Jump to content

Stora Coronatråden


kickilotta
 Share

Recommended Posts

6 timmar sedan, Nils Engström sade:

Vad man kan anklaga svenska myndigheter för, är bl.a. dålig information för människor som är osäkra på om de drabbats av Covid 19-smitta eller mer mild form av influensa.

När en läkare i Kanada, inte hittade en lämplig blankett att överlämna till var och en av sina patienter som valt att gå i hemkarantän, gjorde han sin egen. Resultatet blev utmärkt och i min översättning, skulle den mycket väl kunna användas av de svenska myndigheterna.

Nu tror jag väl knappast att majoriteten forummedlemmar kommer att drabbas av viruset på ett allvarligt sätt men blanketten kan vara bra att kopiera ned och distribuera till de äldre i närmaste vän- och föräldrakrets.

Dag 1 i listan avser tidpunkt, när någon börjar känna av de första symtomen, som skulle kunna tyda på Covid 19. Om symtomen efter dagarna runt 6 - 8 mildras eller delvis upphör, krävs sannolikt ingen tyngre medicinsk behandling på sjukhus.

1886560439_ScreenHunter_2060Apr_2203_35sl.thumb.jpg.e7631358f6985b5528f81837fe8c3ef5.jpg

 

Nedanstående blankett lämplig för anamnesen är också skapad av samme läkare. Med samlade data på många patienter enligt dessa uppställningar, är lätt att analysera väsentliga parametrar, t.ex. vilken betydelse som olika läkemedel kan ha för utgången av en viss medicinering.

1588839420_ScreenHunter_2064Apr_2203_55SL.thumb.jpg.a0ad8f5e6e3be5d3b56b8214379b8afa.jpg

Här finns den engelskspråkiga förlagan!

https://campbellteaching.co.uk/covid19/

@NilsEngström, du briljerar, igen.

Konkret nyttigt underlag att ha hemma nu,  som en tvål.. att tvåla in sig med regelbundet. Och varför fick man inte sådana här förslag i tidigare skede tro? Folk som avlönas att forma fram strategier.. men nej. Det ska en lchf:are till att sprida praktisk folkhälsokunskap tydligen. 

Det här kommer jag absolut att printa ut och använda mig av, främst för min mammas vidkommande  - men en själv blir inte heller yngre och hälsa är oavsett  ett färskvarutillstånd s.a.s

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

FINNS MÖJLIGHET ATT I PK-SVERIGE FÅ FRAM ÖPPEN INFO I KRISLÄGEN?

I Samband med Coronavirusets härjningar inses lätt att den svenska befolkningen inte betraktats som fullvuxen nog att ta till sig viktig detaljinformation. I en lång rad avseenden inser man i efterhand att många liv kunnat sparas, om svenska myndigheter med statsepidemiologen som frontfigur, i tid tagit till sig den information som på ett tidigt stadium fanns tillgänglig i Kina och snart därefter i Italien. Viktigt t.ex. att känna till de främsta skälen till att dödsfallen drabbar åldrarna över 70 år - inte bara konstatera att mortaliteten för äldre vara hög och att fenomenet beror på frekvensen sjukdomar hos de äldre.

Naturligtvis är synnerligen viktigt att analysera vilka sjukdomar och mediciner som ligger bakom dödsfallen i Coronavirusets spår. Dessutom vad som kan göras för att motverka problemen, inte minst via pedagogiskt utformad kunskapsförmedling till särskilt berörda riskkategorier.  

Det förefaller som om ansvariga, inte på ett tidigt stadium t.ex. insett att konventionellt inställda respiratorer medverkar till snabb vätskefyllning av lungornas alveoler och att patienter avlider i onödan (drunknar i sin egen vätska). Det huvudsakliga behovet ligger på syrgastillförseln inte på behovet av muskelhjälp (många belägg finns runt detta) - behovet av muskelhjälp  kommer i ett senare stadium. Det bör observeras att respiratorn, utan extra syrgastillförsel (100 %) bara ger 20 % syrgas via luften. Eftersom problemen ofta rör sig om syrgasbrist genom dålig gasdiffusion i vätskefyllda alveoler, krävs ren syrgas för att rädda patientens liv.

Genom de grova felen i inledningsskedet av epidemin i Sverige, avled flertalet patienter i respirator bl.a. av skälen ovan och att andelen patienter över 70-årsåldern i respirator var mycket hög. Nu klappar man sig för bröstet och påpekar att den höga frekvensen dödsfall tidigare (flertalet) nu ändrats, till att 90 procent av alla respiratorbehandlade överlever respiratorn. Orsaken: Andelen äldre över 70-års ålder i respiratorbehandling har drastiskt minskats. Resonemanget har gått i riktning: "Meningslöst att lägga äldre i respirator, när flertalet avlider". Bättre då att låta äldre styras i riktning vårdhem och palliativ vård. Dessa patienter har kanske t.o.m. större chans att därefter överleva om de får syrgasbehandling.

Om man ser på vår statsepidemiolog Anders Tegnell och hans ansvar, har många indikationer tidigare funnits på väl många fel (det första stora att Sverige "knappast behövde räkna med större problem"). Detta som därefter fortfarande i steg efter steg visat, vilket allvarligt feltänkande som präglat myndigheten. Inga åtgärder ansågs t.ex. nödvändiga när flygplan efter flygplan såväl från Kina som Italien med återvändande skidturister anlände till Stockholm.  Så var en massiv virusspridning igång med hittills oerhört mycket högre dödstal per capita än våra grannländers, vilket förvånar finnar, norrmän och danskar - för att inte tala om tyskar som i alla former kan kritisera Sverige. I antal dödsfall har det i folkmängd åtta gånger större Tyskland bara det dubbla antalet dödsfall i Covid 19 än Sverige.

HUR ANVÄNDS MASSMEDIA (eller undviks media för viktig faktaförmedling)

Vid sidan av de rent medicinska misstagen som skett, är nog problemen med användningen av massmedia lika kritiska. När hörde svenska folket på initiativ av folkhälsomyndigheten något seriöst försök att utbilda svenska folket runt Coronaviruset. En sådan serie föreläsningar med tydlig annonsering om tidpunkt borde ha skett för länge sedan:

 • Föreläsningar om själva virusets funktion med stark visuell presentation
 • Information om att viruset i sig inte dödar (flertalet yngre blir knappt ens sjuka)
 • Hur kroppens svar på virusspridningen i vissa fall skadar lungor och kroppen i övrigt
 • Hur respiratorerna skall ställas in eller när de överhuvudtaget skall användas
 • Vikten av att kontrollera syrgasmättnaden (viktigt till att bestämma behandlingstyp)
 • Att man i högre utsträckning bör tillämpa syrgasbehandling
 • Hur man i hemmakarantänen på bästa sätt skall kunna avgöra hälsoläget
 • Vilka de mest allvarliga symtomen är och incitamenten för behov av sjukvård
 • Lämplig tidpunkt då sjukvården bör tillkallas
 • Ge människor möjlighet att få skriftlig information t.ex. i form av en varningslista liknande den som kanadensiske läkaren (se mitt tidigare inlägg) presenterade.
 • Vilka risker vissa äldre löper vid en viss kroppskonstitution (t.ex. fetma)
 • Vilka typer av mediciner som är mest problematiska (t.ex. statiner)
 • Vilka LDL-nivåer som bör eftersträvas (betydligt högre än socialstyrelsens normer) för att säkra immunsystemets behov.
 • Vikten av D-vitamintillskott m.fl. tillskott (med information om varför)
 • Vad man kan göra för att undvika smitta (de vanligaste smittvägarna)
 • Vad man kan göra för att förebygga smitta
 • Hur förberedelser kan göra så att den som smittas drabbas på mildast möjliga sätt. 

Ingenting av detta i sammanfattad form har någon svensk informerats om genom  massmedia - främst via TV (det av svenska befolkningen bekostade informationssystemet).

Vad vi i första hand informeras om, är antalet nya fall under dagen och hur många som avlider. Dessutom vikten av att inte befinna sig för nära andra människor och att handhygienen är viktig. "Förklaringen" till de allvarliga dödstalen övergår vanligen till jämförelser med länder som Belgien och Holland som ligger nära de svenska. Egentligen ligger vi nära de italienska siffrorna, trots tidigare förklaringar runt Italiens dåliga siffror med hänvisning till rökiga miljöer och sociala förhållanden resp. större andel rökare än i Sverige. Djupare fakta av betydelse lyser ständigt med sin frånvaro.

