Konfrontation med läkare vid presentation av LCHF-resultat


Nils Engström

Recommended Posts

Du hade samma tur med din läkare som jag hade med min läkare och diabetesköterska. Fin stöd när jag berättade att jag skulle borja med stram LCHF för min D2 och övervikt. Efter 7 månader var sköterskan när hon såg testresultaterna helt vild och när det till slut gick att få ett vettigt ord ut från henne så frågade hon bara "Vad har du gjord, alla värden är normala??" " Vad säger läkaren" frågade jag och hon berättade att hon kom precis från henne och läkaren hade forvarande skrattat när hon stängde dörren Jag mätte tätt i början-10mätningar/dygn och redan efter 3-4 dagar såg jag en väldig stor förbättring (Värderna var närmast normala men morgonvärdet fortsatte att spöka lite längre) Saken blev inte sämre för det att vikten hade gått ner över 30kg. 

GRATULERAR!!

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

4 timmar sedan, Veijo Puustinen sade:

Du hade samma tur med din läkare som jag hade med min läkare och diabetesköterska. Fin stöd när jag berättade att jag skulle borja med stram LCHF för min D2 och övervikt. Efter 7 månader var sköterskan när hon såg testresultaterna helt vild och när det till slut gick att få ett vettigt ord ut från henne så frågade hon bara "Vad har du gjord, alla värden är normala??" " Vad säger läkaren" frågade jag och hon berättade att hon kom precis från henne och läkaren hade forvarande skrattat när hon stängde dörren Jag mätte tätt i början-10mätningar/dygn och redan efter 3-4 dagar såg jag en väldig stor förbättring (Värderna var närmast normala men morgonvärdet fortsatte att spöka lite längre) Saken blev inte sämre för det att vikten hade gått ner över 30kg. 

GRATULERAR!!

Det börjar alltså hända något på vissa ställen inom sjukvården. Problemet som kvarstår är att socialstyrelsen och livsmedelsverket fortfarande styrs av folk nära pensionsåldern, som inte kan skaka av sig den helt felaktiga kolesterolhypotesen. Visserligen har Annika Dahlqvist, som myntade begreppet LCHF, friats i socialstyrelsen efter anmälan från en vegansk dietist, men det tycks inte hindra det fortsatta vansinnet. Kostråden är fortfarande närmast kriminella - inte minst för oss som går mot 90.

  • Like 1
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Angående blodtryck och LCHF

Enligt LEIDEN-85 Plus-studien (se trådstarten), var den genomsnittliga förträngningen i hjärtats kranskärl och njurarnas status för deltagarna på den tiden (år 2002) i hög grad beroende av den normala sockerkosten och åderförfettningen den ställde till med. Dåtida rekommendation för 85-plussarna att medicineras för att uppnå idealet: ≥160 / (70 till 90) var statistiskt säkerställt. Att man femton år senare (år 2017) internationellt sänkte rekommendationen till ≥ 150/ ≥ 90 är intressant - särskilt det diastoliska (≥ 90 ). Att medicinproducenterna sedan dess manat fram ännu lägre tryck i rekommenderade blodtrycksnormer är en annan sak som mycket beror på bättre lönsamhet för företagen, om alltfler tvingas ta mediciner för resten av livet.

Om LEIDEN-85 Plus-studien skulle ha gjorts idag på idel LCHF:are, hade det genomsnittliga blodtrycken varit betydligt lägre (jag själv är ett bra exempel på det).  Åldersmässigt råkar jag nu höra till samma kategori som deltagarna på den tiden. Mitt blodtryck 25 år före min LCHF-start uppmättes till 170/85. Därav läkarens förskrivning av blodtrycksmedicin. Trots mixtrande med olika varianter av blodtrycksmedicin därefter, kom resultatet aldrig i närheten av det ideala (systoliskt aldrig under 135-140) - ett lågt tryck för den som närmar sig 90. Det uppfattar jag som ett tecken på att kroppen trots medicin, med min tidigare kost, krävde ett högre tryck än det medicinen med artificiella medel försökte hålla nere - en onormal kamp som kroppen utsattes för.

