Nils Engström

D-vitaminets enorma betydelse än en gång!

Recommended Posts

(Tråden lägger jag separerad från Corona-tråden, då trådämnet: D-vitaminets påverkan på immunförsvaret - som det främst är fråga om - är av generell natur och intressant för alla som strävar efter att optimera kosttillskotten. Om någon administratör vill överföra inlägget till Coronatråden, helst efter att flera här inne tagit till sig budskapet, så OK.

                                      ____________________

Som bekant hör vi läkare, professorer och representanter i massmedia ständigt tona ner värdet av kosttillskott överhuvudtaget. D-vitamin hör till dessa. Man har all anledning att se medicinarnas problem med detta, som en form av dåligt försvar för att man sällan kan presentera klara resultat av hög klass med medicinska preparat som motsvarar vissa kosttillägg, redovisade i absoluta siffror - inte relativa "glädjesiffror" som är brukligt vid läkemedel.

För den medicinering (ibland i form av en dekokt av fler än en), som ofta förs fram t.ex. i samband med Coronapandemin, kan Big Pharma sällan eller aldrig redovisa positiva siffror motsvarande D-vitaminets.

Det enda vi i sammanhanget COVID 19 hört om åtgärder som skydd, är: "tvätta händerna", "håll 2½ meters avstånd från andra", "lås in 70-plussarna", "stäng skolorna" etc. Har någon hört någon representant från folkhälsan yttra något om kostillskott, annat än att det kan innebära fara? I övrigt fick vi för några dagar sedan alltför sen info om att fetma skulle innebära tio gånger högre risk än för andra!!!  Kunskaper som kineserna hade redan i höstas. Om man hör om idéer från medicinarsidan blir det nästan utan undantag fråga om vilka tänkbara, existerande läkemedel som kan komma ifråga. 

Intressant skall bli att se vilken reaktion som våra medicinska profeter kommer med denna gång!  I en mycket intressant studie - några dagar gammal:

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3585561

har man kunnat visa en enorm skillnad i påverkan genom D-vitamin över och under en viss nivå i blodet för Covid 19-patienter  - jag klistrar in en av resultattabellerna som bl.a. visar skillnaden i andel dödsfall (se rödmärkta data):

2090335248_ScreenHunter_2094May_0922.thumb.jpg.4bb0a0d0656faa5a6cc59f996239fbbf.jpg

Även om de låga dödstalen redovisas för åldersgruppen 34 - 59 år, som statistiskt sett, normalt är relativt lindrigt drabbad, förefaller resultatet ändå tydligt tala för D-vitaminet som en viktig komponent till att stärka immunförsvaret, som det är fråga om - vilket finns rader av belägg för i andra studier.  Gruppen som i denna studie visar låg dödlighet (34 - 59 år) är f.ö. lika stor som för äldregrupperna tillsammans (48-80 år). Sammanfört i två åldersgrupper ser resultatet i förenklad form ut som följer:

415767426_ScreenHunter_2098May_1002_41.thumb.jpg.30d08b94a4e77f5aa632955a95847a13.jpg

I den äldre gruppen har lägsta uppmätta D-vitaminnivåer varit 44 nmol/L, medan för den yngre gruppen upptill 148 nmol/L uppmätts, vilket i det senare fallet tyder på en mer kraftfull användning av D-vitamintillskott.

Det kan vara intressant att som jämförelse visa Livsmedelsverkets bedömning av olika D-vitaminnivåer, där 50 nmol/L anses tillräcklig, medan andra anser gränsen ligga på 75 nmol/L (American Endocrine Society). Den svenska bedömningen av >125 nmol/L som potentiellt farlig (tagen ur luften), kan bara betraktas som löjeväckande! Överlägset många bedömare internationellt ser istället 100-125 nmol/L som optimal nivå och den toxiska nivån ligga betydligt högre. Om K2-vitamin sägs inte ett ord.

