Jump to content

Förbjudet att påstå LCHF vara till fördel i influensatider t.ex. vid Covid-19


Nils Engström
 Share

Recommended Posts

Underförstått i rubriken är att endast påståenden om registrerade (patenterade) läkemedels positiva effekter får offentliggöras. Även om det skulle vara uppenbart att vissa naturpreparat ger positiva effekter, är detta enligt vad skolmedicinen stipulerar, i princip förbjudet att informera om (även om dessa preparat skulle visa sig överträffa befintlig medicin). Innebörden är t.ex. att de väl kända egenskaperna hos C- och D-vitamin, zink etc. inte får förmedlas av ledningen för äldreboenden till behövande patienter. Man får inte ens ta på sig ansvaret för administrering av sådana preparat  som patienten själv förfogar över eller försetts med av närstående.

Folkhälsans representanter får under inga omständigheter yttra sig om annat än medicinska preparat. Det är därför som ingen av oss hört Tegnell med ett enda ord nämna betydelsen av ovannämna vitaminer och mineral, som med all säkerhet skulle inneburit många sparade liv.  Skolmedicinens representanter har i stället för terapi med hydroxiklorokin på felaktiga grunder varnat för dess användning, trots att preparatet månadtals internationellt använts med god effekt på olika håll. Inte ens nu sedan spanjorerna vid en pilotstudie tydligt belagt preparatets verkan, har vi i Sverige hört att hydroxiklorokin kommit till användning här.  

LCHF?

Vad gäller fördelarna med LCHF-kosten, inser medlemmarna på detta forum det självklara i att, den som tillämpar denna kost har stora fördelar och minskad risk att vid eventuell Covid19-smitta bli allvarligt sjuk, jämfört med den som väljer växtbaserad kost.  

För de medicinska myndigheterna t.ex. folkhälsan hade det egentligen räckt med att konstatera vad den australiensiska vetenskapsförfattaren Mary Anne Demasi, fil.dr, och biträdande direktör för institute for Scientific Freedom. Enligt henne är  statistiken kristallklar och visar att patienter med metabolt syndrom klarar sig sämre än andra:

Hon uttrycker:

"för personer med bakomliggande metabola sjukdomar bör lågkolhydratkost i större utsträckning godkännas av regeringar och beslutsfattare över hela världen, för att mildra belastningen av redan befintliga metabola sjukdomar vid insjuknande i COVID-19, nu och i framtiden.”

Låter inte detta bra - några små problem bara:

1.   Även självklart korrekt tolkad statistik anses otillräcklig, så länge inte regelrätta, stort upplagda studier visat detta.

2.   Inga resurser för sådana studier (mycket kostnadskrävande) finns. Läkemedelsföretagen saknar minsta intresse av att ställa resurser till förfogande för att visa icke-läkemedel vara till sådan fördel för en rad sjukdomar att de egna läkemedlen slås ut.

3.   Stora svårigheter att få forskare att engagera sig för ändamålet med risken de löper att inför läkemedelsföretagen bli utstämplade för livet som persona non grata.

 Under väntan på att någon tar initiativet till en studie (kommer sannolikt att ta många år) fortsätter skolmedicinens representanter att stillatigande se på när patienter på äldreboendena i onödan avlider.  

Utan minsta tvekan har folkhälsan många liv på sitt samvete genom att undvika vidarebefordra kunskap om lämplig kost (t.ex. LCHF) för särskilt känsliga patienter och tillskott i form av viktiga vitaminer och mineraler. Det verkar som om skolmedicinen på alla sätt strävar efter att hålla sig borta från information, som visar på iakttagelser som kan kopplas till risker i samband med Covid-19 nämligen att infektionen drabbar patienter:

 • med hjärt-kärlsjukdom (32 %)

 • med diabetes (30 %) eller med fasteblodsocker 7 nmol/L;

 • till att sex gånger oftare läggas in på sjukhus om bakomliggande sjukdomar finns, jämfört med smittade utan annan sjukdom

 • med tolv gånger högre andel dödsfall, om bakomliggande sjukdomar finns, jämfört med de utan annan sjukdom

 • som till 99 % avlidit om de haft sjukdomar som haft högt blodtryck eller hjärtsjukdom resp. diabetes (Italien)

 • som i särskilt allvarliga fall till ca. 70% varit överviktiga  (England)

