Jump to content

MÄNNISKAN ÄR INTE EN MASKIN BRUKAR DET SÄGAS, MEN…


Nils Engström

Recommended Posts

Så här i jultider kan man i varje fall påstå kroppen, till sitt förfogande ha ett antal centrala produktionsenheter som dels är självreglerande, dels styrs av hjärnan utan att bäraren egentligen behöver göra någon större insats – fantastiska fabriker med tusentals avdelningar var och en specialiserad på sin deluppgift - alla i samverkan med uppgift att på optimalt sätt hålla kroppen vi liv t.ex.:

- automatiskt finreglera blodets pH-värde vid passage (specifik variation) i olika delar av kroppen

- anpassa blodtryck, puls, flöde efter kroppens krav (syre/energibehov etc.)

- reglera andningsfrekvensen (syreupptagning) efter variation av muskelarbete

- efter behov reglera blodets temperatur för effektiv kylning/uppvärmning

- se till att magsaften blir surast möjlig för effektiv matsmältning

- ge varningssignal genom sura uppstötningar om pH-värdet är för högt

- ge tarmfloran sin föda till att omformas efter cellernas behov  

- automatiskt reglera tarmarnas muskler under transport/näringsupptag (peristaltiken)

- tillåta medveten peristaltik (vid toalettbesök)

- filtrera/omvandla giftiga substanser via njurar och lever

- reglera kalium/natriumbalansen 4/1 (cellens insida/utsida)

- omvandla solljus till D-vitamin alt. uppta det via föda eller kosttillskott  

- via D-vitamin medge upptagning av kalcium och magnesium etc.

- via K2-vitamin tillse att kalcium styrs att lagras i benstomme och tänder

- via kalcium och magnesium sköta tändningen av hjärtat och reglera dess pumpfrekvens

- via kalcium/magnesium elektrokemiskt styra synapser/neuroners signalöverföring i hjärnan

- låta levern producera glukos främst för 30-40% av hjärnans behov (vid LCHF-kost)

- låta levern producera ketoner vid ketos (via LCHF-kost) för förbränning av fett

- låta levern producera lipider att transporteras i proteinkapslar (LDL som reparationsmaterial etc.)

- låta levern producera proteinkapslar (HDL) för återtransport av förbrukat/oxiderat kolesterol 

- låta immunförsvaret effektivt upptäcka/neutralisera felaktiga, livlösa celler resp. cancerceller

- låta immunförsvaret sköta polisiär verksamhet i övrigt t.ex. vid virus/bakterieangrepp

- äta upp resp. sköta transporten till levern av improduktiva celler för återanvändning

- låta levern ta hand om det skadliga fruktsockret (i för stora mängder omvandla till leverfett)

- låta njurarna via urinblåsan göra sig av med gifter/restprodukter

- låta lymfan under sömn rensa kroppen från avfallsprodukter bl.a. från hjärnan

- tillföra lagom mängd antioxidanter*

* Vid ketos produceras automatiskt antioxidanter bl.a. i hjärnan. För lungcancer och melanom har i studier på möss visats att antioxidanter som skyddar friska celler, också skyddar cancerceller (maskerar). Extra viktig information att ta hänsyn till för den som haft cancer eller befinner sig i riskzonen. Det talas om att befintliga, passiva cancerceller i vissa fall efter något tiotal år riskerar att blomma upp. Frågan är alltså om friska människor skall avhålla sig från antioxidanter i form av tillskott. Studier på människor kan av etiska skäl inte utföras men in-vitroförsök visar att vissa cancerceller ökar tillväxthastigheten vid stor tillförsel av antioxidanter.

Ovanstående punktade funktioner utgör ett fåtal i vilka tusentals enzymatiska processer ingår.

Vi LCHF:are är bl.a. tacksamma för leverns förmåga att förse oss med ketoner och därigenom göra oss oberoende av det långsamt verkande giftet i födan - sockret - något att tänka på vid julbordet, inte minst viktig för ex-diabetiker. De slipper genom den nya kosten att oroa sig för överdrivet många signaler till buksportkörteln, som vid hög blodsockernivå tidigare tröttade ut den, till att producera större mängd insulin än normalt.

