Gå till innehåll

2019 års Förvillare!


Recommended Posts

Jag   googlade efter kritiker som är motståndare till IPCC,  Jag hittade var en annons för Klimatrealisterna, och där fanns ett namn som är känt bland de som är intresserad av lobbyister Ingemar Nordin prof. emeritus(Känd för lobbyism för bl. a.  tobaks företag).

Jag är övertygade att jag skulle hitta ett antal "kända personner". Så Nils jag tvekar inte för en sekund på vilken sida det finns köpta röster...

https://www.klimatupplysningen.se/om-oss/stockholmsinitiativetsstyrelse/

 

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
 • Svar 182
 • Created
 • Senaste svar

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Jag vet inte om jag helt ställer mig bakom slutsatsen nedan men om man har läst forumet under det gångna  måste konsensus väl ändå bli att vi utser ... ... Veganrörelsen till årets Förvillare?! 😉

Jag blev tvungen att ta bort en del inlägg. En förutsättning för diskussion i detta forum är att man har en respektfull ton mot varandra. Flera av de borttagna inläggen uppfyllde inte detta. Diskus

Vi stänger den här tråden för vidare kommentarer.     

Posted Images

On 2020-01-13 at 22:16, HelgeK sade:

tvekar inte för en sekund på vilken sida det finns köpta röster...

På alla sidor, det kan vi nog vara säkra på!

Klimatområdet är det för närvarande mest debatterade av alla, med stora kapital inblandade. Oljeindustrin är säker i ett för den viktigt avseende  - att behovet av fossila bränslen - så länge de finns att utvinna - till sista droppen kommer att fortsatt generera stora intäkter.

Oljeindustrin är samtidigt medveten om att den inte kan stå utanför och titta på. Alla inblandade vet dels vilka kanaler de kan använda för att förmedla kapital för vidare studier som i längden kommer att ge industrin allt större fördelar, dels hur framtiden kommer att se ut. De beräkningar som presenterats om energibehoven under kommande år, visar att icke-fossila bränslen eller energisystem i övrigt kommer att vara mycket kostnadskrävande och inte möjliga att under lång tid framåt fylla de alltmer ökande behoven. 

Oljejättarna har under många år haft omfattande forskning i egen regi. De kan avsevärt mer än IPCC om världens energisituation och vet att de inte behöver vara oroliga. Allmänt känt är att IPCC:s köpta forskare - de enda som får tillgång till de stora forskningspengarna - aldrig kan framföra annat än det de är tillsagda att koncentrera sig på. Det innebär bl.a. att i sina kalkyler bortse från molntäckets och luftfuktighetens  betydelse och inte minst solens (statistiken bakom solfläckarna relativt de globala temperatursvängningarna) betydelse. De 0,01 procentens ökning av andelen gas i form av koldioxid i atmosfären talar, från vetenskaplig synpunkt för att de från IPCC fristående klimatforskarna sannolikt har rätt (att den globala temperaturökningen har marginellt samband med koldioxiden).  

Att det är något skevt inom klimatforskningen är uppenbart. Inom all sund forskning måste alla parter kunna stråla samman och möta varandra i en öppen debatt. Konsensustänkandet representrerar motsatsen till modern forskning. Detta passar oljeindustrin som hand i handske. Verkligheten kan dock inte länge till tystas ner - att koldioxiden visar sig ha mycket liten betydelse för den globala temperaturen.

Vi kan redan se att klimatprogrammens prognoser slår mycket krafigt fel i förhållande till de verkliga temperaturmätningarna och om de forskare har rätt, som hävdar att jorden egentligen snart är på väg in i en 40 - 50-årig nerkylningsperiod,  kommer hela miljörörelsens alla klimatalarmister att tystna. Då kommer oljeindustrin att återvinna sin topposition. Den kan då visa att nuvarande miljöåtgärder (som går ut på att begränsa koldioxidutsläppen) motverkat syftet att rädda jorden. Då kommer behovet av ytterligare stora energimängder att åter tala för maximalt utnyttjande av resterande oljefyndigheter - inte minst till att skapa energi för matvaruproduktionen till jordens växande befolkning. 

Kommande årtionden  kommer att bli mycket intressanta för er yngre överlevande.      

 • Tack! 1
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
8 timmar sedan, Nils Engström sade:

Kommande årtionden  kommer att bli mycket intressanta för er yngre överlevande.  

Närliggande miljöhot som förorening av grundvatten, plastbaserade kemikalier i världshaven, EMF-bestrålning samt att flygande insekter tycks bli ett minne blott 2030 borde intressera mer än en ickefråga. Men tyvärr kan man inte göra big buissness på ett reellt hot.

När några tusentals miljarder bytt ägare och det inte går att komma längre i klimatintäkter och beskattningar kommer man bara att avsluta det hela med:  "simsalabim...nu har vi räddat klimatet"   Sedan övergår man åter till olja som då har nya ägarstrukturer.

 • Gilla 2
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

ANALOGIN KOST vs. KLIMAT finns all anledning att ta upp i denna tråd om förvillelser.

Mina egna förvillelser inleddes, när jag insåg att det metabola syndromet tagit mig i besittning (hösten 2016, våren 2017, ja naturligtvis tidigare men när jag då insåg att jag borde göra något åt saken), började jag studera det till synes mest sunda kosthållet i riktning växtbaserad föda. Ett av skälen till den inriktningen hade rent statistisk grund. Den övervägande andelen sajter på Internet (vetenskapligt- eller hälsokostinriktade) berörde just det sunda i att äta frukt och grönsaker och att lämna den animala kosten.

Efter att ha lyssnat av en lång rad videor med veganprofeternas lockrop och plöjt igenom det forskningsmaterial som fanns tillgängligt, kom jag relativt snabbt fram till att den bärande principen bakom t.ex. den renodlade veganismen till stor del liknade ett religiöst mässande med stor andel tyckande. Någon klar relation mellan föda och metabolism, från rent vetenskaplig synpunkt, saknades - veganismen uppfattade jag mer och mer vara styrd av entusiastiska tillskyndare av en viss diet än av seriöst inriktade vetenskapsmän.

Egentligen kan jag inte  direkt påminna mig att vid den tidsperioden ha annan uppfattning av begreppet LCHF än som ytterligare någon form av diet för troende, som jag inte lade särskild vikt vid. Det var först efter att av en slump ha lyssnat av en video med Andreas Eenfeldt som intervjuare, som jag såg den stora skillnaden i sättet att förklara de metabola sambanden med kosten jämfört med entusiasterna bakom den växtbaserade maffian. Andreas öppnade direkt mina ögon för de metabola sambanden och förklaringarna bakom mitt eget metabola syndrom stod plötsligt fullständigt klara. Vad annat med sådana strålande personligheter, vid sidan av Anreas själv, som Ron Rosedale, Robert Lustig, Aseem Malhotra, Eric Westman, Jason Fungs, Stephen Phinney, Sarah Hallberg, Tim Nokes (den senare som svängde om i kostfrågan med sin egen diabetes 2 i bakgrunden), för att bara nämna några, som jag inledningsvis fastnade för.  En krets personligheter som i min intressekrets sedan 2017 utvidgats till att omfatta ett femtiotal begåvningar med en centralt bärande inriktning: Hur man på bästa sätt tillfredsställer kroppens metabola system och därmed i nästa steg kroppens celler.

För att återgå till analogin mellan klimativrarnas sätt att agera och veganismens företrädares, som jag egentligen främst ville poängtera, finns stora likheter. De växtbaserade intresseorganisationernas (vegan/vegetarianinriktade) understödjare är naturligtvis den ekonomiskt inriktade matvaruindustrin, grönsaks- och fruktkartellerna, bageriförbunden och inte minst läkemedelsföretagen som tjänar på att hålla människor lagom sjuka och läkemedelsberoende.

Vad är det som vi på detta forum klart kan se, jo att de ekonomiska intressena för jordbruksprodukter och läkemedel, där de stora pengarna ligger, alltför länge tillåts fritt styra kostdebatten och dietiströrelsen. T.o.m. så långt att  den senare övergått till att i stor utsträckning strunta i vad som egentligen deras medlemmar utbildats till (för människors bästa) och istället propagera som medlemmar i klimatrörelsen att få t.o.m. Greta att uppmana folk att bli veganer.

Vad som nu sker, är att oljeindustrin fått IPCC att inrikta intresset på utsläppen av koldioxid - en förvillelse på mastodontiskt hög nivå, som gör att ett stort antal stater satsar stora kapital på att begränsa koldioxidutsäppen istället för att koncentrera sig på nersmutsning av hav, vattendrag och jord.  Det som i sammanhanget koldioxid sker i Sverige har globalt sett inte minsta betydelse, t.ex. pratet om övergång till elfordon visar sig hittills inte innebära annat än negativa effekter. Den kapitalstarka lilla köpekretsen för elbilar kommer inte att betyda minsta framsteg i miljöhänseendet. Hur många har ekonomisk möjlighet att byta bilbatteri vart sjunde år till ett värde av halva fodonets kostnad.

Framtidens energiproduktion kommer sannolikt att ske via fusionsreaktorer, som avses ge närmast obegränsad mängd ren energi. Dit borde utvecklingsresurserna styras, innan  köldperioden börjar närma sig, som den historiskt gjort upprepade gånger efter en istid. Senste decenniers temperaturmätningar antyder att en perod av avkylning kan komma att inledas inom en snar framtid. Till vad nytta har "Greta-röresen" då medfört?

 

 • Gilla 1
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Jag tänker inte ge mig in i klimatdiskussionen. ;) Men, Nils när det gäller elbilar är du definitivt ute och cyklar. ;) Elbilar och batterier har utvecklats något enormt de senaste åren och fortsätter utvecklingstakten på samma sätt så är min spaning i alla fall att  självkörande elbilar kommer vara det normala inom 10-15 år. (Din argumentation bygger på att teknikutvecklingen skulle stanna exakt där den är idag, inte en speciellt sannolik teori)

image.png

 • Gilla 1
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

 Nils du skriver:

"Vad som nu sker, är att oljeindustrin fått IPCC att inrikta intresset på utsläppen av koldioxid - en förvillelse på mastodontiskt hög nivå, som gör att ett stort antal stater satsar stora kapital på att begränsa koldioxidutsäppen istället för att koncentrera sig på nersmutsning av hav, vattendrag och jord."

               Det är desinformation av modell större. Jag har länkat till Forbes och Guardian där det visas att oljebolagen satsar stora pengar på att motverka IPCCs förslag till åtgärder. Du låtsas inte om det. Varför kan man undra.Dit agerande går inte ihop. Du påstår att oljebolagen har bestämt IPCCs  agenda.Men du vill inte alls diskutera de pengar som oljebolagen satsar på att motverka IPCCs förslag. Märkligt.

För den som är intresserad av vetenskap om klimatet så är det här en bra sida:  https://www.smhi.se/klimat/ipcc/ipcc-resultat  

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
10 minuter sedan, Peter B sade:

när det gäller elbilar är du definitivt ute cyklar.

Fast isåfall inte ute med elcykel! 😇

Fortfarande och lång tid framåt kommer dock batteriproblemet att vara stort, såväl vad gäller livslängd och  kostnad som kapacitet (körlängd per laddning). Hur kommer man förresten att värma upp norrlänningarnas bilar under vintrarna och var finns laddningsstationerna?

Visst kommer nog utvecklingen att möjliggöra stor andel elbilar i framtiden men det kommer att ta mycket lång tid. Framför allt med tanke på kostnaderna för bilinköpet och servicenätet. Vad gäller elbilarnas inverkan på Sveriges koldioxidutsläpp kommer det, i förhållande till den globala uppvärmningen, att bli försumbar - särskilt som koldioxiden sannolikt har liten betydelse.

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
31 minuter sedan, HelgeK sade:

oljebolagen satsar stora pengar på att motverka IPCCs förslag till åtgärder

Visst, det gör de mot den bakgrund att oljeindustrin länge bekostat egen forskning på klimatområdet. Kunskapen har man och i ett tidigt skede såg man till att få in viktiga representanter i IPCC. Överraskningarna kommer med all säkerhet att i olika avseenden inom något decennium  visa sig.

Det intressanta i sammanhanget är till syvende och sist frågan om koldioxidens betydelse. Ingenting säger att prognoser via grovt felaktiga, datoriserade klimatmodeller i längden kommer att kunna användas till att hålla fast vid klimathysterin, när verkligt uppmätta globala medeltemperaturer går i annan riktning. Vi har bara att vänta på, när samma princip som i det militära kommer att tillämpas (att om karta och terräng inte stämmer överens, då gäller terrängen). Dvs. om klimatmodeller och verkliga temperaturmätningar inte stämmer överens då gäller verkligheten.

