Jump to content

Stora Coronatråden


kickilotta
 Share

Recommended Posts

Jag startade den här tråden den 12 februari.

Dagen efter tjänstgjorde jag som nämndeman. men den 14e februari satte vi oss i frivillig egenkarantän. 

Det är intressant att läsa inläggen vartefter tiden har gått. -- Från början var det personer som inte var så oroade för spridning i Sverige eller för sin egen hälsa. men det ändrade sig förstås så småningom. Vi läser nu om hur andra länder öppnar upp för turism men en hel del vill inte ha in svenskar ännu.  

Vi får hoppas att den avtagande trenden gör att vi kan träffas igen och resa till sommarställen och att verksamheter kan öppna igen.

Tyvärr tycks det som att man har tappat förtroendet för myndigheter till viss del.  - Det är mycket som är oklart ännu.

https://www.dn.se/insandare/byt-ut-ledningen-for-folkhalsomyndigheten/

 

 

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

5 timmar sedan, HelgeK sade:

Det är inte första gången du länkar till en nazist influerad källa , så jag börjar undra om du har en uppgift här, som verkar vara, att rekrytera folk till nazist vänliga grupper, och om jag länkar till en sajt som har till uppgift att kartlägga nazist vänliga grupper, så skriver du: "Läser man den länken så hittar man en hel hög med dravel och lögner, så det ger jag inte något för." Så det är svårt att tro annat än att du är med i någon av de nazist vänliga grupper du länkar till, och att försöker rekrytera sympatisörer här. Varför länkar du annars till nazist vänliga sajter här på kostdoktorns forum ?

Som vanligt så har du så fel i dina åsikter. Jag är bara intresserad av sakfrågan och du tycks vara intresserad av nazister . Därmed lämnar jag debatten med dig då jag vet hur enkelriktade tankar du har.

Link to comment
Share on other sites

26 minuter sedan, HelgeK sade:

Det skriver DU , som är den som länkar till "Samhällsnytt" och  " Nya Dagbladet" du gillar inte att jag påpekar vad förslags tidningar det är.Du vill att folk inte skall veta vad förslags tidningar du läkar till. Du verkar inte våga stå för det du länkar till. Men ändå länkar du till dem.  

Det verkar som du inte är läskunnig. Jag skrev citat: Jag är bara intresserad av sakfrågan och du tycks vara intresserad av nazister.

Berätta för mig vad det är som du inte begriper.

Du angriper mig för mitt val av litteratur och inget om sakfrågan som är det viktiga. Jag tycker du skall ge dig då du enbart gör dig till löje. Hej då.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Läsvärt ur Läkartidningen om vården och dödstalen i särskilt boende:

Närmare två tredjedelar av covid-sjuka på SÄBO överlever | Ett fåtal av de som kommit till sjukhus har tillfrisknat

Till exempel:

"Detta pekar på att Sveriges relativt höga dödstal inte i första hand beror på att vi har en högre andel av dödsfallen på äldreboenden än jämförbara länder utan snarare på att vi har fler smittade och döda på äldreboenden på grund av en relativt stor spridning i samhället."

"En mycket stor andel av de människor som i dag flyttar in och bor på SÄBO har förekommande multisjuklighet med obotliga kroniska sjukdomar, cancersjukdom, kognitiv sjukdom och påtagligt kort kvarvarande levnadstid. /.../ Närmare hälften avlider inom ett år efter inflyttning på SÄBO i Stockholm. En tredjedel dör redan första halvåret, var femte den första månaden och var tionde inom en vecka efter inflyttning. /... / Sammanfattningsvis talar detta för att patienterna på SÄBO i dag till stor del befinner sig i livets slutskede och att ett palliativt förhållningssätt behöver finnas med i omhändertagandet redan vid inflyttning."

"På senare tid har det i medierna funnits en diskussion runt palliativ vård på SÄBO där det talats om att läkemedel som används i symtomlindrande syfte skulle kunna påverka möjligheten att överleva negativt och till och med att patienter skulle kunna ha blivit utsatta för insatser i syfte att förkorta livet. Detta är helt emot grundfilosofin i ett palliativt förhållningssätt och saknar stöd i verkligheten. "

"En klar majoritet av alla patienter som drabbas av covid-19 kommer dock inte att hamna i livets absoluta slutskede på grund av infektionen utan i stället tillfriskna, även på SÄBO där man arbetar med ett palliativt förhållningssätt"

"De flesta som insjuknat har inte varit i behov av sjukhusvård och har efter bedömning av läkare (vanligtvis specialist i geriatrik, allmänmedicin eller internmedicin) tillsammans med vårdteamet på boendet behandlats med tillgängliga insatser.../"

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
On 2020-06-09 at 20:19, Sniffe sade:

Bl.a. framgår följande ur denna referens:

"Medicinska påståenden får enbart göras när det gäller läkemedel. Det är inte heller tillåtet att göra hälsopåståenden om ett livsmedel förrän det genomgått en noggrann vetenskaplig granskning på EU-nivå och blivit godkänt."

Detta visar ju bara att läkemedelsföretagens representanter och lobbyister på allvar påstår att  endast läkemedel har positiv betydelse för människors hälsa. Detta innebär att uttalanden om de mest potenta kosttillskotten (t.ex. C- och D-vitamin) med otvetydigt belagda, potenta effekter skulle förbjudas. I sig visar detta vilka intima kopplingar som finns mellan skolmedicinen och läkemedelsföretagen och att valet att verka för människors bästa övergått till att istället värna om företagens ekonomiska utbyte.

 • Like 1
 • Boom 1
Link to comment
Share on other sites

Ofta diskuteras om tillförlitligheten i information från vissa källor som etablissemanget ogillar, dvs. icke politiskt korrekta sajter, icke-konventionella media etc.. Det talas om fake info, som naturligtvis dagligen förekommer, men det värsta sker dock med hjälp av lobbyister som mot betalning vill föra ut sina affärsmässiga budskap - inte minst från läkemedelsföretagen. Den verksamheten sker vanligen i konventionella media och sväljs med hull och hår av medias representanter, villiga att föra info vidare och göra den sväljbar.