Tveklöst har LCHF-kosten ensam i huvudsak legat bakom att mitt blodtryck hamnat på lägre nivå nu än någonsin tidigare med medicin (utan medicin under dagtid nu genomsnittligt 130/80). Möjligen har tillskottet av K2-vitamin haft ett finger med i spelet. Det hårda kalciumskiktet över åderförfettningen i hjärtats kransartärer har sannolikt skalats av något (30% talas det om) och mjukat upp blodkärlen med resultatet att det systoliska trycket sjunkit.

Det mest sannolika är dock,  som bl.a. nedanstående grafer indirekt antyder vara viktigt:

1111618446_ScreenHunter_1967Feb_1812_21.thumb.jpg.1936b35cac2bbe1b32b40a63fef5f020.jpg

1908558529_ScreenHunter_1972Feb_1812_42.thumb.jpg.99bf91b7bda68ca569ca9cb566a8ad1d.jpg

att kravet som bl.a. mina njurar och andra organ numera ställer på hjärtat, för effektiv blodgenomströmning, drastiskt minskat. Tillsammans med andra organ och kroppen i övrigt har LCHF-kosten tydligen medfört en sorts rensningseffekt som inneburit mindre belastning på hjärtat - en fantastisk "bieffekt". Inte har det tidigare talats särskilt mycket om LCHF som blodtrycksmedicin men alla på forumet har tveklöst LCHF att tacka för ett normaliserat tryck, om inte annat en tydlig effekt när ni yngre kommer upp i åldrarna! Mitt blodtryck utan medicinering för 27 år sedan (170/85) har alltså med LCHF:s hjälp minskat till 130/80. Hade min läkare på den tiden vetat vad vi vet nu och rekommenderat annan kost hade min situation varit helt annorlunda med låga triglyceridnivåer

1076258066_ScreenHunter_1970Feb_1812_34.thumb.jpg.00045e4f530f784ec15cd94ae9366a29.jpg

och perfekt lipidprofil redan då. Vilken betydelse detta skulle haft för min utveckling under gångna år tills nu, kan jag bara gissa mig till. Ni som inlett er LCHF-karriär redan i yngre år, kommer att i tid få skörda de fördelar som jag i reducerad form fått vänta alltför länge på.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

15 timmar sedan, HelgeK sade:

 när jag såg dina värden, så tänkte jag att att jag kanske borde kolla mina värden någon gång , för det är kul/intressant att läsa dem....     

Inte bara det, du får en profil över status för de viktigaste blodparametrarna i kroppen - som ger ett noggrant besked om ditt sätt att tillämpa de vetenskapliga rön som du utgår från i ditt kosthåll. I mitt fall, eftersom jag noggrant tillämpat expertisens resultat och råden via kostdoktorn och forumet, blev resultatet t.om. över förväntan på alla 45 parametrar - särskilt viktigt om man närmar sig 90-årsstrecket. 

Vid sidan av läkarens kommentar till vissa avvikande värden och medicinska tips/uppmaningar, får du alla blodparametrar noggrant kommenterade med allmän info om betydelsen av avvikande bloddata. Vad jag särskilt uppskattar är den grafiska formen som tydligt indikerar trender vid olika analystillfällen.

Uppställningen nedan är grupperad enligt min egen redovisningsform.