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Jag går inte in på klimataspekten... men de flesta problemen med elbilar som du pekar på har redan en lösning eller så pekar teknikutvecklingen på att lösningar kommer finnas. Du gillar ju grafer så jag bifogar några nedan. ;)

image.pngimage.png
Räckvidd för några elbilar

 

image.png

 • Gilla 1
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
1 timme sedan, Peter B sade:

1. Jag går inte in på klimataspekten...

2. ...men de flesta problemen med elbilar som du pekar på har redan en lösning eller så pekar teknikutvecklingen på att lösningar kommer finnas. Du gillar ju grafer så jag bifogar några nedan. ;)

1. Den är egentligen mest intressant, särskilt som koldioxiden är på tapeten.

2. Intressant sammanställning fast min Toyota, som alltigenom fungerat perfekt, får nog bli kvar ett tag till. Vem av oss som först går till skrotning, beror på LCHF och min påbörjade träning/tyngdlyftning resp. telomerernas eventuella längdjustering (förhoppningsvis förlängning via rött kött, som i en studie visade sig vara det enda i kosten som innebar positiv effekt).🏋️‍♀️

 • Gilla 1
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

På detta forum har vi ofta talat om skillnaden mellan korrelation och kausalitet. Skillnaden känner flertalet av forummedlemmarna väl till.

Det grundläggande minimikravet bakom intresset för studier runt eventuell kausalitet mellan två tänkbara faktorer i ett samband  är att  åtminstone någon form av klarlagd korrelation är observerbar.

I klimatsammanhanget har under senare decennier alltmer visat sig att den korrelation som man i använda, datoriserade klimatmodeller tidigare ansåg föreligga mellan förändringarna i atmosfärens koldioxidhalt och den globala medeltemperaturen, alltmer började avvika från verkligheten. Härunder kan man följa hur felen gestaltades:

Den röda kurvan avser medeltalet av klimatmodellerna, de blå punkterna verkliga temperaturmätningar mellan åren 1977 till 1997. De olika klimatmodellerna har så här långt i åratal justerats för att någorlunda stämma överens med de verkliga temperaturkurvorna.

915228080_ScreenHunter_1883Jan_1609_33.jpg.875483f77d60d8807a9131a0a429dfbd.jpg

Kurvorna härunder visar att skaran i klimatmodellerna alltmer avviker från verkligheten:

 

913297502_ScreenHunter_1884Jan_1609_35.thumb.jpg.51761e21d8fde456bd05dc5e4f4e1528.jpg

Istället för att de s.k. 97 procenten konsensusvetenskapsmän i detta läge borde släppa in sina "motståndare" i debatten om de uppenbara felprognoserna, väljer man att fortsätta hävda att klimatmodellerna är mer rättvisande än verkliga mätvärden!!!! Mer och mer börjar detta likna de hundratals forskare som i ett gemensamt dekret visade sin konsensus vad gällde Einsteins relativitetsteori (att de underkände den) medan verkligheten kort därefter visade att han hade rätt.

Den blå heldragna linjen visar prognosen enligt de ryska forskarnas klimatmodell som helt avviker från övriga modeller som IPCC utgår från i sina förutsägelser men väl sammanfaller med de verkliga mätningarna.

 

SLUTSATSEN

Viss liten variation i den globala temperaturen finns, som överensstämmer med det man vet händer efter varje istid men att hittills använda klimatmodeller saknar relevans, står fullt klart.

 • Gilla 1
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
8 timmar sedan, HelgeK sade:

Det här bevisar väl ingenting? Vi har (minst) två möjliga scenario:

1. Naturskyddsföreningen har rätt. 

2. Naturskyddsföreningen har gått på myten om klimatförändringarna och upprepar bara vad ev. lobbyister vill ha fram. 

Vilket är det? 

 • Tack! 2
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
3 minuter sedan, Lasse-hatten sade:

Vi har (minst) två möjliga scenario:

 

Klimatdebatten, som jag ser det,  har kommit att handla om två parametrar:

1. Den ökade globala uppvärmningen - finns den?

2. Beror (1) främst på de ökade koldioxidutsläppen?

På (1) kan alla vara överens - en liten ökning av den globala medeltemperaturen har uppmätts under årens lopp - en naturlig process efter den senaste istiden.

På (2) kan alla klimatforskare också vara överens - att koldioxid är en av de faktorer som deltar i processen att hålla temperaturen på jordklotet på en nivå som passar animaliskt liv resp. växtligheten igång. Det mest sannolika enligt de teorier och mätresultat som uppmätts är dock att andelen faktorer som främst står för stabiliteten i regleringssystemet domineras av:

- solen (utstrålningens beroende av solfläcksaktiviteten är statistiskt klarlagd och därmed en viktig faktor att räkna med för vad som händer på jordklotet.

- molnen som täcker jordklotet

- luftfuktigheten

- isarnas avsmältning (allt mindre reflekterande ytor)

- vulkanutbrotten

- luft- och havsströmar

Vissa tecken tyder på att koldioxiden bara ingår i systemet med i storleksordningen 5 till 10 % eller mindre. Hur det än står till med den saken, är en sak fullständigt uppenbar: Dagens datoriserade klimatmodeller med något undantag har slagit helt fel. IPCC:s har, trots dessa fakta, fortsatt skrämseltaktiken, genom att peka på utfallet från en bred skara felaktiga klimatmodeller av vilka man beräknat ett genomsnitt som därför också är felaktigt.

Vad HelgeK förmedlar, är fakta runt andelen olika utsläpp. Säkert korrekta siffror men berör sådan statistik som egentligen inte har med den huvudsakliga frågeställningen att göra - kan i varje fall inte förbättra de grundläggande problemen med de drastiska felen i befintliga klimatmodeller och deras genomgående prognosfel.  

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
On 2020-01-14 at 18:58, Nils Engström sade:

 telomerernas eventuella längdjustering (förhoppningsvis förlängning via rött kött, som i en studie visade sig vara det enda i kosten som innebar positiv effekt).🏋️‍♀️

Ingen pratar om telomerer längre, det är Horvath klockan som gäller 😉 . Hör väl egentligen hemma i Marias Epigenitiktråd. 

Jag skulle nog också hålla fast vid bensin-toyotan 5 år till. 😉

 • Gilla 2
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
2 timmar sedan, Peter B sade:

det är Horvath klockan som gäller

Det här är den klocka jag håller mig till: attachment.php?id=1628

...hålla fast vid bensin-toyotan 5 år till.

Fast då har jag passerat 90-strecket! Dock är min syn, hörsel och reaktionsförmåga (som du sett exempel på - via nättestet) fortfarande utan anmärkning, så körförmågan är det inget fel på (ännu)!

P.S. Visst har jag GPS men hittar målet utan dess hjälp!

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

I klimatdebatten finns uppenbarligen två skilda fraktioner:

1. "97 %"  IPCC-anknutna forskare eller troende 💰:fun:

2. "3 %" icke-IPCC-troende, klimatmedvetna forskare. 😇

Sedan följer vi övriga intressenter:

(1). Flertalet journalister, politiker, och människor i övrigt som låter sig påverkas av att koldoxidhalten sedan 1750 ökat från i storleksordningen 300 PPM till nutida 400 PPM. Det är till denna grupp "initierade" som Greta hänvisar - för säkerhets skull som; "lyssna inte på mig, lyssna på forskarna"

(2). De som ser motsvarande ökning i procentuellt mer gripbara termer från 0,03 % till 0,04 % och uppfattar ökningen 0,01 % relativt hela atmosfären som en ringa grund för klimarhysteri, särskilt med tanke på att redovisade klimatmodeller visat sig ha orimligt stor spridning och genomsnittet ge helt felaktiga temperaturprognoser jämfört med verkliga temperaturmätningar. Dessutom anser många att alla varningar decennium efter decennium om att "katastrofen som skall komma inom en tioårsperiod" inte inneburit "utlovat" scenario och att forskning med  prognoser hittills därför  visat sig otillförlitliga. En del av oss har t.o.m. hört liknande katastrofuttalanden ("om tio år kommer situationen att bli katastrofal") under varje decennium sedan år 1950 fram tills nu. På den tiden talades i de katastroftermerna redan om 0,5 graders global temperaturhöjning skulle ske (nu talas i termer runt 2 grader).

P.S.

Det som grupp (2) är mest kritisk till är att IPCC:s klimatforskare tycks tro att konsensus skulle vara den viktigaste grunden för vetenskapligt arbete. Det innebär att inga av IPCC:s trogna drabanter tillåter sig eller tillåts ta upp en öppen diskussion om t.ex. de uppenbart felaktiga klimatmodellernas prognoser med representanter från forskargrupp 2, därför inga inbjudningar till de senare. Grupp 1 har f.ö. konsekvent  avböjt (inte tillåtits av IPCC) att anta inbjudningar i motsatt riktning. 

 • Gilla 1
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

IPCC är en FN organisation, som bildades 1988 av Meteorologiska världsorganisationen(https://public.wmo.int/en/our-mandate ) och UNEP(FN:s miljöprogram)Sehttps://www.unenvironment.org

Läs en kort historik. T. ex. 2007 delade IPCC Nobelsfredspris med Al  Gore: https://www.ipcc.ch/about/history/  i Sverige är det SMHI som har hand om klimatforskningen.https://www.smhi.se/klimat Det sker vid Rossby Center.Se:https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/om-oss-rossby-centre-1.308   Se också: https://www.ucsusa.org/resources/ipcc-who-are-they

        Att det skulle vara oljebolagen som lanserat teorin "att det är oljebolagen som hittat på att det är koldioxiden som styr klimatet" har jag inte hittat något som tyder på. Tvärtom .

Däremot har jag tidigare visat artiklar som talar om att oljebolag lägger ut mycket pengar för att hindra att IPCCs planer genomförs.

Se: t.ex. https://www.theguardian.com/business/2019/oct/24/fossil-fuel-big-five-spent-251m-lobbying-european-union-2010-climate-crisis         Eller varför inte: https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2019/03/25/oil-and-gas-giants-spend-millions-lobbying-to-block-climate-change-policies-infographic/#1809e12c7c4f   Två ganska olika tidskrifter med olika läsekrets, men tydliga  om oljebolagensförsök att sabotera IPCCs arbete.Se även : https://www.motherjones.com/environment/2015/07/no-earth-not-heading-mini-ice-age/ och även  https://fof.se/blogg/industrilobby-mot-klimatforskning   Jag länkade också till en gammal tobaks lobbyist, som  blivit "klimatförnekare".  

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
On 2020-01-17 at 02:50, HelgeK sade:

"klimatförnekare"

Ett begrepp som totalt förlorat sin betydelse, så som det numera vanligen används.

Den grupp seriösa vetenskapsmän som av IPCC och dess bundsförvanter benämns klimatförnekare har:

1. inte i något fall som jag känner till förnekat att en viss, relativt liten global uppvärmning finns utöver den normala. Någon anledning att förneka faktum finns naturligtvis inte, eftersom klara belägg  i form av verkliga uppmätningar är allmänt kända. Man brukar anse att den globala medeltemperaturen skulle ha legat i storleksordningen 30 grader lägre än nu, om nuvarande temperaturreglering inte funnits. Därav anses koldioxiden stå för ca. 3 grader. 

2. alltså korrekt hävdat att små temperaturhöjningar i tillägg (räknade i tiondels grader) kan tillskrivas koldioxidökningen. Större ökningar (upp till två tre grader) bör rimligen relateras till övriga dominerande faktorer (luftfuktighet, moln, vulkanutbrott, frekvensen solfläckar) - viktigt alltså att uppge de senare vara  dominerande. Storleksordningen av den extra temperaturökningen som beror på de ökade koldioxidutsläppen är själva grundfrågan. IPCC är i detta avseende helt enkelt inte ärligt ute, när prognoser om ökande medeltemperaturer i framtiden på 2-4 grader tillskrivs enbart de ökade koldioxidutsläppen.

3. påpekat de verkliga faktaförnekarna vara just de forskare som är knutna till IPCC, som trots redovisade,  uppenbara felprognoser fortsatt hävdar de datoriserade klimatprogrammen vara bättre prognosinstrument än extrapolering av verkligt uppmätta temperaturdata.

4. visat faktaförnekarna enligt (3) helt ovetenskapligt utgå från att medeltalet av den vida svärm grafer som förelåg under åren 1977 till 1997 skulle bevisa att korrelationen mellan  koldioxidutsläppen och uppmätta temperaturdata också innebar kausalitet.

5. påpekat att kausalitet enligt (4) inte kan anses belagd enbart av det skälet att två till synes korrelerande parametrar kan observeras (där den ena består av osäkra progosdata). Trots detta fortsätter IPCC hävda kausalitet föreligga även för tiden mellan år 1997 och 2020. Detta trots att tidigare korrelation helt spårat ur (yvigheten på använda klimatmodellers prognoser blir allt större. I sig utgör detta istället ett klart bevis för att prognosmodellerna i sin helhet bygger på falsk grund och att påståendet om kausalitet mellan prognoser och verkligt temperaturutfall inte längre existerar (har i verkligheten aldrig existerat). 