Forummedlemmarnas synpunkter?

Link to comment
Share on other sites

3 timmar sedan, al@j sade:

Mycket bra information och jag vill gärna bidra med positiv information från Anna Sparre.

http://4health.se/andra-sidan-om-covid-19-och-mer-positiva-nyheter

Ett problem som brukar anföras av ansvariga är att man i olika länder utgår från olika statistiska data. Den som är frisk och ligger i åldersspannet 20-50 år kan oftast vara lugn, oavsett den tunna informationen hittills. Med tanke på att medianåldern för avlidna smittade är ca. 80 år, blir det dock för dem som är äldre än så successivt alltmer intressant att få mer konkret information om orsak och verkan än som framkommit i  massmedia.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Lars Bern om den nya situationen i världen.

Detta program består av 3 delar. i första delen berättar Lars Bern om hur vi bäst skyddar oss mot Corona.

I del 2 efter ca 22 min beskriver han de ekonomiska konsekvenserna av Corona.

I del 3  (45:40) talar Mikael Willgert på telefon med Lars Bern om de saker han tagit upp.

 

 

 • Like 2
 • Boom 1
Link to comment
Share on other sites

14 timmar sedan, Bengt Nilsson sade:

Lars Bern om hur vi bäst skyddar oss mot Corona.

Lars Bern är en av de främsta representanterna för anti-PK-rörelsen i Sverige. Hans intelligenta, klargörande fakta t.ex. runt den metabola pandemin, som skolmedicinen förnekar, är synnerligen intressant och tankeväckande. Hans sätt att framhäva LCHF som en av de viktiga framgångsvägarna (om inte den viktigaste) till att motverka coronavirusets verkningar, tilltalar naturligtvis alla på detta forum. Bern tar i sammanhanget bl.a. upp Annika Dahlqvist och hennes rekommendation om kollodialt silver, som gör att ett antal professorer rackar ner på henne.  En synnerligen kunnig och uppfriskande debattör  (både hon och Lars Bern)!

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

5 timmar sedan, patrix sade:

 

De av patrix tipsade specialisterna klarlade utan utan minsta tvekan, mycket av det som vi i olika former redan haft uppe i denna tråd. Till skillnad från virrevarret av olika påståenden och teorier, som mängden självutnämnda eller av journalistkåren utvalda talespersoner yttrat i massmedia, får vi här höra sanningen byggd på verkliga fakta. Här rör det sig inte om folk bakom skrivbordet utan om specialister som i sin dagliga gärning möter de drabbade och dessutom har förmågan att rätt tolka statistiken som omger coronapandemin runt oss.

Några av huvudpunkterna som framkommer om de medicinska konsekvenserna av coronaviruset är att:

 • viruset i sig inte är dödligt
 • Coronaviruset relaterat till frekvensen dödsfall inte skiljer sig mämnvärt från vad som sker vid konventionell influensa
 • viruset fungerar enbart som en av faktorerna (droppen som får bägaren att rinna över).
 • bakom dödsfallen i praktiken nästan alltid tidigare sjukdomstillstånd finns, som via försvagat immunförsvar inte klarade angreppet (ibland för starkt immunförsvar).
 • den enkla förklaringen till att nästan alla dödfall drabbar människor över 70 års ålder, är att man i denna åldersgrupp hittar flertalet multisjuka (med diabetes, cancer och rader av sjukdomar som de medicinerats för). Däri ingår fetma och droger som rökning och alkohol
 • det poängterades att övervägande antalet patienter över 70 år överlever. Ofta hör man ju siffrorna utsägas på annat sätt, nämligen att 90 % av de som dör återfinns i åldersgruppen över 70, vilket är en helt annan sak.

Båda specialisterna var fullständigt eniga om felen som nu sker genom okunniga politiker som låtit sig påverkas i fel riktning till att stänga ner skolor, biografer, möten etc. Från vetenskaplig synpunkt förklarades utan tvekan att:

 • det som nu händer är en gradvis försämring av hela befolkningars immunförsvar, genom att även friska individer isolerar sig.
 • det normala för människor från födelsen och uppåt är att utsätta sig för smitta och därigenom skapa nödvändig immunitet
 • barnen genom att gräva i sanden och ta i allt de kommer över och stoppa i munnen
 • för äldre genom att komma i kontakt med andra (ta ihand etc.)
 • det naturliga är inte att isolera sig från alla smittorisker ute i världen utan tvärtom medvetet utsätta sig för smitta. Det kan betyda peta sig i näsan eller gnugga ögonen.

Även de ekonomiska aspekterna på att stänga ner samhället togs upp. De menade att detta medförde att många i rädsla för att söka sjukvård för andra åkommor, blir till nackdel för både sjukvårdssystemet och människorna själva. Dessutom kommer frekvensen mord, våld etc. att öka och sammantaget ge hela samhällen från ekonomisk och medicinsk synpunkt en avsevärt försämrad möjlighet att längre fram klara sina åtaganden.

Uppfriskande att höra två personer så totalt överskugga den oskarpa informationsfloden som alltför länge sköljt över oss.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Det är nåt skumt med detta virus. Först verkar högt blodtryck skyddande och nu rökning. All info WHO har förmedlat om detta virus verkar fel. Jag får snart börja klicka på alla länkar med konspirationsteorier för ingen normal teori kan varken förklara de biologiska egenskaperna eller politiken och den felaktiga informationen som WHO konstant hostar ur sig. Det är något som inte stämmer...
 

A nicotinic hypothesis for Covid-19 with preventive and therapeutic implications

jean-pierre CHANGEUX, Zahir Amoura1, Felix Rey2, Makoto Miyara1

Link to comment
Share on other sites

On 4/25/2020 at 3:37 PM, al@j said:

Vad säger vita huset om Coronadödligheten.

https://newsvoice.se/2020/04/coronadodlighet-vita-huset/

Intressant. Med data från Tyskland fick jag fram dödlighet på 0.36% för några veckor sedan. Jag skulle inte gå så långt att säga att det är en vanlig influensa, vi har i Sverige haft lika många döda på 1 mån som under 1 år av influensa. Men vi kan nog ligga 10x under vad WHO hävdar vilket är skillnaden mellan en tragisk influensa säsong och ekonomisk global kollaps. Varför gör WHO av allt att döma allt de kan för att kollapsa världen? Vem styr denna organisation? När USA drog in bidragen till dem för nån vecka sedan tänkte jag att de blivit galna och överreagerat. Nu när jag gått igenom allt WHO sagt känner jag tvärt om. USA borde använt militären och fängslat de ansvariga på WHO och förhört dem på samma sätt de gör med terrorister. 

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

3 timmar sedan, The Biochemist sade:

Varför gör WHO av allt att döma allt de kan för att kollapsa världen? Vem styr denna organisation?

Många har varit inne på det du tar upp, t.ex. Ralf Sundberg i videon

mellan 3:20 - 15:50 in på videon. Han tar där med stor misstänksamhet upp frågan om WHO och dess sätt att agera. Allt talar för det du är inne på - att det finns en helt annan agenda än den som Covid-19 egentligen borde ge anlening till.

Hade man sett viruset och sättet att bekämpa det, på liknande sätt som de konventionella influensavirusen brukar bedömas, hade Covid-19 bl.a. för västvärlden gått ganska spårlöst förbi. Nu tycks de ekonomiska effekterna genom WHO:s rekommendationer bli närmast katastrofala - finns en avsikt? Spekulationerna börjar nu på ett skrämmande sätt närma sig den verkliga faktavärlden.

Vad man kan hoppas på (fast tveksamt för Sveriges del, som en av de största bidragsgivarna till närliggande FN-funktioner), är att övriga världen börjar få upp ögonden för WHO:s styrning - ser mörkt ut.

 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

Presenting Characteristics, Comorbidities, and Outcomes Among 5700 Patients Hospitalized With COVID-19 in the New York City Area (22 APRIL 2020)

En kristallklar statistik som i siffror visar att våra och andra länders politiker sannolikt låtit sig luras, via den ekonomiska styrningen som ligger bakom WHO:s agenda.  Materialet sägs i väsentliga avseenden överensstämma med de kinesiska data som ursprungligen stod våra ansvariga till buds, redan innan virusspridningen inleddes i Sverige.