 

DEN ENSKILDA CELLEN

Vad många utanför forumet inte tänker så mycket på, är att kroppens tusentals nödvändiga funktioner (varav bara ett fåtal upptagits ovan) för kroppens funktion, samtidigt kräver ett fint avstämt samspel mellan de ca. fyrtiotusen miljarderna bakterier i kroppen (ett till två kilo) och de ca. tjugofem procenten färre kroppscellerna. Egentligen är det i första ledet bakterierna i kroppen som vi matar via födan. Å andra sidan är biprodukterna som de lämnar ifrån sig, just det som våra kroppsceller suktar efter. Äter vi rätt kost för våra bakterier, kommer våra celler att trivas av det de får förberett, dvs. som håller oss friska (kroppens naturliga tillstånd är ju att inte vara sjuk).

Antalet celler är så oerhört stort att det är svårt att föreställa sig hur små dimensioner det egentligen rör sig om. Härunder har jag försökt ge en volymsmässig uppfattning om storleksordningen:

998883847_ScreenHunter_2628Dec_1400_09.thumb.jpg.4232d7b055b4fd7747a862ed70d09263.jpg

Genom bakteriernas små dimensioner kommer de, utan att behöva trängas, lätt inrymmas i synålens referensvolymer samtidigt med angiven mängd kroppsceller.

Samtidigt får man tänka sig in i att 24 stycken kroppsceller av medelstorlek ryms i ett nålstick och inse att en enskild cell i sig innefattar ett stort antal funktioner, som den måste klara för att kunna utföra sin uppgift:

- energiverk, ett eller fler, (mitokondrier) för att driva cellen

- pumpar för att ta in näringsämnen och avlägsna avskräde

- dator som programmeras och styrs av DNA/RNA-molekylerna

- kommunikationssystem för informationsöverföring cellerna emellan.

- telomererna (tiduret) som signalerar tidpunkten för cellen att begå självmord

etc.

Nedan har jag skissat på några av cellens viktiga funktioner (vid tillämpning av LCHF-kost):

2061180945_ScreenHunter_2629Dec_1404_45.thumb.jpg.81f41f1a7cf73ba7cff778c056c90828.jpg

Observera än en gång att 25 stycken av denna medelstora cell med alla sina funktioner ryms i ett nålstick (motsvarande den yttersta delen av spetsen på en knappnål) !!!  Tala om fabrik i miniatyr. Även den icke-troende kan bli religiös för mindre !

 • Like 6
Link to comment
Share on other sites

2 timmar sedan, Nils Engström sade:

Vad många utanför forumet inte tänker så mycket på, är att kroppens tusentals nödvändiga funktioner (varav bara ett fåtal upptagits ovan) för kroppens funktion, samtidigt kräver ett fint avstämt samspel mellan de ca. fyrtiotusen miljarderna bakterier i kroppen (ett till två kilo) och de ca. tjugofem procenten färre kroppscellerna.

Välkommen att titta in i epigenitiken! Läran om hur våra gener, som ligger och snurrar där inne i cellerna dygnet runt, uttrycker sig. Snacka om ytterligare intressant samspel! ^_^

 • Like 7
Link to comment
Share on other sites

On 2019-12-14 at 04:56, Nils Engström sade:

Så här i jultider kan man i varje fall påstå kroppen, till sitt förfogande ha ett antal centrala produktionsenheter som dels är självreglerande, dels styrs av hjärnan utan att bäraren egentligen behöver göra någon större insats – fantastiska fabriker med tusentals avdelningar var och en specialiserad på sin deluppgift - alla i samverkan med uppgift att på optimalt sätt hålla kroppen vi liv t.ex.

Tack för ett fantastiskt faktaspäckat inlägg. Men det handlar väl inte bara om att olika delar i kroppen är väldigt specialiserade, utan även hur de samverkar? Vilka samspel som finns mellan olika celler, hormoner, näringsämnen, bakterier etc? Att olika system är i balans?