630585417_ScreenHunter_1977Feb_2010_36.thumb.jpg.640fbc6350709ef818990517d6f5b9c3.jpg

Bäst kanske att tillägga att jag inte har ekonomiska intressen i något företag inom analysbranschen.😇

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

8 timmar sedan, Nils Engström sade:

Inte bara det, du får en profil över status för de viktigaste blodparametrarna i kroppen - som ger ett noggrant besked om ditt sätt att tillämpa de vetenskapliga rön som du utgår från i ditt kosthåll. I mitt fall, eftersom jag noggrant tillämpat expertisens resultat och råden via kostdoktorn och forumet, blev resultatet t.om. över förväntan på alla 45 parametrar - särskilt viktigt om man närmar sig 90-årsstrecket. 

Vid sidan av läkarens kommentar till vissa avvikande värden och medicinska tips/uppmaningar, får du alla blodparametrar noggrant kommenterade med allmän info om betydelsen av avvikande bloddata. Vad jag särskilt uppskattar är den grafiska formen som tydligt indikerar trender vid olika analystillfällen.

Uppställningen nedan är grupperad enligt min egen redovisningsform.

630585417_ScreenHunter_1977Feb_2010_36.thumb.jpg.640fbc6350709ef818990517d6f5b9c3.jpg

Bäst kanske att tillägga att jag inte har ekonomiska intressen i något företag inom analysbranschen.😇

 

Haha! Du är för härlig.. med dessa precisionsanalytiska grafer och diagram , allt korrelerat till kostomläggning - med detta omfattande arbete och metodik skulle du kunna bli seniorhandledare på landets vårdcentraler.. visa upp datan, ge personalgrupperna en hendlednings-session á en eftermiddag, sedan voilá!!

Problemet är att det tycks.. som att ingen som är i stånd att med sin kompetens och kunskap, göra detta.. eller orka, samtidigt behöver man kanske vara ett pars tycken eller några eldsjälar att sätta det i verket. 

 

Så vem tar nu över efter dig?

Resultaten är helt lysande, vi är många fler som röner liknande framgångar, jag själv är som förbytt från katastrofläge till prima status. 

 

Jag menar, här i forumet är det inbördes rapportering.. men ute i blandbefolkningen, som ännu går omkring och tror på rubrikerna om hur "extrem" och "farlig" lchf är... 

 

Samtidigt tror jag, att för aktiv individ som ännu inte ingått pensionsålder, att värden fluktuerar.. har också lsät på lite och samtliga insatta/forskare säger också.. att man inte kan referera enbart till ett eller två tagna prov över året.. det klan pendla, vilket är lite förtröstansfullt om eller när t.ex en lipid går över gränsen.. och skapar onödiga alarmsignaler. (som personalen aka. läkemedelsmarionetterna.. omgående "vill åtgärda"

 

Ett dilemma, och denna evinnerliga fixering vid redan måttliga höjningar tolkas också som om de vore skrivna i sten av bly.

Vore det inte för att jag kollat upp litteraturen, föreläsningar och lyssnat på forskarna.. så skulle jag också stressa mig sönder o samman över "en liten förhöjd fettpärla i ett provsvar.. men jag gör inte det, jag är ännu inte redom för några statiner förrän jag ser mer patologisk förändring.. att behöva försvara sig med att "förebygga" hjärtinfarkt.. räcker inte för min del. Att jag inte har perfekta värden, beror på att jag inte tror det finns några ultimat perfekta värden. 

 

Hur har det gått med träningen? Något som kanske bidragit till din lyckosamma profil tror du?

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

3 timmar sedan, Gemma sade:

1. här i forumet är det inbördes rapportering.. men ute i blandbefolkningen, som ännu går omkring och tror på rubrikerna om hur "extrem" och "farlig" lchf är... 

2. Samtidigt tror jag, att för aktiv individ som ännu inte ingått pensionsålder, att värden fluktuerar..

3. Ett dilemma, och denna evinnerliga fixering vid redan måttliga höjningar tolkas också som om de vore skrivna i sten av bly.

4. att behöva försvara sig med att "förebygga" hjärtinfarkt.. räcker inte för min del... beror på att jag inte tror det finns några ultimat perfekta värden. 

