Jump to content

Stora Coronatråden


kickilotta

Recommended Posts

On 2021-09-01 at 09:43, kickilotta sade:

Gamla, välkända fakta att en genomgången virusinfektion ger bred T-cellsimmunitet som är mycket bättre och effektivare än olika vakks - vilket man tidigare försökt avfärda.  - Alla forskare är inte så följsamma till propagandan som menar att vakks är "nödvändiga" för alla oavsett om man haft sjukdomen eller ej utan kommer nu ut med förskningsrapporter som bekräftar att t-cellsimmunitet är otroligt mycket bättre. - En fråga att grubbla på - " varför är det så viktigt att vakksa ALLA med ett oprövat vakksin"? -  Håll huvudet kallt.

Kanske en förklaring...

image.png.ccd85e6a4c1048711d4558b013a023d7.png

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

On 2021-09-07 at 23:37, Sniffe sade:

Detta låter lite konstigt.

https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/professorn-stor-risk-for-variant-som-klarar-vaccin/

"Ju mer vaccinerade personer umgås med ovaccinerade, desto högre blir risken att det uppstår en virusvariant som vaccinerna inte biter på."

Hittepå argumentation som vanligt i aftonblaskan! - Finns absolut ingen sanning i det man skriver.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Om man tror att virus är nånting som vill till varje pris infektera alla och fram till dess det lyckats ändrar sig och ändra sig och ändrar sig (muterar, letar nya vägar) vad har då vacciner för funktion. Som det låter nu så dämpar vaccinet sjukdomen så att vaccinerade slipper sjukhusvistelse, men de blir likförbaskat infekterade. Vaccinerna verkar alltså dämpa immunreaktionen, det är ju den som ger sjukdomssymptomen. Om immunförsvaret skulle missa virus som i lugn och ro landar och installerar sig skulle vi inte märka nåt, inte bli sjuka. Men en dag upptäcker immunförsvaret viruset och pang vi blir sjuka, dvs immunförsvaret gåt till attack med alla vapen. När viruset kommer under attack så blir det bråttom att replikera sig och sprida sig. Det känns lite som frösättning bland växter som utsätts för torka eller avdödning med gift då växterna trycker ut det sista för att få till så många frön som möjligt innan döden för att skapa nästa generation. Round-up används i USA på bla vete för att tvinga alla veteplantor på ett fält att mogna samtidigt och maximera antalet frön. 

Jag modellerade lite på siten euromomo - europeisk dödsfallsstatistik - och det är tankeväckande att den första vågen med överdödlighet 2020 kom samtidigt i flera länder start vecka 12, hur är det egentligen möjligt om teorin är att virus smittar i kedjor, eller ger upphov till immunreaktion i kedjor, då borde också överdödligheten ligga som länkar i kedjor. I många länder hände ingenting den perioden och flera länder verkar aldrig ha nån överdödlighet tex Norge. 

Jag tycker det verkar finnas mycket kvar att lära om virus och vaccin. 

 

 • Like 2
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Vaccin från 12 år – mot vetenskap och beprövad erfarenhet (lakartidningen.se)

Läkarna: Att vaccinera barn är mot vetenskap och beprövad erfarenhet. Och om vaccination i allmänhet - 4Health.se by Anna Sparre

“Svenska barnläkarföreningen, Svenska skolläkarföreningen och Smittskyddsläkarföreningen [1, 2] förordar att 100 000-tals friska barn i Sverige från 12 års ålder ska vaccineras mot en sjukdom som hos de flesta bara ger lindriga symtom eller är asymtomatisk [3]. Risken att dö i covid-19 hos barn är i princip obefintlig [4, 5]. Nu har Folkhälsomyndigheten beslutat sig för att rekommendera vaccination för barn från 12 års ålder [6], vilket är obegripligt.

Svenska barnläkarföreningen lyfter fram MIS-C (multiinflammatoriskt syndrom hos barn) som ett tungt vägande skäl till att vaccinera barn. Orsaken till MIS-C är okänd, och definitionen är så vid att den innefattar många olika tillstånd, exempelvis Kawasakis sjukdom [7, 8]. Att barnläkarföreningen förordar vaccination av friska barn för att förhindra att några får ett syndrom man inte vet orsaken till står i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vi får under inga omständigheter upprepa de tragedier som kan kopplas till vacciner de senaste decennierna. Pandemrix mot svininfluensan orsakade narkolepsi hos minst 350 svenska barn [9]. Dengvaxia, ett vaccin mot denguefeber, introducerades i likhet med covid-19-vaccinerna innan prövningarna var avslutade. 19 barn dog av vad man bedömde vara ADE (antibody-dependent enhancement) innan vaccinationerna stoppades [10]. Genomgången infektion ger en immunitet som är avsevärt bättre och håller längre än vaccination [11, 12]. Sannolikt har många barn redan immunitet [13], och barn i riskgrupp erbjuds redan vaccin [14].

