Jump to content

Varför lösningen på jordens klimat- och försörjningsproblem ligger på köttproduktion


Nils Engström

Recommended Posts

Vi har att göra med en global domedagssekt vars agenda bland annat innefattar att tysta all kritik. Företagsledare som andas ett negativt ord får problem, kritiska politiker tvingas avgå osv.
Som om det inte räcker med idioti så har sekten nyligen sjösatt sitt nya flaggskepp birthstrike, på svenska översatt med barnskam. Iden är att den största klimatförstöraren är människan och dennes vilja att föröka sig.
Tokigt och rena dumheter kan tyckas, men idén tilltalar sektens toppskikt alldeles ypperligt, dels då birthstrike inte gäller dom själva, samt att dom då får chansen att låta sin egen avkomma komma i majoritet och få fördelar.

Jag är inte imponerad

 • Like 1
 • Sad 2
Link to comment
Share on other sites

Och vem kan man lita på. Nyligen rapporterat värmerekord på Grönland visade sig vara fel. Mätinstrumentet hade inte rätt distans till marken pga snö. Och hur ofta händer det ??

https://www.dr.dk/nyheder/indland/dmi-afviser-varmerekord-i-gronland

Ifølge meteorologen skyldes fejlmålingen, at der ikke har været den korrekte afstand mellem måler og overflade på grund af sne.

- Den manglende afstand til isen har givet en dårlig ventilation, og det er også afgørende for, hvad en måler viser, siger Herdis Damberg.

Det er desuden svært for meteorologerne at komme til vejrstationen Summit, da den ligger langt inde på indlandsisen i et barskt klima.

 • Like 1
 • Haha 1
 • Confused 1
 • Sad 1
Link to comment
Share on other sites

3 timmar sedan, Ekner sade:


Som om det inte räcker med idioti så har sekten nyligen sjösatt sitt nya flaggskepp birthstrike, på svenska översatt med barnskam. 

Sekten vet jag inget om ... men sanningen är ju att om vi inte får stopp på befolkningsökningen  långsiktigt så kommer resurserna på jorden inte räcka till oavsett om vi äter biff eller bönor. 😉

Kul att se dig aktiv här igen Nils!  :)

 • Like 5
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

 

25 minuter sedan, Peter B sade:

 aktiv

Det mesta nyttiga just nu, en tid framåt, sker för min del i bakgrunden. I min ålder gäller att använda dygnets timmar optimalt till det som borde gjorts tidigare. Min aktivitet på forumet med viss resultatredovisning kommer att öka till normal andel successivt lite längre fram.563039713_ScreenHunter_2212Apr_2123_59.jpg.96e46d9de4c70c60a72dd12b7926d0d5.jpg

 

 • Like 7
Link to comment
Share on other sites

10 timmar sedan, Ekner sade:

Vi har att göra med en global domedagssekt vars agenda bland annat innefattar att tysta all kritik. Företagsledare som andas ett negativt ord får problem, kritiska politiker tvingas avgå osv.
 

Vad gäller den nya klimatreligionen lär vi inte kunna välta undan den i första taget. Den är penningstyrd. Huvuddragen, som finns anledning att fundera över, kan delvis illustreras via nedanstående:

1830530421_ScreenHunter_2479Aug_1211_43.thumb.jpg.b9e62ad7aa9dd83ab19b80109392ab71.jpg

Av "pedagogiskt" övertygande skäl brukar man tala om de större siffrorna 400 PPM koldioxid som gäller istället för det som människor är mer vana vid. Vad det i själva verket rör sig om under de senaste 260 åren, är att en ökning i atmosfären av koldioxid, där andelen nu är  0,01 % större och att denna enligt katastrofprofeterna skulle ligga bakom de temperaturökningar vi nu under några års period upplever. Visserligen är ökningen koldioxid något högre sett under några års period en men den procentuella andelen koldioxid är likväl låg. Det finns perioder i jordens historia där andelen koldioxid varit mycket större än nu (i storleksordningen en tiopotens högre).

 Ser man på svängningarna under längre perioder räknade i miljontals år, ser verkligheten ut så här: 749977662_ScreenHunter_2480Aug_1211_46.thumb.jpg.61dec883ef2b7a49fe8719d7da2e04f4.jpg

Eftersom jag hört att fler än en sammanställning skulle finnas bakom dessa väl kända samband, letade jag fram nedanstående som visar manipulation, som tyder på att någon velat frisera sambanden.