331171065_ScreenHunter_2099May_1002_52.jpg.b2475b881ef0c8392c84b8f88e86d34d.jpg

Vad som i övrigt, statistiskt tydligt bekräftas genom presenterad studie, är att låga D-vitaminnivåer främst föreligger i de äldre åldersgrupperna. Så, vid sidan av att andelen multisjuka, med sina många mediciner, vanligen finns att söka bland de äldre, har i en rad studier visats att deras immunförsvar försvagas vid låga D-vitaminnivåer. Detta till stor nackdel inför ett virusangrepp. I sin tur är detta en tydlig indikation på D-vitminets betydelse, vilket framgår av presenterad studie.

Det kanske t.o.m. kan vara så att bristande D-vitaminnivå har större negativ betydelse än den totala medicineringen som patienten står på. Den stora skillnaden i dödstal kan f.ö. till stor del ha att göra med de generellt högre nivåerna D-vitamin som parallellt påträffas i lägre åldersgrupper. Alltså att det inte bara är ungdomen i sig som räddar, utan den större sannolikheten för högre D-vitaminandel i blodet, genom såväl fler utomhusaktiviteter (solexponering) som högre ambition att använda D-vitamintillskott. Dessutom med högre dosering än den som läkarna rekommenderar de äldre, som inte ifrågasätter den medicinska "sakkunskapen". Mediciner ställda mot kost och kosttillskott skulle man i såväl virussammanhang som vid andra sjukdomstillstånd kunna fokusera mer på.

 • Gilla 4
 • Boom 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Ivor Cummins med en video i samma ämne.

 • Gilla 3

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Hur kan man vara 100 säker på att kosttillskotten innehåller vad som utlovas? 
Kolla innehållsförteckningen på pillerburkarna, finns det något som inte känns igen? Då gör garanterat inte immunförsvaret det heller utan går i kampläge.

 • Gilla 1
 • Förvirrad 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
4 timmar sedan, Ekner sade:

Hur kan man vara 100 säker på att kosttillskotten innehåller vad som utlovas? 

Egentligen bara genom kontroll via blodanalys. För min del har det fungerat väl. Säkerligen finns dock mindre oseriösa producenter som missar - i vissa fall med större andel av den aktiva komponenten än som anges. Någon statlig kontroll lär vi inte ha i Sverige? 

 • Gilla 3

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
14 timmar sedan, DRAKULLA sade:

Ivor Cummins med en video i samma ämne.

I vanlig ordning för Cummins med alltigenom genomtänkt kommentar. Jag klippte lite ur hans video, efter  samma ursprungsstudie som jag inledde tråden med. Grafen nedan är justerad efter ålder och morbiditet. Efter att jag klippt ner grafen i höjd och justerat för blodvärden enligt i Sverige använd standard  ( 25(OH)D ) ser grafen ut som följer - en fantastisk bild som otvetydigt visar D-vitaminets fördelar - tio gånger högre risk för dödsfall i COVID 19 vid D-vitaminnivåer i blodet  <50 nmol/L  ( 25(OH)D). Eller om vi skall se det från den positiva sidan - en tiondedel av den risken om man håller minst 75 nmol/L D-vitaminnivå i blodet:

                     1003936996_Namnls.jpg.3171e375ceb339f98e78b37659935ab5.jpg

Så för den gröna stapeln angiven nivå i blodet - 75 nmol/L - bör ses som absolut miniminivå att överträffa. Personligen föredrar jag att säkra mig runt 125 nmol/L eller mer - det sker via dagligt tillskott på 2000 IE  D3-vitamin (50 mikrogram).

Oss emellan, hur skall våra medicinare nu göra för att försvara allt dravel om ökade risker med D-vitamintillskott??? Här ges klara bevis för att Livsmedelsverkets siffror (att 50 nmol/L i blodet skulle vara tillräcklig D-vitaminnivå) saknar minsta grund. När kommer man att ändra dessa normer i det solfattiga Sverige?