On 2019-12-14 at 04:56, Nils Engström sade:

DEN ENSKILDA CELLEN

 

Vad många utanför forumet inte tänker så mycket på, är att kroppens tusentals nödvändiga funktioner (varav bara ett fåtal upptagits ovan) för kroppens funktion, samtidigt kräver ett fint avstämt samspel mellan de ca. fyrtiotusen miljarderna bakterier i kroppen (ett till två kilo) och de ca. tjugofem procenten färre kroppscellerna. Egentligen är det i första ledet bakterierna i kroppen som vi matar via födan. Å andra sidan är biprodukterna som de lämnar ifrån sig, just det som våra kroppsceller suktar efter. Äter vi rätt kost för våra bakterier, kommer våra celler att trivas av det de får förberett, dvs. som håller oss friska (kroppens naturliga tillstånd är ju att inte vara sjuk).

Mycket riktigt och mycket viktigt. Finns det någonting du äter specifikt för att mata bakterierna och låta kroppen få ta del av godbitarna de producerar?

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

14 timmar sedan, morgonsol sade:

Men det handlar väl inte bara om att olika delar i kroppen är väldigt specialiserade,

Varje cell av kroppens 30 000 000 000 000 är genom sitt DNA specialicerad för sin specifika uppgift, där den befinner sig lokalt bunden eller mobil, om den befinner sig i det cirkulerande blodet. I en viss cellgrupp med identiskt utseende och uppgifter, korresponderar cellerna kollegialt med varandra för att parallellt kunna utföra sitt arbete effektivt.

Olika cellgrupper korresponderar också på en mängd sätt med varandra och reagerar på enzymer,  variation i pH-värde och på elektrokemiska signaler från nervsystemet eller ger signaler till nervsystemet för vidarebefordran till andra cellgrupper. T.ex. ger ökad glukosmängd i blodet via hjärnan signal till bukspottkörteln att öka insulinutsöndringen, som i sin tur öppnar "dörrarna" till muskelvävnaden att ta upp och lagra glukosen i form av glykogen. 

Låt oss "begränsa" oss till ett fåtal funktioner som någon enstaka spårmetall ägnar sig åt. Exempelvis magnesium som är en av de verkligt intressanta, inbegripen  i  bortåt trehundra enzymatiska processer. Livsviktiga är naturligtvis alla men några av de viktiga kan finnas anledning att ta upp. Skälet till att magnesium alltmer kommit i sökarljuset är att många sjukdomar, som tidigare inte sattes i samband med magnesium, nu kan förklaras med magnesiumbrist och enkelt botas via magnesiumtillskott.

 • En av magnesiets viktiga funktioner berör mycket intimt hjärtat, där magnesium tillsammans med kalcium har betydelse för varje pulsslag - fungerar som ett slags tändstift, utan vilket hjärtat skulle stå still (koncentrationen magnesium förekommer i många tusen gånger högre koncentration än kalciets i varje cell).
 • För hjärnans tankeverksamhet (överföringen av elektrokemiska signaler mellan synapser och neuroner) har magnesium också tillsammans med kalcium liknande betydelse som en form av tändstift.
 • I övrigt deltar magnesium i metabolismens alla stadier bl.a. i energisammanhanget att förbränna socker eller fett till att skapa energi (ATP).
 • Magnesium är också aktivt förbundet med bildandet av DNA/RNA-molekylerna.
 • Magnesium/kalcium arbetar i par med varandra - kalcium till att dra ihop muskelcellerna medan magnesium är avslappande. Muskelkramper kan tyda på magnesiumbrist, som oftast lätt korrigeras med magnesiumtillskott, som gör musklerna mjuka och avspända.
 • Om kalciumkoncentrationen i en cell är för stor i förhållande till magneciumkoncentrationen, kan hjärtat tvingas arbeta hårdare än annars och resultera i höjt blodtryck.
 • Magnesiet, som i varje cell alltså förekommer i hög koncentration, har en fantastisk förmåga att fungera som cellens portvakt. Den styr kalciet till att dra samman hjärtats celler vid varje pulsslag men tvingar snabbt bort kalciet, för att själv låta hjärtat vila direkt efter.
 • magnesiet har i sammanhanget en mycket viktig roll i att hindra kalcifiering i varje cell - inte minst viktigt för hjärtat att ständigt rensa undan kalcium och hindra celldöd.
 • Koncentrationen magnesium är således oerhört viktig till att hålla kroppens celler friska.