5. Hur har det gått med träningen? Något som kanske bidragit till din lyckosamma profil tror du?

1. Själva existensen av Kostdoktorns forum visar behovet av kunskapsöverföring, som samhället i övrigt, med betoning på sjukvården, inte förmår. Det vi ser via mängder av nätsajter som t.ex. NETDOKTOR, som jag tog upp i tråden: https://forum.kostdoktorn.se/topic/15948-hur-länge-till-kan-netdoktor-tillåtas-förmedla-falsk-kostrekommendation/?tab=comments#comment-159896 sprids enligt min mening rent kriminell information, som en stor befolkningsandel inte kan värja sig mot. Hade t.ex. jag gått på den i grunden felaktiga information som där saluförs, till livsmedels- och läkemedelsindustrins bästa, skulle jag med all säkerhet haft kvar mina tidigare problem med högt blodtryck, dålig lipidprofil och sannolikt försämrad diabetes och därmed ett tydligt metabolt syndrom med allt vad det innebär. Dessutom med ett artificiellt "behov" av medicinering (tillförsel av giftsubstanser som kroppen dagligen strävar efter att bli av med). Istället, med hjälp av LCHF, blev ett av resultaten att 12 års diabetes 2  var ett minne blott och att alla mina tre mediciner kunde sättas ut:

             attachment.php?id=1711

2. Det brukar ju ofta sägas att kroppen inte är en maskin. Med det bör man då mena att i jämförelsen t.ex. med en jumbojet,  den senare är att anse som en enkel mekanisk leksak.  Går man djupare in på människokroppens funktioner och organens samverkan, enda ner till den enskilda cellens funktioner, är den självreglerande förmågan man ser, fullständigt fantastisk med mycket noggrann pH-reglering, saltbalans (kalium/natrium, kalcium/fosfat/magnesium) etc.. Vad gäller de olika blodparametrarnas värden vid en blodanalys, varierar dessa även om födan skulle vara perfekt sammansatt men, som jag kunnat konstatera är stabiliteten inom ganska strikta gränser, även upp i åren, beundransvärd. Det naturliga för kroppen är uppenbarligen att vara frisk, om den tillförs de födoämnen som bakterierna i mage och tarmar önskar och omvandlar till det som tillfredsställer kroppens celler. För två och ett halvt år sidan inbillade jag mig vara ganska frisk - allt är ju relativt. Först efter kostväxlingen till LCHF har jag dock förstått vad begreppet frisk innebär, i varje fall när begreppet sätts i samband med en kropp som närmar sig 90-årsstrecket.   

3. Ja det vore märkligt om en hundrameterslöpare inte hade uppåt 200 i puls vid målsnöret.

4. Det brukar sägas att högt blodtryck "sliter" på njurarna och att man därför med blodtycksmedicin bör sänka trycket för att spara njurarna. Jag ser saken på motsatt sätt. Njurarna på en äldre människa blir successivt  något sämre på att rena blodet - det kan bero på förkalkning eller annat som gör att önskvärt blodföde fordrar högre blodtryck. Hjärtat bordras då att öka blodflödet genom att pumpa på lite mer, främst i samband med måltid och matsmältning.

Om man varje dag tillför blodtryckssänkande medicin, tvingar man njurarna att nöja sig med ett lägre tryck än optimalt - knappast rätt metod att behandla sina organ.  Det rätta borde då vara att försöka reparera njurarna - läkarna brukar säga att det inte går. I mitt fall med skummande urin för två och ett halvt år sedan - ett alarmerande tecken trots alla mediciner. Vad gjorde jag istället? Växlade över till LCHF - vad blev resultatet?

           attachment.php?id=1713

Denna och andra parametrar som förbättrades parallellt, minskade kravet på hjärtat och därmed kunde mitt blodtryck sänkas utan medicin. LCHF-kosten blev alltså den för kroppen naturliga blodtrycksmedicinen, med effekter som sjukvården inte uppfattat vara möjliga att uppnå utan medicin. I viss mån har också tillförseln av K2-vitamin som tillskott samverkat med LCHF genom att mjuka upp blodkärlen, särskilt hjärtats kransartärer, vars skikt av kalcium sannolikt hyvlats av, kanske i storleksordning 30 %.   

