Gå till innehåll

Recommended Posts

DEN BÄSTA ÖPPNA, ORÄDDA SAMMANFATTNINGEN FRÅN MEDICINARSIDAN SOM NÅGONSIN FÖRMEDLATS TILL EN REGERING (SKETT I BELGIEN)

Rubriken är sannolikt även historiskt giltig. Runt Covid-19 hade vi gärna sett något liknande ske i Sverige - tyvärr en omöjligt tanke, då skolmedicinen här tillsammans med ett totalt spärrat informationsflöde från läkare och massmedia hindrar öppen debatt. All öppen debatt och korrekt förmedling av fakta, vid sidan av Internet, har i Sverige skett via alternativmedia. Som vanligt är det Lars Bern, som med en översättning från den belgiska texten, än en gång sätter sökarljuset på viktiga problem i samhället.

https://anthropocene.live/2020/09/22/brev-fran-400-lakare/

MÅSTE LÄSAS AV ALLA! Läs och njut av en fantastisk uppvisning från 1400 ur Belgiens sjukvårdspersonal, varav 400 läkare. Kanske finns det ett hopp om framtida öppenhet i viktiga samhällsfrågor (inte bara medicinska) i Europa. I varje fall har belgarna med explosiv kraft visat vägen! 

 • Gilla 3
 • Tack! 1
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
 • Svar 361
 • Created
 • Senaste svar

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Krollilja läste jag. 🤣

Jag startade den här tråden den 12 februari. Dagen efter tjänstgjorde jag som nämndeman. men den 14e februari satte vi oss i frivillig egenkarantän.  Det är intressant att läsa inläggen vart

Ur Vårdfokus: "Bland dem som dött med bekräftad covid-19 utanför sjukhusen i Östergötland hade en majoritet bakomliggande sjukdomar, hög ålder, betydande skörhet och sedan tidigare en kort förvän

Posted Images

Frår gårdagens VK.

Umeåprofessorn Anders Blomberg med forskarkollegor har kunnat bekräfta att patienter som dött av svår andningssvikt till följd av covid-19 haft lungorna fyllda med "sockermolekylen" hyaluronan. Det öppnar för möjliga behandlingsalternativ.

Det började med en hypotes.

– När coronapandemin ökade i omfattning kom allt mer data från patienter som dött till följd av covid-19. Obduktion visade bland annat en klar gelé i lungorna, men man visste inte vad den bestod av. Vår hypotes var att den utgjordes av hyaluronan, en sorts lång sockermolekyl, berättar Anders Blomberg, professor och överläkare i lungmedicin vid Norrlands universitetssjukhus.

Hyaluronan, som bildas när druvsocker -glukos - bryts ned i kroppen, har en enorm förmåga att binda vatten: Ett gram kan binda upp till en liter. Det kan i sin tur leda till att vätska samlas i vävnader, det vill säga ödem.

Hypotesen kom ursprungligen från forskarna Claude Laurent och Anna Margareta Engström Laurent, emeriti professorer vid Umeå universitet. De kontaktade Anders Blomberg och tillsammans med andra forskare sökte de och fick forskningspengar till studien från Hjärt-Lungfonden.

– Svårigheten var att hitta patienter som obducerats sedan de dött som en följd av viruset. Jag ringde runt till flera patologer, men de förklarade att man inte obducerade patienter med covid-19, eftersom det bedömdes olämpligt ur smittskyddssynpunkt.

Genombrottet kom sedan Anders Blomberg kontaktat sin kollega Mats G Karlsson i Örebro.

– Han hittade tre fall med patienter som dött av andningssvikt som en följd av covid-19. Vi kunde visa att de alla tre hade hyaluronan i lungorna.

De nya forskningsrönen är nu på väg att publiceras i en internationell vetenskaplig tidskrift.

Anders Blomberg betonar att även om de hittade hyaluronan i samtliga tre fall, behöver det inte betyda att hyaluronan alltid har stor betydelse vid infektion med coronaviruset.

– Varför, hur och vad som triggar igång bildningen av hyaluronan vid covid-19, vet vi ännu inte.

Sannolikt är det som händer när viruset infekterar lungorna att den kraftiga inflammationen leder till att systemet löper amok, det blir en så kallad ”inflammatorisk storm”.

– Sannolikt finns det dock flera mekanismer som leder till allvarlig sjukdom vid covid, och hyaluronanansamling i lungorna vid allvarlig andningssvikt är en av dem.

Ett nästa steg blir att i samarbete med virusforskare vid Umeå universitet undersöka vad som händer med hyaluronan när man infekterar celler från luftvägsslemhinnan med coronavirus i laboratoriet.

