Jump to content

Egendiagnos- och åtgärdsmodell


Nils Engström
 Share

Recommended Posts

RUTIN

1. Sök symtom under rubriken: SYMTOM - SJUKDOM / BRIST

2. Anteckna alla analysnummer för symtomet under rubriken NÄRINGSBRIST 

3. Bläddra ner (fem sidor) till rubriken: ÅTGÄRDSDSDEL - VID NÄRINGSBRIST

4. Sök efter antecknade analysnummer under rubriken: Komponent och välj den eller de komponenter som närmast överensstämmer med näringsämnesbrist för aktuell komponent.

5. Åtgärda komponentbrist genom kost eller kosttillskott, om verklig brist närmast kan antas föreligga.

6. Om (5) är inaktuell, återgå till rubrik: ORSAK UTAN UPPENBAR NÄRINGSBRIST för ev. annan orsak.

Anmärkning: Modellen är fortfarande ofullständig och forumets medlemmar är välkomna med förslag till kompletteringar, förbättringar i befintligt innehåll resp. utvidgning med kostparametrar som ligger utanför här upptagna. Det kan t.ex. röra sig om träning, fasta, måltidsfrekvens, sömn, vätskerekommendation, tekniska finesser/hjälpmedel. Eftersom vi befinner oss på detta, forum lär väl många problem betonas som har samband med växling till LCHF-kost eller dess långvariga användning i övrigt. I förslag som inte berör näringsbrist som orsak till symtom, kommer rubriken NÄRINGSBRIST härunder att generaliseras i den utvidgade tabelleringen t.ex. som rubriken ANNAN BRIST.  Åtgärdsdelen fem sidor ner anpassas naturligtvis i tillkommande informationssidor, inom ramen för upplägget, successivt med nya rubliker efter behov

Med tanke på att forumets konstruktion inte tillåter tabellering för enkel ifyllning, t.ex. i form av tabeller av nedanstående typ, är diagnosmodellen uppbyggd på bilder (två per skärmsida). Ändring i originaldokumentet i skrivbar form, överförs i bildform efter utförd ändring. Av praktiska skäl samlar vi därför på oss ett antal nya förslag, innan ändringarna  kommer in i modellen.

ScreenHunter_2517 Nov. 19 22.06.jpg ScreenHunter_2512 Nov. 19 21.45.jpgScreenHunter_2534 Nov. 20 03.11.jpg
ScreenHunter_2514 Nov. 19 21.47.jpgScreenHunter_2515 Nov. 19 21.48.jpg

 

                   ÅTGÄRDSDEL VID NÄRINGSBRISTScreenHunter_2518 Nov. 19 22.10.jpgScreenHunter_2519 Nov. 19 22.11.jpgScreenHunter_2520 Nov. 19 22.12.jpgScreenHunter_2521 Nov. 19 22.13.jpgScreenHunter_2522 Nov. 19 22.15.jpgScreenHunter_2523 Nov. 19 22.16.jpgScreenHunter_2524 Nov. 19 22.17.jpgScreenHunter_2525 Nov. 19 22.17.jpgScreenHunter_2526 Nov. 19 22.19.jpgScreenHunter_2527 Nov. 19 22.19.jpgScreenHunter_2528 Nov. 19 22.20.jpgScreenHunter_2529 Nov. 19 22.21.jpgScreenHunter_2530 Nov. 19 22.22.jpgScreenHunter_2531 Nov. 19 22.22.jpgScreenHunter_2532 Nov. 19 22.23.jpgScreenHunter_2533 Nov. 19 22.24.jpg

KOMMENTARER / FÖRSLAG / TILLÄGG / FÖRBRÄTTRINGAR / SAKFEL, ORD, STAVNING INFÖRS I direkt  HÄRUNDER:

UTVIDGNING AV EGENDIAGNOS- OCH ÅTGÄRDSMODELLEN GENOM FORUMMEDLEMMARNA

Med den stora erfarenhet som forummedlemmarna i sin helhet har t.ex. vid kostväxling till LCHF, vore bra om kloka synpunkter, främst sådana som behandlar problemen som uppkommer under de första veckorna eller månaderna efter kostväxlingen, kommer på pränt i lämplig form under de rubriker som modellen bygger på. 

Var om någonstans kunde mer värdefull information finnas samlad än på Kostdoktorns forum? Dels finns mycket skrivet av forummedlemmarna under åren, som fortfarande är aktuellt, dels har många frågeställningar kommit upp och aktualiserats av nytillkomna medlemmar, som luftar sina problem att komma i ketos eller gå i fasta - allt relaterat till förhållandet mellan  animaliska produkter och konsten att planera fettintaget i kosten. Vad anser ni LCHF-rävar - har ni tid och ork att lämna era bidrag, kanske med referenser och fiffiga tankemönster i paketet?

