En svenskamerikan med kännedom om amerikansk sjukvård återkommer till Sverige En barndomkamrat (K) till mig återkom relativt nyligen efter 70 år i USA. Hans behov av sjukvård var ett av skälen och han var full av förtröstan runt svensk sjukvård, genom minnet av Sveriges storhetstid på 1940 -50-talen som fanns kvar i hans bakhuvud. Hans minne av t.ex. Herbert Olivecrona borgade för en god utveckling. Han minns att rader av medicinare från hela världen kom för att studera hjärnkirurgi hos pro
    • Boom
    • Like
    5