Jump to content

D-vitaminets enorma betydelse än en gång!


Recommended Posts

(Tråden lägger jag separerad från Corona-tråden, då trådämnet: D-vitaminets påverkan på immunförsvaret - som det främst är fråga om - är av generell natur och intressant för alla som strävar efter att optimera kosttillskotten. Om någon administratör vill överföra inlägget till Coronatråden, helst efter att flera här inne tagit till sig budskapet, så OK.

                                      ____________________

Som bekant hör vi läkare, professorer och representanter i massmedia ständigt tona ner värdet av kosttillskott överhuvudtaget. D-vitamin hör till dessa. Man har all anledning att se medicinarnas problem med detta, som en form av dåligt försvar för att man sällan kan presentera klara resultat av hög klass med medicinska preparat som motsvarar vissa kosttillägg, redovisade i absoluta siffror - inte relativa "glädjesiffror" som är brukligt vid läkemedel.

För den medicinering (ibland i form av en dekokt av fler än en), som ofta förs fram t.ex. i samband med Coronapandemin, kan Big Pharma sällan eller aldrig redovisa positiva siffror motsvarande D-vitaminets.

Det enda vi i sammanhanget COVID 19 hört om åtgärder som skydd, är: "tvätta händerna", "håll 2½ meters avstånd från andra", "lås in 70-plussarna", "stäng skolorna" etc. Har någon hört någon representant från folkhälsan yttra något om kostillskott, annat än att det kan innebära fara? I övrigt fick vi för några dagar sedan alltför sen info om att fetma skulle innebära tio gånger högre risk än för andra!!!  Kunskaper som kineserna hade redan i höstas. Om man hör om idéer från medicinarsidan blir det nästan utan undantag fråga om vilka tänkbara, existerande läkemedel som kan komma ifråga. 

Intressant skall bli att se vilken reaktion som våra medicinska profeter kommer med denna gång!  I en mycket intressant studie - några dagar gammal:

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3585561

har man kunnat visa en enorm skillnad i påverkan genom D-vitamin över och under en viss nivå i blodet för Covid 19-patienter  - jag klistrar in en av resultattabellerna som bl.a. visar skillnaden i andel dödsfall (se rödmärkta data). Observera att den svenska beteckningen nmol/L motvarar 2,5 x ng/ml. t.ex. 30 ng/ml=75 nmol/L

2090335248_ScreenHunter_2094May_0922.thumb.jpg.4bb0a0d0656faa5a6cc59f996239fbbf.jpg

Även om de låga dödstalen redovisas för åldersgruppen 34 - 59 år, som statistiskt sett, normalt är relativt lindrigt drabbad, förefaller resultatet ändå tydligt tala för D-vitaminet som en viktig komponent till att stärka immunförsvaret, som det är fråga om - vilket finns rader av belägg för i andra studier.  Gruppen som i denna studie visar låg dödlighet (34 - 59 år) är f.ö. lika stor som för äldregrupperna tillsammans (48-80 år). Sammanfört i två åldersgrupper ser resultatet i förenklad form ut som följer:

415767426_ScreenHunter_2098May_1002_41.thumb.jpg.30d08b94a4e77f5aa632955a95847a13.jpg

I den äldre gruppen har lägsta uppmätta D-vitaminnivåer varit 44 nmol/L, medan för den yngre gruppen upptill 148 nmol/L uppmätts, vilket i det senare fallet tyder på en mer kraftfull användning av D-vitamintillskott.

Det kan vara intressant att som jämförelse visa Livsmedelsverkets bedömning av olika D-vitaminnivåer, där 50 nmol/L anses tillräcklig, medan andra anser gränsen ligga på 75 nmol/L (American Endocrine Society). Den svenska bedömningen av >125 nmol/L som potentiellt farlig (tagen ur luften), kan bara betraktas som löjeväckande! Överlägset många bedömare internationellt ser istället 100-125 nmol/L som optimal nivå och den toxiska nivån ligga betydligt högre. Om K2-vitamin sägs inte ett ord.

331171065_ScreenHunter_2099May_1002_52.jpg.b2475b881ef0c8392c84b8f88e86d34d.jpg

Vad som i övrigt, statistiskt tydligt bekräftas genom presenterad studie, är att låga D-vitaminnivåer främst föreligger i de äldre åldersgrupperna. Så, vid sidan av att andelen multisjuka, med sina många mediciner, vanligen finns att söka bland de äldre, har i en rad studier visats att deras immunförsvar försvagas vid låga D-vitaminnivåer. Detta till stor nackdel inför ett virusangrepp. I sin tur är detta en tydlig indikation på D-vitminets betydelse, vilket framgår av presenterad studie.

Det kanske t.o.m. kan vara så att bristande D-vitaminnivå har större negativ betydelse än den totala medicineringen som patienten står på. Den stora skillnaden i dödstal kan f.ö. till stor del ha att göra med de generellt högre nivåerna D-vitamin som parallellt påträffas i lägre åldersgrupper. Alltså att det inte bara är ungdomen i sig som räddar, utan den större sannolikheten för högre D-vitaminandel i blodet, genom såväl fler utomhusaktiviteter (solexponering) som högre ambition att använda D-vitamintillskott. Dessutom med högre dosering än den som läkarna rekommenderar de äldre, som inte ifrågasätter den medicinska "sakkunskapen". Mediciner ställda mot kost och kosttillskott skulle man i såväl virussammanhang som vid andra sjukdomstillstånd kunna fokusera mer på.

