HelgeK

2019 års Förvillare!

Recommended Posts

Jag   googlade efter kritiker som är motståndare till IPCC,  Jag hittade var en annons för Klimatrealisterna, och där fanns ett namn som är känt bland de som är intresserad av lobbyister Ingemar Nordin prof. emeritus(Känd för lobbyism för bl. a.  tobaks företag).

Jag är övertygade att jag skulle hitta ett antal "kända personner". Så Nils jag tvekar inte för en sekund på vilken sida det finns köpta röster...

https://www.klimatupplysningen.se/om-oss/stockholmsinitiativetsstyrelse/

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
On 2020-01-13 at 22:16, HelgeK sade:

tvekar inte för en sekund på vilken sida det finns köpta röster...

På alla sidor, det kan vi nog vara säkra på!

Klimatområdet är det för närvarande mest debatterade av alla, med stora kapital inblandade. Oljeindustrin är säker i ett för den viktigt avseende  - att behovet av fossila bränslen - så länge de finns att utvinna - till sista droppen kommer att fortsatt generera stora intäkter.

Oljeindustrin är samtidigt medveten om att den inte kan stå utanför och titta på. Alla inblandade vet dels vilka kanaler de kan använda för att förmedla kapital för vidare studier som i längden kommer att ge industrin allt större fördelar, dels hur framtiden kommer att se ut. De beräkningar som presenterats om energibehoven under kommande år, visar att icke-fossila bränslen eller energisystem i övrigt kommer att vara mycket kostnadskrävande och inte möjliga att under lång tid framåt fylla de alltmer ökande behoven. 

Oljejättarna har under många år haft omfattande forskning i egen regi. De kan avsevärt mer än IPCC om världens energisituation och vet att de inte behöver vara oroliga. Allmänt känt är att IPCC:s köpta forskare - de enda som får tillgång till de stora forskningspengarna - aldrig kan framföra annat än det de är tillsagda att koncentrera sig på. Det innebär bl.a. att i sina kalkyler bortse från molntäckets och luftfuktighetens  betydelse och inte minst solens (statistiken bakom solfläckarna relativt de globala temperatursvängningarna) betydelse. De 0,01 procentens ökning av andelen gas i form av koldioxid i atmosfären talar, från vetenskaplig synpunkt för att de från IPCC fristående klimatforskarna sannolikt har rätt (att den globala temperaturökningen har marginellt samband med koldioxiden).  

Att det är något skevt inom klimatforskningen är uppenbart. Inom all sund forskning måste alla parter kunna stråla samman och möta varandra i en öppen debatt. Konsensustänkandet representrerar motsatsen till modern forskning. Detta passar oljeindustrin som hand i handske. Verkligheten kan dock inte länge till tystas ner - att koldioxiden visar sig ha mycket liten betydelse för den globala temperaturen.

Vi kan redan se att klimatprogrammens prognoser slår mycket krafigt fel i förhållande till de verkliga temperaturmätningarna och om de forskare har rätt, som hävdar att jorden egentligen snart är på väg in i en 40 - 50-årig nerkylningsperiod,  kommer hela miljörörelsens alla klimatalarmister att tystna. Då kommer oljeindustrin att återvinna sin topposition. Den kan då visa att nuvarande miljöåtgärder (som går ut på att begränsa koldioxidutsläppen) motverkat syftet att rädda jorden. Då kommer behovet av ytterligare stora energimängder att åter tala för maximalt utnyttjande av resterande oljefyndigheter - inte minst till att skapa energi för matvaruproduktionen till jordens växande befolkning. 

Kommande årtionden  kommer att bli mycket intressanta för er yngre överlevande.      

 • Tack! 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
8 timmar sedan, Nils Engström sade:

Kommande årtionden  kommer att bli mycket intressanta för er yngre överlevande.  

Närliggande miljöhot som förorening av grundvatten, plastbaserade kemikalier i världshaven, EMF-bestrålning samt att flygande insekter tycks bli ett minne blott 2030 borde intressera mer än en ickefråga. Men tyvärr kan man inte göra big buissness på ett reellt hot.

När några tusentals miljarder bytt ägare och det inte går att komma längre i klimatintäkter och beskattningar kommer man bara att avsluta det hela med:  "simsalabim...nu har vi räddat klimatet"   Sedan övergår man åter till olja som då har nya ägarstrukturer.

 • Gilla 2

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

ANALOGIN KOST vs. KLIMAT finns all anledning att ta upp i denna tråd om förvillelser.

Mina egna förvillelser inleddes, när jag insåg att det metabola syndromet tagit mig i besittning (hösten 2016, våren 2017, ja naturligtvis tidigare men när jag då insåg att jag borde göra något åt saken), började jag studera det till synes mest sunda kosthållet i riktning växtbaserad föda. Ett av skälen till den inriktningen hade rent statistisk grund. Den övervägande andelen sajter på Internet (vetenskapligt- eller hälsokostinriktade) berörde just det sunda i att äta frukt och grönsaker och att lämna den animala kosten.