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2765184

Extraherade data klargör bakgrunden till det som våra medicinskt ansvariga vid upprepade tillfällen  låtit oss höra, om betydelsen av multisjukdomar för risken att avlida efter att ha smittats. I vanlig ordning utan att i något avseende detaljera orsakssambanden. Kunskaper, som sannolikt kunnat rädda många liv (såväl genom åtgärder från de mest utsatta till att undvika smitta eller, om de smittats, minska riskerna för allvarlig utveckling i kroppen, främst lungorna, av virusets angrepp).

För t.ex. äldre som intagits på sjukhus med Covid 19-smitta - om de väl kommit i repiratorn - dödsmaskinen i sammanhanget - visar denna studie att 97 % av Covid-19 smittade över 65 års ålder avlider. Härigenom inses alltmer vilka allvarliga misstag som under coronasmittan hittills begåtts av sjukvården.

Vilken amatör som helst, inom flertalet verksamhetsområden, inser att användningen av en utrustning, vars resultat utfaller så uruselt, borde på ett tidigt stadium fått de ansvariga att inse något grundläggande fel föreligga vid respiratoranvändningen. Användningen i sin helhet eller genom fel inställning av respiratorerna (alltför kraftfull funktion). De hade ju tillgång till kinesernas data som var kända redan innan smittspridningen i Sverige inletts.  Hade hänsyn tagits till dessa skulle många liv kunnat räddas (sannolikt ren syrgasbehandling istället för respirator).  Då hade kvävningsdöden kunnat undvikas för många av de drabbade.

De intagna för vård enligt aktuell studie hade medianåldern 63 år, varav 40% kvinnor och 60% män. Av övergripande parametrar vid ankomsten till vårdenheten hade:

 • 43 % puls >100  med medianpuls på 97  (85-110)
 • 31%  en feber på > 38 grader celcius med mediantemperatur på 37,5 (36,9-38,3) - viktig kunskap för den som trott låg feber eller ingen feber indikera icke-smitta. Hur många alltför sena vårdbesök har därför med fatala effekter skett hittills.
 • 20,4 %  en syrgasmättnad <90 % medianmättnad på 95 % (91-97 %)
 • 17,3 % > 24 andetag/minut

Hade bl.a. denna centrala information funnits ute i landet (känd från Kina men ej vidarebefordrad av ansvariga inom folkhälsomyndigheten), kunde liv ha räddats genom denna kunskap.

Andelen som lider av komorbiditeter (en eller fler kroniska eller andra sjukdomar som samverkar till ökad risk), fördelas enligt följande:

 • 6% utan sjukdomar
 • 6% med en sjukdom
 • 88% med mer än en sjukdom:
 • Medianantalet är 4 sjukdomar per smittad/intagen till vård. 

      2060380358_ScreenHunter_2076Apr_2719_00.thumb.jpg.f59266adcdeefd86b6a13932aed5e1f3.jpg

Alla dödsfall sker inom mindre än en vecka från den tidpunkt som patientet kommit in för vård.

Av alla intagna på sjukhus har 20 %  behandlats i respirator - huvudsakligen äldre. Av dem avled:

 • 76 % i åldrarna 18-65 år
 • 97 % i över 65 års ålder

Högst risk löper den med en eller fler av följande sjukdomar:

 • 57 % av de intagna som har högt blodtryck
 • 43 % av de intagna med BMI >30
 • 34% av de intagna med diabetes 2

Av övriga sjukdomar hos intagna vid ankomsten till sjukhus, hade bl.a:

 • 19% intagna allvarlig fetma (BMI> 35) 
 • 16 % vana att röka
 • 11% kranskärlssjukdom
 • 9% astma
 • 6,9% kongestiv hjärtsvikt
 • 6% cancer
 • 5,4% Kronisk obstruktiv lungsjukdom
 • 5 % kronisk njursjukdom
 • 3,5 % njursjukdom i slutstadiet
 • 2,9% obstruktiv sömnapné
 • 0,4 % levercirrhus
 • 0,2 % hepatit

Som i andra sammanhang är självklart att kunskap ger största möjlighet för gemene man och kvinna att vidta de åtgärder som står till buds för att minska de fatala riskerna, såväl mot att bli smittad som till att minska de farliga utvecklingsstegen efter att smittan ändå angripit kroppen.

Hur många gånger har vi inte i massmedia fått höra från representanter för skolmedicinen att t.ex. kosttillskott saknar  betydelse som motmedel mot praktiskt taget varje sjukdom (där läkemedel finns som bot).

Trots den sedan decennier tillbaka evidensbaserade forskningen runt C-vitamin, D-vitamin, spårmetaller som magnesium etc., fortsätter "expertisen" att uttala sig negativt.

Vad gäller de metabola sjukdomarna, som upptas i listningen enligt relaterad studie, finns dessutom belägg för lågkolhydratkostens betydelse (t.ex. LCHF). Dess fördelar lär PK-gruppen mot alternativa läkemedel aldrig ta upp, som en positiv metod att stärka immunförsvaret med.

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

On 2020-04-20 at 20:39, The Biochemist sade:

Jag visste inte heller men blev misstänksam att blodtryckssänkande av typen ACE2 blockerade skyddar och då borde ju det synas i statistiken så gick in på hjärt och lungfonden och letade efter data och fann att 50% har hypertoni vid 60 år. Då stämmer allt i min lilla hjärna. Sedan hittade jag denna från 2015 där man testat just detta på möss med influensa virus  

Angiotensin II receptor blocker as a novel therapy in acute lung injury induced by avian influenza A H5N1 virus infection in mouse

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7088914/pdf/11427_2015_Article_4814.pdf
 

Angående blodtryck och Corona....

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/professor-hogt-blodtryck-inte-orsaken-till-coronadodsfall
 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

18 hours ago, Mr Big said:

@The Biochemist jag vet att du inte är jultomten. Jag önskar ändock en tio i topp lista över dumma/felaktigheter som WHO sagt. En fem i topplista skulle även glädja. Eller en länk där jag kan läsa själv.

Hmm, Det här blir bara värre. Samtliga länkar jag hade är nedplockade från Internet. Screen dumpar från WHO’s hemsida med alla uttalanden är tydligen ett brott att publicera....

Det lär dyka upp igen så ska vara snabb och lämna här då. 

 • Like 1
 • Sad 2
Link to comment
Share on other sites

On 2020-04-27 at 21:50, Peter B sade:

Bl.a. framgår i sammanställningen följande uttalande som har samband med COVID 19-smittade:

"90 procent av de avlidna är över 70 år, och hälften var 85 år gamla eller äldre. Nästan hälften av dem hade hjärt- och kärlsjukdomar. Över 80 procent av de avlidna hade högt blodtryck...

... Åldern är riskfaktorn – inte blodtrycket

SVT har talat med Johan Sundström, hjärtläkare och professor i epidemiologi vid Uppsala Universitet. Han menar att det inte är något att förvånas över att så många haft högt blodtryck. Hans förklaring är att det beror på att de i så hög utsträckning varit äldre.

– Studier visar att vid 85 års ålder har 95 procent fått högt blodtryck. Alla får det förr eller senare om vi bara blir tillräckligt gamla, hälften har det redan vid pensionsdagen. Skulle vi jämföra med folk som inte dött i covid-19 i samma ålder skulle det förmodligen se identiskt ut, säger Johan Sundström.

Så högt blodtryck i sig behöver inte vara en riskfaktor?

– Nej, verkligen inte. Det finns inget som talar för det". :fun:

                                      ______________________________

Uttalandena är direkt urbota dumma! Ingen har invändningar mot kunskapen om ålderns betydelse för en viss successiv försämring av funktionen i kroppens organ! 

Att generellt uttrycka sig, närmast som om ovanstående vore inristat i sten, är dock att passera gränsen - att organförändringar t.ex. vad gäller hjärtat, inte skulle ha betydelse när extra belastning utifrån (t.ex. via virus) ställer krav  på ökad transport av blod, är rent av naivt. Just vad som händer med COVID 19-patienter, eftersom de oftast har nedsatt syremättnad i blodet, ställer i sin tur naturligt krav på ökning av gasutbyte i lungornas alveoler. Då har hjärtats kondition och pumpkapacitet avgörande betydelse för att hålla syremättnaden i blodet över de livnödvändiga nivåerna.

Uttalandena antyder samtidigt att den som uttalar sig inte ser annan möjlighet till förändring av hjärtats kondition än genom förskrivning av läkemedel.

