Nils Engström

Skall kolesterolet aldrig få lugn och ro!

Recommended Posts

1 timme sedan, Effie sade:

Tror väl att det finns olika uppfattningar om detta. Jag har inte haft tid och ork att sätta mig in I frågan. Det krävs en del för att göra det.

Men vad jag skrev om var feltänket att kategoriskt saga "det är så lite så det gör inget att det ökar med x procent; det är fortfarande lite". Det är sant I vissa fall, men inte nödvändigtvis I alla. 

Mera nyttig info.

https://www.folkbladet.nu/2015-12-07/klimathotet-ar-en-myt       http://www.klimatupplysningen.se/2017/09/19/verkligheten-avslojar-gammelmedias-bluff-om-isen-arktis/       http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/vad-hotar-klimathotet/       https://www.st.nu/artikel/vad-ar-sant-och-falskt-med-klimathotet

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
1 timme sedan, Nils Engström sade:

Vad det är fråga om är inte nonchalans, utan ren logik och känslan för proportionalitet. Resonemanget om proportionalitet kan lämpligen överföras till fördelningen av födoämnen i LCHF-kosten. Om i normalfördelningen (75 % fett, 15 % protein och 10 % kolhydrater) andelen kolhydrater ökas med 30 %, kommer fördelningen att ändras till 73 % fett, 14,6% protein och 12,6 % kolhydrater.

Att förändringen har skett sedan 1750 är möjligen relevant. När var det påverkan av industrialiseringen tog fart? Vore intressant med en graf utifrån detta.

Att jämföra koldioxidhalten I atmosfären med kolhydrathalten I kosten tycker jag är totalt irrelevant. Jag förstår skillnaden mellan halten I luften och procentuell förändring, och även kostens energiprocent och viktprocent och vad man nu brukar räkna med. Jag har fortfarande inte tillräckliga klimatforskarkunskaper för att avgöra om 400 ppm är kris eller inte - men jag köper inte argumentet "det är ju så lite att det inte gör något!". Det kanske är sant att 400 ppm inte gör något; det vet jag inte - men argumentet håller inte.

 • Gilla 3

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
4 timmar sedan, Effie sade:

Jag har fortfarande inte tillräckliga klimatforskarkunskaper för att avgöra om 400 ppm är kris eller inte

Detta vet klimat/alarmismmaffian, därför är  inte intressant för den att ange data om ökningar i storleksordning 0,01 %, eftersom de flesta har en viss känsla för innebörden av förhållanden som anges på det sättet. Bättre då att väcka rädsla genom att ange en 30-procentig ökning från 300 till 400 PPM och så mycket som möjligt undertrycka fakta (att det rör sig om en nära 200 år lång utveckling). Man undertrycker också att i utförda mätningar, höjningarna av koldioxidhalten kommer efter att uppvärmningen ökat. De innebär att havsvattnets förmåga att hålla kvar koldioxiden minskar och därför ångar av sig.  Som vi ofta tagit upp på forumet - korrelation mellan två parametrar säger ofta ingenting eller i det aktuella fallet motsatsen till vad alarmisterna vill framhärda (att ökningen av jordens temperatur skulle ske genom koldioxidens ökning).

 • Gilla 1
 • Tack! 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
10 minuter sedan, Nils Engström sade:

Man undertrycker också att i utförda mätningar, höjningarna av koldioxidhalten kommer efter att uppvärmningen ökat.

Det är battre argument. Och helt andra argument.

Men att saga att ökningen inte gör något för att totalmängden är liten - det argumentet håller inte. Och det har inte att göra med om det är sant eller inte, utan bara att argumentet är irrelevant.

 • Gilla 3

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
20 timmar sedan, Effie sade:

Men att saga att ökningen inte gör något för att totalmängden är liten - det argumentet håller inte.

Att små mängder inte gör något, kan man aldrig påstå men att påpeka orimligheten i att hävda de ytterst små ändringar som skett under nära 200 år ha den betydelse som vissa alarmister tillmäter koldioxiden, är en annan sak. Det gäller alltså dels de små mängderna under den långa tiden, dels att dessa förändringar skulle kunna appliceras på något tiotals år i slutet av den långa perioden. Speciellt när man vet att 70 % av kvarhållningen av värme beror på luftfuktigheten vartill kommer den stora modererande betydelsen som reflexionen av solljus via molnen har.