Min uppfattning är dock att okonventionella media oavsett politisk färg, ofta  sätter en ära i att sakligt fokusera på viktiga brister i samhället, särskilt medicinska nu i Covid-19-tider som aldrig kommer fram via vanliga massmedia. 

I fallet Covid-19 är det t.o.m. så att det till övervägande del är konventionella massmedia som står för de allvarliga problemen - främst genom att mörka viktig information som kunnat rädda tusentals liv (rätt mat på äldreboendena, medicinering av C- och D-vitamin etc.). Om man någonsin bör tala om fake news är det när representanter för folkmedicinen antingen tystnar om viktiga livräddande tillskott eller, om frågan kommer upp, kommenterar med att förklara det meningslösa med alla former av kosttillskott.

 • Like 1
 • Boom 1
Link to comment
Share on other sites

Som en del i kroppens sätt att försvara sig mot virusangrepp, ingår C-vitaminet i hög grad. Tråden nedan visar vilken enorm, generell betydelse C-vitaminet har för människokroppen. Det gäller även specifikt i samband med Covid-19-angrepp, därför platsar nedanstående tråd som inlägg här.

 

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

För fullständighetens skull refererar jag till ytterligare viktig info, runt en rent sensationell rekommendation av kosttillskott, som fyra forskargrupper i England, Nya Zeeland, USA och Holland gemensamt kommit fram till. Detta för att kraftigt förstärka immunförsvaret till att minska risken för allvarligt insjuknande eller död i Covid-19.  Diametralt avvikande från svensk skolmedicins avvisande åsikt i frågan om kosttillskott. Liknande info presenterad av svenska sagesmän, skulle ha utsatts för mycket allvarlig kritik med stor risk för förlorad läkarlicens om den yttrats av en läkare.

Klicka på den övre delen - Måndag vid 23:58

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

På Kings Collage i London har man utarbetat ett utmärkt system, som på ett sofistikerat sätt delar upp Covid-19-virusets olika symtom i sex olika grupper (tre milda, tre allvarliga). Som jag ser det klart tillämpligt till att bedöma graden av allvar för var och en av oss. När det är lämpligt med egenvård i hemmet och när det eventuellt är dags att lyfta luren och söka sjukvårdshjälp.

Symtomgrupper Covid-19-smittade uppdelade efter svårighetsgrad

Symtom uppträder 2-14 dagar efter smitta (5 dagar vanligt).

1 "influensaliknande" utan feber: huvudvärk, luktförlust, muskelsmärta, hosta, halsont, bröstsmärta, ingen feber.

2 "influensaliknande" med feber: huvudvärk, luktförlust, hosta, ont i halsen, heshet, feber, aptitlöshet.

3 Gastrointestinal: Huvudvärk, luktförlust, aptitlöshet, diarré, ont i halsen, bröstsmärta, ingen hosta.

4 Allvarlig nivå ett, trötthet: Huvudvärk, luktförlust, hosta, feber, heshet, bröstsmärta, trötthet.

5 Allvarlig nivå två, förvirring: Huvudvärk, luktförlust, aptitlöshet, hosta, feber, heshet, ont i halsen, bröstsmärta, trötthet, förvirring, muskelsmärta.

6 Allvarlig nivå tre, buk- och andningsorgan: Huvudvärk, luktförlust, aptitlöshet, hosta, feber, heshet, ont i halsen, bröstsmärta, trötthet, förvirring, muskelsmärta, andnöd, diarré, buksmärta.

Patienter med nivåer 4,5 och 6 var mer benägna att läggas in på sjukhus och mer troligt att de behöver andningsstöd (respirator), dock mindre än 20 % av patienterna (se frekvens nedan):

Frekvens andningsstöd

(flertalet med behov av vård kommer in 13 dagar efter sina första symtom)

1. 1,5 %  (16% behövde sjukhusvård)

2. 4,4%

3.  3,3%

4.  8,6%  

5.  9,9%   

6. 19,8%  (50% behövde sjukhusvård)

Symtomgrupp 4 - 6    >60% av intagna är överviktiga, vanligt för äldre sjukliga, i övrigt är diabetes resp. lungsjukdom ofta förekommande bakom kravet på andningsstöd. I den svåraste gruppen smittade (grupp 6), varav hälften  behöver sjukhusvård är dock färre än 20% av den gruppen i behov av andningsstöd (respirator).

Forskarna har med utgångspunkt från ovanstående data utvecklat en modell som kombinerar information om ålder, kön, BMI och befintliga tillstånd tillsammans med symtom som samlats in bara fem dagar efter sjukdomens början.

Dessa fynd har viktiga konsekvenser för vård och övervakning av människor som är mest allvarligt utsatta för COVID-19.  Om man kan förutsäga vilka av de smittade som befinner sig på dag fem (efter smitta), finns god tid till att ge stöd och tidiga insatser, som att övervaka blodets syre och sockernivåer* och se till att folk är ordentligt hydrerade - enkel vård som kan ges hemma, förhindra sjukhusinläggningar och rädda liv.

*Hur gör man på sjukhuset med LCHF-patienter eller har man inga sådana?

Data ovan representerar det mest kraftfulla verktyget hittills i kampen mot COVID-19. Alla uppmanas att skaffa sig vana vid att använda kunskapen dagligen för att lagra/bedöma hälsodata under kommande månader. Människor kan själva bedöma sin situation. Sjukvården kan då tidsmässigt ligga före i planering och resursanvändning inför lokala virusutbrott eller vid ev. kommande andra våg av infektioner.