 • Like 4
 • Thanks 1
 • Boom 1
Link to comment
Share on other sites

Hur kan man vara 100 säker på att kosttillskotten innehåller vad som utlovas? 
Kolla innehållsförteckningen på pillerburkarna, finns det något som inte känns igen? Då gör garanterat inte immunförsvaret det heller utan går i kampläge.

 • Like 1
 • Confused 1
Link to comment
Share on other sites

4 timmar sedan, Ekner sade:

Hur kan man vara 100 säker på att kosttillskotten innehåller vad som utlovas? 

Egentligen bara genom kontroll via blodanalys. För min del har det fungerat väl. Säkerligen finns dock mindre oseriösa producenter som missar - i vissa fall med större andel av den aktiva komponenten än som anges. Någon statlig kontroll lär vi inte ha i Sverige? 

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

14 timmar sedan, DRAKULLA sade:

Ivor Cummins med en video i samma ämne.

I vanlig ordning för Cummins med alltigenom genomtänkt kommentar. Jag klippte lite ur hans video, efter  samma ursprungsstudie som jag inledde tråden med. Grafen nedan är justerad efter ålder och morbiditet. Efter att jag klippt ner grafen i höjd och justerat för blodvärden enligt i Sverige använd standard  ( 25(OH)D ) ser grafen ut som följer - en fantastisk bild som otvetydigt visar D-vitaminets fördelar - tio gånger högre risk för dödsfall i COVID 19 vid D-vitaminnivåer i blodet  <50 nmol/L  ( 25(OH)D). Eller om vi skall se det från den positiva sidan - en tiondedel av den risken om man håller minst 75 nmol/L D-vitaminnivå i blodet:

                     1003936996_Namnls.jpg.3171e375ceb339f98e78b37659935ab5.jpg

Så för den gröna stapeln angiven nivå i blodet - 75 nmol/L - bör ses som absolut miniminivå att överträffa. Personligen föredrar jag att säkra mig runt 125 nmol/L eller mer - det sker via dagligt tillskott på 2000 IE  D3-vitamin (50 mikrogram).

Oss emellan, hur skall våra medicinare nu göra för att försvara allt dravel om ökade risker med D-vitamintillskott??? Här ges klara bevis för att Livsmedelsverkets siffror (att 50 nmol/L i blodet skulle vara tillräcklig D-vitaminnivå) saknar minsta grund. När kommer man att ändra dessa normer i det solfattiga Sverige?

Som Cummins påpekar i nästa bild:

cummins.thumb.jpg.cc8744d7538a142b2974c89ed8e02707.jpg

är en rad andra faktorer viktiga, dvs. det räcker inte med att i sista stund äta D-vitamintillskott. Man ser att LCHF-kosten ligger Cummins varmt om hjärtat som en bra grund till att kunna motstå COVID 19-viruset, resp. minska risken för allvariga komplikationer för den som smittats (som t.ex. döden). Hans gröna avbockning av solen som D-vitamingenerator kanske inte utgör det bästa hoppet för oss på norra jordklotet men vi får ta det som ett bra tips om att röra oss ute i det fria!

Cummins påpekar naturligtvis det viktiga i att (inte minst via lågkolhydratkosten) befria oss från diabetes 2  eller prediabetes, med dess inflammatoriska effekter. På den sidan (att hålla infammationen i schack) ligger sannolikt nyckeln till framgång mot alla former av virusinfektion - där har höga D-vitaminnivåer en uppenbar positiv funktion. För min del slutade alla virusinfektioner för snart tre år sedan efter min LCHF-debut!

Inte svårt att fatta varför alla gillar Ivor Cummins och hans pedagogik?👍

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

18 timmar sedan, DRAKULLA sade:

Ang. De otvetydiga bevisen för D-vitaminet

Idag råkade jag kika på TV:s Fråga Doktorn, då två specialister på virussmitta skulle svara på frågor....hur man kunde tänka sig motverka smittan. 

Studien som denna tråd utgår från bör redan vara väl känd för den som botaniserar på nätet (för läkare?) tillsammans med många andra belägg som talar för D-vitaminets stora betydelse. I vanlig ordning kom frågan om medicinering mot virus upp och det var dags för väsentligheter... Tror någon att D-vitamin togs upp???                                                                               764432689_ScreenHunter_2148Apr_1000.jpg.78ae9f5e4c95280dd4b36938be539976.jpg

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

3 timmar sedan, Ekner sade:

Men Nils....hur kan du överhuvudtaget nämna sån dynga i det här forumet?   😉

Ber om ursäkt men det var i förhoppningen att de två specialisterna skulle visa att de följt med i utvecklingen, vad gäller D-vitaminets positiva verkan, som översvämmat Internet under senare tid!😇

P.S.

