Jump to content

Om forskning och varför man bör tro eller misstro resultaten (LCHF, vegankost, C-,D-vitamin etc)!


Nils Engström
 Share

Recommended Posts

Varje vecka eller dag kan vi se sensationella resultat inom olika områden, varav många är diametralt motsatta tidigare sanningar. Det sunda i en öppen debatt (som vi i PK-Sverige länge sett alltför lite av i offentliga media) är naturligtvis eftersträvansvärt - då kan en normal vetenskaplig debatt förverkligas till att skapa klarhet. En slags motsvarighet till begreppet "study peer review" som används för att visa vetenskaplig genomgång av en studie ha skett, som bekräftar eller negativt kritiserar utfallet eller studieupplägget.

Tyvärr har vi inom området kost, läkemedel och konkurrerande kosttillskott, sett alltför många exempel på hur skolmedicinen samtidigt motsätter sig resultat runt konkurrensmedel som kan ifrågasätta eller balansera ut verkan av etablerade mediciner. Metoden som används av intressenter med motsatta budskap, än viss sund forskning talar för, är t.ex. att värna om mytbildningen som degraderar forskningsresultat, som talar för den nya konkurrenten. Detta lyckas ofta, om stora resurser finns tillgängliga för lobbyverksamhet. Läkemedelsföretagen representerar praktist taget de enda med de resurser som krävs.

LCHF är en av konkurrenterna, som en rad företag av förståeliga skäl försöker motverka. Själv har jag blivit fri från tre läkemedel, som inleddes genom mitt sätt att  diametralt motsätta mig ALLT som våra felutbildade svenska dietister sprider och inte minst diabetes- läkare och sjuksköterskor.  Ja ni förstår - via LCHF-kosten.

Mycket tydligt ser man också att skolmedicinen, i varje fall i Sverige, motsätter sig kosttillskott innehållande livsviktiga ämnen som i kosten förekommer i alltför liten mängd för att ge full verkan. Tragiskt, eftersom det rör naturliga och biverkansfria spårmetaller och vitaminer - dessutom billiga och vanligen icke-toxiska sådana. Läkemedel uppvisar som bekant vanligen en lång rad biverkningar.

Låt oss ta ett exempel på naturligt ämne som läkemedelsföretagen ser som allvarlig konkurrent och därför ser anledning att dämpa intresset för hos allmänheten. C-vitaminet är ett sådant, som skolmedicinen i läkemedelsföretagens ledband, på alla sätt vill tona ner betydelsen av. Ett sätt att sköta den saken, är att påpeka dess väsentliga betydelse huvudsakligen vara knuten till skörbjugg, en bristsjukdom som numera måste anses närmast utrotad. För den saken anses mängden C-vitamin kunna begränsas till 75 mg dagligen.

Verkligheten är dock en helt annan. Om vi, vid sidan av C-vitaminets fantastiska funktion ända ner till cellnivån,  begränsar oss till dess kraftiga, antioxiderande funktion, inses lätt den stora betydelsen vad gäller att hindra de fria syreradikalerna i övermängd att oxidera även friska celler, som innebär sjukdomar i en lång rad organ. I nedanstående bild har jag sammanställt ett antal sjukdomar i olika organ som i hög grad kan tillskivas den oxidativa stressen, dvs. den som de fria radikalerna åsamkar hela kroppen.

C-vitamim bild egen.jpg

Ovanstående gör det lätt att inse, dels att Läkemedelsföretagen helt saknar intresse för att bekosta studier runt ett naturligt ämne med sådan oerhörd betydelse för att hålla hela kroppen frisk, dels att kostnaden för sådana studier skulle bli orimligt stora. Tala om multifaktoriell betydelse! Man förstår varför nobelpristagaren Linus Pauling motarbetades, när hans intresse för C-vitamin började formeras. Hans resultat kritiserades för att inte vara tillräckligt väl underbyggda. Av ovanstående bild förstår man svårigheterna, då C-vitaminet har så omfattande inverkan på alla kroppens celler. I praktiken skulle en fullständig studie bli närmast omöjlig att genomföra och rätt validera, såvida inte mycket stora resurser ställdes till förfogande och upplägget skedde öppet, logiskt utan läkemedelsföretagens inblandning. Redan där en omöjlighet, eftersom de senare är de enda som kan ställa nödvändiga resurser till förfogande och aldrig skulle sponsra projekt, som de inte helt fick styra över och bestämma utformningen av resultatredovisningen för.

