Gå till innehåll

Recommended Posts

DEN BÄSTA ÖPPNA, ORÄDDA SAMMANFATTNINGEN FRÅN MEDICINARSIDAN SOM NÅGONSIN FÖRMEDLATS TILL EN REGERING (SKETT I BELGIEN)

Rubriken är sannolikt även historiskt giltig. Runt Covid-19 hade vi gärna sett något liknande ske i Sverige - tyvärr en omöjligt tanke, då skolmedicinen här tillsammans med ett totalt spärrat informationsflöde från läkare och massmedia hindrar öppen debatt. All öppen debatt och korrekt förmedling av fakta, vid sidan av Internet, har i Sverige skett via alternativmedia. Som vanligt är det Lars Bern, som med en översättning från den belgiska texten, än en gång sätter sökarljuset på viktiga problem i samhället.

https://anthropocene.live/2020/09/22/brev-fran-400-lakare/

MÅSTE LÄSAS AV ALLA! Läs och njut av en fantastisk uppvisning från 1400 ur Belgiens sjukvårdspersonal, varav 400 läkare. Kanske finns det ett hopp om framtida öppenhet i viktiga samhällsfrågor (inte bara medicinska) i Europa. I varje fall har belgarna med explosiv kraft visat vägen! 

 • Gilla 3
 • Tack! 1
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
 • Svar 374
 • Created
 • Senaste svar

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Krollilja läste jag. 🤣

Ur Vårdfokus: "Bland dem som dött med bekräftad covid-19 utanför sjukhusen i Östergötland hade en majoritet bakomliggande sjukdomar, hög ålder, betydande skörhet och sedan tidigare en kort förvän

På Kings Collage i London har man utarbetat ett utmärkt system, som på ett sofistikerat sätt delar upp Covid-19-virusets olika symtom i sex olika grupper (tre milda, tre allvarliga). Som jag ser det k

Posted Images

Frår gårdagens VK.

Umeåprofessorn Anders Blomberg med forskarkollegor har kunnat bekräfta att patienter som dött av svår andningssvikt till följd av covid-19 haft lungorna fyllda med "sockermolekylen" hyaluronan. Det öppnar för möjliga behandlingsalternativ.

Det började med en hypotes.

– När coronapandemin ökade i omfattning kom allt mer data från patienter som dött till följd av covid-19. Obduktion visade bland annat en klar gelé i lungorna, men man visste inte vad den bestod av. Vår hypotes var att den utgjordes av hyaluronan, en sorts lång sockermolekyl, berättar Anders Blomberg, professor och överläkare i lungmedicin vid Norrlands universitetssjukhus.

Hyaluronan, som bildas när druvsocker -glukos - bryts ned i kroppen, har en enorm förmåga att binda vatten: Ett gram kan binda upp till en liter. Det kan i sin tur leda till att vätska samlas i vävnader, det vill säga ödem.

Hypotesen kom ursprungligen från forskarna Claude Laurent och Anna Margareta Engström Laurent, emeriti professorer vid Umeå universitet. De kontaktade Anders Blomberg och tillsammans med andra forskare sökte de och fick forskningspengar till studien från Hjärt-Lungfonden.

– Svårigheten var att hitta patienter som obducerats sedan de dött som en följd av viruset. Jag ringde runt till flera patologer, men de förklarade att man inte obducerade patienter med covid-19, eftersom det bedömdes olämpligt ur smittskyddssynpunkt.

Genombrottet kom sedan Anders Blomberg kontaktat sin kollega Mats G Karlsson i Örebro.

– Han hittade tre fall med patienter som dött av andningssvikt som en följd av covid-19. Vi kunde visa att de alla tre hade hyaluronan i lungorna.

De nya forskningsrönen är nu på väg att publiceras i en internationell vetenskaplig tidskrift.

Anders Blomberg betonar att även om de hittade hyaluronan i samtliga tre fall, behöver det inte betyda att hyaluronan alltid har stor betydelse vid infektion med coronaviruset.

– Varför, hur och vad som triggar igång bildningen av hyaluronan vid covid-19, vet vi ännu inte.

Sannolikt är det som händer när viruset infekterar lungorna att den kraftiga inflammationen leder till att systemet löper amok, det blir en så kallad ”inflammatorisk storm”.

