Jump to content

Vi måste bli bättre!


Cleppa
 Share

Recommended Posts

Kogödsel är bättre än konstgödsel. Kor och grisar fanns lång före industrialiseringen men aldrig hör man någon som protesterar mot att Kina bygger massa kolkraftverk. Dessutom har godis stor miljöpåverkan men det är bara kött som nämns i debatterna, varför?

”FN och klimatforskare över hela världen är överens om att kött inte är bra för klimatet, och även med en reduktion på 60 procent gentemot världssnittet så är det fortfarande negativt för klimatet jämfört med att undvika kött”
FNs organ IPCC är säkert överens och står på globalisternas sida men det finns de som har andra åsikter. Vad görs egentligen för att uppnå de globala målen?

 • Surprised 2
Link to comment
Share on other sites

14 timmar sedan, iAnna sade:

"FN och klimatforskare över hela världen är överens ..." - Konsensus, färdigforskat alltså! 🤣

Egentligen slutforskat i bemärkelsen att större delen av den forskning som hittills lagts ner, från början till slut varit ren bluff. Uppdragsforskning där villkoren för forskningsbidrag förestavats med inriktning att skrämma människor och politiker till lydnad. Metod: visa upp meningslösa, orimliga temperaturhöjningar och förklara dessa med koldioxidutsläpp orsakade av människan.

Läs min förklaring nedan:

 • Like 2
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Det tråkiga med forskning är att den inte alltid (mycket sällan) faktiskt är vetenskaplig, dvs görs med syftet att hitta sanningen, dvs hur saker faktiskt fungerar. Eftersom många av oss fortfarande lever i den villfarelsen att forskning är ett sätt att förstå hur saker och ting faktiskt fungerar tror vi okritiskt på forskningsresultaten. Detta används i marknadsföringssyftet helt enkelt. Varför investera i en ren marknadsföring som vi vet bara skapar många ogrundade påståenden när man kan investera i kontrollerad forskning där man kan påstå att man följer en vetenskaplig metod och jada jada.

Häromveckan har jag läst att Bill Gates numera ger bidrag till WHO. De andra två största bidragsgivare till WHO är Storbritannien och USA. Bill Gates har även investerat i växtbaserade märken Beyond Meat och Impossible Foods (det sista är helt korrekt namn förresten 😂 ) och även Memphis Meats så nu vet ni varför man politiskt (inklusive WHO) trycker på att vi ska äta mycket mindre kött. Dessa investeringar vill man ju ska ge vinst och pengar till påtryckningsmedel har man gott om. Att människor, miljön, vilda och tama djur kommer att ta mycket skada i processen är inte intressant. Alla marknadsföringsknep ska aktiveras och alla knappar tryckas på. Hoppas att keto, carnivore och faste-rörelsen som får många sjuka på benen igen kommer att sätta käppar i hjulen för dessa propagandister. 

 • Like 2
 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

On 2020-09-15 at 18:26, HelgeK sade:

1. Det är ren galenskap att påstå, att klimatforskningen hitintills är ren bluff.

2. Tvärtom så visar utvecklingen att inget annat än ökningen av koldioxid och andra växthusgaser  i atmosfären kan förklara  växthuseffekten. 

1. Galenskapen ligger i att klimatalarmisternas företrädare, utan att i minsta avseende skärskåda förutsättningarna för korrekta klimatanalyser,  högljutt skriker ut var de anser sanningen ligga. I själva verket bygger de sin uppfattning på totalt felaktiga datormodeller utifrån vilka klimatforskarna presenterat sina resultat för IPCC. Detta kan var och en själv enkelt konstatera genom att betrakta de grafer som visar de stora avvikelserna från verkligt uppmätta data. se:https://forum.kostdoktorn.se/topic/15823-2019-års-förvillare/page/4/?tab=comments#comment-164671

Genom det inlägget inses det omöjliga i att via matematisk modellering skapa rättvisande datormodeller med samvariation av en lång rad parametrar. Detta förklarar tveklöst de grova fel som modellerna visar. Varför klimatalarmisterna trots detta försöker överträffa varandra i att hänvisa till dessa felvisande prognosdata kräver en egen analys i sig. En liten bit på vägen kanske via:

https://forum.kostdoktorn.se/topic/15823-2019-års-förvillare/page/4/?tab=comments#comment-164708

I slutet av denna visar en graf att någon förstärkningsfaktor (som felaktigt används i alla prognosmodeller) inte finns. Snarare motsatsen som tycks motverka temperaturökningen via tillskott av koldioxid.