Det visade sig att de hade glömt av Hippokrates 1343650263_ScreenHunter_vin2560Oct_2009.jpg.18748c42ca5730656a736a99bc042597.jpgtill förmån för den växtbaserade maffian och Big Pharma!49418097_ScreenHunter_2102May_1123_35.jpg.84c7b70cc9772eab84ea61811880998b.jpgMer och mer övertygad blir man om vikten för läkarskrået att driva ett hårdnackat försvar för sitt revir, hellre än att erkänna andra möjligheter till lösning av medicinska problem finnas, som mångdubbelt överträffar läkemedel inskrivna i FASS!

 • Like 2
 • Confused 1
Link to comment
Share on other sites

I en av alla nyhetssändningar jag sett med Anders Tegnell så visades staplar och diagram över vilka i Sverige som avlider av Covid-19.
Förutom att de allra flesta är äldre så var det intressant att se att personer boende i Sverige men födda i Somalia leder toppen av de avlidna(jämfört med svenkfödda).
Cummins pratar om att personer med mörk hudfärg har lägre D-vitaminnivå. Den mörka hudfärgen är ju anpassad för soligt klimat där man får D-vitamin naturligt.
I Sverige och andra nordliga länder blir det då brist. Borde vara väl känt.

 

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

32 minuter sedan, DRAKULLA sade:

Den mörka hudfärgen är ju anpassad för soligt klimat där man får D-vitamin naturligt.

Frågan är om vi är anpassade att bo i nordliga klimat? Skapar mer problem än trivsel tycks det.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

13 timmar sedan, DRAKULLA sade:

Den mörka hudfärgen är ju anpassad för soligt klimat där man får D-vitamin naturligt.
I Sverige och andra nordliga länder blir det då brist. Borde vara väl känt.

Menar du att sådana svårförståeliga samband skulle påverka socialstyrelsen och läkemedelsverket till att ändra sina riktlinjer? Eller att svenska läkare skulle utgå från den uppenbara verkligheten i sin yrkesutövning?💤 För att göra det måste de ju först övertygas om att ett icke-läkemedel kan vara mer effektivt än befintliga läkemedel (som eventuellt kunde tänkas vara användbara)!

D-vitaminets funktion och betydelse för kroppen har visserligen sedan länge varit känt men de bevis som krävs måste ju vara mycket mer rigorösa, än de som används vid  läkemedeltester. Det räcker inte med att statistiskt visa att den, som t.ex. nöjer sig med en D-vitaminnivå i blodet på 50 nmol/L (tillräckligt enligt läkemedelsverkets normer), har 1000 % större risk att dö genom COVID 19-viruset, än den som har över 75 nmol/L. Den naturliga reaktionen, trots att man brukar ange mediciners verkan i relativprocent, är dessutom att så höga procenttal som uppges för D-vitaminet inte är möjliga (1000% finns inte) och måste därför förkastas!

Ganska märkligt med det ovan sagda, i jämförelse med resultatet för några dagar sedan från en svensk studie, som alltför sent upprepade det som redan tidigare var internationellt känt - att feta människor just råkade ha en tio gånger högre risk att dö i samma virus.

Tio gånger...

...men det råkar ju också bli 1000 % - kan den större tilltron till den studien bero på att den presenterats av ett svenskt forskarlag?:fun:

P.S.

Kan det möjligen vara så att alla medicinare som nu ställs inför fakta lurpassar på varandra, om vem som skall behöva öppet informera om den obehagliga sanningen med risk att få kollegiala tråkningar! Alltmer måste anses klarlagt att Big Pharma behåller sitt grepp över läkarna - om vad som får yttras och inte. Tveksamt om det blir Tegnell?En intressant frågeställning är, i vad mån en läkare i tysthet skulle ordinera D3-vitamin till sin mor eller mormor i 70-80-plusålden, som råkat bli smittad av COVID 19,  att föredra framför något av de tänkbara men ännu oprövade läkemedel som varit uppe till debatt?

 • Like 3
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

I denna tråd har viktiga fakta tagits upp som, om de snabbt vidarebefordrats till svenska folket (analogt med alltför sent presenterade fakta om de ökade riskerna med fetma), kunnat få livräddande effekter av oerhörda dimensioner för framtida COVID 19-patienter.

Istället får vi uppleva att våra specialister och läkare är beredda att gå mycket långt, för att på medicinens altare tona ner och offra det som annars vore bäst för patienterna? Trots dagliga genomgångar i TV med Anders Tegnell i ledningen, får vi bevittna att sveriges befolkning ännu inte via massmedia tillåtits ta del av väsentlig information, som kunde minska dödstalen. Detta beroende av den medicinska expertisens hårdnackade motstånd mot att framhålla andra åtgärder, än de som skolmedicinen anser sig skyldig att förmedla (i form av läkemedel).

När får vi uppleva riktig informationsförmedling och vem får vi se första gången bryta den destruktiva inriktningen som låser våra medicinare vid rutiner som i många fall är till patientens nackdel.         D.thumb.jpg.3881f046d3ca5b1d356f798f7a665155.jpg

P.S.

De vetenskapligt klart belagda fördelarna med att minska riskerna för COVID 19-smittade genom hög D-vitaminnivå i blodet, har nu blivit så oomkullrunkeligt uppenbara att skolmedicinarna har svårt att krångla sig ur problemet med hedern i behåll. Kommer de att fortsätta tiga ihjäl sanningen eller får vi uppleva en "pudel" smyga sig fram i slutändan?

