Jump to content

Lite om Malcolm Kendricks syn på LCHF och medicinsk forskning


Nils Engström

Recommended Posts

Det måste erkännas att ett av skälen till denna tråd är min beundran för rubricerad forskare - en frispråkig kämpe, som jag antar att flertalet på forumet i olika sammanhang haft korn på. Har man en gång hört Kendrick, kan man inte annat än beundra honom. I själva verket representerar Kendrick en av de viktiga forskarpersonligheterna bakom lågkolhydratkosten, genom sitt sätt att agera. En man som tycks strunta i om han svartlistas av läkemedelsföretagen, vad gäller forskningsanslag. Detta genom att öppet kritisera de senares cyniska policy. För den som av någon anledning aldrig träffat på Kendrick eller möjligen har problem med engelskan, har jag återgivit nedanstående textavsnitt  på svenska (Kendricks egen text i kursiv stil resp.- fetstilta partier och punktningen av hans text, tar jag själv ansvaret för).

Kendricks uttalande år 2016 om skandinaviska länder i fråga om LCHF

 • Jag tror ibland att jag ska flytta och bo i ett skandinaviskt land. Människorna där gör att så många saker blir rätt utförda, om hur man driver friska, rättvisa samhällen. Dessutom verkar människorna som bor där, vara mer balanserade och uppriktigt sagt mer vuxna än vanligt.
 • Så det är ingen överraskning för mig att, om något land skulle börja processen med att avvisa allt absolut nonsens om att fettsnål diet skulle vara dålig, så borde det vara ett land i Skandinavien - det skandinaviska landet jag särskilt tänker på är Sverige.
 • Jag har varit medveten om att det funnits en rörelse runt lågkolhydratkost i Sverige under några år. Den heroiska Dr Annika Dahlqvist ledde rörelsen. Hon är  allmänläkare som lämnat råd till sina diabetespatienter att äta en lågkolhydratkost med hög fetthalt (LCHF). Naturligtvis attackerades hon av idioterna, (förlåt experterna).

År 2007 började kontroversen, när två dietister påpekade för Socialstyrelsen i Sverige att LCHF-kostråden, som Dr. Annika Dahlqvist rekommenderade patienterna, inte var förenliga med vare sig vetenskapliga bevis eller konventionell praxis. Efter en rapport från diabetesläkaren Dr Christian Berne, friades dock Dahlqvist. Friad för vad, exakt? Rådgivning till diabetespatienter att inte äta socker?

