Jump to content

Stora Coronatråden


kickilotta
 Share

Recommended Posts

On 2021-03-31 at 10:09, Erik 2 sade:

Tesen att brist på D-vitamin kan göra folk mer utsatta för luftvägsinfektioner, som till exempel covid-19, har funnits länge. Forskare har nu gått igenom 43 studier med sammanlagt nästan 49 000 deltagare, samt gjort en egen studie. Många olika typer av luftvägsinfektion har studerats, men ännu inte covid-19.

Som jag tar upp i min betraktelse:

https://forum.kostdoktorn.se/topic/16277-stora-coronatråden/page/10/?tab=comments#comment-169034

finns en djupt rotad inställning bland vissa forskare, om att söka allvarligare orsaker till risker än låga nivåer i blodet av kalcidiol, t.ex. utbredd inflammation. Ett tillstånd som belastar immunförsvaret extra mycket, eftersom Covid-19 virus, som virus i övrigt, ökar kroppens inflammationsnivå.  Att av det skälet skåpa ut C- och D-vitamin som gemensam, viktig parameter är egenligen ologiskt, eftersom  dessa vitaminer tillsammans har mycket stor betydelse genom att i hög grad just motverka inflammation.  Högt dagligt intag av C- och D-vitamin bör naturligtvis av det skälet anses ha stor betydelse som förebyggande medel inför smittorisken via Covid-19, inte som Läkemedelsverket anser om det senare att det skall anses vara olagligt att påstå.   

P.S.

Angående den negativa betydelsen av minskad koncentration kalcidiol har i en av befintliga studier visats att en viss liten minskning verkligen sker efter att smitta drabbat människor. Knappast förvånande med tanke på immunförsvarets beroende av tillfört D-vitamin i solfattiga länder.  Detta kan mycket väl tala för att så liten koncentration som Läkemedelsverket anser tillräcklig (via 400 IE D3-vitamin) utgör en större risk än t.ex. > tio gånger högre dagsdos t.ex. 5000 IE.

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Väl känt är att vissa fysiologiska tillstånd ökar risken att bli allvarligt sjuk eller dö, efter Cövid-19 smitta. Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga inom sjukvården borde därför, redan i början av år 2020, i sin rådgivning innefattat kunskapsförmedling till Svenska folket t.ex. i formen:

Om du:

 1. är överviktig (även vid ganska liten övervikt)
 2. är mörkhyad och bor i Sverige 
 3. sover för lite
 4. har kända inflammationshärdar i kroppen (CRP högt)
 5. är en soffpotatis utan lust till träning
 6. äter mycket växtbaserad kost
 7. använder växtoljor vid matlagningen
 8. dricker sötade drycker
 9. bor på äldreboende
 10. är gammal
 11. äter många mediciner

bör du:

 1. banta ner din vikt så snabbt som möjligt
 2. se till att dagligen ta runt 5000 IE D3-vitamin
 3. öka din dygnssömn till 7 - 8 timmar
 4. dagligen (utspritt under dagen) inta C-vitamin >4 gram (1 g per gång)
 5. träna kroppen (i någon form ) 20 minuter per dag
 6. övergå till fet kost - utesluta sådan som omvandlas till glukos)
 7. använda smör i stor utsträckning och byta mjölken mot vispgrädde
 8. dricka te, kaffe och rent vatten
 9. Kräva rätt mat (fet) och att kosttillskott fördelas till de boende
 10. I möjligaste mån får möjlighet till fysisk träning.
 11. få tala med läkare, om någon medicin kan sättas ut

VIKTIGT

Utvidga kunskaperna runt immunförsvaret för vilket C- och D-vitamin  har mycket stor betydelse.

Vad har Tegnell m.fl. talespersoner vidarebefordrat som viktigt under pandemin

 • två meters avstånd till annan person
 • rekommenderade inga munskydd (när sådana inte fanns tillgängliga)
 • bra med munskydd (när de fanns tillgängliga)
 • max 1, 6 - 8 - 50 ... etc. personer samlade i grupp
 • hålla sig frisk

,Har någon av er hört några av råden 1 - 11 yttras av någon medicinare som inte är pensionerad. Kan skillnaden i antal dödsfall per kapita mellan Sverige och Finland/Norge vara att informationsförmedlingen i de senare länderna behandlat viktiga råd som fokuserats på immunförsvaret?