Kausalitet

I t.ex. medicinska sammanhang är kraven på begreppet kausalitet t.ex. enligt Bradford Hills kriterier mycket stränga. För att få en uppfattning om innebörden av dessa - kika gärna på:

https://forum.kostdoktorn.se/topic/12665-ägg-kyckling-och-prostatacancer/?do=findComment&comment=149638

Intressant är kriterierna 2 (samstämmighet) och 7 (lycktstolpskriteriet) som i IPCC:s studier definitivt inte tas hänsyn till.

Kriterier anpassade för andra vetenskapliga sammanhang - i detta fall klimatforskningen - måste också vara stränga. Utgångspunkten för IPCC har främst varit att sätta likhetstecken mellan korrelation och kausalitet (koldioxid/globaluppvärmning), som det såg ut under åren 1977 till 1997. Man har dock inte i något avseende kunnat visa kausalitet ens då föreligga -  speciellt inte under tiden 1997 till 2020 då korrelation inte längre fanns att utgå från. För IPCC utförd forskning uppfyller enligt min mening inte de mest grundläggande kriterierna för kausalitet. Detta har många seriösa klimatforskare påvisat men genom att IPCC låst debatten till sin egen konsensusgrupp, har sund, öppen vetenskaplig debatt inte kunnat ske med alla vetenskapsmän på området samlade.

P.S.

Den stora spridningen av resultat enligt använda klimatmodeller visar mycket dålig samstämmighet (samstämmighetskravet negligeras), vilket inte bara innebär att stor osäkerhet på forskningsområdet råder - detta pekar på stora fel.  Tron på en graf om framtida utveckling byggd på medeltalet av ingående felkurvor (att dessa därigenom skulle bli mindre felaktiga) är mycket allvarligt. Man ser här hur EU på felaktig grund strävar efter en utsläppsreglering vad gäller "livets gas" som kräver oerhörda, orimliga årliga investeringar. Detta beror på att EU:s politiker inte ifrågasätter den vetenskapliga obalansen och begränsade öppenheten inom IPCC.

I fallet USA som bryter klimatavtalet, görs det av motsatta skäl, som innebär att staten tillkallar alla vetenskapliga åsiktsinriktningar för att få en balanserad bild av läget (så sker inte i Sverige eller EU i sin helhet. I fallet Kina kanske man skriver på ett avtal men samtidigt bryter det genom att i oerhörd utsträckning bygga ut sin kolkraftenergi. Oavsett EU:s ansträngningar kommer därför verkan av alla kostnadskrävande åtgärder att drunkna i det som sker i Kina och USA - allt till priset av minskad konkurreskraft för EU:s länder. 

EFTERSKRIFT SOM KLART VISAR VANSINNET I DAGENS KLIMAT/ENERGIDEBATT

Oavsett vilka synpunkter som i slutändan kommer att vinna störst gehör i klimatfrågan, är det en faktor som våra politiker garanterat inte förstått konsekvenserna av t.ex. talet om att inom 25 år ha en fossilfri bilpark dvs. övergå till elbilar - en fullständigt orimlig tanke (som redan den kräver utökad elproduktion motsvarande två kärnkraftverk).

Mig förefaller den svenska skolans bristande förmåga att lära ut matematik  också ha påverkat våra politiker.  Speciellt representanter inom det för Sverige mest skadliga politiska partiet - miljöpartiet. Det finns av flera skäl inte minsta möjlighet till att klara de energibehov som Sverige kommer att möta, om man håller fast vid sin orimliga energiplanering. När man mot den bakgrunden hör svenska regeringsrepresentanter svamla om överskott i elenergi och samtidigt lägga ner kärnkraft blir man bedrövad. 

                                        ___________________________

Vad man än kan säga om Björn Gillberg, finns en sak som han kan - det är att räkna rätt. I videon här under framgår klart vad jag menar med det blåstilta!

https://www.youtube.com/watch?v=0dXMZfl5sEI

 

 • Tack! 2
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

HelgeK! Problemet med förstärkningseffekten via vattenångan är att det är en teori, som visat sig inte ge de effekter man tidigare hävdat (dessa har ingått i algoritmerna bakom klimatmodellerna) - ett av skälen till att dessa visat så stora fel. Meningslöst alltså att fortsätta framhålla dessa fel inte existera. Mycket sannolikt är att ökad luftfuktighet, med följande ökad molnbildning (genom ökad reflexion av solinstrålningen) utgör en kompensation som upphäver förstärkningseffekten.

Kraven på innehållet i biobränslen etc. representerar bara följden av de felaktiga klimatmodellerna och tron på möjligheterna att därigenom upphäva en del av klimatproblemen.

De i slutändan viktigaste fakta att utgå från är just en extrapolering av VERKLIGHETEN under senare decennier, inte att låta konglomeratet av teorier, som den yviga skaran klimatmodeller utgått från, ses som verklighet, eftersom de visat sig slå fel. Det framgår ju tydligt genom avvikelserna i prognosmodellerna jämfört med verkligt uppmätta globala temperaturmätningar.

Varför är det då så viktigt att utgå från verkligheten? Jo av det enkla skälet att de enorma kostnader som okunniga politiker nu belastar EU-länderna med, när det gäller att dra ner på koldioxidutsläppen, just bygger på felaktiga prognosmodeller. I det ekonomiska vansinnet ligger att USA, Kina och stora delar av Asien med de stora krav på ökad energiförbrukning som där finns för att tillfredsställa utvecklingskraven, kraftigt bygger ut sina kolkraftsanläggningar. Resultatet för EU? En kraftigt försämrad konkurrenskraft med mycket stora risker för minskade utvecklingsresurser till att effektivisera utvecklingen av effektiva energisystem.

För svensk del, som redan ligger i topp, vad gäller koldioxidkontot, har de globala vinsterna under ett decennium beräknats motsvara en veckas utsläpp i Kina, där man i rasande takt satsar på energin från kolkraftverk! Från matematisk synpunkt en horribel obalans. För EU i sin helhet kan liknande statistiska jämförelser göras.

Vad man istället borda satsa kapitalet på, vid sidan av begränsningen av utsläpp i havet och förstörelsen av våra jordar,  är utbyggnaden av nya former av energisystem för framtida användning (fusionsreaktorer, högeffektiva kärnkraftverk etc.) istället för nuvarande verkningsgrad för kärnbränslet på kanske två procent utvecklat till i storleksordningen 60%). Den utvecklingen kommer att ta några decennier men för det finns gott om tid. Resultatet av sådana åtgärder skulle vara mångdubbelt mer betydelsefulla för det allmer befolkningstäta jordklotet än de pengar man nu kastar i sjön.

Inte minst livsmedelsförsörjningen på den animaliska sidan, borde vara ett viktigt område att satsa på - inte som Greta vädjar om - att mänskligheten borde övergå till veganism.

 • Gilla 1
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Du anger INGEN källa till dina påståenden. Hur kommer det sig?   :

"HelgeK! Problemet med förstärkningseffekten via vattenångan är att det är en teori, som visat sig inte ge de effekter man tidigare hävdat (dessa har ingått i algoritmerna bakom klimatmodellerna) - ett av skälen till att dessa visat så stora fel. Meningslöst alltså att fortsätta framhålla dessa fel inte existera. Mycket sannolikt är att ökad luftfuktighet, med följande ökad molnbildning (genom ökad reflexion av solinstrålningen) utgör en kompensation som upphäver förstärkningseffekten".

 

Här är en länk från Naturvårdsverket: https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Darfor-blir-det-varmare/Vaxthuseffekten-forstarks/ Ett citat ur den artikeln:

Atmosfären består till nästan 99 procent av syre och kväve, och båda dessa gaser släpper fram värmestrålning, även kallad infraröd strålning, lika lätt som de släpper fram ljus.

I mindre mängder innehåller luften också gaser som delvis är ogenomskinliga för infraröd strålning. Dessa gaser fångar upp (absorberar) en hel del av värmestrålningen från jordytan. Den värmestrålning som absorberats skickas snabbt ut på nytt, men inte bara mot rymden utan i alla möjliga riktningar, även tillbaka mot jorden.

Värmeenergin i retur från atmosfären

Mycket av den värmeenergi som jordytan har försökt bli kvitt genom att stråla ut den mot rymden kommer på så sätt i retur från atmosfären. Jordytan tar alltså emot energi inte bara från solen utan också från luften, och den blir därför betydligt varmare än den skulle ha blivit om luften inte hade funnits.

Det är denna extra uppvärmning som vi kallar för växthuseffekten – atmosfären håller kvar värmeenergin från solen ungefär som glasväggarna håller kvar värmen i ett växthus. De gaser som fångar upp värmestrålning och därmed bidrar till växthuseffekten kallas växthusgaser.

 

K-vaxthuseffekten-1.gif

 

Växthuseffekten är en förutsättning för liv på jorden

De viktigaste växthusgaserna i jordens atmosfär är vattenånga, koldioxid, metan och dikväveoxid (lustgas). De finns i luften sedan gammalt och åstadkommer på så sätt en kraftfull naturlig växthuseffekt. Utan den effekten skulle det ha varit 35 grader kallare på jorden än det är i dag, och då hade förmodligen inget liv kunnat utvecklas här.

Växthuseffekten i sig är alltså inget problem, tvärtom. Problemet är i stället att människan förstärker effekten genom att släppa ut växthusgaser i luften. Luftens koldioxidhalt har ökat med ungefär 50 procent sedan förindustriell tid, och den fortsätter att stiga med ungefär 0,5 procent per år. Mängden dikväveoxid har ökat med ungefär 20 procent, och metanhalten med över 150 procent. Det är därför temperaturen på jorden nu stiger i snabb takt.

Vattenånga är den viktigaste växthusgasen

Vattenångan är den allra viktigaste växthusgasen i atmosfären – den står för åtminstone tre fjärdedelar av den naturliga växthuseffekten. Luftens innehåll av vattenånga påverkas inte direkt av människan utan är i stället mest beroende av temperaturen. Ju varmare det är, desto mer vatten i ångform kan finnas i atmosfären och desto mer vatten avdunstar från jordytan och blir till ånga i atmosfären. Varje temperaturhöjning – oavsett vad den beror på – leder alltså till att vattenångehalten ökar i luften och att växthuseffekten därigenom förstärks. Då stiger temperaturen ännu mer – det blir med andra ord ”rundgång” (i vetenskapliga sammanhang talar man om ”positiv återkoppling”). På indirekt väg kan människan därför trots allt påverka vattenångan och dess uppvärmande effekt. När vi exempelvis släpper ut koldioxid och därigenom höjer temperaturen på jorden blir följden att även vattenångehalten stiger.

Det finns också andra slags positiva återkopplingar som förstärker växthusgasutsläppens inverkan på klimatet. På egen hand uppskattas en fördubbling av luftens koldioxidhalt bara kunna värma upp jorden med drygt en grad, men med återkopplingarnas hjälp uppskattas uppvärmningen, till följd av en sådan fördubbling", i själva verket kunna bli omkring tre grader."

 

Här är en länk till en Aftonblads artikel, där de anger vad ICPP ansåg 2007:   "Enligt FN:s klimatpanel IPCC kommer medeltemperaturen troligtvis stiga med mellan 1,8 och 4 grader de närmaste hundra åren, men i värsta fall kan det bli så mycket som 6,4 grader" Se: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/zLOmPO/jorden-varms-upp-snabbare-an-beraknat

    Nils du verkar bara tro på oljebolagens desinformations lobbyister. Är det skälet till att du inte anger några källor för dina uppgifter? 

 

För er som läser här, och undrar vad som är rätt och fel. En sak som är väldigt viktig är, att vill ni veta vad IPCC påstår, så läs på där ni får rätt information. IPCC är ett FN-organ, och i Sverige är det SMHI som representerar IPCC. Se https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ny-specialrapport-fran-ipcc-havet-och-kryosfaren-i-ett-forandrat-klimat-1.152232    De har massor information som man måste ta del av om man skall kunna bilda sig en egen uppfattning om frågorna. IPCC har organisationer som arbetar med rapporter, om de egna landet bl. a. Det är mycket att ta hänsyn till när de gör sina rapporter. Läs på om det.Det finns mycket att lära.   

Oljebolagen lägger ner mycket pengar på att hindra, att IPCCs förslag genomförs, för om oljebolagens försäljning går ner, så minskar bolagens vinster, och då blir det kritik mot ledning och styrelse. Aktieägarna kanske blir oroliga, och vill ha ledningen utbytt. Det är följden av den så kallade kvartalskapitalismen. Där det gäller för bolagsledningen att vara aktiv. Då är det nära till att göra som oljebolagen bevisligen gör. De desinformerar om vad IPCCs åtgärder, och vad de kommer att leda till, för att de inte vill att deras försäljning skall minska. Men elda upp fossila bränslen är inte bra för klimatet. Alla länder som deltar i IPCC har egen forskning, om effekten på de respektive länderna. Det är mycket att vegasamman. IPCC  har internationella konferenser där dylikt diskuteras.

