://www.theclimatescam.se/2013/02/24/den-kritiske-miljojournalisten/

 

Finns det exempel på journalister som kritiskt granskar också larmen i miljöfrågorna? Jo, åtminstone en, Martti Backman, som under femton år arbetade på den finländska MOT-redaktionen, som i Sverige närmast motsvaras av Uppdrag Granskning.
 

Bland annat fäste sig Martti Backman vid en kolumn i Helsingin Sanomat där Linkola hävdade att utrotningen av arter var uppe i en takt på en var trettionde sekund.
 

”När jag räknade efter fann jag att alla arter på jorden i så fall skulle vara utrotade år 2003. Linkolas påstående var horribelt och egentligen lätt att genomskåda. Men till exempel vetenskapscentret Heureka utanför Helsingfors presenterade vid den här tiden samma siffra i en mätare över världens tillstånd.”
 

Martti Backman beslöt göra en systematisk kartläggning av miljöhoten. ”Jag såg då att samma mönster upprepades hela tiden: enorma överdrifter och en väldig nonchalans inför fakta.”
 

Han menar att det i journalistyrket ligger nära till hands att inta en alarmistisk utgångspunkt. Man vill väcka läsarna, skrämma upp dem, för att få dem att reagera. Och just i miljöfrågorna verkar många tycka att ribban kan läggas extra lågt.


 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jag tror inte vi behöver bekymra oss så mycket över klimatet

 

Däremot är det väldigt oroande att oljan snart är slut

Därför bör vi ju ändå akta oss för att elda upp det lilla vi har kvar i onödan

 

 

Förekomsten av olja och gas är mycket större än många tror. Ny teknologi gör det lönsamt att utvinna olja och gas från fyndigheter som tidigare var olönsamma att utvinna, plus att man också hittar nya fyndigheter. Dessutom utnyttjar vi energin mera effektivt med ny bränslesnål teknologi så att oljan/gasen varar längre än tidigare antagits.

 

USA’s reserver av olja är större än OPEC:

http://abcnews.go.com/Business/american-oil-find-holds-oil-opec/story?id=17536852

 

Hur North Dakota blev Saudiarabien:

http://www.theclimatescam.se/2011/10/08/hur-north-dakota-blev-saudiarabien/

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jag tror inte vi behöver bekymra oss så mycket över klimatet

 

Däremot är det väldigt oroande att oljan snart är slut

Därför bör vi ju ändå akta oss för att elda upp det lilla vi har kvar i onödan

Peak oil är framflyttat för sjutielfte gången, USA är snart självförsörjande efter skiffergas fynden, Australien har hittat olja av saudiska proporttioner. Skiffergasen finns även i Europa.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Har dragit mig för att hoppa in i den här diskussionstråden eftersom det finns så många andra potentiella "can of worms" att vältra sig i i den här världen. :)

 

Hur som helst, utan att lägga för mycket värderingsperspektiv eller ta så mycket aktiv ställning i sakfrågan, så tycker jag man ändå måste vara på det klara med hur makthierarkier i praktiken fungerar i vår lilla värld. Det är exempelvis ett vanligt argument att politiker agerar egennyttigt och tar varje chans att ex. höja en skatt för att gynna den statliga kassakistan och därmed skapa mer politiskt svängrum, befogat eller ej. I vår alltmer urholkade demokratiska utveckling, som generellt sprider sig över hela den s.k. fria och civiliserade världen, så får detta vidare och mer allvarliga konsekvenser eftersom demokratin decimeras ned till en slags politisk dåligt fungerande marknad där fokus förflyttas från demokratiska grundprinciper till en syn där de politiska partierna blir egennyttiga.

 

Fokus hamnar således på partiernas egen överlevnad och på samma korrumperande vis som stora företags vinstintressen sällan sammanfaller med konsumenternas intressen eller själva marknadens förutsättningar så sammanfaller inte de stora politiska partiernas "vinstintressen", dvs valsegrar och bibehållen/ökad makt, med den demokratiska intention som utgår från medborgarinflytandet men även själva demokratins förutsättningar.

 

Så som en inledande sammanfattning, ja, det är mer än troligt, och av många fler anledningar och minst lika allvarliga sådana, att politiker hävdar behov av åtgärder ur ett perspektiv där man ser ex. möjliga ökade skatteintäkter som det kanske främsta argumentet. Om än inte uttalat.

 

Men nu måste man tänka till lite. Vad är det som primärt styr politiken, om det nu inte är så att gräsrötterna gör det eftersom det folkliga inflytandet minskat med nyss beskrivna utveckling? Vad är det förresten för motor vi får våra samhällen att snurra med sedan åtminstone 50 år tillbaka? För att få lite pejl på detta så gör vi det mycket lättare för oss om vi distanserar oss från klimatfråga helt. Inte bara för att minimera ett sannolikt laddat ämne utan även för att lättare kunna använda historien som ett facit ur detta perspektiv. Vi kan börja med ett ämne som vi alla har lätt att associera till.

