Att andra studier på friska människor visar minskad risk för uppkomsten av cancer och att i fallet Covid-19, det gäller att väga för och nackdelar Risker för vidarespridning av vissa cancerformer mot risken att avlida av virusangrepp. F.ö. har göteborgsstudien inte visat den bredd i övriga avseenden som forskningen i övrigt visar (se mitt tillägg i nästa inlägg). Studien (Sahlgrenska sjukhuset) avser råttor som redan har cancer och att antioxidanter då kan medföra större spridning av befintliga
    • Gilla
    2