Här t. ex. kommer mycket att diskuteras: https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/      Här är en lista på forskare, som förbereder konferensens rapport .Se listan på deltagande forskare:https://apps.ipcc.ch/report/authors/report.authors.php?q=36&p=   Så ta inte lätt på ett  sådant ställningstagande ,utan läs på ordentligt från bägge sidorna.      

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=7389075

Ozonnedbrytande ämnen. 

Utifrån klimatmodeller drar de slutsatsen att en tredjedel av den globala uppvärmningen mellan 1955 och 2005 beror på just ozonnedbrytande ämnen. Under samma period har ämnena orsakat ungefär hälften av nedsmältningen av de arktiska isarna.

Internationellt miljöarbete har lett till att de ozonnedbrytande ämnena nu minskar i atmosfären. Därför kommer de under de kommande årtiondena också bidra allt mindre till växthuseffekten.

 • Gilla 2
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

De stora parterna i klimatfrågan är IPCC('representanter för majoriteten av FNs länder) och på andra sidan oljebolagen(De kämpar för att få fortsätta som hitintills(Även om det finns mycket annat man kan använda olja till)  https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/oct/23/exxon-climate-change-fossil-fuels-disinformation  

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
 • 3 weeks later...

https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/mildvinterns-goda-sida-isen-aterhamtar-sig-i-arktis/

Nämen vad händer nu? Styr inte mänskligt koldioxidutsläpp klimatet? Finns det andra krafter. Confused. 🥺

Ja, den är fortfarande under det normala men den närmar sig normalvärdet, säger Per Holmlund, professor i glaciologi vid Stockholms universitet.

Isens återhämtning sammanfaller med det extremt milda vinterväder vi upplevt i Europa och delvis i Nordamerika. Och det finns av allt att döma ett samband.

Sedan i december har ett vädermönster låst sig som gynnar en ständig ström av lågtryck från Atlanten mot norra Europa med mild luft i släptåg, samtidigt som den kallaste luften i huvudsak håller sig runt nordpolen. Den får hjälp att hålla sig kvar där av den så kallade polarvirveln, som är ovanligt stark just nu."

 • Gilla 1
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Bara som en liten avrundning av tråden, som visar vilken typ av internationella toppadministratörer vi har att göra med i klimatdebatten och vilken kunskapsnivå de besitter vad gäller matematisk förståelse t.ex. runt begreppet "procent". I videon härunder utspinner sig ett samtal, där den svarande är chefsadministratören för EPA i USA, Gina McCarthy som får frågan om hur många procent koldioxid som atmosfären innehåller. Det visar sig att hon inte har en aning:

Samtalet i textform, för den som vill skratta vidare (administratörens svar i blått)!

Trots att EPA har utfärdat flera nya klimatföreskrifter för att minska CO2-koncentrationen i atmosfären, vet inte den högst ansvariga EPA-administratör Gina McCarthy vilken procentandel av atmosfären som består av CO2.

                                   __________________________________

                                         Det blir roligare på svenska

- DANA ROHRABACHER: "Låt mig fråga er, vilken procentandel av atmosfären som utgörs av CO2?"

- ADMINISTRATOR GINA MCCARTHY: "Vilken procentandel av atmosfären som utgörs av är CO2? Jag har inte den beräkningen för er."

- ROHRABACHER: "Kanske kan du berätta vilken din personliga uppskattning är, om vilken procentandel som är CO2."

- ADMINISTRATOR MCCARTHY: "Jag gör inte de gissningarna"

- ROHRABACHER: "Du är chef för EPA och du vet inte? Du har baserat... du har alla dessa lagar baserade på ... Åh, du kommer att få din personal att berätta nu (utfrågaren ser hur en sekreterare visar den svarslösa administratören ett papper med uppgifterna på - hon läser upp vad som står), men du är chef för EPA och du visste inte vilken procentandel och nu baserar du en politik som påverkar det amerikanska folket dramatiskt, och du visste inte ens vad koldioxidinnehållet i atmosfären var, vilket var motiveringen för själva politiken du pratar om. Tja, tack.

- ADMINISTRATOR MCCARTHY: "Om du frågar mig hur mycket koldioxid som är i atmosfären, inte en procentandel men hur mycket, har vi just nått nivåer på 400 delar per miljon."

-  ROHRABACHER: "Jag frågade, jag tror att jag var mycket tydlig vad jag frågade och det var tydligt att du inte visste det."

Det verkar faktiskt som om det i detta fallet saknas kognitiv förmåga i yttersta toppen av klimatorganisationen.

                                               ___________________________________

Tidigare har vi haft uppe, att man från IPCC helst inte velat tala om de små procentsiffrorna (i det här fallet 0,04%) eftersom folk i allmänhet brukar ha en aning om innebörden av begreppet procent och därför riskerade tycka 0,04% var försumbart och inte minst ökningen 0,01% av koldioxidhalten sedan år 1750 tills nu.

För att ge ett mer massivt intryck, talar man därför i termer som 400 PPM. Exemplet ovan visar problemet vara värre än antagandet med uppfattningen hos folk i allmänhet, när inte ens chefsadministratören förstod frågeställningen eller hade en aning om svaret på den enkla frågan.

Lika illa med förståelsen (procenträkning etc.) i klimatfrågan har det varit med nobelpristagaren Al Gore, vars falska förutsägelser om klimatutfallet med katastrofala höjningar av havsnivån och temperaturhöjningar varit totalt felaktiga. Hans uttalanden om koldioxidens betydelse om man räknar bort luftfuktighet och molnens påverkan (de senare i storleksordning 70-90 % av kalkylen), visar att också hans förmåga var synnerligen  bristfällig (i praktiken har inga tecken hittills av hans domedagsprofetior visat sig).

Tragiskt att Greta dragits in i detta - att hennes föräldrar och alarmistorganisationerna hänsynslöst fortsätter utnyttja hennes kunskapsbrister i en sjuk sak. Hade de haft syftet att verka för förändring av sättet att smutsa ner hav och övriga vatten eller utarma jordar, resp. arbeta mot användningen av skadliga kemikalier t.ex. i livsmedlen, skulle det ha varit OK. Alla kan ju hjälpligt förstå följande skadeverkningar. Däremot beräkningar av kombinationen sol (med solfläckar och annat som sker på solens yta),  förändringar i jordens omloppsbana, jordaxelns lutning,  molnformationer, luftfuktighet, växthusgaser, isars avsmältning, havsströmmarnas riktning och intensitet och mer, är alltför komplicerat ens för avancerade klimatforskare att förstå. Detta framgår ju tydligt av genomsnittet av den svärm temperaturkurvor i befintliga datorsimuleringar som tagits fram - ingen motsvarighet finns ju till verkligt uppmätta temperaturmätningar.

Ju mer man studerar de vetenskapliga klimatanalyserna, desto mer övertygad blir man om att vi länge befunnit oss i en avkylningsperiod och att jorden snarare är på väg mot en ny istid än att en uppvärmningskatastrof ligger framför oss.

454749022_ScreenHunter_1978Feb_2012_42.thumb.jpg.3b0f7fdb0c36751280f32b7e33397f03.jpg

De ytterst små förändringar som nu kan uppfattas (inte enligt felaktiga datorsimuleringar) ingår i den normala variationen. Går man bakåt i klimathistorien, är det vi under några decennier kunnat uppleva i form av temperatursvängningar, att likna vid en droppe i havet, som inte i något avseende kan ligga till grund för ett katastrofscenario. Däremot finns en klart märkbar, positiv effekt med den ökade andelen koldioxid. Sedan 1960-talet har jordens samlade mängd grödor ökats, delvis beroende på den ökade koldioxidmängden, vilket räddat livet på en stor andel av jordens befolkning.

 • Gilla 1
 • Haha 1
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Okunigheten om klimatförändringarna exploateras av oljebolag, som talar om att det är små %a  förändringar. Men den verkliga frågan är vilka förändringar av klimatet som dessa förändringar leder  till ? Koldioxidhalten  har inte varit så här hög på 800 000 år. Då var genomsnits tempraturen 2 - 3 grader högre, och havsnivåerna var 10 - 20 meter högre. Det är en kort tid som det varit så hög CO2 halt som det är nu. Men Trump och kineserna vill öka eldningen av kol ytterligare, och oljebolagen vill inte minska försäljningen av fossila bränslen, även om de ibland talar om det, så finansierar de propagandister, som förinngar betydelsen av de ökande koldioxid -nivåerna. Att det var +20° på antarktiskt nyligen är inget som är ett problem enligt vissa . Är det rimligt. Bränderna i Australien och den varma vintern här hemma. Det har tydligen ingenting att göra med de ökande CO2 nivåerna i atmosfären .Nils kanske inte hinner uppleva några större problem av klimatförändringarna. Men Greta, och andra i hennes generation  kan det mycket väl bli annat för.

  Se:T.ex.  https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/koldioxidhalten-i-atmosfaren-nar-nya-rekordnivaer-1.126788        Se .även:  https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ny-specialrapport-fran-ipcc-havet-och-kryosfaren-i-ett-forandrat-klimat-1.152232

                Det är inte att en del inte vet  vilken nivå CO2 nivåerna ligger på , som är problemet , utan det är de som vill HÖJA  CO2 nivåerna ytterligare, som är problemet. 

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
1 timme sedan, HelgeK sade:

Okunigheten om klimatförändringarna exploateras av oljebolag, som talar om att det är små %a  förändringar. Men den verkliga frågan är vilka förändringar av klimatet som dessa förändringar leder  till ? Koldioxidhalten  har inte varit så här hög på 800 000 år. Då var genomsnits tempraturen 2 - 3 grader högre, och havsnivåerna var 10 - 20 meter högre. Det är en kort tid som det varit så hög CO2 halt som det är nu. Men Trump och kineserna vill öka eldningen av kol ytterligare, och oljebolagen vill inte minska försäljningen av fossila bränslen, även om de ibland talar om det, så finansierar de propagandister, som förinngar betydelsen av de ökande koldioxid -nivåerna. Att det var +20° på antarktiskt nyligen är inget som är ett problem enligt vissa . Är det rimligt. Bränderna i Australien och den varma vintern här hemma. Det har tydligen ingenting att göra med de ökande CO2 nivåerna i atmosfären .Nils kanske inte hinner uppleva några större problem av klimatförändringarna. Men Greta, och andra i hennes generation  kan det mycket väl bli annat för.

  Se:T.ex.  https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/koldioxidhalten-i-atmosfaren-nar-nya-rekordnivaer-1.126788        Se .även:  https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ny-specialrapport-fran-ipcc-havet-och-kryosfaren-i-ett-forandrat-klimat-1.152232

                Det är inte att en del inte vet  vilken nivå CO2 nivåerna ligger på , som är problemet , utan det är de som vill HÖJA  CO2 nivåerna ytterligare, som är problemet. 

Någon tvekan finns inte om att små temperaturhöjningar successivt har funnits under vissa korta perioder under den avkylning som skett under senaste 2000 åren. Det är inte det som debatten handlar om. Problemet är hela tiden att relatera till en lång rad samverkande faktorer som klimatalarmisterna hävdar gå i den riktning som datorsimuleringarna antyder.  Tyvärr har ju dessa, jämfört med verkligt uppmätta medeltemperaturer, slagit helt fel. Det bevisar ju att en avsevärd osäkerhet föreligger och att analysmodellerna inte kan läggas till grund för prognoser som innebär de oerhört kostnadskrävande och orealistiska åtgärder som våra matematiskt, vetenskapligt okunniga politiker låtit sig luras till. 

Man kan mycket väl förstå att Trump och många andra är tveksamma till Al Gore m.fl. när de lyssnar av sådana representanter för klimatalarmismen som Gina McCarthy med högsta position i EPA i USA, som vill genomföra orealistiska, kostnadskrävande  förändringar relaterade till tron på koldioxidens betydelse i atmosfären. Detta utan en aning om den procentuella relationen koldioxid till atmosfären. De oerhörda resurser som nu i onödan slösas, skulle naturligtvis i första hand satsas på en långsiktig uppbyggnad av nya energislag t.ex. moderna kärnkraftverk med en höjning av nuvarande verkningsgrad från 2 % till uppemot 60%. Allt i väntan på praktiskt användbara fusionsreaktorer.

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

 

Nils det verkar som du missade, att läsa de två länkarna i mitt inlägg. Här är den ena, om du klickar på läkarna i mitt förra inlägg, så kan du läsa dem på SMHIs hemsida.(Oljebolagen gillar inte tala om hur stora utsläpp av CO2 deras produkter orsakar.Nils du verkar inte förstå, att växthuseffekten kan bli så stor att den skadar mänskligheten. I Australien var det 50 grader varmt. Mycket talar för att det var FÖR varmt. Eller vad tycker du? 