 • Den omständigheten att vem som helst skulle kunna ställas till svars inför myndigheterna, för bedömning, visar bara hur galen världens kostrådgivning har blivit. Hur förankrad den är i den idiotiska anti-fettdogmen som nu råder - hur helt skild, som den är, från verklighet och vetenskap.
 • Som jag har påpekat många gånger, omvandlar kroppen kolhydrater, åtminstone alla kolhydrater som människor kan "smälta ner", till socker i GI-systemet. När kolhydraterna bryts ner till bitar i matsmältningssystemet, blir de till enkla sockerarter.
 • Som vi alla vet, har personer med diabetes problem med höga blodsockernivåer. Så, dumt de tänker ... låt mig tänka... Bör diabetiker äta kolhydrater / socker, eller ska de äta fett?
 • Ja, du vet, de borde äta fett. De som hävdar motsatsen saknar normal tankeförmåga. Kort sagt, när man i Sverige tittade på alla bevis, framkom att LCHF-dieten höjer HDL-kolesterolet (det så kallade "bra" kolesterolet). Den har ingen effekt på LDL-nivåer (det s.k. "dåliga kolesterolet"). LCHF sänker också blodsockernivåerna och triglyceridnivåerna (VLDL). Allt bra och friskt - det betyder i grunden minskad insulinresistens - den underliggande orsaken till diabetes.
 • Allt som svenskarna verkligen "upptäckte" är det ganska häpnadsväckande faktumet att det är skadligt att äta en kost med hög kolhydratandel. Och att det är värst för den  som är diabetiker. Att motsäga detta väger lätt i diskussionen.
 • Vad folk upptäckt är exakt det som kunskapen om mänsklig biologi och fysiologi kommit fram till. Vi lever dock i en värld som kontrolleras av förankrad dumhet, dogma och ekonomiska intressen för stora företag, som tjänar miljarder på att sälja smaklös "fettsvamp". Dessa företag vet att det enda sättet på vilket man kan producera mat med låg fetthalt, t.ex. yoghurt med låg fetthalt, och allt annat som är smaklöst, är att det måste smaksättas med socker. Billigt, otäckt och skadligt för hälsan - driver detta också till ständigt ökande kroppsvikt  och diabetes i västvärlden.
 • Varför blir alla i västvärlden överviktiga? Jo vi ersätter fett med socker i många livsmedel. Fetmaepidemin började samtidigt som idioterna, (förlåt experterna), beslutade att en hälsosam kost skulle vara full av kolhydrater. Vilket var och fortfarande kvarstår som den exakta och fullständiga motsatsen till sanningen. Trots detta, för alla som vågar säga sanningen, ställs de till svars inför organisationer som Sveriges "nationella hälso- och välfärdsstyrelse". Så småningom reser sig dock sanningen, som den måste, ty sanningen dör aldrig. Man kan stampa på den, trycka ner den i betong eller napalma (brännmärka) den. Den lever alltid vidare, hånad av dem som gör allt för att förneka sanningens existens.
 • Sanningen är att alla kostråd som idioterna,(förlåt experterna), har bombarderat oss med under de senaste 40 åren om farorna med fettförbrukning, har varit helt och fullständigt, skadligt felaktigt. Naturligtvis kommer det att bli en motreaktion mot den svenska rapporten (Christian Bernes), sådan kritik finns alltid.
 • Olika "kraftfulla" idioter, (förlåt experter), kommer så småningom att avrättas framför kamerorna inför svenskarna, genom sina skadliga och farliga slutsatser. Ansiktslösa marknadsförare i företag som främjar föda med låg fetthalt och liknande kommer att hamna i samma grupp idioter.
 • Ja, du vet vem du är. Och ja, det här gör mig arg. De dödar människor i förtid, miljontals människor över hela världen.

P.S: Fråga till  Malcolm Kendrick  (efter hans utfall): Vad kallar du 500 dietister som ligger på havets botten?

Svar: En bra start.

Ett mjukare sätt att tolka Kendrick än den frågande möjligen avsåg, är att han menar gruppen dietister var totalt felutbildade efter gamla normer som byggt på felaktig forskning och misstag sedan minst 40 år tillbaka. Dagens dietister har därför svårt att inse behovet av vidareutbildning enligt modern forskning på området metabolism. Istället sluter de sig kollegialt tätare tillsammans för att kunna hålla sig kvar i skydd av de gemensamma, felaktiga dogmerna i yrkesgruppen.  

                                              _____________________

Möjligen antyder ovanstående en hoppfull syn på hur sunt människor i allmänhet ser på kostfrågan, särskilt i Sverige. De beräkningar som finns, tyder på att LCHF-kosten i Sverige är den som tilldragit sig störst intresse och att detta intresse mer än för andra dieter håller sig kvar för den som väl startat.

Till skillnad från Malcolm Kendricks positiva inställning till folk i allmänhet visar han nu, fyra år senare efter Covid-19-pandemins intåg, sin uppfattning om hur forskningen utvecklats i en diametralt annorlunda riktning än den borde. Sannolikt har hans sätt att argumentera mot läkemedels- och matvaruföretagens cyniska sätt att agera, i samband med den kamp han och andra moderna forskare länge tvingats till i metabola sammanhang, där han på klart vetenskaplig grund stöder LCHF-kosten. Som många andra menar han att ekonomiska vinstskäl ligger bakom en pandemi av dödsfall jorden runt genom de felaktiga råd som folk får genom felutbildade läkare och dietister. Från den metabola pandemin till Covid-19-pandemin ligger fältet fritt för Kendrick att öppna slussarna för vidare kritik.