– Sannolikt finns det dock flera mekanismer som leder till allvarlig sjukdom vid covid, och hyaluronanansamling i lungorna vid allvarlig andningssvikt är en av dem.

Ett nästa steg blir att i samarbete med virusforskare vid Umeå universitet undersöka vad som händer med hyaluronan när man infekterar celler från luftvägsslemhinnan med coronavirus i laboratoriet.

Det positiva med upptäckten av hyaluronan i lungorna vid svår covid-19-infektion är att det öppnar för fortsatta studier av möjliga behandlingsmetoder. Anders Blomberg berättar att det finns ett par behandlingsprinciper som kan testas. Det finns bland annat enzym som bryter ned hyaluronan. Dessutom kan kortison ha en positiv effekt genom att generellt dämpa inflammationen.

Annons
 

Hyaluronan finns naturligt i kroppen. Det är en bindvävssubstans som fungerar som ett stödjemedel mellan celler i kroppen, för att ge exempelvis huden fasthet och styrka. Hyaluronan används därför också i en del skönhetsprodukter.

 
 • Gilla 4
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Den som inte sett denna video, bör se den. Den ger en väsentlig bakgrund till de hypoteser som florerar runt uppkomsten av Covid-19 viruset, genom en mycket kompetent och initierad person med laboratorieransvar. 

För egen del särskilt intressant då jag för många år sedan i detalj hade anledning att från vetenskaplig synpunkt följa Robert Gallos forskning runt HIV. Gallo ingår som en av huvudpersonerna i videon.  Detaljerna som framgår i videon ser jag ingen anledning att ifrågasätta, eftersom viktiga kända stödpunkter finns som gör beskrivet förlopp trovärdigt. 

https://newyorkcityguns.com/watch-the-banned-video-plandemic/

Alltmer har detaljer tillkommit som visar att ekonomiska intressen kan knytas till Covid-19-utbrottet och vad som senare uppdagats.

I samband med videon sammanfattas i text:

The window of opportunity is open like never before. For the first time in human history, we have the world’s attention. Plandemic will expose the scientific and political elite who run the scam that is our global health system, while laying out a new plan; a plan that allows all of humanity to reconnect with healing forces of nature. 2020 is the code for perfect vision. It is also the year that will go down in history as the moment we finally opened our eyes.

 • Gilla 1
 • Tack! 1
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
On 2020-09-24 at 15:23, Cederulla sade:

Svårigheten var att hitta patienter som obducerats sedan de dött som en följd av viruset... flera patologer...förklarade att man inte obducerade patienter med covid-19, eftersom det bedömdes olämpligt ur smittskyddssynpunkt.

Ett "underbart" exempel på avancerat, medicinskt tänkande - underförstått "inte bryr vi oss om varför folk dör - det finns andra som kollar det"! 

Nog har många av oss misstänkt att inga viktiga analyser skulle komma att utföras på blod från avlidna eller patienter i Sverige, som överlevt Covid-19, till att visa t.ex. halten S-25-OH, C-vitamin, zink etc.. Varför skall länder som Spanien och andra fattiga länder komma med de viktiga beläggen för åtgärder, som syfter till att minska risken för dödsfall genom pandemin?

Nu är klarlagt genom studier utanför Sverige att höga andelar av C- och D-vitamin resp. LDL- och HDL-kolesterol i blodet,  har avgörande betydelse för att kunna hålla immunförsvaret på topp. Detta som förebyggande behandling inför eventuellt virusangrepp. Vad gäller növändigt höga nivåer i blodet av dessa komponenter, har skolmedicinen sannolikt länge känt till förhållandena men lika länge förnekat fakta. Inte bara det, dessutom på olika sätt betonat det olagliga i att nämna vilken betydelse dessa naturprodukter har för minskning av smittorisk, svårt insjuknande eller dödsfall. 

I det fall någon blivit smittad, har skolmedicinens förnekelse av vissa läkemedels effekt, främst via hydroxiklorokin (ett lågkostnads malariamedel) och zink, nyligen motbevisats via klinisk studie. Denna behandling visar sig vara synnerligen effektiv. Så effektiv att 400 läkare och ytterligare 1000 sjukvårdsanställda i en skrivelse till den belgiska regeringen, otvetydigt påpekar:

"Snabbt tillämpad leder denna terapi till återhämtning och förhindrar ofta sjukhusvård. Knappast någon behöver dö nu."