5. Vad gäller träning, brukar sådan i olika sammanhang framhävas som nummer ett i samband med all  livsstilsförändring eller rehabilitering. Eftersom jag ville isolera LCHF-kostens effekter, gjorde jag medvetet avsteg från det vanliga, nämligen att lägga ner all träning för att helt satsa på LCHF. De förbättrade blodvärdena i min senaste analys, är alltså enbart relaterade till LCHF - en i alla avseenden suverän "medicin".  Så träning är något som jag  först i efterhand nu börjat med. Lika spännande blir det att konstatera förbättringarna, som kan följa med träningen (träningscykel, tyngdlyftning etc.) - alltså medicin nummer två. I första hand blir förändringarna relaterade till muskeluppbyggnaden.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Precis detta .... "kosten blev alltså den för kroppen naturliga blodtrycksmedicinen" 

 

Kroppens förmåga att naturligt reglera och att : ge det lite tid. 

 

Jag anser fortfarande att medicingivninge ska ske när biomedicinska värden är PATOLOGISKT avvikande.. och inte som nu, en affärsidé som bygger på stereotypt skapade kalkyler , där medicininsättning sker på "beräknad" utkomst varpå man ser ETT VÄRDE som en KONSTANT.

Det är väldigt allvarligt systemfel, som satts i bruk sedan ett bra tag nu, en slags i-landssjuka per se.

 

Jag vägrar att inordna mig i sådan hållning, när också jag i stora drag resonerar som du, ja alltså inte att man är motfalls "bara för att" , utan helt enkelt för att jag inte heller är ett lättlett får som en tabula rasa utan kunskapsbas. Ibland får jag intrycket att vårdgivandet (så kallat..) utgår från att en patient liksom automatiskt är en vandrande obildad 6-åring utan minsta hum om medicinska tillstånd,  utan man tror att det enbart är att tillämpa en självgående mall att appliceras på alla.. är man då inte automatiskt med på noterna, då handlar det "säkert om att patienten saknar a/ insikt b/ kunskap och behöver göras mer samarbetsvillig, compliant.

 

Så nej, jag föredrar läkare med lite mer hippokratisk anda.. Uffe Ravnskov... den andan, som inte ser medicinutbudet som en godis-kiosk.. där metformin eller stattin kan liknas vid Läkerol BonBons mot lite obehag i halsen.

 

Ja det är faktiskt skrämmande att veta hur Läkemedelsindustrin kapat medicinalkonsten, fullständigt riggat både diagnostisk vägledning och sedan har sina målvakter ute på vårdcentralerna, eller hur hjälplös maktlös man blir vid ex.vis drabbning av cancer.. som också, förhoppningsvis en dag kan få EVIDENS om att vara kostrelaterad (åtminstonde delvis) 

 

Eftersom den mat som i nutiden upptar stora delar av arealerna i varenda butik, är DIREKT SKADLIG med enbart lite fördröjd effekt, men somliga (fler än man tror) ses reaktioner snabbare.. 

Att eliminera raffinerade produkter, välja ut och sortera in vissa råvaror som gynnsammare och se hälsovinster med det, är mest en slags back to the roots-metod.. det som är så skönt är att så många som gjort som du, sjunger unisont.. de har allihopa blivit bättre av minimalt med socker. 