Vi befinner oss i slutet av en istid - det är bara att konstatera och acceptera att det innebär varmare klimat med eller utan koldioxidens variation fram till inledningen av nästa istid.

P.S.

F.ö. saknas belägg via vetenskapligt utförda experiment med aktuella andelar koldioxid i atmosfären och de små förändringar som antagandena kunde grundas på.  Om jag hade haft ett centralt administrativt ansvar för klimatfrågan i FN, hade mitt första krav varit att få ett experimentellt svar på frågan, om så små förändringar relativt atmosfären i övrigt verkligen kunde ge påstådda effekter som datorprognoserna felaktigt anger, jämfört med verkliga mätningar. Säkert har man utfört experiment men inga resultat av sådana har presenterats (skälet är uppenbart). Istället konstruerar man domedagsalgoritmer som via datorprogram ger prognoser, som:   1326509506_ScreenHunter_2512Sep_0422_26.jpg.df2cb9ac548e710008f884979e8d33e2.jpg

i oerhört hög grad överdrivit utvecklingen jämfört med verkligt uppmätta data. För nedre delen av kurvorna (1975 - 1995) har datormodellerna ständigt justerats för att överensstämma med verkligheten. Efter år 1995 har allt gått överstyr. Observera att den röda kurvan representerar ett medeltal av ett stort antal kurvor via olika datormodeller - alla allvarligt felvisande, utom en rysk kurva, som hamnat någorlunda nära de verkliga mätningarna.

Kika gärna på referenserna som jala hade vänligheten att lägga in i tråden. De talar sitt klara språk om vart vinden slutligen kommer att blåsa. Sannolikt när större delen av de s.k. "97 procenten" forskare och alarmister gått i pension - de som fortfarande sägs stödja falska data från de felaktiga algoritmerna och datorprognoserna.

 

 • Tack! 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Bra. Då håller du med mig om att argumentet "det är så lite att det inte gör något" inte håller. Det är det enda jag hävdat I den här tråden.

Du behöver inte argumentera mot mig I frågan om klimathotet, för där har jag inte skaffat mig någon åsikt ännu. När jag känner mig mogen ska jag kolla jalas länkar (tack jala). Men det var inte det som diskussionen handlade om.

 • Gilla 2

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
4 timmar sedan, Effie sade:

Då håller du med mig om att argumentet "det är så lite att det inte gör något" inte håller.

Naturligtvis men något sådant har jag aldrig heller påstått, bara att vetenskapliga belägg (experimentella eller via verkliga mätningar) saknas. Redan den stora svärmen av prognosdata visar så stora avvikelser från varandra och dessutom helt avvikande från verkliga mätningar, att någon tilltro till prognosdata (relationen koldioxid/temperatur) inte finns.  Det är alltså inte fråga om att förneka förekommande små ändringar i temperaturen bara att de rimligtvis inte kan relateras  till den lilla variationen av koldioxidhalt i atmosfären. 

P.S. Varför är klimatfrågan intressant även för oss i forumet med intresse för LCHF? Det viktigaste skälet för flertalet av oss ligger väl i att kunna tillfredsställa den delen av kosten som kräver fortsatt animalieproduktion. Lägger man samman den positiva information som Allan Savory presenterat runt återinförandet av stora djurstammar t.ex. får (räddningen), som återför jordarna grogrunden för bördighet och minskar risken för öknarnas tillväxt, känns det hoppfullt. Den ökade mängden koldioxid  bidrar också till detta.  Nuvarande andel utgör i själva verket en räddning för jordens produktion av livsmedel. Man har kommit fram till att döden för all växtlighet ligger vid en koncentration på ca. 0,01%. Nuvarande koldioxidkoncentration i atmosfären (0,04%) har sedan 1960-talet bl.a. bidragit till minst tre gångers ökning av jordbruksproduktionen. Så visst borde vi värna om livets gas inte motsatsen.

 • Tack! 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
On ‎2019‎-‎09‎-‎10 at 00:45, Nils Engström sade:

 

 • låter sig i sammanhanget inte luras av klimatalarmisternas sätt att istället för att ställa koldioxidens procentuella siffra i relation till hela atmosfären, föredrar att relatera siffrorna till ändringen av den absoluta mängden koldioxid. I  verkligheten har ökningen koldioxid i atmosfären från år 1750 (0,03 %) tills nu (0,04 %), alltså varit ca. 0,01 %. Klimatalarmisterna föredrar istället att ange alla data i PPM. Från år 1750 (300 PPM) har tills nu ökat till 400 PPM dvs. med dryga 30%, vilket i folkörat låter mycket. Likväl har andelen koldioxid i atmosfären sedan 1750 endast ökat med 0,01%  (= 100 PPM ökning, vilket låter mycket mer än 0,01 %). 
 • utan djupgående kunskaper inom den mängd ämnesområden som krävs inom klimatforskningen, inser man ändå att 0,01% ändring av andelen koldioxid i atmosfären sedan 1750 rimligen inte skulle kunna förklara uppmätta ändringar under något tiotal år under senare tid.