För den som vill se vad Tegnell verkligen förmedlat runt pandemin under 2020 kan nedanstående ge en "bra" bild:

https://sv.wikiquote.org/wiki/Anders_Tegnell

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

3 timmar sedan, Cederulla sade:

Malcolm tipsar om en ung läkare i Sverige, med egen blog och som nyss författat en bok i ämnet corona.

 

Om Malcolm Kendrick, en våra favoriter,  tipsar om en bok, bör det vara skäl nog att skaffa boken. Kendrick hör till dem som ger hopp om att skolmedicinen i en framtid kan komma att revolutioneras. Detta i en riktning som utgår från grundregeln att en läkares första plikt måste vara att inte skada sin patient. Dvs. främst sträva efter att ge rekommendarioner, som syftar till att göra patenten frisk - inte att ordinera medicin med främsta avsikt att dölja symtom.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Tack Sniffe - Den tyske neurologen Frank Heppner, tidigare helt okänd för mig, visade sig vara utomordentligt intressant. Hans huvudsakliga yrkesmässiga intresse i samband med Covid-19 viruset, är naturligtvis dess påverkan på nervsystemet. Han visar att problemen, vid stora virusangrepp (typ efter en kväll i goda vänners lag, där en eller fler vid bordet är smittsamma). Risken för andningsstörningar längre fram, är inte bara beroende på cellskador i lungorna, utan genom i tidigare (under några dagar förmodar jag) uppkomna neurologiska skador i hjärnan, som styr andningen. Skador som immunförsvarets direktförsvar inte klarat att helt motverka. Underförstått att en viss andel virus hunnit infiltrera sig och passera cellmembranet in i cellernas kärnor. Där klarar inte direktförsvaret att gå till angrepp. Då finns bara att vänta någon vecka på immunceller som hunnit utbildas till att känna igen bovarna och kan förgöra dessa, även om de finns inne i cellerna.

Heppner betonar att inflammatoriska skador i cellerna (framför allt i hjärnan) ligger bakom många problem. Han förtydligar att hjärnans stora energibehov, gör det extra problematiskt, om virus fått möjlighet att göra intrång (passerat cellmembranet) och påverkar mitokondrierna (cellernas energisystem). T.ex. de delar som påverkar smak och luktsinne. Förklaringen till långtidsproblem månadtals  efter Covid-19 smitta.

Ovanstående utgör en del av förklaringen till hjärnans normalt ständiga glupskhet i att dra till sig av kroppens C-vitaminer (störst koncentration av dessa i hjärnan) - behovet av antioxidanter.

C-vitaminet har dels central funktion för mitokondriernas funktion inne i cellen, dels som antioxidant i blodet till att hindra inflammationshärdar i kroppen att uppstå eller släcka. Vid "sockerkost" särskilt av betydelse, eftersom stort överskott av fria radikaler då bildas vid förbränning av glukos i hjärnan. Saknas tillräckligt med antioxidanter, uppstår oxidativ stress och risk för cellförstörelse som kan påverka andningen och diverse andra av kroppens funktioner t.ex. den kognitiva förmågan och minnet.

Vid ketos minskar andelen fria radikaler och dessutom skapas extra antioxidanter som neutraliserar dessa. Detta och en stor tillgång på C-vitamin gör situationen extra fördelaktig för den som äter ketogen kost typ LCHF i dess strikta form.  

Med tanke på C- och D-vitaminernas betydelse för att hålla cellerna friska och hålla stånd mot den oxidativa stressen via fria radikaler och därav inducerad inflammation (återigen viktigt i hjärnan), är märkligt att svensk skolmedicin håller närmast dödstyst om detta. Vid virusangreppet är just den oxidativa stressen ett av de viktiga fenomenen att motverka, inte minst i hjärnan. En stor tillförsel av antioxidanten C-vitamin i förebyggande syfte och likaså D-vitamin i långt större mängd än den Läkemedelsverket förordar är alltså viktiga, så att kroppen har en reserv att ta av om fienden angriper. Detta har man i Finland (lägst antal avlidna i Covid-19 i Europa), England (med fri distibution av D-vitamin till äldreboenden etc.) och Irland som medicinskt/politiskt officiellt gått ut med till befolkningen - varför inte i Sverige. Här betonas i stället det olagliga i att påstå C- och D-vitamin ha förebyggande funktion - det som i rader av studier verkligen bevisats tveklöst ha förebyggande betydelse.