Efter att ha lyssnat av en lång rad videor med veganprofeternas lockrop och plöjt igenom det forskningsmaterial som fanns tillgängligt, kom jag relativt snabbt fram till att den bärande principen bakom t.ex. den renodlade veganismen till stor del liknade ett religiöst mässande med stor andel tyckande. Någon klar relation mellan föda och metabolism, från rent vetenskaplig synpunkt, saknades - veganismen uppfattade jag mer och mer vara styrd av entusiastiska tillskyndare av en viss diet än av seriöst inriktade vetenskapsmän.

Egentligen kan jag inte  direkt påminna mig att vid den tidsperioden ha annan uppfattning av begreppet LCHF än som ytterligare någon form av diet för troende, som jag inte lade särskild vikt vid. Det var först efter att av en slump ha lyssnat av en video med Andreas Eenfeldt som intervjuare, som jag såg den stora skillnaden i sättet att förklara de metabola sambanden med kosten jämfört med entusiasterna bakom den växtbaserade maffian. Andreas öppnade direkt mina ögon för de metabola sambanden och förklaringarna bakom mitt eget metabola syndrom stod plötsligt fullständigt klara. Vad annat med sådana strålande personligheter, vid sidan av Anreas själv, som Ron Rosedale, Robert Lustig, Aseem Malhotra, Eric Westman, Jason Fungs, Stephen Phinney, Sarah Hallberg, Tim Nokes (den senare som svängde om i kostfrågan med sin egen diabetes 2 i bakgrunden), för att bara nämna några, som jag inledningsvis fastnade för.  En krets personligheter som i min intressekrets sedan 2017 utvidgats till att omfatta ett femtiotal begåvningar med en centralt bärande inriktning: Hur man på bästa sätt tillfredsställer kroppens metabola system och därmed i nästa steg kroppens celler.

För att återgå till analogin mellan klimativrarnas sätt att agera och veganismens företrädares, som jag egentligen främst ville poängtera, finns stora likheter. De växtbaserade intresseorganisationernas (vegan/vegetarianinriktade) understödjare är naturligtvis den ekonomiskt inriktade matvaruindustrin, grönsaks- och fruktkartellerna, bageriförbunden och inte minst läkemedelsföretagen som tjänar på att hålla människor lagom sjuka och läkemedelsberoende.

Vad är det som vi på detta forum klart kan se, jo att de ekonomiska intressena för jordbruksprodukter och läkemedel, där de stora pengarna ligger, alltför länge tillåts fritt styra kostdebatten och dietiströrelsen. T.o.m. så långt att  den senare övergått till att i stor utsträckning strunta i vad som egentligen deras medlemmar utbildats till (för människors bästa) och istället propagera som medlemmar i klimatrörelsen att få t.o.m. Greta att uppmana folk att bli veganer.

Vad som nu sker, är att oljeindustrin fått IPCC att inrikta intresset på utsläppen av koldioxid - en förvillelse på mastodontiskt hög nivå, som gör att ett stort antal stater satsar stora kapital på att begränsa koldioxidutsäppen istället för att koncentrera sig på nersmutsning av hav, vattendrag och jord.  Det som i sammanhanget koldioxid sker i Sverige har globalt sett inte minsta betydelse, t.ex. pratet om övergång till elfordon visar sig hittills inte innebära annat än negativa effekter. Den kapitalstarka lilla köpekretsen för elbilar kommer inte att betyda minsta framsteg i miljöhänseendet. Hur många har ekonomisk möjlighet att byta bilbatteri vart sjunde år till ett värde av halva fodonets kostnad.

Framtidens energiproduktion kommer sannolikt att ske via fusionsreaktorer, som avses ge närmast obegränsad mängd ren energi. Dit borde utvecklingsresurserna styras, innan  köldperioden börjar närma sig, som den historiskt gjort upprepade gånger efter en istid. Senste decenniers temperaturmätningar antyder att en perod av avkylning kan komma att inledas inom en snar framtid. Till vad nytta har "Greta-röresen" då medfört?

 

 • Gilla 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Jag tänker inte ge mig in i klimatdiskussionen. ;) Men, Nils när det gäller elbilar är du definitivt ute och cyklar. ;) Elbilar och batterier har utvecklats något enormt de senaste åren och fortsätter utvecklingstakten på samma sätt så är min spaning i alla fall att  självkörande elbilar kommer vara det normala inom 10-15 år. (Din argumentation bygger på att teknikutvecklingen skulle stanna exakt där den är idag, inte en speciellt sannolik teori)

image.png

 • Gilla 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

 Nils du skriver:

"Vad som nu sker, är att oljeindustrin fått IPCC att inrikta intresset på utsläppen av koldioxid - en förvillelse på mastodontiskt hög nivå, som gör att ett stort antal stater satsar stora kapital på att begränsa koldioxidutsäppen istället för att koncentrera sig på nersmutsning av hav, vattendrag och jord."