Som Cummins påpekar i nästa bild:

cummins.thumb.jpg.cc8744d7538a142b2974c89ed8e02707.jpg

är en rad andra faktorer viktiga, dvs. det räcker inte med att i sista stund äta D-vitamintillskott. Man ser att LCHF-kosten ligger Cummins varmt om hjärtat som en bra grund till att kunna motstå COVID 19-viruset, resp. minska risken för allvariga komplikationer för den som smittats (som t.ex. döden). Hans gröna avbockning av solen som D-vitamingenerator kanske inte utgör det bästa hoppet för oss på norra jordklotet men vi får ta det som ett bra tips om att röra oss ute i det fria!

Cummins påpekar naturligtvis det viktiga i att (inte minst via lågkolhydratkosten) befria oss från diabetes 2  eller prediabetes, med dess inflammatoriska effekter. På den sidan (att hålla infammationen i schack) ligger sannolikt nyckeln till framgång mot alla former av virusinfektion - där har höga D-vitaminnivåer en uppenbar positiv funktion. För min del slutade alla virusinfektioner för snart tre år sedan efter min LCHF-debut!

Inte svårt att fatta varför alla gillar Ivor Cummins och hans pedagogik?👍

 • Gilla 3

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
18 timmar sedan, DRAKULLA sade:

Ang. De otvetydiga bevisen för D-vitaminet

Idag råkade jag kika på TV:s Fråga Doktorn, då två specialister på virussmitta skulle svara på frågor....hur man kunde tänka sig motverka smittan. 

Studien som denna tråd utgår från bör redan vara väl känd för den som botaniserar på nätet (för läkare?) tillsammans med många andra belägg som talar för D-vitaminets stora betydelse. I vanlig ordning kom frågan om medicinering mot virus upp och det var dags för väsentligheter... Tror någon att D-vitamin togs upp???                                                                               764432689_ScreenHunter_2148Apr_1000.jpg.78ae9f5e4c95280dd4b36938be539976.jpg

 

 • Gilla 2

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
1 timme sedan, Nils Engström sade:

Idag råkade jag kika på TV:s Fråga Doktorn

Men Nils....hur kan du överhuvudtaget nämna sån dynga i det här forumet?   😉

 • Boom 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
3 timmar sedan, Ekner sade:

Men Nils....hur kan du överhuvudtaget nämna sån dynga i det här forumet?   😉

Ber om ursäkt men det var i förhoppningen att de två specialisterna skulle visa att de följt med i utvecklingen, vad gäller D-vitaminets positiva verkan, som översvämmat Internet under senare tid!😇

P.S.

Det visade sig att de hade glömt av Hippokrates 1343650263_ScreenHunter_vin2560Oct_2009.jpg.18748c42ca5730656a736a99bc042597.jpgtill förmån för den växtbaserade maffian och Big Pharma!49418097_ScreenHunter_2102May_1123_35.jpg.84c7b70cc9772eab84ea61811880998b.jpgMer och mer övertygad blir man om vikten för läkarskrået att driva ett hårdnackat försvar för sitt revir, hellre än att erkänna andra möjligheter till lösning av medicinska problem finnas, som mångdubbelt överträffar läkemedel inskrivna i FASS!

 • Gilla 2
 • Förvirrad 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

I en av alla nyhetssändningar jag sett med Anders Tegnell så visades staplar och diagram över vilka i Sverige som avlider av Covid-19.
Förutom att de allra flesta är äldre så var det intressant att se att personer boende i Sverige men födda i Somalia leder toppen av de avlidna(jämfört med svenkfödda).
Cummins pratar om att personer med mörk hudfärg har lägre D-vitaminnivå. Den mörka hudfärgen är ju anpassad för soligt klimat där man får D-vitamin naturligt.
I Sverige och andra nordliga länder blir det då brist. Borde vara väl känt.

 

 • Gilla 4

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
32 minuter sedan, DRAKULLA sade:

Den mörka hudfärgen är ju anpassad för soligt klimat där man får D-vitamin naturligt.

Frågan är om vi är anpassade att bo i nordliga klimat? Skapar mer problem än trivsel tycks det.

 • Gilla 3

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
13 timmar sedan, DRAKULLA sade:

Den mörka hudfärgen är ju anpassad för soligt klimat där man får D-vitamin naturligt.
I Sverige och andra nordliga länder blir det då brist. Borde vara väl känt.

