Gå till innehåll

Stora Coronatråden


Recommended Posts

 • Svar 462
 • Created
 • Senaste svar

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Krollilja läste jag. 🤣

Jag har ju vissa besserwissertendenser. Och om nu professor Cederholm vill framstå som trovärdig (vilket många här inte anser) så är det ju viktigt med detaljerna. Om han nu påstår att smör innehåller

Jag tror det viktigaste för dem som vaccinerar sig (förutom att de förhoppningsvis slipper bli sjuka) är att komma ihåg att även om man själv inte blir sjuk kan man ändå bli smittad och föra smitta vi

Posted Images

11 timmar sedan, Cederulla sade:

Intressant att läsa om Islands randomiserade tester. 50 % av de positivta verkar vara symtomfria.

https://eu.usatoday.com/story/news/world/2020/04/10/coronavirus-covid-19-small-nations-iceland-big-data/2959797001/

Ja och att det rör sig om:

A bridge between life and death:Most COVID-19 patients on ventilators won't survive

Det beror just på att mekanisk hjälp för att upprätthålla andningen bygger på tidigare erfarenheter runt lunginflammation som inte är tillämpliga på effekterna av coronaviruset. Äntligen - på ett mycket sent stadium, har man börjat förstå varför så många patienter alldeles i onödan avlidit. Boris Johnson räddades genom annan metod - syrgasbehandling inte konventionell andningshjälp.

Förhoppningsvis kommer härefter frekvensen dödsfall, jorden runt relaterad till kända virusfall, att minskas. Detta allteftersom ett tilltagande antal läkare fått information om att andningshjälpen främst måste ligga på den rena syrgasen inte den mekaniska sidan av andningsstödet. Idag hördes för första gången frågan ställas i TV, om syrgasen kommer att räcka till på Sveriges sjukhus? Någon som är imponerad av svensk sjukvård under coronakrisen (vad gäller att snabbt anpassa behandlingen efter de nya rönen till att minska andelen dödsfall)?

 • Gilla 1
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

When coronavirus kills, it’s like death by drowning — and doctors disagree on best treatment

Patients struggle to breathe, but ventilators may not always help

https://www.mercurynews.com/2020/04/11/when-coronavirus-kills-its-like-death-by-drowning-and-doctors-disagree-on-best-treatment/

En utmärkt sammanställning om skillnaden mellan lunginflammation och kvävning via corona-viruset. Hittills har bortåt 80% avlidit i fall där immunförsvaret inte förmått hindra corona-patienten att hamna i respirator! Hundratusentals patienter har i onödan dött, genom att felaktiga rutiner följts - avsedda för konventionell lunginflammaton. Corona-virusets påverkan på lungornas alveoler är inte att likna vid konventionell lunginflammation.

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

zdnet.com  NYU scientists: Largest U.S. study of COVID-19 finds obesity the single biggest factor in New York’s hospitalizations

This article is a preprint and has not been certified by peer review

 

I denna rapport beskrivs  4 103 patienter i New York med bekräftad Covid-19-sjukdom, varav 1 999 krävde sjukhusinläggning och 650 fick intensivvård, mekanisk ventilation, skrevs ut till hospice och/eller dog. Hög ålder, fetma, hjärtsvikt och kronisk njursjukdom var starkare kopplat till risk för svår sjukdom, jämfört med faktorer som ras, rökning, kronisk lungsjukdom och andra former av hjärtsjukdomar.
 
Av de patienter som behövde läggas in för vård var majoriteten manliga (62,6 procent). Inlagda patienter hade betydligt mer komorbiditet än patienter som inte behövde sjukhusvård, särskilt med avseende på hjärt-kärlsjukdom (44,6% mot 16,4%), diabetes (31,8% mot 5,4%) och fetma (39,8% vs. 14,5%).
 
Man noterade att för sjukhusvårdade patienter var mått på inflammation av större betydelse än demografiska egenskaper och komorbiditet.
 
Det kroniska tillstånd med det starkast koppling till kritisk sjukdom var fetma. Fetma är välkänt för att vara ett pro-inflammatoriskt tillstånd.
 
Slutsatsen författarna drar är att ålder och komorbiditet är starka prediktorer för behov av sjukhusvård; medan grad av syreinsufficiens och markörer för inflammation är de starkaste prediktorerna för negativa utfall vid sjukhusvård.
 
 
 • Gilla 2
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
2 timmar sedan, Peter B sade:

Goda nyheter, Nils, på Karolinska överlever 80% respiratorbehandlingen. :)

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/zGJzGw/80-procent-overlever-intensivvarden-pa-karolinska-hoppfullt

Ja, nu ja. Så var det inte i början. Kunskaperna som kineserna redan tidigt tillägnade sig, har äntligen börjat utnyttjas och andra internationella erfarenheter som bekräftat de kinesiska. Ett allvarligt fel som internationellt sannolikt tagit livet av hundratusentals patienter har som nämnts varit att respiratorerna ställts in på ett alltför stort tryck med tätningseffekter i alveolernas väggar som följd. Patienterna har därigenom drunknat i sin egen vätska, som hindrat gasutbytet.

Eftersom jag råkar ha kontakt med centralt verkande läkare, vet jag hur man rättar till statistiken. Enkelt... Man låter inte äldre svaga patienter få livräddande behandling, eftersom man vet resultatet. De av dessa som ändå överlever gör det sannolikt genom att ingen "dyrbar" respirator använts. Principen är att en enklare form av vård administreras på vårdhem, äldreboenden och i hemmen (syrgas).

Nedanstående säger fortfarande vad det är fråga om:

2010698120_ScreenHunter_2047Apr_0902_47.jpg.55d15da00137d82d150e9a08961c7c4b.jpg

Att 90-plussarna överlever i högre utsträckning än 70-plussarna (mest tydligt i Italien där tre gånger så många 70-plussare än 90-plussare dör av hundra i åldersgruppen) beror antingen på att de "sluppit" respiratorbehandling eller att de uppnått sin höga ålder p.g.a. ett bra immunförsvar och tillräckligt höga kolesterolnivåer till att bygga upp och hålla detta på topp. Därför blir de inte lika allvarligt sjuka eller kan motverka även större virusangrepp på ett effektivt sätt. Kanske äter en kost som liknar LCHF resp. har sluppit läkemedel av typ statiner.

 • Gilla 1
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Jag tror inte att statistiken ska tolkas som du gör Nils(även om rubriken förvirrar). Jag är ganska övertygad om att de menar totala antalet avlidna fördelat på åldersgrupper (i procent). Eftersom antalet 90+ are är få blir siffran låg. 

 • Gilla 5
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
16 minuter sedan, Peter B sade:

Jag tror inte att statistiken ska tolkas som du gör Nils(även om rubriken förvirrar). Jag är ganska övertygad om att de menar totala antalet avlidna fördelat på åldersgrupper (i procent). Eftersom antalet 90+ are är få blir siffran låg. 

AVLIDA PER ÅLDERSGRUPP kan knappast missuppfattas. 10 % av italienska 90-plussare som drabbats av viruset avlider, dvs. av 100 stycken 90-plussare överlever 90.

Vi vet att i praktiken endast intagna drabbade ingår i statistiken. Någon annan statistik finns inte!

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
2 hours ago, Peter B said:

Jag tror inte att statistiken ska tolkas som du gör Nils(även om rubriken förvirrar). Jag är ganska övertygad om att de menar totala antalet avlidna fördelat på åldersgrupper (i procent). Eftersom antalet 90+ are är få blir siffran låg. 

Det stämmer bra. 
 

7 hours ago, Peter B said:

Goda nyheter, Nils, på Karolinska överlever 80% respiratorbehandlingen. :)

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/zGJzGw/80-procent-overlever-intensivvarden-pa-karolinska-hoppfullt

Det här gör mig lite orolig. För enligt IVA registret har knappt 1000 personer fått IVA för COVID-19. Knappt 1000 personer har avlidit.. Antingen dör nästan 100% av de som får IVA eller så har den stora majoriteten av de som avlider aldrig får någon IVA vård. Någon som kan hitta en annan förklaring?

 • Gilla 2
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
30 minuter sedan, The Biochemist sade:

Det här gör mig lite orolig. För enligt IVA registret har knappt 1000 personer fått IVA för COVID-19. Knappt 1000 personer har avlidit.. Antingen dör nästan 100% av de som får IVA eller så har den stora majoriteten av de som avlider aldrig får någon IVA vård. Någon som kan hitta en annan förklaring?

Du är inne på samma förklaring som min:

https://forum.kostdoktorn.se/topic/16135-stora-coronatråden/?do=findComment&comment=161793

 hur man rättar till statistiken. Enkelt... Man låter inte äldre svaga patienter få livräddande behandling, eftersom man vet resultatet. De av dessa som ändå överlever gör det sannolikt genom att ingen "dyrbar" respirator använts. Principen är att en enklare form av vård administreras på vårdhem, äldreboenden och i hemmen (syrgas).