               Det är desinformation av modell större. Jag har länkat till Forbes och Guardian där det visas att oljebolagen satsar stora pengar på att motverka IPCCs förslag till åtgärder. Du låtsas inte om det. Varför kan man undra.Dit agerande går inte ihop. Du påstår att oljebolagen har bestämt IPCCs  agenda.Men du vill inte alls diskutera de pengar som oljebolagen satsar på att motverka IPCCs förslag. Märkligt.

För den som är intresserad av vetenskap om klimatet så är det här en bra sida:  https://www.smhi.se/klimat/ipcc/ipcc-resultat  

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
10 minuter sedan, Peter B sade:

när det gäller elbilar är du definitivt ute cyklar.

Fast isåfall inte ute med elcykel! 😇

Fortfarande och lång tid framåt kommer dock batteriproblemet att vara stort, såväl vad gäller livslängd och  kostnad som kapacitet (körlängd per laddning). Hur kommer man förresten att värma upp norrlänningarnas bilar under vintrarna och var finns laddningsstationerna?

Visst kommer nog utvecklingen att möjliggöra stor andel elbilar i framtiden men det kommer att ta mycket lång tid. Framför allt med tanke på kostnaderna för bilinköpet och servicenätet. Vad gäller elbilarnas inverkan på Sveriges koldioxidutsläpp kommer det, i förhållande till den globala uppvärmningen, att bli försumbar - särskilt som koldioxiden sannolikt har liten betydelse.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
31 minuter sedan, HelgeK sade:

oljebolagen satsar stora pengar på att motverka IPCCs förslag till åtgärder

Visst, det gör de mot den bakgrund att oljeindustrin länge bekostat egen forskning på klimatområdet. Kunskapen har man och i ett tidigt skede såg man till att få in viktiga representanter i IPCC. Överraskningarna kommer med all säkerhet att i olika avseenden inom något decennium  visa sig.

Det intressanta i sammanhanget är till syvende och sist frågan om koldioxidens betydelse. Ingenting säger att prognoser via grovt felaktiga, datoriserade klimatmodeller i längden kommer att kunna användas till att hålla fast vid klimathysterin, när verkligt uppmätta globala medeltemperaturer går i annan riktning. Vi har bara att vänta på, när samma princip som i det militära kommer att tillämpas (att om karta och terräng inte stämmer överens, då gäller terrängen). Dvs. om klimatmodeller och verkliga temperaturmätningar inte stämmer överens då gäller verkligheten.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Jag går inte in på klimataspekten... men de flesta problemen med elbilar som du pekar på har redan en lösning eller så pekar teknikutvecklingen på att lösningar kommer finnas. Du gillar ju grafer så jag bifogar några nedan. ;)

image.pngimage.png
Räckvidd för några elbilar

 

image.png

 • Gilla 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
1 timme sedan, Peter B sade:

1. Jag går inte in på klimataspekten...

2. ...men de flesta problemen med elbilar som du pekar på har redan en lösning eller så pekar teknikutvecklingen på att lösningar kommer finnas. Du gillar ju grafer så jag bifogar några nedan. ;)

1. Den är egentligen mest intressant, särskilt som koldioxiden är på tapeten.

2. Intressant sammanställning fast min Toyota, som alltigenom fungerat perfekt, får nog bli kvar ett tag till. Vem av oss som först går till skrotning, beror på LCHF och min påbörjade träning/tyngdlyftning resp. telomerernas eventuella längdjustering (förhoppningsvis förlängning via rött kött, som i en studie visade sig vara det enda i kosten som innebar positiv effekt).🏋️‍♀️

 • Gilla 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

På detta forum har vi ofta talat om skillnaden mellan korrelation och kausalitet. Skillnaden känner flertalet av forummedlemmarna väl till.

Det grundläggande minimikravet bakom intresset för studier runt eventuell kausalitet mellan två tänkbara faktorer i ett samband  är att  åtminstone någon form av klarlagd korrelation är observerbar.

I klimatsammanhanget har under senare decennier alltmer visat sig att den korrelation som man i använda, datoriserade klimatmodeller tidigare ansåg föreligga mellan förändringarna i atmosfärens koldioxidhalt och den globala medeltemperaturen, alltmer började avvika från verkligheten. Härunder kan man följa hur felen gestaltades:

Den röda kurvan avser medeltalet av klimatmodellerna, de blå punkterna verkliga temperaturmätningar mellan åren 1977 till 1997. De olika klimatmodellerna har så här långt i åratal justerats för att någorlunda stämma överens med de verkliga temperaturkurvorna.

915228080_ScreenHunter_1883Jan_1609_33.jpg.875483f77d60d8807a9131a0a429dfbd.jpg

Kurvorna härunder visar att skaran i klimatmodellerna alltmer avviker från verkligheten:

 

913297502_ScreenHunter_1884Jan_1609_35.thumb.jpg.51761e21d8fde456bd05dc5e4f4e1528.jpg

Istället för att de s.k. 97 procenten konsensusvetenskapsmän i detta läge borde släppa in sina "motståndare" i debatten om de uppenbara felprognoserna, väljer man att fortsätta hävda att klimatmodellerna är mer rättvisande än verkliga mätvärden!!!! Mer och mer börjar detta likna de hundratals forskare som i ett gemensamt dekret visade sin konsensus vad gällde Einsteins relativitetsteori (att de underkände den) medan verkligheten kort därefter visade att han hade rätt.

