Jump to content

Stora Coronatråden


kickilotta
 Share

Recommended Posts

On 2021-06-14 at 08:27, Tureborgaren sade:

Huka er LCHF:are, nu berättar Kurera att:

Forskning visar: vegetarisk kost skyddar mot svår covid-19

"Glada nyheter för dig som äter vegetariskt: det kostvalet medför 73 procents lägre risk att bli svårt sjuk i covid-19. Det visar en ny stor studie av vårdpersonal och deras kostvanor.

 I jämförelse med vegokost stack LCHF ut som en diet som tvärtom verkade öka risken till svår sjukdom i covid-19. Man tog i studien hänsyn till andra hälsofaktorer som ålder, kön, BMI, rökning, livsstil och etnicitet."

Aseem Malhotra påpekar att den som övergår till lågkolhydratkost typ LCHF, på tre veckor väsentlgt skulle minska risken  att bli sjuk i Covid-19. Om man rakt av skulle välja mellan hans välgrundade synsätt och vad som antyds i refererad studie är naturligtvis Aseem Malhotra i topp. Intressant vore att höra hans uppfattning om studien.

Om man fick spekulera, skulle Aseem Malhotra sannolikt uttrycka sig i stil med att:

 • huvuddelen av studien i princip innebär en jämförelse mellan proteinbaserad animalisk kost och växtbaserad kost.
 • redan av skälet ovan innebär studien ingen bärande jämförelse mellan t.ex. LCHF-kost och växtbaserad kost, eftersom LCHF i hög grad innefattar växtbaserade ingredienser.
 • studien är byggd på intervjuer per protokoll som folk fyller i, vilket ger liten träffsäkerhet
 • studien tar överhuvudtaget inte hänsyn till att begreppet lågkolhydratkost i dess verkliga betydelse dvs. att den i första hand avser icke-glukosbildande sådan. Bladgrön föda eller i övrigt färgade grönsaker med inslag av bär och liten mängd frukt är självklara ingredienser i LCHF.
 • det finns en överväldigande mängd forskning på vetenskapligt hög nivå, som visar varför lågkolhydratforskningen (med dess korrekta innebörd) kommit till de slutsatser som t.ex. LCHF bygger på.
 • de multifaktoriella samband som har med kosten att göra bara låter sig beläggas av noga kontrollerade studieupplägg som t. ex. Sarah Hallberg framhåller i sin forskning.
 • Man kan förklara studieresultatet med korrigering för ålder, kön, rökvanor boendekultur etc. men kommer ändå aldrig till pudelns kärna. Hur skall man t.ex. väga in olika frekvens allvarligt insjuknade i olika länder med olika klimat eller med olika nivå på sjukvård etc.? Även sådant som olika användning av läkemedel typ hydroxiklorokin, ivermektin eller kosttillskott typ C- D-vitamin, zink etc. gör det närmast omöjligt att få en rättvisande jämförelse.
 • Av de 2 884 deltagarna i studien, insjuknade 568 i covid-19. Av dem fick 138 måttlig till svår covid-19.  Detta antal uppdelat på fem länder. Knappast ett antal ur vilket särskilt signifikanta slutsatser i en intervjustudie kan dras.
 • I övrigt bör man fundera över vilka företagsmässiga, ekonomiska intressen som ligger bakom denna typ av studier och hur dessa slussar in kapital via organisationer avsedda att ge ett skenbart intryck av ideell grund (det sista kanske Aseem Malhotra inte ville tala öppet om!).

En slutsats som kan dras via studier av detta slag, är att känsligheten för flertalet sjukdomar ligger i vitamin- och spåämnesbrist. Den som är liten i maten gör alltså bäst i att komplettera med kosttillskott - som minimum i varje fall inom gruppen C- och D-vitamin resp. magnesium plus Omega 3.

                        c62887db7cea40ab5753171c86e456ef.gif

 

<iframe src="https://gifer.com/embed/Fudg" width=480 height=480.000 frameBorder="0" allowFullScreen></iframe><p><a href="https://gifer.com">via GIFER</a></p>

<div style="padding-top:100.000%;position:relative;"><iframe src="https://gifer.com/embed/Fudg" width="100%" height="100%" style='position:absolute;top:0;left:0;' frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></div><p><a href="https://gifer.com">via GIFER</a></p>

Fudg.gifFudg.gif

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

On 2021-06-20 at 00:29, Sniffe sade:

Företaget som skrev ut falska bevis om antikroppar, hade inte lämnat in proverna för analys. Man hade naturligtvis, före verksamhetsstarten, konstaterat att PCR-testet (framför allt snabbtestet) ändå inte fungerade - varför då betala för testerna. Kunderna ville ju ha negativa svar, så att de kunde semestra utomlands. Hade man lämnat in proverna för test fanns ju risk för positiva resultat, sådana kommer ju fram slumpvis. Bättre då att konsekvent bara skriva ur ett och samma svar, så att kunden kunde resa på semester.😇

 • Like 2
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Oftast brukar flertalet diskussioner runt Covid-19-virus och vacciner sakna medverkan av någon ansvarig kärnperson bakom själva tekniken (t.ex. för plattformen bakom vaccinproduktionen). Äntligen har jag hittat ett undantag (förklarligt att det blev så sent - videon är så färsk som 21 juni 2021):

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/06/21/mrna-inventor-interviewed-about-injection-dangers.aspx?ui=c8e3a631ad988ee7d8abbb6487db789b58fc307279c068d4d6e5a56b9ccfaf5a&sd=19000101&cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1HL&cid=20210621&mid=DM909571&rid=1188452090&p4=20210115&p5=

Av största intresse är att under mer än tre timmars oavbruten diskussion lyssna av huvudpunkterna framför allt via huvudpersonen Dr Robert Malone - den som uppfann och skapade själva tekniken bakom mRNA- och DNA-vaccinerna (själva plattformen som vaccinproducenterna använder sig av). Malone har dessutom  mycket nära, personlig kontakt med vissa av FDA:s medlemmar och beskriver mycket väl hur den organisationen resonerat runt vaccinerna - fördelarna jämfört med nackdelarna (kvoten fördelar/nackdelar bakom godkännandet). Malone bör rimligen vara en av de mest insatta i resonemangen och mest utfrågad av beslutsfattarna bakom själva beslutet att sätta igång den omfattande vaccinationskampanjen och hur lönsamhetsberäkningarna utförts (kvoten fördelar/nackdelar) - för de ekonomiska fördelarna krävdes knappast mer avancerade beräkningar.