Menar du att sådana svårförståeliga samband skulle påverka socialstyrelsen och läkemedelsverket till att ändra sina riktlinjer? Eller att svenska läkare skulle utgå från den uppenbara verkligheten i sin yrkesutövning?💤 För att göra det måste de ju först övertygas om att ett icke-läkemedel kan vara mer effektivt än befintliga läkemedel (som eventuellt kunde tänkas vara användbara)!

D-vitaminets funktion och betydelse för kroppen har visserligen sedan länge varit känt men de bevis som krävs måste ju vara mycket mer rigorösa, än de som används vid  läkemedeltester. Det räcker inte med att statistiskt visa att den, som t.ex. nöjer sig med en D-vitaminnivå i blodet på 50 nmol/L (tillräckligt enligt läkemedelsverkets normer), har 1000 % större risk att dö genom COVID 19-viruset, än den som har över 75 nmol/L. Den naturliga reaktionen, trots att man brukar ange mediciners verkan i relativprocent, är dessutom att så höga procenttal som uppges för D-vitaminet inte är möjliga (1000% finns inte) och måste därför förkastas!

Ganska märkligt med det ovan sagda, i jämförelse med resultatet för några dagar sedan från en svensk studie, som alltför sent upprepade det som redan tidigare var internationellt känt - att feta människor just råkade ha en tio gånger högre risk att dö i samma virus.

Tio gånger...

...men det råkar ju också bli 1000 % - kan den större tilltron till den studien bero på att den presenterats av ett svenskt forskarlag?:fun:

P.S.

Kan det möjligen vara så att alla medicinare som nu ställs inför fakta lurpassar på varandra, om vem som skall behöva öppet informera om den obehagliga sanningen med risk att få kollegiala tråkningar! Alltmer måste anses klarlagt att Big Pharma behåller sitt grepp över läkarna - om vad som får yttras och inte. Tveksamt om det blir Tegnell?En intressant frågeställning är, i vad mån en läkare i tysthet skulle ordinera D3-vitamin till sin mor eller mormor i 70-80-plusålden, som råkat bli smittad av COVID 19,  att föredra framför något av de tänkbara men ännu oprövade läkemedel som varit uppe till debatt?

 • Gilla 3
 • Tack! 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

I denna tråd har viktiga fakta tagits upp som, om de snabbt vidarebefordrats till svenska folket (analogt med alltför sent presenterade fakta om de ökade riskerna med fetma), kunnat få livräddande effekter av oerhörda dimensioner för framtida COVID 19-patienter.

Istället får vi uppleva att våra specialister och läkare är beredda att gå mycket långt, för att på medicinens altare tona ner och offra det som annars vore bäst för patienterna? Trots dagliga genomgångar i TV med Anders Tegnell i ledningen, får vi bevittna att sveriges befolkning ännu inte via massmedia tillåtits ta del av väsentlig information, som kunde minska dödstalen. Detta beroende av den medicinska expertisens hårdnackade motstånd mot att framhålla andra åtgärder, än de som skolmedicinen anser sig skyldig att förmedla (i form av läkemedel).

När får vi uppleva riktig informationsförmedling och vem får vi se första gången bryta den destruktiva inriktningen som låser våra medicinare vid rutiner som i många fall är till patientens nackdel.         D.thumb.jpg.3881f046d3ca5b1d356f798f7a665155.jpg

P.S.

De vetenskapligt klart belagda fördelarna med att minska riskerna för COVID 19-smittade genom hög D-vitaminnivå i blodet, har nu blivit så oomkullrunkeligt uppenbara att skolmedicinarna har svårt att krångla sig ur problemet med hedern i behåll. Kommer de att fortsätta tiga ihjäl sanningen eller får vi uppleva en "pudel" smyga sig fram i slutändan?

 • Gilla 2

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

NU HAR DET HÄNT!

Svenska Sällskapet för Ortomolekylär Medicin (SSOM) skriver den 13 maj under rubriken:

Dör patienter i onödan i covid-19?