 

Hur kommer det sig exempelvis att LCHF-kosthållningen brottas med sådana problem att nå mainstream och förstås? Är det stora problemet verkligen att politiker missar poängen och inte fattar galoppen? Och OM det nu vore så, hur i hela fridens namn kan de göra det? Och om de INTE missat poängen men ÄNDÅ s.a.s. agerar...genom att INTE agera, hur kommer då det sig? En tidigare svensk exportframgång kan ge (minst) en hint om det:

 

 

Kort och gott, gentemot läkemedelsindustrin och livsmedelsindustrin så väger en väldig massa saker lätt. De här jättarna backar inte bara direkt upp båda sidor av de två stora partierna i USA med ymnig lobbyism utan man influerar så pass intensivt att man i stort dikterar villkoren för såväl forskning som den akademiska världen och dess framträdande figurers status. Som lök på laxen så har väldigt många tongivande inom  den senare sfären, personer såväl som organisationer, investerat alldeles för mycket prestige för att nu svänga om.

 

Det väsentliga här är att politiken, i allt högre utsträckning, dikteras av de med mest reell makt och inflytande och i vår värld räcker det att associera till det musikaliska bidraget ovan för att få en påminnelse om vad det innebär.

 

Vi tar ett till exempel. Rökning och tobaksbolagen. Det var egentligen först vid millennieskiftet eller decenniet strax innan som den striden s.a.s. vanns. Då hade man gått från att i begynnelsen inflytelserika hälsojättar som American Heart Association (!) faktiskt rekommenderade rökning någon gång på 40- och 50-talet. Det var nämligen först då på 90-talet som tobaksbolagen själva reagerade ur ett förlorande perspektiv, dvs man började med "diversifiering" av sina produktområden där man etablerade ex. Marlboro Classics för att bredda marknadsandelar. Man började även med mycket intensifierade marknadsbearbetningar av tredje världen helt enkelt för vår del av världen, sett till hur det en gång i tiden var, är död ur ett historiskt marknadsperspektiv. Dessa marknadsbearbetningar har varit mycket framgångsrika vilket i praktiken innebär att ex. ungdomar och kvinnor i Asien och andra fattiga delar av världen röker som aldrig förr:

 

http://www.forbes.com/2007/12/04/smoking-africa-asia-biz-cx_tvr_1203smoking.html

 

Är det någonting vi ska dra lärdom av vad gäller ovanstående exempel, ur ett makthierarkiskt perspektiv, så är det primärt att intensiteten och motståndskraften hos en maktaktör avgörs av hur mycket pengamuskler som finns att tillgå. Sekundärt, men lika väsentligt i sammanhanget, är det också att politiken är hierarkiskt underordnad den här typen av maktaktörer. För något så självklart som tobaksfrågan och dess inverkan på hälsa etc så tog det alltså många decennier att få lite resultat värdiga vad vi idag vet och ser som självklarheter. Ur vårt specifika perspektiv, LCHF, så kan man då förstå att vi är i bästa fall bara i slutet av början än så länge. Men tillbaka till klimatfrågan.

 

Bara som kuriosa så kan vi ju också lägga lite krut på vad som är motorn för politiken av idag och då hamnar vi ofelbart i ett enkelt konstaterande att alla politiska partier i princip har konsensus vad gäller det man i Sverige benämner "arbetslinjen". Mer jobb, ökad tillväxt mycket förenklat. Allt annat prioriteras ned. Detta syns ju även på global politisk nivå när man påstår sig diskutera miljöfrågor. Det faller i regel alltid på att man prioriterar sådant som jobb och tillväxt. Detta är alltså vad man kan betrakta som den direkta eller officiella politiska agendan. Den som rör den faktiska makthierarkin jag inledde med är den inofficiella. 

 

Det vi nu borde ha förstått är då således att det spelar viss roll med ekonomiska muskler i sammanhang där man antingen vill genomdriva en förändring eller motstå en sådan. Då är det läge att fundera kring vad det finns för ekonomiska muskler i omlopp vad gäller klimatfrågan. Finns det, för att återkoppla till LCHF, överhuvudtaget några som kan komma upp i paritetet med sådana, bevisligen, inflytelserika jättar som livsmedels- och läkemedelsindustrin? Ett företag räcker för att få ett hum:

 

https://en.wikipedia.org/wiki/ExxonMobil

 

Notera även följande lista där två läkemedelsjättar hamnar först på plats 35 och 50. En livsmedelsjätte hamnar först på plats 29. Även Apple framstår som en skrutt med sin plats 18. Någon som ser något gemensamt för majoriteten av de företag som toppar/platsar på denna exklusiva lista?

 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_companies_by_revenue

 

Med nyssnämnda i färskt minne så kan man då ta sig en funderare på om det här med maktinflytande kan påverka klimatfrågan. Därmed inte sagt att det måste vara så men mot bakgrund av att vi vet "hur det brukar vara" så kan man utan att gissa vilt ändå spekulera i sannolikheten för detta som en betydande faktor för hur beslut fattas men även hur den allmänna uppfattningen påverkas.