Just vad Annika Dahlqvist råkade ut för när en journalist på expressen (Anna Bäsén) anmälde henne för att ha rekommenderat C-vitamin som ett steg i riktning förebyggande åtgärd inför en eventuell Covid-19 smitta. Annika Dahlqvist valde då att, istället för att behöva ta sig tid till att gå i försvarsställning, avsäga sig sin läkarlegitimation. Vi kan vara glada över att ha Annika Dahlqvist, som exempel på integritet, intellektuell styrka och förmåga att säga sanningen till gagn för patienterna.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

https://www.expressen.se/debatt/samhallet-maste-kraftsamla--mot-skadliga-matvanor/

S-ministrar ropar men vad tror de det ska leda till. De ansvariga myndigheterna har trummat ut samma budskap i årtionden folket har följt med hälsan blir sämre och sämre. Hjärt- kärlsjukdom är fortfarade den dominerande dödsorsaken. Blodtrycksmediciner är fortfarande de mest förskrivna.

Jag sitter i ett litet förortscentrum och ser skolbarnen springa runt med stora godispåsar. Jag känner mig trött. 

 • Like 3
 • Thanks 1
 • Boom 1
Link to comment
Share on other sites

9 timmar sedan, Erik 2 sade:

S-ministrar ropar men vad tror de det ska leda till.

Problemet som vanligt: I det som kommer fram i texten sägs i stort sett INGENTING! Typiskt när alla inblandade baserar struntpratet på ett minimum av kunskap och saknar vilja eller förmåga skaffa sig den.

Vad som döljer sig bakom uttalandena förefaller vara en linje som leder till mer växtbaserad kost. Har någon avvikande åsikt?

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

1 timme sedan, Nils Engström sade:

Vad som döljer sig bakom uttalandena förefaller vara en linje som leder till mer växtbaserad kost. Har någon avvikande åsikt?

Det är väl så att kostråden utgår mycket från amerikansk jordbrukspolitik.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

1 timme sedan, Sniffe sade:

Det är väl så att kostråden utgår mycket från amerikansk jordbrukspolitik.

Så långt undrar jag om någon i Sveriges regering orkar tänka. Det räcker nog med att de konsulterar någon "specialist" på Karolinska sjukhuset eller lyssnat av någon kostrådgivare, som fått för sig att animalisk kost skulle vara skadlig för klimatet.                       tanka elbil.jpg

 • Like 3
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

On 2021-04-21 at 14:35, Sniffe sade:

senaste veckans nyheter

vad gäller klimatsmart mat, är tyvärr det du visar upp, något vi får räkna med - nu och i framtiden. Något stöd från stat eller skolmedicin som motverkar kost som ger metabolt syndrom, till kostnader för såväl den enskilde som samhället, kan vi aldrig räkna med. Intresse saknas.                                   

                         Hypnosis truly increible GIF - Find on GIFER

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

https://www.svd.se/att-forebygga-fetma-bor-prioriteras-mer

Med fetma kommer komplikationer som typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdom, fettlever och cancer. Och när så ytterligare hälsomässiga påfrestningar kommer – nu senast i form av rejält ökad risk för att dö i covid-19 – drabbas dessa individer hårt.

Förutom lidandet finns det en samhälls­ekonomisk aspekt. Beräkningar från Institutet för hälso- och sjukvårds­ekonomi och Folkhälso­myndigheten visar att fetma kostar det svenska samhället runt 50–70 miljarder årligen. Enligt Världs­hälso­organisationen WHO står det klart att förebyggande insatser behövs för att säkerställa ett hållbart hälso- och sjukvårds­system och för att säkra befolkningens hälsa. WHO uppskattar i dessa beräkningar att minst 80 procent av alla hjärt- och kärlsjukdomar, stroke och typ 2-diabetes samt en tredjedel av alla cancer­sjukdomar går att förebygga. Data från OECD visar att berörda länder under 2017 investerade i genomsnitt endast 2,8 procent av vårdens totala budget i förebyggande åtgärder mot sjukdom och ohälsa (3,3 procent för Sverige).

