HelgeK

2019 års Förvillare!

Recommended Posts

Under hela min skoltid  45 år sedan ... så fick vi lära oss att vi är på väg mot en ny istid...   Stämmer inte detta längre? 

 • Tack! 1
 • Haha 1
 • Förvirrad 1
 • Boom 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
1 timme sedan, Cleppa sade:

Under hela min skoltid  45 år sedan ... så fick vi lära oss att vi är på väg mot en ny istid...   Stämmer inte detta längre? 

Visst gör det de. Läs Lars Bern om klimathotet.

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
6 timmar sedan, Cleppa sade:

Under hela min skoltid  45 år sedan ... så fick vi lära oss att vi är på väg mot en ny istid...   Stämmer inte detta längre? 

Och i hela min för 70 år sedan, om och om igen  för varje decennium. Förstärkt på 1970-talet:

“Climate experts believe the next ice age is on it’s way…within a lifetime…”

https://www.johnlocke.org/update/climate-experts-believe-the-next-ice-age-is-on-its-way-within-a-lifetime/

 • Gilla 2
 • Tack! 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

 Jag hade inte tänkt att skriva något mer i denna tråd pga den låga nivån hos dem som propagerar mot att det pågår en global uppvärmning som orsakas främst av konsumtionen av fossila bränslen. Nils Engströms senaste inlägg är så otroligt svagt, att jag blir förbluffad hur okritiskt ren dynga sprids. Hur kan man sprida artiklar från 1972, som säger att en istid är på väg inom en livstid, och artiklarna är redan nästan 50 år gamla. De har redan gått en halv livstid sedan dessa artiklar publicerades. Under den tiden har det blivit varmare. Alltså det finns inget som tyder på att en istid är på väg inom 30 år, och hitintills har det varit 100 000 år mellan istiderna (Den senaste istiden var för 11 000 årsedan). Så hur kan ens några låta sig luras av så undermåligt dumma teorier. Här på detta forum undrar jag om inte "klimatförnekarna"är de som bäst förtjänar titeln Förvillare.  Vill man läsa om klimatförändringarna, så är 'SMHI en bra plats att börja på. T. EX. här :https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatet-forandras/klimatforandringarna-marks-redan-idag-1.1510 

   

 

 • Gilla 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
5 timmar sedan, HelgeK sade:

Här på detta forum undrar jag om inte "klimatförnekarna"är de som bäst förtjänar titeln Förvillare.    

Undra på du. Här får du lite sunt förnuft och logiskt tänkande.

https://klimatsans.com/

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

 

Tack al@j "Klimatsans" ÄR ETT TYPISKT EXEMPEL på allt annat än sans! De säger att klimatet blir kallare. De är emot vindkraft, och pladdrar om solfläckar. Ett underbart exempel på allt annat än SANS.

 

       Vill man få fakta om klimatförändringarna, då är SMHI en bra källa för fakta i ämnet: https://www.smhi.se/klimat               klimatförvillarna finansieras av delar av olje-industrin: https://www.theguardian.com/business/2020/jan/08/oil-companies-climate-crisis-pr-spending

PS.      SDs  "samhällsnytt"  hävdar vi där på väg mot en "liten Istid", och att fakta kommer från NASA.  Är det sant ?

 Naturligtvis inte. Det är bara att själv gå in på NASAs hemsida. Se: https://climate.nasa.gov/blog/2953/there-is-no-impending-mini-ice-age/  Så Samhällsnytt ljuger, så lite kritiskt tänkande är bra, för att inte låta sig bli lurad av populister med dolda avsikter.

 • Gilla 1
 • Haha 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
16 minuter sedan, HelgeK sade:

 

Tack al@j "Klimatsans" ÄR ETT TYPISKT EXEMPEL på allt annat än sans! De säger att klimatet blir kallare. De är emot vindkraft, och pladdrar om solfläckar. Ett underbart exempel på allt annat än SANS.

 

 

Ursäkta Helge, jag kan inte annat än att skratta.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
4 minuter sedan, al@j sade:

Ursäkta Helge, jag kan inte annat än att skratta.

Det gör jag med!

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
2 timmar sedan, HelgeK sade:

Det gör jag med!

