Varför datormodeller inte kan användas som prognosverktyg för framtida klimat Anta att man t.ex. skulle ta sig för att matematiskt konstruera en datormodell för att beskriva rörelsen på den yttre delen av en tvådelad stång, som med sin övre del är fästad vid en rotationsaxel. Anta att på denna axel samma kraft, med hög precision växelvis anbringas medurs och moturs med samma intervall i bägge riktningar. Kurvan som visar den yttre punktens rörelse skulle då se ut ungefär som figuren härunde
    • Tack!
    1