Mitt personliga ad hoc-exempel talar ett helt annat språk. Från det att jag för drygt 25 år sedan ordinerades blodtryckssänkande läkemedel (hade då 170/85), tvingades jag efter övergång till LCHF-kost, för snart tre år sedan, att sätta ut all blodtryckssänkande medicin, då blodtrycket hamnade på för tok låga värden.  Sedan LCHF-start har jag nu ett medelblodtryck under dagtid på ca. 130/77-83 (alltså under mer än 2½ år utan någon medicinering). Eftersom jag närmar mig 90-strecket, ser jag med jämnårigas ögon extra kritiskt på direkt felaktiga uttalanden, som sprids av medicinare med hög tjänsteställning (professor som i aktuellt fall) 

För att understryka hur man internationellt ser på saken (se mina excerpt från den amerikanska studien några inlägg tidigare) visar sig de tre viktigaste riskparametrarna vid COVID 19 för de intagna vara att:

 • 57 % har högt blodtryck
 • 43 % har BMI >30
 • 34% har diabetes 2

I övrigt visas i mina excerpt i: https://forum.kostdoktorn.se/topic/16277-stora-coronatråden/?do=findComment&comment=162123   att en rad metabola sjukdomar finns med, i de listningar av sjukdomar som COVID-19-patienter lider av (enligt den färska studien 20 april).  I slutändan (de metabola sjukdomarna) är ytterligare trecken på att dåligt hjärta, dåliga njurar, lever och bukspottkörtel mår bra av den LCHF-kost som vi vurmar för på detta forum. Information om det får vi aldrig, annat än undantagsvis, höra om via den svenska läkarkåren

Link to comment
Share on other sites

1 timme sedan, The Biochemist sade:

Hmm, Det här blir bara värre. Samtliga länkar jag hade är nedplockade från Internet. Screen dumpar från WHO’s hemsida med alla uttalanden är tydligen ett brott att publicera....

Det lär dyka upp igen så ska vara snabb och lämna här då. 

Skaffa appen Pocket. Med den kan du spara ned artiklar och du har innehållet kvar även om artikeln skulle tas bort. 

Google Play: 

https://www.google.se/m?q=pocket+read+it+later&client=ms-opera-mobile&channel=new&espv=1

https://getpocket.com/

Det finns även regelrätta referenshanterare som kanske kan göra samma stunt. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

2 timmar sedan, Nils Engström sade:

 

För att understryka hur man internationellt ser på saken (se mina excerpt från den amerikanska studien några inlägg tidigare) visar sig de tre viktigaste riskparametrarna vid COVID 19 för de intagna vara att:

Jo ... men om det verkligen är så att :

A. 95% av alla över 85 år har högt blodtryck 

B. 80% av de som dör av Corona och är äldre än 85 år har högt blodtryck

Då är högt blodtryck snarast skyddande inte en riskfaktor. Det var därför forskaren skulle undersöka om blodtrycksmedicin skulle kunna ha en skyddande effekt.

 • Like 2
 • Confused 1
Link to comment
Share on other sites

On 2020-04-28 at 14:53, Peter B sade:

Jo ... men om det verkligen är så att :

A. 95% av alla över 85 år har högt blodtryck 

B. 80% av de som dör av Corona och är äldre än 85 år har högt blodtryck

Då är högt blodtryck snarast skyddande inte en riskfaktor. Det var därför forskaren skulle undersöka om blodtrycksmedicin skulle kunna ha en skyddande effekt.

Visst, jag är medveten om tankarna bakom sådana studier men hypotesen tar enligt min mening inte tillräcklig hänsyn till bakomliggande orsaker.

Den som i normaltillståndet (före smittotillfället) redan hade högt blodtryck, visar bl.a. tecken på att det ökade trycket krävs för det blodflöde som ser till att syremättnaden hålls tillräckligt hög (>95 %).

Det är just syremättnaden som är det stora problemet, i varje fall för OVID 19-patienter i respirator. Framför allt om den är alltför hårt inställd (riskerar driva in vätska i alveolerna) med därigenom försämrad diffusion genom förtjockade cellmembran plus den ökade vätskefilmen. Då kommer ytterligare krav på ökat blodtryck att ställas för livgivande gasutbyte. 

Om vi exempelvis ser på frekvensen dödsfall för de 20% av  smittade människor som läggs i respirator (siffror från USA), ingår döda kvinnor i 40-årsåldern till 2,5 %, vilka dödsfall tiofaldigas för kvinnor i 70-80-årsåldern då 27 % avlider - samma förhållanden gäller män.

Visserligen finns en rad faktorer, förutom hjärtats kapacitet, bakom den sämre överlevnaden för äldre människor (genomsnittligt fyra sjukdomar uppmättes i New York-studien för de COVID 19-smittade). Dock intar hjärtat en central roll för överlevnaden av kroppens system, under den korta priod det blir fråga om (mindre än en vecka innan döden inträffar) och man kan, grovt räknat, anse det yngre hjärtat (40-åringens) ha tio gånger högre förmåga att klara den ökade stressen än 70-80-åringens hjärta - det finns ju uppgifter som visar att redan 60-åringar i hög utsträckning har högt blodtryck, vilket knappast brukar anses vara den äldre till fördel.

Vanligtvis följer på det högre trycket, blodtrycksmedicinering, som försöker begränsa kroppens krav på högre blodtryck i respiratorn, vilket inte heller kan anses vara till fördel. Den tidigare refererade analysen i New York visar f.ö. att, vid samma blodtryck med och utan medicinering, ett bättre överlevnadsutfall sker för den utan medicinering - knappast  något som talar för blodtrycksmedicinering som en positiv faktor vid virusangrepp.

Sammantaget finns alltså många faktorer som talar för generella nackdelar vid högt blodtryck, särskilt vid ökade påfrestningar genom  virusangrepp typ COVID 19.

P.S.

Vid sidan av problemen med kvävning i respiratorn, tillkommer ytterligare krav på hjärtats hopplösa uppgift att kompensera för det försvagade immunförsvaret genom de extremt låga kolesterolnivåer som upptäcks hos COVID 19-patienter. I sin tur ofta beroende på medicinering med statiner. Resultatet - att COVID 19-viruset då sprider sig i lungvävnaden och ger viruset ett dödligt övertag.

Tror någon att en svensk medicinare skulle ta upp något som innebar utsättning av skadlig medicin (statiner, blodtrycksmediciner etc.)?

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

9 timmar sedan, Nils Engström sade:

Tror någon att en svensk medicinare skulle ta upp något som innebar utsättning av skadlig medicin (statiner, blodtrycksmediciner etc.)?

Det finns inte i min värld att någon läkare i Sverige skulle våga gå emot gängse normer.

 • Boom 1
Link to comment
Share on other sites

10 minuter sedan, Cederulla sade:

Dess viktigare att vidta alla de immunstärkande åtgärder som finns. Tillräcklig D-vitaminnivå är av stor betydelse. I tråden finns andra råd också.

 • Like 1
 • Boom 1
Link to comment
Share on other sites

13 timmar sedan, kickilotta sade:

Dess viktigare att vidta alla de immunstärkande åtgärder som finns. Tillräcklig D-vitaminnivå är av stor betydelse. I tråden finns andra råd också.

Man kan fråga sig varför vår inhemska expertkår inte använt, av skattebetalarna finansierade TV-kanaler, till att sprida en mer djuplodande kunskap i dessa frågor.  Varför finns så få öppna vetenskapsmän som t.ex. Malhotra i medierna som i djupare föredragsform för svenska tittare kan tala om vad som verkligen gäller och vad var och en av medborgarna kan göra för att minska risken för smitta och vid smitta minska risken för att avlida. Typiskt då att en professor söker resurser för att studera möjligheten att minska risken via blodtryckshämmande medicin, när de verkliga problemen bl.a. ligger på för låga kolesterolnivåer och därmed utvecklingen av ett dåligt immunförsvar.

Vad får vi dagligen höra? Uppgifter om antalet nya COVID 19-fall och hur många av dessa som avlidit och vikten av att tvätta händerna och hålla avstånd till andra. Nyligen informerades visserligen svenska folket om att fetma, efter en svensk analys, betraktades som "bidragande" till de höga dödstalen (10 gånger större risk att dö), men det var för länge sedan väl känt redan i Kina, i varje fall av experterna. Inget annat av väsentlig betydelse framförs t.ex. om de låga kolesterolnivåerna hos avlidna eller medicineringen bakom dessa resp. raden av andra sjukdomar och använda mediciner. Om kostens oerhörda betydelse yttrar sig ingen (utom pensionerade dissidenter förstås!). De senare dock utestängda från konventionella massmedia.

