Jump to content

Uppfattas kostdoktorn från vetenskaplig synpunkt ha gått framåt eller bakåt ?


Nils Engström

Recommended Posts

Andreas (kostdoktorn) har, sedan lång tid tillbaka då han fortfarande ägnade tiden åt enskilda  patienter, i skrift, i TV-debatter och genom välgjorda intervjuer med namnkunniga och skickliga forskare, kunnat föra i bevis att LCHF-kosten visat avgörande fördelar i  samband med:

 • försök till viktminskning
 • minskning av andelen blodsocker
 • minskning av blodtryck
 • minskning av andelen triglycerider
 • förbättring av HDL (höjning).
 • förbättring av LDL-C i form av större, fluffiga partiklar
 • minskning av insulinresistensen
 • minskning av insulinnivåerna
 • minskning av CRP (C-reaktivt protein) dvs. lägre inflammation i kroppen

tillsammans innebärande att LCHF på ett tydligt sätt visat sig kunna hindra det metabola syndromet att uppstå resp. återställa en tidigare drabbad kropp till sitt friska tillstånd. Egentligen en fantastisk effekt med tanke på att kosten i detta fall överträffat det mesta i medicinväg och möjliggjort för människor att njuta av att hålla sig friska utan medicinskt stöd.

Med tanke på vad som framkommit genom tråden:

Blir man trögtänkt utan kolhydrater?

Som HelgeK tagit upp, nämner han kostrådgivaren Ingrid Larsson, som de flesta nog känner till genom diverse framträdanden på TV och videor. Frågan om trögtänktheten har hon sannolikt tagit från Claude -”läsk är bra för minnet”- Marcus, som länge velat baktala LCHF.

De flesta av er på forumet har sett videon från 2012 där Anders Eenfeldt och bl.a. Ingrid Larsson deltog i debatten om LCHF. Nya forummedlemmar hittar henne fyra minuter in på videon:

https://www.youtube.com/watch?v=NAcWsu776d0&t=21s  

där klart framgår att hon saknar minsta aning om vad LCHF eller beläggen för den kosten rör sig om. Hon lägger inte på något sätt vikten vid fakta, utan om hur hon som anställd måste utgå från de  riktlinjer hon är satt att följa. Fullständigt fantastiskt hur en anställd inom sjukvården så totalt kan nedvärdera sin egen möjlighet att tänka självständigt.  

Intressant är att mot den bakgrunden följa Ingrid Larssons ”utveckling” via en videoupptagning runt utbildning av dietister år 2017:

https://www.youtube.com/watch?v=6fdL-ZjfelI 

där de 24 första minuterna av 39 består av rent snömos, som inte tar upp vad som rör rekommenderad kost, utan hur man psykologiskt skall behandla patienter för att indoktrineringen skall bli optimal. Ingrid Larsson t.o.m. uppmanar dietisteleverna att inte utgå från egna erfarenheter utan strikt utgå från regelverket - en direkt fortsättning från uttalandet på 2012 års video.   

Efter de 24 minuterna på sin föredragsvideo, fortfarande innehållande rent snömos utan egentligt värde, påpekar hon att:

”Potatis, ris, pasta ger en väldigt bra mättnad, fibrer, vitaminer och mineraler”

och naturligtvis att kött och fett bör undvikas. Synnerligen lite hon känner till, om hur effektiv mättnadskänsla uppkommer (via fettet).

Ingrid Larsson hade uppenbarligen inte tagit ad notam vad Fredrik Nyström och Andreas redan 2011 påpekade i en intressant finsk video (svensktalande finnar):

https://www.dietdoctor.com/se/spektakulart-tv-program-om-lchf    

i vilken dessa två totalt skåpade ut bl.a. finska diabetikergruppen med dess rekommendationer om att ge diabetiker sockerdrivande kolhydrater i mängd.

                                  ___________________

Jag förutsätter att vi på forumet är överens om vad LCHF innebär och vår inställning till Andreas, som fortsatt värdig vinnare i kostdebatten. Frågan om hur LCHF, från strikt vetenskaplig synpunkt i debattvimlet därute, uppfattas utifrån (professorerna Rössner och Hellenius, som pensionerat sig, får väl bortses från) och Claude Marcus lär väl aldrig förlika sig med att förlora i status. Något drag av Tim Noakes lär vi aldrig få uppleva i honom.  Så vad anser ni - syns någon stimma av hopp inom det närmaste decenniet genom var ni ser och hör?

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Varken eller, vi står och stampar på samma fläck!