Om man ser till C-vitaminets, jämfört med ALLA andra ämnen, unika förmåga att avgifta kroppen och hålla den fri från inflammationshärdar som inducerar rader av sjukdomar (se bilden ovan), är det förståeligt att Läkemedelsföretagen på alla sätt, med skolmedicinens hjälp, försöker dämpa intresset för C-vitaminet. Nedan visas vilka myter som omger C-vitaminet och varför intresset finns att dämpa dess enorma funktioner.  

https://forum.kostdoktorn.se/topic/16497-varför-skolmedicinarna-sällan-talar-om-c-vitaminets-oerhörda-betydelse/?tab=comments#comment-163662

Kika gärna på nedanstående vinkling, om du inte sett den tidigare.

https://forum.kostdoktorn.se/topic/17251-c-vitamin-som-kosttillskott-en-svidande-vagel-i-ögat-på-läkemedelsföretagen/?tab=comments#comment-167247

Som stöd för behovet av medel till att förstärka immunförsvaret, som jag hävdat ovan, finns kanske anledning att hänvisa till nedanstående som går på tvärs med Läkemedelsverkets och skolmedicinens inställning till kosttillskott. Resultatet av sammanställningen från fyra internationella forskargrupper borde anses visa  Läkemedelsverkets normer vara otillräckliga.

1363082208_ScreenHunter_2384Sep_2101_31.

Som tillägg till kommentaren kan påpekas, vid sidan av att flertalet människor har någon form av inflammation i kroppen, att risken för virussmitta typ Covid-19 ger ytterligare anledning att hålla immunförsvaret på topp. I samma ögonblick som virussmitta sker, speciellt på ett äldreboende, finns för närvarande i hög grad anledning att påstå de äldre sakna nödvändiga kosttillskott, där C- och D-vitamin hör till de viktigare.  I Finland rekommenderas t.ex.generell tillämpning av dubbelt så högt D-vitamin i tillskott som i Sverige.  Sannolikt kan detta vara ett av skälen till att dödstalen där är en tiondel av de svenska.

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

3 timmar sedan, morgonsol sade:

@Nils Engström Hur är det med källangivelser när du författar inlägg som det ovan? Jag hade gärna velat kolla själv om ett påstående stämmer eller inte.

Jag är ledsen men mängden studier som jag plöjt igenom (som till viss del sträcker sig ett femtiotal år tillbaka) varav många som egna gamla anteckningar, har  tillkommit utan tanke på användning annat än för egen del. Mitt intresse är gammalt och ligger initialt före Internets tillkomst. Trots detta förhoppningsvis av intresse för de flesta. Om inte annat som naturlig bas för självstudier och därmed öppen debatt. Orsaken till att jag går ut på detta sätt, har att göra med den alltmer sorgliga inställningen som skolmedicinen visar upp i läkemedelsföretagens ledband, inte minst nu i Covid-19 tider. Många liv hade med säkerhet kunnat sparas, om rådgivningen till landets äldreboenden skett på annat, mer öppet sätt än hittills. En rad internationella, mindre studier visar i varje fall D-vitaminets stora betydelse - i fallet C-vitamin också med positiva resultat, tyvärr huvudsakligen i samband med redan allvarligt sjuka.

En stor del av resonemangen är av sammanfattande natur, som bygger på kända generella funktioner i kroppens celler, där C-vitaminet har en viktig funktion för mitokondriernas energistyrning (fettets nedbrytning till energi) tillsammans med en annan antioxidant - E-vitaminet. C-vitaminet kan t.o.m. väcka upp oxiderat E-vitamin till att åter fungera som antioxidant.

Vad gäller C-vitaminets stora betydelse som antioxidant, följer den automatiskt på att kroppens interna inflammationhärdar kräver antioxidanter för att släckas. C-vitaminet är den kraftigaste som kan tillföras utifrån. Tar vi exempelvis det som händer vid en virusinfektion av typ Covid-19, är mycket av sjukdomseffekten en följd av den ökade oxidativa stressen på hela kroppen, varav lungor och hjärta hör till de viktigaste att skydda. Alla kroppens antioxidanter samarbetar då.

Om C-vitaminnivån är låg, innebär det bl.a. att grundläggande funktioner för immunförsvaret (vid uppbyggnaden av immunceller) försämras. Vid så låga nivåer C-vitamin som Läkemedelsverket och skolmedicinen hävdar vara tillräckligt (75 mg per dag), kommer vitaminet t.ex. vid smitta  av Covid-19 att snabbt förbrukas till livsfarligt låga nivåer dvs. innebärande att produktionen av immunförsvarets celler äventyras, när de som bäst behövs. Dessutom kommer vitaminets förmåga för varje cell (energistyrningen och till att hålla varje cell ren dvs. icke-oxiderad) att allvarligt försämras och inbjuda viruset att härja mot en generellt försvagad motståndare.