Den blå heldragna linjen visar prognosen enligt de ryska forskarnas klimatmodell som helt avviker från övriga modeller som IPCC utgår från i sina förutsägelser men väl sammanfaller med de verkliga mätningarna.

 

SLUTSATSEN

Viss liten variation i den globala temperaturen finns, som överensstämmer med det man vet händer efter varje istid men att hittills använda klimatmodeller saknar relevans, står fullt klart.

 • Gilla 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
8 timmar sedan, HelgeK sade:

Det här bevisar väl ingenting? Vi har (minst) två möjliga scenario:

1. Naturskyddsföreningen har rätt. 

2. Naturskyddsföreningen har gått på myten om klimatförändringarna och upprepar bara vad ev. lobbyister vill ha fram. 

Vilket är det? 

 • Tack! 2

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
3 minuter sedan, Lasse-hatten sade:

Vi har (minst) två möjliga scenario:

 

Klimatdebatten, som jag ser det,  har kommit att handla om två parametrar:

1. Den ökade globala uppvärmningen - finns den?

2. Beror (1) främst på de ökade koldioxidutsläppen?

På (1) kan alla vara överens - en liten ökning av den globala medeltemperaturen har uppmätts under årens lopp - en naturlig process efter den senaste istiden.

På (2) kan alla klimatforskare också vara överens - att koldioxid är en av de faktorer som deltar i processen att hålla temperaturen på jordklotet på en nivå som passar animaliskt liv resp. växtligheten igång. Det mest sannolika enligt de teorier och mätresultat som uppmätts är dock att andelen faktorer som främst står för stabiliteten i regleringssystemet domineras av:

- solen (utstrålningens beroende av solfläcksaktiviteten är statistiskt klarlagd och därmed en viktig faktor att räkna med för vad som händer på jordklotet.

- molnen som täcker jordklotet

- luftfuktigheten

- isarnas avsmältning (allt mindre reflekterande ytor)

- vulkanutbrotten

- luft- och havsströmar

Vissa tecken tyder på att koldioxiden bara ingår i systemet med i storleksordningen 5 till 10 % eller mindre. Hur det än står till med den saken, är en sak fullständigt uppenbar: Dagens datoriserade klimatmodeller med något undantag har slagit helt fel. IPCC:s har, trots dessa fakta, fortsatt skrämseltaktiken, genom att peka på utfallet från en bred skara felaktiga klimatmodeller av vilka man beräknat ett genomsnitt som därför också är felaktigt.

Vad HelgeK förmedlar, är fakta runt andelen olika utsläpp. Säkert korrekta siffror men berör sådan statistik som egentligen inte har med den huvudsakliga frågeställningen att göra - kan i varje fall inte förbättra de grundläggande problemen med de drastiska felen i befintliga klimatmodeller och deras genomgående prognosfel.  

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
On 2020-01-14 at 18:58, Nils Engström sade:

 telomerernas eventuella längdjustering (förhoppningsvis förlängning via rött kött, som i en studie visade sig vara det enda i kosten som innebar positiv effekt).🏋️‍♀️

Ingen pratar om telomerer längre, det är Horvath klockan som gäller 😉 . Hör väl egentligen hemma i Marias Epigenitiktråd. 

Jag skulle nog också hålla fast vid bensin-toyotan 5 år till. 😉

 • Gilla 2

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
2 timmar sedan, Peter B sade:

det är Horvath klockan som gäller

Det här är den klocka jag håller mig till: attachment.php?id=1628

...hålla fast vid bensin-toyotan 5 år till.

Fast då har jag passerat 90-strecket! Dock är min syn, hörsel och reaktionsförmåga (som du sett exempel på - via nättestet) fortfarande utan anmärkning, så körförmågan är det inget fel på (ännu)!

P.S. Visst har jag GPS men hittar målet utan dess hjälp!

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

I klimatdebatten finns uppenbarligen två skilda fraktioner:

1. "97 %"  IPCC-anknutna forskare eller troende 💰:fun:

2. "3 %" icke-IPCC-troende, klimatmedvetna forskare. 😇

Sedan följer vi övriga intressenter:

(1). Flertalet journalister, politiker, och människor i övrigt som låter sig påverkas av att koldoxidhalten sedan 1750 ökat från i storleksordningen 300 PPM till nutida 400 PPM. Det är till denna grupp "initierade" som Greta hänvisar - för säkerhets skull som; "lyssna inte på mig, lyssna på forskarna"

(2). De som ser motsvarande ökning i procentuellt mer gripbara termer från 0,03 % till 0,04 % och uppfattar ökningen 0,01 % relativt hela atmosfären som en ringa grund för klimarhysteri, särskilt med tanke på att redovisade klimatmodeller visat sig ha orimligt stor spridning och genomsnittet ge helt felaktiga temperaturprognoser jämfört med verkliga temperaturmätningar. Dessutom anser många att alla varningar decennium efter decennium om att "katastrofen som skall komma inom en tioårsperiod" inte inneburit "utlovat" scenario och att forskning med  prognoser hittills därför  visat sig otillförlitliga. En del av oss har t.o.m. hört liknande katastrofuttalanden ("om tio år kommer situationen att bli katastrofal") under varje decennium sedan år 1950 fram tills nu. På den tiden talades i de katastroftermerna redan om 0,5 graders global temperaturhöjning skulle ske (nu talas i termer runt 2 grader).