OECD visar i sin rapport The heavy burden of obesity att 1 krona investerad på prevention – att bevara människor friska – förhindrar att 6 kronor behöver spenderas på sjukvård. Det förefaller uppenbart att samhällets insatser bör inriktas på prevention.

 • Like 2
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Sun exposure linked to fewer COVID-19 deaths (diabetes.co.uk)

"They found areas that had the highest exposure to UVA rays had a much lower COVID-19 death rate compared with places that had lower levels. Their analysis was also repeated in England and Italy with the same results. They are unsure exactly what role sunlight might play in battling COVID-19, although one theory is it might have something to do with nitric oxide, which the skin produces when it is exposed to the sun’s rays."

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

On 2021-04-23 at 15:38, Tureborgaren sade:

the highest exposure to UVA rays had a much lower COVID-19 death rate

Det verkligt sorgliga är att skolmedicinen metodiskt utrangerar D-vitaminets "obevisade" roll i sammanhanget. Man tar ständigt till sitt mantra att ingen tillräckligt stor studie utförts, vari jämförelse kunnat göras med hjälp av en tillräckligt stor placebogrupp. I detta fall egentligen en etiskt tvivelaktig metod, som per automatik i en sådan studie dömer vissa människor till döden.

Den mängd småstudier som tillsammans belagt D-vitaminets betydelse, uppfyller redan Bradford Hills kriterier och borde istället ha inneburit att man världen över, som i Finland sedan tio år tillbaka, inriktat sig på att främst på äldreboenden och generellt till äldre, administrera eller rekommendera rejäla mängder D-vitamin.

Den internationella erfarenheten är just att majoriteten allvarligt smittade och avlidna, finns just i dessa grupper som statistiskt lider av otillräckligt dagligt tillskott D-vitamin, tillsammans med överviktiga, mörkhyade och människor som av olika skäl har täckande klädsel även under sommartid. Vad skolmedicinen i själva verket gör, i sin väntan på "ytterligare bevis" på D-vitaminets fördelar, trots den kunskap som redan finns, är att stillatigande se på när folk avlider - en cynisk effekt av läkemedelsföretagens ovilja att låta billiga naturpreparat konkurrera med inkomstbringande mediciner och vacciner.

                                Pelota seite uau GIF - Find on GIFER

                             

   

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

On 2021-04-30 at 16:06, Sniffe sade:

Mot den bakgrunden, är det någon som undrar varför:

 • människor frivilligt utsätter sig för vacciner utan att kunna välja vaccintyp
 • inget av vaccinerna som nu erbjuds genomgått normal testperiod och rutin för vacciner
 • alla vacciner i praktiken nödgodkänts?
 • vaccinerna säljs utan att företagen utfärdar minsta garanti
 • skattebetalarna får stå för uppkomna skadeverkningar genom vaccinerna
 • verkningsgraden t.ex. 95% som flertalet producenter anger i relativa tal är direkt missvisande
 • alla billiga läkemedel med bevisad verkan mot Covid-19 förbjudits i Sverige
 • medicinskt ansvariga i Sverige har läpparna totalt förseglade, inför mängden småstudier som tillsammans visar D-vitaminets otvetydigt klara funktion som förebyggande medel mot Covid-19 resp. i fallet att någon med bra D-vitaminstatus smittats, drastiskt minskar sjukdomsförloppets svårighetsgrad eller risken för dödsfall.
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

On 2021-05-01 at 20:49, Nils Engström sade:

Mot den bakgrunden, är det någon som undrar varför:

 • människor frivilligt utsätter sig för vacciner utan att kunna välja vaccintyp
 • inget av vaccinerna som nu erbjuds genomgått normal testperiod och rutin för vacciner
 • alla vacciner i praktiken nödgodkänts?
 • vaccinerna säljs utan att företagen utfärdar minsta garanti
 • skattebetalarna får stå för uppkomna skadeverkningar genom vaccinerna
 • verkningsgraden t.ex. 95% som flertalet producenter anger i relativa tal är direkt missvisande
 • alla billiga läkemedel med bevisad verkan mot Covid-19 förbjudits i Sverige
 • medicinskt ansvariga i Sverige har läpparna totalt förseglade, inför mängden småstudier som tillsammans visar D-vitaminets otvetydigt klara funktion som förebyggande medel mot Covid-19 resp. i fallet att någon med bra D-vitaminstatus smittats, drastiskt minskar sjukdomsförloppets svårighetsgrad eller risken för dödsfall.