 

Mer konkret, det vore lite klädsamt om de som lägger enormt fokus på "climate scam" och IPCC:s klavertramp även lade åtminstone lite av detta fokus på de faktiska manipulationer som sker ex. i Washington och hur detta eventuellt påverkar klimatfrågan och hur vi diskuterar/tror tycker och tänker om den. Kritiskt tänkande kan annars få en propagandistisk natur.

 

Ok, bara lite "food for thought"...eller lite "oil for the machinery". ;) Att tro vad man vill och vad man mår bra av funkar ju annars i alla lägen. Åtminstone ett tag. I synnerhet om man "tror" på LCHF. :)

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Det vi nu borde ha förstått är då således att det spelar viss roll med ekonomiska muskler i sammanhang där man antingen vill genomdriva en förändring eller motstå en sådan. Då är det läge att fundera kring vad det finns för ekonomiska muskler i omlopp vad gäller klimatfrågan.

 

 

Jodå, ”Follow the money” som det heter. Men då ska man i så fall följa ALLA pengarna, inte bara oljebolagens pengar. Det finns stora ekonomiska intressen i miljöpolitiken, inte bara hos politiker men också hos företag som satsar stort på miljövänlig teknologi och ofta får bidrag från staten. Miljön har blivit big business!

 

The Climate Industry Wall of Money:

http://joannenova.com.au/2010/03/the-climate-industry-wall-of-money/

 

 

For all the smears of big money funding the “deniers”, the numbers reveal that the sceptics are actually the true grassroots campaigners, while Greenpeace defends Wall St. How times have changed. Sceptics are fighting a billion dollar industry aligned with a trillion dollar trading scheme. Big Oil’s supposed evil influence has been vastly outdone by Big Government, and even those taxpayer billions are trumped by Big-Banking.

 

The US government spent $79 billion on climate research and technology since 1989 – to be sure, this funding paid for things like satellites and studies, but it’s 3,500 times as much as anything offered to sceptics. It buys a bandwagon of support, a repetitive rain of press releases, and includes PR departments of institutions like NOAA, NASA, the Climate Change Science Program and the Climate Change Technology Program. The $79 billion figure does not include money from other western governments, private industry, and is not adjusted for inflation. In other words, it could be…a lot bigger.

 

 

 

Fourteen green-tech firms in which Gore invested received or directly benefited from more than $2.5 billion in loans, grants and tax breaks, part of President Obama’s historic push to seed a U.S. renewable-energy industry with public money.

 

 

--------------------------

P.S: “Follow the money” argumentet i sig bevisar ingenting. Att någon tjänar stora pengar på något bevisar inte att det fuskas för att främja ekonomiska intressen. Det kan självklart skapa misstankar att sådan fusk förekommer, men det bevisar det inte.

Edited by Rickard
Link to comment
Share on other sites

 

Jodå, ”Follow the money” som det heter. Men då ska man i så fall följa ALLA pengarna, inte bara oljebolagens pengar. Det finns stora ekonomiska intressen i miljöpolitiken, inte bara hos politiker men också hos företag som satsar stort på miljövänlig teknologi och ofta får bidrag från staten. Miljön har blivit big business!

Precis som allting annat som GÅR att tjäna pengar på så uppstår marknader. Dessa är mer eller mindre relevanta och legitima men uppstår gör de ju. Vad gäller "big" så ifragasätter jag det starkt. Jämför igen med infon i de länkar jag redan refererat till. Miljöområdet är en fjärt i rymden och det inser man inte minst när t.o.m. företag som Apple ser små ut jämfört med Exxon, dvs genom att betrakta olje/gasindustrins enorma storhet och börsvärden.

 

Vad gäller Gore så visst kan man se det besvärande att det finns en monetär koppling numera. Å andra sidan blir denna främst relevant om den påverkar omdömet ur ett maktperspektiv där man dels har en maktposition och dels samtidigt har en alternativ agenda som primärt gynnar egenintresset. Rätta mig om jag har fel men Gore som global galjonsfigur i klimatfrågan inträffade först 2006 då filmen "An Inconvenient Truth" släpptes. Vi kanske inte heller ska glömma bort att Gore har väldigt många strängar på sin lyra och dessutom, hör och häpna, verkar rätt efterfrågad för sina meriter. Han sitter ju bl.a. i Apples styrelse och fungerar som rådgivare åt Google. Kanske mest en konsekvens av sina nätverk och kontakter, kanske inte. Det finns hursomhelst solklarare plattnackar att rikta strålkastarskenet emot om man nu vill det.

