Jump to content

Är nu aktuell klinisk undersökning om D-vitaminets verkan bevis för massmord i Sverige?


Nils Engström
 Share

Recommended Posts

Man riktigt känner hur John Campbell genom videon nedan i sitt inre kokar av ilska över att WHO eller läkemedelsföretagen låtit massor av människor dö i onödan,  bl.a. i Covid 19, genom att undanhålla D-vitaminets FANTASTISKA betydelse för immunförsvaret. Kunskap som alla på detta forum sedan lång tid tillbaka haft klart för sig. Vi har ju haft uppe detta i många trådar - rader av undersökningar har tidigare visat detta. Aldrig ett ord om detta från högre medicinsk ort!!!! BEDRÖVLIGT!!!

Nu är min min undran om och när någon i folkhälsan, t.ex. Tegnell med ett ord kommer att beröra frågan???? Varför inga rekommendationer lämnats till våra äldreboenden, där bevisligen många äldre befinner sig utan tillgång till rejäla mängder med kosttillskott - D-vitamin på nivåer som använts i den aktuella studien. Många av oss har ansett massmord tidigare ha skett i skolmedicinens namn! Är det nu bevisat? Vad anser ni? Varför har tio gånger fler äldre dött i Sverige än i våra nordiska grannländer? Kommer nya rekommendationer??? Sådana som vi länge förväntat oss.

 • Like 1
 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

Lite mer om pilotstudien - den första av denna typ

Utgångspunkten för den kliniska studien var att man ville utvärdera effekten av behandling med kalcifediol på det endokrina systemet - mängden olika effekter på celler och vävnader som påverkas vid ett Covid-19-angrepp. Särskilt angeläget ansågs naturligtvis vara att  minska problemen med de akuta andningssvårigheterna - typiskt för de svårare Covid-19 fallen.

I akutläget kan Kalcifediol (jämfört med D3-vitaminet som tar tid att omvandla till att bli verksamt), snabbt öka koncentrationen av 25OHD i serum. Kliniskt ville man på en grupp utvalda spanska patienter visa om utvecklingen av sjukdom eller dödlighet  kunde påverkas för Covid-19 patienter intagna på sjukhus.

Man lät 76 på varandra följande patienter, som togs in på på sjukhuset med COVID-19-infektion, undersökas för att först få en klinisk bekräftelse  på akut luftvägsinfektion. Detta skedde bl.a. via ett radiografiskt mönster av viral lunginflammation. Utgångspunkten för sjukhusinläggning utgjordes av en viss sammanfattning av parametrar, samma för alla patienter.

Proceduren

Alla, som på samma villkor antagits som sjukhuspatienter (76 stycken) fick genomgående samma standardvård - bästa tillgänglig behandling i form av:

 •        en kombination av hydroxiklorokin (400 mg var 12: e timme den första dagen
 •        200 mg var 12: e timme under de följande 5 dagarna
 •        azitromycin (500 mg) oralt under 5 dagar.

En grupp patienter utvaldes via elektronisk randomisering på dagen för antagning till att oralt tilldelas kalcifediol:

 • ·      dag 1 och 2: kalcifediol (532 ug) - alltså mycket höga doser  >20 gånger normal dos som skolmedicinen rekommenderar
 • ·      dag 3 och 7: kalcifediol (266 ug)

Utfallet

 •     Av de 50 patienter som utvaldes för behandling med kalcifediol krävde 2% intensivvård - alla hemförlovades utan komplikationer och ingen avled.
 •     Av de 26 patienterna utan extra behandling med kalcifediol krävde 50% intensivvård varav två avled.
 •         beräknat p-väde < 0,001 visar att studiens utfall, trots den lilla försöksgruppen, kan anses statistiskt tillfredsställande.

Vad pilotstudien klart visade, var alltså att administrering av en hög dos kalcifediol eller 25-hydroxyvitamin D, signifikant minskade behovet av intensivvård (syrgas/respirator etc.). Vid bevisad COVID-19 verkar alltså Calcifediol väsentligt minska sjukdomens svårighetsgrad och risken för dödsfall.