Dvs det finns inga långa studier som helt förklarar vilken kost Homo sapien sapiens bör äta,, vad den ätit under alla årmiljoner som skapade oss som en egen art!

Det finns indikationer på att vi inte är helt anpassade för ett västerländskt liv med desktop working och en massa snabba billiga kolhydrater.. utanför Savannen!

"Conclusions

Whenever and wherever it was ecologically possible, hunter-gatherers would have consumed high amounts (45–65% of total energy) of animal food. Most (73%) hunter-gatherer societies worldwide derived >50% (≥56–65%) of their subsistence from animal foods, whereas only 13.5% of these societies derived more than half (≥56–65%) of their subsistence from gathered plant foods. In turn, this high reliance on animal-based foods coupled with the relatively low carbohydrate content of wild plant foods produces universally characteristic macronutrient consumption ratios in which protein intakes are greater at the expense of carbohydrate."

https://academic.oup.com/ajcn/article/71/3/682/4729121?ijkey=392231b0a35909f59320dbb16c1d48ff7bda8e2c

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Perspective is everything heter det på utrikiska. Sedan jag för ca 10 år sedan förstod att något var tokigt med våra kostråd och medicinen har jag gått från klarhet till klarhet. Media och vetenskapen är i själva verket en propagandaapparat som styrs främst med pengar av de som kontrollerar vårt globala monetära system. Ska du få anslag till en studie och mediaexponering måste det finnas ett intresse för denna dolda makt. Och att göra människor friska är inget de eftersträvar. Kostråden och livsmedelsindustrin skapar kunder till läkemedelsindustrin som i sin tur har som största uppgift att ha kvar sina kunder, och det gör man inte genom att bota. Så illa är det i min mening. Läkare och forskare gör så gott dom kan men inser inte att systemet är korrupt i grunden och att dom är indoktrinerade. Och det kan de flesta av oss andra inte heller inte tänka sig.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

2 timmar sedan, Nils Engström sade:

 

Jag förutsätter att vi på forumet är överens om vad LCHF innebär och vår inställning till Andreas, som fortsatt värdig vinnare i kostdebatten. Frågan om hur LCHF, från strikt vetenskaplig synpunkt i debattvimlet därute, uppfattas utifrån (professorerna Rössner och Hellenius, som pensionerat sig, får väl bortses från) och Claude Marcus lär väl aldrig förlika sig med att förlora i status. Något drag av Tim Noakes lär vi aldrig få uppleva i honom.  Så vad anser ni - syns någon stimma av hopp inom det närmaste decenniet genom var ni ser och hör?

Alltså, problemet är inte att low carb diet inte har och haft evidens sedan ett bra tag med allt vad det innebär , ja att högre procent fett än vad som anses normativt, etc etc.

Den stora kolosson är ju utbudet och att missbruket normaliserats.. och sätter sig tyvärr i hjärnan hela vägen uppifrån felvända mannualer och sipprar djupt ner och in i folklagren som i sockertöcknet helt enkelt förlorar förmågan att orientera sig till rätt källor : varför det kan ses som fördel att medvetet och konsekvent ständigt. kritisera ur fel perspektiv, eftersom det tar tid att förkovra sig.

 

Detta spiller ut och avspeglar sig t.o.m bland barn och unga som också behöver anpassas till marknadsprinciperna dvs. all merförsöljning som nuvarande livsfarliga processindustri inte tänkt avveckla de nörmsta hundra åren.

 

Men kostdoktorn med dito som sådan, står på stabil mark och inte behöver oroa sig och detta eftersom lchf inte är enkom en diet bara för att media lanserat det så, och behövt placera lchf i ett lättuggat format - medan ju våra egna redan mor- och farföräldrar och anfäder inna processindustrin tog sig extrema proportioner, ju faktiskt aldrig belastade de inresekretoriska organen så som sker med intag av den snabbmatsindustri som förvisso inte känner några gränser, men sitter på biljarderna.. och köper sig ständigt fria oavsett vilka skarvade "forskningsrapporter" som än produceras.

Så gör nu inte kostdoktorn här, däremot finns fortfarande en köttindustri som livnär eat-fast-generationen så fler kommer insjukna vilket då kanske är win-win för producenter i maskopi med "vetenskapen" , visst.. men det förändrar liksom inte HARD FACTS. 

 

Bara att börja plugga, och vad menar du med "att vinna" , mot vem? Att vinna mot virrhönan Ingrid Larsson är ju redan gjort.. enligt Socialstyrelsens beslut 2008.

Att hon väljer att fortsatt göra bort sig, vittnar enbart om att hon bör dra ner på riskakeknaprandet eller, att hon eventuellt inträtt i någon slags senil fas.