Uppenbarligen initierat av framsynta, orädda medicinare (tänk att sådana finns) som:

Mats B Humble, psykiater, med dr, institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet

Henrik Pelling, barnpsykiaterUppsala

Susanne Bejerot, överläkare, Region Örebro län; professor, institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet

Bo Jonsson, med dr, leg läk, ordförande i SSOM, som vågat publicera följande sammanfattning:

ur: https://www.mynewsdesk.com/se/ortomolekylaera-saellskapet/pressreleases/doer-patienter-i-onoedan-i-covid-19-2998641

"Aktuell forskning gällande virus- och coronasjukdomar tyder på att extra tillskott av D- och C-vitamin skulle kunna minska risken att insjukna och få allvarliga komplikationer vid covid-19. Kompletterande behandlingar med dessa vitaminer bör därför övervägas i sjukvården. Detta enligt ett uttalande från Svenska Sällskapet för Ortomolekylär Medicin (SSOM). 

Mätningar visar att svårt sjuka covid-19-patienter har låga nivåer av D-vitamin i blodet. De allvarligaste sjukdomsfallen har betydligt lägre D-vitaminnivåer än de med lindriga symtom.

Kontrollerade studier vid sepsis, ARDS och andra virussjukdomar uppvisar goda effekter av högdosbehandling med intravenöst C-vitamin. Detsamma gäller många andra virus- och lungsjukdomar.

Fallrapporter finns om tillfrisknande vid mycket allvarlig covid-19, efter att patienterna behandlats med intravenöst C-vitamin i höga doser.

Vi rekommenderar hälso- och sjukvården att ta till sig den forskning som faktiskt finns om högdosbehandling med C-vitamin och adekvata doser av D-vitamin för att minska dödsfallen i covid-19. 

I kommande forskning bör man mäta D- och C-vitaminhalter hos patienter då de akut kommer in till sjukhus för att öka kunskapen om dessa samband."

                                      ________________________

Kan vi börja hoppas att t.ex. Tegnell eller någon i hans krets vid något tillfälle kommer att informera om de verkligt effektiva icke-läkemedlen (nåja de finns ju inskrivna i FASS) till att  rädda människoliv???? 👍

P.S.

Man skall inte bli alltför upprymd av ovanstående med tanke på de inbyggda resterna av medicinareutbildningen som finns kvar i varje läkare.

T.ex. skriver, den 8:e maj, en läkare i Stockholm:

"Aktuella referenser ger inget stöd för att D-vitamin skyddar mot allvarliga luftvägsinfektioner.

Värt att påpeka är att i den studie som refereras (16) så gav D-vitaminsubstitution inget skydd mot att behöva vårdas på sjukhus för luftvägsinfektion eller risken att dö på grund av luftvägsinfektion. Det som anges som statistiskt signifikant effekt var en minskning av alla rapporterade luftvägsinfektioner vilken kan innefatta allt från banala förkylningar till tillstånd som i själva verket inte alls är en luftvägsinfektion (ex. pollenallergi)."

                                    _________________

Som tidigare antytts, riktigt lycklig blir man aldrig! Denne läkare har tydligen inte sett det samma som andra sett internationellt, t.ex. den studie som denna tråd inletts med. Efter Ivor Cummins bearbetning lär den få anses vara otvetydig.

Om folkhälsans ansvariga bestämmer sig för att inte tala klarspråk i fallet C- och D-vitamin, dvs. medvetet undvika att väsentligt minska risken för COVID 19-patienter att dö, är fråga om de inte begår ett allvarligt juridiskt fel. I så fall borde i varje fall socialstyrelsen eller annan myndighet vara förpliktigad att ingripa! 🇸🇪

 • Gilla 3

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Svårt att motstå frestelsen att visa bakgrunden till det underbara vågstycket som fyra medicinare stod för när de i sin artikel satte rubriken:

Dör patienter i onödan i covid-19? 