 • Gilla 1
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Är det inte så att intensivvård, särskilt respiratorvård, är mycket krävande. Jag antar att svaga, i synnerhet äldre, helt enkelt inte utsätts för denna behandling och många av dem dör. 

Edit: Vilket i princip Nils redan skrivit ser jag nu... 

 • Gilla 2
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
2 minuter sedan, Kahavia sade:

Är det inte så att intensivvård, särskilt respiratorvård, är mycket krävande. Jag antar att svaga, i synnerhet äldre, helt enkelt inte utsätts för denna behandling och många av dem dör. 

Så skulle man kunna tro men i verkligheten är det vanligtvis de äldre som kräver sådan vård. I fallen drabbade av COVID-19 är det dock som du antyder. Det förefaller som om den tidigare höga andelen avlidna under respiratorvård (lång tid en till två veckor) berott på felaktig tillämpning/inställning av använd respiratorutrustning (för högt tryck) som gjorde att de inre väggarna i lungornas alveoler vätskades och kvävde patienten. Virussmittade patienter som främst behandlats med syrgas uppvisar större överlevnad. 

 • Gilla 1
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
4 timmar sedan, The Biochemist sade:

Det här gör mig lite orolig. För enligt IVA registret har knappt 1000 personer fått IVA för COVID-19. Knappt 1000 personer har avlidit.. Antingen dör nästan 100% av de som får IVA eller så har den stora majoriteten av de som avlider aldrig får någon IVA vård. Någon som kan hitta en annan förklaring?


Det är ju lite knepigt att hitta det exakta svaret på den frågan men genom att kombinera graferna nedan kan man ju indirekt se att i princip inga över 80 år IVA-vårdas samtidigt som nära 600 av de avlidna är över 80 år.... så slutsatsen borde bli att en stor majoritet av de patienter som dör inte har IVA-vårdats.

 

image.png

 

image.png

 • Gilla 1
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
On 2020-04-13 at 21:43, Peter B sade:

Det är ju lite knepigt att hitta det exakta svaret på den frågan men genom att kombinera graferna nedan kan man ju indirekt se att i princip inga över 80 år IVA-vårdas samtidigt som nära 600 av de avlidna är över 80 år.... så slutsatsen borde bli att en stor majoritet av de patienter som dör inte har IVA-vårdats.

Vi som närmar oss 90 har just misstänkt detta. Vid bedömningen av de statistikdata som redovisas bör påpekas att de sannolikt rör människor som anmälts tillräckligt sjuka för att tas in för sjukvård - huvuddelen dock utan meningsfull intensivvård. Av siffrorna framgår att av anmälda smittade fall:

- i över 70 års ålder, 809 hittills avlidit

- utöver dessa ca. 155 utsatts för IVA.

- inga uppgifter i den senare gruppen finns, om hur många som också avlidit eller kommer att avlida. I bästa fall om alla skulle överleva, blir dödligheten för gruppen anmälda smittade över 70 års ålder 84%. Sannolikt avlider "bara" 50% av de IVA-behandlade äldre (eftersom de är utplockade att  tåla behandlingen), vilket skulle innebära att 92 % av alla som anmälts som smittade över 70 års ålder avlider.

Ovanstående bör tolkas som att smittade i hög ålder, som betraktas vara allvarligt sjuka, inte bör utsättas för risk att avlida under långvarig respiratorbehandling. De som har tur kan med  betydligt större sannolikhet överleva med enbart syrgasbehandling eller utan sådan. De i samma åldersgrupp relativt milt drabbade får behandling som inte kräver respirator och överlever i högre utsträckning. Självklart kommer andelen IVA-överlevande då att redovisas positivt stor (80-90%), eftersom huvuddelen är under 70 år gamla. Någon öppenhet om tankegångar/verklighet bakom dessa "fina" resultat kommer aldrig att presenteras.

Eftersom det utan tvekan viktigaste motmedlet mot COVID-19 inte utgörs av respiratorbehandling,  utan ligger på vars och ens immunförsvar - är det lågkolhydratkost och tillräcklig nivå bl.a. på D-vitamin, C-vitamin och  kolesterol som gäller.

Slutsats: Det för oss äldre, i samband med COVID-19 mest livsfarliga, är tveklöst att hamna inom sjukvårdens hägn.  I mitt eget fall, har jag en dock en bra statistik bakom mig:

- Har bara befunnit mig liggande på sjukhus en gång hittills, som jag själv inte kunnat förhindra - när jag föddes.

- Har aldrig vaccinerat mig mot influensa i mitt liv hittills 

- Har inte drabbats av influensa sedan tonåren

- Har utsatts för alla former av virus genom barn, barnbarn, barnbarnsbarn och andra sjuka utan att allvarligt smittas eller fysiologiskt hårt reagera. Ett förhållande som efter LCHF-start ytterligare förbättrats (inga förkylningar eller infektioner av något slag).

De variteter av virus som under åren lämnat viss effekt, har hittills närmast på ett milt sätt gått mig förbi (snuva).  Snart tre års LCHF ökar förhoppningsvis möjligheten ytterligare att stå emot COVID-19 (läs=slippa hamna i något IVA/militärtält, förflyttas till vårdhem eller avlida på annat sätt genom felaktig eller ingen behandling). 

P.S.

För min del kanske kostväxlingen till LCHF för snart tre år sedan representerar den mest livgivande livsstilsförändringen någonsin. Från sjukvårdande myndigheter har för den äldre generationen inte minsta tecken på verkligt god rådgivning framkommit, annat än att alla över 70 borde hålla sig ifrån sociala kontakter med den yngre generationen resp. sluta handla mat i egen regi. Dock har som mycket betydelsefullt framhållits, vikten av att inte avbryta någon form av medicinering t.ex. statiner, något som i verkligheten kunde rädda liv. 

Här kommer Lars Berns vädjan om uppgifter runt medicinering in, framför allt rörande statiner, som har avgörande betydelse för immunförsvaret. Det är väl känt redan från Kina att avlidna COVID-19-patienter har särskilt låga kolesterolnivåer. Att med den kunskapen genom medicinering ytterligare begränsa leverns produktion av det för immunförsvaret viktiga kolesterolet, måste anses kriminellt.  Också väsentligt om diabetes- och blodtrycksmedicinering ingick i informationsförmedlingen. Sådan info kommer inte läkemedelsproducenterna och sannolikt inte heller sjukvården att ta initiativ till att ta fram, trots att vi i Sverige genom personnummer och apoteksväsen etc. mycket enkelt skulle kunna statistiskt relatera dödsfall resp. överlevande till olika medicinering. Livbesparande data som skulle behövas snabbt tas fram - inget att dra ut på tiden med.

 • Gilla 1
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Smittan har tagit sig in på äldreboendena. Sveriges äldreboenden tar bara emot dom som absolut inte klarar sig själva hemma (med viss hjälp). Dom som bor på äldreboendena bedöms väldigt ofta som för svaga för IV. Den här gruppen är dom absolut svagaste i samhället. Dom dör på äldreboendena. Palliativ vård får dom. Tror jag. 

 • Gilla 1
 • Boom 1
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
1 timme sedan, Erik 2 sade:

Smittan har tagit sig in på äldreboendena. Sveriges äldreboenden tar bara emot dom som absolut inte klarar sig själva hemma (med viss hjälp). Dom som bor på äldreboendena bedöms väldigt ofta som för svaga för IV. Den här gruppen är dom absolut svagaste i samhället. Dom dör på äldreboendena. Palliativ vård får dom. Tror jag. 

Många där ute kanske anser vår negativa syn vittna om otacksamhet eller negativism på de intagnas vägnar, eftersom vi  än så länge inte själva befinner oss i samma läge. Det som gör att man lätt närmar sig ett pessimistiskt synsätt, är den erfarenhet och de kunskaper man tillägnat sig, runt de relativt enkla framgångsvägar som finns, till att uppnå väsentliga förbättringar i tillvaron, även i högre ålder.

Mest negativt är att tvingas konstatera samhällets representanter konsekvent och grovt missa att ge människor de rätta råden. Besvikelsen är riktad såväl mot sjukvården som våra politiker och jag ser tyvärr inga större tendenser till ljusning vid horisonten. Mer och mer ser jag dock kostdoktorn som en oerhörd kraft att räkna med - för mig avgörande, eftersom jag med hjälp av kostdoktorn och dess forum dels kunnat befria mig från alla mina tre mediciner, dels kunnat backa några decennier i kropp och själ. Detta ser jag definitivt inte som bara ett ad hoc-fall.

