Jump to content

Stora Coronatråden


kickilotta

Recommended Posts

On 2020-08-16 at 13:21, Tureborgaren sade:

I den östgötska studien var hälften av de som dog 88 år eller äldre, en bra bit över svensk medellivslängd: som för män i Sverige är drygt 81 år, för kvinnor närmare 85 år.

Frågan är fortfarande, hur stor andel av dödsfallen som direkt kan kopplas till åldern  eller till de biverkningar som deras läkemedel ger. I USA anses alltmer att en av de absolut främsta orsakerna till förtida död ligger på överförskrivning av läkemedel.

Vad gäller statistiskt förväntad  medellivslängd finns en del på den sida som drar ned förväntad medellivslängd:

 • alkohol
 • rökning
 • narkotika
 • felaktig föda
 • sömn
 • träning
 • land/kultur
 • gener
 • hudfärg
 • uppfostran
 • oturlig sjukdom
 • klimat
 • olyckor
 • olyckligt äktenskap
 • nedbrytande sociala miljöer
 • ekonomisk situation
 • arbetslöshet
 • övermedicinering
 • ...

För 107-åringen har tydligen flertalet punkter ovan utfallit positivt.

Eftersom  jag råkar befinna mig i årsgruppen nära 90 gäller det att bocka av.  För övrigt det alla bör göra i god tid!  attachment.php?id=1203  Inte så sent som jag!

P.S.

I övrigt ser jag de flesta sjukdoms/dödsfall, oavsett ålder, bero på näringsbrist. Lyssnar man på Yngve Gustafson (professor i geriatrik) betonar han att de äldre på vårdhemmen just är undernärda. Naturligtvis innebär detta nu i Covid-19-tider generell brist på C- och D-vitamin, zink etc. - viktiga för immunförsvaret och förmågan att motstå virusinfektioner. Dessutom är inre inflammatoriska tillstånd vanligt förekommande hos äldre - tacka för att folk dör i förtid.

En enkel förklaring till att > 80 % av veganerna, i varje fall i USA, helt avbryter vegankosten någon gång i livet, kan vara att de märker av bristerna som veganfödan medför. Veganer brukar ju mer än andra vara väl insatta i innehållet av olika födoämnen i kosten. Kanske har de också märkt att de, mer än andra, regelbundet måste besöka hälsokostaffären - vissa tillskott brukar dessutom betecknas vara absolut tvingande för veganens överlevnad som:

 • Vitamin B12.
 • Vitamin D tillsammans med kalcium, i varje fall kalcium
 • Omega-3
 • Järn
 • Zink.

Veganen, drivs ju av den närmast religiösa föreställningen att beroendet av djur till att slaktas till människoföda är etiskt felaktig. Med tiden som vegan bör dock tydligt framstå vilken kostform som ligger närmast den för människan naturliga, som historiskt rådde under större delen av människans existens - hundratusentals år som jägare, jämfört med några hundra år med en teknik som möjliggjort veganlivet.
 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
 • 2 weeks later...

Läkemedelsjättarnas makt
Några få gigantiska företag dominerar den globala marknaden för läkemedel. Med sina patent och sin monopolställning kan de ofta ensidigt sätta världspriserna för både vanliga och ovanliga mediciner. Nya, banbrytande behandlingar kan kosta hundratusentals kronor eller mer. Nu pågår kapplöpningen mot en riktig guldgruva för läkemedelsföretagen - behandling av patienter som drabbats av coronaviruset.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

27 minuter sedan, Sniffe sade:

Med sina patent och sin monopolställning kan de ofta ensidigt sätta världspriserna för både vanliga och ovanliga mediciner.

Intresset för annat än mediciner för medicinaren och företagen är därför tabubelagda områden. Läkarna fungerar inte bara som reklampelare  för dyra läkemedel, de är t.o.m. förbjudna att yttra sig positivt för de mest naturliga substanser som C- och D-vitamniner etc.. Billiga substanser som är növändiga för människan till att kunna upprätthålla livet.

Företagen har övergått till att representera sorgliga exempel på cynism, när de och läkarna stillatigande kan se på när människor dör, om de saknar en del naturliga substanser medan de kan bli allvarligt sjuka av dyra mediciner. De senare exempel på fenomenet i USA att en av de vanligaste orsakerna till förtida död just kommit att bli mediciner.

 • Like 1
 • Thanks 1
 • Sad 1
Link to comment
Share on other sites

Frår gårdagens VK.

Umeåprofessorn Anders Blomberg med forskarkollegor har kunnat bekräfta att patienter som dött av svår andningssvikt till följd av covid-19 haft lungorna fyllda med "sockermolekylen" hyaluronan. Det öppnar för möjliga behandlingsalternativ.

Det började med en hypotes.

– När coronapandemin ökade i omfattning kom allt mer data från patienter som dött till följd av covid-19. Obduktion visade bland annat en klar gelé i lungorna, men man visste inte vad den bestod av. Vår hypotes var att den utgjordes av hyaluronan, en sorts lång sockermolekyl, berättar Anders Blomberg, professor och överläkare i lungmedicin vid Norrlands universitetssjukhus.

Hyaluronan, som bildas när druvsocker -glukos - bryts ned i kroppen, har en enorm förmåga att binda vatten: Ett gram kan binda upp till en liter. Det kan i sin tur leda till att vätska samlas i vävnader, det vill säga ödem.

Hypotesen kom ursprungligen från forskarna Claude Laurent och Anna Margareta Engström Laurent, emeriti professorer vid Umeå universitet. De kontaktade Anders Blomberg och tillsammans med andra forskare sökte de och fick forskningspengar till studien från Hjärt-Lungfonden.

– Svårigheten var att hitta patienter som obducerats sedan de dött som en följd av viruset. Jag ringde runt till flera patologer, men de förklarade att man inte obducerade patienter med covid-19, eftersom det bedömdes olämpligt ur smittskyddssynpunkt.

Genombrottet kom sedan Anders Blomberg kontaktat sin kollega Mats G Karlsson i Örebro.

– Han hittade tre fall med patienter som dött av andningssvikt som en följd av covid-19. Vi kunde visa att de alla tre hade hyaluronan i lungorna.

De nya forskningsrönen är nu på väg att publiceras i en internationell vetenskaplig tidskrift.

Anders Blomberg betonar att även om de hittade hyaluronan i samtliga tre fall, behöver det inte betyda att hyaluronan alltid har stor betydelse vid infektion med coronaviruset.