I själva verket har SSOM enligt föregående inlägg det generella syftet:

att förebygga och behandla sjukdomar genom att förse kroppen med optimala mängder av olika naturliga substanser, däribland rätt form av kosthåll och kosttillskott.

Om man enbart skulle utgå från nedanstående referenspaket som SSOM refererar till, är klart belagt att såväl D-vitaminet som C-vitaminet har en betydelsefull inverkan på kroppens immunförsvar och därmed utgör viktiga faktorer bakom motståndskraften vid bekämpningen av en rad sjukdomar, inte minst virussjukdomar.

A. Aktuella vetenskapliga översikter:

1) Colunga Biancatelli RML, et al. The antiviral properties of vitamin C. Expert Review of Anti-infective Therapy 2020;18:99-101

2) Grant WB, et al. Evidence that Vitamin D Supplementation Could Reduce Risk of Influenza andCOVID-19 Infections and  eaths. Nutrients 2020;12:988

3) Rasmussen, MPF. Vitamin C Evidence for Treating Complications of COVID-19 and other Viral Infections.Orthomolecular Medicine. News Service, April 23, 2020

B. Svenska debattinlägg:

4) Jonsson BH. Död bör vara primärt utfallsmått i sepsisstudier. Läkartidningen 2020;117:461

5) Jonsson BH, Akner G, Cederholm T, Gustafson Y. Näringsintaget viktigt under pandemin, inte minsthos äldre. Lakartidningen.se 2020-04-17

6) Ravnskov U. Goda anledningar att pröva höga doser C-vitamin vid covid-19. Läkartidningen 2020;117:636

7) Humble MB, Pelling M, Bejerot S. D-vitamin kan skydda mot svår infektion vid covid-19. Lakartidningen.se 2020-05-07

😎 Fallbeskrivning Narkos- och intensivvårdsläkare Sture Blomberg

                               __________________________

Dessa medicinare vågar alltså ifrågasätta det regelverk som normalt tillämpas inom svensk sjukvård!!! I stort sett innebärande att aldrig ta upp frågor runt kosttillskott och att några av dessa skulle kunna överträffa konventionella läkemedel.
 
Kan det vara möjligt - ett trendbrott? Vilka konsekvenser kan det föra med sig och för vem?  I förlängningen:
- kanske minska antalet framtida dödsfall som COVID 19 orsakat genom att svenska folket undanhållits viktiga fakta som den enskilde tidigare kunnat utnyttja för att minska risken att bli allvarligt sjuk eller i värsta fall avlida.
- ge svenska läkare som tidigare egentligen skulle velat säga sanningen: råg i ryggen att våga utgå från den verklighet som man i medicinska sammanhang, internationellt är överens om.
 
Vad tror forumets medlemmar om tidsaspekten? Låt oss förenkla eller göra förhoppningarna mer troliga. Låt dessa begränsas till att hälften av den svenska läkarkåren kommer till insikt om att viktiga komponenter i föda och vissa tillskott kan överträffa läkemedlen med råge!  När blir denna verklighet en självklarhet?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
43 minuter sedan, Peter B sade:

Även Aftonbladet är inne på D-vitaminlinjen.;-)

Typiskt att alla runt sjukvården (men inte den själv annat än i undantagsfall) i det närmaste skall behöva ta till strupgrepp för att få en ändring till stånd. När t.o.m. medlöparna - massmedia - börjar nagga sjukvården i kanten, ser man att alternativmedia börjat göra intrång i PK-sverige.

Det är märkligt att de grundläggande tankarna som Hippokrates - "Läkekonstens fader" förmedlade genom den hippokratiska eden inte längre är så aktuell som den borde vara. Den som går ut på att läkaren främst skulle sätta patientens bästa framför allt annat. Märkligt också att det skall behövas att andra - inte sjukvården själv - till att leda utvecklingen rätt. SSOM får anses som ett undantag.

 • Gilla 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Gäst
Svara i detta ämne...

×   Du har klistrat in innehåll med formatering.   Ta bort formatering

  Only 75 emoji are allowed.

×   Din länk har automatiskt bäddats in.   Visa som länk istället

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.