I torsdags lät jag Werlabs analysera mitt blod (40 olika parametrar) bl.a. m.a.p. magnesium. Tyvärr säger just magnesiumkoncentrationen i blodet inget om storleken på kroppens magnesiumförråd (i benstommen), bara den tillfälliga koncentrationen i blodet.

Den första mätpunkten i grafen härunder representerar tidpunkten för min LCHF-start. Nedgången i kurvan visar att kroppens förmåga att hämta magnesium ur benstommen är nedsatt. Senaste tillfället för magnesiumtillskott var morgonen dagen före provtagningen. Det kan finnas anledning att öka på nuvarande magnesiumtillskott (morgon) med ytterligare tillskott under kvällstid.  Överskott av magnesium är inte problematiskt. Kroppen reglerar magnesiumhalten med stor precision och låter överskottet gå in i benstommen eller försvinna ur kroppen.

53801945_ScreenHunter_2637Dec_1522_45.thumb.jpg.ff31c86c1ac82ee0c4a987be19fc9208.jpg

 

En del specialister menar att koncentration runt 0,70 kan tyda på en för liten lagrad mängd magnesium. Jag kommer inte att tveka - ytterligare en livräddande dos blir det på kvällen. Ett exempel på svårigheterna att få tillräckligt med magnesium via kosten. Våra jordar är utarmade och köttdjuren får alltmindre magnesium såväl från gräset som annat de äter.

Som jag försökt beskriva i tråden:

https://forum.kostdoktorn.se/topic/15754-kalciumbalansen-av-oerhörd-betydelse-till-att-hålla-kroppen-frisk/

är den viktiga kalciumbalansen inte så lätt att upprätthålla - några forummedlemmar var lite tveksamma till slutsatserna i den. Min Werlabs-analys gav dock syn för sägen: September 2017 var tidpunkten för min LCHF-debut.

1912967621_ScreenHunter_2638Dec_1602_28.thumb.jpg.1a9371d7b254cfaf83b09ea773ffa6ba.jpg

Även mitt kalciumvärde låg alltså i underkant - betydligt svårare att åtgärda än med magnesium, som tål att överdimensioneras utan problem. Det blir till att öka konsumtionen ost och youghurt! Ev. pudra extra kalcium i maten uppdelat i  några omgångar under dygnet. Oerhört viktigt isåfall att inte dosera för stor mängd kalcium vid varje tillfälle, speciellt när magnesiumandelen är låg - den skall ligga på en nivå som är tusentals gånger högre än kalciumnivån..

Kika gärna på resultaten runt lipidprofilen, så ser du hur LCHF verkar, positivt på den:

https://forum.kostdoktorn.se/topic/15752-forskning-på-vegetabiliska-oljor/page/2/?tab=comments#comment-158180

14 timmar sedan, morgonsol sade:

Finns det någonting du äter specifikt för att mata bakterierna och låta kroppen få ta del av godbitarna de producerar?

Inget särskilt konstigt men lever och njure tycker jag mycket om.  Min LCHF-kost är annars relativt konventionell åt det lyxigare slaget men ändå mindre dyr än tidigare, eftersom den mättar så mycket bättre (kött, fläsk, fågel, fisk, avokado, vispgrädde, smör, ägg, youghurt, grönsaker av alla de slag, dock inget ris, ingen potatis, ingen pasta - byter potatis bl.a. mot smörstekt kryddad blomkål - underbart - frukt, avokado något äpple ibland plus några tillskott bl.a. ovan nämnda, plus C-vitamin och så naturligtvis ett glas rödvin till köttet eller vitt vin till fisken). Mycket viktigt - jag dricker vatten bara när törsten sätter in dvs. betydligt mindre än hälsokostsajterna kopierar varandra till att rekommendera sina läsare. För mycket vatten direkt före en måltid har den nackdelen att magsaften blir mindre sur - en stor nackdel för matsmältningen som helst ser surhetsgraden likna den i ett bilbatteri.