Link to comment
Share on other sites

57 minuter sedan, Zepp sade:

1...vi står och stampar på samma fläck!

2 ...det finns inga långa studier som helt förklarar vilken kost Homo sapiens bör äta

3... vad den ätit under alla årmiljoner som skapade oss som en egen art!

1. Om man utgår från folk i allmänhet, ja.  Om man utgår från Ingrid Larssons utbildning av dietister:

https://www.youtube.com/watch?v=6fdL-ZjfelI

förstår man vilka psykologiska metoder dietisterna indoktrineras till att själva indoktrinera sina patienter med, för att förmedla ett falskt budskap om vad som skulle vara bäst kost. Som Ingrid Larsson mässar om, är just att dietistens egen erfarenhet inte får framföras, bara det som regelverket säger.

Skaran forskare som insett vansinnet i tidigare snedvridna upplägg av studier och därmed felaktiga tolkningar, har ju faktiskt ökat. Det borde öka bredden av vetenskaplig påverkan i samhället.

2. Den kunskapen lär knappast bli möjlig att få resurser till, om inte många stater, utan företagspåverkan, går samman, liknande vad som händer vid framtagning och rekommendationer av vacciner!  Under väntetiden får man utgå från annan forskning - vi har redan sett kvalitetsforskning som ger positiva resultat, typ Sarah Hallbergs. I kombination med forskning runt människans metabolism har man redan kommit långt.

Det som talar mot den ökade mängden vegetarisk kost ser vi i USA - den epidemiska utvecklingen av sjukdomar. Så visst har vi klara belägg via en studiegrupp på mer än 300 miljoner att peka på, åtminstone vad gäller nackdelarna med stor andel kolhydrater.

3. Så mycket längre kommer vi inte i det avseendet - vi får nog lita på forskning i nutid. En väg att kika på överlevnad, skulle kunna vara att studera överlevnaden på de forskare som envist och länge hållit fast vid den kost de forskat på, fast då får vi vänta länge.🤔 

Link to comment
Share on other sites

54 minuter sedan, Gemma sade:

"att vinna" , mot vem? Att vinna mot virrhönan Ingrid Larsson är ju redan gjort.. enligt Socialstyrelsens beslut 2008

Nej, det är inte henne jag avser (vinnaren det senaste decenniet i striden mellan Andreas och Rössner/Hellenius/Marcus m.fl. är ju kristallklar) det är fråga om att vrida om hjärnan på en kader dietister som de nämnda profeter indoktrinerat i fel riktning! Hur kan det bli verklighet - genom att enrollera Fredrik Nyström? Tveksamt om han skulle ställa upp på det.

Link to comment
Share on other sites

3 timmar sedan, Nils Engström sade:
 • förbättring av LDL-C i form av större, fluffiga partiklar

Just denna punkt stämmer väl tyvärr inte riktigt. En hel del av den vetenskapliga kritiken mot LCHF inriktas därför ofta på detta. En andel (oklart hur stor) av LCHF-ätarna får höjda LDL-P (Apo B-värden) vilket  inte är helt optimalt (LDL-C  och anses inte lika säkert korrelerat till CVD som ApoB värdet). Jag tillhör denna andel fått förhöjda ApoB-värden. Det som är positivt i sammanhanget är ju att de andra värdena precis som du påpekar verkar gå åt rätt håll så på totalen kanske det ändå är positivt, vad vet jag. 😉 

I sakfrågan är det nog svårt att svara säkert även om många Keto/LCHF-vänliga forskare arbetat hårt på att visa fördelarna de senaste åren så är ju trenden i samhället så att den bejakar veganskt alltmer, tyvärr.

 

image.png

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

20 minuter sedan, Peter B sade:

I sakfrågan är det nog svårt att svara säkert även om många Keto/LCHF-vänliga forskare arbetat hårt på att visa fördelarna de senaste åren så är ju trenden i samhället så att den bejakar veganskt alltmer, tyvärr.

Ja, det har numera fått vind i seglen genom klimatalarmismen och pratet om att djurhållningen skulle vara till nackdel för jordbruk/födoämnesproduktion. Sällan hör man talas om hur mycket vatten med sänkning av grundvattennivåerna som vissa grödor kräver och hur dåliga jordar m.a.p. viktiga nutrienter som blir följden av myllans överanvändning.

Kurvorna anger bara intresset ej användningen?

Link to comment
Share on other sites

24 minuter sedan, Peter B sade:

Jag utgår ifrån att det är intresset, exakt hur Google får fram de siffrorna är för mig oklart.