 

Men det hemska i detta är ändå, att det lär ta offantligt lång tid innan någon generation framöver i tiden.. kan få se högprocessade varor försvinna från hyllorna , fast vi redan idag (och igår) visste mycket väl, att raffinerade produkter är DIREKT sjukdomsalstrande, med enbart lite fördröjd effekt, den tid det tar att ackumulera.. i organen , i blodbanan men till slut i hjärnan och kognitivt baserat beslutsfattande, att till slut äta giftig "mat" på ren reflex, då är redan hjärnan angripen och den nurologiska styrningen satt ur spel, men i vilken grad.. i den grad att man sedan sittandes hos läkare och personal.. att inte längre förmå urskilja beteendeförändringarna utan enbart låta sig ledas?

 

Nej, både biokemiska prov samt fysiologisk status och annat, ska samtidigt ge för handen en patologisk avvikelse, innan man sätter in mediciner, men iom att medicner idag ses son halstabletter som kan strös för vinden så här o-precist, så vet man iaf var man har "vården" , att vårdapparaterna på sina håll beter sig OMOGET och förolämpande, oansvarigt - där den enskilde kan behöva inse att den befinner sig i ett äkta lotteri, där biljoner ziljarder cirkulerar och alltid är top prioriterat.

 

Dessa stora pengar i omlopp, mutor och gentjänster.. är ju ganska osmakligt, där den "lille patienten med ett värde som ooooj oj ooojdå.. överstiger??!! men oj!! går över litet gränsvärde och man säger att det "handlar om livet" NEJ dra mig baklänges! jag går inte på sådant kvacksalveri.

Visst, ett blodprov ska man inte ta hur lättvindligt som helst, men man behöver inte heller bemöta "patienter" som utifrån grupp sett, därmed är några slags djur.. som enligt iaf min VC.. omedvetet (inget ont om personen X där, alltså) hanterar patienter som hundar, katter, hamstrar eller apor. Dessa djur, saknar kognitiv förmåga till avancerat synkroniserat tänkande, men människa.. KAN räkna ut, utan att stå på Einsteins nivå om vi säger.

Detta ämnet är makalöst stort, stor korruption är utbredd och helt inkorporerad i civilisationen, ju högre civilisation desto mer finessartade finter. 

 

Nu får jag sluta med denna klagovisa.. jag är ju så nöjd med lchf.. en kost jag känner igen sedan barndomen och mina yngre år.. på den tiden man inte snaskade godis på daglig basis, eller när halva butikerna inte, upptogs av kakor.. utbudet idag är vulgärt, är det så konstigt att dem vi skulle ha förtroende för står bakom diskarna och vrider händerna i takt med att kroppar blir skadade av detta massiva mkt påträngande utbud?

Mjölmaten.... bukfyllematen som för barnen presenteras som mysig mat.. äta 6-8-10 ggr/dag. T.o.m "professioner" , som "råder" att äta flera ggr/dag.. 

 

Nej att bli sjuk i sådant landskap, är mer förståeligt än att inte bli sjuk. Dem som inte är sjuka idag, blir rätt snart.. det lär vara en pandemi detta med insulinstörning och organ-kollaps av olika grader.

Nu, får jag sannerligen sluta denna dåliga novellskrivning, men ibland behöver man klaga, tyvärr hjälper det ju inte att försöka resonera med ens en VC, som har till uppgift att felsöka.. man sitter och stirrar sig blind på enbart.. provsvar ibland, medan svaren finns i levernet.. som alltså är möjligt att ändra , men alla förändrar inte sina värden på samma sätt under samma tid, olika individer har individuella start- och bromssträckor.. och olika möjligheter också.

Stressen.. som idag får anses vara "en given del av arbetslivet" för många.. är en bov i dramat, som är tämligen svår att komma åt.. det finns mycket rädsla där ute, man är rädd om positioner, inkomster.. sina lån, osv. Så "lite stress" vad gör det? Det kan tyvärr vara den lilla stresstimmen där.. som välter allt, intill skilsmässor ochj andra tragedier.

