Jump to content

Kalciumbalansen av oerhörd betydelse till att hålla kroppen frisk


Nils Engström

Recommended Posts

De flesta (dock inte på forumet) har vanligen bara hört talas om kalcium, som viktigt för skelett och tänder och att det räcker med att dricka några glas mjölk för att hålla benstommen stark. Verkligheten är, som ni alla vet, betydligt mer komplicerad. För kvinnor över 50-årsåldern, kan brist på kalcium lätt uppstå med bl.a. benskörhet som följd – detta särskilt för kvinnor som uppfattar sig vara allergiska eller utan eftertanke anammar den ofta ensidiga kritiken mot mejeriprodukter, som då undviks. I dessa livsmedel finns annars den viktigaste andelen kalcium. Den växtbaserade kosten har mycket lite av kalcium att bjuda, såvida inte onormala mängder bladgrönt ingår i kosten.

För män, som går motsatt väg och istället bälgar i sig litervis med mjölk för att säkra benstommen, kan istället allvarliga biverkningar uppstå, genom för stor tillförsel av kalcium. Genom att andelen kalcium i blodet då medför högre koncentration kalcium i cellens inre, riskerar cellernas livslängd att förkortas, vilket bl.a. ökar risken för prostatacancer och njursten.

 

Kalciets funktion

Utan ambition att gå på djupet med alla enzymatiska funktioner som kalcium medverkar i, finns anledning att nämna några av de funktionella huvuddragen – de som krävs till att få kroppens celler att fungera optimalt. För det krävs en hormonell reglering, som inom snäva gränser håller kalciumnivån i blodet stabil. Tidigt i livet (babyåldern) fungerar detta effektivt, vilket innebär att hela benstommens innehåll av kalcium kan bytas ut under så kort tid som ett år. För äldre människor sjunker utbyteshastigheten till i storleksordningen en femtedel jämfört med babyns.

Vid tillfällen då kalcium, som tillförs via kosten, inte räcker till för att tillfredsställs det dagliga behovet, kompletterar kroppen detta genom att tillföra blodet kalcium från benstommen. Om tillräcklig mängd kalcium tas in via födan (i storleksordningen 1000 mg dagligen), nedregleras transporten från benstommen, så att andelen kalcium i blodet hålls normal. Den dagliga utväxlingen mellan kalcium från kosten resp. benstommen gör att 600 – 700 mg normalt förflyttas in och ur den senare. För att förlusterna via urin och avföring skall kunna balanseras brukar man räkna med att den dagliga kosten bör innehålla i storleksordningen 800 -1000 mg (inkl. tillskott om sådant krävs). I det fall kalcium från föda och ev. tillskott skulle överstiga behovet, får kroppen svårt med regleringen vilket ökar koncentrationen i blodet med risk  för ökad risk för onormal koncentration i kroppens celler.

Till skillnad från barn och yngre människor, som har lätt att klara en övermängd kalcium tillförd via kosten, har äldre vissa svårigheter. Dessa innebär att  kalcium i övermängd riskerar ackumuleras i vävnad som njurar, hjärtklaffar och blodkärl (kransartärer) med ökad risk för hjärtinfarkt. Löper man igenom Internet får man en känsla av att svårigheten kan ha samband med brist på K2-vitamin som har uppgiften att styra tillfört kalcium främst till benstommen.  

Vid sidan av kalciets betydelse för benstomme och tänder har det en livsavgörande funktion för:

 • förmedling av elektrokemiska signaler som tillsammans med magnesium styr hjärtat (hjärtfrekvensen) och kroppens övriga muskler
 • det neurologiska systemet med hjärnan som centralt organ
 • blodkoagulationen
 • produktion av ATP (cellernas energiutveckling).
 • aktivering av en rad enzymatiska funktioner
 • immunförsvaret (mot allergi och virus/bakterierinfektioner)
 • absorption och avlägsnande av skadliga ämnen
 • reglering av blodets pH
 • celldelningen
 • muskeltillväxten
 • upptaget av järn ur kosten
 • transport av näringsämnen till kroppens celler
 • njurarnas funktion, som vid rätt kalciumkoncentration hindrar bl.a. njursten att bildas
 • reglering/normalisering av kroppsvikten

 

  Vilka generella symtom och risker finns vid brist på kalcium?

 • minskad bentäthet med benbrott som följd (oftast för kvinnor efter menopausen)
 • sköra naglar
 • blödande tandkött
 • tandlossning
 • karies
 • högt blodtryck
 • oregelbundna hjärtslag
 • muskelsmärtor
 • muskelkramp/muskelryckning (ibland ihållande)
 • ögonlocksryckningar
 • PMS
 • ätstörningar
 • övervikt
 • armar och ben tenderar att domna
 • myrkrypningar
 • binjure- och sköldkörtelfunktionerna onormala
 • allergier/förgiftningssymtom
 • kolesterolnivåer förhöjda
 • blodkoagulation onormal
 • sömnbesvär (insomning)
 • trötthet, som inte kan förklaras av andra normala skäl
 • försämrat minne och lägre kognitiv förmåga
 • ångest
 • nervositet
 • stingslighet
 • risk för tjocktarmscancer
 • växtvärk
 • toxicitet (kalcium tillsammans med C-vitamin samverkar för avgiftning)
 • Alzheimers sjukdom tenderar att lättare uppstå vid kalciumbrist

 

Vilka faktorer medverkar till uppkomsten av kalciumbrist och dess effekter

 • kvinnor med riklig mens
 • spensliga kvinnor
 • äldre människor (speciellt kvinnor över 50 år)
 • kortisonanvändare
 • vattendrivande läkemedel
 • brist på D-vitamin och K2-vitamin (utan vilka kalcium inte tas upp resp. styrs till benstommen)
 • otillräckligt med regelbunden motion
 • personer med saltsyrebrist kan riskera halvera kalciumupptaget, därför viktigt att inte späda magsaften med för mycket drickande i samband med måltiden (före och efter)
 • bortopererad magsäck
 • överdrivet proteinrik kost
 • intag av sädesprodukter (bröd, bladväxter rika på fytat som hindrar upptagningen av kalcium)
 • utvecklad diabetes
 • njur- eller sköldkörtelsjukdomar
 • onormal användning av alkohol
 • övermängd salt (stor övermängd långt över de optimala fem grammen per dag)
 • stor daglig mängd sötade läskedrycker
 • rökning
 • daglig övermängd kaffe
 • människor med benskörhet i familjen
 • användning av laxermedel

 

Det stora problemet - bristen på kalcium i kosten

Min uppfattning, efter att ha gått igenom studiematerialet som finns att hämta på Internet, är att just kalcium, för den som inte är storätare, kan vara ett viktigt skäl till uppkomsten av bristsjukdomar. Å andra  sidan kan vid överkonsumtion risken för hjärtinfarkt och cancer öka.

Som framgår av upptagna tabeller härunder har  huvuddelen av de växtbaserade födoämnena (röda siffror) så låg kalciumhalt att det är näst intill omöjligt att den vägen tillfredsställa dagsbehovet. Dessutom är människans möjligheter att biokemiskt utvinna kalcium ut stora delar av växtligheten mycket begränsade (genom fytat-innehållet som hindrar kroppen att ta upp kalcium).

Den främsta vägen till att utvinna kalcium är som synes via mejeriprodukterna. Med det lilla tillägg som kan utvinnas ur den växtbaserade kosten, finns möjlighet att nätt och jämnt klara problemet utan kosttillskott. Den som inte klarar att äta mejeriprodukter, lär vara tvungen att använda kosttillskott men med yttersta försiktighet (små mängder vid varje tillfälle fördelat under dagen).

               1156096400_ScreenHunter_2582Nov_2102_34.thumb.jpg.243ad3eb81a2e19b22ab7a8b78a63135.jpg

När kostrådgivare, som t.ex. Mai-Lis Hellenius, rekommenderar oss att äta minst ett halvt kilo frukt och grönsaker per dag (redan det svårt nog), har hon definitivt inte räknat med att den växtbaserade kosten ensam skulle täcka upp kalciumbehovet. Att dricka nära en liter mjölk om dagen för en LCHF-tillskyndare eller vegan lär knappast gå. Det blir då ost som blir räddningen - men hur många äter 100 gram ost om dagen? För veganen en liter kalciumberikad soja- eller havredryck om dagen!?