Eftersom detta var fråga om en relativt liten pilotstudie, ansågs vidare studier vara önskvärda med större antal försökspersoner, innan definitiva svar kan beräknas (man menar sannolikt siffermässigt mer kraftfulla data - inte att pilotstudien var osäker) - allt för att tillfredsställa skolmedicinens konventionella krav.

Det bör betonas att samtliga deltagare i den kliniska studien behandlades med hydroxiklorokin till vilket bl.a. läkemedelsverket ställt sig mycket negativt. I sin helhet får sjukvården i Sverige därför stora svårigheter att förklara sig, inför studiens positiva utfall, såväl för dem behandlade med enbart hydroxiklorokin (malariamedel) som för dem med ytterligare tilläggsbehandling med kalcifediol.

Frågan är alltså om svensk sjukvård med folkhälsan skall fortsätta att stillatigande se på när människor avlider i väntan på yttertligare perfekta belägg för D-vitaminets otvetydiga fördelar som vid det här laget bevisats i en lång rad mindre studier.

Klart är att inga nackdelar demonstrerats med höga doser kalcifediol eller normaldoser med hydroxiklorokin.

Vad är det egentligen som svensk sjukvård väntar på? Kanske att något läkemedelsföretag satsar resurser på en större studie, till att bevisa billiga, naturliga kosttillskott utan biverningar vara mer effektiva än en rad för patienten dyrbara läkemedel med påföljande biverkningar???49418097_ScreenHunter_2102May_1123_35.jpg.84c7b70cc9772eab84ea61811880998b.jpg

P.S.

Trots det låga antalet försökspersoner i studien, utfördes den på ett föredömligt sätt enligt alla konstens regler.  Med all säkerhet kommer vi att få se kritiska röster, som  påtalar så små studier inte utgöra tillräckligt starkt bevis för generell förändring av synen på D-vitaminets betydelse (att optimal nivå i blodet bör ligga betydligt högre  än skolmedicinen hittills rekommenderat). Man kan visserligen argumentera för och emot generell användning av kosttillskott men när en virusepidemi eller pandemi sköljer över oss, lär det vara lämpligt med förebyggande metoder - D-vitaminet är en sådan. Det som ytterligare styrker den tesen är följande:

1368771058_SPRIDDDCOVID19.jpg.4215650f4e

och nyligen framtagen rekommendation:

505468273_tabellkosttillskott.jpg.c6b466

Rekommendationerna ovan visar f.ö. att fyra forskargrupper vågat sig på att bryta skolmedicinens motstånd mot kosttillskott. Där rekommenderar man, utan hänsyn till solståndet i ett land ett D-vitamintillskott på 2000IE / dag.  

När man ser den samlade bilden t.ex. runt D-vitaminets betydelse, finns anledning att förvånas över det kompakta motståndet från skolmedicinens sida. Som i så många andra sammanhang lär den bästa vägen till förståelse för fenomenet, ligga i de cyniska ekonomiska hänsynen till och inom läkemedelsindustrin. Trots att den är väl införstådd med D-vitaminets oerhörda betydelse för immunförsvaret, tar de ekonomiska faktorerna överhanden. Med alla medel försöker man därför nedtona D-vitaminets betydelse - förmågan att utan biverkningar ersätta inkomstbringande medicinska preparat.

 • Like 2
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Enligt sammanställningen ovan kan nu konstateras att klara belägg finns, som otvetydigt talar för D-vitaminets betydelse för immunförsvaret och dess möjlighet att motverka insjuknande i Covid-19 eller påföljande dödsfall. Flertalet på detta forum har länge varit övertygade om att tidigare fakta talat för detta.

Det man kan fråga sig, är varför skolmedicinen så länge velat hålla fast vid att D-vitaminet, i större dos än den konventionella, saknar betydelse. Livsmedelsverket har t.o.m. passat på att framhålla det olagliga i att påstå t.ex. D-vitamin i större mängd minska risken för insjuknande eller allvarlig följd av ett virusangrepp. Mot bakgrund av fakta blir detta närmast löjeväckande.