 

 

Link to comment
Share on other sites

45 minuter sedan, Gemma sade:

...både biokemiska prov samt fysiologisk status och annat, ska samtidigt ge för handen en patologisk avvikelse, innan man sätter in mediciner..., vårdapparaterna på sina håll beter sig OMOGET och förolämpande, oansvarigt. 

För min del, hade jag en kropp, som redan inlett utvecklingen i riktning det metabola syndromet  (klart patologiskt alltså). Just det du påpekar ovan och det som ligger  i det övriga du tar upp, var det som styrde mig mot LCHF.

Om någon i min ålder kan lyckas kan de flesta. Någon särskilt bra karaktär behövs verkligen inte - det räcker att man sätter sig in i alternativen - medicin eller inte med alernativen som följer av dessa! Jag valde INTE! Därefter är LCHF bara att ta till sig. Grundprinciperna är enkla och ställer inga större krav. De svårigheter som man hör andra tala om (sötsug etc.), har jag faktiskt svårt att förstå (alltså hur man kan ställa t.ex. sötsuget mot hälsan). För min del har den dagliga 16-17-timmarsfastan fungerat perfekt och gjort upp med hunger och sötsug.

Link to comment
Share on other sites

9 timmar sedan, Nils Engström sade:

De svårigheter som man hör andra tala om (sötsug etc.), har jag faktiskt svårt att förstå (alltså hur man kan ställa t.ex. sötsuget mot hälsan). För min del har den dagliga 16-17-timmarsfastan fungerat perfekt och gjort upp med hunger och sötsug.

Det där har jag lätt att förstå. Det handlar inte om att ställa det ena EMOT det andra. Det handlar om en ofta svår balansföring, sett utifrån en startpunkt där olika sorts ätstörning utgör grundpremissen..

 

Som jag menat , har olika människor olika startsträckor och olika bromssträckor. 

 

Människan lever i ett ultimat urbant samhälle, där triggers ideligen träffar varje individ, hur kan det vara så svårt att förstå att man inte kan se sig själv som en måttstock.. isf får man ju tänka likadant vad gäller allt annat?

Om jag.. klarar av att skilja mig utan att mitt hjärta brister och får följder för mig och min omgivning på ett el. annat sätt, då ska väl alla andra också??  "klara av" svårare livsomställningar, väl?

 

Funkar det så? Tror inte det.

 

Att växla ifrån en livsstil där kolhydrater sköljt in i både hjärna och blodbana sedan barnsben, sedan en dag inse och vilja förä'ndra denna sockerdrift, det kan vara ett mkt, mkt stort projekt, för de flesta, om jag får gissa. 

 

Att det kan framstå, att det varit lätt här inne på forumet, där många vittnar om hur bättre livet blivit.. räcker inte som referens, det finns många fler referenser och så får du aldrig glömma att socker-BEROENDET är en ADDICTION, att socker per se : bör ses som toxiskt, du vet väl att ett toxiskt ämne, kan kapa din slutsatsförmåga?

 

Om du aldrig stått vid midnatt, i nattlinne eller pyjamas.. och i desperation dragit på dig kläderna , med rivstart iväg mitt i natten för att få tag på choklad, då förstår du nog inte vad socker-sug i ordets bemärkelse betyder. Eller detta med överätning, njutningsätning.. hetsätning, social ätning som blivit grundläggande mönster. Det kapar hjärnan!!! Det är verkligen inte en bagatell att vandra runt i varuhusens utbud... med en starkt sockerdriven hjärna. 

 

Lägg då till, småbarnsförälder, eller kompisgäng och hur man värderar mat/socker.. i all reklam signaleras att det är "lycka" , du SKA behöva detta, och klarar du inte att ta kontrollen, ja men då är det bara att lassa in det raffinerade sockret och mjölet.. i kortare doser men mer frekvent över dagen - klart det är tufft!! 