How is Google trends measured?

While Google Keyword Planner shows absolute search volume data, Google Trends shows the relative popularity of a search query. Here's the explanation from Google Trends Help Center: ... Each data point is divided by the total searches of the geography and time range it represents, to compare relative popularity.

Link to comment
Share on other sites

21 timmar sedan, Nils Engström sade:

1. Om man utgår från folk i allmänhet, ja.  Om man utgår från Ingrid Larssons utbildning av dietister:

https://www.youtube.com/watch?v=6fdL-ZjfelI

förstår man vilka psykologiska metoder dietisterna indoktrineras till att själva indoktrinera sina patienter med, för att förmedla ett falskt budskap om vad som skulle vara bäst kost. Som Ingrid Larsson mässar om, är just att dietistens egen erfarenhet inte får framföras, bara det som regelverket säger.

Skaran forskare som insett vansinnet i tidigare snedvridna upplägg av studier och därmed felaktiga tolkningar, har ju faktiskt ökat. Det borde öka bredden av vetenskaplig påverkan i samhället.

2. Den kunskapen lär knappast bli möjlig att få resurser till, om inte många stater, utan företagspåverkan, går samman, liknande vad som händer vid framtagning och rekommendationer av vacciner!  Under väntetiden får man utgå från annan forskning - vi har redan sett kvalitetsforskning som ger positiva resultat, typ Sarah Hallbergs. I kombination med forskning runt människans metabolism har man redan kommit långt.

Det som talar mot den ökade mängden vegetarisk kost ser vi i USA - den epidemiska utvecklingen av sjukdomar. Så visst har vi klara belägg via en studiegrupp på mer än 300 miljoner att peka på, åtminstone vad gäller nackdelarna med stor andel kolhydrater.

3. Så mycket längre kommer vi inte i det avseendet - vi får nog lita på forskning i nutid. En väg att kika på överlevnad, skulle kunna vara att studera överlevnaden på de forskare som envist och länge hållit fast vid den kost de forskat på, fast då får vi vänta länge.🤔 

"Findings: The Seven Countries study classified processed foods, primarily carbohydrates, as saturated fats. The UK government and NICE do the same, listing biscuits, cakes, pastries and savoury snacks as saturated fats. Processed foods should be the target of public health advice but not natural fats, in which the UK diet is deficient. With reference to the macro and micro nutrient composition of meat, fish, eggs, and dairy foods the article demonstrates that dietary trials cannot change one type of fat for another in a controlled study. Interpretation: The evidence suggests that processed food is strongly associated with the increase in obesity, diabetes, CHD, and other modern illness in our society. The macro and micro nutrients found in meat, fish, eggs and dairy products, are vital for human health and consumption of these nutritious foods should be encouraged."

https://www.scirp.org/pdf/fns_2013031913290532.pdf

Dvs det enda vi kan säga är att vi bör undvika all processad mat.. dvs cirka 90 % av utbudet i våra affärer.. helst laga all vår mat själv från bra råvaror.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

19 timmar sedan, Peter B sade:

Just denna punkt stämmer väl tyvärr inte riktigt. En hel del av den vetenskapliga kritiken mot LCHF inriktas därför ofta på detta. En andel (oklart hur stor) av LCHF-ätarna får höjda LDL-P (Apo B-värden) vilket  inte är helt optimalt (LDL-C  och anses inte lika säkert korrelerat till CVD som ApoB värdet). Jag tillhör denna andel fått förhöjda ApoB-värden. Det som är positivt i sammanhanget är ju att de andra värdena precis som du påpekar verkar gå åt rätt håll så på totalen kanske det ändå är positivt, vad vet jag. 😉 

I sakfrågan är det nog svårt att svara säkert även om många Keto/LCHF-vänliga forskare arbetat hårt på att visa fördelarna de senaste åren så är ju trenden i samhället så att den bejakar veganskt alltmer, tyvärr.

 

image.png

Då kan det hända att du äter Paleo.. lite som de på Kitava, de har högre APO-b än västerländska junkfoodätare!

APO-b är en riskfaktor i västerlandet.. no snack om saken.. du borde kanske flytta till Kitava?

Aså.. APO-b är en riskfaktor.. likaså LDL-C.. men det är fortfarande kvoterna APO-b/APOa1c.. LDL-C/HDL-C som ä viktigast.

Och av någon underlig anledning gör ökat intag av fett, ja även mättat fett att kvoten förbättras.. det har nog en hel del att göra med vad man avstår att äta.. dvs äter man mer fett så äter man som regel mindre kolisar!