Fram till 20 september 2021 hade det kommit in 76 295 biverkningsrapporter gällande coronavaccinerna, varav hittills 6017 bedömts vara allvarliga [15]. Under hela 2020 kom det in totalt 7 999 biverkningsrapporter gällande samtliga cirka 25 000 läkemedel/substanser i Sverige, varav 3 270 bedömdes vara allvarliga [16]. Det är framför allt antalet fall av hjärtmuskel- och hjärtsäcksinflammation som är oroande [17], men även rapporter om autoimmuna sjukdomar samt potentiellt negativa effekter på livmoderutveckling och fertilitet [18].

Samtliga coronavacciner har ett villkorat godkännande [19]. Läkemedelsföretagen har fram till årsskiftet 2022/2023 på sig att visa att vaccinerna håller vad de lovat. Det innebär att vi befinner oss i en fas 3-studie i en läkemedelsprövning. Vad gäller säkerhetsdata har vi endast en begränsad mängd korttidsdata och inga långtidsdata för vuxna. Dessutom används en ny teknologi, mRNA-vaccin, som aldrig tidigare godkänts för användning på människa [20]. De vaccin som nu används i stor skala kanske inte ens blir godkända i slutändan.

Det är stor skillnad på att vaccinera en 70-åring och en 12-åring, vars immunologiska och neurologiska system fortfarande utvecklas. Detta gör att barn potentiellt sett är mer sårbara och mottagliga för biverkningar än vuxna. Samtliga kända och okända risker måste vägas mot nyttan av vaccination, och för oss är det obegripligt att man kunnat landa i att förorda massvaccination mot covid-19 hos friska barn. Om man beslutar sig för att introducera en läkemedelsbehandling till 100 000-tals barn får det inte finnas något som helst tvivel om huruvida nyttan överstiger riskerna”

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

https://youtu.be/nZRR5zZ0I0s

Anders Tegnell: Sweden won the argument on Covid - Unherd

Freddie Sayers speaks to Anders Tegnell. Accompanying article here: https://unherd.com/thepost/anders-teg... Listen to the podcast version: https://shows.acast.com/lockdowntv-wi... Of all the celebrities that have been created during the course of the Covid-19 pandemic, Swedish State Epidemiologist is perhaps the most surprising. A softly-spoken official within the Swedish Health Agency, he has quietly been going about his work monitoring infectious diseases for years. But his decision, when Covid hit, to stick to his long-established plan and not recommend mandatory lockdowns, not close the schools, turned him into a lightning rod for competing views on the pandemic. Endless articles have been written about him in media across the world and some Swedes are known to have had tattoos made of him. UnHerd spoke to him back in July 2020, when he defended the lack of mask mandates and was hopeful that widespread immunity would protect the Swedes from a bad winter wave — a hope that turned out to be overly optimistic. “Judge me in a year,” he said. Just over a year later, on the eve of Sweden releasing almost all of its remaining Covid restrictions on September 29th, Freddie Sayers spoke to him again. His message? On the big questions — whether Covid was something we had to live with, whether schools should be shut — he believes he has been vindicated. As ever, many thanks to Anders for taking the time.

Link to comment
Share on other sites

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/oktober/anvandningen-av-modernas-vaccin-mot-covid-19-pausas-for-alla-som-ar-fodda-1991-och-senare/

Folkhälsomyndigheten har beslutat att pausa användningen av Modernas vaccin Spikevax, för alla som är födda 1991 och senare, av försiktighetsskäl. Orsaken är signaler om ökad risk för biverkningar som inflammation på hjärtmuskel eller hjärtsäck.

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

 • 5 weeks later...
Guest Tureborgaren

Kefir mot covid-19?

 

Kefir: A protective dietary supplementation against viral infection

 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0753332220311665

Google-översatt:

Kefir och dess komponenter har en avgörande reglerande roll i immunsvaret. I detta avseende har aktivitet rapporterats mot Zika-virus, HCV, hepatit-B-virus, influensavirus (H1N1), HSV, rhinovirus och retrovirus.

Det har postulerats att vissa COVID-19-patienter dör efter det massiva inflammatoriska svaret som härrör från en cytokinstorm som involverar 1 L-6, IL-1, TNF-α och IFN-γ. En föreslagen initial lösning för att skydda patienter från cytokinstormen är blockering av IL-6-funktionen eller administrering av en förening för att undertrycka inflammation.

Kefir kan hämma aktiviteten av proinflammatoriska cytokiner. Att använda kefir (och dess biprodukter) som en hämmare av uttryck av proinflammatoriska cytokiner hos COVID-19-patienter kan vara en hållbar policy.
 

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
On 2021-11-26 at 11:36, Cederulla sade:

Aseem Malhotra om riskerna med mRna vaccinering.