P.S.

Det som grupp (2) är mest kritisk till är att IPCC:s klimatforskare tycks tro att konsensus skulle vara den viktigaste grunden för vetenskapligt arbete. Det innebär att inga av IPCC:s trogna drabanter tillåter sig eller tillåts ta upp en öppen diskussion om t.ex. de uppenbart felaktiga klimatmodellernas prognoser med representanter från forskargrupp 2, därför inga inbjudningar till de senare. Grupp 1 har f.ö. konsekvent  avböjt (inte tillåtits av IPCC) att anta inbjudningar i motsatt riktning. 

 • Gilla 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

IPCC är en FN organisation, som bildades 1988 av Meteorologiska världsorganisationen(https://public.wmo.int/en/our-mandate ) och UNEP(FN:s miljöprogram)Sehttps://www.unenvironment.org

Läs en kort historik. T. ex. 2007 delade IPCC Nobelsfredspris med Al  Gore: https://www.ipcc.ch/about/history/  i Sverige är det SMHI som har hand om klimatforskningen.https://www.smhi.se/klimat Det sker vid Rossby Center.Se:https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning/om-oss-rossby-centre-1.308   Se också: https://www.ucsusa.org/resources/ipcc-who-are-they

        Att det skulle vara oljebolagen som lanserat teorin "att det är oljebolagen som hittat på att det är koldioxiden som styr klimatet" har jag inte hittat något som tyder på. Tvärtom .

Däremot har jag tidigare visat artiklar som talar om att oljebolag lägger ut mycket pengar för att hindra att IPCCs planer genomförs.

Se: t.ex. https://www.theguardian.com/business/2019/oct/24/fossil-fuel-big-five-spent-251m-lobbying-european-union-2010-climate-crisis         Eller varför inte: https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2019/03/25/oil-and-gas-giants-spend-millions-lobbying-to-block-climate-change-policies-infographic/#1809e12c7c4f   Två ganska olika tidskrifter med olika läsekrets, men tydliga  om oljebolagensförsök att sabotera IPCCs arbete.Se även : https://www.motherjones.com/environment/2015/07/no-earth-not-heading-mini-ice-age/ och även  https://fof.se/blogg/industrilobby-mot-klimatforskning   Jag länkade också till en gammal tobaks lobbyist, som  blivit "klimatförnekare".  

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
On 2020-01-17 at 02:50, HelgeK sade:

"klimatförnekare"

Ett begrepp som totalt förlorat sin betydelse, så som det numera vanligen används.

Den grupp seriösa vetenskapsmän som av IPCC och dess bundsförvanter benämns klimatförnekare har:

1. inte i något fall som jag känner till förnekat att en viss, relativt liten global uppvärmning finns utöver den normala. Någon anledning att förneka faktum finns naturligtvis inte, eftersom klara belägg  i form av verkliga uppmätningar är allmänt kända. Man brukar anse att den globala medeltemperaturen skulle ha legat i storleksordningen 30 grader lägre än nu, om nuvarande temperaturreglering inte funnits. Därav anses koldioxiden stå för ca. 3 grader. 

2. alltså korrekt hävdat att små temperaturhöjningar i tillägg (räknade i tiondels grader) kan tillskrivas koldioxidökningen. Större ökningar (upp till två tre grader) bör rimligen relateras till övriga dominerande faktorer (luftfuktighet, moln, vulkanutbrott, frekvensen solfläckar) - viktigt alltså att uppge de senare vara  dominerande. Storleksordningen av den extra temperaturökningen som beror på de ökade koldioxidutsläppen är själva grundfrågan. IPCC är i detta avseende helt enkelt inte ärligt ute, när prognoser om ökande medeltemperaturer i framtiden på 2-4 grader tillskrivs enbart de ökade koldioxidutsläppen.

3. påpekat de verkliga faktaförnekarna vara just de forskare som är knutna till IPCC, som trots redovisade,  uppenbara felprognoser fortsatt hävdar de datoriserade klimatprogrammen vara bättre prognosinstrument än extrapolering av verkligt uppmätta temperaturdata.

4. visat faktaförnekarna enligt (3) helt ovetenskapligt utgå från att medeltalet av den vida svärm grafer som förelåg under åren 1977 till 1997 skulle bevisa att korrelationen mellan  koldioxidutsläppen och uppmätta temperaturdata också innebar kausalitet.