Det sägs att ett gott skratt förlänger livet, så då kan man säga att vi lyckats förlänga varandras liv.🙃

 • Haha 2

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Den som, liksom flertalet klimataktivister, tror sig kunna fastställa en personlig slutsats i klimatfrågan,  inte minst via allt dravel från "nobelpristagaren" Al Gore (i väsentliga avseenden med verkligheten snedvriden till oigenkännelighet),  bör skaffa sig ett lämpligt kunskapstillskott.

Efter att ha följt Michael Moores presentation nedan, lär de flesta behöva justera de gröna tankegångarna och ta ny sats. Den som inte sett detta mästerverk, måste bara se det - gärna flera gånger. Att yttra sig i "gröna" tongångar utan att ha sett videon, bör undvikas!

I denna mycket tänkvärda video skärskådas världens energiförsörjning, som med önskvärd tydlighet visar att huvuddelen av hittills presenterade gröna lösningar på energiområdet saknar ens elementär matematiskt/statistiskt genomtänkt grund.  T.ex. byggs numer energianläggnar upp som, istället för att drivas av olja, kol eller kärnkraft, avses bygga på övergång till s.k. "biomaterial" (underförstått  trävirke). En skrämmande konsekvens av detta vansinne innebär t.ex. att allt skogsmaterial i USA bara skulle räcka ett år till att förse landet med energi. Därefter skulle all mark vara befriad från skog, som därefter tar ca. 50 år för återväxt.  Nu köps bl.a. från Kanada - så länge deras skogar räcker till. Hur blir det då med det minskade koldioxidupptaget och därmed ökade andelen koldioxid i atmosfären?

Konsekvensen av kort livslängd för vindkraftverk, solkraftpaneler och elbilar är att tillverkningen av dessa ger lika stora mängd utsläpp (kodioxid etc.), som om man skulle ha fortsatt energiproduktion och förbrukning av biobränsle som tidigare, utan omvägar.

Min slutliga synpunkt är att, om man avser att upphöra med biobränslen för att tillfredsställa nuvarande energibehov på annat sätt, kvarstår kärnenergin som enda rimliga energikällan - i framtiden förhoppningsvis ersatt av fusionsreaktorer, som i praktiken skulle göra oss oberoende av bränsle genom havsvattnet.

 • Tack! 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

 Visa  oljebolag lägger ut hundratalsmiljoner på att sprida lögner om klimatförändringarna. Den propagandan OM den skulle vinna kampen om folks själar, så skulle skadeverkningarna bli förskräckliga, och det är tyvärr inga överdrifter. Växthuseffekterna försämrar  människornas livsbetingelser. Det är inte svårt att förstå,  om man anstränger sig och granskar fakta. Det är livsnödvändigtatt minska växthuseffekterna. Men det finns också en mer vardagliga förvrängningar, som syftar till  en whitewashing, som är lättare att genomskåda. Men ändå nödvändig att granska. Supermiljöbloggen publicerar Greenpeaces uppfattning om en utbyggnad i Brofjorrden.: https://supermiljobloggen.se/nyheter/ett-av-de-varsta-exemplen-pa-greenwashing-i-sverige/

    Här är Greenpeace artikeln:     https://preemwashing.se

 • Gilla 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
On 2020-06-02 at 21:28, HelgeK sade:

1. Växthuseffekterna försämrar  människornas livsbetingelser.

2. Det är inte svårt att förstå,  om man anstränger sig och granskar fakta.

3. Det är livsnödvändigtatt minska växthuseffekterna.

1. I vissa fall ja - men om man t.ex. ser till den ökade koldioxidhalten, kan direkt påstås att den inneburit miljontals människors räddning från svält, eftersom jordarnas  skördar under tiden blivit många gånger större.

2. Granskningen (1) är en viktig positiv observation. Tidigare har den största oron för massvält hos klimatforskarna relaterats till kallare klimat.

3. Med hänsyn till (1) och (2) förefaller tveksamt dels om nackdelarna med lägre koldioxidhalt är något att eftersträva, dels om det finns något som tyder på att människan har minsta möjlighet att påverka klimatet. Mycket talar för att växlingar i klimatet som historiskt förekommit, visar att huvuddelen av det som kan observeras har naturliga orsaker.