 

Det där tolkade jag I alla fall som "det är ju ändå så lite...".

Dessutom är det fel. Om koldioxidhalten har ökat från 300 ppm till 400 ppm, eller för den delen från 0,03% till 0,04% - så har det ökat med 30%. Och med 0,01 procentenheter. Det är stor skillnad. Man ska vara noga med orden. Annars blir det tjafs och missförstånd.

Men nu verkar vi vara överens om vad vi menar. Då kan tråden återgå till kost och kolesterol, som känns mer relevant.

 • Gilla 2

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
22 timmar sedan, Effie sade:

Dessutom är det fel. Om koldioxidhalten har ökat från 300 ppm till 400 ppm, eller för den delen från 0,03% till 0,04% - så har det ökat med 30%. Och med 0,01 procentenheter. Det är stor skillnad.

Inte fel - dessa siffror är korrekta och ger anledning just till eftertanke runt proportionaliteten. Ingen förnekar att temperaturen efter en istid successivt ökar och att denna temperaturökning frigör alltmer koldioxid. Frågan är, om den lilla ökningen 0,01 % koldioxid i atmosfären kan sägas vara orsaken till den ökande medeltemperaturen eller den senare till att mer koldioxid frigörs från havet. Detta är något som intresserat mig sedan 1950-talet, då jag bl.a. i radio diskuterade med dåtida experter. Jag vill minnas att temperaturtoppen under 1940-talet ansågs kunna skyllas på andra världskriget och inte sågs lika allvarligt på som temperaturstegringarna på 1950-talet (eftersom kriget ju var över).

228741498_ScreenHunter_2528Sep_1119_44.jpg.e06c25240963007bdd8824ff8cc9cff9.jpg

Då som nu sades katastrof inträffa inom något tiotals år. När temperaturerna efter 1960 började sjunka kom den tidens katastrofperspektiv att vara över den gången. Tills nu har liknande katastrofscenarier påpekats komma decennium efter decennium utan att någon katastrof inträffat, såvida man inte anser de minst tre gånger så stora jordbruksskördarna nu mot 1960-talets produktivitet vara av negativt slag.

 • Gilla 1
 • Tack! 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Jag har inte ifrågasatt siffrorna. Jag bara påpekar att en ökning från 0,03% till 0,04% är en ökning på drygt 30%, vad du än tycker om det sättet att framställa det. Det är ren matte och inget att diskutera. 

 • Gilla 1
 • Tack! 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
35 minuter sedan, Effie sade:

Jag har inte ifrågasatt siffrorna. Jag bara påpekar att en ökning från 0,03% till 0,04% är en ökning på drygt 30%, vad du än tycker om det sättet att framställa det. Det är ren matte och inget att diskutera. 

Du har så rätt.

Talet 0,04 är 33,33 % större än antalet 0,03

 • Gilla 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

För att återkomma till kolesterolets viktiga funktion och de missuppfattningar som fortfarande förekommer i forskarvärlden t.ex. bland vissa hjärt/kärlspecialister måste vi helt enkelt vrida de senares felaktiga diskussion i trådstarten rätt. I varje fall för oss över 60 års ålder står fullt klart att en låg nivå av kolesterol ger ett kortare liv.

Finns en bättre väg att rätta till missuppfattningarna än att ta till de stora kanonerna på området. Eftersom några av dessa råkar befinnar sig på svenskt territorium kan vara lämpligt med ett direkt citat ur Läkartidningen. 2016;113:D6L7 med Uffe Ravnskov och medförfattare:

»Kolesterolhypotesen måste vara fel«

Vår nyligen publicerade studie i BMJ Open visar att äldre med högt LDL-kolesterol lever längst. Att förebygga hjärt–kärlsjukdom genom att sänka blodets halt av en molekyl som är förenat med ett långt liv bör upphöra.