Tillsammans håller kombinationen ovan igång mina bakterier.

Tydligen älskar min lever, mina njurar, bukspottkörteln, hjärtat och cellerna i övrigt det som bakterierna förbereder. Resultatet från blodanalysen hittills visar alla data ligga inom grönt område. Data som berör nämnda organ visar toppvärden. Förklaringen till att LCHF möjliggjort att jag sedan  mer än två år tillbaka kunnat sätta ut alla mina tre mediciner (för diabetes 2, blodtryck, statiner för lipidprofilen). Resultatet: normalt blodtryck och välbefinnande utan minsta förkylning eller infektion, inte längre några giktangrepp, inga sura uppstötningar, inga myrkrypningar - helt enkelt frisk med supersömn - med stormsteg på väg mot 90-årsstrecket.                                                             455209950_ScreenHunter_vin2560Oct_2009.jpg.074ab5127e9590440d7f4e92a94bdae2.jpg

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

17 timmar sedan, Nils Engström sade:

Varje cell av kroppens 30 000 000 000 000 är genom sitt DNA specialicerad för sin specifika uppgift, där den befinner sig lokalt bunden eller mobil, om den befinner sig i det cirkulerande blodet. I en viss cellgrupp med identiskt utseende och uppgifter, korresponderar cellerna kollegialt med varandra för att parallellt kunna utföra sitt arbete effektivt.

Olika cellgrupper korresponderar också på en mängd sätt med varandra och reagerar på enzymer,  variation i pH-värde och på elektrokemiska signaler från nervsystemet eller ger signaler till nervsystemet för vidarebefordran till andra cellgrupper. T.ex. ger ökad glukosmängd i blodet via hjärnan signal till bukspottkörteln att öka insulinutsöndringen, som i sin tur öppnar "dörrarna" till muskelvävnaden att ta upp och lagra glukosen i form av glykogen. 

Låt oss "begränsa" oss till ett fåtal funktioner som någon enstaka spårmetall ägnar sig åt. Exempelvis magnesium som är en av de verkligt intressanta, inbegripen  i  bortåt trehundra enzymatiska processer. Livsviktiga är naturligtvis alla men några av de viktiga kan finnas anledning att ta upp. Skälet till att magnesium alltmer kommit i sökarljuset är att många sjukdomar, som tidigare inte sattes i samband med magnesium, nu kan förklaras med magnesiumbrist och enkelt botas via magnesiumtillskott.

 • En av magnesiets viktiga funktioner berör mycket intimt hjärtat, där magnesium tillsammans med kalcium har betydelse för varje pulsslag - fungerar som ett slags tändstift, utan vilket hjärtat skulle stå still (koncentrationen magnesium förekommer i många tusen gånger högre koncentration än kalciets i varje cell).
 • För hjärnans tankeverksamhet (överföringen av elektrokemiska signaler mellan synapser och neuroner) har magnesium också tillsammans med kalcium liknande betydelse som en form av tändstift.
 • I övrigt deltar magnesium i metabolismens alla stadier bl.a. i energisammanhanget att förbränna socker eller fett till att skapa energi (ATP).
 • Magnesium är också aktivt förbundet med bildandet av DNA/RNA-molekylerna.
 • Magnesium/kalcium arbetar i par med varandra - kalcium till att dra ihop muskelcellerna medan magnesium är avslappande. Muskelkramper kan tyda på magnesiumbrist, som oftast lätt korrigeras med magnesiumtillskott, som gör musklerna mjuka och avspända.
 • Om kalciumkoncentrationen i en cell är för stor i förhållande till magneciumkoncentrationen, kan hjärtat tvingas arbeta hårdare än annars och resultera i höjt blodtryck.
 • Magnesiet, som i varje cell alltså förekommer i hög koncentration, har en fantastisk förmåga att fungera som cellens portvakt. Den styr kalciet till att dra samman hjärtats celler vid varje pulsslag men tvingar snabbt bort kalciet, för att själv låta hjärtat vila direkt efter.
 • magnesiet har i sammanhanget en mycket viktig roll i att hindra kalcifiering i varje cell - inte minst viktigt för hjärtat att ständigt rensa undan kalcium och hindra celldöd.
 • Koncentrationen magnesium är således oerhört viktig till att hålla kroppens celler friska.