 

Sist men inte minst, politikers koppling till intressen som kan verka korrumperande är ju tyvärr mer regel än undantag i USA. En snabb översikt är på sin plats:

 

http://www.businessinsider.com/richest-members-of-congress-the-hill-2012-8?op=1

 

http://www.rollcall.com/50richest/the-50-richest-members-of-congress-112th.html

 

http://www.cbsnews.com/2300-250_162-10008411.html

 

Sedan har vi det faktum att politiker av högre dignitet, som på den nivån Gore befinner sig - han är trots allt den ende president som blivit snuvad på presidentsrollen genom ett juridiskt beslut som dessutom rullade ut mattan för den politiska sfärens kanske största fårskalle i modern tid med bedrövliga konsekvenser för världen som helhet - ofta har en mycket lukrativ framtid generellt sett. Man drar in en massa på biografier och i synnerhet föredrag. Några exempel:

 

http://politicalticker.blogs.cnn.com/2011/07/11/clinton-surpasses-75-million-in-speech-income-after-lucrative-2010/

 

http://www.huffingtonpost.com/2011/05/20/george-w-bush-income-15-million_n_864685.html

 

Nu är, tack och lov, inte klimatdiskussionens relevans eller vad som styr allmän opinion ur maktperspektiv främst kopplat till Gore så vi kanske kan lämna honom därhän?

 

--------------------------

P.S: “Follow the money” argumentet i sig bevisar ingenting. Att någon tjänar stora pengar på något bevisar inte att det fuskas för att främja ekonomiska intressen. Det kan självklart skapa misstankar att sådan fusk förekommer, men det bevisar det inte.

Vilket var precis det jag menade genom att i slutklämmen skriva:

 

"Med nyssnämnda i färskt minne så kan man då ta sig en funderare på om det här med maktinflytande kan påverka klimatfrågan. Därmed inte sagt att det måste vara så men mot bakgrund av att vi vet "hur det brukar vara" så kan man utan att gissa vilt ändå spekulera i sannolikheten för detta som en betydande faktor för hur beslut fattas men även hur den allmänna uppfattningen påverkas."

 

För att tala i klarspråk, varken du eller jag är så pass naiva att vi inte inser vikten av den ekonomiska styrka som just olje/gasindustrin representerar. Kan du visa mig en enda intervention på politisk nivå i USA under, säg de senaste 15 åren, som varit negativ för nyssnämnda industri? Då räknas således INTE forskning och utveckling inom andra områden utan direkta åtgärder som haft en starkt negativ effekt? Tvärtom finns det mängder av besvärande omständigheter åt andra hållet så för mig vore det om inte befriande så i varje fall av intresse med bevis på motsatsen.

 

Ur bevisperspektivet så måste man ju också ha en grundförståelse för vad som dikterar rättvisa, för det är ju rättvisa som är det legitima skälet för att ens bry sig om bevisbörda. I värsta fall blir därför ett enögt fokus på extrem bevisbörda ett hån mot beviskravens grundintention. Dessa utgår från att ingen i ett fritt och öppet samhälle skall dömas trots sin oskuld. De utgår definitivt inte från föreställningen att bara man har tillräckligt stor juridisk armé eller tillräckligt med ekonomiska muskler så ska man kunna klara sig. Att det ofta i den här världen är så i praktiken är inte samma sak som att det är rätt eller att det på något sätt tillfredställer själva grundföresatsen att bevisbörda utgår från rättvisa.

 

Och igen, hur mycket MER bevis behövs och krävs för att inse att oljeindustrin är minst sagt tvivelaktig ur egentligen alla perspektiv vi kan tänka oss, inte bara miljöditot, som präglas av heder, ära, intressen bortom egen vinst etc etc in absurdum? Och visst, detta är inte per definition kopplat tilll oljan utan till oljeindustrins alldeles för stora inflytande. All okontrollerad makt, oavsett om det rör sig om storföretags monopol/oligopol eller politisk som stalinism, nazism eller vad man nu kan dra upp för exempel på den här typen av maktkoncentration som får korrumperande effekter av hög intensitet, är i slutändan av ondo. Att inte se detta och förstå detta är alltjämt ett av mänsklighetens största problem eftersom det lägger grunden för en slags genomkorkad Ankeborgsk uppfattning om gott och ont som varandras absoluta "naturliga" motpoler utan vare sig gråzoner, orsaker eller logisk koppling.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Det blir ändå fel om man fokuserar för mycket på oljepengarna. Oljebolagen har självklart mycket makt, men det har andra också. Att det största bolaget råkar vara ett oljebolag säger ingenting om hur mycket pengar som används för att motverka klimatpolitiken. Bolag samarbetar ofta i branschorganisationer som lobbar för deras intressen, så många mindre bolag kan ha mera makt än några få större. Finansmarknaden är den största marknaden. Det finns många fler banker och finansbolag än oljebolag. Banker, mäklare och traders tjänar pengar på handel med utsläppsrätter (carbon trading), och det enda sättet att försvara denna verksamhet är att försvara uppfattningen att koldioxid skapar global uppvärmning.
 