Här du referenser till  dessa punkter Nils? 

Link to comment
Share on other sites

En mycket viktig del i israels framgångar, ligger i att dess läkarkår har en generellt positiv inställning till förebyggande åtgärder, typ D-vitamin, zink etc.. Också att man är angelägna om användning av läkemedel typ hydroxiklorokin, etc. i de fall en patient smittats.

En israelisk läkare, tillfrågad om hur läkare i Israel resonerar inför en patient på sin mottagning under Covid-19 pandemin, påpekar att det första och främsta området av intresse berör D-vitaminstatusen. Där talar man också om Finland som föregångsland och hade till en början svårt att tro svensk sjukvård,  helt  ha missat den rad positiva fakta runt D-vitaminet och hydroxiklokin (förbud att använda) som finns.  När fakta i dessa frågor förmedlats, säger man sig i Israel med stor förvåning tvingas konstatera orsakssambanden bakom Sveriges tragiska situation med i storleksordningen tio gånger så höga dödstal som Finlands.

I Israel anser man landets framgångar, liksom Finlands ha att göra med tillämpningen av en rad åtgärder såväl förebyggande (bl.a. D-vitamin) som, tidigt efter smitta, (hydroxiklorokin etc.).

Man påpekar det viktiga faktum att god effekt av vaccinering också är klart beroende av konditionen på människors immunförsvar, vilket i sin tur klart bevisats vara beroende av tillräcklig nivå i blodet av  25(OH)D. Ett flertal experter på området pekar på att existerande studier redan antyder blodvärden betydligt över 75 nmol/L närma sig optimum.

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

11 timmar sedan, Nils Engström sade:

Ja naturligtvis - flertalet har varit uppe på forumet. Alla är kända. Är det någon särskild av punkterna du tvekar på?

Punkterna 6 och 7.

6: Begränsad  förskrivning men inte förbjudet enligt den info  jag har.

7. Vad menar du med missvisande?

Link to comment
Share on other sites

6 timmar sedan, Cederulla sade:

Punkterna 6 och 7.

6: Begränsad  förskrivning men inte förbjudet enligt den info  jag har.

7. Vad menar du med missvisande?

Läkemedelsverket har klart och tydligt reglerat svenska läkares rätt att skriva ut t.ex. det billiga och effektiva malarialäkemedlet hydroxiklorokin med undantag för vissa specialistläkare.  Det får inte administreras för Covid-19. En icke specialistläkare som önskar skriva ut hydroxiklorokin måste numera söka särskilt tillstånd att delges apoteket för att försäljning skall accepteras dock inte som läkemedel för Covid-19 . Närmare ett förbud kan man inte komma. Hundratals läkare utomlands, bl.a. i USA har med stor framgång behandlat sina patienter med hydroxiklorokin.

Däremot accepteras det mycket dyra remdesivir, som visat sig vara sämre än hydroxiklorokin.

Ivermektin, ett annat lika beprövat billigt läkemedel - det drar man in. Ser man på nätet, inses lätt att billiga läkemedel av nämnda slag inte längre rekommenderas utan diskrimineras med alla medel. För läkemedelsföretagen, som styr vad de vill saluföra, har effektiviteten mindre betydelse jämfört med vad som finns att tjäna på försäljningen.  Remdesivir som kostar ca 10 dollar att tillverka vill man ha 10 eller 100 gånger mer för i försäljningsledet. Kommentarer är egentligen onödiga.

Vad gäller "missvisande" runt vaccinernas verkan kan du kika på:

 

Link to comment
Share on other sites

17 timmar sedan, Nils Engström sade:

Läkemedelsverket har klart och tydligt reglerat svenska läkares rätt att skriva ut t.ex. det billiga och effektiva malarialäkemedlet hydroxiklorokin med undantag för vissa specialistläkare.  Det får inte administreras för Covid-19. En icke specialistläkare som önskar skriva ut hydroxiklorokin måste numera söka särskilt tillstånd att delges apoteket för att försäljning skall accepteras dock inte som läkemedel för Covid-19 . Närmare ett förbud kan man inte komma. Hundratals läkare utomlands, bl.a. i USA har med stor framgång behandlat sina patienter med hydroxiklorokin.