– Varför, hur och vad som triggar igång bildningen av hyaluronan vid covid-19, vet vi ännu inte.

Sannolikt är det som händer när viruset infekterar lungorna att den kraftiga inflammationen leder till att systemet löper amok, det blir en så kallad ”inflammatorisk storm”.

– Sannolikt finns det dock flera mekanismer som leder till allvarlig sjukdom vid covid, och hyaluronanansamling i lungorna vid allvarlig andningssvikt är en av dem.

Ett nästa steg blir att i samarbete med virusforskare vid Umeå universitet undersöka vad som händer med hyaluronan när man infekterar celler från luftvägsslemhinnan med coronavirus i laboratoriet.

Det positiva med upptäckten av hyaluronan i lungorna vid svår covid-19-infektion är att det öppnar för fortsatta studier av möjliga behandlingsmetoder. Anders Blomberg berättar att det finns ett par behandlingsprinciper som kan testas. Det finns bland annat enzym som bryter ned hyaluronan. Dessutom kan kortison ha en positiv effekt genom att generellt dämpa inflammationen.

Annons
 

Hyaluronan finns naturligt i kroppen. Det är en bindvävssubstans som fungerar som ett stödjemedel mellan celler i kroppen, för att ge exempelvis huden fasthet och styrka. Hyaluronan används därför också i en del skönhetsprodukter.

 
 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Den som inte sett denna video, bör se den. Den ger en väsentlig bakgrund till de hypoteser som florerar runt uppkomsten av Covid-19 viruset, genom en mycket kompetent och initierad person med laboratorieransvar. 

För egen del särskilt intressant då jag för många år sedan i detalj hade anledning att från vetenskaplig synpunkt följa Robert Gallos forskning runt HIV. Gallo ingår som en av huvudpersonerna i videon.  Detaljerna som framgår i videon ser jag ingen anledning att ifrågasätta, eftersom viktiga kända stödpunkter finns som gör beskrivet förlopp trovärdigt. 

https://newyorkcityguns.com/watch-the-banned-video-plandemic/

Alltmer har detaljer tillkommit som visar att ekonomiska intressen kan knytas till Covid-19-utbrottet och vad som senare uppdagats.

I samband med videon sammanfattas i text:

The window of opportunity is open like never before. For the first time in human history, we have the world’s attention. Plandemic will expose the scientific and political elite who run the scam that is our global health system, while laying out a new plan; a plan that allows all of humanity to reconnect with healing forces of nature. 2020 is the code for perfect vision. It is also the year that will go down in history as the moment we finally opened our eyes.

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

On 2020-09-24 at 15:23, Cederulla sade:

Svårigheten var att hitta patienter som obducerats sedan de dött som en följd av viruset... flera patologer...förklarade att man inte obducerade patienter med covid-19, eftersom det bedömdes olämpligt ur smittskyddssynpunkt.

Ett "underbart" exempel på avancerat, medicinskt tänkande - underförstått "inte bryr vi oss om varför folk dör - det finns andra som kollar det"! 

Nog har många av oss misstänkt att inga viktiga analyser skulle komma att utföras på blod från avlidna eller patienter i Sverige, som överlevt Covid-19, till att visa t.ex. halten S-25-OH, C-vitamin, zink etc.. Varför skall länder som Spanien och andra fattiga länder komma med de viktiga beläggen för åtgärder, som syfter till att minska risken för dödsfall genom pandemin?

Nu är klarlagt genom studier utanför Sverige att höga andelar av C- och D-vitamin resp. LDL- och HDL-kolesterol i blodet,  har avgörande betydelse för att kunna hålla immunförsvaret på topp. Detta som förebyggande behandling inför eventuellt virusangrepp. Vad gäller növändigt höga nivåer i blodet av dessa komponenter, har skolmedicinen sannolikt länge känt till förhållandena men lika länge förnekat fakta. Inte bara det, dessutom på olika sätt betonat det olagliga i att nämna vilken betydelse dessa naturprodukter har för minskning av smittorisk, svårt insjuknande eller dödsfall. 

I det fall någon blivit smittad, har skolmedicinens förnekelse av vissa läkemedels effekt, främst via hydroxiklorokin (ett lågkostnads malariamedel) och zink, nyligen motbevisats via klinisk studie. Denna behandling visar sig vara synnerligen effektiv. Så effektiv att 400 läkare och ytterligare 1000 sjukvårdsanställda i en skrivelse till den belgiska regeringen, otvetydigt påpekar:

"Snabbt tillämpad leder denna terapi till återhämtning och förhindrar ofta sjukhusvård. Knappast någon behöver dö nu."

Har någon av er på forumet under senare tid hört någon av de högre medicinskt ansvariga i Sverige, annat än att räkna in de avlidna, överhuvudtaget kommentera eller yttra sig i rekommenderande ordalag om något av ovanstående  (bevisen för metoder till att rädda livet på dem som smittats)?

Vad som svensk skolmedicin omedelbart måste utfärda är naturligtvis ett nytt regelverk:

 • för rådgivning om förberedande åtgärder för patienter på äldreboenden och i hemmen till att stärka immunförsvaret
 • som tillvaratar de "nya" metoder som visat sig minska risken för allvarlig smitta eller verkan av den alternativt att avlida.

Tror någon av er att medicinskt ansvariga i Sverige inom överskådlig tid kommer att se det meningsfulla i att minska andelen avlidna genom att uppfylla kraven ovan?

 • Like 2
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Guest Tureborgaren

Genvariant från neandertalare medför ökad risk för svår covid-19

https://nyheter.ki.se/genvariant-fran-neandertalare-medfor-okad-risk-for-svar-covid-19

Ny forskning visar att en viss bit DNA som medför upp till tre gånger ökad risk att drabbas av allvarlig covid-19 är nedärvd från neandertalare. Studien har genomförts av forskare vid Karolinska Institutet och Max Planck Institutet för Evolutionär Antropologi.

Den är särskilt vanlig hos personer i södra Asien, där halva befolkningen bär på riskvarianten från neandertalarna. I Europa bär en av sex personer på riskvarianten, medan den i stort sett saknas i Afrika och i östra Asien.

Studien säger ingenting om varför denna genvariant medför ökad risk.