Läge för kosttillskott alltså. Där kommer riskerna med övermängder in, speciellt för män, som riskerar prostatacancer och njursten om beräkningen av mängden tillskott inte sker på rätt sätt.

Hur man än beräknar är viktigt att dela upp totalmängden kalciumtillskott under dagen t.ex. tre gånger (morgon, middag kväll) och hålla sig till i storleksordningen 600 - 700 mg (totalt kosttillskott per dag), dvs. 200 mg per tillfälle. Den som tillämpar LCHF skall då veta att kalciumcitrat kan tas både till maten och utan krav på sambandet mat/tillskott. Övriga preparat kräver att man tar tillskottet i samband med måltid. Viktigt, om man bor i Sverige, är att D3-vitamin och K2-vitamin alltid finns med som tillskott, D3 för att säkra kalciumupptaget och K2 för att minska riskerna med Kalciumöverskott (läs=tillse att kalciet leds till benstommen inte förkalkar annan vävnad). Det sannolika för flertalet är att K2-vitaminet via maten inte finns i mängd som matchar D-vitaminet. Risken för övermängd (K2) är dessutom liten.

För alla som har ambitionen att optimera sin kost, lär konsten att dagligen balansera kalciumintaget vara en av de mest givande (frågan är vad som skulle vara mer väsentligt). 

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Detta är mycket intressant. Jag vill gärna undvika att ta kalciumtillskott. För 1½ år sedan gjorde jag på min husläkares inrådan en ultraljudskanning av aorta och även en MRI scan (tror jag det heter). Man hittade förkalkade ådror. Då åt jag D3 tillskott sedan flera år, men inte K2, vilket jag nu gör sedan skanningen. Nu har jag inte följt upp detta med en ny skanning, men jag hoppas att K2 gjort resultat. Tar 5000 IE D3 och 180ug K2 per dag. Vid Werlabs provet i januari 2019 så hade jag, ett P-Calcium analysvärde av 2.44, där normalt referensintervall anses vara 2,15-2,50. Min undran är om ett blodanalys kan visa fel om kalk tas från benstommen istället för från maten. D3 ska ju öka möjligheterna att ta upp kalcium från maten och K2 transportera det till skelettet. Vore mycket intressant att veta.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

5 timmar sedan, LGs sade:

1. Jag vill gärna undvika att ta kalciumtillskott.

2. Tar 5000 IE D3 och 180ug K2 per dag.

3. Min undran är om ett blodanalys kan visa fel om kalk tas från benstommen istället för från maten. D3 ska ju öka möjligheterna att ta upp kalcium från maten och K2 transportera det till skelettet.

1. Av nämnda skäl (risken för övermängd) är de flesta av oss på forumet medvetna om problemen. Anser du dig hämta in tillräcklig mängd kalcium från maten du äter (ingen lätt uppgift)?

2. OK om det finns kalcium nog att bearbeta. För yngre människor sker utbytet kalcium in/ut från benstommen effektivt men försämras med åren med risk för störningar i form av minskad bentäthet etc.

Med tanke på det du nämnde om förkalkningar är intressant att nämna de studier som gjorts med övermängder K2-vitamin. Upp till 30 % reducering av kalcifierade blodkärl med minskat blodtryck som följd (uppmjukning av kärlen).

3. Blodanalysen anger att kalciet är korrekt balanserat men visar inte något om varifrån det kommer. Anledningen till riskstatistiken (hjärtinfarkt vid övermängd genom kosttillägg) är att en punktvis stor förändring av kalciumtillförseln vid ett och samma tillfälle (ökar andelen kalcium inne i cellerna), vilket minskar deras livslängd. Därav rådet att fördela kalciumtillägg över dygnet så att sådana nivåhöjningar undviks.

P.S.

Din D-vitaminnivå lär väl ligga på över 130?! Man brukar väl anse 100-125 som optimalt, något som svenska läkare sällan tar upp. Som antyddes av The Biochemist, kan skäl finnas till att minska dosen D-vitamin. Å andra sidan är marginalen för toxicitet med D-vitamin relativt hög.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Ett alternativ till mjölk är vassleprotein som innehåller en del kalcium, cirka 400 mg per 100 g. Kan vara ett alternativ om man inte vill ha kaseinproteinet från mjölken. Aminosyrorna i vassleproteinet kan också ha andra hälsofördelar till exempel ökad glutation.  

https://link.springer.com/article/10.1007/s40279-019-01161-2 sammanfattad på svenska: https://www.styrkelabbet.se/kost-och-benhalsa/

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Nils Engström said:

1. Av nämnda skäl (risken för övermängd) är de flesta av oss på forumet medvetna om problemen. Anser du dig hämta in tillräcklig mängd kalcium från maten du äter (ingen lätt uppgift)?

2. OK om det finns kalcium nog att bearbeta. För yngre människor sker utbytet kalcium in/ut från benstommen effektivt men försämras med åren med risk för störningar i form av minskad bentäthet etc.

Med tanke på det du nämnde om förkalkningar är intressant att nämna de studier som gjorts med övermängder K2-vitamin. Upp till 30 % reducering av kalcifierade blodkärl med minskat blodtryck som följd (uppmjukning av kärlen).

3. Blodanalysen anger att kalciet är korrekt balanserat men visar inte något om varifrån det kommer. Anledningen till riskstatistiken (hjärtinfarkt vid övermängd genom kosttillägg) är att en punktvis stor förändring av kalciumtillförseln vid ett och samma tillfälle (ökar andelen kalcium inne i cellerna), vilket minskar deras livslängd. Därav rådet att fördela kalciumtillägg över dygnet så att sådana nivåhöjningar undviks.

P.S.

Din D-vitaminnivå lär väl ligga på över 130?! Man brukar väl anse 100-125 som optimalt, något som svenska läkare sällan tar upp. Som antyddes av The Biochemist, kan skäl finnas till att minska dosen D-vitamin. Å andra sidan är marginalen för toxicitet med D-vitamin relativt hög.

Jag brukar även lyssna en hel del på, Dr Berg på Youtube, som jag anser också ha mycket gott att redovisa när det gäller D3 K2 och Kalcium i sin videos. Han säger att det ska till väldigt höga nivåer innan D3 blir för högt. Jag hoppas han har rätt där.

Analysen av mitt blod i januari år gav en del åsikter om min D3 nivå. Mitt analysvärde var 282, och normalt referensintervall är 50-178. Kanske borde öka intaget av K2 än mer.

Angående 1), så måste det vara mycket svårt att avgöra om jag får in tillräcklig mängd kalcium via maten. Jag äter dock en hel del smör, ost och någon deciliter fet yoghurt dagligen, och spetsar gärna blomkålssoppan med grädde.

Link to comment
Share on other sites

10 timmar sedan, LGs sade:

Detta är mycket intressant. Jag vill gärna undvika att ta kalciumtillskott. För 1½ år sedan gjorde jag på min husläkares inrådan en ultraljudskanning av aorta och även en MRI scan (tror jag det heter). Man hittade förkalkade ådror. Då åt jag D3 tillskott sedan flera år, men inte K2, vilket jag nu gör sedan skanningen. Nu har jag inte följt upp detta med en ny skanning, men jag hoppas att K2 gjort resultat. Tar 5000 IE D3 och 180ug K2 per dag. Vid Werlabs provet i januari 2019 så hade jag, ett P-Calcium analysvärde av 2.44, där normalt referensintervall anses vara 2,15-2,50. Min undran är om ett blodanalys kan visa fel om kalk tas från benstommen istället för från maten. D3 ska ju öka möjligheterna att ta upp kalcium från maten och K2 transportera det till skelettet. Vore mycket intressant att veta.