Start

Forskning

Forskningsnyheter

Koldioxidhalten i atmosfären når nya rekordnivåer

 

Forskningsområden

Hydrologi

Oceanografi

Luftmiljö

Atmosfärisk fjärranalys

Meteorologi

Klimatforskning

Koldioxidhalten i atmosfären når nya rekordnivåer

Uppdaterad   30 oktober 2017

 

Publicerad   30 oktober 2017

Koldioxidhalten i atmosfären har nu nått den högsta nivån på 800 000 år, enligt världsmeteorologiorganisationen WMO:s årliga rapport om växthusgaser i atmosfären. Det globala genomsnittsvärdet för koldioxid i atmosfären är 403,3 ppm för 2016. Orsaken till ökningen är en kombination av mänskliga utsläpp och en stark El Niño. 

WMO:s rapport Greenhouse Gas Bulletin 2016 säger att den snabba ökningen av koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären kan starta förändringar i klimatsystemet som aldrig tidigare förekommit. Förändringarna kan leda till svåra ekologiska och ekonomiska störningar.

– Utan snabba nedskärningar i utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser kommer vi att nå farliga temperaturökningar i slutet av detta århundrade, långt över målet satt i klimatavtalet från Paris. Framtida generationer kommer att ärva en mycket mer ogästvänlig planet, säger WMO:s generalsekreterare Petteri Taalas i ett pressmeddelande.

– Koldioxid stannar i atmosfären i hundratals år och ännu längre i haven. Fysikens lagar gör att vi står inför en mycket varmare, mer extremt klimat i framtiden. Det finns inte något trollspö som tar bort koldioxiden från atmosfären, fortsätter Petteri Taalas.

Senast jorden upplevde jämförbara förhållanden av koldioxidkoncentrationer i atmosfären var för 3-5 miljoner år sedan, då temperaturen var 2-3 grader varmare och havsnivån var 10-20 meter högre än nu.

– Under 500 000 år, och antagligen mer, så varierade visserligen koldioxidhalten, men den gjorde det inom ett tydligt intervall på cirka 180-300 ppm. Idag ligger vi på halter över 400 ppm, och det beror till störst del på mänskliga utsläpp av koldioxid, säger Gustav Strandberg, klimatforskare på SMHI.

Det är bråttom

Imorgon släpper FN:s miljöprogram, UN Environment (UNEP), en rapport om utsläpp av växthusgaser. I rapporten spårar man de politiska åtagandena som världens länder gjort för att minska utsläppen och analyserar hur dessa kommer att omsättas i utsläppsminskningar fram till 2030. Rapporten kommer att tydligt visa skillnaderna och vad som behövs för att överbygga dessa.  

– Siffrorna ljuger inte. Vi släpper fortfarande ut alldeles för mycket och det behöver vändas. De senaste åren har vi sett ett enormt uppsving i förnybar energi, men nu måste vi fördubbla våra ansträngningar för att försäkra att dessa nya låg-kol-teknologier kan frodas. Vi har redan många lösningar för att möta utmaningen. Vad vi behöver är en global politisk vilja och en ny känsla av att det är bråttom, säger Erik Solheim, chef för FN:s miljöprogram UNEP.

Tillsammans skapar WMO:s rapport om växthusgaser och UNEP:s rapport om utsläpp en vetenskaplig grund för beslutsfattare på FN:s klimatmöte i Bonn den 6-17 november 2017.

Atmosfärshalter av växthusgaser

Enligt statistik från WMO var de globala halterna 2016 för

koldioxid (CO2) 403,3 ppm* (miljondelar)

metangas (CH4) 1853 ppb** (miljarddelar)

lustgas (N2O) 328,9 ppb (miljarddelar).

I WMOs årliga sammanställning över växthusgaser framgår att ökningen mellan år 2015 och 2016 delvis berodde på den starka El Niño som rådde 2015-2016, och som skapade torka i tropiska regioner och minskade upptaget av koldioxid i skog, vegetation och hav vilka normalt sänker koldioxidhalten i atmosfären. 

Ökningstakten av koldioxidhalten (CO2) i atmosfären de senaste 70 åren är nära 100 gånger så stor som efter slutet av den senaste istiden. Utifrån observationer har så kraftiga förändringar av koldioxidhalten i atmosfären aldrig tidigare skett. De senaste 800 000 åren har koldioxidhalten stannat under 280 ppm (förindustriella värden), men nu har den alltså ökat till 403,3 ppm.Illustration WMO/SMHIFörstora Bild

* ppm utläses ”parts per million” vilket står för ”miljondelar”, 1 ppm = 0,0001 %

**ppb utläses ”parts per billion” vilket står för ”miljarddelar”, 1 ppb = 0,0000001 %

Dela sidan

Facebook

Twitter

LinkedIn

Skicka e-post till sidansvarig, Gustav Strandberg

RAPPORT OM VÄXTHUSGASER I ATMOSFÄREN

Pressmeddelande från WMO om växthusgaser i atmosfären 2016WMO: Greenhouse Gas Bulletin 30 oktober 2017

LÄR DIG MER

Hur förändras klimatet?

Flera tecken talar för att klimatet håller på att förändras utöver den naturliga variationen. Genom att studera långa mätserier av både globala och regionala data kan vi se både temperatur- och nederbördsförändringar redan idag. Vi kan på detta sätt konstatera att klimatet håller på att förändras.

Klimatförändringen är tydlig redan idag

FORSKNING

Klimatforskning på SMHI Rossby Centre

Rossby Centre är SMHIs enhet för klimatmodellering. De utvecklar klimatmodeller, beräknar framtidens klimat och studerar klimatsystemets processer och beteende.

Klimatforskning

 

 

KONTAKTA SMHI

SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Reception och växel: 011-495 80 00

Telefon kundtjänst: 011-495 82 00

E-post: kundtjanst@smhi.se

E-post: registrator@smhi.se

SMHIs kund- och supportforum

Mer kontaktinformation

FÖLJ SMHI

SMHI på Facebook

SMHI på Twitter

SMHIs meteorologer på Twitter

SMHI på LinkedIn

Instagram, @smhilive: Bakom kulisserna på SMHI 

SMHI på Instagram

RSS-TJÄNSTER

Nyheter från SMHI

Alla RSS-flöden på smhi.se

TEMA

Konsekvensbaserade vädervarningar

Havsmiljö i kust och hav

Sjöar och vattendrag

Luftkvalitet

Kunskapscentrum för klimatanpassning

IPCC Nationell kontaktpunkt

VÄDERAPPAR

 

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Mitt intresse för klimatfrågan har gjort att jag sedan 1950-talet följt bakgrunden till ständigt återkommande varningar runt "katastrofen under slutet av kommande decennium". Ständigt har samma resultat blivit följden - att ingenting hänt under 70 års tid. Väl påläst alltså.

Flertalet vettiga vetenskapsmän på området ser inte att kommande decennium skulle vara avgörande, men våra politiker tycks tro detta. Det är inte bara orealistiskt att under en tioårsperiod tro oss kunna stoppa världens energikrävande kultur - det kommer att ge motsatt resultat, nämligen minskande resurser till det verkligt intressanta för framtiden - lösningen på  de stora energiresursproblemen t.ex. satsa på 20-30 gånger högre verkningsgrad på kärnkraftverk resp. utvecklingen av fusionsreaktorer.

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Den andra länken:

Toppmeny

Vädret

Klimat

Data

Professionella tjänster

Kunskapsbanken

Forskning

Varning
klass 2, Sverige

Brödsmulor

Start

Nyhetsarkiv

Ny specialrapport från IPCC: Havet och kryosfären i ett förändrat klimat

 

 

Ny specialrapport från IPCC: Havet och kryosfären i ett förändrat klimat

Uppdaterad   30 september 2019

 

Publicerad   25 september 2019

Havet och kryosfären (de frusna delarna av planeten) spelar en avgörande roll för livet på jorden. IPCC betonar i sin senaste specialrapport att det brådskar, både när det gäller utsläppsminskningar och anpassningsåtgärder. Haven har blivit varmare, surare och mindre produktiva. Smältande glaciärer och landisar orsakar stigande havsnivåer och extrema händelser i kustnära områden får allt större konsekvenser.

IPCC:s specialrapport om Havet och kryosfären i ett förändrat klimat beslutades vid IPCC:s möte i Monaco och presenterades den 25 september 2019.

IPCC:s specialrapport om havet och kryosfären i ett förändrat klimat lyfter i ett globalt perspektiv vikten av att att begränsa den globala uppvärmningen i linje med det mål som regeringarna själva satte upp i Parisavtalet 2015.

Markku Rummukainen, nationell kontaktpunkt för IPCC vid SMHI, berättade om huvudbudskapen i IPCC:s specialrapport om havet och kryosfären på SMHIs pressträff i Stockholm den 25 september.Förstora Bild

– Havet och kryosfären är oerhört viktiga i jordens klimatsystem, som ekosystem och som försörjningsbas för väldigt mänga människor, säger Markku Rummukainen som är klimatrådgivare vid den nationella kontaktpunkten för IPCC vid SMHI.

Miljontals människor berörs

Totalt finns det 670 miljoner människor i höglänta bergsområden och 680 miljoner människor i lågt liggande kustnära områden som är direkt beroende av havet och kryosfären. Fyra miljoner människor bor permanent i den arktiska regionen och på små ö-nationer finns 65 miljoner människor.

Den globala uppvärmningen har redan nått 1 °C över förindustriell nivå på grund av utsläpp av växthusgaser. Detta leder till djupgående konsekvenser för såväl ekosystem som människor.

Havsnivåerna stiger globalt - ökningen går snabbt

Rapporten tar upp det långa perspektivet fram till 2300 mycket mera explicit än tidigare rapporter och visar på väldigt stora skillnader i havsnivåökning beroende på om utsläppen minskas eller fortsätter att öka.

– Man är så säker man kan vara på att havsnivåerna stiger globalt och att ökningen nu är snabbare än under tidigare årtionde. Mänsklig påverkan är den dominerande orsaken till ökningen sedan 1970, säger Magnus Hieronymus som är forskare vid SMHI.

Magnus Hieronymus, forskare vid SMHI.

Världens bergstrakter påverkas

Ulf Molau från Göteborgs universitet har varit med och utarbetat kapitlet om höglänta bergstrakter. Han är mycket nöjd med att det för första gången finns en samlad syn på världens bergstrakter:

Ulf Molau, Göteborgs universitet.

– Klimatförändringarna flyttar vegetationsgränserna uppåt vilket påverkar bland annat djursamhällen och areella näringar.

Överallt i världen smälter glaciärer, inte bara i Sverige.

– Människor som bor nära glaciärerna är beroende av färskvatten och samtidigt har många av de viktigaste floderna sina källor där. En minskad tillgång på glaciärvatten slår snabbt och ger samtidigt sämre vattenkvalitet vilket blir ett stort problem.

Dela sidan

Facebook

Twitter

LinkedIn

Lena Lindström, nationell kontaktpunkt för IPCC vid SMHI, beskrev IPCC:s arbete med att ta fram rapporter på SMHIs pressträff om specialrapporten den 25 september.

IPCC:S SPECIALRAPPORT OM HAVET OCH KRYOSFÄREN I ETT FÖRÄNDRAT KLIMAT

En mycket kort summering av budskapen i IPCC:s specialrapport Havet och kryosfären i ett förändrat klimat.

Mer om specialrapporten på IPCC:s webbplats. Här kan du ladda ned sammanfattning av rapporten och hitta IPCC:s pressmeddelande (på engelska)

KLIMAT

SMHI nationell kontaktpunkt för IPCC

IPCC är FNs klimatpanel och förser världen med kunskap om klimatförändring, med ett vetenskapligt perspektiv, och den påverkan på miljön och samhället som följer klimatförändringen.

IPCC - Nationell kontaktpunkt

 

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Oavsett antalet klimatparametrar som kan ställas upp, har genomsnittet av befintliga datorsimuleringar visat alltför stor osäkerhet råda, för att med rimlig säkerhet användas i  prognossyfte. Inga belägg har f.ö. annat än marginellt, i samband med medeltemperaturen, kunnat knytas till den ökande  andelen koldioxid som successivt tillförts atmosfären genom mänskliga aktiviteter sedan år 1750. Skillnaden mellan prognoser och verkligt utfall har genomgående varit alltför stort.

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Nils hävdar du , att växthuseffekten inte existerar?Att temperaturen inte alls gått upp med ökat CO2 utsläpp? Menar du att IPCC har fel i att temperaturen har gått upp sedan det industriella genombrottet? 

    Varje land inom IPCC gör beräkningar av förändringarna inom det egna landet, för som du naturligtvis  också vet så är vädret olika i olika länder, och på land och till havs. Sedan vägs de ihop i IPCCs rapporter. Menar du att det är fel? Jag undrar vad du menar med "befintliga datorsimuleringar"?

