Den omständigheten att Sveriges ambition att tillämpa känd vetenskap runt immunförsvaret, av stor vikt vid Covid-19-pandemin, ligger långt efter flertalet länders, går inte att förneka. Härunder ses hur skolmedicinen i vårt land borde ha tänkt från allra första början, när det blev känt att det nya viruset var att vänta.  Det första vi då fick höra Tegnell yttra, var att Sverige var väl rustat men att vi inte hade något allvarligt utbrott att vänta. Från det tillfället tills nu har Sverige visat
    • Gilla
    2