Härefter kommer i en separat tråd mitt förslag till upplägg för en EGENDIAGNOS- OCH ÅTGÄRDSMODELL, främst inriktad på näringsbrist att åtgärdas med kostomläggning eller näringstillskott. Principen liknar till viss del den som läkaren tillämpar: först diagnos efter blodanalys eller på iakttagelser / diskussion med patienten val av "läkemedel", vanligen till att dölja symtom för långvarig insättning (FASS som bas)  "långvarig" ofta liktydigt med livslångt bruk, sällan till ver
    • Gilla
    1