Uffe Ravnskov, docent, Lund

Björn Hammarskjöld, assisterande professor, Strömstad Akademi

Ralf Sundberg, docent, Slottsstadens läkargrupp, Malmö

Tore Scherstén, professor em, ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien

1985 mottog Joseph Goldstein och Michael Brown Nobelpriset för att de hade upptäckt att cellerna har receptorer som tar upp LDL-kolesterol från blodet och att dessa receptorer var mindre effektiva hos människor med ärftligt högt kolesterol. De drog därför slutsatsen att det är det höga LDL-kolesterolet som orsakar åderförkalkning och hjärtinfarkt, och de har inte ändrat åsikt.

Med stöd av en studie som vi nyligen publicerat i BMJ Open tillsammans med 13 internationella kolleger vill vi påstå att kolesterolhypotesen måste vara fel. Vi sökte efter alla studier där man analyserat både HDL- och LDL-kolesterol hos äldre människor (≥ 60 år) och sedan följt dem under några år. Vi fann 19 dylika studier, som omfattade 30 kohorter med drygt 68 000 individer.

Hjärt–kärldödligheten hade analyserats i nio kohorter. I två av dessa var den högst bland deltagarna med det lägsta LDL-kolesterolet. Sambandet var statistiskt signifikant (P = 0,001 respektive P = 0,03). Hos de övriga sju fanns det inget samband. 

Den totala dödligheten hade analyserats i 28 kohorter. I 16 kohorter, som representerade 92 procent av det totala antalet deltagare i de studier vi funnit, var den högst bland deltagarna med de lägsta LDL-värdena och lägst bland deltagarna med de högsta, också detta med statistisk säkerhet. Hos de övriga tolv fanns det inget samband.

Det är redan känt att associationen mellan högt totalkolesterol och dödlighet avtar med åldern. Eftersom totalkolesterol omfattar både HDL- och LDL-kolesterol och ett högt HDL-kolesterol är förenat med en mindre risk för kardiovaskulär sjukdom, har förklaringen varit att det är detta som ökar med åldern och inte LDL-kolesterolet. Detta stämmer inte. Dödligheten var lägst bland deltagarna med de högsta LDL-värdena även i de studier där man korrigerat för HDL . 

Vår studie har kommenterats och kritiserats i talrika tidningar över hela världen av olika experter, bland annat i The Times och The Telegraph. Huvudargumentet har varit att de som haft högt kolesterol redan har dött. Detta kan omöjligt vara förklaringen. Till exempel har 95 procent av dem som dör av en hjärt–kärlsjukdom i Sverige passerat 60 års ålder, enligt Socialstyrelsens statistikdatabaser.

Våra resultat visar att Goldstein och Brown måste ha fel. Att förebygga hjärt–kärlsjukdom genom att sänka blodets halt av en molekyl som är förenat med ett långt liv bör därför upphöra, enligt vår uppfattning.

                                              _______________________________

Den som läst någon bok av Uffe Ravnskov och/eller följt hans redovisningar i andra sammanhang då kolesterol behandlas, kan knappast missuppfatta hans och medförfattarnas debattinlägg i läkartidningen. Särskilt den som är på väg mot 60-årsåldern (som insett att statiner definitivt inte skall användas som kolesterolsänkande preparat) vill kanske ytterligare följa vissa av referenserna som närmare förklarar uttalandena ovan. Gå då in på följande sajt och klicka på alla [nn]:

https://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2016/07/Kolesterolhypotesen-maste-vara-fel/

P.S.

Vilken lärdom kan vi dra av det faktum att två nobelpristagare drog slutsatsen:

"att det är det höga LDL-kolesterolet som orsakar åderförkalkning och hjärtinfarkt, och de har inte ändrat åsikt"

och att studie efter studie visat sänkt kolesterolhalt ge kortare livslängd.

Jo att olika vetenskapsmän inte alltid följer upp vad andra discipliners representanter kommit fram till. T.o.m. den genetiskt sällsynta sjukdomen hyperkolesterolemi, som drabbar mellan 3-4 promille av en befolkning, ger enligt vissa iakttagare inte heller förbättring vad gäller livslängden t.ex. vid användning av statiner för att minska leverns produktion av kolesterol.

 • Gilla 1
 • Tack! 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Gäst
Svara i detta ämne...

×   Du har klistrat in innehåll med formatering.   Ta bort formatering

  Only 75 emoji are allowed.

×   Din länk har automatiskt bäddats in.   Visa som länk istället

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.