Ingenting av detta kommer fram t.ex. i Anders Tegnells framträdanden. Inte heller något om D-vitaminets oerhörda betydelse till att moderera immunförsvaret, när cytokinstormen i många fall fördärvar lungornas celler och kväver äldre med låg nivå på C- och D-vitamin till döds.

Om jag skulle ha försökt sammanföra referenser, meningsfulla för ytterligare förståelse för  konglomeratet detaljer, skulle det i sig betyda ytterligare arbete med referenslista större än trådstarten, som de flesta inte skulle ta sig tid att läsa eller intressera sig för. Det jag i sammanhanget kan tillföra, som stöd för resonemangen, som jag förmodar intresserar dig mest (doseringen), är det samlade vetenskapliga arbete som fyra internationella  forskargrupper i fyra stora länder presenterat. Jag gör det som tillägg i trådstarten.

Angående medicinska påståenden, är det något särskilt som intresserar dig?

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jag har full förståelse för att det antagligen skulle bli svårt att upprätta en fullständig referenslista. Vid granskning av vetenskapliga påståenden är det inte bara påståendet som behöver granskas, utan även t ex metod och hur forskningen har finansierats, för att i slutändan kunna bedöma trovärdighet och rimlighet. Jag betvivlar inte att det du skriver @Nils Engström skulle kunna stämma, jag tror dock att källhänvisningar i någon mån hade stärkt din trovärdighet. Personligen är jag i startgroparna när det gäller att utveckla min förståelse och kunskap om kroppen och tillhörande ämnen. Jag har tagit mig friheten att fetmarkera de påståenden som jag intresserar mig särskilt för.

11 timmar sedan, Nils Engström sade:

Angående medicinska påståenden, är det något särskilt som intresserar dig?

Vad gäller C-vitaminets stora betydelse som antioxidant, följer den automatiskt på att kroppens interna inflammationhärdar kräver antioxidanter för att släckas. C-vitaminet är den kraftigaste som kan tillföras utifrån.

Om C-vitaminnivån är låg, innebär det bl.a. att grundläggande funktioner för immunförsvaret (vid uppbyggnaden av immunceller) försämras. Vid så låga nivåer C-vitamin som Läkemedelsverket och skolmedicinen hävdar vara tillräckligt (75 mg per dag), kommer vitaminet snabbt förbrukas till livsfarligt låga nivåer dvs. innebärande att produktionen av immunförsvarets celler äventyras, när de som bäst behövs.

Det jag i sammanhanget kan tillföra, som stöd för resonemangen, som jag förmodar intresserar dig mest (doseringen), är det samlade vetenskapliga arbete som fyra internationella  forskargrupper i fyra stora länder presenterat.

Några följdfrågor avseende påståendena:

- För personer som lider av någon form av autoimmun sjukdom, där inflammation spelar roll, skulle tillskott av C-vitamin ha en inflammationsdämpande verkan?

- Om en person har kroniskt låga C-vitaminnivåer, är en möjlig konsekvens av detta dåligt immunförsvar och därmed sämre motståndskraft mot sjukdomar? Att man ofta blir sjuk?

- Om jag inte missminner mig har du säkerligen skrivit ut vad dessa forskargrupper heter, men det skadar väl inte att upprepa en gång till?

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

13 timmar sedan, morgonsol sade:

1.  Personligen är jag i startgroparna när det gäller att utveckla min förståelse och kunskap om kroppen och tillhörande ämnen. Jag har tagit mig friheten att fetmarkera de påståenden som jag intresserar mig särskilt för.

2. Några följdfrågor avseende påståendena:

3. För personer som lider av någon form av autoimmun sjukdom, där inflammation spelar roll, skulle tillskott av C-vitamin ha en inflammationsdämpande verkan?

4. Om en person har kroniskt låga C-vitaminnivåer, är en möjlig konsekvens av detta dåligt immunförsvar och därmed sämre motståndskraft mot sjukdomar? Att man ofta blir sjuk?

5. Om jag inte missminner mig har du säkerligen skrivit ut vad dessa forskargrupper heter, men det skadar väl inte att upprepa en gång till?

Förhoppningsvis kommer mina svar på följdfrågorna att bringa klarhet i det du fetmarkerat.