I stort sett bearbetas i videon alla aspekter som varit uppe i denna tråd. Mycket givande diskussioner som sker på ett sätt som bara kan förverkligas, om debattörerna är väl insatta i ämnena som kommer upp.

Den som är verkligt intresserad av området har inget problem med de tre timmarnas video, det kan jag försäkra! 

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Angående Läkemedelsverkets dödsbringande, låga normnivåer för D-vitamin, speciellt nu under Covid-19 pandemin.

Sedan länge förefaller det svenska Läkemedelsverket sätt att fastställa kroppens behov av olika näringsämnen, ligga helt utanför de nivåer som undersökning efter undersökning med övertygande bevisning visat vara till fördel t.ex. för immunförsvaret. Ett exempel på detta utgör rekommendationen på 25(OH)D i blodet = 50 nmol/L, en så låg nivå att den kan sägas på sikt vara direkt dödsbringande. Det framgår av en rad foruminlägg, bl.a. av inlägget, i vilket en graf visar övertygande belägg för de högre nivåernas fördelar:

https://forum.kostdoktorn.se/topic/19354-ökad-livslängd-vid-hög-d-och-k-vitaminnivå/?tab=comments#comment-172308

Av Internets många förespråkare för D-vitaminets betydelse för immunförsvaret, hör Professor Roger Seheult till de främsta. I nedanstående inlägg:

https://www.youtube.com/watch?v=vN30emwcNS4&t=7s

redogör han för D-vitaminets förebyggande betydelse för minskningen av risken att bli smittad av Covid-19, eller vid inträffad smitta i betydande utsträckning minska risken för allvarlig sjukdom eller dödsfall.  Detta som bekant av Läkemedelsverket att betrakta som förbjudna utsagor.

Roger Seheult visar genom tydliga referenser att Läkemedelsverkets normer är löjeväckande låga. En rad kliniska studier visar att skillnaden mellan 50 nmol/L (25(OH)D i blodet) och den tredubbla koncentrationen har en livsavgörande betydelse.  Seheult anger också vilket dos dagligt intag D3-vitamin, som krävs för att uppnå optimal blodkoncentration. En direkt bekräftelse på de normer flertalet av oss på forumet länge tillämpat, sannolikt också den nivå som svensken i allmänhet använt, om man skall utgå från hälsokostaffärenas hyllor för 5000 IE D3-vitamin som ibland varit tomma. Tabellen härunder sammanfattar de nivåer som omger den som anses optimal.         Dvitamin nivå opt sl.jpg

Läkemedelsverkets argumentation om ökad kalcifiering av blodkärlen är alltför snäv. Även för höga nivåer i blodet i storleksordningen 250 nmol/L, saknas belägg för risk även utan kosttillägg i form av K2-vitamin.

Vad gäller K2-vitamin finns dock anledning att utgå från holländarnas intressanta studie, som refereras till i tråden:

https://forum.kostdoktorn.se/topic/19354-ökad-livslängd-vid-hög-d-och-k-vitaminnivå/?tab=comments#comment-172308

Där kombinationen riklig mängd D3-vitamin och K2-vitamin visat klara belägg för väsentligt ökad livslängd. Optimal mängd K2-vitamin har ännu inte kunnat faställas. Dock ser man inga problem med större mängder än 300 ug K2-vitamin Mk 7 som dagligt tillskott.  För egen del (BMI < 25) utgår jag från denna mängd. Hur andra BMI-nivåer kan påverka behoven K2-tillskott har i litteraturen mycket lite ordats om. Min rekommendation är att först bestämma den egna andelen 25(OH)D i blodet genom separat blodanalys, och justera alla intag efter det. 

Anmärkning:

Det anses att ökat intag av D3-vitamin ökar kravet på andelen K2-vitamin. Kanske naturligt med tanke på D-vitaminets betydelse för upptaget av kalcium ur mat och benstomme. K2-vitaminets betydelse ligger ju i att styra kalciet i rätt riktning (till benstomme och tänder etc.) resp. hålla kalciumkoncentrationen i blodet optimal (betydelsefullt bl.a. för hjärtat).

I väsentligt högre koncentration, t.ex. tre gånger den vanligen rekommenderade tillskottsdosen (90 ug K2-vitamin dagligen) har K2-vitaminet också betydelse för minskning av blodkärlens kalcifiering. Tidigare studier har visat på 30 - 50 % efter något år. Artärernas därigenom större flexibilitet och ökade inre diameter medför alltså en direkt föryngring av kärlsystemet, som leder till sänkning av blodtrycket. Några övre gränser för dagligt intag av K2-vitamin har ännu inte kunnat bestämmas.

Vilken proportialitet som olika dagligt intag av D3- och K2-vitamin medför, beroende på variation av BMI, är ännu inte utrett. För att optimera kombinationen D3-vitamin/K2-vitamin anses lämpligt att inta dessa tillskott vid skilda tillfällen under dagen (tre fyra timmar emellan). För egen del tar jag K2-vitaminet på morgonen och D3-vitaminet till middagsmålet. Om den turordningen är mest logisk kan naturligtvis  diskuteras.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Angående Covid-19 virusets ursprung finns numera mycket intressant information att hämta på Internet. Till en början, efter att pandemin anses ha inletts (hösten 2019), misstänktes viruset ha sluppit loss från ett kinesiskt lab (Wuhan). Relativt tidigt blev känt att tre anställda på det utpekade labbet insjuknat och att sannolikheten därför var stor för att spridningen kunde kopplas till detta lab. 

Under lång tid har merparten av informationen mörkats runt spekulationerna över virusets tillkomst och att detta kunde anses konstruerat av människohand. Nyligen släpptes dock censuren kring ämnet, sannolikt beroende på president Biden som vill skjuta över skulden på kineserna. Detta trots att amerikanerna under många år skjutit till resurser och styrt utvecklingen på Wuhanlabbet. Alltmer kryper det fram via labanställda att detta laboratorium ägnade sig åt utveckling/konstruktion av nya monstervirus.  I bakgrunden finns även militära intressen inblandade (ev. användning av skräddarsydda virus att sätta in mot en fiende).