Det korta svaret är att D3 dels ökar upptaget, dels omsättningen/utbytet mellan olika delar av kroppen.. K2 är det som ser till att inte allt för mycket ansamlas i mjuk vävnad.

Dvs D3 tar kalcium från benstommen och andra vävnader och ökar blodhalten.. dvs ökar omsättningen, det är i sig inget problem.. om man inte har brist på K2!

Så det är två olika problem.. eller tre om man räknar in kalciumintaget från födan?

Egentligen är det ännu flera faktorer.. typ metabolt syndrom, arteroskleros med inflamatoriska processer i kärlväggen på grund av glykoliserade blodkroppar/FH/LDL-remnants/virus/bakterier.. en massa andra grejer!

Iallafall det jag vill nämna först är att ta D3 som tillskott, kräver att man oxå tar K2.. iallafall i högre doser D3!

Bästa sättet att få adekvata mängder D3 är att vistas utomhus, med bar överkropp.. runt medelhavet.. cirka 5-8 timmar per dygn!

Och bästa sättet att få i sig K2 är att äta fermenterad mat.. mat som fermenteras i tjocktarmen, dvs mycket grönkål, grönsaker med naturliga fibrer, surströmming, surkål, syrade grönsaker, eventuellt även fermenterade bönor, som Natto och Temphe!

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

20 timmar sedan, LGs sade:

1. min D3 nivå var 282, och normalt referensintervall är 50-178. Kanske borde öka intaget av K2 än mer.

2. mycket svårt att avgöra om jag får in tillräcklig mängd kalcium via maten. Jag äter dock en hel del smör, ost och någon deciliter fet yoghurt dagligen, och spetsar gärna blomkålssoppan med grädde.

1. Man får tänka på att kroppen automatiskt stänger av D-vitaminproduktionen när den är nöjd, om huden solbestrålas, vilket inte sker när man tillför vitaminet i tablettform. Du har sett hur D-vitaminet successivt ackumulerats till mer än dubbelt så hög nivå jämfört med optimum. Det finns ingen anledning att i ditt fall gå över 2000 iE. Det kommer på lång sikt att ge dig ca. 130-nivån.

2. Låt oss anta att någon av komponenterna ensam skulle stå för 1000 mg kalciumupptag. Då får du varje dag äta

- 6 kg smör eller

- 8 dl yoghurt  eller

- 1 liter grädde eller

- 70-200 gram ost (beroende på typ) 

Du får räkna på din kombination i medeltal per dag (se tabell i trådstarten)!

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Enligt Dr Berg på följande länk, https://www.youtube.com/watch?v=r-IpzwZJDYM så tror han att det är sällsynt med kalciumbrist och som jag tolkar det vid Keto/LCHF kost. Jag bör mao få i mig tillräcklig mängd av kalcium, även om jag inte alltid äter 7-10 koppar sallad varje dag som han också föreslår.

När det gäller D3, så är det säkert tillräckligt med 2000 IE per dag, men frågan är om det är negativt att ta 5000 IE. Flera rapporter visar på andra fördelar med D3, vilket även Dr Berg visat på i flera av sina korta videos.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

12 timmar sedan, LGs sade:

Enligt Dr Berg på följande länk, https://www.youtube.com/watch?v=r-IpzwZJDYM så tror han att det är sällsynt med kalciumbrist och som jag tolkar det vid Keto/LCHF kost. Jag bör mao få i mig tillräcklig mängd av kalcium, även om jag inte alltid äter 7-10 koppar sallad varje dag som han också föreslår.

När det gäller D3, så är det säkert tillräckligt med 2000 IE per dag, men frågan är om det är negativt att ta 5000 IE. Flera rapporter visar på andra fördelar med D3, vilket även Dr Berg visat på i flera av sina korta videos.

Håller med Dr Berg.. kalciumbrist är faktiskt väldans ovanligt på nästan vilken kost som helst i västerlandet om vi förutsätter att folk äter en hyfsat normal diet.

En helt annan sak är D3 brist och K2 brist.. inte kalcium!

Dvs vi får all vår D3 som vi behöver via att vistas 5-8 timmar utomhus, med bar överkropp under iallafall den varma årstiden.. eller från animaliska produkter som oxå varit ute under iallafall halva året!

Såå.. återigen, den där j*vla livsmedelsmärkningen, hur svårt kan det vara att märka upp med antalet soltimmar/i snitt iallafall samt mängden gräs och örter?

K2 är mycket lurigare.. iallafall, mycket soldränkta grönsaker/löv samt på vinter och vår mycket fermenterade sådana.. dvs det var så våra förfäder/förmödrar överlevde den hemska mörka årstiden!

Grejen med K2 är i sin linda, det finns ännu inga studier som gör att man vet hur mycket man behöver.. finns inga faställda doser/mängder i blodet!

Det lilla man vet är att det till stora delar produceras av bakterier.. antingen i magen eller iomed fermentering av födan.. dvs det krävs bakterier för detta!

Iallafall, i tjocktarmen fermenteras det till K1, som sen kan omvandlas till K2 i kroppen.

Under förutsättning att man undviker att äta en högproessad kost.. dvs undvik cirka 90 % av matvarorna i vanliga affärer!

Gå direkt till kött/mejeri.disken samt grönsaks-disken, gå sen direkt till kassan!

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

On 2019-11-25 at 20:46, Zepp sade:

Håller med Dr Berg.. kalciumbrist är faktiskt väldans ovanligt på nästan vilken kost som helst i västerlandet om vi förutsätter att folk äter en hyfsat normal diet.

 

Ser man på bristguiden säger man där att:

"Kalciumbrist är väldigt vanligt, särskilt bland äldre och kvinnor som gått igenom klimakteriet".

Vanligt är också med kalciumbrist hos gravida kvinnor.

Ser man på motviljan mot mejeriprodukter som sprider sig, allteftersom veganismen sprider sig och antimejerirapporter kommer upp, finns all anledning att riskera brist även bland yngre. Den som är LCHF-användare dricker knappast glasvis med mjölk -  då blir det svårt. Av min sammanställning i trådstarten framstår problemen tabellvis.

Förutsättningen för att få i sig kalcium, om man stänger mejeributiken, är klart begränsad oavsett hur mycket D3- och K2-vitamin man tillför. För många blir det alltså att med benstommen som källa, successivt förbruka kalcium, som dagligen lämnar kroppen utan att ersättas. På ålderns höst finns då risk för allt sämre bentäthet, speciellt bland kvinnor. Detta beror delvis på nedsatt upptagningsförmåga, som innebär behov av tillskott. Sedan kommer benbrotten etc...

Man bör nog i tid avstämma sitt intag mot förbrukningen, särskilt efter pensionsåldern. Kalciumbalansen är dock en av de viktigaste att hålla i topp, om kroppens celler skall fungera optimalt.

Link to comment
Share on other sites

8 hours ago, Nils Engström said:

Ser man på bristguiden säger man där att:

"Kalciumbrist är väldigt vanligt, särskilt bland äldre och kvinnor som gått igenom klimakteriet".

Vanligt är också med kalciumbrist hos gravida kvinnor.

Ser man på motviljan mot mejeriprodukter som sprider sig, allteftersom veganismen sprider sig och antimejerirapporter kommer upp, finns all anledning att riskera brist även bland yngre. Den som är LCHF-användare dricker knappast glasvis med mjölk -  då blir det svårt. Av min sammanställning i trådstarten framstår problemen tabellvis.

Förutsättningen för att få i sig kalcium, om man stänger mejeributiken, är klart begränsad oavsett hur mycket D3- och K2-vitamin man tillför. För många blir det alltså att med benstommen som källa, successivt förbruka kalcium, som dagligen lämnar kroppen utan att ersättas. På ålderns höst finns då risk för allt sämre bentäthet, speciellt bland kvinnor. Detta beror delvis på nedsatt upptagningsförmåga, som innebär behov av tillskott. Sedan kommer benbrotten etc...

Man bör nog i tid avstämma sitt intag mot förbrukningen, särskilt efter pensionsåldern. Kalciumbalansen är dock en av de viktigaste att hålla i topp, om kroppens celler skall fungera optimalt.