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
On 2020-02-21 at 09:40, HelgeK sade:

Nils hävdar du , att växthuseffekten inte existerar?Att temperaturen inte alls gått upp med ökat CO2 utsläpp? Menar du att IPCC har fel i att temperaturen har gått upp sedan det industriella genombrottet? 

    Varje land inom IPCC gör beräkningar av förändringarna inom det egna landet, för som du naturligtvis  också vet så är vädret olika i olika länder, och på land och till havs. Sedan vägs de ihop i IPCCs rapporter. Menar du att det är fel? Jag undrar vad du menar med "befintliga datorsimuleringar"?

Det självklara faktumet med växthuseffekten har aldrig varit uppe i tråden. Utan växthuseffekten hade jorden varit betäckt med is och mänskligheten inte funnits.

Den extra uppvärmningen, genom energianvändningen som mänskligheten åstadkommer, är också den självklar. Sannolikt till fördel genom att kommande istid därigenom skjuts upp.

Som tidigare sagts - den militära doktrinen är säkrast att utgå från:

"Om karta och terräng inte stämmer överens, då gäller terrängen"

De mätningar som utförts runt jordens medeltemperatur har alltså företräde framför befintliga datorsimuleringar. De senare med genomsnitt från en stor skara simuleringar som kraftigt avviker från verkligheten. Den enda simuleringen, vars utvecklingskurva ligger i linje med verkligt uppmätta medeltemperaturer, förefaller väl konstruerad av den ryske forskaren som är ansvarig. Även finska forskare ligger på liknande nivåer.

De rapporter som berör verkligt uppmätta medeltemperaturer får man naturligtvis utgå från, medan använda prognosmodellerna visar sig länge ha pekat fel.

Det som finns all anledning att ifrågasätta, är hur mycket av de små uppmätta temperaturstegringarna som kan hänföras till den lilla ökningen koldioxid (0,01% av atmosfärens volym) sedan år 1750 tills nu.

Den logaritmiska funktionen, efter vilken ökningen av växthusgasen koldioxid verkar på temperaturen, får allt mindre ökad effekt ju mer koldioxid som tillförs atmosfären. Man bör också tänka på att större delen av den reglerande effekten (utanför det som händer på solens yta, eller via jordens bana och jordaxelns vinkel mot banan) dessutom ligger på fuktighet och molnformation. Sannolikheten bör därför anses vara mycket liten för att den diminutiva förändringen (0,01% ökning av atmosfärens gasmängd i form av koldioxid) fördelad på mer än 250 år)  skulle ha den katastrofala betydelsen som IPCC och alarmisterna sammanfattar saken.  Större delen av förändringarna som vi nu ser, utgör rimligen till största delen bara en liten uppbromsning av den normala fortsättningen på avkylningen som pågått sedan tidigare värmetopp efter tidigare istid. Sådan variation har tidigare regelbundet förekommit. Sannolikt kan mänskligheten vara tillfreds med att avkylningen fram till kommande istid fördröjs något.  

P.S.

Många som tvekar eller med övertygelse lyssnar på klimatdebattens debattörer (på båda sidor) har vanligen klart för sig att koldioxiden är en "växthusgas" dvs. deltar i atmosfärens och övriga faktorers värmereglerande funktion (solens och jordklotets rörelser under sin resa runt solen etc.).

Vad hela klimatdebatten rör sig om, är inte om koldioxiden är en växthusgas, utan om hur stor effekt (på jordens medeltemperatur) den ökade mängden gasvolym har, genom industri, flyg, båtar, landbaserade kommunikationsmedel och fastighetsuppvärmning. Med hänsyn till att huvuddelen av värmeregleringen ligger på annat än koldioxid, blir slutfrågan om betydelsen av den 0,01% ökade mängden gas i atmosfären.

När klimatalarmisterna får frågan om varför klimatprognoserna svarar så dåligt mot de verkliga temperaturmätningarna, blir svaret ofta att man längre fram "räknar" med en förstärkningseffekt via vattenånga och moln etc.. Hittills har man inte kunnat visa sådan effekt uppstå, snarare gäller motsatsen. Eftersom regelrätta, vetenskapliga försöksmodeller inte presenterats (laboratorieförsök) med verkliga empiriska data, är de enda instrument som hittills visat sig ge tillförlitliga data representerade av termometrar av olika slag.  Dessa mätningar ligger långt från prognosmodellernas. Det är fortfarande där vi befinner oss. Sannolikt har vi många decennier på oss att utveckla både nya effektiva energisystem och kanske också metoder för reglering av klimatet. De kostnader som planeras för att drastiskt avveckla nuvarande teknik (drivmedel för bil, båt och flyg), kommer sannolikt att kraftigt förhindra utvecklingstakten för konstruktion av moderna kärnkraftverk med avsevärt ökad verkningsgrad jämfört med nuvarande teknik. Bara för drivning av sveriges fordonsflotta krävs två kärnkraftverk. En sak är klar - sveriges politiker måste samtliga skolkat under skolans mattetimmar. De svamlar om elbilar 20 år innan energibehovet för dessa är ordnat. Det kommer med säkerhet att i Sverige finnas behov för fem-sex medelstora kärnkraftverk om hela energibehovet skall kunna täckas. Vindkraft, när det blåser och solpaneler om solen är uppe, kan kanske klara 20 % om vi tar hjälp av vattenkraften.

 

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

För att illustrera varför klimatalarmisterna noga aktar sig för att låta andra vetenskapsmän än de för IPCC tongivande yttra sig, kan vara lämpligt att visa hur koldioxidhalten egentligen påverkar växthuseffekten.

Dels visar nedanstående graf koldioxidens egen relativa påverkan (logaritmisk utveckling) av effekten (w/kvadratmeter jordyta)

2068653576_ScreenHunter_1981Feb_2309_49.thumb.jpg.c07e3748140a02ed8562fba6e9e92415.jpg

dels via nedanstående graf där förändringarna totalt i atmosfären visar koldioxidens minimala påverkan. Inte särskilt förvånande med tanke på att koldioxidhalten för närvarande bara upptar 0,04 % av atmosfären.

550574682_ScreenHunter_1982Feb_2309_50.thumb.jpg.55c008ade46a1305afe0424cde258518.jpg

Detta är matematiskt otvetydigt som IPCC mycket väl känner till men inte vill föra fram!

Iställer komprimerar man kurvor och justerar koordinataxlar för att bättre kunna sälja sitt budskap som t.ex. i nedanstående:

1499459305_ScreenHunter_1983Feb_2311_49.thumb.jpg.27977b556b3d676ab0aa68c77df05681.jpg

Vilket naturligtvis är avsett att förskräcka! 

 • Gilla 1
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
1 timme sedan, Ekner sade:

I början av domedagsprofetiorna trodde jag det var en felstavning, att det var frågan om koloxid. 

Ja, och inte ens i sådant fall hade effekterna blivit märkbara!

 • Gilla 1
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
On 2020-01-22 at 00:28, HelgeK sade:

Här är en länk från Naturvårdsverket: https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Darfor-blir-det-varmare/Vaxthuseffekten-forstarks/ Ett citat ur den artikeln:

Atmosfären består till nästan 99 procent av syre och kväve, och båda dessa gaser släpper fram värmestrålning, även kallad infraröd strålning, lika lätt som de släpper fram ljus.

I mindre mängder innehåller luften också gaser som delvis är ogenomskinliga för infraröd strålning. Dessa gaser fångar upp (absorberar) en hel del av värmestrålningen från jordytan. Den värmestrålning som absorberats skickas snabbt ut på nytt, men inte bara mot rymden utan i alla möjliga riktningar, även tillbaka mot jorden.

Värmeenergin i retur från atmosfären

Mycket av den värmeenergi som jordytan har försökt bli kvitt genom att stråla ut den mot rymden kommer på så sätt i retur från atmosfären. Jordytan tar alltså emot energi inte bara från solen utan också från luften, och den blir därför betydligt varmare än den skulle ha blivit om luften inte hade funnits.

Det är denna extra uppvärmning som vi kallar för växthuseffekten – atmosfären håller kvar värmeenergin från solen ungefär som glasväggarna håller kvar värmen i ett växthus. De gaser som fångar upp värmestrålning och därmed bidrar till växthuseffekten kallas växthusgaser.

 

Nils du skriver:

"Det självklara faktumet med växthuseffekten har aldrig varit uppe i tråden. Utan växthuseffekten hade jorden varit betäckt med is och mänskligheten inte funnits.

Den extra uppvärmningen, genom energianvändningen som mänskligheten återkommer, är också den självklar. Sannolikt till fördel genom att kommande istid därigenom skjuts upp".

 

Men i ditt  senaste inlägg skriver:

1 timme sedan, Nils Engström sade:

kan vara lämpligt at visa hur koldioxidhalten egentligen påverkar växthuseffekten.

Därefter skriver du:

 

1 timme sedan, Nils Engström sade:

där förändringarna totalt i atmosfären visar koldioxidens påverkan. Inte särskilt förvånande med tanke på att koldiocidhalten för närvarande bara upptar 0,04 % av atmosfären.

 

Du får bestämma dig Nils hur du ser på växthuseffekten, och vad växthuseffekten är.  

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
10 timmar sedan, HelgeK sade:

Nils du skriver:

"Det självklara faktumet med växthuseffekten har aldrig varit uppe i tråden. Utan växthuseffekten hade jorden varit betäckt med is och mänskligheten inte funnits.

Den extra uppvärmningen, genom energianvändningen som mänskligheten åstadkommer, är också den självklar. Sannolikt till fördel genom att kommande istid därigenom skjuts upp".

Du får bestämma dig Nils hur du ser på växthuseffekten, och vad växthuseffekten är.  

Frågan, i varje fall för mig, har aldrig varit om växthuseffekten finns eller ej, utan om hur stor andel av den successiva temperaturökningen som beror av mänsklig påverkan i form av koldioxidutsläpp. Mitt inlägg före ditt visar grafiskt vari det intressanta ligger, nämligen koldioxidens inverkan relaterad till hela atmosfären med luftfuktighet och molnformation som mest väsentliga faktorer. De senare i sig sannolikt orsaken till att avvikelserna mellan prognosmodellerna och den verkliga temperaturförändringen är så stora.

P.S.

Förstärkningeffekten i form av ökad vattenånga i atmosfären vid uppvärmning har aldrig kunnat visas empiriskt via experiment på laboratorium. Vad Al Gore avsiktligt missade var att den ökade luftfuktigheten samtidigt ökade andelen moln som i sin tur ökade reflektionen av solstrålningen innan den ens nått jordytan. Detta visade han genom att, i alla bilder av jorden som skulle åskådliggöra problemen, retuscherade bort molntäcket 💰(läs=Nobelpriset) - en skam för Nobelstiftelsen.

 • Gilla 1
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
6 timmar sedan, Nils Engström sade:

Frågan, i varje fall för mig, har aldrig varit om växthuseffekten finns eller ej, utan om hur stor andel av den successiva temperaturökningen som beror av mänsklig påverkan i form av koldioxidutsläpp. Mitt inlägg före ditt visar grafiskt vari det intressanta ligger, nämligen koldioxidens inverkan relaterad till hela atmosfären med luftfuktighet och molnformation som mest väsentliga faktorer.

Här är en enkel artikel( Det är Chalmers och Göteborgs universitet somligger bakom den)  , som tar upp effekten av växthusgaser :  

http://www.miljoportalen.se/luft/vaexthusgaser/vaexthuseffekt-och-vaexthusgaser-vad-aer-det-egentligen/view Nils du anger fortfarande inga källor till dina påståenden. 

 

 

Himmel

Växthuseffekt och växthusgaser- vad är det egentligen?

Miljöportalen tar ett grepp om växthuseffekten och förklarar hur det förhåller sig och varför vissa gaser är farligare än andra.

När det i klimatsammanhang pratas om växthuseffektenmenas egentligen en förstärkt växthuseffekt . Det finns en naturlig växthuseffekt i atmosfären som gör klimatet så behagligt att växter, djur och vi människor kan överleva här på jorden. Utan den naturliga växthuseffekten hade det varit 35 grader kallare vid jordytan än vad det är idag. 

De problem som orsakas av ett förändrat klimat beror på att människans utsläpp av olika gaser bidrar till denförstärkta växthuseffekten. De så kallade växthusgaserna släpper igenom solens kortvågiga strålning, men absorberar delar av jordens värmestrålning.  Förhöjda halter av dessa gaser leder därför till ett högre klimat vid jordytan. 