A look at an emerging industry player: Global carbon markets:
http://www.publicintegrity.org/2009/12/15/5467/meet-lobbies-carbon-traders
 

 

Governments are turning to traders for expertise in how to reduce global emissions without collapsing the global economy, Russell says. “All representatives are looking at the International Emissions Trading Association.” For good reason: the IETA represents more than 160 companies worldwide, including many multinational heavyweights: top financial players (Citigroup, Deutsch Bank, Goldman Sachs, Credit Suisse), big oil (Shell, Gazprom, and Petrobas), large conglomerates (Mitsubishi , Dow Chemical, Rio Tinto) and others who smell big money in the new carbon economy (Deloitte and Touche, Lloyds Register, New York Mercantile Exchange).
 

“We are a lobbying organization,” says IETA’s Derwent. ”We say to governments, ‘Hey, you should do it this way, not that way.’” Sometimes governments are receptive, and sometimes it’s a tough sell, as in the United States right now. Before lobbying the U.S. Congress, he says, the traders have faced two major obstacles: first, challenging widely held beliefs that climate change isn’t really happening, and second, convincing lawmakers that the perilous financial industry is part of the solution.

 

Här är alltså även oljebolag med och stöder uppfattningen att koldioxid skapar global uppvärmning.

 

Stora internationella bolag är ofta involverade på flera affärsområden med olika dotterbolag, och bolagets primära affärsområde säger därför inte allt om bolagets intressen. Och många bolag vill nog gardera sig så att dom blir vinnare oavsett resultatet av klimatdebatten. ”If you can’t beat them, join them” som det heter.
 

Carbon trading could be worth twice that of oil in next decade:
http://www.guardian.co.uk/environment/2009/nov/29/carbon-trading-market-copenhagen-summit
 

 

The carbon market could become double the size of the vast oil market, according to the new breed of City players who trade greenhouse gas emissions through the EU's emissions trading scheme.
 
Carbon trading schemes around the world:

http://www.reuters.com/article/2012/09/26/us-carbon-trading-idUSBRE88P0ZN20120926
 

 

(Reuters) - Carbon trading schemes are emerging all over the world as governments try to meet greenhouse gas emissions reduction targets in the fight against climate change.

 

Carbon Trading Heating Up:

 

 

"What's changed is we are really at a phase now where [California is] in implementation mode," said Greg Arnold, president at CE2 Carbon Capital, a fund backed by
private-equity firm Energy Capital Partners that owns carbon contracts, expecting prices to rise.
 

It is mostly Power producers and other companies that will need credits in the market today. But that could change as volume picks up, traders say, as investors come in to
speculate on the direction of prices.
 

"Once we get going, the hedge funds will be there," said Randall Lack, founder of Element Markets in Houston, an asset manager that helps clients hedge in carbon
markets.

 

Man kan alltså spekulera i värdet på utsläppsrätter, precis som spekulation i aktier, optioner och valutor. I tillägg tjänar banker och mäklare pengar på avgifterna för själva transaktionerna, precis som avgifter (courtage) på handel med aktier och andra värdepapper.

 

Det är sant att Exxon tidigare har motarbetat uppfattningen att koldioxid påverkar klimatet, men detta har ändrats sedan Rex Tillerson blev VD. Tillerson vill ha teknologiska lösningar för att tillpassa samhället till klimatförändringar. Och han är motståndare av carbon-trading (cap and trade) och vill istället ha carbon-tax. Skatt på koldioxid drabbar ju inte Exxon eftersom det är konsumenten som betalar skatten. Detta innebär alltså att han accepterar uppfattningen att koldioxid skapar global uppvärmning. Han motarbetar inte klimatpolitik i sig, utan istället försöker påverka hur klimatpolitiken ska se ut. Som sagt, ”if you can’t beat them, join them!”

 

Exxon CEO calls climate change engineering problem:

http://www.reuters.com/article/2012/06/27/us-exxon-climate-idUSBRE85Q1C820120627
 

 

(Reuters) - Exxon Mobil CEO Rex Tillerson said on Wednesday that efforts to address climate change should focus on engineering methods to adapt to shifting weather patterns and rising sea levels rather than trying to eliminate use of fossil fuels.

 

Link to comment
Share on other sites

Det blir ändå fel om man fokuserar för mycket på oljepengarna.

 

Med tanke på hur LITE det fokuseras på oljeindustrin och dess lobbyister  i relation till deras faktiska inflytande och dereas faktiska resultat så tror jag vi helt enkelt får nöja oss med att vara eniga om att vara oeniga på den punkten.

 

Oljebolagen har självklart mycket makt, men det har andra också. Att det största bolaget råkar vara ett oljebolag säger ingenting om hur mycket pengar som används för att motverka klimatpolitiken. Bolag samarbetar ofta i branschorganisationer som lobbar för deras intressen, så många mindre bolag kan ha mera makt än några få större. Finansmarknaden är den största marknaden. Det finns många fler banker och finansbolag än oljebolag.