Det du beskriver händer efter pensionsåldern (är 65), är lite smått skrämmande, om inte mitt intag av fet yoghurt, fet ost och smör räcker till. Om det går att få veta mer exakt när det är dags att tillföra kalcium utöver det jag stoppar i mig, vore bra, för jag är lite skraj att tillföra kalcium som ev inte behövs, och att det då ska fastna på fel ställe.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

7 timmar sedan, LGs sade:

Det du beskriver händer efter pensionsåldern (är 65), är lite smått skrämmande, om inte mitt intag av fet yoghurt, fet ost och smör räcker till. Om det går att få veta mer exakt när det är dags att tillföra kalcium utöver det jag stoppar i mig, vore bra, för jag är lite skraj att tillföra kalcium som ev inte behövs, och att det då ska fastna på fel ställe.

Som du vet tillför smöret försumbar mängd kalcium, så det kan man helt räkna bort. Osten OK men frågan är hur mycket du verkligen äter per dag. Yoghurt hur mycket? Har du räknat på det?

Om du har säkrat ditt K2-vitamin, behöver du inte vara rädd för kalcium lagrat i blodkärl och mjukvävnad, bara du inte tar stora mängder kalciumtillskott i varje stöt (helst delar upp tillskotten i t.ex. tre delar att fördela på dagen, så att kroppens automatik hinner med (utbytet fram och åter till benstommen). Risken finns annars att koncentrationen i blodet stötvis ökar för mycket och ger kroppens celler för hög genomsnittlig kalciumkoncentration på utsidan av cellmembranet. Då blir cellens yttre och inre koncentration onormal, vilket  påverkar energisystemet i negativ riktning.  Bakgrunden till den ökade risken för tidig celldöd och hjärtinfarkt.

Du är rätt ute med din försiktighet med kalciumtillskott men med din kunskap får du inga problem. Räkna på... med utgångspunkt från tabellerna i trådstarten - då vet du tilläggsbehovet.

P.S.

Eftersom kroppen automatiskt reglerar behovet av kalcium inom snäva gränser (blodet måste ligga inom dessa) finns egentligen inga direkta mätvärden att utgå ifrån. Man har att själv någorlunda beräkna behovet. Kroppen måste i varje fall se till att blodkoncentrationen är den rätta. I yngre åldrar får man då tära på kalciet i benstommen med risk att senare få sämre bentäthet och andra besvär som kan ha med försämrad automatik i kalciumutbytet att göra.

Kan du ange hur mycket som du äter ost (gram och sort) och yoghurt (gram och typ) resp. annat som innehåller kalcium?

Link to comment
Share on other sites

20 timmar sedan, Nils Engström sade:

Ser man på bristguiden säger man där att:

"Kalciumbrist är väldigt vanligt, särskilt bland äldre och kvinnor som gått igenom klimakteriet".

Vanligt är också med kalciumbrist hos gravida kvinnor.

Ser man på motviljan mot mejeriprodukter som sprider sig, allteftersom veganismen sprider sig och antimejerirapporter kommer upp, finns all anledning att riskera brist även bland yngre. Den som är LCHF-användare dricker knappast glasvis med mjölk -  då blir det svårt. Av min sammanställning i trådstarten framstår problemen tabellvis.

Förutsättningen för att få i sig kalcium, om man stänger mejeributiken, är klart begränsad oavsett hur mycket D3- och K2-vitamin man tillför. För många blir det alltså att med benstommen som källa, successivt förbruka kalcium, som dagligen lämnar kroppen utan att ersättas. På ålderns höst finns då risk för allt sämre bentäthet, speciellt bland kvinnor. Detta beror delvis på nedsatt upptagningsförmåga, som innebär behov av tillskott. Sedan kommer benbrotten etc...

Man bör nog i tid avstämma sitt intag mot förbrukningen, särskilt efter pensionsåldern. Kalciumbalansen är dock en av de viktigaste att hålla i topp, om kroppens celler skall fungera optimalt.

Kalciumbrist är per se vanligt bland vissa.. speciellt äldre och kvinnor.. lite oavsett hur mycket mejerier de äter!

Och då kommer vi lite osökt in på hur Kalciumbrist visar sig och hur det diagnosticeras.

Bland äldre, både kvinnor och män så visar det sig ofta som sköra skelett.. dvs öka kalciumintaget.. vänta nu lite.. har de kollat D3?

Och varför speciellt äldre kvinnor.. tror jag läst någonstans om Östrogen?

Iallafall.. D3 är så helt viktigt för kalciumomsättningen.. så då kommer vi till D3 intag.. för att få det hela att fungera, oavsett hur mycket kalcium som ingår i födan.. så man kanske skulle kika på både kalcium i födan.. utifall detta skulle vara något problem samt intaget av D3.. för att få det hela att fungera via påverkan av upptag och omsättningen inom kroppen!

D3 är relativt nytt, men man vet lite mer där numera.. till skillnad mot K2, som är så nytt att det inte finns några RDI, man får chansa/käka en massa grönkål/Natto/ annat fermenterat/flytta till medelhavet.. för D3!

Finns andra parametrar för att motverka skört skelett.. dvs fysisk aktivitet, dvs lite oavsett kalciuminnehåll i skelettet.. så ut och spring i två timmar minst per dag, för att orientera skelettcellerna i rätt riktning, samtidigt som man äter Kalcium/D3 och K2!

Såå vi är nu uppe i fyra kända faktorer.. varav K2 iallafall är lite dåligt studerat/undersökt!

Meen.. nu blir jag sådär extra jobbig.. för det första då kalciumintaget, det är inte essentiellt, men nödvändigt.. iallafall på längre sikt, D3 är heller inte essentiellt, men nödvändigt på längre sikt.. oså K2, samma där.. iallafall så är fysisk aktivitet essentiellt.. iallafall om man pratar om hur skelettet orienterar sina celler för att klara sina påfrestningar som skelettet skall kunna klara av!

Och på det, så hoppar jag till något helt annat, dvs cirka 80-90 % av världens vuxna befolkning är laktosintollerant, (jag oxå,) iallafall så förefaller det som att dessa cirka 80-90% slipper  vådan med för lite kalcium i födan på grund av något mirakel.. eventuellt så äter de annan mat?

Iallafall.. det lilla jag läst.. i vissa länder.. ofta förr iallafall.. dvs egentligen före din och min tid så fanns det laktosintolleranta befolkningar som fick ansenliga mängder dels kalcium och dels kalorier från mejerier, men de åt då främst fermenterade mejerier, smör och ost.. det var typ herdebefolkningar/nomader/på delar av jorden där man inte fick så stort utbyte utav att odla grönsaker?

Såå.. lite igen.. vi uppstod mest troligen i Afrika, vi är fortfarande lite anpassade för detta genetiskt, de var f*cking laktosintolleranta, vad jag vet iallafall.. iallafall så passerade vi Babel Mandel så småningom.. till lite andra habitat, vi/våra förfäder anpassade sig till nya habit eller dog ut!

En del fick en konstig genetisk förändring, dvs de fick ljusare hud.. mest troligt på grund av att de behövde lite extra D3, via solen?

Jag är lite osäker.. men mest troligt så åt de grönsaker/rotfrukter med naturliga fibrer, som omvandlas till K1 i tjoktarmen, som sen kan omvandlas till K2 i blodet.. eller så när de flyttade norrut, så jäste maten och gav extra K2, när de sparade/lagrade för vintern/våren?

Iallafall.. RDI.. det är i princip bra.. men det betyder i princip att man lever ur handen i munnen.. varje evig dag.. lika bra att äta kosttillskott med andra ord?

Såå.. essentiella näringsämnen är oxå ett vitt begrepp.. likaså kalorier.. vem sjutton näringsberäknar och väger sin mat på våg varje dag, dvs då skulle ju fasta, 16/8, 5/2, IF, eller för den delen även motion/träning falla fetbort!