Har någon av er på forumet under senare tid hört någon av de högre medicinskt ansvariga i Sverige, annat än att räkna in de avlidna, överhuvudtaget kommentera eller yttra sig i rekommenderande ordalag om något av ovanstående  (bevisen för metoder till att rädda livet på dem som smittats)?

Vad som svensk skolmedicin omedelbart måste utfärda är naturligtvis ett nytt regelverk:

 • för rådgivning om förberedande åtgärder för patienter på äldreboenden och i hemmen till att stärka immunförsvaret
 • som tillvaratar de "nya" metoder som visat sig minska risken för allvarlig smitta eller verkan av den alternativt att avlida.

Tror någon av er att medicinskt ansvariga i Sverige inom överskådlig tid kommer att se det meningsfulla i att minska andelen avlidna genom att uppfylla kraven ovan?

 • Gilla 2
 • Tack! 1
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Genvariant från neandertalare medför ökad risk för svår covid-19

https://nyheter.ki.se/genvariant-fran-neandertalare-medfor-okad-risk-for-svar-covid-19

Ny forskning visar att en viss bit DNA som medför upp till tre gånger ökad risk att drabbas av allvarlig covid-19 är nedärvd från neandertalare. Studien har genomförts av forskare vid Karolinska Institutet och Max Planck Institutet för Evolutionär Antropologi.

Den är särskilt vanlig hos personer i södra Asien, där halva befolkningen bär på riskvarianten från neandertalarna. I Europa bär en av sex personer på riskvarianten, medan den i stort sett saknas i Afrika och i östra Asien.

Studien säger ingenting om varför denna genvariant medför ökad risk.

 

The major genetic risk factor for severe COVID-19 is inherited from Neanderthals”. Hugo Zeberg och Svante Pääbo. Nature, online 30 september 2020, doi: 10.1038/s41586-020-2818-3. https://www.nature.com/articles/s41586-020-2818-3

 • Förvirrad 2
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
 • 3 weeks later...

Gamla stockholmare tilläts dö i Covid-19 utan vård?

https://anthropocene.live/2020/10/14/den-politiska-adelns-folkmord-pa-vara-skoraste-aldsta/

Många av oss har undrat om det skedde massmord på äldreboendena. Nu har vi svaret! Detta måste läsas. Kommer huvuden att rulla eller läggs locket på????

 • Tack! 1
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
37 minuter sedan, Nils Engström sade:

Kommer huvuden att rulla eller läggs locket på????

Dessvärre kommer locket att läggas på. Det är den vanliga rutinen när sanningen är obekväm.

 • Gilla 1
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
1 minut sedan, al@j sade:

Dessvärre kommer locket att läggas på. Det är den vanliga rutinen när sanningen är obekväm.

Kanske ändå att i detta fallet, med offentlighetens ljus som bör ge bred spridning i övriga media, att en majoritet i folk och riksdag inser att massmord inte går att ursäkta. Dessutom finns 6000 familjer som förlorat sina gamla. När alla medvetandegörs på att vi Sverige hade tio gånger så många döda som i Finland. Det skulle i värsta fall kunna betyda att mer än 5000 äldre i landet dog i onödan. Ganska många familjer alltså som har anledning att fundera, när de får klar för sig på vilka premisser palliativ vård utan läkarundersökning kunde få ske!

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
8 timmar sedan, Nils Engström sade:

Kanske ändå att i detta fallet, med offentlighetens ljus som bör ge bred spridning i övriga media, att en majoritet i folk och riksdag inser att massmord inte går att ursäkta. Dessutom finns 6000 familjer som förlorat sina gamla. När alla medvetandegörs på att vi Sverige hade tio gånger så många döda som i Finland. Det skulle i värsta fall kunna betyda att mer än 5000 äldre i landet dog i onödan. Ganska många familjer alltså som har anledning att fundera, när de får klar för sig på vilka premisser palliativ vård utan läkarundersökning kunde få ske!

Jag tror  inte det kommer ut i offentlighetens ljus av samma anledning som jag skrev tidigare. Människor som har blivit av med sina nära och kära får förklaringar som de i sorgens ögonblick accepterar och har inte kraft att forska efter sanningen. Jag har sett allt för ofta. Hur viktig maten är för hälsan är ett område där man litar på dietisters kunskap och det är inte lönt att du säger något annat. De är ju utbildade och det är ju inte du blir svaret du får. Det hjälper föga att man är gammal och inte äter någon medicin, man har bara haft tur.