5. påpekat att kausalitet enligt (4) inte kan anses belagd enbart av det skälet att två till synes korrelerande parametrar kan observeras (där den ena består av osäkra progosdata). Trots detta fortsätter IPCC hävda kausalitet föreligga även för tiden mellan år 1997 och 2020. Detta trots att tidigare korrelation helt spårat ur (yvigheten på använda klimatmodellers prognoser blir allt större. I sig utgör detta istället ett klart bevis för att prognosmodellerna i sin helhet bygger på falsk grund och att påståendet om kausalitet mellan prognoser och verkligt temperaturutfall inte längre existerar (har i verkligheten aldrig existerat). 

Kausalitet

I t.ex. medicinska sammanhang är kraven på begreppet kausalitet t.ex. enligt Bradford Hills kriterier mycket stränga. För att få en uppfattning om innebörden av dessa - kika gärna på:

https://forum.kostdoktorn.se/topic/12665-ägg-kyckling-och-prostatacancer/?do=findComment&comment=149638

Intressant är kriterierna 2 (samstämmighet) och 7 (lycktstolpskriteriet) som i IPCC:s studier definitivt inte tas hänsyn till.

Kriterier anpassade för andra vetenskapliga sammanhang - i detta fall klimatforskningen - måste också vara stränga. Utgångspunkten för IPCC har främst varit att sätta likhetstecken mellan korrelation och kausalitet (koldioxid/globaluppvärmning), som det såg ut under åren 1977 till 1997. Man har dock inte i något avseende kunnat visa kausalitet ens då föreligga -  speciellt inte under tiden 1997 till 2020 då korrelation inte längre fanns att utgå från. För IPCC utförd forskning uppfyller enligt min mening inte de mest grundläggande kriterierna för kausalitet. Detta har många seriösa klimatforskare påvisat men genom att IPCC låst debatten till sin egen konsensusgrupp, har sund, öppen vetenskaplig debatt inte kunnat ske med alla vetenskapsmän på området samlade.

P.S.

Den stora spridningen av resultat enligt använda klimatmodeller visar mycket dålig samstämmighet (samstämmighetskravet negligeras), vilket inte bara innebär att stor osäkerhet på forskningsområdet råder - detta pekar på stora fel.  Tron på en graf om framtida utveckling byggd på medeltalet av ingående felkurvor (att dessa därigenom skulle bli mindre felaktiga) är mycket allvarligt. Man ser här hur EU på felaktig grund strävar efter en utsläppsreglering vad gäller "livets gas" som kräver oerhörda, orimliga årliga investeringar. Detta beror på att EU:s politiker inte ifrågasätter den vetenskapliga obalansen och begränsade öppenheten inom IPCC.

I fallet USA som bryter klimatavtalet, görs det av motsatta skäl, som innebär att staten tillkallar alla vetenskapliga åsiktsinriktningar för att få en balanserad bild av läget (så sker inte i Sverige eller EU i sin helhet. I fallet Kina kanske man skriver på ett avtal men samtidigt bryter det genom att i oerhörd utsträckning bygga ut sin kolkraftenergi. Oavsett EU:s ansträngningar kommer därför verkan av alla kostnadskrävande åtgärder att drunkna i det som sker i Kina och USA - allt till priset av minskad konkurreskraft för EU:s länder. 

EFTERSKRIFT SOM KLART VISAR VANSINNET I DAGENS KLIMAT/ENERGIDEBATT

Oavsett vilka synpunkter som i slutändan kommer att vinna störst gehör i klimatfrågan, är det en faktor som våra politiker garanterat inte förstått konsekvenserna av t.ex. talet om att inom 25 år ha en fossilfri bilpark dvs. övergå till elbilar - en fullständigt orimlig tanke (som redan den kräver utökad elproduktion motsvarande två kärnkraftverk).

Mig förefaller den svenska skolans bristande förmåga att lära ut matematik  också ha påverkat våra politiker.  Speciellt representanter inom det för Sverige mest skadliga politiska partiet - miljöpartiet. Det finns av flera skäl inte minsta möjlighet till att klara de energibehov som Sverige kommer att möta, om man håller fast vid sin orimliga energiplanering. När man mot den bakgrunden hör svenska regeringsrepresentanter svamla om överskott i elenergi och samtidigt lägga ner kärnkraft blir man bedrövad. 

                                        ___________________________

Vad man än kan säga om Björn Gillberg, finns en sak som han kan - det är att räkna rätt. I videon här under framgår klart vad jag menar med det blåstilta!

https://www.youtube.com/watch?v=0dXMZfl5sEI

 

 • Tack! 2

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

HelgeK! Problemet med förstärkningseffekten via vattenångan är att det är en teori, som visat sig inte ge de effekter man tidigare hävdat (dessa har ingått i algoritmerna bakom klimatmodellerna) - ett av skälen till att dessa visat så stora fel. Meningslöst alltså att fortsätta framhålla dessa fel inte existera. Mycket sannolikt är att ökad luftfuktighet, med följande ökad molnbildning (genom ökad reflexion av solinstrålningen) utgör en kompensation som upphäver förstärkningseffekten.

Kraven på innehållet i biobränslen etc. representerar bara följden av de felaktiga klimatmodellerna och tron på möjligheterna att därigenom upphäva en del av klimatproblemen.