Det positiva med upptäckten av hyaluronan i lungorna vid svår covid-19-infektion är att det öppnar för fortsatta studier av möjliga behandlingsmetoder. Anders Blomberg berättar att det finns ett par behandlingsprinciper som kan testas. Det finns bland annat enzym som bryter ned hyaluronan. Dessutom kan kortison ha en positiv effekt genom att generellt dämpa inflammationen.

Annons
 

Hyaluronan finns naturligt i kroppen. Det är en bindvävssubstans som fungerar som ett stödjemedel mellan celler i kroppen, för att ge exempelvis huden fasthet och styrka. Hyaluronan används därför också i en del skönhetsprodukter.

 
 • Gilla 4
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Den som inte sett denna video, bör se den. Den ger en väsentlig bakgrund till de hypoteser som florerar runt uppkomsten av Covid-19 viruset, genom en mycket kompetent och initierad person med laboratorieransvar. 

För egen del särskilt intressant då jag för många år sedan i detalj hade anledning att från vetenskaplig synpunkt följa Robert Gallos forskning runt HIV. Gallo ingår som en av huvudpersonerna i videon.  Detaljerna som framgår i videon ser jag ingen anledning att ifrågasätta, eftersom viktiga kända stödpunkter finns som gör beskrivet förlopp trovärdigt. 

https://newyorkcityguns.com/watch-the-banned-video-plandemic/

Alltmer har detaljer tillkommit som visar att ekonomiska intressen kan knytas till Covid-19-utbrottet och vad som senare uppdagats.

I samband med videon sammanfattas i text:

The window of opportunity is open like never before. For the first time in human history, we have the world’s attention. Plandemic will expose the scientific and political elite who run the scam that is our global health system, while laying out a new plan; a plan that allows all of humanity to reconnect with healing forces of nature. 2020 is the code for perfect vision. It is also the year that will go down in history as the moment we finally opened our eyes.

 • Gilla 1
 • Tack! 1
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
On 2020-09-24 at 15:23, Cederulla sade:

Svårigheten var att hitta patienter som obducerats sedan de dött som en följd av viruset... flera patologer...förklarade att man inte obducerade patienter med covid-19, eftersom det bedömdes olämpligt ur smittskyddssynpunkt.

Ett "underbart" exempel på avancerat, medicinskt tänkande - underförstått "inte bryr vi oss om varför folk dör - det finns andra som kollar det"! 

Nog har många av oss misstänkt att inga viktiga analyser skulle komma att utföras på blod från avlidna eller patienter i Sverige, som överlevt Covid-19, till att visa t.ex. halten S-25-OH, C-vitamin, zink etc.. Varför skall länder som Spanien och andra fattiga länder komma med de viktiga beläggen för åtgärder, som syfter till att minska risken för dödsfall genom pandemin?

Nu är klarlagt genom studier utanför Sverige att höga andelar av C- och D-vitamin resp. LDL- och HDL-kolesterol i blodet,  har avgörande betydelse för att kunna hålla immunförsvaret på topp. Detta som förebyggande behandling inför eventuellt virusangrepp. Vad gäller növändigt höga nivåer i blodet av dessa komponenter, har skolmedicinen sannolikt länge känt till förhållandena men lika länge förnekat fakta. Inte bara det, dessutom på olika sätt betonat det olagliga i att nämna vilken betydelse dessa naturprodukter har för minskning av smittorisk, svårt insjuknande eller dödsfall. 

I det fall någon blivit smittad, har skolmedicinens förnekelse av vissa läkemedels effekt, främst via hydroxiklorokin (ett lågkostnads malariamedel) och zink, nyligen motbevisats via klinisk studie. Denna behandling visar sig vara synnerligen effektiv. Så effektiv att 400 läkare och ytterligare 1000 sjukvårdsanställda i en skrivelse till den belgiska regeringen, otvetydigt påpekar:

"Snabbt tillämpad leder denna terapi till återhämtning och förhindrar ofta sjukhusvård. Knappast någon behöver dö nu."

Har någon av er på forumet under senare tid hört någon av de högre medicinskt ansvariga i Sverige, annat än att räkna in de avlidna, överhuvudtaget kommentera eller yttra sig i rekommenderande ordalag om något av ovanstående  (bevisen för metoder till att rädda livet på dem som smittats)?

Vad som svensk skolmedicin omedelbart måste utfärda är naturligtvis ett nytt regelverk:

 • för rådgivning om förberedande åtgärder för patienter på äldreboenden och i hemmen till att stärka immunförsvaret
 • som tillvaratar de "nya" metoder som visat sig minska risken för allvarlig smitta eller verkan av den alternativt att avlida.

Tror någon av er att medicinskt ansvariga i Sverige inom överskådlig tid kommer att se det meningsfulla i att minska andelen avlidna genom att uppfylla kraven ovan?