1. Härligt med kommentarer i en tråd som denna - det gör arbetet i forumet meningsfullt och debatten levande!

2. Se ovan.

3. Ja det är en av huvudpoängerna med C-vitaminet och dess antioxidativa funktion. Den autoimmuna effekten, som t.ex. uppstår vid reumatiska sjukdomar, är en störning i immunförsvaret som delvis förlorat förmågan att skilja på vän eller fiende (friska kroppsceller eller t.ex. viruspartiklar). För immunförsvaret har C-vitaminet alltså stor betydelse, dels vid bildningen (uppfostran) av kroppens försvarstrupper, dels för att hindra oxidativa skador i kroppens celler i övrigt.

Inflammation uppstår i övrigt huvudsakligen genom oxidativ stress via i blodet befintliga fria radikaler (bl.a. syre). När dessa oxiderar även friska celler uppstår inflammation, som alltså slumpvis kan uppstå var som helst i kroppen. Inne i varje cell, av kroppens 30 000 000 000 000 celler, har E- och C-vitaminet delat ansvar för att dels delta i mitokondriernas arbete (sköta energiutvecklingen), dels hålla cellen fri från skadlig intern oxidering.

Ser man på C-vitaminet som cirkulerar i blodet har det dessutom som uppgift att avväpna varje fri radikal som påträffas. Detta genom att låna ut en negativ laddning till den positivt laddade fria radikalen.  I sin tur hindras den senare då från att oxidera döda cellrester som också är källa till inflammation. När HDL-ubåten träffar på "friska" icke-oxiderade cellrester, blir levern glad vid återleveransen och kan lätt återanvända materialet till rent kolesterol som levereras ut i kroppen med LDL-ubåten.

4. Ja, eftersom C-vitaminet har en viktig funktion för ett friskt immunförsvar. Ett tecken på det demonstreras av studier som visat att förkylningsvirus snabbare än annars tappar effekt för den med rejäla tillskott av C-vitamin. Vissa studier visar också att C-vitaminet hindrar förkylning medan andra studier visar motsatt resultat.  Svårt att utreda varför - kan möjligen förklaras om man följer pengarna bakom studierna.

Tveklöst har i rader av studier visats att effekten av C-vitamin är klart dose/response-beroende. Hur mycket någon än försöker få skolmedicinen i Sverige att ta till sig fakta, kommer försvaret av  Läkemedelsverkets dagliga dos (75 mg) att stå fast. I Sverige kommer vi därför inom överskådlig tid inte att få höra om fördelarna med C-vitaminet, trots det stora studiematerial som finns.

Man ser i Sverige inte, som visas i befintliga studier, att C-vitaminet (även D-vitaminet) verkligen förbrukas vid infektioner och att det därför finns all anledning att tillse kroppen ha extra reserver i beredskap, t.ex. när ett virus slår till. I samband med Covid-19 att inse betydelsen av C-vitaminet vid immunförsvarets produktion av försvarsceller och D-vitaminets modererande funktion till att dämpa den för lungorna dödliga cytokinstormen, veckan efter smittotillfället.

Det som framgår av nedanstående referens i tidigare inlägg, visar att stora forskargrupper kommit till diametralt annorlunda slutsatser än den svenska skolmedicinen. Den måste ursäkta, varför det senare materialet måste tillmätas större värde än den låsta svenska innebörden av begreppet tillräcklig daglig dos.

5. https://forum.kostdoktorn.se/topic/16497-varför-skolmedicinarna-sällan-talar-om-c-vitaminets-oerhörda-betydelse/?tab=comments#comment-163718

Om du inte sett den tidigare - läs den gärna från trådstarten, så får du ytterligare näring.

Tack för stimulerande påpekanden - sådana behövs mer av.

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Det kanske vore på plats med praktisk information hur man tillgodogör sej C-vitaminerna. 
Själv hyser jag stark misstro mot fabriksbearbetade piller där man inte har full garanti att de innehåller vad som utlovas. Pillerburkar som har många lustiga obegripliga uttryck på innehållsförteckningen samt gör en del ofantligt rika och därmed riskerar säljas på andra grunder.

Jag ser det som att fabriksbeabetningen strukturerar om en naturlig produkt med positiv kraft till något som istället får fart på immunsystemet.

 • Boom 1
Link to comment
Share on other sites

On 2021-01-23 at 08:51, Ekner sade:

Själv hyser jag stark misstro mot fabriksbearbetade piller där man inte har full garanti att de innehåller vad som utlovas.