Intressant skall bli att observera hur kommande aktivitetsförändringar i solen kommer att  påverka klimatet.

Mycket mer intressant än det mesta som sammanfattats av IPCC under senare år är denna sammanfattning i videoform:

En utmarkt, mycket saklig genomgång (med utmärkta referenser för den som läser boken som refereras). En god hjälp för den som efterstävar en balanserad bild av verkligheten och avvikelserna från den som presenteras genom klimatmodeller och IPCC:s tolkning av dessa. Rekommenderad läsning inte minst för alla som med oro för framtiden tagit del av klimatalarmisternas tongivande argument.

 • Tack! 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
On 2020-06-20 at 23:26, Nils Engström sade:

1. I vissa fall ja - men om man t.ex. ser till den ökade koldioxidhalten, kan direkt påstås att den inneburit miljontals människors räddning från svält, eftersom jordarnas  skördar under tiden blivit många gånger större.

Ett osakligt påstående som inte stämmer med fakta. De två i programmet påstår , att man bör öka förbränningen  av olja  och kol.  Klimatet blir varmare, och det är fakta. Uppenbarligen känner du inte till "Den gröna revolutionen" . Jag har aldrig hört någon som är intresserad av ökningen av jordbruksprodukter, som hävdat , att det är ökningen av koldioxid i atmosfären som orsakat produktions ökningen i jordbruket.Det är rent nonsen. Är verkligen skogsbränderna, som följer på uppvärmningen verkligen bra? Nils du hävdar att världen från 2020 till 2050 är på väg mot en ny istid, och  du påstår att det beror på solfläckar. Detta trots att alla vet att solfläckarna återkommer mycket regelbundet vart 11:e år. Det finns nåra hypoteser, om vad som styr istidernas återkomst, och det är ungefär 100 000 år emellan dem, och i ingen av hypoteserna  ingår solfläckarna.

Hur kan man hamna så snett?

 

För de som är intresserade av klimatet och klimatförändringarna,  så har  Naturvårdsverket  en del intressanta artiklar. T. ex.:  https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-8368-7.pdf

De två som ligger bakom SwebbTV är med i "Alternativ för sverige", De är avhoppare  från SD, och gillar  Vladimir Putin och hans styre. Det är en möjlig förklaring  till deras  entusiasm för olja och kol. Rysslands oljeförsäljning har varit  väldigt viktig för Putins militära upprustning. Nu går det dåligt för Ryssland, och de vill sälja mer olja. 

 • Gilla 2

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
8 minuter sedan, HelgeK sade:

De två som ligger bakom SwebbTV är med i "Alternativ för sverige", de är avhoppare  från SD,  gillar  Vladimir Putin och hans styre.

Det är också min bild och en anledning för, den redan hårt kritiserade, LCHF-rörelsen att inte beblanda sig tycker jag. 

 • Gilla 2

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
On 2020-03-24 at 10:12, Cleppa sade:

Under hela min skoltid  45 år sedan ... så fick vi lära oss att vi är på väg mot en ny istid...   Stämmer inte detta längre? 

Det stämmer, de kommer och går med cirka 300,000 års mellanrum.

Men du får vänta ett tag, för det var bara cirka 10,000-15,000 år sedan den sista istiden.

Iallafall så skall man inte blanda ihop detta med vad som händer nu.. för det har för första gången inträffat något extremt som oxå påverkar klimatet, dvs det har uppstått en art på den här planeten som är så inuativa och framgångsrika att de påverkar klimatet, för deras eget välbefinnande.

Den arten kallas för Homo Sapiens Sapiens, dvs det är vi!

Och iomed att jag ändå är på G, den nuvarande perioden har föreslagits kallas för Antropocen, (mäniskans tidsålder) ett stadium av Holocen!?

https://sv.wikipedia.org/wiki/Antropocen

 • Gilla 3

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Gäst
Svara i detta ämne...

×   Du har klistrat in innehåll med formatering.   Ta bort formatering

  Only 75 emoji are allowed.

×   Din länk har automatiskt bäddats in.   Visa som länk istället

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.