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

NU HAR DET HÄNT!

Svenska Sällskapet för Ortomolekylär Medicin (SSOM) skriver den 13 maj under rubriken:

Dör patienter i onödan i covid-19?

Uppenbarligen initierat av framsynta, orädda medicinare (tänk att sådana finns) som:

Mats B Humble, psykiater, med dr, institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet

Henrik Pelling, barnpsykiaterUppsala

Susanne Bejerot, överläkare, Region Örebro län; professor, institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet

Bo Jonsson, med dr, leg läk, ordförande i SSOM, som vågat publicera följande sammanfattning:

ur: https://www.mynewsdesk.com/se/ortomolekylaera-saellskapet/pressreleases/doer-patienter-i-onoedan-i-covid-19-2998641

"Aktuell forskning gällande virus- och coronasjukdomar tyder på att extra tillskott av D- och C-vitamin skulle kunna minska risken att insjukna och få allvarliga komplikationer vid covid-19. Kompletterande behandlingar med dessa vitaminer bör därför övervägas i sjukvården. Detta enligt ett uttalande från Svenska Sällskapet för Ortomolekylär Medicin (SSOM). 

Mätningar visar att svårt sjuka covid-19-patienter har låga nivåer av D-vitamin i blodet. De allvarligaste sjukdomsfallen har betydligt lägre D-vitaminnivåer än de med lindriga symtom.

Kontrollerade studier vid sepsis, ARDS och andra virussjukdomar uppvisar goda effekter av högdosbehandling med intravenöst C-vitamin. Detsamma gäller många andra virus- och lungsjukdomar.

Fallrapporter finns om tillfrisknande vid mycket allvarlig covid-19, efter att patienterna behandlats med intravenöst C-vitamin i höga doser.

Vi rekommenderar hälso- och sjukvården att ta till sig den forskning som faktiskt finns om högdosbehandling med C-vitamin och adekvata doser av D-vitamin för att minska dödsfallen i covid-19. 

I kommande forskning bör man mäta D- och C-vitaminhalter hos patienter då de akut kommer in till sjukhus för att öka kunskapen om dessa samband."

                                      ________________________

Kan vi börja hoppas att t.ex. Tegnell eller någon i hans krets vid något tillfälle kommer att informera om de verkligt effektiva icke-läkemedlen (nåja de finns ju inskrivna i FASS) till att  rädda människoliv???? 👍

P.S.

Man skall inte bli alltför upprymd av ovanstående med tanke på de inbyggda resterna av medicinareutbildningen som finns kvar i varje läkare.

T.ex. skriver, den 8:e maj, en läkare i Stockholm:

"Aktuella referenser ger inget stöd för att D-vitamin skyddar mot allvarliga luftvägsinfektioner.

Värt att påpeka är att i den studie som refereras (16) så gav D-vitaminsubstitution inget skydd mot att behöva vårdas på sjukhus för luftvägsinfektion eller risken att dö på grund av luftvägsinfektion. Det som anges som statistiskt signifikant effekt var en minskning av alla rapporterade luftvägsinfektioner vilken kan innefatta allt från banala förkylningar till tillstånd som i själva verket inte alls är en luftvägsinfektion (ex. pollenallergi)."

                                    _________________

Som tidigare antytts, riktigt lycklig blir man aldrig! Denne läkare har tydligen inte sett det samma som andra sett internationellt, t.ex. den studie som denna tråd inletts med. Efter Ivor Cummins bearbetning lär den få anses vara otvetydig.

Om folkhälsans ansvariga bestämmer sig för att inte tala klarspråk i fallet C- och D-vitamin, dvs. medvetet undvika att väsentligt minska risken för COVID 19-patienter att dö, är fråga om de inte begår ett allvarligt juridiskt fel. I så fall borde i varje fall socialstyrelsen eller annan myndighet vara förpliktigad att ingripa! 🇸🇪

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Svårt att motstå frestelsen att visa bakgrunden till det underbara vågstycket som fyra medicinare stod för när de i sin artikel satte rubriken:

Dör patienter i onödan i covid-19? 

I själva verket har SOM enligt föregående inlägg det generella syftet:

att förebygga och behandla sjukdomar genom att förse kroppen med optimala mängder av olika naturliga substanser, däribland rätt form av kosthåll och kosttillskott.

Om man enbart skulle utgå från nedanstående referenspaket som SSOM refererar till, är klart belagt att såväl D-vitaminet som C-vitaminet har en betydelsefull inverkan på kroppens immunförsvar och därmed utgör viktiga faktorer bakom motståndskraften vid bekämpningen av en rad sjukdomar, inte minst virussjukdomar.