182771618_ScreenHunter_2481Aug_1217_04.thumb.jpg.fcb8822b80f85b556517bb9e4ed20a90.jpg

Vad de mer sansade experterna i klimatdebatten påpekar är att koldioxidförändringarna i atmosfären med viss fördröjning huvudsakligen följer temperaturförändringarna inte motsatsen. Det kan tolkas som att koldioxid bunden i havet (där det finns 50 gånger mer än i atmosfären), avges i högre utsträckning, när värmen av andra skäl stiger (som ger varmare vatten). Samma princip som sker i en kolsyrad dryck, som bubblar av sig kraftigare om flaskan värms.  Här som i många andra fall är viktigt att skilja mellan korrelation och kausalitet. Om korrelationen mellan koldioxidhalt och temperatur sker med tidsfördröjning av den ena (koldioxiden) finns visserligen en viss korrelation - det intressanta är  dock i vad mån kausaliteten är rätt tolkad. Frågan är alltså om  koldioxiden är den huvudsakliga temperaturhöjaren eller temperaturhöjningen som inducerar ökningen av koldioxid.

Med ovanstående sagt är observationer om tendensen till ökad temperatur på jordytan möjligen att anse någorlunda klarlagd men bevisen för koldioxiden som primus motor är däremot mycket tveksamma. 

 

P.S.

Om det skulle vara så illa att klimatreligionen skulle ha tolkat allt rätt, kommer nästa fråga - finns minsta möjlighet att minska andelen livgivande koldioxid i den utsträckning som det talas om??? Minska flyg-, bil- och båtåkandet - alla blir inte bjudna av kungahuset i Monaco på segling till USA som Greta för att "spara" på koldioxid.

Ett tänkvärt påpekande har vi nedan från svensken Karl-Axel Mörner professor i havsvetenskap, som bl.a. påpekar att domedagsprofetiorna för trettio år sedan om havshöjningarna, som bl.a. skulle sätta Maldiverna under vatten, kommit på skam. Inte heller han ser koldioxiden som annat än en livets gas, som står för grönskans tillväxt - med liknande effekter som Allan Savory talar om men med något olika synvinkel.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

4 timmar sedan, Erik 2 sade:

Och vem kan man lita på. Nyligen rapporterat värmerekord på Grönland visade sig vara fel. Mätinstrumentet hade inte rätt distans till marken pga snö. Och hur ofta händer det ??

 

Genom att alltfler tidigare skräckscenarier inte uppfyllts (se Karl-Axel Mörner i tidigare inlägg), gäller det att ta till alla möjligheter att bevisa att något av dataprogrammens förutsägelser slår in. Ofta hör man expertisens uttalanden om god överensstämmelse mellan verklighet och datamodeller. Min misstanke är dock att i dessa komplexa sammanhang man mer satt i system att justera datamodellerna efter de fel som förutsägelser och utfall visat än att söka de verkliga sambanden - i sig en omöjlig uppgift. Komplexiteten är sådan att man ännu inte har kunskap att korrekt jämka samman alla klimatparametrar. Som sagt: korrelation och kausalitet är två skilda begrepp.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Möjligen kan det synas udda att ta upp klimatfrågorna i ett forum som detta. Normalt anser sig andra av klimatfansen i större utsträckning "äga" ämnesområdet, t.ex. den nya formen av dagens dietister, som lika gärna kan kalla sig miljöaktivister. För dessa, av vilka många är veganer eller vegetarianer, har miljödebatten visat sig passa den egna agendan som hand i handske. Alltmer hör man hur köttätare betraktas som på naturen tärande varelser, som borde inse att man inte kan fortsätta leva på andras bekostnad (läs=slaktade djur).

I denna debatt bör Allan Savory, som jag inledde tråden med, ses som ett bländande ljus av hopp, ja i hög grad även Karl-Axel Mörner. De två tredjedelar av jordens brukbara yta som saknar för människan meningsfull grönska, kan enligt Savory med fördel användas för boskapsskötsel. Ja, han t.o.m. anser detta vara den enda räddningen för att täcka bristen på föda för jordens allt mer ökande befolkning. Hur kommer klimataktivisterna att  ta upp detta, för att inte tala om dietistkåren i all världens länder. Framtiden blir intressant eller vad säger ni. LCHF kanske får sin blomningstid ändå - mer än en köttbulle i veckan.466317226_ScreenHunter_2097Mar_1823.thumb.jpg.92777d14f0d670948545838b7872074a.jpg

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

9 timmar sedan, Nils Engström sade:

Kunde inte låta bli att i sammanhanget vidarebefordra vad Lars Bern påpekar i klimatfrågan. Han är en av de dissidenter, som jag beundrar mest - säger alltid vad han tror på utan att lägga till eller dra ifrån. För den av er som inte sett denna video, vill jag inte undanhålla:

https://www.swebbtv.se/program/klimatlarm

Härunder visar han hur olika prognoser runt temperaturhöjningen (den brokiga skaran kurvor som omger den svarta medellinjen) med stor felmarginal anger alarmisternas "önskemål" medan den observerade verkligheten anges med blå kvadrater och gröna cirklar. Som syns under alla åren från 1975 tills nu har datorsimuleringarna med önskvärd tydlighet slagit helt fel. Trots detta fortsätter klimativrarna att tillämpa samma felaktiga metoder för simulering och påstå dessa vara korrekta att skrämmas med.