Den mest tongivande informatören runt fakta - inte spekulationer - enligt ovanstående, är Nicholas Wade. Han är inte bara en skicklig vetenskapsjournalist, utan har också en gedigen bakgrund som  redaktör och författare och har arbetat i tidskrifter som Nature, Science och i många år på New York Times.

https://thebulletin.org/2021/05/the-origin-of-covid-did-people-or-nature-open-pandoras-box-at-wuhan/

https://thebulletin.org/2021/06/watch-now-the-origin-of-covid/

I den senare referensen (video) beskriver Wade själv verbalt hur han kommit fram till sina slutsatser.

Oavsett vad som i slutändan kan anses bevisas via kineserna (sannolikt kommer inget erkännande den vägen), kan frågan om Covid-19 som ett av människan kunstruerat virus, matematiskt lätt beräknas/bekräftas. Detta genom den långa rad av proteiner som spikproteinet innehåller (alltför många av mänskligt ursprung för att Covid-19 viruset överhuvudtaget skulle kunna vara naturligt).

Genom videon (29 juni 2021):

https://www.youtube.com/watch?v=YeW5sI-R1Qg

kan man höra bevisföring i förhör inför en senator i USA. Allt pekar även på hög politisk nivå i en riktning som tyder på Covid-19 viruset som konstruerat och av misstag spritt via tidigare nämnt laboratorium.

 • Like 1
 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

Nu börjar det bli snurrigt. 

Dagens industri skriver att Frankrike oroar sig för en 4e våg av smittspridning och skyller på deltavarianten och långsam vaccination. Frankrike varnar för fjärde coronavåg (di.se)

I en annan tidning skriver de att vaccinerade atleter fortsätter testa positivt.  Why Vaccinated Athletes Are Testing Positive for Coronavirus - WSJ

Vaccines are very effective at preventing death and severe illness from the disease—but they’re not foolproof in preventing infection.

Alltså spelar vaccinering ingen roll för infektion, infekterad blir man oavsett och alltså borde det vara ointressant att mäta smittspridning, den kommer att fortsätta, tydligen oavsett. 

 

 • Like 2
 • Boom 1
Link to comment
Share on other sites

19 timmar sedan, Erik 2 sade:

Nu börjar det bli snurrigt. 

Dagens industri skriver att Frankrike oroar sig för en 4e våg av smittspridning och skyller på deltavarianten och långsam vaccination. Frankrike varnar för fjärde coronavåg (di.se)

I en annan tidning skriver de att vaccinerade atleter fortsätter testa positivt.  Why Vaccinated Athletes Are Testing Positive for Coronavirus - WSJ

Vaccines are very effective at preventing death and severe illness from the disease—but they’re not foolproof in preventing infection.

Alltså spelar vaccinering ingen roll för infektion, infekterad blir man oavsett och alltså borde det vara ointressant att mäta smittspridning, den kommer att fortsätta, tydligen oavsett. 

 

Den tidigare definitionen av vaccin innefattade preparation av avdödat bakterie- eller virusmaterial (själva antigenen) som injiceras. Utan att skada (dvs. utan förmåga att växa till och sprida sig) ges kroppen tid att reagera och efter någon vecka bilda antikroppar (med minnesfunktion) som senare reagerar om verkligt angrepp av samma antigen i levande form skulle smitta kroppen. Kinesernas vaccin är uppbyggt på denna konventionella väg.

mRNA-vaccinet, på vilket patent togs redan på 1990-talet, representerar en helt ny elegant metod. En av grundtankarna som styrt forskningen under tre decennier var att lämna den mödosamma produktionen av stor mängd antigen att senare avdödas. Istället, som i fallet Coronaviruset, avkodar man dess innehåll av proteiner (man nöjde sig med proteinernas spikar), som "inympas" i levande celler, som i stort antal (några miljarder per injektion) injiceras.  Dessa cellers RNA-molekyl är konstruerad till att inne i kroppen skapa repliker på det spikprotein som det levande viruset har. En listig och från vaccinföretagens synpunkt arbetsbesparande metod.

Eftersom spikproteinet ses som virusets själva nyckel till att ta sig in i mänskliga celler, fick RNA-molekylerna (i själva verket med funktion som proteinfabriker) uppgiften att producera spikproteinet.  Detta i sin tur får kroppens antikroppar träna upp sitt minne på. I förhållande till fördelarna i form av minskad risk för allvarlig sjukdom per 100 000 vaccinerade, anses risken för oväntade biverkningar (spikproteinets toxicitet ) ha underordnad betydelse. 

Det du tar upp anses vara en effekt av att kroppen under tio till femton månader efter vaccinering kan drabbas av problem som förstäks av intensiv fysisk träning. En rad liknande beskrivningar finns på Internet som talar i samma riktning. Sannolikt kommer man i fortsättningen avråda idrottsmän från att hårdträna under en längre tid efter vaccinering.

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Intressant att det har dött fler med corona i år än under hela förra året trots att vi nu har vacciner. Blir att följa utvecklingen under andra halvan av året och se hur det utvecklas.

image.thumb.png.55051606d17991bb88442a6f0fdd66ed.png

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Bakteriella sjukdomar, har som bekant mycket liten tendens att förändras via mutation. Vacciner mot dessa sjukdomar blir därför stabila och ger lång immunitet, oftast livslång sådan. 

Virus däremot muterar mycket lätt. När mutationer namnges som "afrikansk, sydamerikansk, engelsk" etc. får man lätt intrycket att just den aktuella varianten bara uppstår i dessa länder och senare sprids över jorden.  Spridning sker naturligtvis på liknande sätt som originalviruset, men i verkligheten kan mycket väl samma eller liknande mutation uppstå på motsatt sida av jordklotet.

Ett vaccin mot ett visst virus kan visserligen ofta vara verksamt även mot muterat virus men efter ett antal mutationssteg, kan vaccinet sluta ge immunitet, vilket tvingar fram nya motmedel. Mutationer brukar f.ö. ge mildare verkan än "originalvirus" men kan i vissa fall ge allvarligare effekter såväl med avseende på sjukdomseffekten som hastigheten med vilken smittan sprids.

Nya vacciner anpassade till nya mutationer blir allt lättare och snabbare att ta fram och framställa (mRNA- typen av "vaccin" är ett exempel). Produktionen av sådant vaccin påstås redan ligga i startgroparna för användning under hösten 2020. Intressant med tanke på att nuvarande vacciners testperiod anses färdig först under 2022.