 

The major genetic risk factor for severe COVID-19 is inherited from Neanderthals”. Hugo Zeberg och Svante Pääbo. Nature, online 30 september 2020, doi: 10.1038/s41586-020-2818-3. https://www.nature.com/articles/s41586-020-2818-3

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...
1 minut sedan, al@j sade:

Dessvärre kommer locket att läggas på. Det är den vanliga rutinen när sanningen är obekväm.

Kanske ändå att i detta fallet, med offentlighetens ljus som bör ge bred spridning i övriga media, att en majoritet i folk och riksdag inser att massmord inte går att ursäkta. Dessutom finns 6000 familjer som förlorat sina gamla. När alla medvetandegörs på att vi Sverige hade tio gånger så många döda som i Finland. Det skulle i värsta fall kunna betyda att mer än 5000 äldre i landet dog i onödan. Ganska många familjer alltså som har anledning att fundera, när de får klar för sig på vilka premisser palliativ vård utan läkarundersökning kunde få ske!

Link to comment
Share on other sites

8 timmar sedan, Nils Engström sade:

Kanske ändå att i detta fallet, med offentlighetens ljus som bör ge bred spridning i övriga media, att en majoritet i folk och riksdag inser att massmord inte går att ursäkta. Dessutom finns 6000 familjer som förlorat sina gamla. När alla medvetandegörs på att vi Sverige hade tio gånger så många döda som i Finland. Det skulle i värsta fall kunna betyda att mer än 5000 äldre i landet dog i onödan. Ganska många familjer alltså som har anledning att fundera, när de får klar för sig på vilka premisser palliativ vård utan läkarundersökning kunde få ske!

Jag tror  inte det kommer ut i offentlighetens ljus av samma anledning som jag skrev tidigare. Människor som har blivit av med sina nära och kära får förklaringar som de i sorgens ögonblick accepterar och har inte kraft att forska efter sanningen. Jag har sett allt för ofta. Hur viktig maten är för hälsan är ett område där man litar på dietisters kunskap och det är inte lönt att du säger något annat. De är ju utbildade och det är ju inte du blir svaret du får. Det hjälper föga att man är gammal och inte äter någon medicin, man har bara haft tur.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

On 2020-10-18 at 10:13, Peter B sade:

1. Det är givetvis inga 5000 som dött i onödan ...

2. Men att någon kommer bli "fälld" för detta ...det tvivlar jag också på.

1. Sannolikt inte - men mycket sannolikt betydligt fler än i hundratal. Nu ser vi varför dödstalet i Sverige låg tio gånger finnarnas, fem gånger norrmännens och i riktning hundra gånger motsvarande tal i Japan och Kina.

2. Tyvärr delar många av oss din syn på saken - en tragisk situation för PK-Sverige.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Några bra tips för att identifiera Covid-19!

If I have a cough, is it definitely Covid?

Lots of other viruses have similar symptoms to Covid, including flu and other infections. This will be a particular problem over winter when these bugs are more common.

Public Health England says just under half of people who have one of the three main Covid symptoms will not have it.

However, they should still get a test.

Symptoms chart

What should I do if I have Covid?

If you have a positive test result you should self-isolate at home for at least 10 days from the time symptoms started.

You must stay away from other members of your household, who must self-isolate for at least 14 days.

Most people will have only mild symptoms, which can be managed with pain relief (like paracetamol), bed rest and plenty of fluids.

You should not even go to a GP surgery, pharmacy or hospital.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

En mysig sammanfattning som klart talar för att D-vitaminet och zink tillsammans har en väsentlig betydelse - som såväl minskar risken att drabbas av Covid-19 som i det fallet viruset smittat - kraftigt minskar risken för behov av sjukhusvård resp. att dö. 

Ovanstående och John Campbells undertyckta ilska, under det att klara fakta redovisas -är strängt förbjudet att överhuvudtaget knysta om (här i Sverige). Endast patenterade läkemedels betydelse får propageras för!!!! Har någon hört Hegnell säga ett ljud om D-vitamin (eller zink) sedan mer än ett halvårs pandemi?...

 

Härunder kommer diskussonen  runt zink.

P.S.

För israeliska läkare är det en självklarhet att se till att alla patienter har bra uppladdat med D-vitamn, C-vitamin och zink. En läkare där, när han fick höra hur ansvariga i Sverige ser på saken (förbjudna att tala för annat än patenterade läkemedel), ville han först inte tro att det var sant. Obegripligt med alla fakta som sedan länge funnits. Man tar sig för pannan.....

 • Like 1
 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

Kika på föregående - jag förde in Campbells resonemang runt zink som även det i väsentlig grad deltar i riskminskningen vid Covid-19 (egentligen känt sedan länge vad gäller infektioner och betydelsen för immunförsvaret). Något som svenska läkare är förbjudna att yttra sig om (eftersom zink inte är en patenterbar medicin!!!!)ScreenHunter_1905 Jan. 10 22.47.jpgKlicka nedan på:pil ny.jpg

 

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

 Jag lyckades med att nämna att D3- och zink stärker immunförsvaret, i en kommentatstråd i DN. Bara en person som varnade för överdosering?? av D3 (vanlig negativ reaktion). Men dess bättre andra som bekräftade det jag skrev. Bl a känner man till att Trump har behandlats med bl a D3 och zink. - Positivt - kunskapen ökar så sakteliga hos medborgarna.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

5 timmar sedan, kickilotta sade:

kunskapen ökar så sakteliga hos medborgarna.

Ja, sakteliga hos folk i allmänhet men varför måste skolmedicinarna vara helt tysta. Anders Tegnell har under mer än ett halvår enbart talat om avstånd och handtvätt som enda förebyggande medel. Inte ett enda ord om att D-vitamin, C-vitamin och zink resp. hydroxiklorokin internationellt visats ha MYCKET stor betydelse för att minska risken att bli smittad eller dö i Covid-19. Dvs. genom att effektivt förbättra kroppens immunförsvar.

Sorgligt är ordet!

P.S.

Om exempelvis 50 av de nu ca. 6000 döda kunde ha räddats till livet med rätt rådgivning, som medvetet undanhölls t.ex. inlagda på äldreboendena - har man då rätt att tala om massmord? Om 200 eller 1000 kunde räddats finns större anledning att rubricera detta som massmord? Kan skolmedicinen försvara sig med att inga tillräckligt stora kliniska studer finns som 100-procentigt säkert visar att D-vitamin, C-vitamin, zink och hydroxiklorokin tillsammans "kunde ha betydelse"?