* Forskare har nu i tillägg identifierat hudutslag som ett viktigt symtom på COVID-19 i upp till ett av tio fall. Det erkändes emellertid inte som symptom under tiden då data samlades in för denna analys, så det är för närvarande okänt hur hudutslag medverkar till kartläggningen av till dessa sex symtomkluster.

https://www.kcl.ac.uk/news/coronavirus-update

Som ni alla vet, strävar livsmedelsverket efter att förbjuda råd/tips som syftar till att försätta kroppen immunförsvar i bästa läge. Man säger bl.a.:

"Att hävda ett livsmedel förebygga, bota eller behandla en sjukdom är olagligt. Medicinska påståenden får enbart göras när det gäller läkemedel. Det är inte heller tillåtet att göra hälsopåståenden om ett livsmedel förrän det genomgått en noggrann vetenskaplig granskning på EU-nivå och blivit godkänt".

Allt enligt principen - hellre se på när någon dör, än ge ett råd om icke-medicinsk metod som botar (exempelvis stor mängd - vitamin C intravenöst).

Frågan är vad livsmedelsverket anser om nedanstående rekommendation om kosttillskott:

505468273_tabellkosttillskott.jpg.c6b466

Det blir ju bara löjligt att förbjuda råden om kosttillskott enligt ovan, som fyra stora vetenskapliga grupper kommit fram till i ett joint venture mellan fyra stora länder, även om Socialstyrelsen i Sverige ännu inte godkänt råden ovan (eller EU). Det kan naturligtvis tilläggas att dessa kosttillskott genom att bl.a. förstärka immunförsvaret naturligtvis utgör grunden till en mycket kraftfull minskning av risken dels att bli allvarligt sjuk av Covid-19-viruset, dels vid större virusdos motverka ett allvarligt sjukdomsförlopp.

"...även innan råden genomgått en noggrann vetenskaplig granskning på EU-nivå och blivit godkänt". D.jpg.b05ea33724416834c18260c85c4b57fa.jpg

 

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Intressant sammanfattning.

Sån tur att det är precis detta jag har supplementerat med. 😉

 

Dock så tycker jag att det känns det lite tveksamt att massivt supplementera över väldigt långa perioder...så för tillfället har jag dragit ner till att bara använda ett multivitamin/spårämnes preparat och krillolja.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

On 2020-08-03 at 14:35, Peter B sade:

1. Sån tur att det är precis detta jag har supplementerat med. 😉

2. Dock så tycker jag att det känns det lite tveksamt att massivt supplementera över väldigt långa perioder...så för tillfället har jag dragit ner till att bara använda ett multivitamin/spårämnes preparat och krillolja.

1. Ja, och utan att vänta på att det "genomgått en noggrann vetenskaplig granskning på EU-nivå och blivit godkänt".😇

2. Dock finns anledning att ta rekommendationen på allvar - de poängterar den totala rekommendationen gälla  "utöver konsumtionen av en välbalanserad diet". De fyra separata forskargrupperna i England, USA, Holland och Nya Zeeland har alltså beräknat och gemensamt kommit fram till vad man genomsnittligt får i sig eller inte får i sig, även om man tillämpar en bra kost. 

Min uppfattning har länge varit att flertalet människor som inte känner sig friska eller drabbas av sjukdomar och dör i förtid, vanligen uppvisar brister på ett antal vitaminer eller spårmetaller som kroppen suktar efter. Speciellt viktigt i högre åldrar när upptagningförmågan försämras.

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

On 2020-03-26 at 22:04, al@j sade:

åldern är inte avgörande utan immunförsvaret är viktigare

Folkhälsan, med Tegnell som talesperson, "älskar" att förklara den orimliga andelen dödsfall på äldreboendena, med att dessa beror på de sköra åldringarna (underförstått som stöttas av ett flertal "läkemedel"). Aldrig hör vi någon förklaring till att det dör fler än tio gånger så många i Sverige per kapita som i Norge - samma förhållande som mellan 80-plussare och 50-59-åringar.

En av förklaringarna till det senare är sannolikt att äldre människor av hävd anser sig kunna lita på läkarnas drift att vilja sina patienters bästa. Det gäller säkert också de flesta läkare som liksom de äldre, själva ser ålderdomen som en kronisk, obotligt utdragen sjukdom. Båda parter sätter därför sin tillit till läkemedlens "livgivande" effekter. 

Ytterst få läkare och patienter ser andra möjliga utvägar som avgörande, livgivande faktorer. Bland skolmedicinarna har det gått så långt att de räknar med att förlora sin läkarlegitimation, om de skriver ut annat än symtomdämpande eller smärtstillande medicin. Dock kan de sträcka sig till att skriva ut motion - men det är också där gränsen går. 

Den läkare som t.ex. skulle råda sin patient att övergå till LCHF-kost kunde, som Annika dahlqvist, direkt riskera sin legitimation.  Det spelar ingen roll att patienten genom kostrekommendationen skulle slippa den uppenbara risken för metabola sjukdomar, som i sig grundlägger flertalet kultursjukdomar (diabetes 2, hjärt/kärlsjukdomar, cancer, Alzheimers sjukdom, fetma etc.) - läkaren hindras genom sin bristfälliga utbildning och kollegiala inställning att arbeta för patientens bästa. Istället kommer det gamla vanliga (livslång medicinering med statiner, metformin - senare insulin - blodtrycksmedicin etc.). 

Dagens läkare har i praktiken utvecklats till att i första hand agera som läkemedelsföretagens förlängda arm, inte att som ”Läkekonstens fader” Hippokrates, ordinera mat som medicin. Vad gäller den gamla läkareden, som bl.a. innehöll:

- Efter förmåga och omdöme skall jag följa den behandling jag anser gagnerikast för mina patienter och det som kan skada eller irritera dem skall jag undvika.

Vad har blivit av den innebörden? Snarast:

- Noga följa socialstyrelsens regelverk, oavsett om detta i något viktigt avseende sedan länge passerat "bästföredatum", ersatt av ny kunskap, belagd genom decenniers modern forskning. Alltså åtar jag mig att utanordna den äldre medicineringen trots att jag är medveten om skadan jag därigenom orsakar  min patient. 

