Jump to content

Recommended Posts

Hur är hälsotillståndet för diabetiker som ätit kolhydratfattig kost i många år?

 

I Socialstyrelsen Dnr 44-112267/2005 påtalas att långtidsstudier över ett år saknas.

 

I Kost vid diabetes 2011-11-7.pdf påtalas att det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma de långsiktiga effekterna av extrem lågkolhydratkost.

 

Professor Christian Berne skrev sitt utlåtande för över 5 år sedan och nu borde det finnas mer erfarenhet.

 

 

SOCIALSTYRELSEN Datum 2008-01-16 Dnr 44-112267/2005

Socialstyrelsen har bett professor Berne yttra sig över frågan: Är behandling med kolhydratfattig kost till patienter med diabetes 2 i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet?

Professor Berne skriver bl.a. följande(utlåtandet bifogas):

”Svaret på frågan är ja, (d.v.s. behandlingen överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet(Socialstyrelsens förtydligande)) med reservation för att den vetenskapliga basen i form av randomiserade kontrollerade studier är mycket smalare än för koster med ett högre kolhydratinnehåll och att långtidsstudier (> 1 år) saknas.

 

Kost vid diabetes 2011-11-7.pdf (sidan 24)

Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma de långsiktiga effekterna av extrem lågkolhydratkost när det gäller vikt, blodtryck, blodfetter, långtidsblodsocker samt risk för och dödlighet i hjärt-kärlsjukdom.

http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/18471/2011-11-7.pdf

Scocialstyrelsen Dnr 44-112267 2005 Beslut av Socialstyrelsen.pdf

Scocialstyrelsen Dnr 44-112267 2005 yttrande av Christian Berne.pdf

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...