 • Gilla 2
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Det är givetvis inga 5000 som dött i onödan ... ingen kan veta säkert men det kan säkert röra sig om hundratals personer...vilket är illa nog!

Artikeln är ju inte skriven av Lars Bern utan är en inkopierad insändare från DN i Anthropocene. Maciej som skrivit insändaren har ju varit i debatt angående detta med Stockholms "chefsläkare" på TV....så ute i "offentligheten" är det redan!

Men att någon kommer bli "fälld" för detta ...det tvivlar jag också på.

 • Gilla 3
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
On 2020-10-18 at 10:13, Peter B sade:

1. Det är givetvis inga 5000 som dött i onödan ...

2. Men att någon kommer bli "fälld" för detta ...det tvivlar jag också på.

1. Sannolikt inte - men mycket sannolikt betydligt fler än i hundratal. Nu ser vi varför dödstalet i Sverige låg tio gånger finnarnas, fem gånger norrmännens och i riktning hundra gånger motsvarande tal i Japan och Kina.

2. Tyvärr delar många av oss din syn på saken - en tragisk situation för PK-Sverige.

 • Gilla 2
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Några bra tips för att identifiera Covid-19!

If I have a cough, is it definitely Covid?

Lots of other viruses have similar symptoms to Covid, including flu and other infections. This will be a particular problem over winter when these bugs are more common.

Public Health England says just under half of people who have one of the three main Covid symptoms will not have it.

However, they should still get a test.

Symptoms chart

What should I do if I have Covid?

If you have a positive test result you should self-isolate at home for at least 10 days from the time symptoms started.

You must stay away from other members of your household, who must self-isolate for at least 14 days.

Most people will have only mild symptoms, which can be managed with pain relief (like paracetamol), bed rest and plenty of fluids.

You should not even go to a GP surgery, pharmacy or hospital.

 • Gilla 2
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

En mysig sammanfattning som klart talar för att D-vitaminet och zink tillsammans har en väsentlig betydelse - som såväl minskar risken att drabbas av Covid-19 som i det fallet viruset smittat - kraftigt minskar risken för behov av sjukhusvård resp. att dö. 

Ovanstående och John Campbells undertyckta ilska, under det att klara fakta redovisas -är strängt förbjudet att överhuvudtaget knysta om (här i Sverige). Endast patenterade läkemedels betydelse får propageras för!!!! Har någon hört Hegnell säga ett ljud om D-vitamin (eller zink) sedan mer än ett halvårs pandemi?...

 

Härunder kommer diskussonen  runt zink.

P.S.

För israeliska läkare är det en självklarhet att se till att alla patienter har bra uppladdat med D-vitamn, C-vitamin och zink. En läkare där, när han fick höra hur ansvariga i Sverige ser på saken (förbjudna att tala för annat än patenterade läkemedel), ville han först inte tro att det var sant. Obegripligt med alla fakta som sedan länge funnits. Man tar sig för pannan.....

 • Gilla 1
 • Tack! 2
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Kika på föregående - jag förde in Campbells resonemang runt zink som även det i väsentlig grad deltar i riskminskningen vid Covid-19 (egentligen känt sedan länge vad gäller infektioner och betydelsen för immunförsvaret). Något som svenska läkare är förbjudna att yttra sig om (eftersom zink inte är en patenterbar medicin!!!!)ScreenHunter_1905 Jan. 10 22.47.jpgKlicka nedan på:pil ny.jpg

 

 • Gilla 1
 • Tack! 1
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

 Jag lyckades med att nämna att D3- och zink stärker immunförsvaret, i en kommentatstråd i DN. Bara en person som varnade för överdosering?? av D3 (vanlig negativ reaktion). Men dess bättre andra som bekräftade det jag skrev. Bl a känner man till att Trump har behandlats med bl a D3 och zink. - Positivt - kunskapen ökar så sakteliga hos medborgarna.

 • Gilla 3
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
5 timmar sedan, kickilotta sade:

kunskapen ökar så sakteliga hos medborgarna.