A. Aktuella vetenskapliga översikter:

1) Colunga Biancatelli RML, et al. The antiviral properties of vitamin C. Expert Review of Anti-infective Therapy 2020;18:99-101

2) Grant WB, et al. Evidence that Vitamin D Supplementation Could Reduce Risk of Influenza andCOVID-19 Infections and  eaths. Nutrients 2020;12:988

3) Rasmussen, MPF. Vitamin C Evidence for Treating Complications of COVID-19 and other Viral Infections.Orthomolecular Medicine. News Service, April 23, 2020

B. Svenska debattinlägg:

4) Jonsson BH. Död bör vara primärt utfallsmått i sepsisstudier. Läkartidningen 2020;117:461

5) Jonsson BH, Akner G, Cederholm T, Gustafson Y. Näringsintaget viktigt under pandemin, inte minsthos äldre. Lakartidningen.se 2020-04-17

6) Ravnskov U. Goda anledningar att pröva höga doser C-vitamin vid covid-19. Läkartidningen 2020;117:636

7) Humble MB, Pelling M, Bejerot S. D-vitamin kan skydda mot svår infektion vid covid-19. Lakartidningen.se 2020-05-07

😎 Fallbeskrivning Narkos- och intensivvårdsläkare Sture Blomberg

                               __________________________

Dessa medicinare vågar alltså ifrågasätta det regelverk som normalt tillämpas inom svensk sjukvård!!! I stort sett innebärande att aldrig ta upp frågor runt kosttillskott och att några av dessa skulle kunna överträffa konventionella läkemedel.
 
Kan det vara möjligt - ett trendbrott? Vilka konsekvenser kan det föra med sig och för vem?  I förlängningen:
- kanske minska antalet framtida dödsfall som COVID 19 orsakat genom att svenska folket undanhållits viktiga fakta som den enskilde tidigare kunnat utnyttja för att minska risken att bli allvarligt sjuk eller i värsta fall avlida.
- ge svenska läkare som tidigare egentligen skulle velat säga sanningen: råg i ryggen att våga utgå från den verklighet som man i medicinska sammanhang, internationellt är överens om.
 
Vad tror forumets medlemmar om tidsaspekten? Låt oss förenkla eller göra förhoppningarna mer troliga. Låt dessa begränsas till att hälften av den svenska läkarkåren kommer till insikt om att viktiga komponenter i föda och vissa tillskott kan överträffa läkemedlen med råge!  När blir denna verklighet en självklarhet?
Link to comment
Share on other sites

On 2020-05-15 at 18:15, Peter B sade:

Även Aftonbladet är inne på D-vitaminlinjen.;-)

Typiskt att alla runt sjukvården (men inte den själv annat än i undantagsfall) i det närmaste skall behöva ta till strupgrepp för att få en ändring till stånd. När t.o.m. medlöparna - massmedia - börjar nagga sjukvården i kanten, ser man att alternativmedia börjat göra intrång i PK-sverige.

Det är märkligt att de grundläggande tankarna som Hippokrates - "Läkekonstens fader" förmedlade genom den hippokratiska eden inte längre är så aktuell som den borde vara. Den som går ut på att läkaren främst skulle sätta patientens bästa framför allt annat. Märkligt också att det skall behövas att andra - inte sjukvården själv - till att leda utvecklingen rätt. SOM får anses som ett undantag.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Klokt av Anna Hallén om balanser i kroppen, denna gång D-vitamin. 

"Brist D är KOPPLAT till depression, trötthet, håglöshet och nedstämdhet. Inflammation är BEVISAT påverkande genom cytokiner till depression, trötthet, håglöshet och nedstämdhet.
Om du verkligen är trött på grund av brist på D så tar det ca 4-7 dagar att ta bort detta. Du äter dina tillskott och mår strålande efter en vecka."

https://www.annahallen.se/vitamin-d-2020/?fbclid=IwAR2AMZ_hEL9ZHK-lJRv8GBmlm0psCBBw9gFiO_M1vDm1cjx03APGWLBtEtY

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...

D-vitamin: Covid-19. Tal i Underhuset klockan 16.58 den 14 januari 2021 av David Davis, Parlamentsledamot 72 år med vetenskaplig bakgrund.

Första gången en politiker som av egen kraft satt sig in i problemet Covid-19 och D-vitaminets potential som medel att förstärka immunförsvaret till att rädda liv.

_______________________

Talet i översättning* - ett från politisk synpunkt unikt förhoppningfullt tal          

*Ett alltför unik tal för att låta bli.

När det gäller frågan om medicinsk utbildning har man länge förstått att D-vitamin spelar en avgörande roll för kalciumupptaget och förebyggande av sjukdomar som Engelska sjukan och osteoporos. Det var vad man ansåg vara dess huvudsakliga effekt. Sedan 1983 har det gjorts en stor mängd forskning som visar dess inverkan, kritiskt för kroppens immunsystem. Många av de inblandade mekanismerna är nu mycket välkända. År 2017 hade det tydligt visats i ett antal randomiserade kliniska prövningar att D-vitaminbrist var en mycket viktig fråga vid akuta andningsstörningar, som influensa, förkylning, lunginflammation och till att korrigera bristen genom att tillföra tillskott, för att minska svårighetsgraden av symtomen med så mycket som 70%.

Ovanstående och andra undersökningar visade att D-vitamin har en avgörande roll för aktiveringen av både det nedärvda och det adaptiva immunsystemet och för att modulera några av immunsvaren, särskilt den nu ökända cytokinstormen. Brist på D-vitamin ledde till nedsatt immunförsvar och, som ett resultat, mottaglighet för ett antal sjukdomar, särskilt andningssjukdomar men naturligtvis också för covid-19. Trots att detta tyder på att D-vitamin har större hälsofördelar än bara benhälsan, och trots vår särskilt utsatta situation i Storbritannien, har våra folkhälsoorgan gjort alltför lite för att rätta till problemet.