Sååå.. ett himla långt och tradigt inlägg från mig igen.. utan några egentliga rediga svar.. så sorry till alla som vill ha enkla förklaringar.. den enda enkla förklaringen jag har att komma med är att köp den bästa mat man har råd med och då i huvudsak färska råvaror, laga till allt själv, var inte rädd för grönsaker, fyll gärna ut tallriken med främst bladiga ekologiska grönsaker, när man insett att den animaliska/smör/ost delen uppfyller kaloribehovet!

Nils kan det här redan.. men det är en mental omställning.. försök att köpa riktig mat.. laga till stora delar själv.. lägg i matlådor/eventuellt en annan låda för de där pinfärska grönisarna, som äts till den andra maten!

Ägg är ett bra livsmedel, likaså vildfångad fisk.. för D3.. likaså fermenterad mat, typ vanligast iallafall surkål för K2, daglig fysisk rörelse är bra för att orientera kalciummolekylerna i skelettet i den riktning där de gör störst nytta!

Och för alla som tar D3 via tillskott.. se till att det ingår K2.. speciellt om man tar högre doser, vilket man sällan behöver fören efter nyår/vår!

Iallafall.. det glada budskapet, man kan leva i olika delar av världen, man kan äta väldigt olika mat, men.. lite beroende på var man lever, så har man ett behov av kalorier samt essentiell näring, därav så har man utvecklat lite olika matregimer!

Såå glöm att leva/äta som en Indisk vegan i Sverige.. Indiska veganer blir sjuka när de flyttar till England.. trots att de fortsätter äta den mat de är vana vid.. och det finns en massa olika teorier om detta tex soltimmar/hygienlagar för livsmedel i EU/en högprocessad livsmedelsindustri/.. förmodligen mer?

Link to comment
Share on other sites

18 hours ago, Nils Engström said:

Som du vet tillför smöret försumbar mängd kalcium, så det kan man helt räkna bort. Osten OK men frågan är hur mycket du verkligen äter per dag. Yoghurt hur mycket? Har du räknat på det?

Om du har säkrat ditt K2-vitamin, behöver du inte vara rädd för kalcium lagrat i blodkärl och mjukvävnad, bara du inte tar stora mängder kalciumtillskott i varje stöt (helst delar upp tillskotten i t.ex. tre delar att fördela på dagen, så att kroppens automatik hinner med (utbytet fram och åter till benstommen). Risken finns annars att koncentrationen i blodet stötvis ökar för mycket och ger kroppens celler för hög genomsnittlig kalciumkoncentration på utsidan av cellmembranet. Då blir cellens yttre och inre koncentration onormal, vilket  påverkar energisystemet i negativ riktning.  Bakgrunden till den ökade risken för tidig celldöd och hjärtinfarkt.

Du är rätt ute med din försiktighet med kalciumtillskott men med din kunskap får du inga problem. Räkna på... med utgångspunkt från tabellerna i trådstarten - då vet du tilläggsbehovet.

P.S.

Eftersom kroppen automatiskt reglerar behovet av kalcium inom snäva gränser (blodet måste ligga inom dessa) finns egentligen inga direkta mätvärden att utgå ifrån. Man har att själv någorlunda beräkna behovet. Kroppen måste i varje fall se till att blodkoncentrationen är den rätta. I yngre åldrar får man då tära på kalciet i benstommen med risk att senare få sämre bentäthet och andra besvär som kan ha med försämrad automatik i kalciumutbytet att göra.

Kan du ange hur mycket som du äter ost (gram och sort) och yoghurt (gram och typ) resp. annat som innehåller kalcium?

Jag brukar köpa Prästost på bit, Eko om det finns, men den saknas ibland så det blir Arlas eller Allerums Prästost. Ibland färdigskivad 300g (per vecka) eller stor hel på 690g (räcker ca 10-12 dagar). Säg minst 50g per dag, med lite smör på. Tar vid lunchtid ca 2dl fet yoghurt Eko, för att få ned alla vitaminer, D3, K2, Magnesium, Kalium samt B12. Försökt med vatten men får då dricka för stora mängder för att få ned alla stora piller. Äter gärna omeletter kanske 3-4 ggr per vecka och då två ägg per tillfälle, där jag lägger på ca 50g ost. Äter oftas 2 mål per dag, lunch och middag.

Link to comment
Share on other sites

17 timmar sedan, LGs sade:

Jag brukar köpa Prästost på bit, Eko om det finns, men den saknas ibland så det blir Arlas eller Allerums Prästost. Ibland färdigskivad 300g (per vecka) eller stor hel på 690g (räcker ca 10-12 dagar). Säg minst 50g per dag, med lite smör på. Tar vid lunchtid ca 2dl fet yoghurt Eko, för att få ned alla vitaminer, D3, K2, Magnesium, Kalium samt B12. Försökt med vatten men får då dricka för stora mängder för att få ned alla stora piller. Äter gärna omeletter kanske 3-4 ggr per vecka och då två ägg per tillfälle, där jag lägger på ca 50g ost. Äter oftas 2 mål per dag, lunch och middag.

Huvuddelen av ditt kalciumintag via kosten har du nedan (utgångspunkten är  tabellerna i trådstarten). Smöret har som tidigare påpekats mycket små mängder kalcium och belastar inte uppställningen:

 • Två ägg:                = 1000 x 104/1900  = 55      mg Kalcium
 • Ost:               50 g = 1000 x  50/161      = 311    -                 -
 • Yoghurt:      200g = 1000 x 200/800    = 250     -                -
 • Dagligt kalcium tillfört via kosten:        616  mg

Behov av daglig komplettering:  1000 - 616 = 384 mg kalcium

De små mängder du tar från växtvärlden lär inte vara särskilt stora. Om du mot förmodan dock äter stora mängder grönsaker, får du bedöma ev. litet tillskott den vägen (utgå då från tabellerna i trådstarten).

Om du under tidigare år dagligen tagit in ungefär det du nu påpekat, är det sannolikt att du under lång tid förbrukat en del av din benstommes kalciumförråd. För att under kommande år återställa detta kan det vara skäl att ersätta förlusten genom att dubblera ovanstående beräkning av extrabehov. Om du tar kalciumtillskott i storleksordning 350 mg, två gånger per dag (totalt 700 mg per dag) har du sannolikt hamnat rätt, utan att övertrassera kroppens automatik (läs=risken för hög kalciumhalt i blodet undanröjd). Man får i sammanhanget också ta hänsyn till kroppens förmåga att ta upp det kalcium som finns i kosten, som inte är 100%, något som ytterligare försämras vid stora inslag från växtvärlden i kosten, speciellt i form av spannmålsprodukter. Det är därför som veganer har stora problem med sitt kalciumupptag via kosten.

 

P.S.

Riskerna med kalciumtillskott, som uppmärksammats på senare år, har sannolikt dels att göra med läkarnas överförskrivning av kalcium, dels att människor själva trott att "mer kalcium är bra" och därför "för säkerhets skull" knaprat i sig för mycket. I ditt fall ser jag inga problem med de måttliga mängder och uppdelningen på dagen som det här är fråga om. 

Om du skulle råka fråga din läkare, kan du inte vara säker på att han skulle nämna problemen med överförskrivning eller överhuvudtaget kände till dessa. På din inrådan t.ex. efter din beskrivning av vad du äter, är inte heller säkert att han skulle tveka att skriva ut övermängder kalcium. I ditt fall är det du som representerar spetspatienten, som har klart för sig vikten av att sitta inne med kunskapen och korrekt bedöma mängder och fördelning av kalciet under dagen.

Link to comment
Share on other sites

8 timmar sedan, LGs sade:

Jag brukar köpa Prästost på bit, Eko om det finns, men den saknas ibland så det blir Arlas eller Allerums Prästost. Ibland färdigskivad 300g (per vecka) eller stor hel på 690g (räcker ca 10-12 dagar). Säg minst 50g per dag, med lite smör på. Tar vid lunchtid ca 2dl fet yoghurt Eko, för att få ned alla vitaminer, D3, K2, Magnesium, Kalium samt B12. Försökt med vatten men får då dricka för stora mängder för att få ned alla stora piller. Äter gärna omeletter kanske 3-4 ggr per vecka och då två ägg per tillfälle, där jag lägger på ca 50g ost. Äter oftas 2 mål per dag, lunch och middag.