Ja, sakteliga hos folk i allmänhet men varför måste skolmedicinarna vara helt tysta. Anders Tegnell har under mer än ett halvår enbart talat om avstånd och handtvätt som enda förebyggande medel. Inte ett enda ord om att D-vitamin, C-vitamin och zink resp. hydroxiklorokin internationellt visats ha MYCKET stor betydelse för att minska risken att bli smittad eller dö i Covid-19. Dvs. genom att effektivt förbättra kroppens immunförsvar.

Sorgligt är ordet!

P.S.

Om exempelvis 50 av de nu ca. 6000 döda kunde ha räddats till livet med rätt rådgivning, som medvetet undanhölls t.ex. inlagda på äldreboendena - har man då rätt att tala om massmord? Om 200 eller 1000 kunde räddats finns större anledning att rubricera detta som massmord? Kan skolmedicinen försvara sig med att inga tillräckligt stora kliniska studer finns som 100-procentigt säkert visar att D-vitamin, C-vitamin, zink och hydroxiklorokin tillsammans "kunde ha betydelse"?

Man bör påpeka att nämnda preparat är naturliga och ingår i det människan måste få tillgång till (annars dör vi). De saknar minsta risk för allvarliga biverkningar i rimliga mängder. Var har medicinarna sina tankar?

 

 • Gilla 2
 • Tack! 1
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
On 2020-11-02 at 20:25, kickilotta sade:

Var har medicinarna sina tankar?

Lost i medicinfabriken.

Där har vi det inom medicinen numera allt annat överskuggande problemet. Cynismen bland läkarna som i ledband låter sig styras till läkemedelsföretagens bästa. Tveklöst har vanligt folk nu fått klart för sig att sjukvården inte längre generellt arbetar för befolkningens bästa. Flertalet läkare med vetenskaplig ambition vet att de blir svartlistade på läkemedelsföretagen, om ett enda ord yttras som innebär att annat än patenterade mediciner framhålls (nu i virustider). Dvs. vägen till professur eller hög status via medicinska projekt utan företagens resurser är då för alltid stängd. Ett problem tillkommer - alltför stor andel av befolkningen litar fortfarande på läkarens ord, om att de vitaminer och spårmetaller som kroppen behöver, i tillräcklig mängd finns i maten. Påståenden som saknar relevans - dels vet inte läkaren vad patienten äter, hur mycket etc., dels har födoämnena successivt försämrats under åren. Det som talar för det tveksamma i födans innehåll är följande:

 

1363082208_ScreenHunter_2384Sep_2101_31.

Dessa forskare från fyra länder har modigt trotsat läkemedelsföretagen med risk att bli bojkottade av dessa. Svenska läkare och skolmedicenens representanter är, i förhållande till evanstående forskarlag, synnerligen fega och cyniska - de värnar inte längre om patienternas bästa - delvis beroende på att de är lata, ovilliga att förkovra sig och låter läkemedelsföretagen styra till att göra läkemedelsköparna (patienterna) lagom sjuka för att vinsterna inte skall riskeras. https://forum.kostdoktorn.se/topic/16277-stora-coronatråden/page/8/?tab=comments#comment-165533

Hur många spärrar skall behöva sprängas för att leda våra läkare rätt - till att förstå att deras huvudinriktning skall vara till patientens bästa!

           1*jL0DfhMLDk0k_nHls6yAtw.gif 

 

 • Tack! 1
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
 • 3 weeks later...

Just nu ser förhållande i Norden ut som här. Hur skall Tegnell förklara att två av våra grannländer fortfarande har ca, en tiondedel så hög dödlighet som Sverige och en (Danmark) ca. en femtedel? Den relativa dödligheten (gröna siffror) anger förhållandet till Sverige.

döda i covid.jpg

När Tegnell får frågan runt skillnaden mellan dödstalen i Sverige och grannländerna glider han förbi frågan och påpekar liknelsen med Italien  och Spanien vara mer rimlig!!!

Fortfarande inget ljud som antyder hur man rejält skulle kunna reducera dödligheten genom kostråd och rekommendationen till äldre i hem och äldreboenden att rejält öka upp C- och D-vitaminnivåerna. En enkel billig, ofarlig  åtgärd som drastiskt skulle minska dödstalen. Vilken bakgrund finns egentligen bakom den cyniska  linjen man tillämpar?