I juli 2020 uttrycker Kendrick sin oförblommerade kritik mot BigPharma:

 •    Jag har tappat allt förtroende för medicinsk forskning - Big Pharmas finansiella muskel har varit upptagen med att snedvrida vetenskapen under pandemin.
 •     bevis för att ett billigt anti-malarialäkemedel som kostar 7 pund och bekämpar COVID-19 blir utskåpat - varför? Eftersom läkemedelsjättarna vill sälja dig en behandling som kostar nästan 2 000 pund. Det är kriminellt.
 •    Här är till exempel Dr Marcia Angell, som redigerade New England Journal of Medicine i över tjugo år och skrev 2009:

”Det är helt enkelt inte längre möjligt att tro särskilt mycket på den kliniska forskningen som publiceras, eller att förlita sig på bedömningen av betrodda läkare eller auktoritativa medicinska riktlinjer. Jag gläder mig inte över denna slutsats, som jag långsamt och motvilligt nådde under mina två decennier som redaktör för New England Journal of Medicine.

   ”Har saker och ting blivit bättre? Nej, jag tror att de har blivit värre - om det verkligen vore möjligt. ”Ett hemligt inspelat möte mellan chefredaktörerna för The Lancet och New England Journal of Medicine avslöjar båda män som beklagar det kriminella ”inflytande som BigPharma har på vetenskaplig forskning"

   Enligt Philippe Douste-Blazy, Frankrikes tidigare hälsominister och kandidat som WHO-direktör, stängde han läckan - diskussionen mellan chefredaktörerna - vilkas publikationer båda drog tillbaka - papper som var gynnsamma för BigPharma men med bedrägliga uppgifter.

”Nu kommer vi inte att kunna, om detta fortsätter, publicera fler kliniska forskningsdata, eftersom läkemedelsföretagen är så ekonomiskt kraftfulla idag och kan använda sådana metoder för att få oss att acceptera papper, uppenbarligen metodiskt perfekta, men som i verkligheten lyckas dra den slutsats som de vill kunna dra, ”sa Lancets chefredaktör, Richard Horton.

  New England Journal of Medicine och Lancet är de två mest inflytelserika tidskrifterna med mest resurser i världen. Om de inte längre har förmågan att upptäcka vad som i huvudsak är bedräglig forskning, så ... Vad gör vi då? Vad är detta egentligen?

    Faktum är att saker i allmänhet har tagit en skarp vändning till det sämre sedan COVID-pandemin slog till. Nya studier, nya data, ny information anländer med hög hastighet, ofta med liten eller ingen effektiv granskning. Vad kan man tro, vem kan man tro? Nästan ingenting skulle vara den säkraste uppfattningen.

Malariamedicinen hydroxiklorokin - betydelsen som medel mot Covid-19

Fortfarande Kendricks ord:

En fråga som har spelats upp under de senaste månaderna har avlägsnat alla återstående rester av mitt förtroende för medicinsk forskning. Det gäller anti-malaria läkemedlet hydroxiklorokin. Ni kanske är medvetna om att Donald Trump godkände det - vilket ger en hel serie problem för många människor.

Innan pandemin drabbade oss, rekommenderade jag dock lokalt att vi skulle se till att fylla på förrådet med hydroxiklorokin. Det har gjorts en hel del forskning under åren, vilket tyder starkt på att det skulle kunna hämma intrång av virus i celler och att det också störde viral replikering inuti cellen.

Denna verkningsmekanism förklarar varför den kan hjälpa till att hindra malariaparasiten från att komma in i röda blodkroppar. Vetenskapen är komplex, men många forskare tyckte att det fanns goda skäl att tänka hydroxiklorokin ha några verkliga, om än inte oerhörda fördelar, i COVID-19-sammanhang.