De ifyllbara informationsfälten i EGENDIAGNOSBLAD 1 ses direkt härunder (ifyllningen görs dock i ifyllningsmallen efter figurerna. I de fall info saknas för ett fält - lämna tomt.

ScreenHunter_2546 Nov. 23 17.00.jpgAnmärkning: Kolumn två avser siffror (n1, n2, n3 etc. som hänvisar till åtgärdsdelen nedan.

ScreenHunter_2548 Nov. 23 17.02.jpg

IFYLLNADSMALL

Metabola problem som skall visas i EGENDIAGNOSBLAD 1 ifylls härunder. Beteckningen n används för att orsak/verkan/övrig info för ett visst problem skall kunna hållas samman.

Brist/problem

n=1.

n=2.

n=3.

Ev. info under rubriken: ORSAK UTAN UPPENBAR NÄRINGSBRIST

n=1.

n=2.

n=3.

 

ÅTGÄRDSDELEN

Hänvisning under sifferbeteckningarna till brist beskriven i ÅTGÄRDSDELEN. Om problem gäller  överätning eller överskott på ett näringsämn sätts ett plustexken framför referenssiffran.

Rubriken Bristsymtom

n=1

n=2.

n=3.

Detaljer, under övriga rubriker i ÅTGÄRDSDELEN  för n=1, n=2, n=3 etc., anges med resp. överrubriker utskrivna eller på ett sätt som visar under vilken rubrik texten hamnar.

                    animated-computer-image-0018.gif                      animated-computer-image-0319.gif

 

ScreenHunter_2525 Nov. 19 22.17.jpg

ScreenHunter_2511 Nov. 19 21.43.jpg

ScreenHunter_2513 Nov. 19 21.46.jpg

ScreenHunter_2516 Nov. 19 21.50.jpg

  • Like 5
Link to comment
Share on other sites

  • Peter B changed the title to Egendiagnos- och åtgärdsmodell
  • Nils Engström changed the title to SJÄLVDIAGNOS- OCH ÅTGÄRDSMODELL
4 minuter sedan, Peter B sade:

Härligt Nils, du håller på att skriva en kurs i Näringslära samt skapar ett formulär för egen anamnes av "alla" sjukdomar!  Ambitiöst. :)

I själva verket skiljer sig upplägget bakom möjligheten till egendiagnos inte särskilt mycket från den rutin en läkare tillämpar - diagnos medicinering.

Vad LCHF-människan med fördel kan övergå till är att byta ut den artificiella medicinen mot kostväxling resp. vissa tillskott, som maten inte i tillräcklig grad innehåller. Den verkligt stora skillnaden är att åtgärden för att tillfredsställa kroppens behov inte medför annat än livslång användning av naturliga näringsämnen, istället för artificiella produkter som kroppen vill göra sig av med. 

  • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Jag vet inte vem du vill nå ut med budskapet till? Vi på forumet är ju delvis frälsta. Så det måste ju vara gemene man/kvinna du tänker på. I så fall är det för komplicerat och omfattande för att de ska anamma detta om du frågar mig.  Jag skulle föreslå ngn form av enklare formulär/enkät där man börjar, för att ringa in ev. problem.  Sedan gå vidare med provtagning och din modell.

  • Like 1
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

On 2020-11-20 at 17:19, Cederulla sade:

1. Jag vet inte vem du vill nå ut med budskapet till?

2. Vi på forumet är ju delvis frälsta.

3. Så det måste ju vara gemene man/kvinna du tänker på. I så fall är det för komplicerat och omfattande för att de ska anamma detta om du frågar mig. 

4.Jag skulle föreslå ngn form av enklare formulär/enkät där man börjar, för att ringa in ev. problem.  Sedan gå vidare med provtagning och din modell.

1. Alla som har intresse och ambition att låta kosten styra kropp och psyke till att hålla sig friska.

2. Det innebär naturligtvis en klar fördel men utesluter inte nytta för folk i övrigt. 

3. Min ambition sträcker sig dock inte så långt att någon t.ex. utan dator eller intresse för att tränga in i metabolism och sund kost skulle övertygas - en vanligen hopplös uppgift, när det gäller folk över pensionsåldern med främsta inriktning att få njuta sitt otium. Eftersom jag presenterade modellen här, räcker det egentligen med forummedlemmarnas intresse.  

4. Vore intressant med en liten idéskiss, eftersom modellens inriktning just är att på enklast möjliga sätt ringa in problemet och därefter söka lösningen.