Sättet att sammanställa globala data som man gör i Kanada, är föredömligt.

https://ourworldindata.org/covid-deaths?country=~SWE

 • Gilla 2
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
45 minuter sedan, Cederulla sade:

Inne i referensen finns synnerligen intressanta lektioner:

https://cluelessdoctors.com/2020/05/25/covid-19-from-up-close/?fbclid=IwAR1gkerUFb-X3kznwbDNZk6Nh2vtfox4hWeuzoUVNg-yJ7w3l0KIndL19nY

som via text och video förklarar att Covid-19 egentligen inte i första hand har med lungorna att göra, snarare med hjärtat och blodkärlen. Att rekommendera för alla som vill förkovra sig runt  sambanden bakom pandemin.

 • Gilla 1
 • Tack! 1
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
On 11/19/2020 at 3:03 AM, Nils Engström said:

Just nu ser förhållande i Norden ut som här. Hur skall Tegnell förklara att två av våra grannländer fortfarande har ca, en tiondedel så hög dödlighet som Sverige och en (Danmark) ca. en femtedel? Den relativa dödligheten (gröna siffror) anger förhållandet till Sverige.

döda i covid.jpg

När Tegnell får frågan runt skillnaden mellan dödstalen i Sverige och grannländerna glider han förbi frågan och påpekar liknelsen med Italien  och Spanien vara mer rimlig!!!

Fortfarande inget ljud som antyder hur man rejält skulle kunna reducera dödligheten genom kostråd och rekommendationen till äldre i hem och äldreboenden att rejält öka upp C- och D-vitaminnivåerna. En enkel billig, ofarlig  åtgärd som drastiskt skulle minska dödstalen. Vilken bakgrund finns egentligen bakom den cyniska  linjen man tillämpar?

Sättet att sammanställa globala data som man gör i Kanada, är föredömligt.

https://ourworldindata.org/covid-deaths?country=~SWE

Det jag tror är intressant här, i jämförelsen med nordiska grannar, och andra, är bla hur de föregående säsongerna såg ut. Jag ser statistik på Sverige att vi hade relativt sett låga dödstal 2019 och 2020 fram till Covidexplosionen i april. Vilket betyder att många sjukliga och äldre äldre klarade sig fram till april 2020. Hade Danmark och Finland samma "milda" period innan, eller inte? Om de hade det tuffare innan kan det vara en förklaring, de hade i så fall färre som inte kunde klara covid än Sverige och därför dog fler i Sverige. 

En teori. 

 • Gilla 1
 • Tack! 1
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
7 timmar sedan, Erik 2 sade:

Jag ser statistik på Sverige att vi hade relativt sett låga dödstal 2019 och 2020 fram till Covidexplosionen i april. Vilket betyder att många sjukliga och äldre äldre klarade sig fram till april 2020.

Såvitt jag vet har redovisningen skett på liknande sätt i våra grannländer. Den stora skillnaden mellan länderna är den fullständigt katastrofala hanteringen av de äldre i Sverige jämfört med grannländernas. I begreppet "hantering" lägger jag följande för Sveriges del:

 • När pandemin inleddes i vårt land, utfördes i stort sett ingen ordentlig analys på äldreboendena, om vilka åtgärder som borde vidtas för att minska smittspridning (regelverk för personal, utrustning och förstärkning av de intagnas immunförsvar etc.) - i Stockholm ren katastrof.
 • De som i det inledande skedet fick sjukhusvård (äldre smittade) innebärande att sättas i respirtor, gav katastrofala effekter - flertalet avled, eftersom ansvariga inte behagade lära sig av de internationella erfareheter som tidigt fanns tillgängligt. 
 • Vård av äldre på äldreboenden och sjukhus har till alltför stor del kommit att innebära palliativ sådan. Detta kunde bl.a. avläsas genom att till skillnad från en period med flertalet behandlade som avled, följdes av att flertalet plötsligt överlevde behandlingen. Det berodde inte på någon metodförbättring, utan på att man övergav tanken på att i första hand vårda de mest krävande gamla (som svensk lag stipulerar). Beläggningen i respiratorerna ersattes i mycket stor utsträckning  av yngre människor, som genom sin lägre ålder (litet antal eller ingen medicinering) uppvisade högre överlevnad.  För de äldre, istället för adekvat sjukhusvård, gällde överföring till äldreboenden och vårdhem utan medicinsk utrustnig. Då genom avslutande palliativ vård.
 • Det verkligt stora misstaget från svensk skolmedicins sida är att med stränga restriktioner misskreditera alla som på goda grunder påstått kosttillskott i form av C- och D-vitaminer resp. zink och kost som ger bra kolesterolvärden, ha stor betydelse för att stärka immunförsvaret.
 • Det kan åter upprepas t.ex. vad Tegnell brukar undfägna oss med - hålla två meters avstånd, tvätta händerna etc.. Inte ett ljud har vi hört, om det som internationellt via rader av studieresultat utmynnat i rutiner i andra länder, där dessa komponenter sätts i högsätet till att förstärka framför allt de äldres immunförsvar.