 

Lobbying utgår primärt från intresset att rubba spelplanen ur det lagstiftande/regelbaserade perspektivet, dvs gentemot staten. Det är bara i undantagsfall, dvs då ett affärsintresse går i kollisionskurs med ett annat, som lobbying på elitpolitisk nivå inbegriper andra marknadsaktörer. Ett klockrent exempel på det senare är upphovsrättsindustrin mot delar av IT-industrin (läs: Google). Det är ju snarare mer vanligt att stora industriers intressen sammanfaller, dvs om en industri har lobbyistisk framgång så gynnar det ofta andra på en mer generell eller i varje fall synergistisk nivå. Lite faktisk data över lobbyingförhållanden:

 

http://www.opensecrets.org/lobby/top.php?indexType=i

 

 

 

Banker, mäklare och traders tjänar pengar på handel med utsläppsrätter (carbon trading), och det enda sättet att försvara denna verksamhet är att försvara uppfattningen att koldioxid skapar global uppvärmning.

 

A look at an emerging industry player: Global carbon markets:

http://www.publicintegrity.org/2009/12/15/5467/meet-lobbies-carbon-traders

 

 

Här är alltså även oljebolag med och stöder uppfattningen att koldioxid skapar global uppvärmning.

 

Stora internationella bolag är ofta involverade på flera affärsområden med olika dotterbolag, och bolagets primära affärsområde säger därför inte allt om bolagets intressen. Och många bolag vill nog gardera sig så att dom blir vinnare oavsett resultatet av klimatdebatten. ”If you can’t beat them, join them” som det heter.

 

Carbon trading could be worth twice that of oil in next decade:

http://www.guardian.co.uk/environment/2009/nov/29/carbon-trading-market-copenhagen-summit

 

 
Carbon trading schemes around the world:

http://www.reuters.com/article/2012/09/26/us-carbon-trading-idUSBRE88P0ZN20120926

 

 

Carbon Trading Heating Up:

 

 

Man kan alltså spekulera i värdet på utsläppsrätter, precis som spekulation i aktier, optioner och valutor. I tillägg tjänar banker och mäklare pengar på avgifterna för själva transaktionerna, precis som avgifter (courtage) på handel med aktier och andra värdepapper..

 

Det är sant att Exxon tidigare har motarbetat uppfattningen att koldioxid påverkar klimatet, men detta har ändrats sedan Rex Tillerson blev VD. Tillerson vill ha teknologiska lösningar för att tillpassa samhället till klimatförändringar. Och han är motståndare av carbon-trading (cap and trade) och vill istället ha carbon-tax. Skatt på koldioxid drabbar ju inte Exxon eftersom det är konsumenten som betalar skatten. Detta innebär alltså att han accepterar uppfattningen att koldioxid skapar global uppvärmning. Han motarbetar inte klimatpolitik i sig, utan istället försöker påverka hur klimatpolitiken ska se ut. Som sagt, ”if you can’t beat them, join them!”

 

Exxon CEO calls climate change engineering problem:

http://www.reuters.com/article/2012/06/27/us-exxon-climate-idUSBRE85Q1C820120627

 

 

Jo, självklart har banker och finansbolag inflytande och stort sådant. (Dock lobbar de mindre än oljebolagen enligt det officiella data som jag refererat till ovan.) Men att det skulle bli ett fullskaligt krig mellan dessa industrier finner jag som ganska otroligt. De har långt mer gemensamt än inte och det är inte någon disruptiv teknologi med i bilden som i fallet Google i relation till upphovsrättsindustrin potentiellt dödar den grundläggande affärsidén.

 

Framför allt måste man komma ihåg att handel med utsläppsrätter ur ett resultatperspektiv varit en ren flopp. Syftet med detta var ju att få någon effekt på klimatförändringarna...inte att skapa en utökad finansiell sfär. Lite om detta:

 

http://www.carbonbrief.org/blog/2013/02/carbon-briefing-is-there-any-hope-for-eu-carbon-trading

 

http://www.rtcc.org/climate-live-canada-dismisses-carbon-trading-as-having-all-sorts-of-negatives/

 

http://wattsupwiththat.com/2013/01/17/european-carbon-trading-hits-another-record-low/

 

 

Vad gäller Exxons svängning i frågan om klimatförändringar så saknar ju den helt relevans. Det handlar ju mer om trovärdighet i det fallet eftersom synen sedan ett par år är att klimatförändringarnas orsaker inte längre behöver diskuteras. Detta inser ju även Exxon varför man följaktligen skademinimerar genom att försöka spela på samma bana men istället komma med andra sätt att hantera det. Så det där med klimatförändringar är det ju inte många kvar som ens funderar kring. Länken du själv refererade till i början till Joanne Novas sida är ju ett exempel på detta. Hennes man David Evans, tillika skeptiker, har ju i något sammanhang uttalat sig om detta på ett sätt som ju är det skeptiker idag brukar landa i, dvs att klimatförändringarna förvisso sker som de gör och av de orsaker de gör...men det går inte/vi behöver inte bry oss om att åtgärda dem. Det med OM känns väldigt mycket 90-tal ur ett skeptikerperspektiv och idag har det istället börjat handla om "so what?" eller allmän resignation à la "inget vi kan åtgärda".