Däremot accepteras det mycket dyra remdesivir, som visat sig vara sämre än hydroxiklorokin.

Ivermektin, ett annat lika beprövat billigt läkemedel - det drar man in. Ser man på nätet, inses lätt att billiga läkemedel av nämnda slag inte längre rekommenderas utan diskrimineras med alla medel. För läkemedelsföretagen, som styr vad de vill saluföra, har effektiviteten mindre betydelse jämfört med vad som finns att tjäna på försäljningen.  Remdesivir som kostar ca 10 dollar att tillverka vill man ha 10 eller 100 gånger mer för i försäljningsledet. Kommentarer är egentligen onödiga.

Vad gäller "missvisande" runt vaccinernas verkan kan du kika på:

 

Med 0,38% absolut skydd menas då att man måste vaccinera drygt 200 personer för att en person ska skyddas?

Link to comment
Share on other sites

 

On 2021-05-04 at 09:41, Cederulla sade:

Med 0,38% absolut skydd menas då att man måste vaccinera drygt 200 personer för att en person ska skyddas?

Rätt uppfattat - tidigare siffror utgjorde exempel i brist på redovisade resultat från vaccinföretagen. Efter att jag nu fått tillgång till testdata från Pfizer, har de i sin riskberäkning utgått från följande:

Vaccinerade:       21 830  Smittade:    8      Icke-smittade: 21 822    (99,96 %)

Placebogrupp:    21 830   Smittade:   62    Icke-smittade: 21 668    (99,26 %)                                       

                                      Riskminskningen = skillnaden 0,70 % (absolutprocent)

                                  I placebogruppen var alltså andelen smittade:    0,74 %

                                                               Riskminskningen:  0,70/0,74 = 0,95 = 95 % (relativprocent)

I en visuellt möjligen tydligare bild av de verkliga testsiffrorna enligt Pfizer:

vaccinbluff pfizer.jpg

Det bör i sammanhanget påpekas att aktuella studier inte innefattar personer över 60 år,  innebärande att flertalet insjuknade sällan upplevt svårare sjukdomsförlopp. Smitta har konstaterats genom PCR-tester, i sig ett stort osäkerhetsmoment. De som av eget intresse testat mätmetoden kan av fyra tester tätt efter varandra få två positiva och två negativa. Klassningen Covid-19 är högst osäker (kan vara allt från förkylning till infuensa). Någon detaljerad info om hur många testsekvenser som tillämpats vid PCR-testet finns inte. Med över 35 varv blir testet meningslöst och minsta förkylning kan komma att klassas som Covid-19.

Så... den absoluta riskminkningen 0,7 % redovisas likväl som 95 % relativ riskminskning.

 

P.S.

Av ovanstående inses lätt att siffror över riskminskning på 95 %, 70% eller 50 % etc. inte säger mycket om skillnaden i verkningsgrad mellan olika vacciner.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

On 2021-05-04 at 20:08, Cederulla sade:

Moderna såg jag låg på 1,1 % i absolut riskminskning. 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2035389

Ja, på den vägen är det. De minskade dödstalen har sannolikt mycket lite med vaccinationerna att göra - de beror mer på att de äldre som inledningsvis låg sämst till (multimedicinerade) och en del överviktiga eller diabetiker resp. mörkhyade med låga D-vitaminnivåer redan hunnit avlida. Kvarvarande andel människor betraktade ha hög risk, som hittills klarat sig helskinnade, ligger statistiskt bättre till än gruppen redan avlidna (när de var vid liv). Dessutom kan det mycket väl vara så att alltfler ur kvarvarande riskgrupper ökat mängden C- och D-vitamintillskotten.  Riskanalyserna visar sanningen.

Link to comment
Share on other sites

4 minuter sedan, Cederulla sade:

Men en fördel med Modernas vaccin var att ingen i gruppen fick svår covid. Men 30 personer i den icke vaccinerade. 