2. Visar en missuppfattning som snedvrider diskussionen runt klimatfrågan. Den huvudsakliga klimatutjämnande faktorn är inte alls koldioxiden i atmosfären utan luftfuktigheten och molnbildningen. Med det sagt har naturligtvis ingen sansad debattör förnekat koldioxidens betydelse för att hindra ett mer kylslaget klimat (18 grader Celsius lägre än idag om ingen koldioxid funnes i atmosfären). Det senare betyder i sig naturligtvis att en ökning av koldioxiden innebär ytterligare uppvärmning. Det kan man av rent fysikaliska skäl räkna ut. Frågan är bara i vad mån människans utsläpp ensamt orsakar den globala temperaturökningen som uppmätts (0,4 grader på de senaste 40 åren), se slutet av senast refererade inlägg ovan. På temperaturkurvorna bakåt i tiden (före industrialismen) ser man f.ö. liknande temperaturutveckling som i nutid. 

Som Katerina så träffande beskriver:

Det tråkiga med forskning är att den inte alltid (mycket sällan) faktiskt är vetenskaplig, dvs görs med syftet att hitta sanningen, dvs hur saker faktiskt fungerar.

Konsekvensen av felaktiga klimatprognoser i kombination med falsk forskning, som förskönar bristerna i växbaserad kost - tankar som understöds av kapitalstarka intressenter ligger just bakom det Katerina antyder:

varför man politiskt (inklusive WHO) trycker på att vi ska äta mycket mindre kött. Dessa investeringar vill man ju ska ge vinst och pengar till påtryckningsmedel har man gott om.

 • Like 2
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Det måste bara demonstreras!

Ann Fernholm klär formligen av reklammakaren naken. Från den senares försök att med hokus pokus-konster förklara bort sockerinnehållet i havre, som skulle göra havredrycken mer lämpad för diabetiker, till att visa resultatet istället förvärra effekten med större förhöjning av blodsockret.                                                 427696127_ScreenHunter_2378Sep_1622_16.thumb.jpg.6a12d7c1795882279906c6bb15e1253b.jpg

Just den rätta vägen i liknande sammanhang att på analogt sätt visa all bluff som förekommer, när vegtarisk kost med omättade växtfetter och oljor reklameras som nyttiga och klimatsmarta. Detta för människor som både drabbats av klimathysterin och uppfattningen att dess representanter och sjukvårdens måste vara tillförlitliga. 

P.S.

I många diskussioner av liknande slag råder en klar missuppfattning, vad gäller problemet för diabetiker. Det är inte den tillfälliga stegringen av glukos i blodet som är problemet, utan en genomsnittligt stor insulinproduktion under dygnet, som under årens lopp innebär risk för en begynnande insulinresistens. 

För ett barn är insulinet som tillväxthormon oftast problemlöst i större duschar men i högre åldrar (över 40-50) ökar risken både för kroppens celler att tröttna på insulinet och att bukspottkörteln överbelastas - tillsammans bakgrunden för diabetes.  

Egentligen kan man anse läkare, diabetessjuksköterskor och dietister utöva kriminell verksamhet och skolmedicinens representanter i övrigt genom att:

 1. generellt påstå diabetes 2 vara en kronisk sjukdom
 2. hävda medicinering vara nödvändig livet ut
 3. inleda med en tablett, sedan två och slutligen tre tabletter per dag
 4. få patienten att tro på uppdelning av måltider i 5 - 6 omgångar dagligen
 5. ge uppfattningen att normal "sockerkost" fungerar med måltider enligt 4
 6. övergå till insulin för patienten att själv injicera (när metmorfinet inte räcker)
 7. stillatigande se på när patienten drabbas av det metabola syndromet
 8. succesivt tillföra nya läkemedel för tillkommande kultursjukdomar  enl. (7)
 9. dölja den forskning som klart visar att diabetes 2 inte är kronisk
 10. vid förfrågan om LCHF vidhålla den kosten vara kontroversiell
 11. se många av patienterna gå en säker förtida död till mötes