Stora delar av det negativa händelseförloppet finns f.ö. att läsa i denna tråd.

 

Vad beror egentligen de stora dödstalen i Sverige huvudsakligen på?

Tio gånger fler avlidna i Sverige än i Finland och Norge och fem gånger fler än i Danmark kan knappast enbart bero på skillnad i demografi, trångboddhet och att våra äldre skulle ha en sämre situation enligt det ovan sagda än i övriga länder. Ser man på förhållandena i Finland, finns åtminstone en mycket viktig skillnad mellan våra länder:

 • I Finland har länge funnits en mycket omfattande information om D-vitaminets stora betydelse för ett effektivt immunförsvar och för dess betydelse bl.a. för upptagning av kalcium och magnesium.
 • Skälet till detta är att man inte, som i Sverige, tidigt upphör med med A- och D-vitamin när barnen är små, utan fortsätter med dessa kosttillskott upp till 20-års ålder!!!
 • Genom den uppmärksamhet som D-vitaminet fått från sjukvård och samhället i övrigt, har den äldre befolkningen bibringats kunskap, som gjort hela finska befolkningen medveten om vikten av D-vitaminet.
 • Det som tidigt hördes från Norge under pandemins inledning var att man redan i januari 2020, när man förstod att pandemin var på väg, såg över regelverket på sina äldreboenden för att bl.a. minska smittorisken.
 • Det skulle inte förvåna mig om man i Norge haft liknande internt öppen information om vitamintilskottens betydelse.

För min del anser jag den bistra verkligheten vara den att Tegnell m.fl. svenska skolmedicinare, som tidigare, fortsätter se på när äldreboendenas inlagda äldre nu åter börjar visa ökande dödstal. Det värsta i sammanhanget är att med stor sannolikhet tusentals äldre hade räddats till livet i Sverige om liknande information som den i Finland - om D-vitaminets betydelse för immunförsvaret - öppet förmedlats. Vad är det man kallar 2112634006_ScreenHunter_2050Mar_0717_27.den som ansvarar för mer än 10-20 människors liv (dödsfall)? Gäller fortfarande 2020?

 

P.S.

Medan skolsjukvården i Sverige ser Hegnell som representant för folkhäsan bli utsedd som pristagare för sina insatser, kan fortfarande konstateras att resultatet av de gemensamma insatserna fortfarande visar en dödlighet per kapita vara 10 gånger högre i Sverige än i Finland och Norge.😇

ÄNTLIGEN!!! I kvällens SVT-genomgång fick Tegnell frågan om D-vitamin - första gången han offentligt fått frågan! Han ser inte minsta anledning att tala för D-vitamin, eftersom inga studier finns som visar detta. Dessutom ligger detta inte inom hans ansvarsområde!!!!!!!!!!!!!!!! Tegnell ljuger dessutom öppet om att D-vitaminnivåerna i Sverige är bra, eftersom vår mat är så bra vitaminberikad. ALLA (tydligen utom Tegnell) vet att de mest känsliga äldre, som sällan ser solen och med maten de får,  konstant hamnar på låga nivåer. Just därigenom ligger DÖDEN farligt nära! Lyssna av honom i:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/senaste-nytt-om-coronaviruset

12:10 in på videon!

I övrigt se nedan - fakta som Tegnell borde ta del av. Om han redan känner fakta, vilket han borde, ljuger han å det vildaste!

 

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Gäst
Svara i detta ämne...

×   Du har klistrat in innehåll med formatering.   Ta bort formatering

  Only 75 emoji are allowed.

×   Din länk har automatiskt bäddats in.   Visa som länk istället

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Skapa nytt...