Oså till befolkningen på Kitava med skräckinjagande högt APO-b, de levde till stora delar utav sötpotatis!

Som de odlade själva, lagade till själva.. de åt fucking ingen processad mat/hel/halvfabrikat.. iallafall, det krävde en del arbete, för att få maten på bordet och det var garanterat inget överflöd på mat.. iomed att det krävde ännumera fysiskt arbete!

Såå.. på Kitava kommer man undan med högre APO-b/LDL-C, men de fick jobba för maten/de levde ett helt annat liv, förmodligen inte bekvämt i västerländsk kontext!

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Jag tror att det som anses mest sannolikt är att det finnns en genetisk faktor som gör att vissa får högre ApoB vid ketogen kost. Det finns väl i och för sig alltid en genetisk faktor som påverkar. Men det kan ju vara så att det finns genetiska faktorer i det här fallet som gör att ungefär hälften av befolkningen får högre ApoB vid ketogen kost och andra hälften får lägre.

Nu behöver ju det här inte vara ett problem om t ex inflammationsmarkörer som CRP ligger väldigt lågt. Så långt som jag förstår krävs både höga ApoB-värden i kombination med inflammation för att risken för CVD ska öka kraftigt.  (Plus ett antal andra faktorer som verkar spela roll).

Om jag förstår de senaste rönen rätt så går man ifrån att tro att HDL/ApoA1 är viktiga markörer för CVD risk och man fokuserar på ApoB. Man använder tydligen sån där mendelian randomization (som känns för komplicerat för att man ska orka begripa 😉  ) för att visa på detta

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

59 minuter sedan, Peter B sade:

Jag tror att det som anses mest sannolikt är att det finnns en genetisk faktor som gör att vissa får högre ApoB vid ketogen kost. Det finns väl i och för sig alltid en genetisk faktor som påverkar. Men det kan ju vara så att det finns genetiska faktorer i det här fallet som gör att ungefär hälften av befolkningen får högre ApoB vid ketogen kost och andra hälften får lägre.

Nu behöver ju det här inte vara ett problem om t ex inflammationsmarkörer som CRP ligger väldigt lågt. Så långt som jag förstår krävs både höga ApoB-värden i kombination med inflammation för att risken för CVD ska öka kraftigt.  (Plus ett antal andra faktorer som verkar spela roll).

Om jag förstår de senaste rönen rätt så går man ifrån att tro att HDL/ApoA1 är viktiga markörer för CVD risk och man fokuserar på ApoB. Man använder tydligen sån där mendelian randomization (som känns för komplicerat för att man ska orka begripa 😉  ) för att visa på detta

Prexis.. man skall kolla de cirka 100 andra faktorerna oxå.

Dvs jag tror att det finns genetiska komponenter samt livstilsfaktorer.. som tillsammans med de övriga 100 faktorerna gör skillnad.

Jag gör tvärt om  och går till att HDL-C och APOA1c är viktiga faktorer, iomed att det är de som  skall sortera upp hela lipid metabolismen.

"Blodfettsrubbningar och höga kolesterolvärden är vanligt förekommande och trots att de inte ger symptom i sig leder det till ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar om de inte behandlas adekvat. Kolesterolnivåer i blodet är därför viktiga markörer för att värdera en persons risk för framtida hjärt- och kärlsjukdomar.

Apolipoprotein A1 är ett viktigt proteinkomplex i HDL-kolesterol (”det goda kolesterolet”). HDL-kolesterolet transporterar överflödigt kolesterol från cellerna till levern för förbränning och minskar därmed fettinlagring i blodkärlen.

Halten av Apolipoprotein A1 brukar samvariera med halten av HDL-kolesterol. Brist på Apolipoprotein A1 eller HDL-kolesterol kan leda till ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Apolipoprotein A1 kan mätas som ett alternativ till det “goda” HDL-kolesterolet. En teoretisk fördel med att mäta apo A1 jämfört med enbart HDL-kolesterol är att proteinet i sig har även andra hjärt- och kärlskyddande egenskaper som att dämpa inflammation och motverkar skadan från fria radikaler."

https://werlabs.se/halsokontroll/hjart-och-karlsjukdom/apo-a

Iallafall.. så länge kvoterna ligger bra, så får man då kolla de 100 andra riskmakörerna.. samt livstilsfaktor, vilka sällan kan mätas i ett blodprov.

Såå.. med samma livstil och förändrad kost så kan resultatet se ut lite hur som helst!

Så här kommer en lätt och snabb lektion.. på det mest elemäntära;

https://www.youtube.com/watch?v=fuj6nxCDBZ0

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...