Jump to content

Guest Tureborgaren

Recommended Posts

Guest Tureborgaren

LäkartidningenLDL-nivå svagt kopplad till risk för ny hjärt–kärlhändelse  http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2019/08/LDL-niva-efter-hjartinfarkt-svagt-kopplad-till-risk-for-ny-hjartkarlhandelse/

 

  • Vi genomförde en registerbaserad kohortstudie på 25 643 patienter som haft en första hjärtinfarkt 2005–2013.../ ...Baserat på nivåer av rutinblodfetter (kolesterol, LDL, HDL och triglycerider) uppmätta i anslutning till återbesöket 2 månader efter hjärtinfarkten utvärderades associationen till ett kombinerat utfallsmått som inkluderade ny hjärtinfarkt, stroke eller död.../
  • Starkast association observerades för förhöjda nivåer av triglycerider, medan LDL var svagast associerat.../
  • Vår tolkning av resultaten är att vikten som fästs vid LDL-målvärden vid rutinåterbesök 4–14 veckor efter en hjärtinfarkt inte står i relation till klinisk betydelse vad gäller risk och prognos. För en individualiserad riskstyrd sekundärpreventiv behandling, inklusive beslut om mer intensiv LDL-sänkning, bör andra faktorer än LDL-nivå tas i beaktande.
Link to comment
Share on other sites

Den logiska slutsatsen borde vara: Sluta medicinera med statiner. De ska ju sänka LDL, och nu har vi kommit fram till att nivån på LDL är betydelselös för risken för infarkt, stroke eller död. Men detta vågar de inte säga. För säkerhets skull upprepar de den gamla ramsan: " Statiner, som minskar nivåerna av LDL, utgör en evidensbaserad och viktig del av den sekundärpreventiva behandlingen efter hjärtinfarkt."

  • Like 6
  • Confused 1
Link to comment
Share on other sites

On 2019-08-10 at 18:06, Kjell Granelli sade:

Precis vad jag tror också! Det är triglyceriderna man ska hålla koll på.

Triglyceriderna  minst 12 timmar fastande och så även HDL/APOa1

För om jag fattat något så när så mäter man triglycerider i alla lipoproteiner.. dvs även i HDL?

Grejen är nog att om man lyckas mäta höga triglycerider i HDL eller Kylomicroner.. då får man en helt annan anames/slutsats, än om man i själva verket mäter trigycerider från VLDL/IDL/LDL/LDL-remnants/OX-LDL!

Såå.. jag säger som jag brukar göra.. det duger inte att mäta en enda sak.. helst bör man alltid mäta minst 5-10 andra och då har jag inte ens nämnt FS/C-peptid/HBA1c/lite olika inflamatoriska markörer samt en del vitaminer/salter och mineraler!

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

  • 8 months later...
Guest Tureborgaren

Study: More LDL is better following heart attacks https://www.inforum.com/lifestyle/health/4872932-Study-More-LDL-is-better-following-heart-attacks

"Bland patienter som hade hjärtinfarkt eller hjärtsvikt och som hade samtidig hyperlipdemi eller ingen hyperlipidemi var det en tydlig skillnad i dödlighet," säger Dr Mohammed Yousufuddin, specialist i intern medicin för Mayo Clinic Health System i Austin och huvudförfattare till artikeln. "Patienter som hade hyperlipidemi hade lägre dödlighet än patienter som inte hade någon hyperlipdemi. Det är den primära upptäckten."

"Studien fann också att denna till synes skyddande effekt av högt LDL var dosberoende. Med andra ord, ju högre LDL, desto lägre är risken för dödlighet efter en hjärthändelse, och ju lägre LDL, desto högre är risken.

 

Yousufuddin M, Takahashi PY, Major B, et al. Association between hyperlipidemia and mortality after incident acute myocardial infarction or acute decompensated heart failure: a propensity score matched cohort study and a meta-analysis. BMJ Open 2019;9:e028638. doi: 10.1136/bmjopen-2018-028638  https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/9/12/e028638.full.pdf

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...