Man bör påpeka att nämnda preparat är naturliga och ingår i det människan måste få tillgång till (annars dör vi). De saknar minsta risk för allvarliga biverkningar i rimliga mängder. Var har medicinarna sina tankar?

 

 • Like 2
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

On 2020-11-02 at 20:25, kickilotta sade:

Var har medicinarna sina tankar?

Lost i medicinfabriken.

Där har vi det inom medicinen numera allt annat överskuggande problemet. Cynismen bland läkarna som i ledband låter sig styras till läkemedelsföretagens bästa. Tveklöst har vanligt folk nu fått klart för sig att sjukvården inte längre generellt arbetar för befolkningens bästa. Flertalet läkare med vetenskaplig ambition vet att de blir svartlistade på läkemedelsföretagen, om ett enda ord yttras som innebär att annat än patenterade mediciner framhålls (nu i virustider). Dvs. vägen till professur eller hög status via medicinska projekt utan företagens resurser är då för alltid stängd. Ett problem tillkommer - alltför stor andel av befolkningen litar fortfarande på läkarens ord, om att de vitaminer och spårmetaller som kroppen behöver, i tillräcklig mängd finns i maten. Påståenden som saknar relevans - dels vet inte läkaren vad patienten äter, hur mycket etc., dels har födoämnena successivt försämrats under åren. Det som talar för det tveksamma i födans innehåll är följande:

 

1363082208_ScreenHunter_2384Sep_2101_31.

Dessa forskare från fyra länder har modigt trotsat läkemedelsföretagen med risk att bli bojkottade av dessa. Svenska läkare och skolmedicenens representanter är, i förhållande till evanstående forskarlag, synnerligen fega och cyniska - de värnar inte längre om patienternas bästa - delvis beroende på att de är lata, ovilliga att förkovra sig och låter läkemedelsföretagen styra till att göra läkemedelsköparna (patienterna) lagom sjuka för att vinsterna inte skall riskeras. https://forum.kostdoktorn.se/topic/16277-stora-coronatråden/page/8/?tab=comments#comment-165533

Hur många spärrar skall behöva sprängas för att leda våra läkare rätt - till att förstå att deras huvudinriktning skall vara till patientens bästa!

           1*jL0DfhMLDk0k_nHls6yAtw.gif 

 

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Just nu ser förhållande i Norden ut som här. Hur skall Tegnell förklara att två av våra grannländer fortfarande har ca, en tiondedel så hög dödlighet som Sverige och en (Danmark) ca. en femtedel? Den relativa dödligheten (gröna siffror) anger förhållandet till Sverige.

döda i covid.jpg

När Tegnell får frågan runt skillnaden mellan dödstalen i Sverige och grannländerna glider han förbi frågan och påpekar liknelsen med Italien  och Spanien vara mer rimlig!!!

Fortfarande inget ljud som antyder hur man rejält skulle kunna reducera dödligheten genom kostråd och rekommendationen till äldre i hem och äldreboenden att rejält öka upp C- och D-vitaminnivåerna. En enkel billig, ofarlig  åtgärd som drastiskt skulle minska dödstalen. Vilken bakgrund finns egentligen bakom den cyniska  linjen man tillämpar?

Sättet att sammanställa globala data som man gör i Kanada, är föredömligt.

https://ourworldindata.org/covid-deaths?country=~SWE

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

45 minuter sedan, Cederulla sade:

Inne i referensen finns synnerligen intressanta lektioner:

https://cluelessdoctors.com/2020/05/25/covid-19-from-up-close/?fbclid=IwAR1gkerUFb-X3kznwbDNZk6Nh2vtfox4hWeuzoUVNg-yJ7w3l0KIndL19nY

som via text och video förklarar att Covid-19 egentligen inte i första hand har med lungorna att göra, snarare med hjärtat och blodkärlen. Att rekommendera för alla som vill förkovra sig runt  sambanden bakom pandemin.

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

On 11/19/2020 at 3:03 AM, Nils Engström said:

Just nu ser förhållande i Norden ut som här. Hur skall Tegnell förklara att två av våra grannländer fortfarande har ca, en tiondedel så hög dödlighet som Sverige och en (Danmark) ca. en femtedel? Den relativa dödligheten (gröna siffror) anger förhållandet till Sverige.

döda i covid.jpg

När Tegnell får frågan runt skillnaden mellan dödstalen i Sverige och grannländerna glider han förbi frågan och påpekar liknelsen med Italien  och Spanien vara mer rimlig!!!

Fortfarande inget ljud som antyder hur man rejält skulle kunna reducera dödligheten genom kostråd och rekommendationen till äldre i hem och äldreboenden att rejält öka upp C- och D-vitaminnivåerna. En enkel billig, ofarlig  åtgärd som drastiskt skulle minska dödstalen. Vilken bakgrund finns egentligen bakom den cyniska  linjen man tillämpar?

Sättet att sammanställa globala data som man gör i Kanada, är föredömligt.

https://ourworldindata.org/covid-deaths?country=~SWE

Det jag tror är intressant här, i jämförelsen med nordiska grannar, och andra, är bla hur de föregående säsongerna såg ut. Jag ser statistik på Sverige att vi hade relativt sett låga dödstal 2019 och 2020 fram till Covidexplosionen i april. Vilket betyder att många sjukliga och äldre äldre klarade sig fram till april 2020. Hade Danmark och Finland samma "milda" period innan, eller inte? Om de hade det tuffare innan kan det vara en förklaring, de hade i så fall färre som inte kunde klara covid än Sverige och därför dog fler i Sverige. 

En teori. 

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

On 2020-11-24 at 13:35, Erik 2 sade:

Jag ser statistik på Sverige att vi hade relativt sett låga dödstal 2019 och 2020 fram till Covidexplosionen i april. Vilket betyder att många sjukliga och äldre äldre klarade sig fram till april 2020.