De i slutändan viktigaste fakta att utgå från är just en extrapolering av VERKLIGHETEN under senare decennier, inte att låta konglomeratet av teorier, som den yviga skaran klimatmodeller utgått från, ses som verklighet, eftersom de visat sig slå fel. Det framgår ju tydligt genom avvikelserna i prognosmodellerna jämfört med verkligt uppmätta globala temperaturmätningar.

Varför är det då så viktigt att utgå från verkligheten? Jo av det enkla skälet att de enorma kostnader som okunniga politiker nu belastar EU-länderna med, när det gäller att dra ner på koldioxidutsläppen, just bygger på felaktiga prognosmodeller. I det ekonomiska vansinnet ligger att USA, Kina och stora delar av Asien med de stora krav på ökad energiförbrukning som där finns för att tillfredsställa utvecklingskraven, kraftigt bygger ut sina kolkraftsanläggningar. Resultatet för EU? En kraftigt försämrad konkurrenskraft med mycket stora risker för minskade utvecklingsresurser till att effektivisera utvecklingen av effektiva energisystem.

För svensk del, som redan ligger i topp, vad gäller koldioxidkontot, har de globala vinsterna under ett decennium beräknats motsvara en veckas utsläpp i Kina, där man i rasande takt satsar på energin från kolkraftverk! Från matematisk synpunkt en horribel obalans. För EU i sin helhet kan liknande statistiska jämförelser göras.

Vad man istället borda satsa kapitalet på, vid sidan av begränsningen av utsläpp i havet och förstörelsen av våra jordar,  är utbyggnaden av nya former av energisystem för framtida användning (fusionsreaktorer, högeffektiva kärnkraftverk etc.) istället för nuvarande verkningsgrad för kärnbränslet på kanske två procent utvecklat till i storleksordningen 60%). Den utvecklingen kommer att ta några decennier men för det finns gott om tid. Resultatet av sådana åtgärder skulle vara mångdubbelt mer betydelsefulla för det allmer befolkningstäta jordklotet än de pengar man nu kastar i sjön.

Inte minst livsmedelsförsörjningen på den animaliska sidan, borde vara ett viktigt område att satsa på - inte som Greta vädjar om - att mänskligheten borde övergå till veganism.

 • Gilla 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Du anger INGEN källa till dina påståenden. Hur kommer det sig?   :

"HelgeK! Problemet med förstärkningseffekten via vattenångan är att det är en teori, som visat sig inte ge de effekter man tidigare hävdat (dessa har ingått i algoritmerna bakom klimatmodellerna) - ett av skälen till att dessa visat så stora fel. Meningslöst alltså att fortsätta framhålla dessa fel inte existera. Mycket sannolikt är att ökad luftfuktighet, med följande ökad molnbildning (genom ökad reflexion av solinstrålningen) utgör en kompensation som upphäver förstärkningseffekten".

 

Här är en länk från Naturvårdsverket: https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Darfor-blir-det-varmare/Vaxthuseffekten-forstarks/ Ett citat ur den artikeln:

Atmosfären består till nästan 99 procent av syre och kväve, och båda dessa gaser släpper fram värmestrålning, även kallad infraröd strålning, lika lätt som de släpper fram ljus.

I mindre mängder innehåller luften också gaser som delvis är ogenomskinliga för infraröd strålning. Dessa gaser fångar upp (absorberar) en hel del av värmestrålningen från jordytan. Den värmestrålning som absorberats skickas snabbt ut på nytt, men inte bara mot rymden utan i alla möjliga riktningar, även tillbaka mot jorden.

Värmeenergin i retur från atmosfären

Mycket av den värmeenergi som jordytan har försökt bli kvitt genom att stråla ut den mot rymden kommer på så sätt i retur från atmosfären. Jordytan tar alltså emot energi inte bara från solen utan också från luften, och den blir därför betydligt varmare än den skulle ha blivit om luften inte hade funnits.

Det är denna extra uppvärmning som vi kallar för växthuseffekten – atmosfären håller kvar värmeenergin från solen ungefär som glasväggarna håller kvar värmen i ett växthus. De gaser som fångar upp värmestrålning och därmed bidrar till växthuseffekten kallas växthusgaser.

 

K-vaxthuseffekten-1.gif

 

Växthuseffekten är en förutsättning för liv på jorden

De viktigaste växthusgaserna i jordens atmosfär är vattenånga, koldioxid, metan och dikväveoxid (lustgas). De finns i luften sedan gammalt och åstadkommer på så sätt en kraftfull naturlig växthuseffekt. Utan den effekten skulle det ha varit 35 grader kallare på jorden än det är i dag, och då hade förmodligen inget liv kunnat utvecklas här.

Växthuseffekten i sig är alltså inget problem, tvärtom. Problemet är i stället att människan förstärker effekten genom att släppa ut växthusgaser i luften. Luftens koldioxidhalt har ökat med ungefär 50 procent sedan förindustriell tid, och den fortsätter att stiga med ungefär 0,5 procent per år. Mängden dikväveoxid har ökat med ungefär 20 procent, och metanhalten med över 150 procent. Det är därför temperaturen på jorden nu stiger i snabb takt.