 

Det är direkt olyckligt, att även om man "klarar en lchf-plan" , så kan det ändå brista, månader senare, eller år senare.. tillbaka i denna urbana värld, men många många triggers som dinglar framför nosen på oss människor, precis som för hundar... att det krävs ofta en benhård disciplin att säga nej tack.

Samtidigt, som att befrielsen kommer för andra, som BESTÄMT sig.. och tränat in sig i att när det är för sött, då spottar man ut det, men av alla levande .. hur många är uppfödda på lchf.. med minimum av socker + kolhydrater, eller mjölmat? Vi som är födda i en högteknologisk, högförädlad värld.. har alla haft kakor som "belöning" ,  glass... eller .. godis, och godis inte hektovis längre, utan kilovis... det är svårt att tömma glykogendepåerna, för att ta det rent vetenskapligt, i vilken process det är, i de olika samarbetande organerna - att enbart titta på sitt blodprov och raskt försöka ändra det.. är inte lätt, jag vill nog säga att det är välkänt sedan iaf början 80-talet, att (då hette det att banta) , var något av det svåraste en människa kunde företa sig, och stanna kvar i ett mer idealiskt tillstånd, i klass med att sluta röka. Hette det då.

 

Link to comment
Share on other sites

Försök föreställa dig en "konfrontation" med läkaren, där patienten är sockerberoende.. där patienten äter godis, choklad, glass, kakor och bröd, samt mjölmat dagligen, sedan åratal, kanske sedan unga år.. överkonsumerat allt detta. Dagligen, inte enbart "jag kan äta upp hela pralinasken" , eller "ja men jag gräver upp hela påskskålen med lösgodis, vi talar om daglig, årlig överkonsumtion, när du äter upp en, två , tre askar i veckan, alltid. Inte då och då. Alltid.

Även om du konsumerar enbart ett litet Japp, enbart vid två av tre inköp per vecka, men lägger till det övriga i kundvagnen , sett över ett år, så är det lätt matematisk uträkning om att sådan person är OVERLOAD. Vilken startsträcka har sådan person? Samtidigt är kyl och frys fyllt till bredden, av ytterligare halv- ochhelfabrikat. Sedan latte on the go.. med oftast "någonting" till....

 

Bitten Jonsson, är vår svenska frontperson, som genomgående vädjat för lite mer respekt för sockerberoendet i samhället, sedan har du om nu Bittens kunskaper inte räcker, isf Robert Lustig som är offensivt och högintensivt ständigt ute på krigsstigen, ang. sockrets toxiska inverkan, att det är toxiskt, INNEBÄR att det är SVÅRT att "enbart" börja med lchf, riktigt så där enkelt är det inte att från en dag till annan, säga nej tack, "jag vill inte ha kaka" , bara för att du sagt "jag ska inteha kaka".

 

Suget, kan sitta i för en livstid. 

 

För mig, och då ska jag vara rå-ärlig, handen på hjärtat.. truth and nothing but the truth, så är jag så glad för sött.. att jag får leva med det i resten av mitt liv, och då kan jag ändå inberäknas i den skaran, som tagit tjuren vid hornen.. och fixat biffen?

 

Knappast, jag vet.. hur jag reagerar på en riktigt fin creme brulee.. eller en härlig mjukglass.. i sommarvärmen, eller en skål doftande gotter när hösten tågar in, eller vid vinterbrasan, när julens lockelser startar.. överallt omkring mig, fucking precis överallt!! Är det lätt? Nej det är SVÅRT, och det kan innebära tristess intill olidlighet, inte bara för mig, men för väldigt många. Att därför kämpa med en sund kost, innebär ofta att om inte utesluta så minimera det som i hjärnan anses vara det bästa av det bästa, ligger och lurar som en snapphane på vift.. och brukar övermanna en, när man anar det som minst.

Jag tror att du förstår, ändå. Innerst inne, vet vi att Bitten Jonsson, inte berättar sagor.. eller hur?

 

 

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.