Ofta hör man just från människor, som inte är beredda att ändra sin livsstil att det rör sig om undantagsfall, när de får svart på vitt att det trots allt finns goda möjligheter att bli befriade från sin sjukdomsbörda. Bakgrunden till sådant synsätt är i allmänhet enkelt förklarat - oviljan till förändringar. För mig med mina erfarenheter egentligen obegripligt. I min bekantskapskrets har jag jämnåriga med likartad sjukdomsstatus (det metabola syndromet via diabetes 2 etc.) som till hundra procent håller fast vid rekommendationerna från läkare, diabetessköterska och dietist som därför ostraffat kan fortsätta med sin missledande rådgivning. Där ligger enligt min mening det stora samhällsproblemet. Kapitalets styrning och oviljan i samhället att öppet ta upp verkliga framgångsmodeller tar över.

I samband med COVID-19 kan man ytterligare se följdverkningar av samhällets ovilja till rationell rådgivning för att förbättra äldres förmåga att stå emot virusangrepp (till att förstärka immunförsvaret). Inga ansatser till att analysera skillnaden mellan avlidna och tillfrisknade ser man (ingen info om olikheter i medicinering) - en detaljerad informationsinsamling som borde skett från första stund, efter att viruset kommit in i landet - till skillnad från den enkla informationen om att den drastiska andelen dödsfall sker p.g.a. ålder eller multisjukdomar. Det metabola syndromet ligger oftast bakom dessa, men inga kanaler finns i samhället som kan förmedla informationen till  den äldre generationen för att komma tillrätta med problemen.

 • Gilla 2
 • Boom 1
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
18 minuter sedan, Nils Engström sade:

Många där ute kanske anser vår negativa syn vittna om otacksamhet eller negativism på de intagnas vägnar, eftersom vi  än så länge inte själva befinner oss i samma läge. Det som gör att man lätt närmar sig ett pessimistiskt synsätt, är den erfarenhet och de kunskaper man tillägnat sig, runt de relativt enkla framgångsvägar som finns, till att uppnå väsentliga förbättringar i tillvaron, även i högre ålder.

Mest negativt är att tvingas konstatera samhällets representanter konsekvent och grovt missa att ge människor de rätta råden. Besvikelsen är riktad såväl mot sjukvården som våra politiker och jag ser tyvärr inga större tendenser till ljusning vid horisonten. Mer och mer ser jag dock kostdoktorn som en oerhörd kraft att räkna med - för mig avgörande, eftersom jag med hjälp av kostdoktorn och dess forum dels kunnat befria mig från alla mina tre mediciner, dels kunnat backa några decennier i kropp och själ. Detta ser jag definitivt inte som bara ett ad hoc-fall.

Ofta hör man just från människor, som inte är beredda att ändra sin livsstil att det rör sig om undantagsfall, när de får svart på vitt att det trots allt finns goda möjligheter att bli befriade från sin sjukdomsbörda. Bakgrunden till sådant synsätt är i allmänhet enkelt förklarat - oviljan till förändringar. För mig med mina erfarenheter egentligen obegripligt. I min bekantskapskrets har jag jämnåriga med likartad sjukdomsstatus (det metabola syndromet via diabetes 2 etc.) som till hundra procent håller fast vid rekommendationerna från läkare, diabetessköterska och dietist som därför ostraffat kan fortsätta med sin missledande rådgivning. Där ligger enligt min mening det stora samhällsproblemet. Kapitalets styrning och oviljan i samhället att öppet ta upp verkliga framgångsmodeller tar över.

I samband med COVID-19 kan man ytterligare se följdverkningar av samhällets ovilja till rationell rådgivning för att förbättra äldres förmåga att stå emot virusangrepp (till att förstärka immunförsvaret). Inga ansatser till att analysera skillnaden mellan avlidna och tillfrisknade ser man (ingen info om olikheter i medicinering) - en detaljerad informationsinsamling som borde skett från första stund, efter att viruset kommit in i landet - till skillnad från den enkla informationen om att den drastiska andelen dödsfall sker p.g.a. ålder eller multisjukdomar. Det metabola syndromet ligger oftast bakom dessa, men inga kanaler finns i samhället som kan förmedla informationen till  den äldre generationen för att komma tillrätta med problemen.

Ja, äldrevården är rigid i mångt och mycket , många sytemfel - tyvärr. Men det ger sig  eventuellt till känna något litet tydligare öppet vid kriser som denna?

 • Boom 2
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Ingen effektiv behandling med godkänt läkemedel mot covid-19 finns att tillgå i nuläget. Remdesivir är ett antiviralt läkemedel som tagits fram för behandling av RNA-virus.

För närvarande pågår nio stora studier internationellt med flera tusen inkluderade patienter i flera olika länder. Sverige deltar i två öppna, randomiserade och placebokontrollerade fas III studier där läkemedlet testas vid måttlig eller svår covid-19. Remdesivir ges som infusion under cirka 30 minuter och behandlingen som testas är fem eller tio dagar lång. Inom några veckor kommer interimistiska resultat att föreligga.

Källa : Praktisk Medicin

 • Gilla 1
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

En som pratar mycket om Covid-19 är Dr John Cambell, en brittisk gentleman med lättförstådd engelska. Han har nästan spammat youtube ett tag nu och pratar med andra läkare m fl runt om i världen. Han tar också upp spåret med D-vitamin.
https://www.youtube.com/user/Campbellteaching/videos

 • Gilla 6
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
11 timmar sedan, MariaF sade:

En som pratar mycket om Covid-19 är Dr John Cambell, en brittisk gentleman med lättförstådd engelska. Han har nästan spammat youtube ett tag nu och pratar med andra läkare m fl runt om i världen. Han tar också upp spåret med D-vitamin.
https://www.youtube.com/user/Campbellteaching/videos

Hörde Agnes Wold på radio förra veckan. Hon uttalar sig ju alltid kategoriskt och självsäkert (tyvärr...) Enligt henne fanns överhuvudtaget INGA möjligheter att stärka sitt eget immunförsvar!?! 🙄 Inte med kost, inte med vitaminer eller annat. Och OM det skulle ha funnits nån möjlighet så skulle hon aldrig göra det, eftersom de med starkt immunförsvar drabbas hårdare!  Eeehh... Nog må hon vara immunolog eller vad det nu är hon har för titel, men jag litar inte på henne ändå. Tycker personligen att det är självklart att om man har ett starkt immunförsvar så kan resultatet bli att man drabbas mindre av de infektioner som cirkulerar, inte bara Covid 19. Ett sätt att stärka det är definitivt genom att inta D-vitamin. Jag äter det från september till april, 5 000 IE/dag. Nu har jag höjt till 10 000 IE och fortsätter nog att ta det ett tag till. (viktigt med K-vitamin samtidigt)

Som anekdot, när min systerdotter hade små barn så var de sååå ofta sjuka. Hon började ge dem D-vitamin (D-pearls) och gick från 85 VAB-dagar per år till 5...

 • Gilla 5
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
2 timmar sedan, The Biochemist sade:

Men vad är ett starkt immunförsvar?

Det är en väldigt bra fråga! Som Effie brukar påtala är definitioner viktiga för att förstå saker. Finns det någon formell definition?
För mig är det ett immunförsvar som har alla komponenter det behöver för att flexibelt kunna försvara kroppen på det sätt det ska kunna göra och inte är kroniskt belastat med skit från dålig mat och dåligt leverne. 

 • Gilla 4
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
3 timmar sedan, The Biochemist sade:

ett ”stark” immunförsvar är faktiskt korrelerat till sjukdom och kortare livslängd.

En viktig sak att ta upp! Man kan förmoda att en kropp som befunnit sig i miljöer som tvingat fram ett onormalt kraftigt immunförsvar också riskerar att utveckla autoimmuna effekter, där kroppens egna celler betraktas som fiender.

En intressant sajt som uttrycker saken som:

New coronavirus not the real killer: it's the patient's immune system damaging vital organs

https://www.euronews.com/2020/04/09/understanding-covid-19-the-unknown-disease-with-multiple-faces

P.S.

Ang. Agnes Wold, som jag tidigare såg som en ovanlig och frisk typ, börjar jag faktiskt ändra uppfattning om. Man ser f.ö. många medicinare numera passera sina kompetensområden i alltför stor utsträckning. Bara den som ärligt medger att vi vet lite för lite om det nya viruset, är jag numera beredd att lyssna på!

En praktisk sammanfattning som kan ge en inblick i var gränsen går till ett normalt fungerande immunsystem finns nedan:

16 Symptoms of Immune System Problems

https://www.webmd.com/cold-and-flu/immune-system-disorders

 • Gilla 3
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
On 2020-04-15 at 20:51, MariaF sade:

En som pratar mycket om Covid-19 är Dr John Cambell

Hans dragningar, kan någon möjligen uppfatta som utdragna men lyssnar man av honom med tillräckligt positiv inställning, framträder han som mysig och villig att på ett okonventionellt sätt dela med sig av sina erfarenheter.  Kan man mycket väl rekommendera till såväl unga som gamla, som vill förkovra sig på ett bredare, praktiskt plan.