Det kan tyckas vara bra med möjligheten att snabbt justera och producera en serie vacciner för succsessivt  följande mutationer. Det stora problemet med allt större flora av vacciner, är dock att människans eget immunförsvar då inte av egen kraft tillåts skapa normal immunitet med lång verkan. Detta visade sig statistiskt tydligt under år 2020 (trots att det rörde totalt avvikande virus), då det visade sig att dödligheten vid Covid-19 för människor som vaccinerats för säsongsifluensan var flera gånger större än för icke vaccinerade. Fenomenet var känt redan på 1960-talet men ingen lösning på problemet har under det senaste halvseklet kommit fram.

 

Andra effektiva möjligheter att tackla virus

Eftersom vi befinner oss på ett forum som betonar vikten av att välja rätt föda för att hålla kroppen i trim, ligger nära till hands att utgå från en av Kostdoktorns populära referensforskare, Aseem Malhotra, som uttrycker saken som att:

Det bästa försvaret mot Coronavirus är att optimera den metabola hälsan

https://www.europeanscientist.com/en/editors-corner/dr-aseem-malhotra-the-best-vaccine-against-coronavirus-is-optimising-metabolic-health/

Malhotra utgår från den uppenbara skyddsfunktion, som inte bara ligger i immunförsvaret, utan i varje enskild cell av vår kropps 30 000 miljarder celler. Han menar att alla ansträngningar bör läggas på att tillföra kroppens tarmbakterier de födoämnen som bäst tillfredsställer behovet hos kroppens celler. Då först kommer dessa via matsmältningen att i rätt form förse alla celler med de salter, vitaminer och lipider som de behöver för att optimalt förstärka kroppens totala motståndskraft.

Malhotra menar på allvar att en större tillämpning av modern forskning på vår kost, skulle ha onödiggjort dagens pandemi.  Vad han och annan experis dessutom anser lämpligt, är att via vissa kosttillskott säkra tillgången till viktiga ingredienser i födan som dagens jordar och djur (p.g.a. fel utfordring) saknar i tillräcklig mängd. För immunförsvaret särskilt viktiga ingredienser ligger, som också vi mot Läkemedelsverkets närmast totala motstånd, framhållit som viktiga i tillräcklig dosering (C,-och D-vitamin, zink, magnesium etc.). Dessutom framhålls vikten av att inte med läkemedel (statiner) begränsa leverns produktion av lipider bl.a. LDL och HDL-formerna. Han påpekar också att rätt kost ger idealiskt låga triglyseridnivåer.

En bra rekommendation är att läsa av Malhotra i bokform - en direkt upplevelse, även för den som främst vill ha bekräftelse på tidigare inhämtad kunskap. Vad gäller den enskilda cellens komplexitet, är dess omfattning sådan att ingen vetenskapsman under ett långt yrkesliv har förmågan att kognitivt reda ut alla samband. Det krävs rader av specialister på var sitt delområde för att någorlunda uppnå förståelse på enskilda delar av cellens funktion. En cell som kan vara en tusendel så stor som en knappnålsspets. Inte skulle förståelsen underlättas om funktionen DNA/RNA i en sådan skulle bli störd: 

Cancercell simulering.jpg    

 

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

20 timmar sedan, Nils Engström sade:

Den tidigare definitionen av vaccin innefattade preparation av avdödat bakterie- eller virusmaterial (själva antigenen) som injiceras. Utan att skada (dvs. utan förmåga att växa till och sprida sig) ges kroppen tid att reagera och efter någon vecka bilda antikroppar (med minnesfunktion) som senare reagerar om verkligt angrepp av samma antigen i levande form skulle smitta kroppen. Kinesernas vaccin är uppbyggt på denna konventionella väg.

mRNA-vaccinet, på vilket patent togs redan på 1990-talet, representerar en helt ny elegant metod. En av grundtankarna som styrt forskningen under tre decennier var att lämna den mödosamma produktionen av stor mängd antigen att senare avdödas. Istället, som i fallet Coronaviruset, avkodar man dess innehåll av proteiner (man nöjde sig med proteinernas spikar), som "inympas" i levande celler, som i stort antal (några miljarder per injektion) injiceras.  Dessa cellers RNA-molekyl är konstruerad till att inne i kroppen skapa repliker på det spikprotein som det levande viruset har. En listig och från vaccinföretagens synpunkt arbetsbesparande metod.

Eftersom spikproteinet ses som virusets själva nyckel till att ta sig in i mänskliga celler, fick RNA-molekylerna (i själva verket med funktion som proteinfabriker) uppgiften att producera spikproteinet.  Detta i sin tur får kroppens antikroppar träna upp sitt minne på. I förhållande till fördelarna i form av minskad risk för allvarlig sjukdom per 100 000 vaccinerade, anses risken för oväntade biverkningar (spikproteinets toxicitet ) ha underordnad betydelse. 

Det du tar upp anses vara en effekt av att kroppen under tio till femton månader efter vaccinering kan drabbas av problem som förstäks av intensiv fysisk träning. En rad liknande beskrivningar finns på Internet som talar i samma riktning. Sannolikt kommer man i fortsättningen avråda idrottsmän från att hårdträna under en längre tid efter vaccinering.

 I förhållande till fördelarna i form av minskad risk för allvarlig sjukdom per 100 000 vaccinerade, anses risken för oväntade biverkningar (spikproteinets toxicitet ) ha underordnad betydelse. 

Det du tar upp anses vara en effekt av att kroppen under tio till femton månader efter vaccinering kan drabbas av problem som förstäks av intensiv fysisk träning. En rad liknande beskrivningar finns på Internet som talar i samma riktning. Sannolikt kommer man i fortsättningen avråda idrottsmän från att hårdträna under en längre tid efter vaccinering.

Vad har du för referenser på detta?

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)
15 timmar sedan, Cederulla sade:

 1. I förhållande till fördelarna i form av minskad risk för allvarlig sjukdom per 100 000 vaccinerade, anses risken för oväntade biverkningar (spikproteinets toxicitet ) ha underordnad betydelse. 