Såvitt jag vet har redovisningen skett på liknande sätt i våra grannländer. Den stora skillnaden mellan länderna är den fullständigt katastrofala hanteringen av de äldre i Sverige jämfört med grannländernas. I begreppet "hantering" lägger jag följande för Sveriges del:

 • När pandemin inleddes i vårt land, utfördes i stort sett ingen ordentlig analys på äldreboendena, om vilka åtgärder som borde vidtas för att minska smittspridning (regelverk för personal, utrustning och förstärkning av de intagnas immunförsvar etc.) - i Stockholm ren katastrof.
 • De som i det inledande skedet fick sjukhusvård (äldre smittade) innebärande att sättas i respirtor, gav katastrofala effekter - flertalet avled, eftersom ansvariga inte behagade lära sig av de internationella erfareheter som tidigt fanns tillgängligt. 
 • Vård av äldre på äldreboenden och sjukhus har till alltför stor del kommit att innebära palliativ sådan. Detta kunde bl.a. avläsas genom att till skillnad från en period med flertalet behandlade som avled, följdes av att flertalet plötsligt överlevde behandlingen. Det berodde inte på någon metodförbättring, utan på att man övergav tanken på att i första hand vårda de mest krävande gamla (som svensk lag stipulerar). Beläggningen i respiratorerna ersattes i mycket stor utsträckning  av yngre människor, som genom sin lägre ålder (litet antal eller ingen medicinering) uppvisade högre överlevnad.  För de äldre, istället för adekvat sjukhusvård, gällde överföring till äldreboenden och vårdhem utan medicinsk utrustnig. Då genom avslutande palliativ vård.
 • Det verkligt stora misstaget från svensk skolmedicins sida är att med stränga restriktioner misskreditera alla som på goda grunder påstått kosttillskott i form av C- och D-vitaminer resp. zink och kost som ger bra kolesterolvärden, ha stor betydelse för att stärka immunförsvaret.
 • Det kan åter upprepas t.ex. vad Tegnell brukar undfägna oss med - hålla två meters avstånd, tvätta händerna etc.. Inte ett ljud har vi hört, om det som internationellt via rader av studieresultat utmynnat i rutiner i andra länder, där dessa komponenter sätts i högsätet till att förstärka framför allt de äldres immunförsvar.

Stora delar av det negativa händelseförloppet finns f.ö. att läsa i denna tråd.

 

Vad beror egentligen de stora dödstalen i Sverige huvudsakligen på?

Tio gånger fler avlidna i Sverige än i Finland och Norge och fem gånger fler än i Danmark kan knappast enbart bero på skillnad i demografi, trångboddhet och att våra äldre skulle ha en sämre situation enligt det ovan sagda än i övriga länder. Ser man på förhållandena i Finland, finns åtminstone en mycket viktig skillnad mellan våra länder:

 • I Finland har länge funnits en mycket omfattande information om D-vitaminets stora betydelse för ett effektivt immunförsvar och för dess betydelse bl.a. för upptagning av kalcium och magnesium.
 • Skälet till detta är att man inte, som i Sverige, tidigt upphör med med A- och D-vitamin när barnen är små, utan fortsätter med dessa kosttillskott upp till 20-års ålder!!!
 • Genom den uppmärksamhet som D-vitaminet fått från sjukvård och samhället i övrigt, har den äldre befolkningen bibringats kunskap, som gjort hela finska befolkningen medveten om vikten av D-vitaminet.
 • Det som tidigt hördes från Norge under pandemins inledning var att man redan i januari 2020, när man förstod att pandemin var på väg, såg över regelverket på sina äldreboenden för att bl.a. minska smittorisken.
 • Det skulle inte förvåna mig om man i Norge haft liknande internt öppen information om vitamintilskottens betydelse.

För min del anser jag den bistra verkligheten vara den att Tegnell m.fl. svenska skolmedicinare, som tidigare, fortsätter se på när äldreboendenas inlagda äldre nu åter börjar visa ökande dödstal. Det värsta i sammanhanget är att med stor sannolikhet tusentals äldre hade räddats till livet i Sverige om liknande information som den i Finland - om D-vitaminets betydelse för immunförsvaret - öppet förmedlats. Vad är det man kallar  vårdjuridik 2020.jpg   den som ansvarar för mer än 10-20 människors liv (dödsfall)? Gäller fortfarande 2020?

 

P.S.

Medan skolsjukvården i Sverige ser Tegnell som representant för folkhäsan bli utsedd som pristagare för sina insatser, kan fortfarande konstateras att resultatet av de gemensamma insatserna fortfarande visar en dödlighet per kapita vara 10 gånger högre i Sverige än i Finland och Norge.😇

ÄNTLIGEN!!! I kvällens SVT-genomgång fick Tegnell frågan om D-vitamin - första gången han offentligt fått frågan! Han ser inte minsta anledning att tala för D-vitamin, eftersom inga studier finns som visar detta. Dessutom ligger detta inte inom hans ansvarsområde!!!!!!!!!!!!!!!! Tegnell ljuger dessutom öppet om att D-vitaminnivåerna i Sverige är bra, eftersom vår mat är så bra vitaminberikad. ALLA (tydligen utom Tegnell) vet att de mest känsliga äldre, som sällan ser solen och med maten de får,  konstant hamnar på låga nivåer. Just därigenom ligger DÖDEN farligt nära! Lyssna av honom i:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/senaste-nytt-om-coronaviruset

12:10 in på videon!

I övrigt se nedan - fakta som Tegnell borde ta del av. Om han redan känner fakta, vilket han borde, ljuger han å det vildaste!

 

Link to comment
Share on other sites

9 timmar sedan, kickilotta sade:

Riktigt bra film av Cummins och sannorlika förklaringar om det litet olika utfallet i norden. D-vitaminbristen har också avgörande betydelse för hur pass sjuk man blir.

Tveksamt om det finns någon på nätet som bättre än Cummins kan lägga ut texten - nästan oavsett område. En suverän pedagog - en av våra absoluta favoriter! En av dem som kommer nära, när det gäller att beskriva vansinnet i kostrekommendationerna via statliga myndigheter världen runt, är Nina Teicholz!

En fröjd att se henne t.ex. i: https://www.youtube.com/watch?v=fJEHiQKqfZM

 

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

OBS DET HÄR SKA NI LÄSA (om ni inte gjort det förut, förstås) Jag fick lära mig mycket nytt.