Vattenånga är den viktigaste växthusgasen

Vattenångan är den allra viktigaste växthusgasen i atmosfären – den står för åtminstone tre fjärdedelar av den naturliga växthuseffekten. Luftens innehåll av vattenånga påverkas inte direkt av människan utan är i stället mest beroende av temperaturen. Ju varmare det är, desto mer vatten i ångform kan finnas i atmosfären och desto mer vatten avdunstar från jordytan och blir till ånga i atmosfären. Varje temperaturhöjning – oavsett vad den beror på – leder alltså till att vattenångehalten ökar i luften och att växthuseffekten därigenom förstärks. Då stiger temperaturen ännu mer – det blir med andra ord ”rundgång” (i vetenskapliga sammanhang talar man om ”positiv återkoppling”). På indirekt väg kan människan därför trots allt påverka vattenångan och dess uppvärmande effekt. När vi exempelvis släpper ut koldioxid och därigenom höjer temperaturen på jorden blir följden att även vattenångehalten stiger.

Det finns också andra slags positiva återkopplingar som förstärker växthusgasutsläppens inverkan på klimatet. På egen hand uppskattas en fördubbling av luftens koldioxidhalt bara kunna värma upp jorden med drygt en grad, men med återkopplingarnas hjälp uppskattas uppvärmningen, till följd av en sådan fördubbling", i själva verket kunna bli omkring tre grader."

 

Här är en länk till en Aftonblads artikel, där de anger vad ICPP ansåg 2007:   "Enligt FN:s klimatpanel IPCC kommer medeltemperaturen troligtvis stiga med mellan 1,8 och 4 grader de närmaste hundra åren, men i värsta fall kan det bli så mycket som 6,4 grader" Se: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/zLOmPO/jorden-varms-upp-snabbare-an-beraknat

    Nils du verkar bara tro på oljebolagens desinformations lobbyister. Är det skälet till att du inte anger några källor för dina uppgifter? 

 

För er som läser här, och undrar vad som är rätt och fel. En sak som är väldigt viktig är, att vill ni veta vad IPCC påstår, så läs på där ni får rätt information. IPCC är ett FN-organ, och i Sverige är det SMHI som representerar IPCC. Se https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/ny-specialrapport-fran-ipcc-havet-och-kryosfaren-i-ett-forandrat-klimat-1.152232    De har massor information som man måste ta del av om man skall kunna bilda sig en egen uppfattning om frågorna. IPCC har organisationer som arbetar med rapporter, om de egna landet bl. a. Det är mycket att ta hänsyn till när de gör sina rapporter. Läs på om det.Det finns mycket att lära.   

Oljebolagen lägger ner mycket pengar på att hindra, att IPCCs förslag genomförs, för om oljebolagens försäljning går ner, så minskar bolagens vinster, och då blir det kritik mot ledning och styrelse. Aktieägarna kanske blir oroliga, och vill ha ledningen utbytt. Det är följden av den så kallade kvartalskapitalismen. Där det gäller för bolagsledningen att vara aktiv. Då är det nära till att göra som oljebolagen bevisligen gör. De desinformerar om vad IPCCs åtgärder, och vad de kommer att leda till, för att de inte vill att deras försäljning skall minska. Men elda upp fossila bränslen är inte bra för klimatet. Alla länder som deltar i IPCC har egen forskning, om effekten på de respektive länderna. Det är mycket att vegasamman. IPCC  har internationella konferenser där dylikt diskuteras.

Här t. ex. kommer mycket att diskuteras: https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/      Här är en lista på forskare, som förbereder konferensens rapport .Se listan på deltagande forskare:https://apps.ipcc.ch/report/authors/report.authors.php?q=36&p=   Så ta inte lätt på ett  sådant ställningstagande ,utan läs på ordentligt från bägge sidorna.      

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=7389075

Ozonnedbrytande ämnen. 

Utifrån klimatmodeller drar de slutsatsen att en tredjedel av den globala uppvärmningen mellan 1955 och 2005 beror på just ozonnedbrytande ämnen. Under samma period har ämnena orsakat ungefär hälften av nedsmältningen av de arktiska isarna.

Internationellt miljöarbete har lett till att de ozonnedbrytande ämnena nu minskar i atmosfären. Därför kommer de under de kommande årtiondena också bidra allt mindre till växthuseffekten.

 • Gilla 2

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

De stora parterna i klimatfrågan är IPCC('representanter för majoriteten av FNs länder) och på andra sidan oljebolagen(De kämpar för att få fortsätta som hitintills(Även om det finns mycket annat man kan använda olja till)  https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/oct/23/exxon-climate-change-fossil-fuels-disinformation  

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Gäst
Svara i detta ämne...

×   Du har klistrat in innehåll med formatering.   Ta bort formatering

  Only 75 emoji are allowed.

×   Din länk har automatiskt bäddats in.   Visa som länk istället

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.