*P.S.

När får svenska folket öppen information om att bristande kunskaper/personalresurser/vårdplatser, nödvändiggjort en ny vårdfilosofi, innebärande övergång till tidigareläggning av dödsdagen att gälla människor över 70 års ålder som smittats av COVID 19:

 1. Första fasen: Inläggning i felinställd respirator (avlidna 97% enligt siffror från USA) i stället för syrgasbehandling. Meningslöst alltså att fortsätta använda respiratorer på människor över pensionsåldern. Efter att flertalet överåriga i Sverige inte längre behandlas i respirator, överlever numera mer än 90% av patienterna i respirator.
 2. Undvika dödsfall i respirator genom att istället vidarebefordra levande 70-plussare till vårdhem, som saknar syrgasanläggningar. Kännetecknande för COVID 19-drabbade är dock låg syrgasmättnad med akut behov av syrgas.
 3. Snabbast möjligt ytterligare sänka blodets syrgasmättnad genom att administrera smärtstillande medel t.ex. morfin. Följande väntan på att syrgasmättnaden sjunker under den livsuppehållande nivån, kallas för vård i livets slutskede eller med ett finare uttryck: Palliativ vård.

Ansvaret för den ökande andelen "sökande" sjuka till vårdhem överlåts nu att administrera enligt punkt 3, på snabbutbildade läkare med instruktioner, baserade på riktlinjerna bakom punkterna 1 - 3.

*Yttrat med förhoppningen att bl.a. med hjälp av LCHF-kosten kunna passera 90-årsdagen utan behov av närmare kontakt med palliativ vård enligt ovanstående scenario. 😇

 • Like 3
 • Boom 1
Link to comment
Share on other sites

6 timmar sedan, HelgeK sade:

VI VET ATT TYP2 DIABETES TYP 2 OCH FETMA ÄR RISKFAKTORER FÖR COVID 19, så i summeringen efter Coronan måste ingå en undersökning hur många som dött i onödan

I morse (ring P1) fanns en läkare som bisittare som skulle ge råd! Enligt hans mening fannas t.ex. ingenting som gav anledning till oro vad gällde högt blodtryck, eller statiner i medicineringen, trots att allt talar för att de låga kolesterolvärdena på COVID 19-patienter är till nackdel för immunförsvaret, som kräver extra mycket kolesterol. VÄL KÄNDA FAKTA SOM MÖRKAS AV ALLA MEDICINARE!

Vad gäller fetman är den redan i andra sammanhang känd som allvarlig riskingrediens och vid Covid 19 redan tidigt känd i Kina. Vad gör vi i Sverige innan informationen på ett tidigt stadium kommer ut - jo en svensk studie (som om hjulet måste uppfinnas på nytt). Hur många liv hade kunnat räddas om all väsentlig information presenterats i tid?

P.S. Eftersom vi i Sverige avskaffade tjänstemannaansvaret (1974) är inte sannolikt att ansvariga inom SLV skulle lämna sina tjänster före pensionen. Någon klausul, som skulle undanta felaktiga åtgärder av livsfarlig art, finns såvitt jag vet inte. Inte heller om farliga rekommendationer skulle fortsätta att publiceras.

 • Boom 1
Link to comment
Share on other sites

Några referensobjekt som jag plockat ur:

https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeADemocracynow(2020) dvegas1?

 

1443890182_ScreenHunter_2081Apr_3021.thumb.jpg.f4dd0d31b76022b53865f7dd8d43f061.jpg

kolumnen +% ger ett mått på tillväxten smittade, där Sverige visar högsta siffran bland jämförbara länder.

Som folkhälsan med Tegnell etc. brukar försvara situationen med höga dödstal, är Belgien och Holland ofta nämnda. Det vore bra om man försökte förklara lite närmare vad som förenar länder, vilkas siffror liknar varandra i samma negativa riktning (rödmärkta) som Sveriges och också länder med kraftigt avvikande siffror i positiv riktning (grönmärkta).

Tegnells ursprungliga uttalande innan spridningen börjat ta fart i Sverige, var att vårt land knappast skulle komma att drabbas särskilt hårt. En rad uttalanden därefter har tvingat honom att ändra inställning. Av i tabellen upptagna länder hör Sverige nu till gruppen värst utsatta - både vad gäller andelen avlidna och den dagliga ökningen av antal smittade i förhållande till den ackumulerade mängden smittade.

P.S.

Under förutsättning att alla länder relaterat antalet avlidna till andelen kända smittofall och att andelen äldre vore likartad, borde data vara relativt bra jämförelsetal. Problemet är att olika länder skiljer sig i dessa avseenden. Intressant skulle vara att veta andelen sjukdomar och medicinering för de äldre och vilka läkemedel som är högfrekventa. Inte minst intressant vore siffror på kostkulturen.

Min misstanke är att tidigare hög frekvens  respiratoranvändning för äldre corona-19-smittade kan visa sig vara det främsta skälet till de katastrofala svenska siffrorna. Samtliga länder med sämsta statistiken lär ha relativt god tillgång på respiratorer medan många länder med positiv statistik är sämre rustade, vilket kan ha räddat livet på många. Riktlinjerna i Sverige för de snabbutbildade läkarna, som nu på vårdhemssidan, i stället för livräddande sjukhusvård, ansvarar för palliativ vård, lär inte minska andelen döda bland de smittade.

Hur förklara att Tyskland med åtta gånger större befolkning har en fjärdedel så många dödsfall per kapita som Sverige?

 • Sad 1
Link to comment
Share on other sites

10 timmar sedan, al@j sade:

Här kommer en från Sverige.

"en"...!

Många av oss som följt utvecklingen globalt, har verkligen anledning att spekulera.

Om vi håller oss till den allvarliga situationen här hemma, är i varje fall en sak klar, att svenska ansvariga visat allvarlig brist på kunskap och hänsyn, såväl till patienter som till sjukvårdspersonal inkl. hur vården av COVID19-patienter skett.

Den viktiga informationen runt åldrarna fanns redan innan smittan nått vårt land. En kunskap vad gäller influensavirus, som funnits i många decennier, är att äldre har väsentligt högre dödlighet än yngre. Detta beror dock inte i första hand på åldern i sig utan på mängden sjukdomar och medicinering som dessa åldrar vanligen dragit på sig (läs=påtvingats av sjukvården, som saknar minsta kunskap om kosten som viktigt läkemedel) resp. det nedsatta immunförsvar som detta medfört. Att det metabola syndromet genom all sockerkost ligger bakom, kommer aldrig fram.

Det framgår med all tydlighet av nedanstående tabellering, som bara är en bekräftelse (fanns tidigt i Kina) på vad man redan sedan 1950-talet vetat om riskfördelningen mellan olika ålderskategorier.

                attachment.php?id=1850

Tydligt framgår att steget mellan 60- och 70-åringar ger anledning till stora förändringar i riskbedömning (fördubblad risk). Om den kunskapen hade utnyttjats på ett tidigare stadium, skulle utveckling/virusspridning blivit annorlunda än den hittills blivit. Då hade flockimmuniteten kunnat uppnås på ett säkrare sätt. Frågan är om det varit bra att stänga skolor - upp till 20 års ålder är ju riskerna försumbara för den som smittas. De yngre med ytterligare låg risk för allvarlig sjukdom hade i skolan  snabbt kunnat bidra till uppkomsten av flockimmunitet, om de iakttagit försiktighetsprincipen och undvikit kontakt med generationen mormor/morfar, farmor/farfar under en tid. Som det nu är kommer processen fram till immunitet för hela folket att dra ut i åratal - nu när allt går ut på att folk isolerar sig.

Rätt planerat hade huvuddelen av sjukvårdsresurserna kunnat koncentreras på 50-60-åringar som "tål" 😇 sjukvårdens behandling avsevärt bättre än den äldre över 70. Som det länge varit under smittspridningens gång, är det 70-80-plussare som utgjort den stora belastningen på respiratorsidan med flertalet patienter avlidna. Sedan man ändrat riktlinjerna och låtit 70-plussare slussas vidare till vårdhemsmiljön, där många avlidit (kanske något färre), har IVA-resurserna för yngre patienter kunnat användas på ett mer rationellt sätt. Vid en ytlig statistisk bedömning ser det kanske bra ut men till vilket pris för de drabbade i den äldre ålderskategorin?