Riktigt bra beskrivet hur covid skadar kroppen och varför en hel del blir riktigt sjuka och får blodproppar i stort sett alla organ. -- Överhuvudtaget viktig information varför Lågkolhydratkost är hälsosam  och skyddar mot covid och en betydande mängd andra sjukdomar. -- Metabol sjuklighet är orsak till många hälsoproblem.

https://cluelessdoctors.com/2020/05/25/covid-19-from-up-close/?fbclid=IwAR1E4rdHY-d95Nj-1IerXFkaxLHTQaqkmirgoR33ktxOeoj-AEYFmsJ6eU4

endothelium-1.jpg?w=640&h=520

 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

5 timmar sedan, kickilotta sade:

Riktigt bra beskrivet hur covid skadar kroppen och varför en hel del blir riktigt sjuka

Kan vi inte vidarebefordra detta till Tegnell m.fl., som anser att vår svenska kost (enligt dietisternas rekommendationer) är så bra och så väl vitaminberikad att D-vitamin saknar betydelse att tillföra som tillskott i Covid-19-tider. Han nämner aldrig ett ord om Finlands D-vitamintillskott för "barn" upp till 20 års ålder och dess sannolika betydelse för att en tiondedel av de gamla dör i Finland jämfört med i Sverige!!!.

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

23 timmar sedan, Nils Engström sade:

Kan vi inte vidarebefordra detta till Tegnell m.fl., som anser att vår svenska kost (enligt dietisternas rekommendationer) är så bra och så väl vitaminberikad att D-vitamin saknar betydelse att tillföra som tillskott i Covid-19-tider. Han nämner aldrig ett ord om Finlands D-vitamintillskott för "barn" upp till 20 års ålder och dess sannolika betydelse för att en tiondedel av de gamla dör i Finland jämfört med i Sverige!!!.

Gärna för mig. Du kan gärna vidarebefodra detta till Tegnell med ett följebrev. Du är mkt bra på artiga formuleringar. 

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

 

On 2020-11-28 at 17:47, kickilotta sade:

Du är mkt bra på artiga formuleringar. 

Jag förstod piken fastän den var fin!  Som syns finns någon som aldrig nås av pikarna - ett osynligt skydd som inget tränger igenom! Sannolikt är vi alla något väl optimistiska i tron på att kunna ändra på det. Det kanske blir en typisk svensk utredning som kommer med ett typiskt svenskt utredningssvar i svenskt tjänstemannaansvars tecken!*

Ett bra exempel på hur tjänstemannaansvaret kan tolkas av enskilda, statligt anställda talespersoner, kan avlyssnas i följande, som utspelades den 24 november (i Corona-special) 12:10 in på videon: 

https://www.svtplay.se/video/29155718/corona-special/corona-special-24-nov-20-00

Programledaren vidarebefordrade:

"Vi har fått en fråga om D-vitaminet från ingrid Zetterstrand som säjer: När så mycket forskning tyder på att D-vitamin kan skydda mot svår sjukdom och död i covid-19, varför går ni inte ut med att rekommendera ett tillskott av detta?"

på vilket Anders Tegnell svarade:

"ja, det är väl kanske inte riktigt min och vår uppfattning att den forskningen är så entydig,  jag har inte sett några stora studier som så tydligt talar för detta... det där med vitamintillskott överhuvudtaget som ett skydd mot sjukdomar är väldigt omdiskuterat och det är något tveksamt om man lever i ett land som Sverige, där vi har väldigt bra nivåer på D-vitamin i vår kost osv. att ett tillskott skulle göra nån skillnad, så att vi är inte där än - det är framför allt läkemedelsverket som följer dom frågorna men jag har inte hört att dom heller har landat i att det är såpass tydligt, så att det skulle va... fungera i vårt land, där vi som sagt har en vitamin D i såpass mycket livsmedel, så att vi har förmodligen höga nivåer hela tiden"

I sort sett kan allt som sägs anses vara lögn (om forskning, studier, vitamintillskott som skydd mot sjukdomar, D-vitamin i livsmedel, D-vitaminnivåer i befolkningen etc.). Den uppfattning man får av detta, är att Tegnell dels tycks sakna vilja att ta till sig av den entydiga forskning som finns om D-vitaminets betydelse i Covid-19-sammanhanget, dels i linje med läkemedelsföretagens intresse vägrar påpeka betydelsen av vissa livsbefrämjande kosttillskott (alla ifrågasätts på ett sätt som kan få många lyssnare att följa de livsfarliga budskapen).  Hans sätt att skylla ifrån sig genom hänvisningen till Livsmedelsverket är mycket svagt.  Om man är döv och blind  i hans position, borde man åtminstone följa med i utvecklingen genom sina medarbetare. Låta dem ta till sig av den rad studier som föreligger sedan flera månader och år tillbaka att vidarebefordra till Tegnell, även om befintliga studier  kanske inte är så stora som Tegnell kräver men ändå entydiga och som berör naturliga, ofarliga  näringsämnen utan vilka vi inte kan leva, som t.ex. C- och D-vitamin i betydligt större omfattning än det tröga Läkemedelsverket anser, jämfört med fyra stora forskargrupper i fyra stora länder, som i joint venture visat totalt motsatt uppfattning:

  https://forum.kostdoktorn.se/topic/16277-stora-coronatråden/page/8/?tab=comments#comment-165557

                               animated-darts-image-0125.gifanimated-darts-image-0101.gifVILKEN BARRIÄR HINDRAR ÅTKOMST?

tegnell  psf.jpganimated-record-player-image-0008.gif

*Tjänstemannaansvaret togs bort den 1 januari 1976. En tjänsteman, oavsett position, kan därefter inte dömas för att ha underlåtit att följa lagen. Fram till år 1976 avsåg lagen offentligt anställda (statligt och kommunalt), så att befolkningen skulle kunna försäkra sig om att myndighetspersoner följer lagar och förordningar.

I sammanhanget med tjänstemannaansvaret kan vara intressant att ta upp:

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)

3 kap. Allmänt

1 §   Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.

Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.

2 §   Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa.

Den uppenbart bristande tillämpningen av lagen i samband med hanteringen av Covid -19-pandemin (t.ex. på äldreboendena) behöver egentligen inte kommenteras - ordalydelsen är entydig. Det är bara det att den, vad gäller tjänstemannaansvaret, i allt väsentligt upphävs, innebärande att anställd av stat och kommun inte kan göras ansvarig för brott mot lagen, nästan oavsett hur allvarigt brottet är, t.ex. om någon person avlider p.g.a. detta!