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

 

1007594895_SPRIDDDCOVID19.thumb.jpg.04b8fd4aebfca98d9174fe1b43532338.jpg

Graferna ovan i koncentrerad form representerar uppmätta medelnivåer D-vitamin på 20 europeiska länders befolkningar under Covid-19 pandemin (juni 2020). Oavsett vad Socialstyrelsen och skolmedicinen anser vara tillräckliga nivåer (se deras bedömningar härunder, som saknar all relevans):

                          886240307_ScreenHunter_2256Aug_1503_10.thumb.jpg.52a2de8594a3e66e4bf4209c07b67c16.jpg         

är uppenbart, av graferna överst, att 50 nmol/L är en rent löjligt låg nivå.

Av den övre högra grafen, som visar dödlighdeten för olika nivåer D-25(OH), framgår att risken att dö för medborgare i många befolkningar, relaterad till D-vitaminnivån, är betydligt större vid 50 nmol/L än för högre koncentratiner. Den streckade blå linjen i grafen antyder att rekommenderad medelnivå borde ha legat  på mer än 120 nmol/L för att någorlunda säkra immunförsvarets behov av D-vitamin. För att nå den nivån krävs vanligen ett dagligt intag av D3-vitamn på 50 ug (2000 IE) eller mer - skolmedicinen rekommenderar 20 ug D3-vitamin som maximalt dagligt intag.   

Skolmedicinens påståenden med 125 nmol/L som potentiellt farlig nivå, bygger definitivt inte på annat än rena gissningar - en absolut lägsta nivå som krävs för en gravid kvinna, till att tillfredsställa barnets  krav på D-vitamin.

Om man grupperar olika europeiska länders statistik härunder efter en successivt ökande nivå D-25(OH):

1461056008_ScreenHunter_2255Aug_1502_40.thumb.jpg.fd359adbc2137e868ade5eeb8473dade.jpg

ser man en tydlig minskning av dödsfallen motsvarande mer än 50 % lägre dödlighet, om medelnivån D-vitamin i blodet ändras från i storleksordning 50 till 65 nmol/L. Denna lilla nivåändring är dock alltför liten för att säkra de mest utsatta medicinberoende äldre. Ändringen mot allt lägre dödstal vid ökad andel D-vitamin i blodet analogt med dosberoendet för intaget D3-vitamin, lär inte ens de ansvariga inom folkhälsan kunna undgå att se. Mot den bakgrunden är det i hög grad ansvarslöst att ansvariga under pandemin, hittills vägrat yttra sig om den livräddande effekten som vissa kosttillskott har, där D-vitamin är ett mycket viktigt sådant.

Anmärkning: Visserligen anses beräkning av medeltal på medeltal, som visas i tabellen ovan, inte överensstämma med ortodox matematisk praxis. Variationen i folkmängd i olika länder kommer då inte att ge motsvarande tyngd i en beräkning.

Om man däremot anser olika länders medelvärden som specifika för landet beroende på typ av matvanor, solexponering, demografiska förhållanden, medicinering, sömn, rörelse/träningsmönster etc., kan accepteras att se varje land som en specifik grupp, där gruppens medelvärde representerar dess matematiska signatur oberoende av gruppens (landets) storlek. Då kan såväl medelvärden av medelvärden för blodanalysen som för korrelerande dödlighet tjäna som jämförande funktion. Om man delar upp tabellen i två delar efter länder med lägsta och högsts medelvärdet, i detta fall de tio med högsta värdet mot de tio med lägsta, ser man den klara tendensen. Ett enkelt sätt att få ett mått på lämpliga nivåer av D3-vitamintillskott att rekommendera.

 

ALLVARLIG KRITIK MOT FOLKHÄLSO-"MYNDIGHETEN"

De är svårt att förstå varför svensk skolmedicin med socialstyrelsen i täten inte inser att den rad studier som  utförts, såväl före Covid-19 pandemin som under den, pekar på betydligt högre nivåer D3-vitamintillskott till att säkra immunförsvarets behov av D-vitamin, än tillämpat regelverk stipulerar. Om man anser kalcifieringsrisken vara påtaglig redan vid blodnivåer  på 125 nmol/L (motvarande det barnet i livmodern kräver), borde man påpeka den enkla lösningen för det dilemmat genom tillskott av K2-vitamin - när hörde vi någon av sjukvården representanter nämna ett ord om det (Tegnell)??? Han håller fortfarande fast vid handtvätt och två meters avstån mellan människor som bästa råd till att minska smittspridning - en rekommendation som utan ändringar sannolikt kommer att fortsätta under resten av pandemin.

I en rad observationsstudier har tydligt visats att såväl andelen smittade av Covid-19 som dödligheten med stor sannolikhet kan anses relaterad till D-vitaminet. Vissa studier, när data kalibrerats efter åldersprofil etc. i studiegruppen, talar för betydligt större risk att avlida vid lågt D-vitaminnivå (storleksordningen tio gånger) vid de nivåer som skolmedicinen rekommenderar jämfört med högre nivå.

Eftersom Folkhälsan med Tegnell som medicinsk representant borde vara medveten om förhållsandena där D-vitaminet (och C-vitaminet) har stor betydelse för immunförsvarets funktion, är anmärkningsvärt att man aldrig får höra rekommendationer om enkel rådgivning  till landets äldreboenden om behovet av kosttillskott i form av D3-vitamin i ordentliga mängder 2000 - 5000 IE dagligen. Alla borde vara medvetna om de generella bristerna på i varje fall D-vitamin som våra innesittande äldre uppvisar.

Alla data som strömmat in, sedan Covid-19 gjorde sin entré i Sverige, visar att tusentals liv sannolikt kunde ha räddats i Sverige, om folkhälsan tidigt gått ut med uppenbart livräddande information till äldreboenden och äldre människor med eget boende.