Om oturen slår till, är det just det du påpekar som kan ses som fördel med vaccinationen - att ge mildare sjukdomsförlopp. Just detta har man också kunnat konstatera i ett antal studier med ovaccinerade människor som haft rejäla nivåer 25(OH)D i blodet. Man har t.o.m. sett en mycket kraftigt förmildrande verkan, även på Covid-19 sjuka som tvingats söka sjukhusvård, om de fått den aktiva formen av D-vitamin vid intagningen. Fördelen med höga nivåer 25(OH)D i blodet är att kroppens naturliga immunförsvar håller länge. Dessutom sannolikt klarar mutationer utan behov av fler vaccinationer.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Detta kan vara en dödsstöt för nuvarande vaccinkampanj (om WHO så vill), i varje fall för vektotvaccinerna, som innehåller stabilare DNA-innehåll. De senare kan ge biverkningar på lång sikt. mRNA-vaccinerna anses något mindre riskabla, vad gäller långlivade biverkningar.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Baksidan av pandemi med lockdowns och stängda skolor:

Kids’ Weight Gain in the Pandemic Is Alarming Doctors - WSJ

Fritt översatt:

Barnläkare ser alarmerande viktökningar hos barn och unga. Normalviktiga barn blir överviktiga eller feta, överviktiga barn blir feta och redan feta barn går upp ännu mer i vikt. Läkare rapporterar också ökningar av viktrelaterade hälsotillstånd, såsom högt blodtryck, högt kolesterol och fettlever. Och vissa barn med prediabetes diagnostiseras med typ 2-diabetes.

Läkare tillskriver viktökningen förlust av rutiner under det senaste året - särskilt med fjärrundervisning - vilket har förstört barnens vanliga mat-, aktivitets- och sömnvanor. Barn äter också ofta utan tillsyn, med föräldrar som arbetar hemifrån.

Många barn skippade frukost och och flyttade måltider till de senare timmarna, och de smååt mer eftersom de var hemma hela dagen.

 

 • Like 2
 • Thanks 1
 • Sad 1
Link to comment
Share on other sites

8 timmar sedan, Sniffe sade:

Bedrövligt att vi i Sverige skall behöva läsa:

"Nästan 200 000 svenskar under 65 år hade redan hunnit ta den första dosen av Astra Zenecas vaccin när Folkhälsomyndigheten ändrade riktlinjerna efter att det blev känt att vaccinet kunde kopplas till en extremt ovanlig men farlig koagulationsrubbning".

"Eftersom risken anses vara större för personer under 65 år rekommenderas de växla till ett mRNA vaccin när det är dags för den andra sprutan. Men det har inte funnits några studier på hur säkert det är att blanda vaccinen".

Ansvariga inom det medicinska och politiska etablissemanget har, i sin iver att genomföra massvaccination på en hel befolkning, tagit huvudlösa beslut.  Detta har man gjort med nödgodkända vacciner om vilka man bara haft nödtorftig information om dödliga biverkningar eller långtgående, allvarliga sjukdomstillstånd. Man har gjort det efter att dyrt ha betalat vaccinföretagen för en produkt som de senare avsagt sig allt ansvar för på skattebetalarnas bekostnad.

Trots utfasning av Astras vaccin i Norge, fortsätter vaccinationen i Sverige på 65-plussarna.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Annika Dahlqvist har vaccinerat sig mot Corona.
https://annikadahlqvist.com/2021/05/14/coronapatienter-pa-iva-har-minskat/

Lite kul att jag har kommit till samma slutsatser som Annika vad gäller vaccineringen. Lät bli när det gällde svininfluensa...men tar trots allt Coronavaccinet.

Jag har vaccinerat mig för en vecka sedan och än har det inte växt ut något blomkålshuvud i alla fall. 😉

 

 

 • Like 5
Link to comment
Share on other sites

Jag har heller inte vaccinerat mig någon gång mot några influensa sjukdomar eftersom jag alltid varit frisk då det gäller sådant, de enda jag vaccinerat mig mot är fästingar. Den här gången blev jag uppringd av min vårdcentral som erbjöd mig en spruta, jag frågade vilken sort, och eftersom det inte var Astras så nappade jag, det var 4 veckor sedan så jag får min andra dos om en vecka. Inga som helst biverkningar, får se om det blir några nästa gång.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Har också efter en del studerande och övervägningar vaccinerat  mig. Moderna fick jag. Hade jag erbjudits Astras hade jag tackat nej. Efter tre veckor hade jag antikroppar.  Ingen biverkning.  Andra dosen 31/5.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...