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Anders Tegnell direkt!   animated-arrow-image-0142.gif  Här ovan kan du se en del av den tveksamhet alltfler känner runt dina uttalanden resp. de "praktiska" och juridiska konsekvenserna av dessa!  Om du möjligen har vägarna till detta forum, titta hit och förklara dig, t.ex. varför du vägrar att följa högt renommerade forskargruppers rekommendationer runt viktiga kosttillskott i Covid-19-tider. Varför skylla ifrån dig på Läkemedelsverkets oförmåga att uppdatera sig. Du har väl egna personalresurser att utnyttja! Särskilt angeläget nu när dödstalen åter börjar stiga. Hur förklarar du finnarnas låga dödlighet i Covid-19 - kan det bero på att stat och sjukvårdande myndigheter står för D-vitamintillslott upp till 20 års ålder och att alla finnar därigenom medvetandegjorts på vikten av D-vitamin till att hålla immunförsvaret på topp?!!!

P.S.

Om du är osäker på vad sjukvårdslagen stipulerar finns de viktigaste delarna av den härovan!

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Nu svämmar mitt facebook-flöde över med profilbilder med "jag tänker vaccinera mig-tema". Det får man naturligtvis (än så länge) göra som man vill med men har nån hittat nåt profiltema med "rim och reson"? Inte "jag tänker aldrig vaccinera mig" utan snarare "tänk efter själv och ta ett välinformerat beslut"...?

 • Like 4
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Jag hörde häromdagen på radio...en nutritionist från livsmedelsverket. 
Hon sade att det är vanligt svenskar har låg D-vitaminnivå, även om det inte är så många som har uttalad brist. 
Hon rekommenderade tillskott till veganer och till äldre, och D-vitaminrik och -berikad mat till oss andra. 
Tydligen ska D-vitaminberikningen öka, pga de låga nivåerna. 
Tegnell hade alltså fel när han uttalade att vi har goda D-vitaminnivåer i Sverige. 

 • Like 5
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...
18 timmar sedan, Sniffe sade:

På forumet brukar vi ju påpeka vikten av att följa pengarna! Vacciner hör till de mest inkomstbringande preparaten för producenten. Det bör påpekas att producenten avkräver köparen dvs. staten att stå för kostnaderna vid biverkningar. En biverkan kan vara, som för mannen som dagen efter vaccineringen avled. Vanlig cynisk förklaring: patienten var redan före vaccineringen så skör (av sina tidigare mediciner) att han inte tålde vaccinet och att han ändå inom kort skulle ha avlidit.

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

6 timmar sedan, Nils Engström sade:

På forumet brukar vi ju påpeka vikten av att följa pengarna! Vacciner hör till de mest inkomstbringande preparaten för producenten. Det bör påpekas att producenten avkräver köparen dvs. staten att stå för kostnaderna vid biverkningar. En biverkan kan vara, som för mannen som dagen efter vaccineringen avled. Vanlig cynisk förklaring: patienten var redan före vaccineringen så skör (av sina tidigare mediciner) att han inte tålde vaccinet och att han ändå inom kort skulle ha avlidit.

...och ändå gav man vaccinet till mannen. Omdömmeslöst och cyniskt.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

On 2021-01-04 at 18:30, kickilotta sade:

...och ändå gav man vaccinet till mannen. Omdömmeslöst och cyniskt.

Citat:

Det här dödsfallet gör inte att vi i nuläget kommer att stoppa vaccinationerna eller uppdatera produktinformationen, utan vi anser att det här är någonting som först måste utredas noggrant.

Läs=vi måste först få klart för oss att dödsfallet kan ha berott på vaccinet !!!!!!!!!!!!!!!! innan vi kan ta ansvaret att upphöra med vidare vaccination. 💤

Läkemedelsverket inväntar nu obduktionsprotokollet. Fallet har i dag rapporterats in till den europeiska biverkningsdatabasen Eudravigilance. Det är det andra fallet i Sverige att rapporteras in efter att vaccineringen drog i gång den 27 december.

Läs=Vaccinet har enligt fabrikanten visat sig fungera till 90% på 20 000 försökspersoner. Av  naturliga skäl har man inte velat riskera äldre under försöken. Därför har man begränsat sig till yngre personer som bedömts vara friska nog att tåla vaccinet. Vaccinproducenten har tidigare, på fråga om resultaten är tillämpbara på äldre personer, svarat att det inte går att avgöra (eftersom inga sådana tester på äldre skett). Producenten har aldrig påstått att det 90-procentuella utfallet skulle gälla äldre. Istället har svenska staten i avtalet accepterat att ta på sig ansvaret vid ev. bieffekter, t.ex. dödsfall.

Sjävklart skulle dödsfall under producentens egen studie varit negativt inför försäljningen - bättre då att de verkliga sluttesterna på äldre får ske via köparen i en större befolkning, när försäljningen är slutförd - detta utan kostnad för producenten - det är ju ändå fråga om en ny typ av vaccin som producerats på rekordkort tid.

P.S.

Kan det vara liknande tankar som vaccinfabrikantens, som fick finnarna att först vaccinera vårdpersonalen inte som i Sverige - de äldre.  När Tegnell fick frågan om varför vi valde att först vaccinera de äldre, framgick att så många krav  ställts på folkhälsan att man borde följa lagen om att prioritera dem med störst behov. Kan det vara så att han tog fasta på inlägget nedan:

https://forum.kostdoktorn.se/topic/16277-stora-coronatråden/page/8/?tab=comments#comment-165960

Det inlägget var verkligen inte avsett att ytterligare riskera liv med våra äldre som försökskaniner, inför en oprövad, ny typ av vaccin.              

tegnell  psf.jpganimated-record-player-image-0011.gif

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Läs gärna detta som sätter 2020-års sjukdoms- och dödsfall i ett längre perspektiv. Man gör jämförelser med tidigare år. - Artikeln är skriven i maj 2020, så man får ta det i beräkning när nu året är till ända och vi har alla siffror.

https://emanuelkarlsten.se/darfor-dog-fler-svenskar-under-en-manad-1993-och-2000-jamfort-med-april-2020/?fbclid=IwAR0DD90BzGGXr1QoBCzGlzgDGKPVdUIpzlqQwjM3fZJ9kSGARsxBW-aWBJ8

 

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

3 timmar sedan, kickilotta sade:

Läs gärna detta som sätter 2020-års sjukdoms- och dödsfall i ett längre perspektiv. Man gör jämförelser med tidigare år. - Artikeln är skriven i maj 2020, så man får ta det i beräkning när nu året är till ända och vi har alla siffror.

https://emanuelkarlsten.se/darfor-dog-fler-svenskar-under-en-manad-1993-och-2000-jamfort-med-april-2020/?fbclid=IwAR0DD90BzGGXr1QoBCzGlzgDGKPVdUIpzlqQwjM3fZJ9kSGARsxBW-aWBJ8

 

Vad Karlsten säger är verkligen inget sensationellt (annat än för våra makthavare). Problemet är att alla av de senare genomgått svensk skola och dess urusla matematikundervisning.