Det är ungefär vad jag äter i mejeriväg, en bit ost och en liten skål yoghurt. Ibland ngn matsked grädde eller crème fraiche. Men får ju i mig kalcium från andra saker också som grönkål, broccoli, bladgrönsaker, fisk&skaldjur, ägg samt nötter&frön. Jag äter rätt varierat. Oroar mig verkligen inte över kalcium. Kanske främst för att det finns så många exempel på folk som inte äter så mycket mejerier, men ändå har extremt hög bendensitet, t.ex thailändska thaiboxare. Delvis för att de bor i Thailand såklart och får en massa soltimmar, men också för att de tränar på ett sätt som uppmuntrar kroppen att förstärka skelettet så det blir som titan. 

En av de främsta orsakerna till att äldre får svagt skelett, är ju att de inte belastar via motion och annan träning, så kroppen slutar förstärka skelettet, eftersom det inte behövs. Ett annat skäl är dålig aptit, sunkig livsstil och näringsfattig kost. Sen är naturligtvis kylan och mörkret ett stort problem i Norden, som gör oss ner mottagliga för benskörhet. Kalcium är bara en del i pusslet vad gäller att undvika benskörhet och evidensen vad gäller hög mejerikonsumtion är ju inte direkt lamslående. Man minskar enbart risken med några få procent, enligt de studier som styrker teorin mjölk=starka ben. Sen bör ju tilläggas att det finns en hel del studier där man inte ser samband alls mellan mejerier och minskad risk för benbrott. 

Men oavsett så behöver vi bevisligen kalcium för skelettet, även om mängden kan diskuterats. Det enda jag egentligen funderar över är hur folk som bara käkar kött&smör får i sig kalcium? 🤔

Fast det tar iofs rätt många år att urkalka ett skelett och de flesta som äter så(kött&smör) gör det ju bara under en period.  

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

8 timmar sedan, Elinor sade:

1. Kalcium är bara en del i pusslet vad gäller att undvika benskörhet och evidensen vad gäller hög mejerikonsumtion är ju inte direkt lamslående.

2. Det enda jag egentligen funderar över är hur folk som bara käkar kött&smör får i sig kalcium?

1. Ja, fast kalcium representerar den verkligt nödvändiga delen. Om kalciet tillförs i en för liten mängd, som inte kompenserar för den dagliga förlusten, räcker inte att ta in tillräckligt med D-vitamin eller K2-vitamin eller träna hårt. Möjligheten till benförtätning är helt beroende av den genomsnittliga nettotillförseln av kalcium (med förlusten avräknad).

2. Den som äter 4- 6 kg kött eller lika mycket smör får i sig dagsbehovet kalcium men inte mer. Men vem äter de mängderna dagligen. Det betyder att en sådan kost i praktiken aldrig kan uppfylla behovet. Dvs. det sker då en ständig minskning av bentätheten.

Om man kikar på listningarna i trådstarten, ser man tydligt att det inte räcker med en bra variation av kosten - det krävs ganska stora mängder - ibland verkligt stora, särskilt om produkter i kosten innefattar spannmål . Dessa kan allvarligt minska kroppens möjligheter att tillgodogöra sig kalcium.

De studier som finns, särskilt i USA, utförs f.ö. på personer som äter relativt mycket och därför klarar kalciumintaget, vilket gör att några större utslag i form av brist inte uppstår.

För den som strävar efter att hålla sin vikt, kan en bristsituation på lång sikt uppstå, särskilt om mejeributiken av religiösa eller andra skäl är stängd.

Skälet till att yngre människor klarar sig relativt bra, har att göra med kroppens automatik, som håller kalciumnivån i blodet inom snäva gränser enligt kroppscellernas krav.  Kroppen ser detta som mer väsentligt än att hålla benstommen i topptrim, eftersom korrekt kalciumkoncentration på utsidan av kroppens celler är livsavgörande. Det är under graviditeten och efter menopausen för kvinnor resp. för äldre män som minskar mängden mejeriprodukter i kosten som problemen uppstår.

P.S.

Kikar man matematiskt på saken, blir det lite klarare med allvaret som för lite kalcium i kosten innebär.

För en vuxen innehåller människokroppens benstomme i medeltal 1,2 kg.

Dessa 1 200 000 mg, om den dagliga förlusten vore konstant 100 mg  skulle då "räcka"  under:

1 200 000/100/365 = 33 år, en omöjlig tanke, eftersom människan då skulle ha avlidit långt dessförinnan.

Tar vi exemplet LGs, skulle hans dagliga kalciumbrist på ca. 400 mg innebära:

1 200 000/400/365 = 8,2 år för att ta slut, en lika omöjlig tanke men pekar på vikten av att veta vilka mängder man får i sig genom den kost man använder. Man måste alltså tänka långsiktigt!

Link to comment
Share on other sites

34 minuter sedan, MariaF sade:

Missar jag nåt i denna diskussion? Var är magnesiumet...? 

Magnesium har naturligtvis sin egen betydelse (ingår i bortåt 300 enzymatiska funktioner)  bl.a. genom att samarbeta med kalcium för hjärta och nervsystem och vara beroende av D-vitaminet för sin upptagning. Magnesium kräver därför sin egen tråd.

Av olika skäl har tråden här koncentrerats enbart på kalciets betydelse och missuppfattningarna om ämnet, t.ex. om svårigheten för många med det dagliga upptaget och tron på kroppens förmåga att i längden kompensera för alltför små intag via kosten resp. risken med övermängd via tillskott. 

Link to comment
Share on other sites

Nånstans har jag fått till mig att kalcium inte tas upp utan magnesium så att diskutera starka skelett utan att ta med magnesiumets betydelse blir märkligt. Minns inte detaljerna i skrivandes stund då det var ett tag sen jag tittade på det. Får läsa på och återkomma. 

Chris Kresser uttrycker förresten detta om kalciumtillskott:

For example, calcium in food has been shown to improve bone health and reduce the risk of cardiovascular and kidney disease. But supplemental calcium doesn’t have these benefits. In fact, calcium supplements not only fail to improve bone health, but they’ve also been shown to increase the risk of heart attack by as much as 31 percent, stroke by 20 percent, and deaths from all causes by 9 percent.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

6 timmar sedan, MariaF sade:

att kalcium inte tas upp utan magnesium

Som jag påpekade har magnesium stor betydelse i en lång rad enzymatiska sammanhang och arbetar parallellt med kalcium. Intresset just för kalcium måste innefatta viss hänsyn till de studier som pekat på risker med tillskott, framför allt i stora doser. Doser som vid ett tillfälle på dagen ökar kalciumhalten punktvis i blodet till höga nivåer. Därför måste ev. komplettering uppdelas i smådoser.

En faktor som kan påverka effekten av kalciumtillskott vid studier, är tillskott som inte är tillräckligt renframställt (kan t.ex. innehålla toxiska mängder av bly). 

En självklarhet är, som står angivet på alla former av tillskott, att tillskott inte får ersätta en sund kost. 

Den som kan konstatera kalciumintaget via kosten vara otillräckligt, måste vara mycket noggrann med sättet att råda bot på problemet. Det går inte att bara knapra kalciumtabletter eller skaffa sådana av tveksam renhet.

Det finns dock en rad studier som visar positiva resultat för kvinnor som använt relativt stora mängder kalciumtillskott med positiva resultat.

ex. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4102630/

74 000 kvinnor ingick i studien som varade i  24 år, där resultaten vad gällde  hjärtinfarkt, visade mindre risk för kvinnor med tillskott än utan. Vissa delstudier visade ingen skillnad i risk relaterad till kalciumtillskott för kvinnor med dem utan tillskott.

Mitt tips för den som använder tillskott, oavsett mängd, för att minimera risken, är att alltid dela upp mängden fördelad på två eller tre delar under dagen, vilket minskar den punktvisa koncentrationen kalcium i blodet.

P.S.