Vattenånga och koldioxid som är de vanligaste växthusgaserna finns naturligt i jordens atmosfär. Andra växthusgaser är:

 • Metan
 • Dikväveoxid
 • Svavelhexaflourid
 • Flourföreninger (flourkolväten  och flourkarboner) 

De ökade halterna av växthusgaser beror främst på koldioxidutsläpp orsakade av förbränning av fossila bränslen såsom olja, kol och naturgas. Även avskogning bidrar till att halterna av koldioxid i atmosfären blir högre. 

Koldioxid – bidrar mest till den förstärkta växthuseffekten

Koldioxid är den växthusgas som bidrar mest till den förstärkta växthuseffekten. Ofta får halten koldioxid i atmosfären utgöra ett mått på hur mycket växthusgaservi kan tillåta oss att släppa ut i framtiden. Före industrialiseringen var halten koldioxid i atmosfären cirka 280 ppmv (parts per million = miljondelar räknat i volym). Sedan dess har halten ständigt ökat. År 2000 var den cirka 370 ppmv. Idag diskuterar man vilka utsläpp som leder till olika stora temperaturökningar i framtiden. Om vi inte vill ha en större global temperaturökning på mer än 2º C måste halten koldioxid i atmosfären stabiliseras på 450 ppmv år 2100. 

De globala koldioxidutsläppen orsakas till största delen av förbränning av fossila bränslen, men även förändrad markanvändning fram för allt avskogning bidrar också till ökad halt i atmosfären. Koldioxiden är mycket långlivad i atmosfären och påverkar klimatet under en mycket lång tid. I Sverige utgör koldioxid ungefär 80 procent av utsläppen av växthusgaser.

 f1398d528b64b87c21fde1b09b14ccb5

Källa: Energy Information Administration

Metan – från kossorna bland annat

Metan bildas naturligt när biologiskt material Betande kossabryts ned bakteriellt under syrefria förhållanden. I världen härrör de största utsläppen från risodling, utsläpp från kolgruvor och naturgas, avfallsförbränning och avloppshantering och boskapsskötsel. Metan bildas till exempel när korna smälter maten och släpps ut via kons rapningar. Livslängden för metan i atmosfären är relativt kort, cirka 10-15 år. 

Dikväveoxid

Dikväveoxid (N2O) är en gas som släpps ut fram för allt vid ”denitrifikation”. Det är en process som sker naturligt i marken av mikroorganismer, men som ökar vid spridning av konstgödsel som består av kväve eller vid förbränning. Ungefär en tredjedel av alla dikväveutsläpp beräknas vara orsakade av oss människor. Dikväveoxidens uppehållstid i atmosfären är cirka 150 år. 

Fluorföreningar

Gruppen fluorföreningar förekommer, till skillnad från de andra växthusgaserna, inte naturligt i atmosfären utan framställs på industriell väg. Många av fluorföreningarna är mycket långlivade och kraftfulla växthusgaser. De är jämförelsevis kraftiga eftersom  de tar upp strålning i en del av det infraröda spektrat som tidigare varit helt genomsläppligt. Räknat per molekyl är vissa av dem tiotusentals gånger effektivare än koldioxid. 

Det finns tre vanliga grupper av fluorföreningar, även kallade f-gaser. Dessa är:

 • HFC som liknar klorfluorkarboner CFC (Freoner),
 • Svavelhexaflourid (SF6) som används i elektronisk industri 
 • Perfluorkarboner, PFC, som släpps ut vid aluminiumtillverkning och även används i elektronisk industri. 

Utsläppen av dessa ämnen till atmosfären är väldigt små och deras bidrag till växthuseffekten därför relativt liten. De globala utsläppen ökar dock relativt kraftigt, vilket är allvarligt på grund av deras starka effekt och långa uppehållstid i atmosfären. De har en livslängd i på flera tusen år. 

Ozon

Även ozon kan fungera som en växthusgas, även om vi oftast förknippar den med problemen med skadligt marknära ozon och uttunning av ozonlagret. Ozon är den mest kortlivade växthusgasen, med en uppehållstid på några veckor till en månad. Eftersom ozonhalterna främst ökar över Nordamerika och Europa orsakar ozon i dessa områden regionala klimateffekter. 

Flygplan i luftenFlyget är en särskild klimatbov eftersom det släpper ut kväveoxider i övre troposfären, där just dessa utsläpp ger upphov till omfattande bildning av ozon. Man räknar med att denna ozonbildning bidrar mer till växthuseffekten än flygets utsläpp av koldioxid. Utsläpp från flyget ger också upphov till ökad molnbildning och därmed ökad uppvärmning vid jordytan eftersom molnen ökar atmosfärens värmehållande förmåga.

 Flygets utsläpp av kväveoxider bidrar till betydande bildning av växthusgasen ozon

Utsläpp i olika sektorer

Koldioxidutsläpp kommer från förbränning av fossila bränslen i olika samhällssektorer. Fossila bränslenanvänds framförallt för uppvärmning och som drivmedel i fordon. Utsläpp av andra växthusgaser som metan och dikväveoxid kommer i stor utsträckning från jordbruket och från avfall. I Sverige är utsläppen från industrin och från vägtrafiken de största källorna.

Partiklar påverkar också

Växthuseffekten påverkas även av partiklar i atmosfären. Sulfat- och kolpartiklar är de vanligaste. Sulfatpartiklarna härrör från utsläpp av svaveldioxid. Partiklarna reflekterar inkommande solljus, vilket minskar mängden solenergi som når jordytan. De fungerar också som kondensationskärnor för vattenånga i atmosfären, vilket påverkar molnbildning och nederbörd. Kolpartiklarna absorberar även värme. Partiklarnas uppehållstid i är till skillnad från växthusgaserna väldigt kort, bara några veckor.

Koldioxidekvivalenter för att kunna jämföra

Idag påverkas växthuseffekten främst av utsläppen av koldioxid. Den svarar för cirka 70 procent av effekten medan metan svarar för cirka 20 procent. Dikväveoxid och flurerade gaser svarar för cirka 5 procent var. För att kunna bedöma de olika gasernas effekt på klimatet tar man till exempel ta hänsyn till deras relativa utsläppsvolymer, förmåga att absorbera värmestrålning i olika våglängder och uppehållstid i atmosfären. Man brukar räkna med en slags koldioxidenhet som kallas för koldioxidekvivalenter för att kunna jämföra olika växthusgasers med varandra. Storheten heter på engelska GWP, Global Warming Potential och mäter hur mycket koldioxid som skulle krävas för att åstadkomma samma effekt på jordens strålningsbalans. 

Publicerad: 2007-07-02 
Senast uppdaterad: 2010-05-24

Alla texter copyright © 2003-2020 av Miljöportalen

Visste du att

År 2008 släppte vi i Sverige ut 64 miljoner ton växthusgaser, 3 miljoner ton mindre än år 2005. Utsläppen ligger cirka 11,7 procent under 1990 års utsläpp.

Fakta

Mer skog kan hejda växthuseffekten, men…

Växthuseffekten skulle kunna hejdas om vi börjar odla mer skog och låter tillväxten vara större än skörden. Träden i skogen tar upp koldioxid för att kunna växa och blir därför vad man brukar kalla en ”koldioxidsänka”. Även andra markskikt tar upp koldioxid. Det finns dock skäl som talar mot att börja plantera mer skog i världen som en klimatåtgärd. En anledning är att ju varmare det blir desto mindre koldioxid lagras eftersom nedbrytningen av biomassa går snabbare. Dessutom gör ett varmare klimat att risken ökar för att hela skogsekosystem förstörs. Globalt skulle man behöva plantera ny skog på den dubbla svenska landytan varje år för att suga upp den koldioxid som släpps ut via förbränning av fossila bränslen.

Bilder

Så fungerar växthuseffektenSå fungerar växthuseffekten
Världens koldioxidutsläppVärldens koldioxidutsläpp
Klimatpåverkande utsläpp i olika sektorer i SverigeKlimatpåverkande utsläpp i olika sektorer i Sverige
Koldioxidutsläpp per person i världenKoldioxidutsläpp per person i världen

Länkar på Miljöportalen

Varmare klimat

Externa länkar

Miljömålsportalen om utsläppLäs mer på naturvårdsverkets hemsidaPrognos för växthusgasutsläppUtsläppsstatistik på Naturvårdsverkets webb

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
4 timmar sedan, HelgeK sade:

Nils du anger fortfarande inga källor till dina påståenden. 

Eftersom jag personligen med stort intresse studerat området sedan 1950-talet (med ständigt samma erfarenhet av de säkra utsagorna, som regelbunder anses inträffa inom "kommande decennium" men som aldrig gör det), har jag insett vilken stor osäkerhet som råder på området. Detta bekräftas ju genom att ingen forskargrupp sedan ett sekel tillbaka, ännu lyckats bygga en någorlunda rättvisande prognosmodell, som majoriteten forskare på alla sidor kan ställa sig bakom dvs. som stämmer överens med verkligheten.

Sedan decennier tillbaka har man lappat, lagat och justerat sina modeller, men trots det inte kunnat förhindra att de alla skenat iväg långt från verkligheten under senare decennier. Trots detta har IPCC tydligen ändå ansett prognosen (genomsnittet i medeltemperatur av den stora mängden modeller) utgöra ett bra riktmärke. Detta räcker för mig till att konstatera forskningsläget och att situationen knappast kräver sida upp och sida ner med referenser som motbevis - det räcker med att IPCC redan fastställt den låga kvalitetsstämpeln som i sig misskrediterar den forskning som hänvisas till. 

Av oss som utifrån betraktar kunskapskaoset, ser jag det intressant att logiskt filtrera fram de slutsatser som man kan dra av komglomeratet åsikter hittills. Det närmaste man kommer sanningen ligger i graferna på mitt inlägg tidigare:

https://forum.kostdoktorn.se/topic/15823-2019-års-förvillare/?do=findComment&comment=160140

Som egentligen sammanfattar det väsentliga i frågan om koldioxidens andel i växthuseffekten som ingående parametrar orsakar.

 • Gilla 2
 • Tack! 1
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
On 2020-02-23 at 10:17, Nils Engström sade:

Iställer komprimerar man kurvor och justerar koordinataxlar för att bättre kunna sälja sitt budskap som t.ex. i nedanstående

Det är en löjlig kommentar. Det är siffrorna som avgör, om bilden är rättvisande eller ej, inte sidornas längd. Tror man något annat, så är man illa ute.  

 

Nils skriver:"Eftersom jag personligen med stort intresse studerat området sedan 1950-talet"  IPCC bildades 1988, och den Svenska meteorologi professorn vid Stockholms universitet Bert Bolin ledde uppstarten(Han var också med i universitetet konsistorium).

Nils har inte presterat någon kritik av någon  IPCCs rapporter, eller ens länkat till någon av IPCCs rapporter . Utan det är bara frågan om kopior från olika bloggar, och inte kritik  från klimatologer eller meteorologer. Nils hävdar att vi är på väg mot en ny istid, och det enda stödet för det är en rysk matematik professor, som emigrerat från Ukraina till USA. Hon hävdade att det skall bli kallare från 2020(Men det är inte vad vi ser.) Jag länkade till en Metereologs kritik mot hennes teorier    https://www.motherjones.com/environment/2015/07/no-earth-not-heading-mini-ice-age/ (Som visar att matematikern saknar kunskap om solfläckarnas periodicitet) .

 Så det ser ut som Nils har fallit för  oljebolagens desinformations  kampanjer (Guardian har slutat ta in annonser pga oljebolagens fejk forskning, som syftar till att stoppa åtgärder mot utsläppen av växthusgaser från förbränningen av fosilla bränslen. Varför vill Nils att förbränningen av fossila bränslen skall öka? )Varför har inte Nils kritiserat någon av IPCCs Rapporter, och länkat till den som är brukligt att göra?

Varför kritiserar inte Nils  nedanstående rapport. Där det sägs bl. a. "– Om vi inte vidtar akuta klimatåtgärder nu, är vi på väg mot en temperaturökning på mer än 3°C i slutet av seklet, med allt mer skadliga effekter på människors välbefinnande."  Om Nils tycker något är fel i denna rapport, så varför inte tala om det? Säger kanske solfläckarna  något? 

 

 

 
 

WMO:s klimatrapport inför COP 25: Allvarligt läge för klimatet

 
Uppdaterad   3 december 2019
 
Publicerad   3 december 2019

Inför klimatmötet COP 25 i Madrid sammanfattar FN:s världsmeteorologiska organisation WMO klimatförhållanden under 2019 och det senaste årtiondet. Det står klart att det senaste årtiondet har präglats av exceptionell värme globalt, is som minskar och stigande havsnivåer, vilket påverkas av växthusgaser från mänskliga aktiviteter. 

Medeltemperaturerna för femårsperioden (2015-2019) och tioårsperioden (2010-2019) kommer med största säkerhet bli de högsta som noterats. WMO förutsäger att 2019 är på väg att bli det andra eller tredje varmaste året som uppmätts. Medeltemperaturen i världen under januari till och med oktober är ungefär 1,1°C över förindustriell temperatur. Koldioxidhalten i atmosfären för 2018 är den högsta som noterats (407,8 ppm) och den förväntas fortsätta att öka under 2019. Koldioxiden stannar dessutom i atmosfären i fler sekler, och ännu längre i haven, och fortsätter därför påverka klimatet under lång tid framöver. 