 • Gilla 2
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
22 minuter sedan, Nils Engström sade:

Hans dragningar, kan någon möjligen uppfatta som utdragna men lyssnar man av honom med tillräckligt positiv inställning, framträder han som mysig och villig att på ett okonventionellt sätt dela med sig av sina erfarenheter.  Kan man mycket väl rekommendera till såväl unga som gamla, som vill förkovra sig på ett bredare, prakriskt plan.

Det blir inte medicin förräns det implementeras praktiskt i människokropp... intill dess pratar vi enbart teoretisk kemi. Samma med matematik, en skön kont i sig, men inte så mycket värd där det inte går att verifieras som något mer än ensamt stående empirisk ekvillibristisk konst.

Jag hoppas nu att de burkar  D-vitamintabl. jag köpte med en halt av 5000IU, varav en burk gavs till min 82-åriga mamma... kan göra lite nytta, eftersom hon bland alla andra äldre, säkerligen aldrig kommit upp till den nivå som idag ses som rekommendabel. Inkl. mig själv, att jag ju knaprat i mig löjligt för liten dos genom alla år dessutom, och mamma har nog inte ens någon gång i sitt liv en övervägt att öht tänka tanken att vitamin-supplera.

 

Tänkt lite på att 5000 enheter per dag, är mycket, jämfört med rekommendationerna.. och haft lite tankar om huruvida det kan vara toxiskt? Men hittills hör eller läser jag ingenstans om någon toxisk gräns, gällande D-vitamin. ? Finns den? 

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Just nu, Gemma sade:

Det blir inte medicin förräns det implementeras praktiskt i människokropp... intill dess pratar vi enbart teoretisk kemi. Samma med matematik, en skön konst i sig, men inte så mycket värd där det inte går att verifieras som något mer än ensamt stående empirisk ekvillibristisk konst.

Jag hoppas nu att de burkar  D-vitamintabl. jag köpte med en halt av 5000IU, varav en burk gavs till min 82-åriga mamma... kan göra lite nytta, eftersom hon bland alla andra äldre, säkerligen aldrig kommit upp till den nivå som idag ses som rekommendabel. Inkl. mig själv, att jag ju knaprat i mig löjligt för liten dos genom alla år dessutom, och mamma har nog inte ens någon gång i sitt liv en övervägt att öht tänka tanken att vitamin-supplera.

 

Tänkt lite på att 5000 enheter per dag, är mycket, jämfört med rekommendationerna.. och haft lite tankar om huruvida det kan vara toxiskt? Men hittills hör eller läser jag ingenstans om någon toxisk gräns, gällande D-vitamin. ? Finns den? 

 

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
7 minuter sedan, Gemma sade:

någon toxisk gräns, gällande D-vitamin.

Det viktiga är att komplettera med K-vitamin så att det kalcium du har i blodet hamnar där det ska, nämligen i benstommen.

30 minuter i solsken på högsommaren ger visst 10 000 IE... Själv tar jag 10 000 IE i dagsläget, kombinerat med K

 • Gilla 2
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
12 minuter sedan, Jamtlandstjej sade:

Det viktiga är att komplettera med K-vitamin så att det kalcium du har i blodet hamnar där det ska, nämligen i benstommen.

30 minuter i solsken på högsommaren ger visst 10 000 IE... Själv tar jag 10 000 IE i dagsläget, kombinerat med K

Låter tryggt, tack.

 

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
24 minuter sedan, Jamtlandstjej sade:

Själv tar jag 10 000 IE i dagsläget, kombinerat med K

Det tar jag dagligen året om. D-vitamin som behandling vid Covid 19 från karolinska universitetssjukhuset.

https://www.karolinska.se/globalassets/global/1-teman-och-funktioner/tema-cancer/hematologi/trombosprofylax-och-trombosbehandling-vid-covid-19.pdf

 • Gilla 2
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
1 timme sedan, Nils Engström sade:

Hans dragningar, kan någon möjligen uppfatta som utdragna men lyssnar man av honom med tillräckligt positiv inställning, framträder han som mysig och villig att på ett okonventionellt sätt dela med sig av sina erfarenheter.  Kan man mycket väl rekommendera till såväl unga som gamla, som vill förkovra sig på ett bredare, prakriskt plan.

Jag har inte lyssnat på hans Covid-dragningar men älskar hans sätt att prata om "så fungerar kroppen".

 • Gilla 1
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
44 minuter sedan, al@j sade:

Det tar jag dagligen året om. D-vitamin som behandling vid Covid 19 från karolinska universitetssjukhuset.

https://www.karolinska.se/globalassets/global/1-teman-och-funktioner/tema-cancer/hematologi/trombosprofylax-och-trombosbehandling-vid-covid-19.pdf

Den här länken hänvisar till trombosbehandling/förebyggande. Kan då inte se ngt om dvitamin?

 • Förvirrad 1
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
1 timme sedan, Cederulla sade:

Den här länken hänvisar till trombosbehandling/förebyggande. Kan då inte se ngt om dvitamin?

Du har så rätt. Jag läste lite för snabbt. Förlåt.

 • Gilla 1
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Man häpnar... eller inte?!

Läkartidningen: "Kända läkare och forskare – däribland Läkarförbundets tidigare ordförande Anders Milton – uppges ha sålt en coronakur för 399 kronor. Kosttillskottet Anoroc påstods bota covid-19 och förhindra spridning av sars-cov-2. Men nu har Läkemedelsverket stoppat det hela."

 https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2020/04/lakare-salde-coronakur-pa-natet

 • Gilla 2
 • Ledsen 2
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
4 hours ago, Tureborgaren said:

Man häpnar... eller inte?!

Läkartidningen: "Kända läkare och forskare – däribland Läkarförbundets tidigare ordförande Anders Milton – uppges ha sålt en coronakur för 399 kronor. Kosttillskottet Anoroc påstods bota covid-19 och förhindra spridning av sars-cov-2. Men nu har Läkemedelsverket stoppat det hela."

 https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2020/04/lakare-salde-coronakur-pa-natet

Jag tror det där kan vara en intressant produkt. Gick dock inte beställa den för tillfället. Om man tittar på meritlistan på de bakom företaget finns det nog en del substans bakom deras idé. 
 

Problemet vi hamnat i är att läkare är utbildade att behandla botbara  sjukdomar. Nu ska de helt plötsligt behandla en obotlig sjukdom. De som har den kompetens jobbar tyvärr inte i sjukvården. Vårt regelverk är också uppbyggd med utgångspunkten att endast läkemedel kan/får bota någon sjukdom. 

 • Gilla 2
 • Ledsen 1
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Värdet av den engelska transkriptionen av videon:

https://www.euronews.com/2020/04/09/understanding-covid-19-the-unknown-disease-with-multiple-faces

anser jag vara såpass stort att jag översatte den enligt nedan (Google plus puts).

Nya koronaviruset är inte den verkliga mördaren: det är patientens immunsystem som skadar de vitala organen

Problemet med en så snabb och utbredd pandemi som det nya coronaviruset innebär, är att forskare och läkare bara uppfattar viruset och sjukdomen det orsakar under själva händelseförloppet. Kunskapen förändras nästan dagligen och den sprids ofta genom hundratals preliminära vetenskapliga rapporter, om att läkare under det kliniska arbetet kanske inte har tid att hänga med i alla detaljer, eftersom de är upptagna med att rädda liv. Vissa experter funderar på om forskare kanske går för fort fram i den välmenande strävan efter att snabbt komma till förståelse för pandemin, vilket orsakar mer förvirring än något annat.

Att förstå COVID-19 - en "okänd" sjukdom med flera ansikten

 • Hälften av de infekterade utvecklar inga symtom, men utgör ändå en källa till smitta
 • De flesta patienter har bara milda symtom
 • Hos svårt sjuka patienter är det inte viruset som dödar, det är en okontrollerad reaktion hus immunsystemet som kan skada viktiga organ i en cytokinstorm
 • Det är inte känt vad som gör att vissa patienter, oavsett ålder, utvecklar svåra symtom
 • Viruset kan attackera nervsystemet. I vissa fall är andningsproblemen  relaterade till neurologiska fel, inte lunginflammation
 • Det är oklart när tillfrisknade patienter slutar att vara smittsamma
 • Det råder tvivel om hur länge immunitet varar efter sjukdomen

Denna ständigt föränderliga information ligger bakom de olika råd som förmedlas, ibland motstridiga från myndigheterna, antingen det rör bekvämligheten etc. med att använda ansiktsmasker eller hur man identifierar inledande symtom.

En del säger fortfarande att "det bara är fråga om lite influensa", inför bevis som egentligen visar att det är en dödlig mardröm för folkhälsan. I början av epidemin fick vi höra att hosta och feber var de otvetydiga tecknen på att vi kunde ha smittats av COVID-19. Nu vet vi att sjukdomen kan orsaka en mängd olika symtom och till och med att inga symtom uppkommer.

Det antas att cirka 50% av de infekterade patienterna inte uppvisar symtom - vilket har varit en av de viktigaste faktorerna bakom den blixtsnabba spridningen av det nya koronaviruset (folk vet inte att de bär på smittan).