 • Gilla 2
 • Tack! 1
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Genvariant från neandertalare medför ökad risk för svår covid-19

https://nyheter.ki.se/genvariant-fran-neandertalare-medfor-okad-risk-for-svar-covid-19

Ny forskning visar att en viss bit DNA som medför upp till tre gånger ökad risk att drabbas av allvarlig covid-19 är nedärvd från neandertalare. Studien har genomförts av forskare vid Karolinska Institutet och Max Planck Institutet för Evolutionär Antropologi.

Den är särskilt vanlig hos personer i södra Asien, där halva befolkningen bär på riskvarianten från neandertalarna. I Europa bär en av sex personer på riskvarianten, medan den i stort sett saknas i Afrika och i östra Asien.

Studien säger ingenting om varför denna genvariant medför ökad risk.

 

The major genetic risk factor for severe COVID-19 is inherited from Neanderthals”. Hugo Zeberg och Svante Pääbo. Nature, online 30 september 2020, doi: 10.1038/s41586-020-2818-3. https://www.nature.com/articles/s41586-020-2818-3

 • Förvirrad 2
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
 • 3 weeks later...

Gamla stockholmare tilläts dö i Covid-19 utan vård?

https://anthropocene.live/2020/10/14/den-politiska-adelns-folkmord-pa-vara-skoraste-aldsta/

Många av oss har undrat om det skedde massmord på äldreboendena. Nu har vi svaret! Detta måste läsas. Kommer huvuden att rulla eller läggs locket på????

 • Tack! 1
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
37 minuter sedan, Nils Engström sade:

Kommer huvuden att rulla eller läggs locket på????

Dessvärre kommer locket att läggas på. Det är den vanliga rutinen när sanningen är obekväm.

 • Gilla 1
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
1 minut sedan, al@j sade:

Dessvärre kommer locket att läggas på. Det är den vanliga rutinen när sanningen är obekväm.

Kanske ändå att i detta fallet, med offentlighetens ljus som bör ge bred spridning i övriga media, att en majoritet i folk och riksdag inser att massmord inte går att ursäkta. Dessutom finns 6000 familjer som förlorat sina gamla. När alla medvetandegörs på att vi Sverige hade tio gånger så många döda som i Finland. Det skulle i värsta fall kunna betyda att mer än 5000 äldre i landet dog i onödan. Ganska många familjer alltså som har anledning att fundera, när de får klar för sig på vilka premisser palliativ vård utan läkarundersökning kunde få ske!

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
8 timmar sedan, Nils Engström sade:

Kanske ändå att i detta fallet, med offentlighetens ljus som bör ge bred spridning i övriga media, att en majoritet i folk och riksdag inser att massmord inte går att ursäkta. Dessutom finns 6000 familjer som förlorat sina gamla. När alla medvetandegörs på att vi Sverige hade tio gånger så många döda som i Finland. Det skulle i värsta fall kunna betyda att mer än 5000 äldre i landet dog i onödan. Ganska många familjer alltså som har anledning att fundera, när de får klar för sig på vilka premisser palliativ vård utan läkarundersökning kunde få ske!

Jag tror  inte det kommer ut i offentlighetens ljus av samma anledning som jag skrev tidigare. Människor som har blivit av med sina nära och kära får förklaringar som de i sorgens ögonblick accepterar och har inte kraft att forska efter sanningen. Jag har sett allt för ofta. Hur viktig maten är för hälsan är ett område där man litar på dietisters kunskap och det är inte lönt att du säger något annat. De är ju utbildade och det är ju inte du blir svaret du får. Det hjälper föga att man är gammal och inte äter någon medicin, man har bara haft tur.

 • Gilla 2
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Det är givetvis inga 5000 som dött i onödan ... ingen kan veta säkert men det kan säkert röra sig om hundratals personer...vilket är illa nog!

Artikeln är ju inte skriven av Lars Bern utan är en inkopierad insändare från DN i Anthropocene. Maciej som skrivit insändaren har ju varit i debatt angående detta med Stockholms "chefsläkare" på TV....så ute i "offentligheten" är det redan!

Men att någon kommer bli "fälld" för detta ...det tvivlar jag också på.

 • Gilla 3
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
On 2020-10-18 at 10:13, Peter B sade:

1. Det är givetvis inga 5000 som dött i onödan ...

2. Men att någon kommer bli "fälld" för detta ...det tvivlar jag också på.

1. Sannolikt inte - men mycket sannolikt betydligt fler än i hundratal. Nu ser vi varför dödstalet i Sverige låg tio gånger finnarnas, fem gånger norrmännens och i riktning hundra gånger motsvarande tal i Japan och Kina.

2. Tyvärr delar många av oss din syn på saken - en tragisk situation för PK-Sverige.

 • Gilla 2
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Gäst
Svara i detta ämne...

×   Du har klistrat in innehåll med formatering.   Ta bort formatering

  Only 75 emoji are allowed.

×   Din länk har automatiskt bäddats in.   Visa som länk istället

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Skapa nytt...