Är det egentligen så märkligt med påståendena att massmord varit på gång i Sverige och fortfarande pågår? Vem eller vilka kan sättas ansvariga? Har du inte lyssnat av professor (geriatrik) Yngve Gustafson som sommarpratare, missa inte att göra det på:

https://sverigesradio.se/artikel/7490860

Utan tvekan en av de bästa sommarpratarna i år, som klartgör hur vi under viruspandemin misshandlat våra äldre och låtit dem dö, i praktiken utan adekvat, livräddande behandling. Flertalet till att avsluta livet enbart med palliativ vård. 

Det oerhörda ligger i att en svensk rakryggad professor i sina internationella kontakter skall behöva utfrågas om hur illa svensk sjukvård behandlar sina gamla. 

Link to comment
Share on other sites

Ur Vårdfokus:

"Bland dem som dött med bekräftad covid-19 utanför sjukhusen i Östergötland hade en majoritet bakomliggande sjukdomar, hög ålder, betydande skörhet och sedan tidigare en kort förväntad överlevnad. Det framgår av en ny granskning.""

"Bland de 122 avlidna som ingår i rapporten hade 111 omfattande samsjuklighet och 11 hade måttlig samsjuklighet. Hälften var 88 år eller äldre. Covid-19 bedömdes vara den direkta dödsorsaken i 15 procent av dödsfallen, en bidragande dödsorsak i 70 procent av fallen och hos 15 procent av de avlidna bedömdes orsaken vara andra sjukdomar, i de flesta fall hjärtsjukdom.

– I några fall kan covid-19-diagnosen ha bidragit till att dödsfallet skedde tidigare än det annars skulle ha gjort. Granskningen visar att väldigt många av dem som avlidit med covid-19 utanför sjukhus hade förväntad kort överlevnad."

 

Ur Dagens Arena, debattinlägg från en chef på äldreboende som ger perspektiv på det som skett: De verkliga orsakerna till att corona kom in i äldrevården

"Vi inom äldreomsorgen betraktar avundsjukt sjukhusens personal som fått så mycket beröm och uppskattning av allmänheten. Annat är det för oss på äldreboenden. Vi blir inte peppade, inga luncher och presenter levereras till oss. Istället anklagas vi för att ha tagit in smittan på boendena, att erbjuda för dåliga arbetsvillkor, inte följa riktlinjer. Personalen är för outbildad och talar för dålig svenska, cheferna är för snåla. Vi beskrivs som ett misslyckande. Människor förfasar sig över dödstalen."

"Det är ingen som törs säga att det inte är konstigt att äldre som bor på äldreboenden dukar under i infektioner. De är svårt sjuka redan när de flyttar in, med njur- och hjärtsvikt, cancer och demens, sviter av stroke, höftoperationer och hjärtinfarkter. Ingen säger högt att äldreboenden inte är gjorda för sjukvård, att det inte enkelt går att skapa slussar mellan rent och smutsigt, att vi inte kan skicka iväg tvätten eller få maten färdiglevererad. Ingen säger att hålla nio dementa på sitt rum är som att hålla nio kattungar som öppnat ögonen och lärt sig gå kvar i en korg. "

"Sveriges äldreboenden har stått solidariska med sjukvården, vi har vårdat våra gamla på plats så att sjukhussängarna skulle räcka till för de svårast sjuka och vi fick länge avstå från skyddsmaterial så att sjukhuspersonalen kunde arbeta skyddat. Vi har utövat avancerad sjukvård i hemmiljö med en minimal hälsosjukvårdsorganisation."

"Särskilda boenden idag är inte byggda för att klara smittspridning eller andra hälso- och sjukvårdsinsatser. Det är svårt att desinfektera ett rum bland spetsdukar, porslinsfiguriner och äkta mattor på golven. "

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

44 minuter sedan, Tureborgaren sade:

...en majoritet bakomliggande sjukdomar, hög ålder, betydande skörhet och sedan tidigare en kort förväntad överlevnad. Det framgår av en ny granskning.

Granskningen visar att väldigt många av dem som avlidit med covid-19 utanför sjukhus hade förväntad kort överlevnad.

De fakta som relateras har varit kända i decennier. Vad gäller Covid-19 är det ytterst få som dör av själva viruset. Det är kroppen själv som efter någon vecka, genom nedsatt immunförsvar (lågt intag av C- och D-vitamin resp. zink), stormar på utan gräns - inte bara mot viruset utan också mot kroppens celler. Visst kan sjukvården uttrycka saken som att de avlidna ändå skulle ha avlidit relativt snart - även utan Covid-19 - men med vilken rätt kan man resonera så? Ser man på antalet smittade som dör, är det självklart att andelen äldre människor, sköra bl.a. genom övermedicinering, är stor.

ScreenHunter_2047 Apr. 09 02.47.jpg

Som professor Yngve Gustafson i egenskap av sommarpratare:

https://sverigesradio.se/artikel/7490860

påpekade, är det en skam för äldrevården att vi låtit våra äldre dö, utan adekvat, livräddande behandling. Sådan har ersatts med palliativ vård med vilken den smittade får avsluta sitt liv.

Det verkligt skrämmande är att folkhälsomyndighetens representanter är förbjudna att yttra sig om enkla metoder som genom kosttillskott skulle innebära att smittan inte blir dödlig. Det innebär sannolikt att tusentals människor tvingats dö i onödan.

 • Like 3
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

59 minuter sedan, Nils Engström sade:

 Visst kan sjukvården uttrycka saken som att de avlidna ändå skulle ha avlidit relativt snart - även utan Covid-19 - men med vilken rätt kan man resonera så?

Det verkligt skrämmande är att folkhälsomyndighetens representanter är förbjudna att yttra sig om enkla metoder som genom kosttillskott skulle innebära att smittan inte blir dödlig. Det innebär sannolikt att tusentals människor tvingats dö i onödan.