Många detaljer om sjukdomen är fortfarande ganska okända. Läkarna har lärt sig att bekämpa COVID-19 nästan från fall till fall, även om den generella metodiken nu förbättrats.

Här är några rekommendationer som ges till Euronews av läkare som arbetar i frontlinjen till att ge bättre förståelse för sjukdomen och varför den är så farlig för den utsatta befolkningen och våra hälsosystem.

Vad vi vet och inte vet om COVID-19 coronavirus

Hur inleddes COVID-19?  Roger Paredes, chef för avdelningen för infektionssjukdomar vid tyska Pujolsjukhuset, nära Barcelona, berättar för Euronews att det finns tre olika stadier av infektionen för personer som utvecklar COVID-19-symtom:

Den virala fasen:

Viruset sprids mycket snabbt i andningsorganen. Symtomen liknar vanlig influensa och försvinner spontant efter ca. 6 till 10 dagar. Detta är fallet för cirka 80% av patienterna.

Lungfasen:

Övriga 20% av patienterna kan utveckla lunginflammation. Det rör sig om en mycket speciell form av lunginflammation (eller som liknar lunginflammation), som attackerar båda lungorna och orsakar andningsbesvär (kan bl.a. bero på felinställda respiratorer).

Svår fas:

Cirka 10% av patienterna utvecklar en "cytokinstorm", ett okontrollerat inflammatoriskt svar från immunsystemet som orsakar de flesta kritiska tillstånd och så småningom dödsfall.

Vilken är den verkliga mördaren?

Läkare i klinisk tjänst rapporterar att allvarliga fall inte utvecklar en hög "viral belastning" på kroppen (koncentration av virus) utan ett cytokint stormsyndrom. ”Cytokinstormen är ett problem som vi möter ganska ofta inom intensivvården”, säger Rafael Máñez, chef för intensivvårdsavdelningen på Bellvitge sjukhus, också nära Barcelona. Andra infektioner och till och med vissa läkemedel kan utlösa detta. "Problemet är att vi inte har någon behandling, vare sig mot viruset eller för det inflammatoriska svaret" säger Máñez till Euronews. ”Vi har bara stödjande behandlingar för att skydda patientens vitala organ”. Läkare använder andningsstöd, eller läkemedel för att kontrollera blodtryck eller kortikoid för att minska inflammationen. En annan utväg är att använda läkemedel för att blockera interlukin-6, ett pro-inflammatoriskt cytokin som produceras av immunsystemet.

Han säger att cytokinstormar inträffar även under den vanliga influensasäsongen, men då sker patientintagningarna gradvis. ”På grund av den exceptionella virusspridningen genom COVID-19 får vi fler patienter samtidigt än vi kan hantera”.

Máñez nyanserar den konsensus som råder runt det positiva med att ha ett starkt immunförsvar med vikten av inte behöva ett starkt immunsystem utan ett balanserat.

Dr. Paredes leder en klinisk studie i samarbete med US National Institute of Health med användning av "remdesivir", som kommer att ta tre år.  Kliniska läkemedelsstudier som inleds i Europa inkluderar potential av klorokin för att behandla koronavirus

Cytokinstormar, ett otydligt syndrom

"De exakta mekanismerna för cytokinstormar är ganska okända", säger Paredes. ”Den inflammatoriska responsen är en naturlig immunsystemreaktion. Den är nödvändig för att reparera cellskador. Vid normal lunginflammation skadar bakterier lungvävnaden och immunsystemet genererar ett inflammatoriskt svar för att stoppa det. Immunsystemet "dödar" vissa celler för att reparera den skadade vävnaden. Det som händer nu med coronavirus, är att det medför ett okontrollerat inflammatoriskt svar med massor av celler, som inte bara begränsas till lungorna utan kan vara utbrett i hela kroppen.  Det har faktiskt rapporterats om skador på njurar, tarmar eller hjärtats kranskärl. ”Jag har en ung patient med en myokardit (hjärtmuskelinflammation)” säger Dr. Máñez.

Det anses att några av patienterna som upplever intensiv huvudvärk, kan ha drabbats av encefalit (hjärninflammation).

Roger Paredes, Chef för enheten för infektionssjukdomar vid tyska Pujolsjukhuset påpekar:

Det är inte känt vilka faktorer som gör att patienter utvecklar syndromet. När det gäller COVID-19 är åldern mycket betydelsefull. "Nyckeln är att förstå vem som är mest mottaglig" säger Paredes. "Cirka 70% av våra patienter är äldre än 70 och mellan 10% och 15% är yngre än 60 år".

Vissa forskare tror att genetiken spelar en viktig roll i de sällsynta fallen av unga patienter som utvecklar syndromet.

När människor i alla åldrar utsätts för en cytokinstorm är nedbrytningen verkligen snabb så det är mycket viktigt att identifiera de tidiga tecknen, säger Paredes.

Enligt Máñez kan fetma öka risken för ett inflammatoriskt svar.

COVID-19 kan attackera det centrala nervsystemet

Forskning och klinisk erfarenhet visar att SARS-CoV-2-viruset kan attackera det centrala nervsystemet. Dr. Paredes rapporterar att vissa patienter med  andningsbesvär inte känner av bristen på syre eller tecken på lunginflammation.  Han misstänker att vissa patienter får andningsbesvär just för att deras nervsystem inte lyckas styra andningen korrekt. Detta har också rapporterats i vissa preliminära artiklar. I vissa fall kan förlusten av lukt och smak, som ofta rapporteras, kopplas till centrala nervsystemet, enligt Paredes.

Läkare världen runt rapporterar fall av neurologiska manifestationer, som antyder att viruset kan göra intrång i det centrala nervsystemet i form av blodproppar, yrsel, förvirring eller kramper. Sjukhuset vid universitetet i Brescia i Italien har öppnat en separat NeuroCovid-enhet för att ta hand om patienter med neurologiska tillstånd, rapporterar The New York Times.

Ett team från Wuhan, vid den första utbrottet av pandemin, har utfärdat en preliminär sammanställning i vilken rapporterades att 36,4% av de 214 patienter som studerats utvecklade olika grader av neurologiska störningar. SARS-n CoV-2: s föregångare SARS och MERS kunde också påverka vårt centrala nervsystem. Alla studier tyder på att det är ganska sällsynta fall men de bör inte underskattas.

Och efter sjukdomen?

Även om forskare gradvis börjar förstå sjukdomen bättre, återstår många frågor runt tillfrisknade patienter som t.ex. hur länge de kommer att förbli immuna eller vilka effekter i deras organ som på lång sikt uppstår.

Enligt Roger Paredes tillbringar tillfrisknade patienter i Spanien ytterligare två veckor i karantän hemma innan de åter testas. Det diskuteras för närvarande om hur länge dessa patienter förblir en smittokälla för andra. Nuvarande PCR-test är inte 100% tillförlitliga för att klargöra detta. Det beror på att antikroppstester måste ske i stora populationsprover.

Coronavirus: Antikroppstest "kommer att vara avgörande" för att avgöra när man ska lyfta blockeringen i samhället

Medan många regeringar förbereder sig, har Europeiska centrumet för sjukdomskontroll (ECDC) varnat för alltför snabba åtgärder (lättnader), som åter skulle kunna leda till en uppgång av antalet smittade och att inget europeiskt land därför är berett att lyfta rörelsebegränsningarna och de sociala åtgärderna (max antal människor i grupp) på grund av svårigheterna att då kontrollera förloppet.

"Innan man överväger att lyfta några åtgärder, bör medlemsstaterna se till att förbättrade system för testning och övervakning av befolkningen tillkommer och att sjukhusen informerar och övervakar upptrappnings/nedtrappningsstrategierna till att kunna bedöma de epidemiologiska konsekvenserna" säger ECDC.

Intressant nog, trots de vetenskapliga framstegen, är åtgärder som att vistas i hemmet och användningen av tvål och hygien de viktigaste åtgärderna till att hindra virusets spridning hittills. "Vi var inte medvetna. Vi hade en känsla av att med den kunskap vi hade kunde detta inte hända. Med denna kris kommer vi att inse att vi är mycket sårbara," sammanfattar Dr. Rafael Máñez.

P.S.

Eftersom ett balanserat immunförsvar kan ha mycket stor betydelse i kampen mot coronaviruset, har jag också översatt den intressanta artikeln runt immunförsvaret i nästa inlägg.

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Detta inlägg utgör ett viktigt tillägg till föregående inlägg om coronaepedimin.

https://www.webmd.com/cold-and-flu/immune-system-disorders

Speciellt viktigt för den som är över 60-årsåldern, är det att ha tillgång till ett väl balanserat immunsystem - inte för svagt, inte för kraftfullt. I båda fallen kan förmågan att bekämpa COVID19-viruset allvarligt äventyras och i värsta fall leda till döden.