 

Hur som helst, min huvudsakliga anledning till att ens dyka in i den här tråden var just att addera lite mer maktinsikt än vad jag upplevde fanns innan. Som jag tidigare kommunicerat så får var och en tro vad de vill om detta. Inte minst med tanke på att det här forumet har ett annat huvudsyfte vad mig beträffar. Jag har dock svårt att ur ett personligt perspektiv inte utgå från grundläggande riskanalys vad gäller denna fråga och då inte minst mot bakgrund av vad som faktiskt händer samt trender över de senaste decennierna. Men det är jag det.

Link to comment
Share on other sites

Oavsett om det blir varmare eller ej så tror jag inte lösningen är att vi flyger massa feta politiker i privata jet-plan till Doha där de ska diskutera hur vi löser frågan och sedan höjer vi skatterna och ger dem fria händer att fördela pengar för att förbättra klimatet samt att de får mer makt att reglera hur privatpersoner och företag ska agera. Det känns väldigt historielöst att tro att detta är sättet vi löser svåra problem på 2013. 

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

 

Men att det skulle bli ett fullskaligt krig mellan dessa industrier finner jag som ganska otroligt. De har långt mer gemensamt än inte…
 
Precis; dom står egentligen på samma sida eftersom både finans och oljebolag accepterar vedertagna klimatteorier och försvarar uppfattningen att koldioxid är ett problem som måste lösas med skatter och/eller utsläppsrätter. Även om dom ibland är oeniga i hur problemet ska lösas står dom på samma sida i klimatfrågan. I tillägg kommer statliga pengar som används i samma syfte. Min poäng är då att det inte blir så relevant att säga att ”big oil” stöder miljö-skeptiker när det finns så mycket pengar som stöder vedertagna klimatteorier.

 

Frågan är hur människan eventuellt påverkar klimatet, och den debatten är inte över. Många forskare är skeptiska och ifrågasätter vedertagna teorier men får inte alltid chansen att uttrycka sig. Att även finans och oljepengar används för att lobba för koldioxidens påstådda påverkan gör väl inte debatten mera rättvis. Frågan om människan påverkar klimatet bör absolut diskuteras grundligt innan stora åtgärder görs. Men det sägs att ”debatten är över” och att vi måste agera nu! Många tror att det är bättre att agera snabbt och kraftfullt för säkerhets skull. Men detta kan vara mycket värre än att vänta och istället anpassa oss till förändringar när och om det blir nödvändigt. Att överreagera i en så stor global fråga innebär en gigantisk felsatsning som får stora konsekvenser för vår framtid. Det tar fokus från andra viktiga problem. Klimatpolitiken är inte gratis, och samtidigt dör människor av fattigdom och svält. Är klimat-politik en vettig prioritering?

 

Att carbon-tradingen inte alltid har funkat så bra är irrelevant. Det förändrar inte det faktum att det finns stora ekonomiska intressen i att lobba för detta och enda sättet att motivera denna marknad är att försvara åsikten att koldioxid skapar global uppvärmning! Man kan ju hoppas att systemet kollapsar som vissa bedömare tror. Men att utvecklingen av en ny marknad möter problem på vägen betyder inte att det inte kan fungera. Många länder satsar på detta, t.ex. Kina och Australien.

 

Why a Global Carbon Market is Coming Sooner Than You Think

http://www.powerandpolicy.com/2013/01/18/why-a-global-carbon-market-is-coming-sooner-than-you-think/#.UTJE0ZAV_IV

 

 

It appears that by 2015-2020, most of the world’s major economies, and many developing ones, will have some form of carbon trading or abatement program in place. Much of this preliminary movement took place prior to the development of the Durban Accord, which since its adoption as a roadmap in December of 2011, is now likely to accelerate the creation of a global carbon market even further. And, while some observers were unhappy with the progress in Doha (COP 18), in terms of lacking a “grand vision,” Doha was still not a “failure.” Doha created a sense of momentum for another commitment period from 2013-2020. With additional substantive steps undertaken by the world’s major economies, carbon trading is poised to become a major part of the global economic architecture.

 

 

Link to comment
Share on other sites


Att minska utsläpp löser inte problemen:
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/att-minska-utslapp-loser-inte-problemen_6738037.svd

 

 

Med stormar och värme diskuteras på nytt klimatet, men de politiska lösningarna är alltför fokuserade på utsläppen. Det är mycket viktigare att planera samhällen på ett bättre sätt, skriver Lennart Bengtsson, professor i meteorologi.
 

I många länder är extrem kyla faktiskt värre än extrem värme och ger upphov till större förlust i människoliv.
 

Hur är det med stormskadorna då? Många kanske tycker att dessa har blivit värre i dag med annandagens Dagmarstorm i minnet. Detta är dock inte fallet och liknande allvarliga stormar är inte ovanliga under höst och vinter. De har inte heller blivit värre. Många förväntar sig kanske att stormarna blir mer intensiva i ett varmare klimat men så är knappast fallet då ovädren på våra breddgrader är en följd av temperaturskillnader mer än temperaturen själv och med ett varmare Arktis blir dessa differenser mindre. Detta är också något som de mer avancerade klimatmodellerna visar.
 