I början av covid-19-krisen märkte flera, väl respekterade forskargrupper, ett tydligt samband  mellan låga vitamin D-nivåer i blodet och svårighetsgraden på Covid-19-symtom hos patienter. Tidiga bevis tyder på en stark koppling mellan de två, med studier som visar att 40% av patienterna som fick allvarliga Covid-19-effekter berodde på D-vitaminbrist jämfört med 4% av dem med tillräckliga nivåer av D-vitaminet. Dessutom var dödligheten för patienter med D-vitaminbrist dramatiskt högre än för patienter som hade tillräckliga nivåer av D-vitamin. Dessa var korrelationsstudier, så de gav inte tillräckliga bevis för orsakssamband, men de var massivt indikativa med tanke på de tidigare bevisen på D-vitaminets betydelse för immunsystemet. Så detta var häpnadsväckande bevis.

I början av maj förra året skrev jag därför till hälsosekreteraren och uppmanade regeringen att omedelbart granska tillgängliga bevis, för att bedöma den roll som D-vitamin kan spela för att hjälpa oss att bekämpa detta fruktade virus. Hälsosekreteraren överlämnade i vanlig ordning detta arbete till sina hälsorådgivare och beordrade dem att göra en snabb genomgång av bevisen. National Institute for Health and Care Excellence försökte analysera de statistiska uppgifterna men utan att övertygas. Problemet är att korrelation inte är ett bevis på orsak och verkan och en korrelation, om än stark, var allt vi hade vid den tiden. I själva verket sa NICE att mer data var nödvändiga.

Man kunde tycka att det vid denna tidpunkt borde ha inletts en stor, väldesignad  kontrollstudie för att fastställa frågan: Är D-vitamin en orsaksfaktor för sämre Covid-19 utfall, när det gäller sjuklighet och dödlighet? När allt kommer omkring är det en otroligt allvarlig sjukdom och detta (D-vitamintillskott) är en mycket billig och säker behandling. Man inte bara missade detta, utan avslog dessutom två ansökningar om finansiering för att genomföra kontrollförsök runt D-vitaminet.  Sedan dess har mer generella, globala bevis i många andra länder ökat i styrka, vilket gör passiviteten allt mer tveksam. Flera studier har publicerats som visar hur låga D-vitaminnivåer leder till sämre resultat för covid-19-offer.

I september 2020 publicerades resultaten av världens första randomiserade kontrollstudie - guldstandarden för medicinsk forskning - om vitamin D och covid-19. Den kliniska studien som genomfördes i södra Spanien på ett sjukhus i Córdoba, involverade 76 patienter som led av covid-19, tillräckligt svårt sjuka för att behöva läggas in på sjukhus. Femtio av patienterna fick D-vitamin och de återstående 26 inte. Hälften av dem, som inte fick D-vitamin, blev så sjuka att de behövde sättas på intensivvård. Som jämförelse, krävde bara en person, av de 50 som fich D-vitamin,  IVA-behandling - bara en. För att uttrycka det på annat sätt, verkade användningen av D-vitamin minska patientens risk att få intensivvård tjugofemfaldigt.

Andra studier har, på en statistiskt signifikant nivå, visat stora minskningar av dödligheten. Det genomfördes en experimentell studie på ett vårdhem i Frankrike med 66 deltagare. Resultatet efter den studien: Att regelbundet ta D-vitamintillskott visade sig vara förknippat med mindre allvarliga Covid-19- effekter och en bättre överlevnadsgrad. Bevis från United Memorial Medical Center och Sentara Norfolk General Hospital, båda i USA, visade att de kunde få mer än 75% absolut reducering av risken för dödsfall och minskad dödlighet vid behandling av patienter med en cocktail av behandlingar inklusive D-vitamin. Forskare vid Eastern Virginia Medical School som utformade protokollet, uppskattar att om deras tillvägagångssätt, inklusive D-vitamin vid patienthanteringen, hade genomförts i stor utsträckning i början av pandemin, kunde det ha räddat många tusen liv.

Resultaten av dessa studier är skarpa och tydliga, och vad som ursprungligen avfärdades till vissa delar, stöds nu av ledande medicinare världen runt. Richard Carmona, en av de främsta  kirurgerna i USA, har sagt:

"Reaktionen på pandemin ... bör inkludera ett försök att aggressivt eliminera det som är uppenbart som riskfaktor för sjuklighet och dödlighet vid COVID-19 - D-vitaminbrist."

Dr Carmona påpekade att de klassiska kriterierna för att hantera korrelationsbevis, ironiskt nog, utarbetades i detta land av de stora brittiska läkarna Sir Austin Bradford Hill och Sir Richard Doll, i sin studie av rökning och lungcancer. De drog slutsatsen att det var möjligt att använda korrelationsdata för att visa kausalitet om vissa andra villkor kunde visas: konsekventa bevis, specificitet av bevis, dosrespons och vad de kallade temporalitet, vilket i grund och botten betyder att det som händer först betraktas som orsaken och vad som händer i andra hand är själva effekten.