Söker man på nätet, hittar man regelbundet studier, efter vilka man ofta kan se slutsatser (i fallet nedan som råkar beröra Covid-19) som uttrycker:

"We found no clinical evidence that vitamin D supplements are beneficial in preventing or treating COVID-19. We would need evidence from well-masked randomized trials to determine if there are effects, before recommending vitamin D3 supplements for treating or preventing COVID-19 infection."

Det bör påpekas att sådana bedömningar dock föregåtts av ett flertal tydliga observationer, som talat ett helt avvikande språk, jämfört med verkligheten. En liten öppning, enligt ovan brukar finnas med (We would need evidence from well-masked randomized trials...)  som framtida säkring, om korrekt utförda studier skulle visa annat efter det mångåriga nekandet.

Mer och mer har många av oss kommit till slutsatsen att studier som haft negativt utfall, varit betalda eller i bakgrunden styrda av läkemedelföretag - alltså enligt någon form av uppdragsbeställning, med slutresultat som överensstämmer med det av beställaren förelagda.

I stället för att testa/utnyttja billiga, biverkningsfria substanser, har alla ansträngningar inriktats på nedvärdering av dessa till förmån för användning av dyra läkemedel. Med tanke på den obetydliga risken för överdosering, borde vara självklart att skolmedicinens representanter, för länge sedan skulle ha rekommenderat äldre att ta D-vitamin i avsevärt större doser än den vanligtvis rekommenderade.

Enligt mina källor är det vanligt på äldreboendena att inga kosttillskott förekommer. Vid personliga samtal som jag, som ombud för goda vänner och andra, har haft med ansvariga på vårdsidan, har man tillsammans med läkarna stillatigande sett på när människor avlidit. Det normala svaret på frågan om kosttillskott blir:

"Vi kan bara ta ansvar för medicin som läkaren skriver ut"

underförstått att sådana tillskott som den äldre, på eget eller släktingars initiativ har tillgängligt bara blir stående oanvänt, i det fallet patienten av någon anledning inte förmår sköta administreringen själv.

Som försvar har skolmedicinen, vid sidan av att man ansett tillräckligt tydliga studieresultat "saknas",  påpekat att de avlidna varit sköra och ändå skulle ha avlidit inom kort - ett cyniskt tänkande som man helst inte ville pådyvla svenska läkare. Sådana vars huvuduppgift är att verka för patientens bästa.

Mer och mer måste man tyvärr konstatera att läkemedelsföretagen tycks ha ett starkt grepp över sjukvårdens representanter, som innebär människors död för den snöda vinningens skull. Detta gäller även det cyniska sättet som läkemedelsföretagens studie på hydroxiklorokin var upplagd. Den utgick direkt från sådana överdoser hydroxiklorokin, som man på förhand visste skulle ge kraftiga biverkningar. Så kraftiga att studien tvingades upphöra - ett av budskapen att skrämma läkarna med, till att inte använda hydroxiklorokin.

I samband med den spanska studien är särskilt intressant att man kunde bevisa  D-vitaminets positiva verkan på Covid-19, vid användning just av hydroxiklorokin i normaldos som bästa tillgänglig basal behandling, innan D-vitaminet tillfördes. I sin hormonella form (kalcifediol) användes en mer än 20 gånger så hög dos som den skolmedicinen rekommenderar. Spanjorerna avvek alltså från skolmedicinens dödsbringande negativa inställning till såväl hydroxiklorokin som D-vitamin.  Därmed visade de att skolmedicinen haft fel i två viktiga avseenden.

Ännu har vi inte sett någon reaktion från folkhälsan i sammanhanget. Kommer man att vänta några månadet tills WHO förhoppningsvis tagit initiativet till en större studie och under tiden låta fler åldringar avlida?        

                                                           The Devil Smiley Smiley

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...