2.Det du tar upp anses vara en effekt av att kroppen under tio till femton månader efter vaccinering kan drabbas av problem som förstäks av intensiv fysisk träning. En rad liknande beskrivningar finns på Internet som talar i samma riktning. Sannolikt kommer man i fortsättningen avråda idrottsmän från att hårdträna under en längre tid efter vaccinering.

Vad har du för referenser på detta?

Under tiden hittills i pandemin, dyker information upp runt studier som visar positiva och negativa problem i samband med vaccinering. I de fall informationen talar i negativ riktning avlägsnas den snabbt från Internet. Flertalet jag kan minnas är borta. Ser man t.ex. på de referenser som förekommer i Corona-tråden är de till stor del bortplockade från Internet.

1.  Samtliga vaccinproducenter och ansvariga för vaccinkampajerna inkl. WHO, FDA i USA och skolmedicinens representanter i Sverige och övriga länder med politiker, och massmedia är överens om detta. Förhållandet nyttoeffekt/biverkningar anses statistiskt godtagbart. Till nära 100 % anses i studier som presenteras i massmedia vara statistiskt otvetydiga. I annat fall hade vaccinkampanjen inte kunnat starta. En annan sak är att personligen drabbas genom att tillhöra de statistiska undantagen! Det är dock en annan sak som i viss mån exemplifieras nedan vid intensiv träning.

2. Vad gäller normal daglig träning, även hårdare, för den som inte är vaccinerad, är sådan naturligtvis av positiv betydelse i förebyggande syfte. Det finns som väl är ingen studie som motsäger detta. Efter smitta eller vaccinering kommer saken i ett annat läge. Då kan intensiv träning bli riskabel.

I följande referens:

https://health.clevelandclinic.org/can-too-much-extreme-exercise-damage-your-heart/

anges bl.a.:

En studie som gjordes på friska maratonlöpare visade att:

 • även efter avslutade extrema löphändelser innehåller idrottares blodprover biomarkörer associerade med hjärtskador.
 • när hjärtat uthärdar extrem fysisk stress om och om igen, kan den tillfälliga skadan leda till ombyggnad av hjärtat eller fysiska förändringar, som tjockare hjärtväggar och ärrbildning i hjärtat.
 • vidare fann forskningen bevis för att träning med hög intensitet kan öka risken för plötslig hjärtstopp* eller plötslig hjärtdöd hos personer med underliggande hjärtsjukdom
 • vilket också kan öka risken för hjärtrytmstörningar, särskilt för minoriteter som har hypertrof kardiomyopati eller kranskärl/hjärtsjukdom.

 *Detta var sannolikt skälet till att en dansk fotbollsspelaren, i en match nyligen, fick hjärtstillestånd (han var dubbelvaccinerad). Det har ju talats om riskerna för skador på hjärtvävnaden, som genom spikproteinet toxiska verkan gör att intensiv träning bör undvikas (inte moderat träning). Risken för oregelbunden hjärtverksamhet och hjärtstillestånd har av dessa skäl tillförts biverkansregistret för mRNA-vaccinet. Detta ligger sannolikt bakom att man i möjligaste mån vill dra ner på uppmärksamheten och nöjer sig med att i bipackssedeln till viruset lägga in detta som bivekan.

I följande referens:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7261095/'

ges ytterligare

synpunkter på för och nackdelar med olika former av träning.

Av https://sites.kowsarpub.com/asjsm/articles/102630.html

framgår bl.a.

"vi har viktiga utmaningar för konkurrenskraftiga sportevenemang. För det första bör idrottare i denna miljö utföra ansträngande träning för att tävla, vilket kan vara immunsuppressivt (nedsättande för immunförsvaret)".

Anmärkning:

Naturligt är alltså enligt ovan att de flesta former av träning för den ovaccinerade, ger förebyggande effekt (förstärkt immunförsvar med minskad inflammation i kroppens inre), dvs. minskar risken för smitta resp. allvarliga effekter av smitta. Den redan smittade eller fullt vaccinerade bör undvika intensiv träning under en längre tid.

P.S.

Som Cederulla påpekar var uppgiften om fotbollsspelarens vaccinering felaktig!

Edited by Nils Engström
Cederullas påpekande om fotbollsspelaren, som i verkligheten inte var vaccinerad!
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

7 timmar sedan, Nils Engström sade:

Under tiden hittills under pandemin, dyker information upp runt studier som visar positiva och negativa problem i samband med vaccinering. I de fall informationen talar i negativ riktning avlägsnas den snabbt från Internet. Flertalet jag kan minnas är borta. Ser man t.ex. på de referenser som förekommer i Corona-tråden är de till stor del bortplockade från Internet.

1.  Samtliga vaccinproducenter och ansvariga för vaccinkampajerna inkl. WHO, FDA i USA och skolmedicinens representanter i Sverige och övriga länder med politiker, och massmedia är överens om detta. Förhållandet nyttoeffekt/biverkningar anses statistiskt godtagbar. Till nära 100 % anses i studier som presenteras i massmedia vara statistiskt otvetydiga. I annat fall hade vaccinkampanjen inte kunnat starta. En annan sak är att personligen drabbas genom att tillhöra de statistiska undantagen! Det är dock en annan sak som i viss mån exemplifieras nedan vid intensiv träning.

2. Vad gäller normal daglig träning, även hårdare, för den som inte är vaccinerad, är sådan naturligtvis av positiv betydelse i förebyggande syfte. Det finns som väl är ingen studie som motsäger detta. Efter smitta eller vaccinering kommer saken i ett annat läge. Då kan intensiv träning bli riskabel.

I följande referens:

https://health.clevelandclinic.org/can-too-much-extreme-exercise-damage-your-heart/

anges bl.a.:

En studie som gjordes på friska maratonlöpare visade att:

 • även efter avslutade extrema löphändelser innehåller idrottares blodprover biomarkörer associerade med hjärtskador.
 • när hjärtat uthärdar extrem fysisk stress om och om igen, kan den tillfälliga skadan leda till ombyggnad av hjärtat eller fysiska förändringar, som tjockare hjärtväggar och ärrbildning i hjärtat.
 • vidare fann forskningen bevis för att träning med hög intensitet kan öka risken för plötslig hjärtstopp* eller plötslig hjärtdöd hos personer med underliggande hjärtsjukdom
 • vilket också kan öka risken för hjärtrytmstörningar, särskilt för minoriteter som har hypertrof kardiomyopati eller kranskärl/hjärtsjukdom.

