Jump to content

Varför inte alla "vill" förstå de fantastiska fördelarna med kostväxling till LCHF


Nils Engström
 Share

Recommended Posts

Olika intressegrupper och vägar till förståelse

Bland entusiasterna bakom LCHF, t.ex. medlemmarna i detta forum, kan en viss  andel antas tillhöra gruppen tidigare diabetiker, överviktiga, äldre med högt blodtryck eller dem som i övrigt, på olika vägar kommit till förståelse för fettets överlägsenhet som energimedium. En del, som under många år tidigare hört socker vara boven bakom en rad sjukdomstillstånd, har länge trott sig vara innanför den säkra gränsen. Detta genom att sluta sockra maten, undvika söta efterrätter, sötade drycker och minska på godiset. I stort sett har flertalet dock fortsatt "sockerdieten" i form av potatis, pasta, ris, bröd och mjölk som med sitt socker eller stärkelseinnehåll under matsmältningen omvandlas till glukos att fortsatt stå för kroppens energiförbränning.

Den visshet som inpräntats om att sockret visserligen kan ge hål i tänderna är som banal petitess inte liktydigt med att sockret kunde sättas ut som energigivare. Tanken på att människan kan leva helt utan socker i maten förefaller för de flesta som orimlig. Verkligheten är, som vi alla är medvetna om, att människan överhuvudtaget inte behöver tillföra ett enda korn socker genom maten. Den lilla mängd socker i form av glukos som människan behöver, producerar levern. Samma produktion som diabetesmedicinen (t.ex. metformin) bromsar upp för att tillåta överdriven sockerkost.

Efter att ha trängt lite djupare in i den metabola bakgrunden har många, som insett vissa  växtbaserade produkter vara skadliga, gått vidare - t.ex. fått kunskap om växtoljor med stor andel omega-6-fett. Med undantag för vissa ädla oljor (kokosnötolja, olivolja och några till) har förståelsen för skadliga växtoljor vidareutvecklats så att även margarinet tagits ur kosten i flertalet hem (kan man hoppas) - det består ju vanligen uteslutande är växtfett tvångspressat ur växter. WHO bekräftar att 58 länder redan i sin lagstiftning förbjudit produktionen av konventionellt margarin (transfetter via artificiell bearbetning av växtfett). Frågan är när andelen växtoljor i kosten i övrigt kommer att skärskådas på liknande sätt.

 

Några slutsatser

På goda grunder kan alltså, från vetenskaplig synpunkt, konstateras att veganrörelsen har stora svårigheter att hävda föda, enbart hämtad från växtvärlden, representera idealet. Visserligen kan även veganer tillämpa LCHF-kost men det representerar en svår konst och kräver vanligen kokosfett för att upprätthålla.  

Bortsett från dem som av rent fysiologiska skäl (tidigare sjukdomar) eller i övrigt  tillägnat sig viktiga kunskaper, som bidragit till intresset för kostväxling i riktning LCHF, finns en stor andel av befolkningen som skulle ha otvetydiga fördelar av att tillämpa LCHF. Det påstås att 25 % av svensk folket tillämpar eller har prövat på den kosten men det finns anledning att ifrågasätta den siffran, särskilt om man iakttar dagens livsmedelsbutiker med idel skräpmat och mycket sällan med satsningar på lågkolhydratkost.

  

Då till frågan varför så många inte vill köpa konceptet lågkolhydratkost

Inför läkaren som rådgivare och stöd

Om någon, som börjar märka att allt inte står rätt till med kroppen, av sin läkare får beskedet att sockervärdena i blodet börjar närma sig de övre gränserna, såväl på långtidssockret som fastesockret, blir i bästa fall rådet att vara lite försiktig med sockrandet (inget socker till kaffet, undvika söta juicer eller sötade drycker).  

Vanligast är dock att läkaren medicinerar sin patient med t.ex. metformin och vidarebefordrar känslan av att med läkemedlets hjälp, i stort sett medger fortsättning med den tidigare livsstilen. Dock brukar ett tilläggsråd vara att fördela de sockerbildande kolhydraterna genom ökat antal måltider och mellanmål under dagen - sex-sju. Tanken bakom det skulle vara att minska snabba sockertoppar i blodet. Ingen information brukar ges patienten att den totala mängden insulin (tillväxthormonet) i stort sett relateras till vad dagens totala mängd sockerbildande mat kräver. Huvudproblemet ligger egentligen inte i det höga blodsockret utan i den ökade mängden av tillväxthormonet Insulin, som tvingats fram beroende på kroppscellernas insulinokänslighet.

Vad metforminet gör är att minska leverns produktion av socker, vilket av många uppfattas som klartecken till att fortsätta med tidigare kost och låta de i tarmarna ombildade kolhydraterna (till glukos) gå ut i blodet och lagras som glykogen i muskelvävnaden. Att sockerkosten ger sämre mättnadskänsla och därför tendens till överätning och övervikt är en annan detalj som sällan kommer fram.

Om läkaren skulle vara av den älskvärda typen (Annika Dahlqvist) som bryr sig om patientens framtida risk för tillkommande kultursjukdomar, blir naturligtvis rådet att lägga om kosten till LCHF. I fallet Annika Dahlqvist som läkare, är den rekommendationen inte långt borta med tanke på att just hon varit den som myntat begreppet, efter att själv som diabetiker bli av med sjukdomen. Hon och andra, med hennes kunskap som föranlett kostomläggning, gjorde ursprungligen detta oavsett bristen på tillskyndare för åtgärden i Socialstyrelsen. Dess regelverk är ju det som läkare normalt skall utgå från. Vi känner alla till Annika Dahlqvists kamp som efter två år gav henne rätt - genom att låta fettet bli huvudsakligt energimedium kommer sockersjukan att försvinna och därmed risken att kraftigt reduceras för uppkomsten av det metabola syndromet och sjukdomarna som följer på det. Detta borde numera vara välkänt inom sjukvården. Tyvärr verkar klara fakta ha svårt att tränga igenom skolsjukvårdens spärrar, där såväl den konventionella diabetesvården som  kolesterolmyten har svårt att modifieras.