I torsdags lät jag Werlabs analysera mitt blod (40 olika parametrar) bl.a. m.a.p. magnesium. Tyvärr säger just magnesiumkoncentrationen i blodet inget om storleken på kroppens magnesiumförråd (i benstommen), bara den tillfälliga koncentrationen i blodet.

Den första mätpunkten i grafen härunder representerar tidpunkten för min LCHF-start. Nedgången i kurvan visar att kroppens förmåga att hämta magnesium ur benstommen är nedsatt. Senaste tillfället för magnesiumtillskott var morgonen dagen före provtagningen. Det kan finnas anledning att öka på nuvarande magnesiumtillskott (morgon) med ytterligare tillskott under kvällstid.  Överskott av magnesium är inte problematiskt. Kroppen reglerar magnesiumhalten med stor precision och låter överskottet gå in i benstommen eller försvinna ur kroppen.

53801945_ScreenHunter_2637Dec_1522_45.thumb.jpg.ff31c86c1ac82ee0c4a987be19fc9208.jpg

 

En del specialister menar att koncentration runt 0,70 kan tyda på en för liten lagrad mängd magnesium. Jag kommer inte att tveka - ytterligare en livräddande dos blir det på kvällen. Ett exempel på svårigheterna att få tillräckligt med magnesium via kosten. Våra jordar är utarmade och köttdjuren får alltmindre magnesium såväl från gräset som annat de äter.

Som jag försökt beskriva i tråden:

https://forum.kostdoktorn.se/topic/15754-kalciumbalansen-av-oerhörd-betydelse-till-att-hålla-kroppen-frisk/

är den viktiga kalciumbalansen inte så lätt att upprätthålla - några forummedlemmar var lite tveksamma till slutsatserna i den. Min Werlabs-analys gav dock syn för sägen: September 2017 var tidpunkten för min LCHF-debut.

1912967621_ScreenHunter_2638Dec_1602_28.thumb.jpg.1a9371d7b254cfaf83b09ea773ffa6ba.jpg

Även mitt kalciumvärde låg alltså i underkant - betydligt svårare att åtgärda än med magnesium, som tål att överdimensioneras utan problem. Det blir till att öka konsumtionen ost och youghurt! Ev. pudra extra kalcium i maten uppdelat i  några omgångar under dygnet. Oerhört viktigt isåfall att inte dosera för stor mängd kalcium vid varje tillfälle, speciellt när magnesiumandelen är låg - den skall ligga på en nivå som är tusentals gånger högre än kalciumnivån..

Kika gärna på resultaten runt lipidprofilen, så ser du hur LCHF verkar, positivt på den:

https://forum.kostdoktorn.se/topic/15752-forskning-på-vegetabiliska-oljor/page/2/?tab=comments#comment-158180

Inget särskilt konstigt men lever och njure tycker jag mycket om.  Min LCHF-kost är annars relativt konventionell åt det lyxigare slaget men ändå mindre dyr än tidigare, eftersom den mättar så mycket bättre (kött, fläsk, fågel, fisk, avokado, vispgrädde, smör, ägg, youghurt, grönsaker av alla de slag, dock inget ris, ingen potatis, ingen pasta - byter potatis bl.a. mot smörstekt kryddad blomkål - underbart - frukt, avokado något äpple ibland plus några tillskott bl.a. ovan nämnda, plus C-vitamin och så naturligtvis ett glas rödvin till köttet eller vitt vin till fisken). Mycket viktigt - jag dricker vatten bara när törsten sätter in dvs. betydligt mindre än hälsokostsajterna kopierar varandra till att rekommendera sina läsare. För mycket vatten direkt före en måltid har den nackdelen att magsaften blir mindre sur - en stor nackdel för matsmältningen som helst ser surhetsgraden likna den i ett bilbatteri.

Tillsammans håller kombinationen ovan igång mina bakterier.