Alltså man unviker en enkel rekommendation typ: Annika Dahlqvist eller kostdoktorn och som Aseem Malhotra numera sprider ut, att LCHF kan bota diabetes 2 på några veckor och dessutom kraftigt minska risken att bli allvarligt sjuk eller avlida genom Covid-19. Därigenom låter sjukvården tillsammans med socialstyrelsen, läkemedels- och livsmedelsverken patienter i onödan genomlida ett antal sjukdomsår mot ålderns höst, när ett enkelt råd att växla kost kunde ha besparat patienten ett långt lidande, utbytt mot ett friskt liv utan behov av läkemedel.

Förutom detta verkar sjukvården för en inriktning som med risk för förlust av läkarlegitimatinen, om den bryts, förbjuder läkare att ge livgivande råd som avviker från skolmedicinens (undvika läkemedel till förmån för kostväxling). 

När får vi uppleva läkarutbildningen även innefatta djupgående kunskaper runt  det metabola syndromet och hur råd från framtida läkare om enkla livsstilsförändringar till patienten, gör att kultursjukdomarna kan undvikas utan för kroppen belastande läkemedel? 

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

En svenskamerikan med kännedom om amerikansk sjukvård återkommer till Sverige

En barndomkamrat (K) till mig återkom relativt nyligen efter 70 år i USA. Hans behov av sjukvård var ett av skälen och han var full av förtröstan runt svensk sjukvård, genom minnet av Sveriges storhetstid på 1940 -50-talen som fanns kvar i hans bakhuvud. Hans minne av t.ex. Herbert Olivecrona borgade för en god utveckling. Han minns att rader av medicinare från hela världen kom för att studera hjärnkirurgi hos professor Olivecrona och att detta i sig betydde att en stor del av de kliniker inom området som därefter byggdes upp internationellt, baserades på unik svensk utveckling. Han minns också mycket väl professor Clarence Crafoord som på den tiden var en av de ledande hjärtkirurgerna i världen.

                                                           _____________________________

Vid sidan av min gode väns sjukvårdsbehov var just den begynnande insikten om amerikansk sjukvård och dess svaga intresse för patientens situation av avgörande betydelse. Gödningen av läkemedelsföretagen och läkarna till att med dyra läkemedel lösa alla fysiologiska problem med utskrivning av mediciner, ju dyrare och fler dess bättre. Utvecklingen blev alltmer skrämmande.

Mot denna bakgrund möter (K) åter, efter 70 år i USA, modern svensk sjukvård. Vilken reaktion tror ni (K) visade upp? Ja ni förstår och jag behöver inte belasta tråden med närmare beskrivning.

Problemen för min gode vän förvärrades i själva verket på ett närmast katastrofalt sätt. Efter att vi av en ren tillfällighet kunde återförenas per telefon (Covid 19), fick jag i en strid ström höra alla detaljer efter den serie möten med svensk sjukvård som drabbade honom. De rader av läkemedel som han belastades av, utgjordes av en kombination av amerikansk/svensk sjukvårds uppfattning, om hur man på för läkemedelsföretagens bästa skriver ut medicin - massor av medicin.

Det som främst förvånade mig från hans USA-tid var inte beskedet från en läkare att han led av diabetes 2, utan att det direkt följdes av insulinterapi. Detta tillstånd har sen dess varat under ca 15 år. Min fråga om denna direkta insulinterapi hade samband med bukspottkörtelns funktion besvarades med ett stort frågetecken (när bukspottkörteln får uppbackning av insulin utifrån, kan den mycket väl vara OK medan tvånget för kroppens celler att ge utrymme för mer glykogen än normalt fortsatt ger insulinokänslighet).  

Här kommer mina frågor om hur kosten såg ut - inte heller den finns anledning att belasta tråden med - ni vet alla hur konventionell  "sockerkost" ser ut,  lite i stil med Mai-Lis Hellenius modell - växtbaserat i alla avseenden (med lite kött på kostpyramidens topp). Alla varningsklockor från läkarna om kolesterolets fasor!