Visserligen var jag ett tag inne på att inrikta egendiagnosen enbart på begränsad kost som den forumets medlemmar föredrar men det skulle inneburit en rad gränslägen, svåra att bedöma. Upplägget skulle f.ö. lätt kunna läggas till grund för ett enkelt dataprogram, så inte tror jag att folk i allmänhet skulle behöva uppfylla den eminenta förmåga som motsvarar forumets medlemmars, eller vara LCHF-frälsta för att kunna hantera modellen. Kan man konsten att rulla en skärmbild klarar man sig utan vidare datorisering.

Vad gäller att tillhöra den frälsta skaran (om du menar LCHF), är det inte entydigt med att aldrig hamna fel med sin kost, dvs, att ständigt vara helt fri från symtom av olika slag.  Speciellt när åren rinner iväg. Så här långt har jag haft tur med LCHF-kosten de senaste tre åren men man vet aldrig vad som händer när (om) man passerar 90.

Vad gäller tillämpningen av den enklaste modell kan en sådan inledningsvis verka komplex, men knappast i detta fall - jag tror att du underskattar folk i allmänhet - i varje fall i den intresserade gruppen.

Modellens inledande programdel som beskriver symtomen, är enklast möjligt grupperad runt tio huvudområden (kroppsdelar resp. andra parametrar). I vänster kolumn upptagna  Allmänna symtom representerar sådana som inte direkt kan knytas till en enstaka kroppsdel. I övrigt lär varje SPETSPATIENT (som definitionsmässigt kan lite mer än läkaren om sin kropps egenheter eller symtomens yttringar), lätt knyta de egna symtomen till rätt kroppsdel etc.. Under vald parameter är lätt att hitta typiskt symtom, anteckna näringsämne (ett eller fler) och med den informationen söka upp motsvarande komponent(er). Efter utgallring av irrelevanta svarsalternativ, kan sannolikt målsökningen ofta lyckas och åtgärdas.

Egentligen är modellen självförklarande. Möjligen kunde en demo se ut i stil med följande: 

ScreenHunter_2535 Nov. 21 01.52.jpgScreenHunter_2536 Nov. 21 01.53.jpg

Skulle modellen inte indikera någon klar åtgärd, återstår läkarbesök - sannolikt dock bättre att först på egen hand ordna med en bred blodanalys, som sjukvården ofta missar. Läkarens primära intresse relateras som bekant inte till kost eller födoämnesbrist vid beställning av blodprover. Oavsett vilket kommer spetspatienten i fallet läkarbesök att vara väl rustad för samtal och kan då utesluta viktiga brister eller annars viktig info. Sådan som skulle ha legat inom den egna kompetensen att med analysmodellens hjälp lösa problemen utan krav på läkaringripande. En klar fördel måste f.ö. anses vara att i samlad form ha information avatar.jpgom olika näringsämnen och deras betydelse för kroppens olika funktioner.   Förhoppningsvis kan några på forumet, särskilt med inriktning på den metabola sidan, tillföra merinfo till att förbättra modellen. Det metabola avsnittet ligger avsiktligt sist i vänster diagnosspalt, så att ändringar/tillägg däröver blir lättare att föra in. De metabola analysparametrarna förmodar jag bli  särskilt intressanta för äldre och tillkommande forummedlemmar att tillämpa modellen på. Naturligtvis ett rent nöje att tillföra!

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Covid 19-tider!   En del av er har kanske, i samband med jul, tid över till att göra en insats till förbättring/utvidgning av modellen. Den är fortfarande ofullständig och forumets medlemmar är välkomna med insatser. Det kan röra symtom/brister/åtgärder inom områdena träning, fasta, måltidsfrekvens, sömn, vätskerekommendation, tekniska finesser/hjälpmedel etc.. Bara fantasin sätter gränsen.

Eftersom vi befinner oss på detta, forum lär väl många problem/åtgärder betonas som har samband med växling till LCHF-kost eller dess långvariga användning i övrigt. I förslag som inte berör näringsbrist som orsak till symtom, kommer rubriken NÄRINGSBRIST i de övre analysbladen generaliseras i den utvidgade tabelleringen t.ex. som rubriken ANNAN BRIST.  Åtgärdsdelen anpassas naturligtvis i tillkommande informationssidor, inom ramen för upplägget, successivt med nya rubriker efter behov.

Den som vill ge förslag till utvidgningsområden med anknytning till LCHF eller det metabola området i övrigt - kom igen! Inget krav på fullständiga logiska vägar finns. Idéer förslag, hur små de än kan förefalla är värdefulla.

Lite idéer om hur tipsen kan presenteras ser ni i trådststen (slutet av den).

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...