16 symtom på immunsystemproblem

När ditt immunsystem är i sin ordning, fungerar det som en livräddare. Men hur bra  det än kan vara, är det inte perfekt. Ibland agerar inte denna grupp specialceller, vävnader och organ som den ska.

Om det agerar alltför ofta kan du få ett tillstånd som allergier, astma eller eksem. Eller om ditt immunsystem börjar attackera din kropp istället för att skydda den, kan du ha en autoimmun störning som reumatoid artrit eller typ 1-diabetes.

Minst 80 sjukdomar orsakas av immunsystemproblem. De kan alla orsaka inflammation. Men känner du till de andra varningstecknen?

Tänk på att dessa möjliga ledtrådar kan leda till många andra förlopp. För att ta reda på vad som händer med din hälsa, kan nedanstående vara till ledning:

1. kalla händer

Om dina blodkärl är inflammerade, kan det vara svårare för dina fingrar, tår, öron och näsa att hålla värmen. Huden i dessa områden kan bli vit, sedan blå, när du är utsatt för kyla. När blodflödet återgår kan huden sedan bli röd. Läkarna kallar detta "Raynauds fenomen." Immunsystemproblem kan orsaka det, men det kan också bero på annat, inklusive rökning, vissa receptbelagda läkemedel och fysiologiska tillstånd som påverkar dina artärer.

2. Toalettproblem

Diarré, som varar mer än 2 till 4 veckor kan vara ett varningstecken på att ditt immunsystem skadar slemhinnan i tunntarmen eller matsmältningskanalen.

Förstoppning är också ett orosmoment. Om dina tarmrörelser har svårt att få födan att passera, eller att avföringen ser ut som om den består av små kaninpellets, kan ditt immunsystem tvinga tarmen att sakta ner. Andra möjliga orsaker inkluderar bakterier, virus och övriga negativa hälsotillstånd.

3. Torra ögon

Om du har en autoimmun störning, betyder det att ditt immunsystem attackerar din kropp istället för att försvara den. Reumatoid artrit och lupus är två exempel. Många som har en autoimmun störning upplever att de har torra ögon. Du kanske känner en sandig, känsla som att något finns i ögat. Eller så kanske du märker smärta, rodnad, trådig utsöndring eller suddig syn. Vissa tycker att de inte kan gråta även om de är upprörda.

4. Trötthet

Att känna sig extremt trött, som du gör när du har influensa, kan betyda att något händer med kroppens försvar. Det är osannolikt att sömn hjälper. Dina leder eller muskler kan också göra ont. Återigen kan det finnas många andra skäl till varför du känner dig så.

5. Mild feber

Om du har en något förhöjd temperatur än normalt (+0,3 till +0,7 grader), kan det vara så att ditt immunsystem börjar överarbeta. Det kan bero på en pågående infektion eller  genom inledningen till ett autoimmunt tillstånd.

6. Huvudvärk

I vissa fall kan huvudvärk relateras till immunsystemet. T.ex. kan det vara vaskulärt - en inflammation i ett blodkärl orsakat av en infektion eller autoimmun sjukdom.

7. Hudutslag

Din hud är din kropps första barriär mot bakterier. Hur det ser ut och känns kan återspegla hur bra ditt immunsystem gör sitt jobb. Kliande, torr, röd hud är ett vanligt symtom på inflammation. Ett utslag som är smärtsamt eller inte försvinner. Människor med lupus får ofta ett fjärilsformat utslag över näsan och kinderna.

8. Ledvärk

När glidytorna inuti dina leder blir inflammerade, är området runt dem ömt vid beröring. Det kan också vara styvt eller svullet, och det kan hända med mer än en led. Du kanske märker att det är värre på morgonen.

9. Fläckvis håravfall

Ibland attackerar immunsystemet hårsäckarna. Om du tappar hår i hårbotten, ansiktet eller andra delar av kroppen, kan du ha ett tillstånd som kallas alopecia areata. Strängar eller klumpar av hår som lossnar kan också vara ett symtom på lupus

10. Upprepade infektioner

Om du behöver ta antibiotika mer än två gånger om året (fyra gånger för barn) kanske din kropp inte kan attackera bakterier på egen hand. Andra varningsflaggor: Kroniska sinusinfektioner, att ha mer än fyra öroninfektioner på ett år (för alla över 4 år) eller ha upprepade lunginflammationer.

11. Känslig för solen

Personer med en autoimmun störning har ibland en allergisk reaktion via ultravioletta (UV) -strålar som kallas fotodermatit. Du kan då få blåsor, utslag eller fjällande hud efter att ha varit i solen. Eller så kan du få frossa, huvudvärk eller illamående.

12. Pickande känsla eller stumhet i dina händer och fötter

Det kan vara helt oproblematiskt. Men i vissa fall kan det betyda att din kropp attackerar nerver som skickar signaler till dina muskler. Människor som har Guillain-Barre-syndrom, kan t.ex. ha domningar som börjar i benen och sedan rör sig upp mot armarna och bröstet. Kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP) ger symtom som liknar den demyeliniserande formen av GBS (kallas akut inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati, eller AIDP), men medan GBS varar i två veckor till 30 dagar, varar CIDP mycket längre.

13. Problem att svälja

Om du har svårt att få ner maten, kan din matstrupe vara svullen eller för svag för att fungera bra. Vissa människor känner att mat fastnar i halsen eller bröstet. Andra känner kvävningstendenser när de sväljer. En av de möjliga orsakerna kan vara ett problem med ditt immunsystem.

14. Oförklarad viktändring

Du tycker att du ökar något extra kilo trots att dina matvanor och träningspass inte har förändrats. Eller vikten kan komma att sjunka utan tydlig anledning. Det är möjligt att detta beror på skador på sköldkörteln genom en autoimmun sjukdom.

15. Vita fläckar

Ibland bestämmer sig ditt immunsystem för att bekämpa hudens pigmentproducerande celler, kallad melanocyter. Om så är fallet, kommer du att se vita hudfläckar på kroppen.

16. Gulfärgning av hud eller ögon

Du har fått gulsot, det kan betyda att ditt immunsystem attackerar och förstör friska leverceller. Det kan leda till ett tillstånd som kallas autoimmun hepatit.

Hur man balanserar sitt immunsystem

 • Ät en balanserad diet typ LCHF
 • Ta viktiga tillskott som D3/K2-vitamnin, C-vitamin, Magnesium
 • Se till att få tillräckligt med sömn
 • Träna regelbundet
 • God munhyhien
 • Håll händerna rena - undvik beröra ansiktet
 • Håll kroppsvikten normal
 • Sluta röka
 • Undvik stress
 • Gilla 2
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
On 2020-04-17 at 10:33, HelgeK sade:

Professor Robert lustig resp. Malhotra...

I vanlig ordning med deras utmärkta kommentarer, vågar de till skillnad från de vanligtvis fega informatörerna som tillfrågas i massmedia, påstå att:

 • Fetma, typ 2-diabetes och ett kluster av riskfaktorer runt följande metaboliskt syndrom, alla kopplade till dålig kost -  är grundorsaken bakom den ökade andelen dödsfall genom COVID-19 med en faktor  i storleksordningen tio gånger.
 •  Internationella experter på medicin, dieter och näring kräver därför omedelbar uppdatering av kostråden (läs=diametralt avvikande från nuvarande) via ansvariga för folkhälsan till att framhålla vikten av näringsrik mat för att snabbt minska risken för komplikationer av COVID-19 och potentiellt rädda hundratusentals liv .
 •  Malhotra visar COVID -19-data, som anger att 72,7% av patienterna inlagda på IVA  är överviktiga eller feta och att de med till detta relaterat metabolt syndrom förklarar den tiofaldiga ökningen av dödligheten efter virusangrepp.
 • Han påpekar vidare att i USA endast 1 av 8 personer är metaboliskt frisk och att endast 1 av 3 har "normal" vikt.
 • Kritiskt är att t.ex. engelsmännen under coronablockaden äter mängder av färdigmat (från fabrik) och att akuta förändringar måste göras nationellt för att snabbt förändra folkhälsan.
 • Malhotra, som länge har kampanjat mot socker- och ultrabearbetade livsmedel, säger att hans resultat är belagda av ledande läkare och näringsläkare och att data som kommer in från alla länder som drabbats av Covid-19-utbrottet inte längre kan ignoreras.
 • Han med flera kollegor hävdar utan att tveka att metabolisk sjukdom är den främsta orsaken till dödlighet vid Covid-19. Detta täcker mycket av det som redan sagts, att resultaten för patienter som lider av typ 2-diabetes, hjärtsjukdomar och högt blodtryck är mycket sämre än för annars friska vuxna. Det som annars aldrig nämns är att dålig kost och fetma ligger bakom detta.
 • viktiga förändringar i hur vi äter kan ha betydande effekter inom några få veckor till att sänka blodtrycket och till och med att vända diabetes typ 2 till normal insulinkänslighet.
 • att omedelbart avlägsna socker och bearbetad mat ur dieten och tillaga färska måltider, kan drastiskt och snabbt påverka hälsan.
 • I Storbritannien har man varit alltför försiktig, när det gäller att lansera en massiv folkhälsokampanj för att få människor att äta ordentligt, med tanke på att man i över ett decennium har vetat att fetmarelaterad sjukdom är den främsta faktorn bakom dålig hälsa och patientinläggningar.
 • Nu befinner vi oss i en folkhälsokris som Covid-19 har skapat (egentligen det felaktiga kosthållet) och vi kan tydligt se att fetma och kostrelaterad sjukdom ligger bakom en betydande ökning av risken för patientinläggning och död. Med människor som hemma serverar sig själva och med tanke på den hastighet med vilken hälsomarkörer för metabola sjukdomar förbättras genom kostinsatser, bör ett lika starkt om inte mer betydelsefullt hälsobudskap nu vara att äta riktig mat, skydda NHS och rädda liv.
 • Ett sådant genomförande, om det skulle stödjas av politiska förändringar, kanske inte bara räddar hundratals och potentiellt tusentals liv runt om i världen under de kommande månaderna, men med tanke på den höga sannolikheten för en annan internationell viral pandemi under det kommande decenniet, kommer en friskare befolkning och en senare mer hanterbar hälsovård att vara mycket bättre rustad till att hantera vad som då skulle bli en mindre dödlighetstopp vid nästa tillfälle. Förhoppningsvis om och när detta inträffar kommer en låsning (avstannat samhälle) då inte att krävas.
 •  I vetenskaplig litteratur rapporteras regelbundet om hypertoni, hjärt-kärlsjukdom och diabetes som riskfaktorer för sämre resultat vid COVID-19-angrepp. Förekomsten och det allvarliga med dålig metabolisk hälsa vid COVID-19 är ett viktigt folkhälsobudskap.