I den östgötska studien var hälften av de som dog 88 år eller äldre, en bra bit över svensk medellivslängd: som för män i Sverige är drygt 81 år, för kvinnor närmare 85 år.

 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

On 2020-08-16 at 13:21, Tureborgaren sade:

I den östgötska studien var hälften av de som dog 88 år eller äldre, en bra bit över svensk medellivslängd: som för män i Sverige är drygt 81 år, för kvinnor närmare 85 år.

Frågan är fortfarande, hur stor andel av dödsfallen som direkt kan kopplas till åldern  eller till de biverkningar som deras läkemedel ger. I USA anses alltmer att en av de absolut främsta orsakerna till förtida död ligger på överförskrivning av läkemedel.

Vad gäller statistiskt förväntad  medellivslängd finns en del på den sida som drar ned förväntad medellivslängd:

 • alkohol
 • rökning
 • narkotika
 • felaktig föda
 • sömn
 • träning
 • land/kultur
 • gener
 • hudfärg
 • uppfostran
 • oturlig sjukdom
 • klimat
 • olyckor
 • olyckligt äktenskap
 • nedbrytande sociala miljöer
 • ekonomisk situation
 • arbetslöshet
 • övermedicinering
 • ...

För 107-åringen har tydligen flertalet punkter ovan utfallit positivt.

Eftersom  jag råkar befinna mig i årsgruppen nära 90 gäller det att bocka av.  För övrigt det alla bör göra i god tid!  attachment.php?id=1203  Inte så sent som jag!

P.S.

I övrigt ser jag de flesta sjukdoms/dödsfall, oavsett ålder, bero på näringsbrist. Lyssnar man på Yngve Gustafson (professor i geriatrik) betonar han att de äldre på vårdhemmen just är undernärda. Naturligtvis innebär detta nu i Covid-19-tider generell brist på C- och D-vitamin, zink etc. - viktiga för immunförsvaret och förmågan att motstå virusinfektioner. Dessutom är inre inflammatoriska tillstånd vanligt förekommande hos äldre - tacka för att folk dör i förtid.

En enkel förklaring till att > 80 % av veganerna, i varje fall i USA, helt avbryter vegankosten någon gång i livet, kan vara att de märker av bristerna som veganfödan medför. Veganer brukar ju mer än andra vara väl insatta i innehållet av olika födoämnen i kosten. Kanske har de också märkt att de, mer än andra, regelbundet måste besöka hälsokostaffären - vissa tillskott brukar dessutom betecknas vara absolut tvingande för veganens överlevnad som:

 • Vitamin B12.
 • Vitamin D tillsammans med kalcium, i varje fall kalcium
 • Omega-3
 • Järn
 • Zink.

Veganen, drivs ju av den närmast religiösa föreställningen att beroendet av djur till att slaktas till människoföda är etiskt felaktig. Med tiden som vegan bör dock tydligt framstå vilken kostform som ligger närmast den för människan naturliga, som historiskt rådde under större delen av människans existens - hundratusentals år som jägare, jämfört med några hundra år med en teknik som möjliggjort veganlivet.
 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Saker på gång: se:

http://peoplescourt.org/

About The Situation
- Mikael Nordfors

(bl.a. framför han följande)

The Covid 19 situation has shown very clearly that here is a small group of influential businessmen and world leaders manipulating the world in a totalitarian direction, suppressing free speech, manipulating media, science and political decisions with the help of Covid 19.

They are using Covid 19 as a tool to achieve other means. It can be clearly demonstrated by how they have been trying to suppress all possible proven treatments that do not align with the interests of the medical-industrial-complex, like Hydroxychloroquin, Zink, Vitamin C, Vitamin D, Artemesia Annua etc.

They have even sponsored fake studies in the Lancet and New England Journal of Medicine and have been giving toxic dosis of hydroxychlroquine in order to prove that it is as dangerous as they have falsely stated in media, contrary to 70 years of experience treating millions of people without major issues.

They simply don’t want a solution to the problem. That would spoil their criminal agenda.

My country, Sweden did not lock down as much as in the UK. When the death numbers did not get high enough, they started killing our elderly people with breathing problems with Morphine and Midazolam instead of giving them oxygen.

The CDC of the USA and Anthony Fauci also sponsored gain of function research on Corona Viruses which was moved to Wuhan in China when it was disallowed in the US because of protests from researchers.

P.S.

Lyssna av denna som ligger i linje med Nordfors! Lika skrämmande!

Visst kan det vara svårt för den enskilde som saknar djupgående info att veta var sanningen ligger! Hur man skiljer vilda spekulationer och kanske till synes sansade åsikter från verkligheten. För flertalet av oss gäller därför att själva tänka till. Om vi väljer att ta del av åsikter från  personer som länge visat sig på ett logiskt, intelligent sätt beskriva ett visst händelseförlopp, får man inte stanna där, inte okritiskt utgå från att den t.ex. synpatiske uppgiftsförmedlaren måste ha rätt. För bedömningen om påståendena har faktabakgrund eller främst representerar ett tyckande måste man gräva själv. Det kan man bl.a. göra genom att lyssna av ett antal personer med liknande syn på ett skeende. Lars Bern, Rober F Kennedy, Mikael Norfors  är några.

Det många av oss kunnat konstatera är att i Sverige, PK-samhället inte tolererar annat än ja-sägare. När någon avviker från gängse synsätt är det ofta fråga om pensionerade människor eller dissidenter som fått beteckningen av andra skäl. För yrkesaktiva som talar ut, med risken att i förtid klassas som dissidenter, finns naturligtvis vissa skäl att öka hjälteglorian med viss risk för övervärdering. För egen del, ser jag dock generellt dissidentbeteckningen som positiv och sannolikheten större för faktabaserade utsagor från en dissident är från jasägande PK-människor.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Läkemedelsjättarnas makt
Några få gigantiska företag dominerar den globala marknaden för läkemedel. Med sina patent och sin monopolställning kan de ofta ensidigt sätta världspriserna för både vanliga och ovanliga mediciner. Nya, banbrytande behandlingar kan kosta hundratusentals kronor eller mer. Nu pågår kapplöpningen mot en riktig guldgruva för läkemedelsföretagen - behandling av patienter som drabbats av coronaviruset.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

27 minuter sedan, Sniffe sade:

Med sina patent och sin monopolställning kan de ofta ensidigt sätta världspriserna för både vanliga och ovanliga mediciner.