Idén förstärktes ytterligare av kunskapen om att den har vissa effekter som minskar ”cytokinstormen” som anses dödlig vid COVID-19. Läkemedlet förskrivs vid reumatoid artrit för att minska immunattacken på lederna.

Det andra skälet till att rekommendera hydroxiklorokin är att det är extremt säkert. Det är till exempel det mest förskrivna läkemedlet i Indien. Miljard på miljard doser har ordinerats. Det finns tillgängligt direkt över disk i de flesta länder. Så jag kände mig ganska bekväm när jag rekommenderade att det kunde testas. I värsta fall skulle ingen allvarlig skada inträffa.

Då blev hydroxiklorokin centrum för en världsomspännande storm. På ena sidan, "de vita hattarna", befann sig de forskare som tidigt hade använt läkemedlet, som  tycktes visa betydande fördelar. Till exempel, enligt professor Didier Raoult i Frankrike:

"En känd forskarprofessor i Frankrike har rapporterat framgångsrika resultat genom en ny behandling för COVID-19, med tidiga tester som tyder på att det kan stoppa viruset från att bli smittsamt på bara sex dagar."

Sedan forskning från Marocko:

"Jaouad Zemmouri, en marockansk forskare, tror att 78% av Europas dödsfall i COVID-19 kunde ha förhindrats om Europa hade använt hydroxiklorokin ..." Marocko, med en befolkning på 36 miljoner, [ungefär en tiondel av USA] har bara 10 079 bekräftade fall av Covid-19 och endast 214 dödsfall.

"Professor Zemmourit tror att Marockos användning av hydroxiklorokin har resulterat i en återhämtningsgrad på 82,5% från COVID-19 och endast en dödlighet på 2,1% - hos dem som är inlagda på sjukhus."

Precis före detta publicerades en studie i Lancet den 22 maj med uppgift att hydroxiklorokin faktiskt ökade dödsfallen. Det visade sig sedan att de använda uppgifterna inte kunde verifieras och sannolikt bestod av fel. Författarna hade stora intressekonflikter med läkemedelsföretag som tillverkade antivirala läkemedel. I början av juni drogs hela artikeln tillbaka av redaktören Richard Horton.

Sedan kom en UK-studie ut som antydde att hydroxiklorokin inte fungerade alls. När han diskuterade resultaten, kom han in på ett uttalade från professor Martin Landray:

”Detta är inte en behandling för COVID-19. Den fungerar inte, ”berättade Martin Landray, en professor i Oxford University som är ledande för RECOVERY-försöken (test av läkemedel för ev. behandling av Covid-19 smittade). ”Detta resultat borde förändra medicinsk praxis över hela världen. Vi kan nu sluta använda ett läkemedel som är värdelöst. ”

Denna studie har sedan dess kraftigt kritiserats av andra forskare som säger att den använda dosen hydroxiklorokin potentiellt var giftig (10 gånger normaldosen). Det gavs också alldeles för sent för att ha någon positiv effekt. Många av patienterna låg redan i respirator.

I går fick jag en "förskyddad" kopia av en artikel som skulle publiceras i International Journal of Infectious Diseases som har funnit att hydroxiklorokin ...

 •     ”signifikant” minskade dödsfrekvensen för patienter som var involverade i analysen. I studien analyserades 2541 patienter som var inlagda i systemets sex sjukhus mellan 10 mars och 2 maj
 •     13% av dem som behandlades med hydroxiklorokin dog
 •     26% av dem som inte fick läkemedlet dog

När saker och ting blir trassliga, tenderar jag att leta efter potentiella intressekonflikter. Med vilket jag menar: vem kommer att tjäna pengar på att stoppa användningen av hydroxiklorokin (som är ett generiskt läkemedel som har funnits sedan 1934 och kostar cirka 7 pund  för en burk med 60 tabletter)?