 Varför får vi inte i större utsträckning höra massmedia och politiker förmedla tankegångar liknade ovanstående, som är vetenskapligt grundade runt kosten. Huvuddelen av informationen hittills är bara att främst äldre blir sjuka och att de över 70 år avlider (oftast av multisjukdomar). Har någon av oss här på forumet hört någon ansvarig för folkhälsan knysta om vad som finns att göra för att hindra folk att dö i onödan eller ta reda på vilka mediciner de använder? Exempelvis skulle risken att avlida, för flertalet som lider av det metabola syndromet med diabetes 2 och fetma som grund, kunna minska med i storleksordning 90 %, om åtminstone de äldre som lider av detta blev informerade av ansvariga myndigheter att vara särskilt försiktiga - ynkligt är ordet!

 • Gilla 2
 • Boom 1
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
3 timmar sedan, Erik 2 sade:

Nu säger socialstyrelsen samma sak....

Vilket alla överviktiga borde ha informerats om för många veckor sedan - kunskap som länge funnits internationellt. Knappast nödvändigt att vänta på en svensk undersökning - SUCK!!! Hur många har i onödan fått sätta livet till för att denna självklara information undanhållits? Kommer vi någonsin att få statistik om andelen avlidna som tar statiner eller på vilka obduktionsprotokollet upptar kolesterolandelen?

P.S.

I vanlig ordning har man tidigare sannolikt resonerat i tongångar runt integritetskränkning eller liknande. Om jag vore överviktig, skulle jag vara mer än tacksam för all information som kunde leda mig till väsentligt minskad risk att avlida - eller vad säger ni?

 • Gilla 3
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Om man botaniserar Internet runt finns en uppsjö olika hypoteser men ingen riktigt bra förklaring till en del fenomen som skiljer könen åt, vad gäller effekten av covid-19 t.ex.:

Varför är dödligheten vid covid-19 mycket större för män än kvinnor?

Det var känt genom de kinesiska erfarenheterna, långt innan virusspridningen i Sverige inleddes, att andelen smittade, oberoende av kön, är densamma men trots det att  smittade män blir mer allvarligt sjuka och andelen avlidna avsevärt större (75 % män).

Liknande skillnad har tidigare också visat sig vid andra coronavirus (SARS och MERS).

För Kinas del förefaller en del av skillnaderna kunna härledas till att de kinesiska männen röker i tio gånger högre utsträckning än kvinnor. För övriga världen, som har en generellt lägre andel rökande män bland svårt sjuka och avlidna, har resultet genom covid-19 inte lika utpräglat, skilt könen åt. 

Eftersom äldre människor är mest högfrekventa bland de allvarligt sjuka, har man siktat in sig på att äldre män generellt anses ha sämre hälsa än kvinnorna. Detta skulle för männens del bl.a. kunna bero på:

 • högre nivåer av fetma
 • högre andel högt blodtryck
 • större andel diabetes
 • fler cancerfall
 • fler lungsjukdomar (bl.a. förklarat av större andel manliga rökare eller rökig miljö)
 • hjärt-kärlsjukdomar

Vad talar för kvinnorna?

Det anses att kvinnornas större tålighet skulle ligga i ett generellt starkare immunförsvar. Kvinnors immunförsvar anses ju sedan lång tid tillbaka klara ett bredare spektrum av infektionssjukdomar än männen men varför? Kan det vara att:

 • det kvinnliga könshormonerna (östrogen och progesteron) ger en skyddande effekt?
 • kvinnorna generellt är mer angelägna om hygienen?
 • kvinnorna tvättar händer oftare?
 • kvinnorna av olika skäl är mindre känsliga för influensa och virusangrepp eller bakterieangrepp som ytterligare minskar svårighetsgraden vid covid-19-angrepp.

Synpunkter?...

Kristallklart är dock att ansvariga för rådgivningen i Sverige helt negligerat att ta upp vad människor borde tänka på att beakta, utöver att "tvätta händerna" eller råka tillhöra befolkningsgruppen äldre!

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
2 timmar sedan, Nils Engström sade:

Om man botaniserar Internet runt finns en uppsjö olika hypoteser men ingen riktigt bra förklaring till en del fenomen som skiljer könen åt, vad gäller effekten av covid-19 t.ex.:

Varför är dödligheten vid covid-19 mycket större för män än kvinnor?

Det var känt genom de kinesiska erfarenheterna, långt innan virusspridningen i Sverige inleddes, att andelen smittade, oberoende av kön, är densamma men trots det att  smittade män blir mer allvarligt sjuka och andelen avlidna avsevärt större (75 % män).

Liknande skillnader har tidigare också visat sig vid andra coronavirus (SARS och MERS).

För Kinas del förefaller en del av skillnaderna kunna härledas till att de kinesiska männen röker i tio gånger högre utsträckning än kvinnor. För övriga världen, som har en generellt lägre andel rökande män bland svårt sjuka och avlidna, har resultet genom covid-19 inte lika utpräglat, skilt könen åt. 

Eftersom äldre människor är mest högfrekventa bland de allvarligt sjuka, har man siktat in sig på att äldre män generellt anses ha sämre hälsa än kvinnorna. Detta skulle för männens del bl.a. kunna bero på:

 • högre nivåer av fetma
 • högre andel högt blodtryck
 • större andel diabetes
 • fler cancerfall
 • fler lungsjukdomar (bl.a. förklarat av större andel manliga rökare eller rökig miljö)
 • hjärt-kärlsjukdomar

Vad talar för kvinnorna?

Det anses att kvinnornas större tålighet skulle ligga i ett generellt starkare immunförsvar. Kvinnors immunförsvar anses ju sedan lång tid tillbaka klara ett bredare spektrum av infektionssjukdomar än männen men varför? Kan det vara att:

 • det kvinnliga könshormonerna (östrogen och progesteron) ger en skyddande effekt?
 • kvinnorna generellt är mer angelägna om hygienen?
 • kvinnorna tvättar händer oftare?
 • kvinnorna av olika skäl är mindre känsliga för influensa och virusangrepp eller bakterieangrepp som ytterligare minskar svårighetsgraden vid covid-19-angrepp.

Synpunkter?...

Kristallklart är dock att ansvariga för rådgivningen i Sverige helt negligerat att ta upp vad människor borde tänka på att beakta, utöver att "tvätta händerna" och råka tillhöra befolkningsgruppen äldre!

Det enda som jag sett som du inte tagit upp är att kvinnor generellt sett har fler ACE2-receptorer och att det skyddar: https://www.preprints.org/manuscript/202003.0191/v1/download?fbclid=IwAR3Uq7PXDCmWlbs8fOBHFastqT7-Xy32B3iG7yUkQpNk6w0X9fFII3fmzBY

ACE2-receptorerna kan man öka genom att ta d-vitamin tex och antalet receptorer minskar med åldern.

Utdrag från summeringen: "Our findings are contrary to the expectation from ACE2 being only a receptor for the virus, instead, its expression level is high in Asian females and young people (Fig. 1 and Table 1), those who are known to be less susceptible, and even less inflicted by severe or fatal outcome, while it is low in males, further decrease with age and T2D, those who are most susceptible to bad outcome (Fig. 1 and 3), suggesting at a population level a negative correlation between ACE2 expression and CovID19 severity and fatality."