 

Inför diabetessjuksköterskan eller dietisten som stöd och kostrådgivare

Här måste jag med egen tidigare erfarenhet och goda vänners nuvarande, med diagnosen diabetes 2 i bakgrunden, klart deklarera att det förefaller finnas svåra kunskapsbrister hos dessa personalkategorier. Även om man bör vara försiktig med att kategorisera människor vågar jag påstå att en stor andel kostråd som diabetikern kan vänta sig, i alltför hög grad speglar rådgivarnas egna kostvanor som starkt talar för vegansk eller vegetariansk inriktning. Detta framgår också av massmedia som utnyttjar dietister och övriga rådgivare för kostrådgivning. En oerhörd tyngdpunkt på växtbaserad kost är vad som lyssnarna ständigt undfägnas med ofta med hänvisning till att veganliknande kost kan anses klimatsmart utan att minsta uppmärksamhet riktas mot nackdelarna för folkhälsan - det metabola syndromet och bakgrunden till flertalet kultursjukdomar - tveklöst via den växtbaserade sockerstinna födan.

 

Inför den gode vännen som kan beskriva hur sockersjukan försvann via LCHF

Många av oss som upplevt metamorfosen efter att ha upphört med sockerkosten, som bytts ut mot den fettbaserade, är uppfyllda av tacksamhet för informationen som gjorde förändringen möjlig. Det innebär att vi sänder vågor av varma känslor till människor som vågat bryta mot konventionella metoder (Annika Dahlqvist och forskare som motsatt sig hävdvunna principer och skapat grunden för ett friskt tänkande). Vi ser med beundran vår egen Andreas som målmedvetet lyft fram LCHF i ljuset och som med utgångspunkt från lilla Sverige skapat världens största internetsajt på området. Detta utan att behöva förfalla till att utnyttja reklampengar från företag med produkter inom området.

Visserligen har jag förstått att en del av forumets medlemmar mer eller mindre givit upp med att vidarebefordra sina erfareheter runt LCHF-kosten men många av oss ger inte upp. Även om risken att bli betraktad som udda kuf finns där, vill vi i varje fall försöka påverka våra närmaste i familj och vänskapskrets. Som jag ofta påpekat, är  människor över pensionsåldern näst intill omöjliga att påverka. Det förefaller som om deras resonemang utgår från principen: att har det fungerat så här långt, fungerar det också i fortsättningen.

Ett problem, om det rör sig om diabetiker, är att all information som läkare och diabetessjuksköterskor förmedlat verkar vara som inristad i sten. Den första svårigheten verkar då vara att förklara att läkare sällan besitter samma kunskap som Annika Dahlqvist. Ibland behövs en närmare beskrivning av hennes insatser men respekten för den personliga läkaren är svår att rubba.   

Mina pedagogiska förklaringar, när jag konstaterat problemet att komma vidare, brukar kompletteras med blodanalyser som otvetydigt visar att min 12 år långa diabetespriod var över, kort efter LCHF-start. Det märkliga är att även otvetydiga bevis som nedanstående betraktas som undantagsfall för mig att vara glad för men inget att ("våga") ta efter, när läkaren sagt sitt. För min del, om en god vän demonstrerat något liknande, hade jag inte tvekat en sekund. LCHF hade blivit min väg på direkten!

450653478_ScreenHunter_2336Aug_2323_01.jpg.24172e6ebb296fa3ef5e5073248614f7.jpg

Diskussioner med diabetesläkare och diabetessjuksköterska efter ett samtal med mig om LCHF, har då kommenterats som att den kosten betraktas som kontroversiell - i sig en meningslös ordvändning, som enbart visar den som yttrat sig vara helt okunnig på området. Hittills har fem av mina jämnåriga under kort tid avlidit i sviterna av  diabetes. Jag kan öppet påstå att jag för samtliga gjorde mitt bästa för att övertyga om LCHF:s betydelse för att få kroppen frisk utan medicin. I samtliga fall har det räckt med en kort vistelse på vårdhem innan döden inträffat.    

Från det tragiska till det positiva. För yngre i 25 till 50 årsåldern är möjligheten till ett lyssnande öra betydligt större än för de äldre auktoritetsbundna pensionärerna. De yngre med större tveksamhet till allvetande läkare, tar sig dessutom tid till att läsa och förstå.

Mitt stående argument till den som vill lyckas med att överföra intresset för LCHF till någon annan (bortsett från pensionärer som kan betraktas som närmast hopplösa att påverka) är att påpeka kunskapsinhämtandet som viktigt. Utan viljan att nå fram till verklig kunskap är svårigheten stor för misslyckande.

Kan förhållandet mellan inloggade eller aktiva forummedlemmar och besökande icke-medlemmar  ( 1:5 ofta 1:10) möjligen demonstrera andelen djupt och ytligt intresserade? Är man djupt intresserad söker man väl medlemsskap.   

 

Din synpunkt - bakgrunden till din egen LCHF-resa, hur du själv kom fram till LCHF, om någon med egna erfarenheter väckte ditt intresse etc.. Kom igen!.... 

För mig finns fortfarande några diabetiker  i 50 till 80-årsåldern varav några i vanlig ordning är närmast hopplösa att påverka. 

  • Like 3
  • Thanks 3
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...