Det enkla faktum är att vi kan visa att alla Bradford Hill-kriterier är uppfyllda för vitamin D och covid-19 (tillsammans) om vi tittar på de många separata individuellt små men kollektivt övertygande studierna. Alla kriterier kan anses vara uppfyllda. Det är förmodligen anledningen till att Dr Anthony Fauci, den kände chefen för amerikanska US Coronavirus Task Force - ett svårt jobb vid den tiden - har sagt:

"Det finns goda bevis för att om du har en låg vitamin D-nivå ... har du mer benägenhet att smittas".

Dessa är seriösa röster som nu backas upp av seriösa bevis.

Regeringen skall verkligen ha beröm för att ha initierat tillhandahållandet av D-vitamintillägg gratis till de kliniskt extremt utsatta på vårdhem. Men om tillskott ska ha någon materiell effekt, måste dosen vara tillräcklig till att korrigera befintlig brist. Tyvärr, med regeringens program för de kliniskt extremt utsatta, kommer vald storlek på tillägg långt ifrån detta. Regeringen tillhandahåller tillägg på 400 IE. Det är i linje med vad den nationella hälsovården för närvarande rekommenderar för att ta itu med frågorna kring benhälsa. Däremot rekommenderar de amerikanska hälsovårdsmyndigheterna 600 IE till 800 IE beroende på ålder. Den senaste forskningen från Royal College of Physicians rekommenderar att hälsovårdsmyndigheterna omedelbart rekommenderar ett högre tillskott på 800 IE till 1000 IE per dag, vilket skulle mer än fördubbla den aktuella dagliga rekommenderade dosen av D-vitaminet.

Men även den dosen - baserad på benhälsa - är inte tillräckligt hög till att ge ytterligare fördelar och skydda mot andningsstörningar genom Covid-19 för dem med befintlig D-vitaminbrist; dosen måste vara mycket, mycket högre. Vi strävar inte efter att skydda äldre människor i vårdhem från Engelska sjukan - vi strävar efter att skydda dem från en dödlig sjukdom, vilket är en helt annan fråga.

Vitaminet är säkert i ganska höga doser. Under sommarmånaderna kunde en person sola i 30 minuter och få motsvarande 20 000 IE - mycket mer än vad som skulle tas i en daglig dos. Alla moderna toxikologiska bevis tyder på att om det finns några skadliga effekter alls, så inträffar de inte förrän en mycket högre dos uppstår än 20 000 IE. Även NHS, som är mycket försiktig med detta, accepterar att en dos på 4000 IE per dag är helt säker; det skriver så på sin webbplats. Vad som behövs för att ge adekvat skydd mot covid-19 är en signifikant högre dos på upp till 4000 IE per dag, särskilt för de utsatta grupper som tenderar att ha brist på vitamin - nämligen äldre, etniska minoriteter och de som lider av ett antal medicinska sjukdomstillstånd.

Att tillhandahålla tillägget till de kliniskt, extremt utsatta på vårdhem är ett litet steg i rätt riktning. Det är dock en droppe i havet jämfört med de åtgärder som regeringen borde vidta totalt sett. Det måste finnas ett bredare system med kompletteringar till alla riskpopulationer, inklusive äldre, överviktiga, etniska minoritetsgrupper, diabetiker och personer med högt blodtryck. Det skulle vara en liten kostnad jämfört med andra hälsoinitiativ. Ett års leverans av en daglig dos kommer sannolikt att kosta cirka 15 pund per person, så att fördela den till de identifierade riskgrupperna skulle uppgå till 45 miljoner pund. Att fördela det till dessa grupper plus varje medborgare med etnisk minoritet skulle kosta cirka 200 miljoner pund, och varje kliniskt överviktig person och personer i riskzonen i andra kategorier skulle kosta lite mer. Dessa siffror kan dock halveras om risken är allvarligare under vintermånaderna och vi gav bara dosen då. Fördelarna skulle bli enorma. Den kostnaden skulle enbart utgöra ett avrundningsfel, när vi mäter den mot kostnaden för att inte besegra pandemin eller kostnaden för en låsning av samhället.

Det är inte en slump att Storbritannien är ett av de värsta länderna i världen beträffande dödlighet. När allt kommer omkring har vi också en av de värsta nivåerna av D-vitaminbrist i världen - cirka 40% av befolkningen - och därmed mycket höga nivåer av människor med nedsatt immunförsvar. Emellertid fortsätter folkhälsan i England att vägra erkänna de växande bevisen som kopplar samman D-vitaminbrist och sämre resultat av covid-19 och för detta betalar vi nu priset.

D-vitamin kan vara ett av verktygen som hjälper till att vända tidvattnet i kampen mot detta fruktansvärda virus. Vacciner rullas naturligtvis ut nu, men det tar fortfarande lite tid att nå nivåer som är tillräckliga för att låsning av samhället inte längre skall behövas. Regeringen gör ett bra jobb med vacciner, men det finns gränser för vad de kan göra och till skillnad från den generella effekten av tillräcklig nivå D-vitamin på immunsystemet, är vacciner mycket specifika. Om en person drabbas av en specifik mutation, kan vaccinet redan vara föråldrat; detta gäller inte för D-vitamin. Under tiden kan tillskott ges till alla riskgrupper snabbare och till en lägre kostnad.