Visst är intresset för kalcium ofta relaterat till bentätheten men det är bara en faktor -  f.ö. tveksam att tro ensam påverka tätheten, som vissa studier visar. För det krävs hård träning och belastning men kräver att benstommen inte förlorar kalcium. En lång rad andra faktorer däremot, som är livsviktiga, är vad man främst bör intressera sig för och de nackdelar som låga nivåer innebär resp. faktorer som medverkar till problemen (se trådstarten).

Link to comment
Share on other sites

Kanske denna MariaF, 4Health pod med Anna Sparre?

11 timmar sedan, MariaF sade:

Nånstans har jag fått till mig att kalcium inte tas upp utan magnesium så att diskutera starka skelett utan att ta med magnesiumets betydelse blir märkligt. Minns inte detaljerna i skrivandes stund då det var ett tag sen jag tittade på det. Får läsa på och återkomma. 

Chris Kresser uttrycker förresten detta om kalciumtillskott:

For example, calcium in food has been shown to improve bone health and reduce the risk of cardiovascular and kidney disease. But supplemental calcium doesn’t have these benefits. In fact, calcium supplements not only fail to improve bone health, but they’ve also been shown to increase the risk of heart attack by as much as 31 percent, stroke by 20 percent, and deaths from all causes by 9 percent.

29 JUN 2019
224: Magnesium. Mineralerna i din kropp (1)
Varför är magnesium så extremt viktigt för din kropp och energiproduktion? Hur får du i dig det, och vilka former ska du använda som tillskott? Behöver vi tillskott och varför? Och hur är det egentligen med kalcium?

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Många tankar väcks av den här tråden hos mig. Rekommenderat dagligt intag (RDI) har jag funderat kring många gånger. Varifrån kommer det? Hur vet man att det som står i alla databaser på nätet är helt korrekt? Själv använder jag matkalkyl, men det finns många. Jag tror att det kan vara individuellt, att ibland är det bra med mer än det som anges, och ibland behövs inte lika mycket som det som anges.

Nu har jag inte lusläst hela tråden, men vad blir följden om man inte äter tillskott? Jag tänker på min 90 år gamla mamma som ofta ramlat, men hittills aldrig har brutit något. Och hon äter inte ens LCHF.

Och som Vittvrak nämnde i en annan tråd, hur klarade sig människorna innan det fanns kosttillskott? Jag har svårt att tro att vi människor har en biologi som kräver att vi intar kosttillskott för optimal hälsa. Sen tror jag samtidigt att de livsmedel som erbjuds idag inte har samma kvalitet som förr, och därför tar jag själv en del kosttillskott. Men på något sätt går budskapet inte ihop för mig.

 • Like 5
Link to comment
Share on other sites

7 timmar sedan, SGK sade:

hur klarade sig människorna innan det fanns kosttillskott?

Genom att andelen av nödvändiga näringsämnen i kött, mejeriprodukter och växter var långt mycket större än nu!

Kika på:

Man kan nog räkna med att grunden till dagens kultursjukdomar i stor utsträckning  utgörs av bristsjukdomar. Exempel på detta är att över 80 % av veganerna slutar med sin kost någon gång i livet, beroende just på ackumulerad brist av nödvändiga födoämnen. Efter återgången till animalisk föda brukar problemen gå över. Inte så märkligt med tanke på att animalisk föda per viktenhet innehåller i storleksordningen tio gånger mer av de viktiga födoämnena - dock inte alla.

Link to comment
Share on other sites

5 timmar sedan, Nils Engström sade:

Genom att andelen av nödvändiga näringsämnen i kött, mejeriprodukter och växter var långt mycket större än nu!

Kika på:

Man kan nog räkna med att grunden till dagens kultursjukdomar i stor utsträckning  utgörs av bristsjukdomar. Exempel på detta är att över 80 % av veganerna slutar med sin kost någon gång i livet, beroende just på ackumulerad brist av nödvändiga födoämnen. Efter återgången till animalisk föda brukar problemen gå över. Inte så märkligt med tanke på att animalisk föda per viktenhet innehåller i storleksordningen tio gånger mer av de viktiga födoämnena - dock inte alla.

Ja , näringstätheten i olika födoämnen skiljer ju sig kolossalt.

Man kan inte peka på en ärta som fullgod bara den isoleras och med alla pengar i världen artificiellt processas med div. tillatsämnen och sedan rakt av peka på t.ex animalisk inälvsmat som automatisk "motpol"  - sedan därifrån börja dra idealistiskt/politiska/kommersiella framgångshistorier/mytologier om hur det i ett huj går att föda hela världens folk till MÄTTNAD,  det är falsk matematik!

 Medelst pulversammansättningar och vitaminpillerknarkande som enda lilla barmhärtiga hjälpinats?

 

Människan hade tänder för miljoner år sedan, det har vi ännu! Medan veganerna bevisligen på sikt utvecklar bl.a dålig tandstatus och vad sedan tarmfloran missar där animaliska aminosyror inte får arbeta.. är mytterligare frågetecken, men å andra sidan driver veganhysterin vetenskapsambitionerna framåt att ännu mer fördjupat förstå varför människan över huvud taget tuggar i det sega köttet, och för all del.. varför vi druckit/ätit/kokat blod sedan urminnes tider. 

 

Att laboratorie-kliniskt medikament skulle vara "renare" än födan? Är som att säga att maskinen eller den artificiella intelligensen är intelligentare än roten till intelligens, alltså produkten av aktiv intelligens (AI) kan aldrig vara större än faktorn som möjliggör/livnär aktiviteten :  jaga forska analysera bedöma 

---> nyttja

 

Men i detta Artificiella intelligensen etableringsfas, kan väl hybris uppståoch vädra morgonluft men jag framhåller också att en köttbit med allt vad det innefattar i metabolisering och spjälning inkl. tillredning förarbete, också är en kulturellt essentiell aktivitet , så den torftiga saken i att skopa pulver från morgon till kväll och snällt skölja ner på 10 sekunder, där går många mänskliga iintellektuellt kognitiva funktioner rent neurologiskt och neurofysiologiskt totalt till spillo och in i en total träda och stillestånd som kan liknas vid mental atrofi. 

 

Det är ju inte ens en värdering! Det är ett faktum redan idag, att yngre generationer REDAN mist en viss del så kallat social kompetens, som införlivas där människan själv måste ska sig till källorna, där industrin inte ständigt går till mötes i förväg, och därmed kapar/decimerar människors kreativa behov.

 

Av den anledningen har jag funderat på att själv piska fram smör till bordet.. inte för att jag realiserar det omgående men det känns ibland förlamande att så mycket från det gamla hushållandet faktiskt för längesedan förlorats. Jag vill gärna dricka opastöriserade mejerivaror men det är en nstintill imöjlig dröm att kunna göra, när det ju redan blivit skam att enbart tänka tanken på att animaliska världen helst ska bli ett tabu, nej människan är en primat och som sådan kan det bli sensitiv deprivation att försöka fjärma sådan till alltför högt artificiellt leverne. 

 

Jag känner mig också som ett jagat djur på savannen ibland, när jag går och botaniserar bland alla vitamin-tillsatser men det viktigaste av allt är ändå detta :

 

Betänk i vilka proportioner människan idag konsumerar läkemedel jämfört med enbart förra seklet, och förförra.. och vid bondesamhällets begynnelse?

Svaret på varenda åkomma är ju idag , en tablett och redan nu.. t.o.m maten i tablett/pulverform... maten!! det är ju sanslöst!!

 

Som jag uppfattar det så menar de flesta biomedicinare och internmedicinare fortfarande, att riktig mat riktiga födoämnen är att föredra, själv laga till maten så långt det bara går! Men också rätt föda och inte att en apelsin med liten sellerismoothie går lika bra som en ordentligare middag vid bordet efter en arbetsdag, dfvs komplett och inte i drink-form. (ska ju se så häftigt simpelt ut med allt, medan det poseras... men glättig marknadsföring har gjort susen! att leverera upplevelse-sekvenser i samma anda som att leverera marlboro-flinen , gjorde i sig självt mer än halva jobbet, imagen... leva upp till image, det är veganernas lilla livlina som som kommer nötas ut och brista helt, en vacker dag.