För att göra en lång historia kort - chansningen inför min rådgivning - var förhoppningen att hans bukspottkörtel fungerade tillräkligt väl. Mitt påpekande om att en stor del av problemen eventuellt skulle kunna lösas med kostomläggning i riktning LCHF krävde lite extra, dels i form av skrämseltaktik, dels i form av kunskapsöverföring. Han fick min egen sammanställning från 2017 (dess bakgrund som fick mig själv till beslut om kostväxling) runt bakgrunden till LCHF. I vanlig ordning lät jag honom bläddra till sidan 15 med en del av fördelarna med LCHF, dels gå igenom nackdelarna med den sockerkost han levt på. Med den starten brukar intresset för att läsa vidare komma, i varje fall för yngre förmågor. Fördelarna efter några telefonsamtal och genomläsning, först av nedanstående A4-sida, sedan övriga 25 sidor innebar förvånande nog en 180 graders livsstilssväng på någon vecka för min gode vän. Hans påpekande om hur han i den åldern, på väg mot 90, kunde släppa på "lärdomen" från det som läkarna förmedlat, var sannolikt beroende på instinkten att ligga illa till. Han påstår dock att minnet av mig från vår ungdomstid och känslan av att äntligen någon brydde sig om honom var avgörande. Härunder är en av sidorna (15) i min sammanställning som jag brukar rekommendera som första-läsning, därefter följd av sex sidor om sockerkostens nackdelar - allt för kontrastverkan:

  1215536335_ScreenHunter_2421Oct_1300_45.thumb.jpg.2e093c24854ae40787c725563a1cbfed.jpg1626318911_ScreenHunter_2419Oct_1300_26.thumb.jpg.1ca97de75cc9c17e87615e143099debc.jpg2022159149_ScreenHunter_2420Oct_1300_27.thumb.jpg.a1c09935342b70834fc35788114577f6.jpg

 

 

 

 

 

 

animated-computer-image-0432.gifDen stora vita ytan härovan beror sannolikt på senaste uppdateringen. Före Spara  fanns inget vitt fält.

För en gångs skull lyckades mina ansträngningar att få någon över pensionsåldern att bekväma sig till förståelse och kunskap genom att läsa. Trots 70 år i USA är hans känsla för svenska språket intakt. Min sammanställning och dess pedagogiska form är visserligen anpassad för barn, barnbarn och barnbarnsbarn men tog ändå skruv. Han har ännu inte hunnit skaffa dator.

Det direkt livshotande sötsuget är nu på väg att neutraliseras. Med mina påpekanden om vikten av att med täta intervall mäta blodsockret under tiden för kostväxlingen (slippa att förlora medvetandet vid fel glukos/insulinbalans), kunde den injicerade insulinmängden under säker kontroll successivt sänkas.

Härom dagen ringde min gode vän och berättade att han under två dagar i sträck kunnat sätta ut insulinet helt (blodsockret under 6 på lämpligt avstånd från måltid under dessa dagar). Frågan är hur Mai-Lis Hellenius skulle kommentera detta? Min uppfattning är faktiskt att (K), som är jämgammal  med mig, och jag har goda möjligheter att tillsammans passera 90-årsstrecket.  Ännu ett intressant exempel på LCHF, och dess effekter - att efter femton år med insulininjektioner kunna bli befriad från diabetes. Nu hänger allt på om sötsuget i längden skall kunna hållas stången. Samtidigt exempel på att KUNSKAP ger makt till att övervinna (söt- eller dödssuget). Uppdatring kommer!  animated-bomb-image-0018.gif

P.S.

Vad ytterligare bekräftas av ovanstående är att lösryckta råd från en veckotidning eller någon välmenande privatpersom att minska på sockret i maten inte fungerar. Den typen av råd hade min vän redan fått från sina läkare men att en stor potatis innebär en sockerbomb eller pasta, ris, bröd, var helt okänt för honom.

Återigen, som alla på detta forum är medvetna om, är och förblir verklig KUNSKAP och intresse för att tillägna sig den av oerhörd betydelse. Jag vågar nog påstå den enda säkra vägen för någon, som  börjar inse att något är fel på den egna kroppen, trots alla mediciner som läkarna gärna skriver ut, just är kunskap och förståelse.

 • Like 4
 • Boom 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...