 • Boom 1
Link to comment
Share on other sites

Medveten förfalskning av statistik i samband med COVID 19

Bl.a. följande officiella uttalanden ligger till grund för hur ansvariga för länder, drabbade av COVID 19-viruset, internationellt / centralt rekommenderas redovisa (läs=medvetet förfalska) statistik över virusspridning och effekter (dödsfall):

1. CDC (Centers for Disease Control and prevention) uttalar officiellt:

 "I fall då slutlig diagnos för Covid-19 inte kan ställas, men misstänks eller anses sannolik - exempelvis då omständigheterna inom en rimlig grad av säkerhet är övertygande - accepteras att man anger Covid-19 som trolig eller antagen orsak i en dödsattest.

2. Detta ligger sannolikt bakom tänkandet vid ICD (International Statistical Classification of Diseases and related health problems), som officiellt anvisar  hur dödsorsaken vid COVID-19-fall skall redovisas:

”Den underliggande orsaken relateras till hur och var förhållandena rapporteras i dödsrapporten. Reglerna för kodifiering och val av underliggande dödsorsak förväntas emellertid resultera i att Covid-19 oftast anses vara den underliggande orsaken.”

Flertalet spekulationer och kritik som uttalats av frispråkiga läkare och statistiker, som inte ingår i de ansvarigas krets i olika länder, har alltså varit korrekta. Dvs. de siffror som anges måste därför tas med en stor nypa salt. Den enda någorlunda korrekta studien utförd i New York (redovisad bak i tråden) kan tas som grov utgångspunkt för hur spridning och dödsfrekvens ser ut i verkligheten för länder med liknande befolkningsstruktur som i NewYork - någorlunda användbar för svenska förhållanden. Den svenska redovisningsmodellen finns all anledning att vara tveksam till. När Tegnell t.ex. i dag (2:e maj) påpekade att kurvan som visar  tillskottet av nya smittofall och avlidna förefaller plana ut, glömde han att nämna att Sverige är ett av de länder som toppar statistiken smittade, närmast följt av England.

(se: https://forum.kostdoktorn.se/topic/16277-stora-coronatråden/?do=findComment&comment=162198                                                                            

Nedan alltså den amerikanska statistiken för några dagar sedan gällande IVA-behandlade (alltså allvarliga fall) som utgör 20 % av konstaterat smittade och intagna ("av alla" i tabellen avser alla intagna/smittade för vård).

                 1586720256_ScreenHunter_2087May_0214_27.thumb.jpg.eacba6f3a135179676cf923805cab790.jpg

Statistiken lär f.ö. ha kritiserats för att också den upptar dödsfall som felaktigt tillskrivits patienter som egentligen inte borde ha relaterats till COVID 19. Statistiken blir dessutom i vissa avseenden felaktig genom att andelen intagna för IVA antas likartad för alla åldersgrupper, vilket sannolikt inte är fallet.

Genom falska uppgifter innebär angivna COVID 19-dödstal generellt att de i verkligheten skulle vara betydligt lägre än vad statistiken säger. 

Det bör observeras att alla siffror enligt ovan enbart relateras till anmälda smittofall. Det är alltså en mycket liten del av en befolkning som avlider i samband med smittan och frågan är om begreppet pandemi från början varit korrekt. Spekulationerna, om det hela egentligen kan röra sig om en cynisk ekonomisk styrning, finns all anledning att ta på allvar.

Med en helt annan strategi t.ex. i USA och Europa hade sannolikt de ekonomiska katastroferna för land efter land och företag efter företag kunnat undvikas. Därmed hade också den eftersträvade flockimmuniteten snabbt kunnat skapas med ett minimum av de störningar, som i åratal härefter kommer att visa negativa effekter i drabbade länder i våg efter våg. Kan effekterna bli att företag genom "pandemin" köps upp av storkapitalet som nu ser möjlighet att fynda på aktie- och företagsmarknaden?

 • Boom 1
Link to comment
Share on other sites

Brist på D-vitamin ser ut att vara en riskfaktor. 100% av yngre personer som avlidit har haft mycket låga D.vitaminnivåer.

Ungefär 80% övriga avlidna har haft mkt låga nivåer oavsett andra riskfaktorer.

Enligt min mening bör man ta D3+K2, C-vitamin, zink för att skydda sig.  Man kan även ta magnesium och B-vitaminkomplex.

Lars Berns artikel - läsvärd.     

https://anthropocene.live/2020/05/02/skolmedicinmannen-fortiger-viktig-vetenskap-for-allmanheten/?fbclid=IwAR0G0DndPHuSrPCZIPCkhkejQagEx-Cyl4-Io4-AXH4ltgZwYCnSbciYYAE

 • Like 2
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

BELÄGG FÖR ATT LIVSVIKTIG INFORMATION FÖR EFFEKTIV COVID 19-VÅRD PÅ ETT ALLVARLIGT SÄTT SLÄPAT EFTER I SVERIGE

Mig förefaller ansvariga för svensk virusbekämpning ligga långt efter i utvecklingen av behandlingen  i en internationell jämförelse.  Svårt att bedöma hur många patienter som i onödan fått sätta livet till och vi kommer aldrig att få se några siffror på detta!

Ett exempel

Den 8:e april informerade/vädjade en intelligent läkare genom sina erfarenheter till kollegor världen runt, om användningen av respiratorer i nedanstående mycket klara redogörelse:

https://www.realclearpolitics.com/video/2020/04/08/dr_cameron_kyle-sidell_does_covid-19_really_cause_ards_acute_respiratory_distress_syndrome.html

Sannolikt har vädjan snabbt påverkat amerikanerna att dra lärdom av det sagda ovan - de ligger betydligt bättre till i statistiken döda än Sverige. Se:

https://forum.kostdoktorn.se/topic/16277-stora-coronatråden/page/6/?tab=comments#comment-162198

I Sverige däremot verkar det trögt! Den 10:e april flaggade jag i denna tråd för problemet, som går ut på att användningen av respiratorer generellt/länge skett på felaktigt sätt vid behandlingen av COVID 19-smittade.

I en rad inlägg i denna tråd har jag därefter pekat på att det "normala" sättet att ställa in respiratorer, med stor sannolikhet av misstag tagit livet av en väsentlig andel Covid 19-smittade. Man har inte på ett adekvat sätt reagerat på att många Covid 19-patienter, enligt gjorda mätningar uppvisat mycket låg syrgasmättnad i blodet (nära 60 %), men att trots det patienterna agerat onormalt piggt, utan känsla av att behöva behandling i respirator. Förklaringen till fenomenet kommer senare.

För oss som har tillgång till utrustning för mätning av syrgasmättnaden i blodet - f.ö. en utmärkt indikator på den fysiologiska nivån (främst lungornas kondition) - är lätt att se problemen. Min mätare (den på bilden nedan) inhandlade jag i USA vid sekelskiftet - samma typ som numera högfrekvent används på sjukhusen. Mätaren kostar nu lika många  hundralappar som den kostade tusenlappar på den tiden (bara att rekommendera).

Det bör observeras, vilket många läkare uppenbarligen missuppfattat, att mätmetoden för ovannämnda, vanligt förekommande utrustning inom sjukvården, endast kan användas för uppskattning av blodets syrgasinnehåll, när gasutbytet i lungorna är normalt (vid havsnivån 90 - 100 % syrgasmättnad - området för god precision i flertalet mätare).

En stillasittande Covid 19-smittad, som förbrukar lite energi, kommer inte att märka av något större problem med att hålla hjärnan klar eller utföra enklare uppgifter. När större energiutveckling krävs (resa sig hastigt eller gå i trappor), kommer däremot orken att försämras. Fenomenet har dock inte med syrgasbrist att göra, vilket det ofta felaktigt tolkas som (kroppens förmåga att reglera syrgasbehovet fungerar i det längsta, även om syrgasmättnaden är låg). Syrgashalten upprätthålls genom att allt större andel av blodkropparna tas i anspråk av syret, vilket i sin tur försämrar transporten av koldioxid som får allt mindre transportmedel (blodkroppar) att fästa sig vid.

                           300797420_ScreenHunter_2089May_0521_43.jpg.3350ca2475b47f3c2a0143d468e27649.jpg

När jag på 1950-talet tog mitt segelflygcertifikat (på den tiden fanns inte liknande utrustning annat än i orimligt stor volym på sjukhus - omöjliga att ha med sig i ett segelflygplan), talades det mycket om att inte flyga på större höjd än 4000 meter utan syrgasutrustning (syrgasmättnaden då i storleksordningen 88 %). Däröver ansågs risken finnas för pilotens hjärna att inte hålla sig klar. Numera har man som flygare med sig en mätare i ett band runt halsen att bekvämt sätta fingret i.