Vad Karlsten säger får inte blandas samman på det cyniska sätt som vi ofta hör beskrivas av myndighetspersoner, nämligen att den som t.ex. dör av en vaccinationsspruta redan var så skör av mediciner och ålderdom att dödsfallet därför är lättförklarligt. På liknande sätt att någon dör av Covif-19, beror på ålder och medicinering.

Vad man aldrig hör talas om, är hur man istället kan öka de äldres motståndskraft (stärka immunförsvaret) med bevisligen verksamma kosttillskott som C- och D-vitamin, zink etc.. En synnerligen cynisk tystnad från skolmedicinens representanter, som har munnen förseglad av läkemedelsverk och medicinföretag.

Vid kommande genomgång om felen i pandemitaktiken om några dagar på TV, kan vi nästan vara hundraprocentigt säkra på att inga ord kommer att yttras om behovet av kosttillskott på  våra äldreboenden eller om kosten betydelse.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

I Pia Christensens tråd,

https://forum.kostdoktorn.se/topic/17213-kolhydrater-vad-händer-om-något/?tab=comments#comment-167061

kom frågan upp om förhållandena på landets äldreboenden. Som ett slags svar vill jag ställa motfrågan:

till alla som har någon av sina äldre på vårdhem. Är en vecka eller en månad eller ett halvårs förtida död utan bertydelse?

                      __________________________________________________

Eftersom jag själv går mot 90 har mina närmaste sagt sig anse varje tid (om jag skulle ha befunnit mig på ett äldreboende) vara guld värd. Nu råkar jag vara så väl ute:

att jag är frisk trots åldern, tack vare dagligen väl tillagad, smaklig LCHF-kost plus några viktiga tillskott, tillsammans sådant som boende på landets äldreboenden sällan eller aldrig får någon tillgång till.

att mina närmaste aldrig skulle släppa min hustru eller mig till något äldreboende. Naturligtvis ingen förmån som alla äldre i landet kan räkna med.

att jag genom ovanstående, trots Covid 19-smitta (varade några dagar) - kunde konstateras via mycket kraftigt nedsatt syrgasmättnad (<85), feber, torrhosta, puls, kraftig blodtrycksökning men inget som jag hade problem med, tack vare immunförsvar i topp, huvudsakligen via LCHF-kosten (tre år), under lång tid 4 gram C-vitamin fördelat under dagen, 5000 IE D-vitamin och zink. Smittoorsak samvaro med Covid-19-smittade som oanandes överförde smitta.

I övrigt har inget av mina 35 barn, barnbarn och barnbarnsbarn, alla med förstärkt immunförsvar, drabbats av smitta (två inom vården med tät kontakt med covid-19-smittade har ensamma kunnat konstatera praktiskt alla kollegor bli smittade).  

Mina kunskaper runt sjukvården via läkare i bekantskapskretsen och mina närmaste som tjänstgör inom sjukvården, har alla samma negativa bild om förhållandena inom äldrevården. Mina synpunkter har alltså inget med tyckande att göra, som möjligen kunde tolkas in.

15 timmar sedan, Cederulla sade:

Lite nyans tycker jag vore ok Nils. De flesta idag som kommer in på ett boende är så sjuka och svaga att de nästan skulle platsa på sjukhus. Trots bra mat orkar de knappt äta något. De får inte i sig en bråkdel av vad de behöver. Har sett detta på nära håll med åldriga föräldrar.

Sådana fall gör behovet av ytterligare insatser ännu större. Av vilken anledning skulle man t.ex. låta sådana äldre vaccineras? Professor Agnes Wold påpekar att vi kommer att få se något hundratal äldre dö efter vaccinering. Detta just av skälen du anger. Vore då inte mer rimligt att göra som finnarna - vaccinera vårdpersonalen och hindra den att till döds fortsätta smitta de äldre inneliggande? 

Ovan har jag som äldre, äldre beskrivit en del av inställningen som jag bibringats av mina kontaktpersoner inom sjukvård, åldringsvård och äldreboenden. I min ålder är kontaktnätet stort, även om gallringen bland jämnåriga är stor. Tyvärr kan jag, av integritetsskäl för berörda äldre på äldreboenden (levande som avlidna) resp. kontaktpersoner inom vårdsektorn, inte mer i detalj gå in på lokala förhållanden inom de enheter som jag har god inblick i - bara antyda förhållandena vara värre än det går att beskriva.

P.S.

En liten indikation kan kanske vara att när tjänsten som högste ansvarig för äldreboendena i Stockholmsregionen utannonserades, var ett av de önskvärda kraven att de sökande skulle ha sjukvårdserfarenhet. Av 17 sökande hade större andelen just sådan erfarenhet. En av de sökande saknade dock helt sådan erfarenhet. Vem fick tjänsten - just den senare. Denne tjänsteman har varit delaktig i och skrivit under upprättandet av rådande helt orimliga regelverk, som bl.a. medgivit att ingen läkare behövt se patient före beslut om vård på sjukhus eller palliativ vård på plats. Det finns många geriatriker, även med professors rang som kraftigt tagit avstånd från dessa och liknande omständigheter (allvarlig kompetensbrist) runt om i landet. Kända fall finns, då släktingar bönat om att få sin åldring till sjukvård och efter lång kamp med hårt motstånd, lyckats stoppa  påbörjad palliativ vård på äldreboendet.  Efter att sådana åldringar fått vård och därefter tillfrisknat, kan man fråga sig hur styrningen som berör äldrevården har  kunnat bli så cynisk?

 

 ScreenHunter_2575 Dec. 02 12.jpganimated-record-player-image-0011.gif  tegnell  psf.jpg

P.S.

Tror någon att kommande två timmar långa utfrågning (17 januari) på SVT med företrädare från regeringen, Folkhälsomyndigheten och regionerna om Sveriges omdiskuterade hantering av coronaviruset, kommer att ge den verkliga sanningen?  Kommer man att gå i clinch med tveksamheten kring mat och bristande info runt vad den kunnat göra för att minska dödligheten så som skett i Norge och Finland. En sak är nog klar - huvuden kommer inte att rulla!

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...