Global medeltemperatur 2019 Global medeltemperatur – skillnader jämfört med 1850-1900. Kurvorna representerar fem olika dataset där HadCRUT, NOAAGlobalTemp och GISTEMP bygger på observationer och där ERA5 och JRA-55 är så kallade återanalyser.Illustration WMO/Met OfficeFörstora Bild
Erik Kjellström Erik Kjellström, professor i klimatologi vid SMHI

– Rapporten visar på ett allvarligt läge med en fortsatt snabb och kraftig global uppvärmning. Den pekar också på flera negativa effekter av uppvärmningen med påverkan på både samhälle och naturmiljö. Den utgör på så sätt ett viktigt underlag för beslutsfattarna som samlats i Madrid för att komma fram till hur klimatpåverkan kan minskas, säger Erik Kjellström, professor i klimatologi på SMHI. 


– Om vi inte vidtar akuta klimatåtgärder nu, är vi på väg mot en temperaturökning på mer än 3°C i slutet av seklet, med allt mer skadliga effekter på människors välbefinnande. Vi är inte i närheten av att uppfylla Parisavtalets mål, säger WMO:s generalsekreterare Petteri Taalas i ett pressmeddelande. 

Konsekvenser av ökad medeltemperatur i världen


WMO pekar på en lång rad konsekvenser av den ökade globala medeltemperaturen under 2019. Fortsatt ökad försurningsgrad i haven, höjd havsnivå, liten havsisutbredning både i Arktis och Antarktis och en fortsatt minskning av Grönlandsisens massa. Rapporten pekar också på många extremhändelser under 2019 som ligger i linje med vad ett allt varmare klimat förväntas ge, till exempel värmeböljor och utbredd torka, men också stora områden med ovanligt mycket nederbörd och översvämningar till följd.


– Det står klart att den globala uppvärmningen redan har lett till stor påverkan på naturmiljö och samhälle. Rapporten pekar på att flera klimatrelaterade risker ändras väsentligt när den globala medeltemperaturen ökar. Exempel som tas upp handlar dels om ökade hälsorisker till följd av värmeböljor, dels om negativ påverkan på världens livsmedelsförsörjning och dessutom om att extrema väderhändelser och långsiktiga klimatförändringar tvingar människor från deras hem, säger Erik Kjellström. 


I mars 2020 kommer WMO att publicera en slutgiltig version av "Statement on the State of the Global Climate" med kompletta data från 2019.

Dela sidan

STATEMENT ON THE STATE OF THE GLOBAL CLIMATE IN 2019 - PRELIMINÄR RAPPORT

 

Flera allvarliga konsekvenser av klimatförändringen

WMO förutsäger att 2019 är på väg att bli det andra eller tredje varmaste året som uppmätts. Några av de indikatorer som WMO pekar på i sin rapport "Provisional Statement on the State of the Global Climate in 2019" som publicerats den 3 december 2019 är: 

•    Högre medeltemperaturer
•    Mer koldioxid i atmosfären
•    Högre havsnivå
•    Mindre havsis
•    Högre temperatur i havet, fler marina värmeböljor, påverkade ekosystem
•    Fler värmeböljor
•    Mer extremt väder; värmeböljor, ”oregelbundna nederbördsmönster”
•    Fler människor drabbas av extremt väder och förändrat klimat – vid slutet av 2019 kan så många som 22 miljoner människor vara på flykt på grund av extremt väder
 

 
 

RELATERAT

Ur nyhetsarkivet på smhi.se: Nya globala beräkningar visar på snabbare uppvärmningUr nyhetsarkivet på smhi.se: Mängden växthusgaser i atmosfären fortsätter öka även i år

FORSKNING

 

Klimatforskning på SMHI Rossby Centre

Rossby Centre är SMHIs enhet för klimatmodellering. De utvecklar klimatmodeller, beräknar framtidens klimat och studerar klimatsystemets processer och beteende.

 
 
 
 

KONTAKTA SMHI

 
 

SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

 

 

 Nils det håller inte att bara hävda att IPCCs rapporter är felaktiga, utan att länka till en IPCCs rapport , och påvisa vad som är fel i den aktuella rapporten !

 

 

  

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Påpekandet: "...det håller inte att bara hävda att IPCCs rapporter är felaktiga, utan att länka till en IPCCs rapport, och påvisa vad som är fel i den aktuella rapporten !"

Å andra sidan räcker det inte heller att, med tanke på den stora mängden kända, direkt felaktiga prognoser, referera till hopen IPCC-rapporter och tolkningar som belägg för en positiv inställning till klimatalarmismen.

Den omedelbara kommentaren till önskemålet, om att mer detaljerat ange felen i det alltmer svällande underlaget rapporter/sammanställningar bakom IPCC:s tolkningar runt koldioxidens betydelse, är att dessa dels inte är entydiga, dels matematiskt sett mycket tveksamt utformade. Enklast i sammanhanget specifika klagomål är nog att hänvisa till klimatforskare (se längre ned i detta inlägg) med gedigna kunskaper i sitt ämne och som dessutom inte är ekonomiskt beroende av IPCC och dess alarmistiska inställning.

Ett av skälen till den stora spridningen av prognosdata ligger i att olika forskargrupper använder olika kompensationsfaktorer under årens lopp till att putsa  resultaten på klimatprognosprogrammen i paritet med verklighetens mätvärden. Detta empiriska sätt att justera en klimatmodell är visserligen förståeligt och har till synes någorlunda "fungerat" till att visa upp, fram till år 1995 men kan knappast anses byggt på avancerad vetenskap. Efter år 1995 har divergensen ökat till orimliga värden

                                            ______________________________

Den matematiskt någorlunda bevandrade inser, utan vetenskaplig hjälp, att de rader av sammanställningar av klimatprognoser, liknande nedanstående från ett stort antal forskare, antyder att mängden parametrar och sambandet mellan dessa är komplext. Spridningen pekar dessutom klart på att klimatmodellerna visar totalt felaktiga prognoser och därför är meningslösa att använda. Medelvärdet av  dessa blir knappast mer rättvisande, med tanke på att avvikelserna mellan de senare och medelvärdena från verkligt uppmätta temperaturer (de nedre blå och gröna kurvorna) är orimligt stora.

1305032625_spriddaskurar.jpg.46ffe94b001f299b9b5ecb1c2e303b62.jpg

 

EGNA BERÄKNINGAR KAN MÖJLIGEN KOMMA SANNINGEN NÄRMARE

Med utgångspunkt från känd andel koldioxid i atmosfären, uppmätt vid olika tidpunkter (50 års mellanrum) ser min sammanfattning ut som följer:

1514537620_Atmosfrklar.thumb.jpg.b7894c09e96b2aa54e63b16e64d08d94.jpg

Andelen koldioxid i atmosfären har jag lagt in i nedanstående graf (fig. 2). Dess funktionskurva bygger på ett logaritmiskt samband i vilket inkluderats beräkningar av solens värmestrålning genom atmosfären in mot jordytan och den som reflekteras tillbaka ut i världsrymden.

Skillnaden mellan instrålning och reflekterad värmestrålning vid jordytan utgör den växthuseffekt som håller jorden varm. Nettoeffekten anges i watt per kvadatmeter.

1317397902_ScreenHunter_2005Mar_0113_39.thumb.jpg.587ce95beb88ed8c6a8dd5db0393fe1c.jpg

Som syns av grafen (fig.2), motsvarar koldioxidtillskottet under de senaste 50 åren en ökning av växthuseffekten (genomsnittliga effekttillskottet) med ca. en watt per kvadratmeter (från 258 till 259 W). För att kunna översätta detta till temperaturdata, används Stefan-Boltzmans lag (fig.3). I motsvarande funktion (förstorad, fingraderad skala i fig. 4) har jag lagt in data för koldioxidens tillskott till växthuseffekten (1) och (2).  

970282606_ScreenHunter_2009Mar_0203_30.thumb.jpg.05bf105a4921a8a82fd97d32d9dd4a7b.jpg

Med reservation för precisionen i använda, kända funktioner, är dock intressant att konstatera resultatet (<0,3) stämma väl överens med verkligt temperaturintervall uppmätt mellan åren 1960 - 2010 som vanligen varierat i storleksordningen 0,25-0,30 grader Celsius.  Temperaturhöjningen sedan 1960 ligger just i storleksordningen 0,3 grader celsius.

Naturligtvis kunde man hitta anmärkningar i använda funktioner men de är såpass kända att särskilt stora avvikelser knappast behöver uppstå. Fig. 2 följer ett samband som kan tänkas bli förbättrat men det logaritmiska sambandet är klart och Stefan-Boltzmans lag är väl etablerad sedan lång tid tillbaka.

Etablerade klimatforskare (obundna av IPCC) brukar ofta komma in på kritik mot IPCC för dess naiva syn på utsläpp av koldioxid. Eftersom IPCC insett att inga andra utsläpp än koldioxid är meningsfulla att diskutera, har man med alla medel satsat på att popagera för en reduktion av koldioxidutsläppen till atmosfären, trots att större delen av det tillskott till växthuseffekten som koldioxiden kan ge, redan uppnåtts (framgår av fig. 2 genom den alltmer vågräta tangenten till kurvan).

Av fig. 2-4 ovan framgår detta tydligt (50 års utsläpp motsvarar mindre höjning av medeltemperaturen än 0,3 grader Celsius). Enligt gjorda beräkningar kommer från nu och framåt den ökade koldioxiden i atmosfären genom den logaritmiska effekten att bara kunna öka jordens medeltemperatur med max en grad celsius. Detta kräver dock (under förutsättning att beräkningarna är korrekta) först förbränning av allt kol som finns på jorden. 

Som Peter Stilbs påpekar (en av våra främsta klimatforskare):

"Klimatalarmism baseras i praktiken helt på tänkta förstärkningsfaktorer till en grundläggande förstärkt växthuseffekt från antropogen koldioxid som verkar via en ökad vattenavdunstning vid en höjd temperatur vid jordytan – en s.k. “positiv återkoppling”. Det finns goda argument för att effekterna snarare verkar i motsatt riktning, och det hela är avgörande för sakfrågan.

Det är högst vilseledande att hänvisa till “fysikens lagar” och “vår bästa kunskap” i samband med klimatmodellering – när man vid närmare betraktande ser att osäkerheterna i modellerares olika parametrar vida överstiger de temperaturtrender man tror sig ha observerat de senaste 100 åren. Dessutom är modellerna gravt förenklade och ofullständiga."

Vad professor Stilbs ovan antyder, tillsammans med rader av namnkunniga klimatforskare världen runt, är att de klimatmodeller som IPCC baserar sina prognoser på, saknar tillräcklig vetenskaplig kvalitet och sans. Bl.a. min enkla, stegvisa demo (fig.1-4) leder i riktning motsatt IPCC:s.

Vad skall den enskilde betraktaren egentligen tro... Vilken verklig agenda har IPCC med sin verksamhet? Vilken mening finns egentligen med den för klimatet meningslösa miljardrullningen? Resurser som kunnat användas för betydligt viktigare ändamål bl.a inom energiområdet med stora, framtida globala fördelar.

P.S.

Vad gäller sättet från IPCC:s sida att presentera resultat i den mest iögonenfallande formen, så visst har det oerhörd betydelse till att förstärka de alarmistiska budskapen och få den till största delen matematiskt okunniga publiken att anamma dessa. Därför talar man aldrig om siffror i storleksordningen:

- 0,04 % av atmosfären som består av koldioxid utan om 400 PPM

- 0,008 % ökning av halten koldioxid under 50 år utan talar om 80 PPM

Dessutom utformar man, kordinatsystemet i varje graf regelmässigt, i avsikt att i alarmismens namn,   kunna visa upp brantast möjliga kurva. Vad värre är att IPCC skamlöst fortsätter visa upp falska prognoskurvor, baserade på den ökade andelen koloxid i atmosfären, som om de vore rättvisande och styrande. Nog finns anledning att misstänka IPCC för utnyttjandet av skaran okunniga alarmister att hetsa upp, inför olika kampanjer till att påverka opinion och politiker. Vad vi nu tvingas bevittna, är enligt min mening sannolikt det största vetenskapligt, globala svek som mänskligheten någonsin utsatts för. Därigenom går resurserna i fel riktning till ett meningslöst experiment med att i atmosfären reducera fortsatta koldioxidutsläpp med på sikt, globalt oerhört negativa effekter.

 • Gilla 2
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
 • Peter B locked this ämne
Gäst
Detta ämne är nu stängt för ytterligare svar.

×
×
 • Skapa nytt...