 

 

Det finns så mycket skumt inom också "hälsokosten" och "superfrukts-hype" och termen "optimera mera" kan göra en heligt trött på ältandet..

Link to comment
Share on other sites

59 minuter sedan, Gemma sade:

1.Betänk i vilka proportioner människan idag konsumerar läkemedel jämfört med enbart förra seklet, och förförra.. och vid bondesamhällets begynnelse?

2. Svaret på varenda åkomma är ju idag , en tablett och redan nu.. t.o.m maten i tablett/pulverform... maten!! det är ju sanslöst!!

3. Som jag uppfattar det så menar de flesta biomedicinare och internmedicinare fortfarande, att riktig mat riktiga födoämnen är att föredra, själv laga till maten så långt det bara går!

1. Javisst men det gäller ju inte medlemmarna i detta forum! 🍷

2. se (1)

3. Naturligtvis säger de så, men verkligheten för medelsvensken med matvanor efter tallriksmodellen motsvarar ju inte idealet - inte heller andelen viktiga födoämnen som kroppens celler vill ha för att inte bli sjuka. Detta kräver tyvärr vissa justeringar. Med läkarnas utbildning hittills saknas tyvärr tillräcklig förståelse hos en stor andel av kåren.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

32 minuter sedan, Nils Engström sade:

1. Javisst men det gäller ju inte medlemmarna i detta forum! 🍷

2. se (1)

3. Naturligtvis säger de så, men verkligheten för medelsvensken med matvanor efter tallriksmodellen motsvarar ju inte idealet - inte heller andelen viktiga födoämnen som kroppens celler vill ha för att inte bli sjuka. Detta kräver tyvärr vissa justeringar. Med läkarnas utbildning hittills saknas tyvärr tillräcklig förståelse hos en stor andel av kåren.

Ja så krasst är det ju , det omfattar hela samhällsfundamentets beståndsdelar alltifron barndomen med idag lösgodisets mastodonta framfart för telningarna, och  grundar förhållningssättet dvs acceptansen! både tankemönster i det sociala som är mycket starkt sammanhållande kit,  liksom det medicinska som visar sig framöver. 

 

Och så är det så snusförnumstigt idag att just kött, fett och vin skulle vara den absoluta fienden nr 1, när lite både vin, sherry eller enstaka whiskeypinne (för min del i så fall gin, men helst likör inte på något sätt är DET som får metabolismen att gå i stå, men det är så soialstyrelsen dirigerat folklagret hur länge som helst - iofs har vi de individuellt genetiska skillnaderna, iofs finns olika biologisk upptagningsförmåga av resp. födogrupp men det är ändå såå mycket som är så verklighetsfrånvänt när det kommer till de så kallade--- "professionella råden".

 

Man måste se också helheten i en sund kosthållning, att vara klimatvårdande innebär inte att därmed börja rata allt som gör livet värt. 

Man kan också vänja sig vid att man är inte mer än ett djur, bland djuren.. klarar man den insikten så behöver man inte längre dricka spirulinapulver och 1 morot till frukost middag kvällsmat ihop med 1 banan och och andaktligen intaga 1 st. ägg som höjdpunkten. 

 

Bara det här med ostarna, kan göra mig lite konfunderad, å andra sidan är ost en vara något som är en given vara för också spannmålshuliganerna.

 

Det var ju det här med morgonmackorna, eftermiddagsfrallorna och wienerbröden och flätorna som är hyper-heliga! , kvällsmackan ( 1-5 st, eller hela fransksbrödet för somliga/många!) , som socialstyrelsen bankade in i folkvettet, och det satte sig där det skulle.  Det populära pulvermoset , FELIX och ketchupen, ja heliga stapelvaror det där! Obligatoriskt på den kollektiva tallriken, åratal igenom.. 

 

 

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Men jag ska inte var hur stursk som helst , utan avslöja att jag formligen älskar husmanskosten, pizzorna , potatisen bördet riset och nästintill rubbet , som ingår.. i utbudet.. matglädjen stor! 

Å andra sidan hanterar en spänstigt metaboliskt alert kropp , temporär kalciumbrist eller om så lite längre frånvaro av viktiga grundämnen, på helt annat sätt än den medelåldrande kroppen, med diverse hormonella förändringar som inte lika elastiskt kompenserar.. som de yngre kropparna kan. 

 

Annat när det kommer till kliniska tillstånd som tangerar debuterande sjukdomstillstånd eller där patologiska fynd redan konstateras. Det är kanske två världar eftersom så länge man vid årliga kotroller kan avfärda kliniskt patologiska biomedicinska avvikelser, bara tutar och kör MEN det är här det brister, med de väldigt lama observansen för samband och orsaker inför förfallets begynnelsefaser - jag är nog inte den enda som aldrig någonsin fått frågor om vad jag äter.

 

Man borde vara lika brydd över kostbilden som de obligatoriska frågorna om rökning och alkohol ovh narkotika, eftersom hög sockerkonsumtion tyvärr är ett beroendetillstånd, som fullständigt åsidosätter kognitiv skärpa i jakten på viktiga både spårämnen och grundämnen - då sockret är gömt, medan auktoriteterna i etablissemangen är mentalt lata för att ens mobilisera seriösa tag.

 

Jag kan fortfarande inte knäckaa gåtan om hur lösgodis-konceptet så brutalt trängt in i LIVS-medels branchen, det ä för mig en gåta men svaret är väl zillionerna som genereras, och då kan man plötsligt släppa alla grundpremisser och tallriksmodells-ältandet kan bara skickas ombord, för varför TILLÅTER man denna dekadenta direkt äckliga mrknadsföringen av lösgodis ? Det är ju vulgärt och t.o.m perverst, när det så hämningslöst riktar sig mot barn. Finns ingen logik alls enbart en massa kontradiktioner. 

 

Skulle de vara enbart lite politiskt brydda lite linjära eller lite lite konsekventa men nej - som de ju vill framstå, så skulle man agera med lösgodiset som med alkoholen och bry sig lite! men man är så totalt blasé, det är styvmoderlighet och falskspeleri över hela linjen. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

16 timmar sedan, Gemma sade:

Å andra sidan hanterar en spänstigt metaboliskt alert kropp , temporär kalciumbrist eller om så lite längre frånvaro av viktiga grundämnen, på helt annat sätt än den medelåldrande kroppen, med diverse hormonella förändringar som inte lika elastiskt kompenserar.. som de yngre kropparna kan.

Ja visst men 100 mg brist på kalcium i genomsnitt per dag har på 15 år urkalkat benstommen till ungefär hälften. Går man mot 90-årsstrecket som jag (för kvinnor något tidigare), är det viktigt att med alla medel hålla kalciumbristen stången, utan att

därför riskera njursten eller prostatacancer!250610955_ScreenHunterx_2085Mar_1517.thumb.jpg.d2a250c42094e0db7f073e6c6c665c69.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • 6 months later...

Lyfter den här intressanta tråden. Någon kanske har nya tankar om ämnet. 

Har på senare tid funderat på mitt kalciumintag eftersom jag dragit ner på mejeriprodukterna under en längre tid vilket förmodligen gör att jag har ett lågt kalciumintag. Googlar man på kalcium och mjökprodukter t.ex. så är det ju väldigt många olika åsikter om hur mycket kalcium man behöver och vilka källor som är bra. Upptaget från tillskott kan tydligen vara så lågt som 30 %. Andra hävdar att upptaget från mjölk är dåligt. Kalciumbrist kan tydligen ge håravfall, försämrad hårkvalitet, torr hud, eksem mm. vilket jag har problem med, därav tanken om att testa tillskott eller intag från mat. Yoghurt kanske är en mer hälsosam källa till kalcium än mjölk?

Både kalcium och mjölk är ju vattendelare utan motstycke. Svårt att veta vad som är korrekt och inte. 

https://www.holistic.se/blogg/2963

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...