Om jag förstått det rätt är det Dr. Stephen Gundry som skrivit det abstract som Dr Malhotra pratar kring. Det som är lite märkligt är att resten av studien inte publicerats? Och abstractet är lite dåligt skrivet. Det är synd, för det gör det mindre trovärdigt även om innehållet är viktigt och om det faktiskt är sant, så är det förskräckligt (vilket Dr. Malhotra lyfter).

Det som dock är lite komiskt är att FB flaggar inlägget som delvis falskt enligt oberoende granskare. Kollar man på granskare... så är det en journalist (kanske har blivit fler men det första var det). Intressant att en journalists utsaga gällande hjärtbesvär skulle väga högre än två kardiologer... 

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

13 timmar sedan, MariaF sade:

Om jag förstått det rätt är det Dr. Stephen Gundry som skrivit det abstract som Dr Malhotra pratar kring. Det som är lite märkligt är att resten av studien inte publicerats? Och abstractet är lite dåligt skrivet. Det är synd, för det gör det mindre trovärdigt även om innehållet är viktigt och om det faktiskt är sant, så är det förskräckligt (vilket Dr. Malhotra lyfter).

Det som dock är lite komiskt är att FB flaggar inlägget som delvis falskt enligt oberoende granskare. Kollar man på granskare... så är det en journalist (kanske har blivit fler men det första var det). Intressant att en journalists utsaga gällande hjärtbesvär skulle väga högre än två kardiologer... 

Fick en varning av Facebook när jag delat detta. De vill att jag ska ta bort det. Om jag förstod det rätt var det inte publicerat. Forskarna vågade inte, då de var rädda för utebliven sponsring. 

Link to comment
Share on other sites

8 timmar sedan, Cederulla sade:

Forskarna vågade inte, då de var rädda för utebliven sponsring. 

Det var liknande resultat som de Dr. Gundry presenterat som andra forskare hittat men som Dr. Malhotra sa, inte vågade publicera. 
Att du fick en varning berodde som sagt på att en journalist flaggat inlägget som olämpligt... 

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Martina Johansson har skrivit några artiklar om immunsystemet

Omöjligt att påverka sitt immunförsvar?
https://martinajohansson.se/omojligt-paverka-sitt-immunforsvar/

Topplista: Egenvård för immunsystemet
https://martinajohansson.se/egenvard-immunsystemet/

Egenvård för immunsystemet vid sjukdom
https://martinajohansson.se/egenvard-for-immunsystemet-sjukdom/

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

1 timme sedan, Erik 2 sade:

TEDTalk för 7 år sen av en av grundarna till Moderna, om mRNA tekniken som idag kallas vaccin, trots att han då förutsåg att det skulle vara medicin. Spännande inblickar och lärdomar.

Den ska jag kolla! Verkar intressant. (Fast det kan ta några dagar tills jag kommer dit, jag är som bekant lite dålig på att titta på film...)

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Fredagskväll och jag sitter och tittar klart på 5 timmar (som jag påbörjade häromkvällen) hearing i amerikanska senaten. Det är tydligen där de riktiga experterna måste samlas för att diskutera numera vilket en av läkarna påtalade. "Förr satt vi i vetenskapsforum för denna typ av diskussioner." 
Sen. Johnson har organiserat mötet och det är oerhört intressant men också oerhört rörande med läkaren som rörd till tårar berättar om en kvinna i 30års-åldern som dog för han fick inte behandla som han önskade. Han får inte längre arbeta som läkare. (Just det är det flera som vittnar om.)
Dr. Peter McCullough, Dr. Robert Malone, Dr.Richard Urso, Dr. Pierre Kory, Dr. Aaron Kheriaty, Dr. Christina Parks, Dr. David Wiseman m. fl.

https://rumble.com/vt62y6-covid-19-a-second-opinion.html

EDIT: Läkaruppropet har en 40min "best of" vi sin hemsida. Vet inte om de fixat en översättning.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...
On 2022-06-03 at 09:35, Cederulla sade:

Vore intressant om det fanns ngn liknande studie vid vaccination. 

Jag såg att det ska genomföras en undersökning på om C-19 kan ge den hepatit hos barn som nu ökat markant. Intressant nog skulle de titta på ytterligare några andra riskfaktorer, dock INTE injiceringen. Himla märkligt att den inte skulle undersökas tillsammans med övriga riskmöjligheter.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 • 10 months later...

Professor Tim Noakes föreläser om

0. Varför medicinsk vetenskap så ofta har fel  (2.50 in i filmen).
1. Covid  (6.22 in i filmen).
2. Kolesterol och statiner (7.11 in i filmen).
3. Typ 2-diabetes (14.57 in i filmen).
4. Ultra-processad mat (21.16 in i filmen).

COVID tops the list of the four greatest scams in the history of medicine – Tim Noakes’ unfiltered BNC#5 address
https://www.biznews.com/health/2023/03/29/covid-crimes-2
 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...