Eftersom den starka sidan hos LCHF är just att rätta till det metabola syndromet, kan man tveklöst påstå LCHF i hög grad förhindra de allvarliga komplikationer som den konventionella växtbaserade sockderkosten medför. Trots detta har Dietdoctor föredömligt tonat ned det som vi på forumet med säkerhet anser om saken.    

https://www.dietdoctor.com/ketones-and-low-carb-in-the-time-of-covid-19-helpful-or-harmful-speculation

Här kan åter vara läge att klistra in:

ScreenHunter_2384 Sep. 21 01.31.jpg

Man kan nog se tabellen ovan som en hoppfull avvikelse från skolsjukvårdens synnerligen stela, medicinska PK-inriktning. Båda rekommendationerna på C- och D-vitaminer ingjuter särskilt hopp för framtiden.  

Är det inte dags att skolsjukvården snart vaknar till liv och börjar lätta på den inriktning som medför att människor i onödan avlider.

 

attachment.php?id=1983

 • Like 2
 • Thanks 3
Link to comment
Share on other sites

4 timmar sedan, Ekner sade:

En effektiv och billig metod är kolloidalt silver, som skolmedicin och läkemedelsföretag utsatt för brutala häxjakter på grund av sin ovanligt goda verkan.

Att läkemedelsföretagen inte vill ha konkurrens kan möjligen förstås men när skolmedicinen gör gemensam sak med företagen, har man anledning att fundera över om läkarens ambition ligger på att värna om patient eller företag. En av mina bästa vänner var professor - en underbar läkare av den gamla hederliga typen som utnyttjade all sin skicklighet till sina patienters bästa. Om han hade vaknat upp ur sin grav, skulle han tveklöst delat min uppfattning om att dagens skolmedicin styrs i fel riktning. 

 • Like 3
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

23 timmar sedan, Erik 2 sade:

Hydroxychloroquine & the Judgment of History

How a safe, well-understood malaria drug was demonized as a COVID-19 treatment. Because a politician said good things about it.

Denna uttömmande artikel berör det skrämmande förloppet runt läkemedelsföretagens cyniska hantering av det mot Covid-19 effektiva malarialäkemedlet hydroxiklorokin. Detta bör läsas av varje läkare som accepterat läkemedelsverkets och socialstyrelsens falska rådgivning om begränsning av läkemedlet. Malariamedicinen har 80 år på nacken och är känd för sina obetydliga biverkningar medan det relativt nya remdesivir, utvecklat under Ebola epidemic i Afrika åren 2014-2016, i det fallet visade sig vara sämre än andra läkemedel. Det betraktas därför fortfarande som ett experimentellt preparat.

Från ekonomisk synpunkt kan man naturligtvis förklara bakgrunden till de aktuella resonemangen. Kostnaden för den effektiva malariamedicinen vid en behandling stannar vid 10 dollar medan det nya läkemedlet (remdesivir), kräver 3500 dollar per behandling (350 gånger större kostnad) -  i de flesta länder ekonomiskt omöjligt att använda. Dessutom är verkan för de båda alternativen enligt mångas uppfattning likartad.

Återigen ser vi belägg för läkemedlsföretagens sätt att gå fram med klara bevis för den styrande ekonomiska funktionen som viktigare än omtanken om patientens liv.6015.gif

 • Like 2
 • Thanks 1
 • Sad 1
Link to comment
Share on other sites

Nu är vi inne i oktober: Som sedan länge konstaterats, finns klara bevis för bl.a. C- och D-vitaminernas stora betydelse som förebyggande behandling, i syfte att förstärka immunförsvaret och dess förmåga att minska risken för allvarliga komplikationer vid virussmitta (Covid-19). Lika klart har belagts att hydroxiklorokin - den billiga malariamedicinen med ovanligt få biverkningar har stor betydelse vid behandling av smittade och för att kraftigt minska risken för dödsfall.  Har någon enda av er på forumet hört Tegnell eller någon annan ansvarig inom sjukvården yttra ett ord om det lämpliga i att rekommendera användning. Dock är flertalet särskilt behövande äldre redan döda, så det är kanske lite sent!                    Hör av dig med referenser! animated-eagle-image-0055.gif

Är det inte tid för någon ansvarig inom skolmedicinen att släppa spärrarna och inse att det krävs en förändring som tar fasta på läkarens naturliga drift att värna om patientens bästa - inte läkemedelsföretagens snöda vinning!

 • Like 2
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...