RUTIN 1. Sök symtom under rubriken: SYMTOM - SJUKDOM / BRIST 2. Anteckna alla analysnummer för symtomet under rubriken NÄRINGSBRIST  3. Bläddra ner (fem sidor) till rubriken: ÅTGÄRDSDSDEL - VID NÄRINGSBRIST 4. Sök efter antecknade analysnummer under rubriken: Komponent och välj den eller de komponenter som närmast överensstämmer med näringsämnesbrist för aktuell komponent. 5. Åtgärda komponentbrist genom kost eller kosttillskott, om verklig brist närmast kan antas före
    • Like
    5