 *Detta var sannolikt skälet till att en dansk fotbollsspelaren, i en match nyligen, fick hjärtstillestånd (han var dubbelvaccinerad). Det har ju talats om att riskerna för skador på hjärtvävnaden, som genom spikproteinet toxiska verkan gör att intensiv träning bör undvikas (inte moderat träning). Risken för oregelbunden hjärtverksamhet och hjärtstillestånd har av dessa skäl tillförts biverkansregistret för mRNA-vaccinet. Detta ligger sannolikt bakom att man i möjligaste mån vill dra ner på uppmärksamheten och nöjer sig med att i bipackssedeln till viruset lägga in detta som bivekan.

I följande referens:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7261095/'

ges ytterligare

synpunkter på för och nackdelar med olika former av träning.

Av https://sites.kowsarpub.com/asjsm/articles/102630.html

framgår bl.a.

"vi har viktiga utmaningar för konkurrenskraftiga sportevenemang. För det första bör idrottare i denna miljö utföra ansträngande träning för att tävla, vilket kan vara immunsuppressivt (nedsättande för immunförsvaret)".

Anmärkning:

Naturligt är alltså enligt ovan att de flesta former av träning för den ovaccinerade, ger förebyggande effekt (förstärkt immunförsvar med minskad inflammation i kroppens inre), dvs. minskar risken för smitta resp. allvarliga effekter av smitta. Den redan smittade eller fullt vaccinerade bör undvika intensiv träning under en längre tid.

Christian Eriksen var inte vaccinerad och hade inte haft covid!

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

1 timme sedan, Cederulla sade:

Christian Eriksen var inte vaccinerad och hade inte haft covid!

Tydligen speds lögner om detta - googlade nu. Tack för att du rätade ut det frågetecknet. Vad man dock kan utläsa av Christian Eriksens fall är att han tillhör den vältränade eliten - möjligen övertränad. Tidigare under åren uppstod en rad liknande dödsfall bland orienterare - där kan liknande samband ha funnits. Det visar att redan den som är frisk, löper risk för problem genom intensiv träning.

Eftersom biverkningar som just rör hjärtverksamheten är kända och nu införda i vaccinets bipackssedel, stärks rekommendationen om försiktighet med intensiv träning för den som vaccinerats. Man bör se alla typer av vaccinering som invasiva ingrepp i en kropp och inte brista i uppmärksamhet. Det är ett av skälen till att man vid vaccinationen vill ha människor kvar i vaccinationslokalen under någon kvart, främst för att kontrollera att inga allergiska reaktioner av allvarlig art uppstår.

Link to comment
Share on other sites

2 timmar sedan, Erik 2 sade:

Om vi nu ska ifrågasätta allt. Hur vet vi det? 

Ja vi ska ifrågasätta allt och källgranska innan vi sprider saker vidare. Man har gått ut och dementerat (från hans klubb) att det var lögn om att han var vaccinerad eller haft covid.  

Link to comment
Share on other sites

D-vitaminbrist är förknippad med högre sjukhusrisk från COVID-19: en retrospektiv fallkontrollstudie

The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 17 Juni 2021

Äntligen en studie som inte bekostats av något läkemedelsföretag!

https://academic.oup.com/jcem/advance-article/doi/10.1210/clinem/dgab439/6303537

RESULTAT

Av 80 670 deltagare som deltog i studien, togs 1808 in  på sjukhus med COVID-19, varav 670 dog.

Den primära kohortstudien visade:

 •       hos deltagare smittade med COVID-19, som inte blev intagna på sjukhus var medianvärdet i serum 25 (OH) D = 50,0 nmol / L  [34,0-66,7]
 •      hos deltagare smittade med COVID-19 som blev intagna på sjukhus var medianvärdet i serum 25 (OH) D = 35,0 nmol / L [21,0-57,0] (p <0,005).

 Liknande resultat i en valideringskohortstudie visade:   

 •     hos deltagare smittade med COVID-19, som inte blev intagna på sjukhus var medianvärdet i serum 25 (OH) D = 47,1 nmol / L [31,8-64,7]
 •         hos deltagare smittade med COVID-19 som blev intagna på sjukhus var medianvärdet i serum 25 (OH) D = 33,0 nmol / L [19,4-54,1].

Efter ålders-, köns- och säsongsvariationskorrigerade oddsförhållanden, visade sig deltagarna med medianvärdet i serum 25 (OH) D <50 nmol / L innebära 2,3-2,4 gånger högre andel sjukhusinlagda, jämfört med deltagare med serum 25 (OH) D >50 nmol / L .

Dessa två samstämmiga kohortstudier, varav en valideringskohortstudie omfattar 80 670 deltagare (P-värde <0,005) visar otvetydigt att D-vitaminet har stor betydelse för immunförsvaret genom att mer än 2,3 gånger så många deltagare tvingas till sjukhus om de har medianvärdet i serum: 25 (OH) D  <50 nmol / L  än dem med >50 nmol/L (som kunde friskna till hemma).

Till denna kohortstudie kan tillföras den rad studier som på hela befolkningar visar att ytterligare ökat serumvärde 25 (OH) D till i storleksordningen 150 nmol/L har ännu större sjukdomsminskande signifikans. En koncentration som för en normalperson med BMI<25 uppnås med dagligt intag av 5000 IE D3-vitamin.

 ____________________________

D-vitaminets stora betydelse hade vi tidigare under lång tid haft klart för oss, via rader av väl belagda fakta, som bl.a. visats i ett flertal inlägg i olika trådar. Ett märkligt faktum med tanke på att medicinskt ansvariga i flertalet länder inte tagit minsta initiativ till att rekommendera sina befolkningar att använda D-vitamin som förebyggande medel mot Covid-19. I Sverige har Läkemedelsverket tvärt om tydligt klargjort det kriminella i att påstå D-vitamintillskott ha förebyggande verkan mot Covid-19. När kommer denna av Läkemedelsföretagen oberoende studie att erkännas som betydelsefull t.ex. i Sverige och att D-vitamintillskott i rejäla mängder (mer än 10 gånger den av Läkemedelsverket angivna) kan rädda liv? 

Se f.ö. https://forum.kostdoktorn.se/topic/16277-stora-coronatråden/page/12/?tab=comments#comment-173460

P.S.