Som jag sa i början av mitt tal, har Storbritannien nu haft nästan 85 000 döda. Det är långt förbi den punkt, där vi kunde försöka göra något även med marginell chans att lyckas med att förhindra dessa dödsfall stiga ännu mer. Tja, D-vitaminet har mycket mer än en marginell chans att lyckas: Vi har nu goda skäl att tro att D-vitamintillskott kommer att bidra till att minska dödligheten vid covid-19 och minska känsligheten för infektion. Det kommer att rädda liv, förbättra befolkningens immunitet och bidra till att minska den medicinska och ekonomiska påverkan, när vi fortsätter att universellt distribuera vacciner. Det finns nu ingen anledning att inte agera. När allt kommer omkring, med statssekreterarens egna ord, har tillägg "inga nackdelar" - han hade rätt. Kirurgen, som jag tidigare citerade, påpekade att vi inte borde låta covid-19-patienter dö med brist på D-vitamin medan vi "väntar på perfekta bevis". D-vitamin är billigt; det är säkert; det har många andra bevisade hälsofördelar; och, som Andalusiens regering har visat, kan det vara ett dramatiskt effektivt vapen i vår kamp mot Covid-19. Det finns inte mer tid att slösa bort. Tiden att agera är nu, ministern.

                                   _______________________________

Vad anser ni - skulle vi kunna tänka oss en svensk politiker sätta sig in i medicinska sammanhang på detta sätt och sedan sammanfatta och i liknande termer yttra sig i Riksdagen resp. kräva något av regeringen för att minska dödligheten på våra äldreboenden?

Observera att talet resulterade i att parlamentet distribuerade D-vitamin till alla äldreboenden, visserligen med alltför låg daglig dosering - som väntat till glädje för  läkemedelsföretagen, som åter ser möjligheten att ytterligare kunna påpeka sig ha belägg för att kosttillskott inte fungerar!

                            animated-school-image-0007.gif

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...
21 timmar sedan, Cederulla sade:

Intressant artikel om dvitamin och autofagi, mm.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3285235/

Ja, den mängd information om D-vitaminets (tillsammans med C-vitaminets) oerhört centrala roll inne i varje kroppscells kärna, bl.a. för mitokondriernas energifunktion, verkar Läkemedelsverket och skolmedicinen länge negligerat. Där lever man forfarande kvar i tron att nivån, vid vilken engelska sjukan riskerar uppträda, skulle vara normgivande (med det rent löjeväckande låga 50 nmol/L uppmätt i blodet för 25(OH)D som resultat. Något som flertalet tongivande forskare på området för länge sedan har övergivit. 

Det verkar som om t.ex. den viktiga autofagin, för vilken D-vitaminet har mycket stor betydelse, vid sidan av övriga funktioner, ligger helt utanför skolmedicinens intresse. Autofagin går går ju ut på att kroppen snabbt skall kunna utnyttja energiinnehållet i materialet från döda celler. I sammanhanget viktigt att påpeka D-vitaminet som aktör för effektiv celldöd (så att ny cellbildning kan ske effektivt i tid för nybildning).

Vad gäller blodnivåerna - 25(OH)D) kunde man på Läkemedelsverket ha bekvämat sig till att söka de mängder av studier (PubMed) som bl.a. klargör att ett absolut minimum på blodnivåerna - 25(OH)D ligger på 75 nmol/L. För att undvika vissa sjukdomar talas faktiskt om optimala värden på ända upp till 150 nmol/L. Min senaste blodmätning hamnade på 158 nmol/L vid dagligt intag D3-vitamin på 5000 IE.

Nedanstående 15 år långa studie med 10 000 försökspersoner från Tyskland, som jag plottat en kurva på tycks ha gått helt förbi det svenska medicinska etablissemanget.

dödstal luftvägsinfektion.jpg

Om man på den denna observationsstudie, som placebogrupp betraktar deltagare som uppvisat Läkemedelsverkets DÖDSNORM  (50 nmol/L) så kan alla med 25(OH)D-nivåer på 120 - 160 nmol/L ses som aktiva i jämförelsen.  Då kan tveklöst Bradford-Hill-kriterierna med råge anses uppfyllda med 15 års studie på 10 000 deltagare. Den som utökar dagsdosen från Läkemedelsverkets 400 IE till 5000 IE har en trettiofemtedels risk att dö av lungsjukdom.

Läser man längst upp på Läkemedelsverkets sid om D-vitamin anges.

D-vitamin reglerar kalkbalansen i skelett och tänder. Brist på D-vitamin kan orsaka rakit. D-vitamin är ett av de få vitaminer vi riskerar att få för lite av och vissa grupper kan därför behöva tillskott. Det diskuteras om D-vitaminbrist ökar risken för att smittas av eller få svår covid19-sjukdom, men än finns inte tillräcklig kunskap om så är fallet. 

Mig förefaller ovanstående, mot bakgrund av de tydliga studier som redan publicerats kring Covid-19 pandemin och exemplet Finland, med en tiondedel så många avlidna per kapita som i Sverige och statligt D-vitamintillskott sedan år 2011 för alla barn upp till 18 års ålder, helt ha negligerats av svensk sjukvård i sin helhet.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...