465964514_klimatklar.thumb.png.791942b164e5456ffbac45f0b312f418.png

Vad gäller livets gas (koldioxiden) visar Lars Bern exempel på dess positiva verkan i ökningens spår med allt större skördar, enligt nedan:

325471993_klar2.thumb.jpg.aaa83f02c292814afd82b6a2dd18ddc3.jpg

Frågan är när alarmisterna börjar förstå att de är ute i ogjort väder. Hur kommer de att reagera när jordens medeltemperatur om några år börjar sjunka.

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

15 timmar sedan, Ekner sade:

Alarmisterna är så övertygade och hjärntvättade att dom sannolikt aldrig kommer att begripa bedrägeriet. Sekten ger bara nya tippingpoints  och det kommer att fortsätta in i det absurda.

Ja och om man ser på den övre grafen, inser man vansinnet. Tänk vilken oerhörd mängd arbete och pengar som finns nerlagda på att göra meningslösa prognoser med utgångspunkt från datorprogram - omöjliga att kontrollera på annat sätt än genom jämförelser med verkligheten. Trots att verkligheten brukar vara något mer pålitlig !!! fortsätter man att tolka vidare med genomsnittsredovisningar via de meningslösa prognosmodellerna - allt i akt och mening att hålla ångan uppe och fortsätta skrämma upp intet ont anande befolkningar.

Synd bara att risken är stor för t.ex. Greta Thunberg att inom några år få lida för den okunnighet som sluter sig samman runt henne som galjonsfigur. I hennes ålder blir meningslöst att ens antyda en förmåga finnas att ha minsta aning om hur vägningen skall ske mellan alla parametrar  som ligger bakom dataprogrammens algoritmer och alarmisternas uppfattning . Särskilt som konglomeratet faktorer anses så svårtolkat att en rad vetenskapsmän, som satsat hela sitt professionella liv åt forskning på området inser det omöjliga att göra prognoser via datormodeller som aldrig kan kontrolleras mot verkligheten framåt i tiden. Modeller som dessutom visat mycket stora avvikelser vid jämförelser med verkliga data bakåt i tiden.

0,01 % koldioxid i atmosfären betraktas som döden för jordklotet (då inget skulle växa) medan nuvarande ca. 0,04 % innebär att all grönska växer så det knakar!

P.S.

Av de kunniga forskare - numera utnämnda till dissidenter - som uttalat sig runt klimatfrågan, har ingen förnekat att en ökad uppvärmning kunnat påvisas men att den, som verkliga mätningar visar, är mycket liten. Man menar sannolikheten vara mycket liten att den skulle kunna relateras till människan, resp. oavsett vilket ser dess verkan i praktiken vara försumbar.

I frågan om växthusgasernas inverkan har, som nämnts i trådstarten, sedan år 1750 koldioxidhalten i atmosfären fram tills nu ökat med 0,01 %.  Från 0,028 % år 1750 till ca. 0,039 % (år 2011). Även om sådan liten ökning av koldioxiden skulle ha berott på mänsklig aktivitet, visar verkliga mätningar att effekten hittills visat sig vara liten. Notera att alarmisterna, för att få siffran 0,01 % ökning av andelen koldioxid i atmosfären på snart 200 år att låta mer alarmerande,  anger  man  istället den relativa ändringen av absolutmängden koldioxid ha ökat med 39 %. Detta är visserligen korrekt men ändrar inte faktum att andelen koldioxid i atmosfären ökat med endast 0,01 %. 

Känner ni igen tekniken bakom läkemedelsföretagens sätt att alltid ange all risk i relativprocent för att kunna visa patienten en mer imponerande siffra än annars.

Antag risken vara två procent för en viss sjukdom att uppstå utan medicin men bara en procent om patienten tar den erbjudna medicinen. Inte säger läkemedelsföretaget att risken minskar med 1% utan anger relativsiffran 50 % (risken sjunker ju till hälften)! Vilken sannolikhet för störst förväntan finns att såväl läkaren som patienten skall acceptera (läs=luras ta) medicinen trots biverkningar?

Antag att risken för en annan sjukdom att uppstå är 50 % men bara 25 % med medicinering. Fortfarande blir den relativa riskminskningen 50 % men i detta fall på helt andra premisser.

Människan är uppenbarligen till för att föras bakom ljuset i såväl medicinska sammanhang som i klimatfrågan!

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...