Intresset för annat än mediciner för medicinaren och företagen är därför tabubelagda områden. Läkarna fungerar inte bara som reklampelare  för dyra läkemedel, de är t.o.m. förbjudna att yttra sig positivt för de mest naturliga substanser som C- och D-vitamniner etc.. Billiga substanser som är növändiga för människan till att kunna upprätthålla livet.

Företagen har övergått till att representera sorgliga exempel på cynism, när de och läkarna stillatigande kan se på när människor dör, om de saknar en del naturliga substanser medan de kan bli allvarligt sjuka av dyra mediciner. De senare exempel på fenomenet i USA att en av de vanligaste orsakerna till förtida död just kommit att bli mediciner.

 • Like 1
 • Thanks 1
 • Sad 1
Link to comment
Share on other sites

DEN BÄSTA ÖPPNA, ORÄDDA SAMMANFATTNINGEN FRÅN MEDICINARSIDAN SOM NÅGONSIN FÖRMEDLATS TILL EN REGERING (SKETT I BELGIEN)

Rubriken är sannolikt även historiskt giltig. Runt Covid-19 hade vi gärna sett något liknande ske i Sverige - tyvärr en omöjligt tanke, då skolmedicinen här tillsammans med ett totalt spärrat informationsflöde från läkare och massmedia hindrar öppen debatt. All öppen debatt och korrekt förmedling av fakta, vid sidan av Internet, har i Sverige skett via alternativmedia. Som vanligt är det Lars Bern, som med en översättning från den belgiska texten, än en gång sätter sökarljuset på viktiga problem i samhället.

https://anthropocene.live/2020/09/22/brev-fran-400-lakare/

MÅSTE LÄSAS AV ALLA! Läs och njut av en fantastisk uppvisning från 1400 ur Belgiens sjukvårdspersonal, varav 400 läkare. Kanske finns det ett hopp om framtida öppenhet i viktiga samhällsfrågor (inte bara medicinska) i Europa. I varje fall har belgarna med explosiv kraft visat vägen! 

 • Like 3
 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

Frår gårdagens VK.

Umeåprofessorn Anders Blomberg med forskarkollegor har kunnat bekräfta att patienter som dött av svår andningssvikt till följd av covid-19 haft lungorna fyllda med "sockermolekylen" hyaluronan. Det öppnar för möjliga behandlingsalternativ.

Det började med en hypotes.

– När coronapandemin ökade i omfattning kom allt mer data från patienter som dött till följd av covid-19. Obduktion visade bland annat en klar gelé i lungorna, men man visste inte vad den bestod av. Vår hypotes var att den utgjordes av hyaluronan, en sorts lång sockermolekyl, berättar Anders Blomberg, professor och överläkare i lungmedicin vid Norrlands universitetssjukhus.

Hyaluronan, som bildas när druvsocker -glukos - bryts ned i kroppen, har en enorm förmåga att binda vatten: Ett gram kan binda upp till en liter. Det kan i sin tur leda till att vätska samlas i vävnader, det vill säga ödem.

Hypotesen kom ursprungligen från forskarna Claude Laurent och Anna Margareta Engström Laurent, emeriti professorer vid Umeå universitet. De kontaktade Anders Blomberg och tillsammans med andra forskare sökte de och fick forskningspengar till studien från Hjärt-Lungfonden.

– Svårigheten var att hitta patienter som obducerats sedan de dött som en följd av viruset. Jag ringde runt till flera patologer, men de förklarade att man inte obducerade patienter med covid-19, eftersom det bedömdes olämpligt ur smittskyddssynpunkt.

Genombrottet kom sedan Anders Blomberg kontaktat sin kollega Mats G Karlsson i Örebro.

– Han hittade tre fall med patienter som dött av andningssvikt som en följd av covid-19. Vi kunde visa att de alla tre hade hyaluronan i lungorna.

De nya forskningsrönen är nu på väg att publiceras i en internationell vetenskaplig tidskrift.

Anders Blomberg betonar att även om de hittade hyaluronan i samtliga tre fall, behöver det inte betyda att hyaluronan alltid har stor betydelse vid infektion med coronaviruset.

– Varför, hur och vad som triggar igång bildningen av hyaluronan vid covid-19, vet vi ännu inte.

Sannolikt är det som händer när viruset infekterar lungorna att den kraftiga inflammationen leder till att systemet löper amok, det blir en så kallad ”inflammatorisk storm”.

– Sannolikt finns det dock flera mekanismer som leder till allvarlig sjukdom vid covid, och hyaluronanansamling i lungorna vid allvarlig andningssvikt är en av dem.

Ett nästa steg blir att i samarbete med virusforskare vid Umeå universitet undersöka vad som händer med hyaluronan när man infekterar celler från luftvägsslemhinnan med coronavirus i laboratoriet.

Det positiva med upptäckten av hyaluronan i lungorna vid svår covid-19-infektion är att det öppnar för fortsatta studier av möjliga behandlingsmetoder. Anders Blomberg berättar att det finns ett par behandlingsprinciper som kan testas. Det finns bland annat enzym som bryter ned hyaluronan. Dessutom kan kortison ha en positiv effekt genom att generellt dämpa inflammationen.

Annons
 

Hyaluronan finns naturligt i kroppen. Det är en bindvävssubstans som fungerar som ett stödjemedel mellan celler i kroppen, för att ge exempelvis huden fasthet och styrka. Hyaluronan används därför också i en del skönhetsprodukter.