 • Gilla 4
 • Tack! 1
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
3 hours ago, Paleo72 said:

Det enda som jag sett som du inte tagit upp är att kvinnor generellt sett har fler ACE2-receptorer och att det skyddar: https://www.preprints.org/manuscript/202003.0191/v1/download?fbclid=IwAR3Uq7PXDCmWlbs8fOBHFastqT7-Xy32B3iG7yUkQpNk6w0X9fFII3fmzBY

ACE2-receptorerna kan man öka genom att ta d-vitamin tex och antalet receptorer minskar med åldern.

Utdrag från summeringen: "Our findings are contrary to the expectation from ACE2 being only a receptor for the virus, instead, its expression level is high in Asian females and young people (Fig. 1 and Table 1), those who are known to be less susceptible, and even less inflicted by severe or fatal outcome, while it is low in males, further decrease with age and T2D, those who are most susceptible to bad outcome (Fig. 1 and 3), suggesting at a population level a negative correlation between ACE2 expression and CovID19 severity and fatality."

Underbart att du hittade detta med ACE2 receptorerna. Min far går på blodtrycksmedicin som är ACE2 blockerade. Denna medicin leder till att man får fler ACE2 receptorer. Det enda jag sett än så länge är varningar för att det kan vara livsfarligt med dessa läkemedel. Farsan är förstås orolig med jag sa till honom fön nån månad att fortsätta äta den för jag tror det är när man får slut på fungerande ACE2 receptorer man är körd. Men det är biokemi, har inte hittat något stöd för det i litteraturen förrän nu. 
 

Nu kanske nån tänker att detta inte kan stämma då högt blodtryck är den största riskfaktorn enligt IVA registret? Jo. 35% av alla IVA patienter har högt blodtryck. Deras medelålder är 61 år. Grejen är bara att 50% av alla 60 åringar har högt blodtryck så de är underrepresenterade på Intensiven. Och det är knappast livsstilen som lett till högt blodtryck som skyddar dem. Det måste vara ett läkemedel. Jag sätter min spik på ACE2 blockerarna. 

 • Gilla 7
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
11 timmar sedan, The Biochemist sade:

Farsan är förstås orolig med jag sa till honom fön nån månad att fortsätta äta den för jag tror det är när man får slut på fungerande ACE2 receptorer man är körd.

Precis så verkar det vara, när viruset har lagt beslag på receptorerna får man problem, så fler är bättre. Rhonda Patrick pratar om detta och hur d-vitamin påverkar receptorerna i videon jag länkar. Hon pratar om mycket annat intressant också så helt klart sevärt klipp.

 

 • Gilla 3
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
16 timmar sedan, The Biochemist sade:

35% av alla IVA patienter har högt blodtryck. Deras medelålder är 61 år. Grejen är bara att 50% av alla 60 åringar har högt blodtryck så de är underrepresenterade på Intensiven. Och det är knappast livsstilen som lett till högt blodtryck som skyddar dem.

I mitt eget fall, med blodtrycksmedicinering under 25 års tid, hade jag 170/85 (utan medicinering) - sällan under 140/80 med medicinering, efter test med ett flertal typer.

Efter övergång till LCHF ligger mitt medeltryck nu sedan mer 2½ år utan läkemedel av något slag under dagtid på 130/75-80. Det normala för människor nära 90-strecket, som jag, ser enligt en intressant studie nedan ut på ett helt annat sätt:

5aa1302c81334_ScreenHunter_836Mar_0813_43.jpg.5030ac189c6d203d112370f999dac422.jpg

Den stora studien visade alltså att åldringarna över 85 överlevde längst när blodtrycket låg på  160 / ≥70 till <90. Rekommendationen för gränsvärdena då man lämpligen kunde sätta in blodtryckssänkande medicinering låg då på: 150 / ≥90. Under lång tid därefter, på läkemedelseproducenternas inrådan (som anser allt över 120/80 vara för högt) - de tjänar då mer på sin försäljning förstås, har man rekommenderat alla - även åldringar att som normaltryck eftersträva 120/80. Nu har man dock insett detta vara fel och återkommit med rekommendationerna för gränstrycket: 150 / ≥90.

När hörde man, annat än i lågkolhydratkretsar talas om kosten som blodtryckssänkande medel?

Ser man på kroppens förmåga att reglera olika system efter behov, är det rent generellt så, när det gäller hjärtat att när t.ex. muskelaktivitet, eller behovet ökar hos njurar och lever etc. att tillfälligt öka blodflödet mer än annars, signaleras kravet på ökat blodtryck.  Om detta behov med artificiella medel bromsas, kan olika organ ta skada. När jag var pojke på 1940-talet brukade läkarna säga att blodådrorna med åldern blev allt mer "förkalkade" - senare övergick man till uttrycket "åderförfettade". Den allmänna inställningen var att normalt systoliskt blodtryck skulle vara 100 plus åldern. En 80-åring skulle då ha ett systoliskt blodtryck = 180. Detta för att trots blodkärlens mindre diameter kompensera för tillräckligt flöde .  Leiden 85-Plus-Study 2002 visade just detta rent statistiskt.  Tipsen bakom min övergång till LCHF med åtföljande lägre blodtryck, istället för att hålla fast vid blodtryckssänkande medicin, ser jag som något av det bästa jag utsatt min kropp för.

Hur ligger det till med rådgivningen till din egen far? LCHF? 

 • Gilla 1
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
21 timmar sedan, The Biochemist sade:

Grejen är bara att 50% av alla 60 åringar har högt blodtryck så de är underrepresenterade på Intensiven.

Oj...det visste jag inte ... att 50% av alla över 60 har högt blodtryck? ... en annan slutsats skulle ju då kunna bli att högt blodtryck är skyddande mot Covid19 ...det verkar ju helt tokigt med tanke på allt som skrivs om att det är en riskfaktor?

 • Gilla 1
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
1 hour ago, Peter B said:

Oj...det visste jag inte ... att 50% av alla över 60 har högt blodtryck? ... en annan slutsats skulle ju då kunna bli att högt blodtryck är skyddande mot Covid19 ...det verkar ju helt tokigt med tanke på allt som skrivs om att det är en riskfaktor?

Jag visste inte heller men blev misstänksam att blodtryckssänkande av typen ACE2 blockerade skyddar och då borde ju det synas i statistiken så gick in på hjärt och lungfonden och letade efter data och fann att 50% har hypertoni vid 60 år. Då stämmer allt i min lilla hjärna. Sedan hittade jag denna från 2015 där man testat just detta på möss med influensa virus  

Angiotensin II receptor blocker as a novel therapy in acute lung injury induced by avian influenza A H5N1 virus infection in mouse

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7088914/pdf/11427_2015_Article_4814.pdf
 

 • Gilla 2
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Vad man kan anklaga svenska myndigheter för, är bl.a. dålig information för människor som är osäkra på om de drabbats av Covid 19-smitta eller mer mild form av influensa.

När en läkare i Kanada, inte hittade en lämplig blankett att överlämna till var och en av sina patienter som valt att gå i hemkarantän, gjorde han sin egen. Resultatet blev utmärkt och i min översättning, skulle den mycket väl kunna användas av de svenska myndigheterna.

Nu tror jag väl knappast att majoriteten forummedlemmar kommer att drabbas av viruset på ett allvarligt sätt men blanketten kan vara bra att kopiera ned och distribuera till de äldre i närmaste vän- och föräldrakrets.

Dag 1 i listan avser tidpunkt, när någon börjar känna av de första symtomen, som skulle kunna tyda på Covid 19. Om symtomen efter dagarna runt 6 - 8 mildras eller delvis upphör, krävs sannolikt ingen tyngre medicinsk behandling på sjukhus.

580146300_listacovidsl.thumb.jpg.e3c44c906c381013ac22658f6ce037b5.jpg

Eftersom COVID 19 i hög grad berör lungornas funktion, kan det vara lämpligt att poängtera, vad som kan utläsas av färgen på det från lungorna upphostade slemmet - alltså en preliminär uppfattning om lungornas kondition. Siffrorna för de olika färgerna anges längst upp på blanketten ovan.

Nedanstående blankett lämplig för anamnesen är också skapad av samme läkare. Med samlade data på många patienter enligt dessa uppställningar, är lätt att analysera väsentliga parametrar, t.ex. vilken betydelse som olika läkemedel kan ha för utgången av en viss medicinering.

Här finns den engelskspråkiga förlagan!

https://campbellteaching.co.uk/covid19/

ScreenHunter_2064 Apr. 22 03.55SL.jpg

 • Gilla 4
 • Tack! 1
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Gäst
Svara i detta ämne...

×   Du har klistrat in innehåll med formatering.   Ta bort formatering

  Only 75 emoji are allowed.

×   Din länk har automatiskt bäddats in.   Visa som länk istället

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Skapa nytt...