I detta fall är det de företag som producerar de oerhört dyra antivirala läkemedel som Gilead Sciences 'Remdesvir - som kostar 2.340 $ (1877 pund) för en typisk fem-dagars behandling i USA. För det andra är det de företag som strävar efter att få ett vaccin på marknaden. Det finns miljarder och åter miljarder dollar på spel här.

I den här världen har billiga läkemedel, till exempel hydroxiklorokin, ingen chans. Inte heller billiga vitaminer, som vitamin C och vitamin D. Har de fördelar för COVID-19-drabbade? Jag är säker på att de har det. Kommer sådana fördelar att avfärdas i studier som noggrant har manipulerats för att säkerställa att de inte fungerar? Självklart. Kom ihåg dessa ord:

... "läkemedelsföretag är så ekonomiskt kraftfulla idag och kan använda sådana metoder för att få oss att acceptera papper som tydligen är metodologiskt perfekta, men som i verkligheten lyckas dra den slutsatsen de vill att studien skall resultera i,  säger Lancet [ chefredaktör] Richard Horton"

Såvida inte regeringar och medicinska organ agerar beslutsamt för att permanent bryta de ekonomiska banden mellan forskare och BigPharma, kommer dessa snedvridningar och manipulationer i strävan efter stora vinster att fortsätta.

Snälla, håll inte andan i väntan?

Med det menar Kendrick naturligtvis - lita inte på företagen och deltag själva i kampen!

http://foodmed.net/2016/11/kendrick-sweden-gets-it-right-with-idiot-dietitians-lchf/

https://drmalcolmkendrick.org/2020/07/05/distorting-science-in-the-covid-pandemic/

 

P.S.

För att ytterligare hälla bensin på brasan som Kendrick tänt upp, kan vara lämpligt att visa hur läkemedelsföretagen, till förmån för sina inkomster och utan minsta hänsyn till männislors bästa, använder cyniska metoder till att tona ner statinernas skadeverkningar och skamlöst framhålla närmast uteblivna fördelar - angivna i relativa procenttal som i öppna absoluta procenttal ligger närmast NOLL.

https://www.youtube.com/watch?v=o_QdNX9etCg 

 • Like 3
 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

10 minuter sedan, Sniffe sade:

Bra referenser på det Kendricks är inne på - hur den mest vetenskapligt korrekta verkligheten möter total oförståelse - allt beroende på bristande kunskap. 

Vad gäller verkligheten i klimatfrågan kommer allt att ordna sig när de två specialisterna på klimatfrågor - Greta och Angela Merkel träffas! Bra att veta var

kunskapen finns.110002124_ScreenHunter_2324Aug_2015_20.thumb.jpg.3e33c175a7ee1a11871ac1658ea5f180.jpg

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Sniffe

I en av dina referenser (reklam om margarin) framkommer öppet (min kommentar i fetstil inom parentes) bl.a. att:

 • konsumentbeteendet positivt påverkas av information om klimatpåverkan i samband med köpbeslut (underförstått räkna med att ditt val förkortar ditt liv med ca 10 år med de fördelar för klimatet och jordens överbefolkning detta ger).
 • När konsumenterna kan göra direkta jämförelser mellan olika livsmedelsgrupper väljer de livsmedel med lägre klimatpåverkan (underförstått vi i företagsvärlden utnyttjar den bristande kunskapen som vi på "bästa sätt" understöder via lobbygrupper av olika slag).
 • Konsumenter tenderar att underskatta klimatpåverkan från de livsmedel de äter, så att informera och inspirera dem att välja livsmedel som inte bara är hälsosammare, utan också mer hållbara, är ett avgörande steg i övergången till ett mer hållbart livsmedelssystem (underförstått genom bristande kunskaper om kostens metabola betydelse låter kunderna sig gärna förledas att tro klimathållbarhet i den betydelse företagen menar,vara liktydigt med hälsosamt för den egna kroppen).