Tydligen älskar min lever, mina njurar, bukspottkörteln, hjärtat och cellerna i övrigt det som bakterierna förbereder. Resultatet från blodanalysen hittills visar alla data ligga inom grönt område. Data som berör nämnda organ visar toppvärden. Förklaringen till att LCHF möjliggjort att jag sedan  mer än två år tillbaka kunnat sätta ut alla mina tre mediciner (för diabetes 2, blodtryck, statiner för lipidprofilen). Resultatet: normalt blodtryck och välbefinnande utan minsta förkylning eller infektion, inte längre några giktangrepp, inga sura uppstötningar, inga myrkrypningar - helt enkelt frisk med supersömn - med stormsteg på väg mot 90-årsstrecket.                                                             455209950_ScreenHunter_vin2560Oct_2009.jpg.074ab5127e9590440d7f4e92a94bdae2.jpg

Yes, hur skulle man klara av allt cellabete med tron att endast ens medvetna regleringar kan ordna en sådant super-raffinerad komplex energiomvandling få egen hand, eller som många säger med viljans kraft "vill du så kan du" , nej... utan kvalitativ sömn med antal sömntimmar under längre sammanhängande tid, kan störningsmomenten bli alltför belastande, och inte ens den med bästa intention, starkaste fysik och mentala kraft och s.k strukturerade livsplan, klarar av att bemästra : det är ökänt att högt ambitiösa individer går in i den så kallade väggen och många av dessa väggmötare har dessvärre nedprioriterat sömnens värde. Man vill ha, eller tror, att det handlar om att behöva ha kontroll , den fullständiga kontrollen, den totala behärskningen , men ack... det parasympatiska systemet är oåterkalleligt mäktigt , man måste respektera sömnens absoluta potential när det kommer till vidmakthållandet av den synergi som måste vara på topp vid uppvaket , för att inte bland annat gå in i väggar.

 

Själv har jag genomlevt tre år av kompakt, konstant stress och sammanhängande konstant överarbete, bortsett från kortvariga enbart enskilda dagar(sporadiskt) med temporär stressreleas till ingen nytta ,  dvs extremt torftiga återhämtningsperioder (läs : inga) , löjligt intetsägande ur fysiologiskt perspektiv.  Att jag klarat mig undan väggarna, har enbaert med mitt sömnmönster att göra, skulle jag inte sova  vilket sägs vara nästan den första gemensamma markören för nästan samtliga stesspåverkade som får följdsjukdomar eller allvarliga symptom på dålig cell-återhämtning, då skulle jag aldrig sitta här, sömnen.. det nog enda som räddat mig , i att få bara lite insulinresistens.. som går att fixa med lite nyorientering, men samma fenomen dvs insulinresistens, skulle säkerligen bli sjufalt värre om det fanns dessutom sömnstörning med i bilden, vilket gälle inte enbart felnäring.

 

Att vi SKA släppa vissa saker, att vi måste förlita oss på generna, om så att de går att omstartas till nya eller andra banor, men grovjobbet måste ändå ske i fullständigt lugn och ro, under absolut högkoncentrerad arbetsro. Att släcka lampan i tid, är eventuellt något som inte alltid går att tränas in eller fostras in, det vet dem med sömnbesvär, det vet också småpbarnsföräldrar och det vet ju karriärister, inkluderat medicinare som investerar massvis med nattimmar.. där de borde ha satt gränsen, och tagit sig hellre god natts sömn, men väl stirrat sig blinda på intäkterna.. med utkomst fiaskoatade riktlinjer, dem som världen blivit sjuk av, för att det finns ett s.k elitistiskt skikt.. som TILLÅTS dra riktlinjer men tvärvetenskapligt, inom ämnen de inte har ett skit att bidra med, man vill inte ha deras korkade malplacerade åsikter men de anlitas likväl, eller när produktionsindustrins farmakologiska enheter går ärenden de inte har kompetens till.. det blir ett överbelastande system som skadar hela samhällskroppen med allt sjukare individer.