Man kände redan vid flygning över gränshöjden (4000 m) tydligt att andningsfrekvensen ökade för att tillfredsställa kroppens behov av syrgasmättnad  i blodet - men visst, när man låg under den rätta molnfigurationen, hände det att man inte kunde hålla sig från frestelsen, genom att cirkla under molnet och låta sig "sugas" upp till större höjd. I ungdomsåren klarar lungorna att kompensera för den tunnare luften ganska väl.

Som hjälp för förståelsen runt problemet med Covid 19-smittade, har jag sammanställt grafen härunder där man kan se vilka syrgasmättnadsnivåer det blir fråga om i blodet. Vid de  observationer som gjorts i samband med Covid 19, visar sig fenomenen i hög utsträckning likna upplevelserna som uppkommer för den som befinner sig i tunn luft t.ex. vid flygning på stor höjd.

1971051012_ScreenHunter_2090May_0523.jpg.686351846debba3a9f1c58928b650eb4.jpg

Anm: Punkt 2 i grafen avser den felaktiga tolkningen att värdet på syrgasmättnaden skulle ange motsvarande låg andel syrgas i kroppen jämfört med normalfallet.

Bergklättrare på Mount Everest (ca. 8800 meter) närmar sig 60 % syrgasmättnad i sitt blod, om de i sin andningsutrustning får slut på syrgasen (60 % = samma nivå som rapporterats för många COVID 19-patienter). Detta betyder inte att mängden syre i blodet skulle ha sjunkit med 40 % (det vore dödligt) utan bara att det fördelats på fler röda blodkroppar, vilket främst innebär ökad andningsfrekvens.  Å andra sidan rör det sig då om friska människor - bergklättrare med god lungmuskulatur och fysik i övrigt, som klarar betydligt större påfrestning än en sjuk patient. En skillnad ligger i att bergklättraren har stöd av ökad puls/blidtryck, som COVID 19-patienten inte har i samma utsträckning. Dock är det med viss risk som bergklättrare under längre tid med ökad andningsfrekvens etc. tvingas hålla blodets syrgasmättnad tillräckligt hög. Många dödsolyckor har sannolikt med blodets lägre syrgasmättnad hos bergklättrarna att göra.

En hypotes till förklaring för fenomenet COVID 19-patienter (hur de bl.a. kan hålla sig klara i skallen vid 60 % syrgasmättnad) går ut på att blodets koldioxidmättnad är låg, dvs. att alltfler blodceller därigenom utnyttjas för transport av syrgas, bildlikt talat som att öka andningsfrekvensen på stor höjd. Vid hög andningsfrekvens kommer de enskilda blodkropparna inte att hinna mättas optimalt, om lungornas alveoler vätskefyllts eller dess cellväggar förtjockats. Fler blodkroppar, om de är tillgängliga kan dock binda syre. Det låga mätvärdet som mätaren visar blir därför missvisande. Mätaren visar i dessa fall inte mängden syrgas i blodet utan de enskilda, blodkropparnas syrgasmättnad, vilket är en helt annan sak än att innebära konventionell syrgasbrist. Det bör åter påpekas att mätarens noggrannhet, vid värden som visar syrgasmättnad runt eller under 70 %, är mycket låg - många användare kanske inte är införstådda med det. 

Den låga aktivitetsgraden hos patienten, som medför mindre gasutbyte i kroppen, kan vid alltför stor ansträngning kväva  patienten, trots god tillgång på syrgas i blodet. Att "blåsa på" med full kraft via en respirator kommer då att förvärra läget, som möjligen kan ses som en form av syrgasförgiftning, till ytterligare hinder för gasutbytet syrgas/koldioxid.

Följer man resonemang via läkare på golvet, förefaller i många fall, trots låg syrgasmättnad i patienternas blod, den moderata hjärtverksamheten (inga särskilda blodtryckshöjningar) förvåna. I sig kan detta tala för att kroppen inte behöver signalerar för syrebrist eller att viruset inverkar till att hindra signalerna att gå fram. Covid 19-patientens mentala skärpa talar i varje fall för att ingen allvarlig syrgasbrist föreligger. 50% mätvärde på sygasmättnaden kan mycket väl vara 70-80 p.g.a. den minskade mätnogrannheten vid dessa nivåer.

Liknande fenomen uppstår om man andas ren syrgas på större vattendjup än sex till tio meter.  Då binds alla blodkroppar till syret (s.k. syrgasförgiftning) och inga blodkroppar finns tillgängliga till att transportera bort koldioxid. Trots den rena syrgasen som tillförs blodet, dör viktiga kroppsorgan genom kvävning - hjärtat stannar. För oss som dykt och experimenterat med olika former av dykutrustningar med syrgas och blandgas är detta kända fenomen.

I vetenskapliga kretsar brukar man uttrycka att bakgrunden till fenomenet syrgasförgiftning inte är klarlagd. Min spontana uppfattning är dock att vid normalt partialtryck för syrgasen på jordytan, andelen syrgasmättade röda blodkroppar i artärerna normalt balanseras av andelen koldioxidmättade blodkroppar i venerna. När för kroppen onormalt stor tillgång till rent syre (högre partialtryck) finns, kommer en alltstörre andel syrgas, som inte förbrukas, att finnas kvar i blodet. Det innebär att andelen blodkroppar för koldioxiden att binda sig till minskar, vilket successivt snedvrider gasutbytet. Kroppen strävar då efter att genom högre andningsfrekvens försöka öka ventilationen av koldioxid. Då startas en djävulscirkel som  dessutom, via respiratorns tvångshjälp, ytterligare ökar andelen blodkroppar upptagna av syre, tills kroppen kvävs i brist på transportorgan för koldioxiden. Så begreppet "syrgasförgiftning" borde egentligen utbytas mot "koldioxidförgiftning".

 

Nu till det sorgliga i Sverige, nästan en månad efter att problemet tillkännagjordes (8: april) i USA.

Det verkar som om man negligerat att ta till sig den erfarehet som finns att tillgå på Internet redan för en månd sedan eller kanske man inte ens botaniserat på nätet. Vi på forumet har ju kunnat.

I dag den 5:e maj meddelas på svensk TV under följande rubrik:

Dold syrebrist hos coronapatienter
"Tyst hypoxi innebär att patienter kan vara oförklarligt oberörda och pigga trots livshotande låga nivåer av syrgas i blodet. Flera läkare som SVT Nyheter har pratat med bekräftar att fenomenet förekommer hos många coronapatienter.
– Patienter kan sitta och SMS:a medan vi förbereder dem för respiratorvård, säger läkaren Gustaf Edgren till SVT.

Risken finns att man missbedömer hur svårt sjuk patienten är. Diskreta symptom på ... syrebrist är plötslig andfåddhet av liten ansträngning, ont i magen, kräkningar och trötthet."

Mig förefaller sättet som dessa fakta beskrivs på av en rad läkare, som om vederbörande inte haft djupgående kunskaper om de viktiga sambanden och att patienter avlidit av att gasutbytet befunnit sig i ett låst läge. Sannolikt har flertalet läkare på liknande sätt missuppfattat situationen och medverkat till att patienterna kvävts till döds genom respiratorn.

Istället för att i tid ändra behandlingsmodell, har man nu slutat behandla majoriteten äldre (över 70) som överförts till vårdboenden - att dö utan avancerad vård. I gengäld får man därvid bättre överlevnadsstatistik för yngre patienter som bättre klarar att behandlas i respirator (95 % överlever istället för tidigare 95 % med stor andel 70-plussare, som dog).

Det är mycket troligt att lösningen på problemet i många fall kan tänkas ligga på att istället för respirator använda gasblandningar i normala andingsutrustningar, som successivt normaliserar gasutväxlingen. Rubriken "dold syrebrist" kanske istället borde utformats som:

"dold syrgastillgång i blodet trots mätvärden som skenbart antyder syrgasbrist"

alltså en diametralt annorlunda tolkning än den man hör beskrivas! Det kunde förklara både fenomenet pigga patienter vid vila (med god tillgång till syre) och uttröttning vid minsta ansträngning (det senare beroende på kroppens svårigheter att göra sig av med avfallet - koldioxiden).   