Norrmejeriers första hållbarhetsdirektör påpekar segervisst att:

 • Dagens märkning av livsmedel förser konsumenterna med mycket viktig information... Genom att lägga till klimatpåverkan, kommer konsumenter också att kunna förstå vilken inverkan deras livsmedelsval har på vårt klimat (underförstått att vi som företag gör vårt bästa för att dölja de metabola skadorna på kroppen resp. den förkortade livslängden och en ålderdom med en eller fler kultursjukdomar att leva med under de sista levnadsåren).
 • Detta initiativ kommer att stödja övergången till ett mer hållbart livsmedelssystem, genom att ge fullständig öppenhet som en viktig drivkraft för hållbara livsmedelsval. Vi uppmanar våra branschkamrater att följa efter och implementera information om klimatpåverkan på förpackningar nu (underförstått att begreppet öppenhet får ersätta normalt språkbruk, som egentligen innefattar en lång kampanj för total mörkning av den metabola verkligheten för kunderna som luras).
 • En studie, som genomfördes på 21 marknader i Europa och Nordamerika, fann att växtbaserade margariner i genomsnitt har 70% mindre klimatavtryck, använder hälften av mängden vatten och upptar 2/3 mindre mark än mejerismör (underförstått att dessa fördelar anses mer än väl försvara den förlorade nyttan med naturligt smör resp. skadorna bl.a. med de inflammatoriska effekter som växtbaserade oljor medför).

I själva verket är den alltmer skamlöst öppna och medvetet förljugna informationen som, liksom ovanstående, nu sprids i samhället att betrakta som direkt kriminell verksamhet. Märkligt också att ett s.k. demokratiskt samhälle utan att blinka kan tillåta och acceptera detta. Istället talas om förbud mot att framhålla naturliga produkter som D-vitamin, C-vitamin etc. ha betydelse i sammanhang som avses minska risken för sjukdom eller till att bota sådan - detta trots att skolmedicinen sedan lång tid tillbaka har klara bevis för de  sjukdomar som uppstår vid brist på dessa. Bevisen, utöver de grundläggande, som bevisats förenade med dessa och andra kosttillsatser får ingen, inte ens läkarna yttra sig positivt om. Skälet - dessa produkter betraktas inte som läkemedel !!!993609905_ScreenHunter_2556Oct_1917_27.jpg.6296e13ffcadf6394f8292acdd6792b5.jpgunderförstått de är inte patenterbara och blir därför billiga, dvs. utan intresse för läkemedelsföretagen. Vad gäller påståenden om LCHF-kost som bot för diabetes 2, som utan minsta tvekan kan göras från vetenskaplig synpunkt (minst två decenniers bakomliggande  kvalitetsforskning), kommer i framtiden också att förbjudas om livsmedels- och  läkemedelsverken resp. socialstyrelsen lyckas få igenom förbud i principfrågan. Det spelar då ingen roll att Annika Dahlqvist vann tvåårskampen i socialstyrelsen runt påståendet om LCHF. 

Lite till mans och kvinns har vi väl en viss förhoppning om att vansinnet skall vara över, innan ett sådant förbud kommer. Säker kan man dock aldrig vara. 

P.S.

Den som vill visa förståelse för all felaktig och och i längden  farlig information om kost, kan visserligen argumentera runt den uppenbart bristande kunskapen som ligger bakom. Med tanke på att rådgivarna ligger långt upp i informationskedjan, med intim ekonomisk närhet till producentledet, måste man dock tona ner försvaret. Det rör sig i själva verket om medvetet vilseledande information till en till stor del omedveten kundgrupp. Om inte detta skall betecknas som kriminellt måste det begreppet anses ha mjukats upp till oigenkännelighet. Rättsstaten har härigenom redan allvarligt luckrats upp.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...