 

Fettprofilerna i USA är ju groteska, där är barn och unga individer med hela livet framför sig närmast handikappade, av att matas av en mordiskt karriäristisk sömnfattig elit  : samvetslöst.  Medicinare som ger hela vetenskapen ett skamfilat rykte, min goodwill och mitt förtroendekapital för medicin rent generellt har alltid varit lite kritiskt , jag har ovkså tagit reda på lite som format min attityd i vuxenåren och insikterna i medicinska specialiteterna, väldigt generellt alltså.. men efter Jason Fungs (m.fl men Jason säger det så oförblommerat, tacksamt) föreläsningar, har mitt förtroende sjunkit ännu lägre.. nästan så jag betraktar vilken medicinare som helst att stå likvärdigt med försäljaren på Pressbyrån eller biträdet på Coop, etc. 

 

Att hantera medicinerna i tron att man är någon jävla virtuos och kan lattja loss obegränsat, det har man gjort! på rena cirkusmanér, och man blir tyvärr förbannad till slut. Eftersom det leks med människors liv, med människors (och djurens) celler. Helt samvetslöst. 

 

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

3 timmar sedan, Gemma sade:

1... att få bara lite insulinresistens.. som går att fixa...

2... vi måste förlita oss på generna, om så att de går att omstartas till nya eller andra banor...

3... min goodwill och mitt förtroendekapital för medicin rent generellt har alltid varit lite kritiskt ...nästan så jag betraktar vilken medicinare som helst att stå likvärdigt med försäljaren på Pressbyrån eller biträdet på Coop, etc. 

4... Att hantera medicinerna i tron att man är någon jävla virtuos och kan lattja loss obegränsat, det har man gjort!

1. Just som läkarna indoktrinerade mig till, via metformin utan att i minsta avseende informera om den självklara möjligheten till bot mot diabetes 2 - sluta äta det som orsakar insulinresistensen - socker. 

2. Ja, om jordbrukets hade återställt de utarmade jordarnas näringsämnen som de tidigare  innehöll. Våra gener och cellerna i kroppen kan inte skapa spårmetaller, C-vitamin etc. - näringsämnen som dagligen måste tillföras utifrån. I vissa fall måste, oavsett vad läkarna påstår (om att allt finns i födan), komplettering ske via tillskott. För egen del framgår detta tydligt av den analys via Werlabs som jag genomförde i torsdags. Visserligen med alla värden inom det godkända gröna området men vad gäller magnesium och kalcium nära marginalen. Detta visar läget när det annars dagliga magnesumtillskottet "medvetet sattes ut" ett dygn tidigare. Därigenom har jag fått en tydlig indikation på att kroppen själv har svårt att ensam hålla magnesiets nivå på topp. Kalciet får jag åtgärda på annat sätt.

3. Min naivitet befann sig inom området tillit - med lite medicin kunde jag fortsätta mumsa på... Efter att nu ha "prövat på" LCHF, inser jag att majoriteten medicinare totalt missat Hippokrates budskap om maten som bästa medicin.

4. Genom Hippokrates och LCHF, dess suveräna samling moderna forskare och kostdoktorns kunniga forumskara, har jag kort efter LCHF-start kunnat sätta ut alla mediciner (tre stycken) och via Werlabs få klartecken om LCHF som den optimala vägen att nå perfekta resultat. Detta utan annan medicin (få normalt blodtryck, inget spår av insulinresistens* kvar, uppleva optimal lipidprofil plus alla de andra tecknen på att inte bara känna sig frisk utan också vara det.

*Som dina läkare påpekade (att vara kronisk diabetiker) är för min del, trots min ålder, ett minne blott. Visserligen har Tim Noakes påpekat att han själv utvecklade diabetes 2 - han fick f.ö. metformin ordinerad av Andreas (kostdoktorn själv). Noakes som själv är läkare, påpekade att "en gång diabetes 2 alltid diabetes 2". Han kanske har rätt men jag är lite tveksam - i mitt fall är blodsockret med LCHF perfekt (inkl. långtidssockret), som i min ungdom för 50 år sedan.

En sak står fullständigt klar, oavsett kroppens fantastiska självreglering, så slår den samlade KUNSKAPEN ut det mesta och möjliggör manuell justering utifrån som kroppen själv inte kan göra något åt (bl.a. åtgärda brist på viktiga födoämnen).

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...