Vad är då orsaken till den uppenbara ökning av allvarliga händelser och omfattande skador som har inträffat under senare år? Detta har sin naturliga förklaring då jordens befolkning har ökat, människor bosätter sig eller tvingas bosätta sig i utsatta områden där inte minst översvämningar är vanliga. Därtill kommer en våldsam ökning av infrastruktur med bosättningar, vägbyggen och igenasfalterade ytor som förhindrar avrinning.
 

I USA har man visat att den våldsamma ökningen av orkanskador längs med syd- och ostkusten beror på bosättningsökningen. Elimineras detta har praktiskt taget ingen skadeökning förekommit under hela 1900-talet. Liknade resonemang kan tillämpas i andra områden. Skadorna i New Orleans under Katarinastormen 2005 var förfärliga men var till stor del en följd av försummelser med underhåll av storm- och vattenskydd. Här borde man ha följt det föredömliga holländska exemplet.
 

Extrema väderhändelser är allvarliga och allt bör göras för att minska risk för liv och egendom. Mycket kan och bör också göras och tveklöst behöver flera länder internationellt stöd. Men att föreställa sig att skadeökningarna främst beror på koldioxidutsläppens ökning är naivt och missledande. Det saknar dessutom vetenskaplig substans.
 

 

 

Link to comment
Share on other sites

 

Om vi tolkar Bengtssons inlägg som att allt inte nödvändigtvis är svartvitt och att man måste vidga synfältet lite så håller jag med. 

 

Däremot är ju den förklaring han för fram selektiv ur ett vetenskapligt perspektiv. Det som stämmer är att det spelar stor roll med sådant som befolkningstäthet, bebyggelse etc. vad gäller omfattningen av förödelse och skador. Man kan således med bättre planering, bättre katastrofprevention etc åstadkomma mindre dödsfall etc. Samhällsplanering är ju för övrigt något som behövs av fler anledningar vilket gör det minst sagt bekymmersamt att väldigt lite görs på den fronten.

 

Men detta förklarar ju inte på något sätt att frekvensen av naturkatastrofer ökat betydligt under det senaste århundradet:

 

http://www.emdat.be/natural-disasters-trends

 

Man måste även beakta att somligt är mer eller mindre svårt att styra om. Tag bara en sådan aspekt som kärnkraften. Kärnkraft av idag är starkt beroende av "naturlig" kylning. Det är lite samma situation som för de sociala medie-jättarna, ex. Google och Facebook, som ofta etablerat sina enorma datacenter i kalla områden med mycket urberg etc. Av samma anledning är kärnkraftverk placerade i närheten av kustlinjer, med god tillgång av vatten för kylning, och således är de alltid i den potentiella skottlinjen för ex. tsunamier. Förhoppningsvis inte på våra breddgrader men definitivt annorstädes.

 

 

 

Oavsett om det blir varmare eller ej så tror jag inte lösningen är att vi flyger massa feta politiker i privata jet-plan till Doha där de ska diskutera hur vi löser frågan och sedan höjer vi skatterna och ger dem fria händer att fördela pengar för att förbättra klimatet samt att de får mer makt att reglera hur privatpersoner och företag ska agera. Det känns väldigt historielöst att tro att detta är sättet vi löser svåra problem på 2013. 

 

Även jag kan ha full förståelse för den första aspekten, den politiska oförmågan av idag. Dock beror ju denna på en demokratisk urholkning på global nivå där politiken decimerats ned till någon slags pappskalleorkester där den som slår hårdast på trumman bestämmer. Därav bristen på välljudande klanger...

 

Vad gäller den senare delen, dvs vad gäller historielösheten, så håller jag inte alls med. Eller jag håller med fast från diametralt motsatt håll.

 

Grundproblemet ju i båda dessa fall just historielöshet. Vi har glömt bort/slutat praktisera sådant som balanserar makt och totalitära tendenser. Är det något som historien kan leverera som facit så är det ju just hur absolut och okontrollerad makt leder till korruption och mycket obehagliga konsekvenser.

 

Konkret i detta fall, politrukväldet av idag är ju bara marionetter för ekonomiska intressen. Således kan vi inte förvänta oss så mycket mer än precis det vi ser...och får.

 

Lösningen är alltså inte att slänga ut bebisen med badvattnet utan att göra rent badkaret och byta vatten. För att utgå från vad jag tolkar in i det du säger, lösningen är inte "less government" utan "better government".

Link to comment
Share on other sites

 • 11 months later...

"Den befängda myten att kornas rapar och fisar påverkar klimatet är envis. Den passar så många: Klimatalarmistiska politiker, veganer, vegetarianer, spannmålsproducenter ….
En naturenlig, giftfri, kraftfoderfri animalieproduktion är räddningen för miljön  på jorden, och hälsan för människorna.  Klimatet sköter sig självt."

http://annikadahlqvist.com/2014/02/16/mjolkbonder-betalar-dyrt-for-falska-klimatlarm/

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...
 • 2 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...