Det märkliga är att närmast identiska rekommendationer redan år 2011 fanns att läsa i:

https://academic.oup.com/jcem/article/96/7/1911/2833671

Trögheten i det medicinska etablissemanget att ta till sig fakta och rekommendera befolkningen i vissa avseenden livräddande, biverkansfria kosttillskott är märklig.

Link to comment
Share on other sites

4 timmar sedan, Cederulla sade:

Ja vi ska ifrågasätta allt och källgranska innan vi sprider saker vidare. Man har gått ut och dementerat (från hans klubb) att det var lögn om att han var vaccinerad eller haft covid.  

Om man går igenom några få studier i månaden blir det lättare än om man plöjer igenom något femtiotal ur PubMed i veckan. Det blir då lite svårare med en bredare källgranskning, speciellt om man fokuserar på ett specifikt område, där det dyker upp intressanta inslag utanför sökområdet. Det konglomerat av minnesbitar som då tillsammans ger sidobilder utanför det man för tillfället fokuserar på, finns huvudsakligen kvar bara i form av funktionella samband.

Fallet Christian Eriksen, kan tas som ett bra exempel på hur info kommer upp och relateras. En grupp läkare hade försökt få in en artikel på Svenska Dagbladet men refuserades, då den enligt uppgift rörde kritiska inslag runt vaccinationskampanjen. Man försökte då med GP i Göteborg. Man lär ha fått löfte om att artikeln skulle tas in men i samma veva kom informationen om fotbollsspelaren, vars hjärta stannade under en fotbollsmatch. Från tidningens sida stoppades artikeln, eftersom den för tillfället kunde anses olämplig, då fotbollsspelaren skulle varit dubbelvaccinerad (känsliga samband).  Inte lätt när det begav sig att ifrågasätta sambanden och att själva huvudtemat varit felaktigt.

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

"Den världsberömde tyska advokaten Reiner Fuellmich förbereder en s.k. class action mot en rad myndigheter och politiska institutioner för brott mot mänskligheten i samband med hanteringen av coronan. Här intervjuar han Dr. David Martin som under två decennier kartlagt forskningen och patenten på det aktuella området omkring SARS-virus, spikproteiner och mRNA-preparat."

https://rumble.com/vjqnjz-ystein-rnne-139-bevisen.html

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Biden är nog ganska fel ute när han säger att pandemin bara är bland ovaccinerade. Man kan undra vilken info han menar är fel i sociala medier.

USA:s president Joe Biden säger att sociala medier som Facebook "dödar folk" då de tillåter desinformation om corona och vaccin på sina plattformar, rapporterar flera amerikanska medier.

De dödar människor. Den enda pandemin vi har är bland ovaccinerade. Och de dödar människor", sa Biden till reportrar i Vita Huset när han fick frågan om falsk information och plattformar som Facebook.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
13 timmar sedan, Sniffe sade:

Förstår inte vad man vill bevisa. - Den som är svårt sjuk på 28 dagen har naturligtvis många hemska symtom och man är på väg att avlida. Om man inte tillfrisknar efter 1-2 veckor så är man nog riktigt dålig.- Men att den som är vaxxad  kan  behöva frukta så svåra biverkningar tyder på ett dåligt och opålitligt vaxxin. Vilka underliggande sjukdomar har man i respektive grupp? - Tyvärr så sprids en massa dålig "forskning".

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

On 2021-08-30 at 16:21, Sniffe sade:

"Att tidigare ha varit smittad med coronaviruset kan ge ett bättre skydd mot deltavarianten än två doser av Pfizers vaccin, enligt en ny studie."

Välkänt bland experter, vad jag förstår. Och argument för att låta de unga slippa vaccin eftersom de klarar sjukdomen bättre men skydda de äldre. Jag är böjd att hålla med.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

1 timme sedan, Tureborgaren sade:

"Att tidigare ha varit smittad med coronaviruset kan ge ett bättre skydd mot deltavarianten än två doser av Pfizers vaccin, enligt en ny studie."

Välkänt bland experter, vad jag förstår. Och argument för att låta de unga slippa vaccin eftersom de klarar sjukdomen bättre men skydda de äldre. Jag är böjd att hålla med.

Gamla, välkända fakta att en genomgången virusinfektion ger bred T-cellsimmunitet som är mycket bättre och effektivare än olika vakks - vilket man tidigare försökt avfärda.  - Alla forskare är inte så följsamma till propagandan som menar att vakks är "nödvändiga" för alla oavsett om man haft sjukdomen eller ej utan kommer nu ut med förskningsrapporter som bekräftar att t-cellsimmunitet är otroligt mycket bättre. - En fråga att grubbla på - " varför är det så viktigt att vakksa ALLA med ett oprövat vakksin"? -  Håll huvudet kallt.

 • Like 3
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

On 2021-09-01 at 09:43, kickilotta sade:

Gamla, välkända fakta att en genomgången virusinfektion ger bred T-cellsimmunitet som är mycket bättre och effektivare än olika vakks - vilket man tidigare försökt avfärda.  - Alla forskare är inte så följsamma till propagandan som menar att vakks är "nödvändiga" för alla oavsett om man haft sjukdomen eller ej utan kommer nu ut med förskningsrapporter som bekräftar att t-cellsimmunitet är otroligt mycket bättre. - En fråga att grubbla på - " varför är det så viktigt att vakksa ALLA med ett oprövat vakksin"? -  Håll huvudet kallt.

Kanske en förklaring...

image.png.ccd85e6a4c1048711d4558b013a023d7.png

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

On 2021-09-07 at 23:37, Sniffe sade:

Detta låter lite konstigt.

https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/professorn-stor-risk-for-variant-som-klarar-vaccin/

"Ju mer vaccinerade personer umgås med ovaccinerade, desto högre blir risken att det uppstår en virusvariant som vaccinerna inte biter på."