 
 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Den som inte sett denna video, bör se den. Den ger en väsentlig bakgrund till de hypoteser som florerar runt uppkomsten av Covid-19 viruset, genom en mycket kompetent och initierad person med laboratorieransvar. 

För egen del särskilt intressant då jag för många år sedan i detalj hade anledning att från vetenskaplig synpunkt följa Robert Gallos forskning runt HIV. Gallo ingår som en av huvudpersonerna i videon.  Detaljerna som framgår i videon ser jag ingen anledning att ifrågasätta, eftersom viktiga kända stödpunkter finns som gör beskrivet förlopp trovärdigt. 

https://newyorkcityguns.com/watch-the-banned-video-plandemic/

Alltmer har detaljer tillkommit som visar att ekonomiska intressen kan knytas till Covid-19-utbrottet och vad som senare uppdagats.

I samband med videon sammanfattas i text:

The window of opportunity is open like never before. For the first time in human history, we have the world’s attention. Plandemic will expose the scientific and political elite who run the scam that is our global health system, while laying out a new plan; a plan that allows all of humanity to reconnect with healing forces of nature. 2020 is the code for perfect vision. It is also the year that will go down in history as the moment we finally opened our eyes.

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

On 2020-09-24 at 15:23, Cederulla sade:

Svårigheten var att hitta patienter som obducerats sedan de dött som en följd av viruset... flera patologer...förklarade att man inte obducerade patienter med covid-19, eftersom det bedömdes olämpligt ur smittskyddssynpunkt.

Ett "underbart" exempel på avancerat, medicinskt tänkande - underförstått "inte bryr vi oss om varför folk dör - det finns andra som kollar det"! 

Nog har många av oss misstänkt att inga viktiga analyser skulle komma att utföras på blod från avlidna eller patienter i Sverige, som överlevt Covid-19, till att visa t.ex. halten S-25-OH, C-vitamin, zink etc.. Varför skall länder som Spanien och andra fattiga länder komma med de viktiga beläggen för åtgärder, som syfter till att minska risken för dödsfall genom pandemin?

Nu är klarlagt genom studier utanför Sverige att höga andelar av C- och D-vitamin resp. LDL- och HDL-kolesterol i blodet,  har avgörande betydelse för att kunna hålla immunförsvaret på topp. Detta som förebyggande behandling inför eventuellt virusangrepp. Vad gäller növändigt höga nivåer i blodet av dessa komponenter, har skolmedicinen sannolikt länge känt till förhållandena men lika länge förnekat fakta. Inte bara det, dessutom på olika sätt betonat det olagliga i att nämna vilken betydelse dessa naturprodukter har för minskning av smittorisk, svårt insjuknande eller dödsfall. 

I det fall någon blivit smittad, har skolmedicinens förnekelse av vissa läkemedels effekt, främst via hydroxiklorokin (ett lågkostnads malariamedel) och zink, nyligen motbevisats via klinisk studie. Denna behandling visar sig vara synnerligen effektiv. Så effektiv att 400 läkare och ytterligare 1000 sjukvårdsanställda i en skrivelse till den belgiska regeringen, otvetydigt påpekar:

"Snabbt tillämpad leder denna terapi till återhämtning och förhindrar ofta sjukhusvård. Knappast någon behöver dö nu."

Har någon av er på forumet under senare tid hört någon av de högre medicinskt ansvariga i Sverige, annat än att räkna in de avlidna, överhuvudtaget kommentera eller yttra sig i rekommenderande ordalag om något av ovanstående  (bevisen för metoder till att rädda livet på dem som smittats)?

Vad som svensk skolmedicin omedelbart måste utfärda är naturligtvis ett nytt regelverk:

 • för rådgivning om förberedande åtgärder för patienter på äldreboenden och i hemmen till att stärka immunförsvaret
 • som tillvaratar de "nya" metoder som visat sig minska risken för allvarlig smitta eller verkan av den alternativt att avlida.

Tror någon av er att medicinskt ansvariga i Sverige inom överskådlig tid kommer att se det meningsfulla i att minska andelen avlidna genom att uppfylla kraven ovan?

 • Like 2
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Genvariant från neandertalare medför ökad risk för svår covid-19

https://nyheter.ki.se/genvariant-fran-neandertalare-medfor-okad-risk-for-svar-covid-19

Ny forskning visar att en viss bit DNA som medför upp till tre gånger ökad risk att drabbas av allvarlig covid-19 är nedärvd från neandertalare. Studien har genomförts av forskare vid Karolinska Institutet och Max Planck Institutet för Evolutionär Antropologi.

Den är särskilt vanlig hos personer i södra Asien, där halva befolkningen bär på riskvarianten från neandertalarna. I Europa bär en av sex personer på riskvarianten, medan den i stort sett saknas i Afrika och i östra Asien.

Studien säger ingenting om varför denna genvariant medför ökad risk.

 

The major genetic risk factor for severe COVID-19 is inherited from Neanderthals”. Hugo Zeberg och Svante Pääbo. Nature, online 30 september 2020, doi: 10.1038/s41586-020-2818-3. https://www.nature.com/articles/s41586-020-2818-3

 • Confused 2
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...
1 minut sedan, al@j sade:

Dessvärre kommer locket att läggas på. Det är den vanliga rutinen när sanningen är obekväm.

Kanske ändå att i detta fallet, med offentlighetens ljus som bör ge bred spridning i övriga media, att en majoritet i folk och riksdag inser att massmord inte går att ursäkta. Dessutom finns 6000 familjer som förlorat sina gamla. När alla medvetandegörs på att vi Sverige hade tio gånger så många döda som i Finland. Det skulle i värsta fall kunna betyda att mer än 5000 äldre i landet dog i onödan. Ganska många familjer alltså som har anledning att fundera, när de får klar för sig på vilka premisser palliativ vård utan läkarundersökning kunde få ske!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...