                                      _____________________

När jag som segelflygare, redan vid flygning på 4000 meters höjd, kände av att andningsfrekvensen märkbart ökades för att blodets syrgasmättnad skulle tillfredsställas, kunde jag svårligen föreställa mig att jag en gång i framtiden skulle behöva uppleva det som nu uppenbarats, med resultatet att människor, genom bristande kunskaper inom livsnödvändiga områden inom sjukvården, tvingats sätta livet till.

 

P.S.

Lyssnade nyligen på ett tyskt TV-program, där såväl Sveriges som Englands misstag togs upp. Det klargjordes med all tydlighet att ansvariga i Sverige har ett tungt ansvar för den dåliga statistiken.

 • Boom 1
Link to comment
Share on other sites

Dold syrebrist - stora brister i förståelse bland läkarna

Som jag försökt beskriva i:

https://forum.kostdoktorn.se/topic/16277-stora-coronatråden/?do=findComment&comment=162353

medför begreppet "dold syrebrist" eller "tyst syrebrist" att patienter i onödan dör genom respiratorbehandlingen. I verkligheten rör det sig om att den ökade andningsfrekvensen och dessutom respiratorn som ytterligare ökar tillförseln av syre, successivt tvingas binda detta till en alltstörre andel av blodets blodkroppar. Resultatet blir att allt mindre andel av blodet (det venösa) får tillgång till transportmedel (lediga blodkropper) för koldioxidutbytet.

Att patienten dör av kvävning, beror alltså inte på syrebrist utan genom kroppens alltmindre förmåga att göra sig av med koldioxiden.  Ett fenomen som är analogt med syrgasförgiftning som normalt uppstår vid inandning av syrgas t.ex. vid dykning på större vattendjup än sex till tio meter med ren syrgas.

Vad läkarna missuppfattar är innebörden av de låga mätvädena på syrgasmättnaden i blodet och att detta alltid skulle vara entydigt med syrgasbrist. De inser inte att använda mätare i första hand anger de enskilda blodkropparnas syrgasmättnad inte total syrgasmängd i blodet. 

Genom den högre andningsfrekvensen och dessutom tvångsbidraget via respiratorn, ökar blodflödet runt lungornas alveoler. Vätskefyllda alveoler eller förtjockade cellmenbran gör att de enskilda blodkropparna inte hinner mättas och alltfler blodkroppar används istället för syreupptaget. Däri ligger kärnan bakom problemen - att allt färre blodkroppar blir tillgängliga för borttransport av koldioxid.

Ovanstående förklaring kan ligga bakom att patienter med låga värden på syrgasmättnad i blodet är klara i huvet och kan ägna sig åt mindre ansträngande sysselsättningar (pyssla med mobiltelefonen etc.). Detta visar att allvarlig syrgasbrist inte föreligger. När det blir fråga om att gå i trappor eller utföra ansträngande muskelrörelser går det sämre, eftersom resulterande koldioxid då inte tillräckligt effektivt kan "vädras" bort.

En lösning på problemet kunde vara att övergå till konventionella andningsutrustningar med möjlighet att variera syrgasmängden tills syrgasmättnaden optimeras. Ibland kan till synes vansinniga vägar vara de riktiga om kunskapsbakgrunden talar för framgång - plats för innovationer.

 • Like 2
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

On 2020-04-19 at 21:22, The Biochemist sade:

Underbart att du hittade detta med ACE2 receptorerna. Min far går på blodtrycksmedicin som är ACE2 blockerade. Denna medicin leder till att man får fler ACE2 receptorer. Det enda jag sett än så länge är varningar för att det kan vara livsfarligt med dessa läkemedel. Farsan är förstås orolig med jag sa till honom fön nån månad att fortsätta äta den för jag tror det är när man får slut på fungerande ACE2 receptorer man är körd. Men det är biokemi, har inte hittat något stöd för det i litteraturen förrän nu. 
 

Nu kanske nån tänker att detta inte kan stämma då högt blodtryck är den största riskfaktorn enligt IVA registret? Jo. 35% av alla IVA patienter har högt blodtryck. Deras medelålder är 61 år. Grejen är bara att 50% av alla 60 åringar har högt blodtryck så de är underrepresenterade på Intensiven. Och det är knappast livsstilen som lett till högt blodtryck som skyddar dem. Det måste vara ett läkemedel. Jag sätter min spik på ACE2 blockerarna. 

Detta får som jag förstår det ytterligare stöd. Så här skrev Arne Astrup idag på sin Facebook (översatt av FB till svenska): "Blodtrycksmedicin minskar risken för att bli smittad med COVID19.
Corona virus, och vissa influensavirus (typ A) använder en särskild receptor i lungorna för att komma in i kroppens celler, och samma receptor och system används för att reglera blodtryck och hjärtcirkulationsfunktion i kroppen. Drogerna ACE-hämmare och angiotensin-2-antagonister används allmänt för att kontrollera högt blodtryck och ett antal hjärt-kärlsjukdomar, och det var luft som dessa läkemedel kunde öka risken för att bli infekterade och sjuka med korona virus. Nu visar stor noggrann engelsk studie att det förmodligen är tvärtom: dessa droger kommer mycket sannolikt att skydda mot influensavirus, och de kommer sannolikt att minska risken för att bli smittad av COVID19. Då behandlas man med en av dessa förberedelser, då finns det goda skäl att fortsätta med det 1f642.png:)
(Förberedelser som enalapril, ramiApril, benazApril - mest slut i..."- och den andra gruppen är Losartan, candesartan, valsartan och andra som slutar i..."- sartan ")"

Se https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2005396?query=RP&fbclid=IwAR35Kh7CKmEGaUxmLeenaTNlpFEl954SDJ99niKGa5FGpUL3qSoYy5VihcE

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

6 timmar sedan, Kjell Granelli sade:

Nu visar stor noggrann engelsk studie att det förmodligen är tvärtom: dessa droger kommer mycket sannolikt att skydda mot influensavirus, och de kommer sannolikt att minska risken för att bli smittad av COVID19.

Fenomenet, som många läkare internationellt diskuterar om, är just det förvånande att hjärtat för många Covid 19-patienter inte, som annars förväntats, ökar sin verksamhet. Den genom vätska och förtjockade väggar i lungornas alveoler försämrade diffussionen gör att blodets syrgasmättnad sjunker. Kroppen tvingas då lösa behovet av syrgas genom att utnyttja större andel av de röda blodkropparna än normalt. Resultatet är att färre blodkroppar finns tillgängliga för transport av koldioxid. Därav missuppfattningen om syrgasbrist medan  huvudproblemet är svårigheten att vädra ut koldioxiden, vid större muskelansträngning. 

 • Like 2
 • Boom 1
Link to comment
Share on other sites

On 2020-05-07 at 10:21, MariaF sade:

Anna Sparre länkar till en mycket intressant video om korruptionen bakom Corona-virus och hur dessa virus måste vara manipulerade av människan, de har inte uppstått naturligt. Se filmen innan den är borta, den har redan försvunnit från Youtube...

http://4health.se/covid-19-plandemic-med-dr-judy-mikovits#comment-80859

Denna kan avlyssnas utan avbrott!

https://www.armstrongeconomics.com/international-news/politics/dr-judy-michowitzs-video-restored/

En parallell till en av dem du tipsade om:

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=QZPrUb0AcKw&fbclid=IwAR0ff9hAdx4DEvv0jKg92QYIhX7VSCNGIx1mQ3sdzKO8kVBDGCiNdSaWUS0&app=desktop

Båda synnerligen intressanta - ur spekulationerna på Internet kommer sanningen i ljuset. Ett av skälen till att man tror Judy Mikovits, är att hon efter att ha förskjutits till dissident, tagit initiativet till att starta en undervisningsgrupp för vidareutbildning av läkare. Det börjar ge resultat!

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Werlabs och Apotea säljer antikroppstest för covid-19 

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2020/05/werlabs-och-apotea-saljer-antikroppstest-for-covid-19

"Werlabs skriver på sin webbplats att testet erbjuds kostnadsfritt till 15 000 sjukvårdspersonal i Stockholm och Göteborg. Men därtill kan privatpersoner köpa testet för 750 kronor. Nätapoteket Apotea hakar på och börjar sälja testerna tillsammans med Werlabs. Båda företagen uppger att de inte kommer att tjäna pengar på testerna som ska säljas till självkostnadspris."

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...