Hittepå argumentation som vanligt i aftonblaskan! - Finns absolut ingen sanning i det man skriver.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Om man tror att virus är nånting som vill till varje pris infektera alla och fram till dess det lyckats ändrar sig och ändra sig och ändrar sig (muterar, letar nya vägar) vad har då vacciner för funktion. Som det låter nu så dämpar vaccinet sjukdomen så att vaccinerade slipper sjukhusvistelse, men de blir likförbaskat infekterade. Vaccinerna verkar alltså dämpa immunreaktionen, det är ju den som ger sjukdomssymptomen. Om immunförsvaret skulle missa virus som i lugn och ro landar och installerar sig skulle vi inte märka nåt, inte bli sjuka. Men en dag upptäcker immunförsvaret viruset och pang vi blir sjuka, dvs immunförsvaret gåt till attack med alla vapen. När viruset kommer under attack så blir det bråttom att replikera sig och sprida sig. Det känns lite som frösättning bland växter som utsätts för torka eller avdödning med gift då växterna trycker ut det sista för att få till så många frön som möjligt innan döden för att skapa nästa generation. Round-up används i USA på bla vete för att tvinga alla veteplantor på ett fält att mogna samtidigt och maximera antalet frön. 

Jag modellerade lite på siten euromomo - europeisk dödsfallsstatistik - och det är tankeväckande att den första vågen med överdödlighet 2020 kom samtidigt i flera länder start vecka 12, hur är det egentligen möjligt om teorin är att virus smittar i kedjor, eller ger upphov till immunreaktion i kedjor, då borde också överdödligheten ligga som länkar i kedjor. I många länder hände ingenting den perioden och flera länder verkar aldrig ha nån överdödlighet tex Norge. 

Jag tycker det verkar finnas mycket kvar att lära om virus och vaccin. 

 

 • Like 2
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Vaccin från 12 år – mot vetenskap och beprövad erfarenhet (lakartidningen.se)

Läkarna: Att vaccinera barn är mot vetenskap och beprövad erfarenhet. Och om vaccination i allmänhet - 4Health.se by Anna Sparre

“Svenska barnläkarföreningen, Svenska skolläkarföreningen och Smittskyddsläkarföreningen [1, 2] förordar att 100 000-tals friska barn i Sverige från 12 års ålder ska vaccineras mot en sjukdom som hos de flesta bara ger lindriga symtom eller är asymtomatisk [3]. Risken att dö i covid-19 hos barn är i princip obefintlig [4, 5]. Nu har Folkhälsomyndigheten beslutat sig för att rekommendera vaccination för barn från 12 års ålder [6], vilket är obegripligt.

Svenska barnläkarföreningen lyfter fram MIS-C (multiinflammatoriskt syndrom hos barn) som ett tungt vägande skäl till att vaccinera barn. Orsaken till MIS-C är okänd, och definitionen är så vid att den innefattar många olika tillstånd, exempelvis Kawasakis sjukdom [7, 8]. Att barnläkarföreningen förordar vaccination av friska barn för att förhindra att några får ett syndrom man inte vet orsaken till står i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vi får under inga omständigheter upprepa de tragedier som kan kopplas till vacciner de senaste decennierna. Pandemrix mot svininfluensan orsakade narkolepsi hos minst 350 svenska barn [9]. Dengvaxia, ett vaccin mot denguefeber, introducerades i likhet med covid-19-vaccinerna innan prövningarna var avslutade. 19 barn dog av vad man bedömde vara ADE (antibody-dependent enhancement) innan vaccinationerna stoppades [10]. Genomgången infektion ger en immunitet som är avsevärt bättre och håller längre än vaccination [11, 12]. Sannolikt har många barn redan immunitet [13], och barn i riskgrupp erbjuds redan vaccin [14].

Fram till 20 september 2021 hade det kommit in 76 295 biverkningsrapporter gällande coronavaccinerna, varav hittills 6017 bedömts vara allvarliga [15]. Under hela 2020 kom det in totalt 7 999 biverkningsrapporter gällande samtliga cirka 25 000 läkemedel/substanser i Sverige, varav 3 270 bedömdes vara allvarliga [16]. Det är framför allt antalet fall av hjärtmuskel- och hjärtsäcksinflammation som är oroande [17], men även rapporter om autoimmuna sjukdomar samt potentiellt negativa effekter på livmoderutveckling och fertilitet [18].

Samtliga coronavacciner har ett villkorat godkännande [19]. Läkemedelsföretagen har fram till årsskiftet 2022/2023 på sig att visa att vaccinerna håller vad de lovat. Det innebär att vi befinner oss i en fas 3-studie i en läkemedelsprövning. Vad gäller säkerhetsdata har vi endast en begränsad mängd korttidsdata och inga långtidsdata för vuxna. Dessutom används en ny teknologi, mRNA-vaccin, som aldrig tidigare godkänts för användning på människa [20]. De vaccin som nu används i stor skala kanske inte ens blir godkända i slutändan.

Det är stor skillnad på att vaccinera en 70-åring och en 12-åring, vars immunologiska och neurologiska system fortfarande utvecklas. Detta gör att barn potentiellt sett är mer sårbara och mottagliga för biverkningar än vuxna. Samtliga kända och okända risker måste vägas mot nyttan av vaccination, och för oss är det obegripligt att man kunnat landa i att förorda massvaccination mot covid-19 hos friska barn. Om man beslutar sig för att introducera en läkemedelsbehandling till 100 000-tals barn får det inte finnas något som helst tvivel om huruvida nyttan överstiger riskerna”

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

https://youtu.be/nZRR5zZ0I0s

Anders Tegnell: Sweden won the argument on Covid - Unherd

Freddie Sayers speaks to Anders Tegnell. Accompanying article here: https://unherd.com/thepost/anders-teg... Listen to the podcast version: https://shows.acast.com/lockdowntv-wi... Of all the celebrities that have been created during the course of the Covid-19 pandemic, Swedish State Epidemiologist is perhaps the most surprising. A softly-spoken official within the Swedish Health Agency, he has quietly been going about his work monitoring infectious diseases for years. But his decision, when Covid hit, to stick to his long-established plan and not recommend mandatory lockdowns, not close the schools, turned him into a lightning rod for competing views on the pandemic. Endless articles have been written about him in media across the world and some Swedes are known to have had tattoos made of him. UnHerd spoke to him back in July 2020, when he defended the lack of mask mandates and was hopeful that widespread immunity would protect the Swedes from a bad winter wave — a hope that turned out to be overly optimistic. “Judge me in a year,” he said. Just over a year later, on the eve of Sweden releasing almost all of its remaining Covid restrictions on September 29th, Freddie Sayers spoke to him again. His message? On the big questions — whether Covid was something we had to live with, whether schools should be shut — he believes he has been vindicated. As ever, many thanks to Anders for taking the time.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...