 

Det du påpekar är ett av skälen till att C-vitamin bör tas in i sin rena form (askorbinsyra), löst i vatten utan risk t.ex. för tandemaljen, som varit uppe till diskussion på forumet. Rent affärsmässigt förefaller den låga kostnaden för askorbinsyra ge anledning till försäljning i olika former - tabletter som för användaren blir dyrare och ger tveksam effekt, inte minst genom bifogad, felaktig instruktion.  Dessutom är tveksamt att under långa tidsperioder, om man avser dagsdosering på många gram ständigt tillföra tilläggsmaterial (sötningsmedel, fyllnigsmedel, smakessenser etc. som saknar positiva effekter). 

Av tillgängliga studier har framkommit att huvuddelen som visat tveksam effekt, skett med alltför låga doseringar. Tydliga belägg finns dock, som visar C-vitaminets verkan och att dose/response-effekter finns. För t.ex. studier runt förkylning som näraliggande intresseområde, visar följande grafer att skolmedicinarnas inställning (att belägg skulle saknas för C-vitaminets betydelse som kosttillskott vid virusinfektioner), är falsk.

ScreenHunter_2697 Jan. 23 12.26.jpg

Andra belägg finns som visar samma förhållanden. Hur de grumliga tankegångar och ekonomiska knytningar, som bl.a. svensk skolmedicin och Läkemedelsverket har till Läkemedelsindustrin, kan ge sådant totalt motstånd till olika former av kosttillskott, kan vi lämna därhän. Min uppfattning är att de stora mängder C-vitamin som flertalet däggdjur själva producerar (exemplet geten med ca 13 g dagligen och upptill 100 g vid stress eller sjukdom) tydligt visar dess betydelse för organismen. Intravenösa injektioner på människan i storleksordningen 100 g per dag för att tämja allvarlig blodförgiftning talar sitt tydliga språk om den icke-toxiska verkan (utom mot förgiftningen förstås).

Uppfattningen man får inom forskarvärlden, är att de tydliga effekterna av C-vitamintillskott först uppkommer vid doser långt över det av skolmedicinen antagna dagsbehovet. Som ett slags gränsvärde förefaller 3 - 5 g daglig dos spritt under dagen (en tredjedel av dagsproduktionen för en 75-kilos get) ligga för att tydliga effekter skall kunna observeras.

Som tidigare påpekats: vad man inom överskådlig tid inte kommer att kunna visa via studier (dyra, tidskrävande och utan affärsmässigt intresse för läkemedelsföretagen att engagera sig i), är effekterna inom det breda område som C-vitaminet i övrigt verkar (se bilden i trådstarten). Det innebär att ett stort antal olika sjukdomstillstånd i kroppens organ, som beror på oxidativ stress, verksamt kan neutraliseras via C-vitaminets antioxidativa verkan. Biokemiskt försiggår detta i stort sett genom utbyte av laddningar. Genom att C-vitaminet bjuder på en negativ laddning, neutraliseras de positivt laddade fria radikalerna så att de inte längre kan fortsätta sin skadliga oxidativa verkan. Också direkta skador på ett organ kan repareras genom C-vitaminet och övriga av kroppens antioxidanter (som C-vitaminet t.o.m kan regenerera via utbyte av laddningar).

Så mitt sätt att dosera ren askorbinsyra är att lösa en ml (ett kryddmått) askorbinsyra i ett halvt till ett glas vatten per gång, spritt över dagen. För min del mer praktiskt och säkert än att fylla en tillbringare att ta ur. För den förvärvsarbetande är det dessutom svårt att klara på annat sätt.

P.S.

Från logisk synpunkt, kan det i framtiden visa sig, att C-vitaminet som tillskott kommer att anses utgöra det mest potenta av alla. Vi som redan nu är till åren finns inte den väntetiden till förfogande. För den som riskerar att smittas av nu aktuellt Coronavirus (fler kommer) med eller utan vaccinering, är en väl avvägd rekommendation att i varje fall under pandemins förlopp, ladda upp med D-vitamin (2000 - 5000 IE) och C-vitamin (3-5 g dagligen - spritt under dagen) och Zink. Med den bakgrunden kan för flertalet, en normaldos smitta motverkas redan i inledningsskedet. Vid en större dos virus (efter en helkväll med några smittspridare) kan det ta några dagar längre för immunförsvaret att klara anfallet. I vilket fall vid rejäla mängder av tillskott med avsevärt mindre risk för allvarliga effekter eller död.

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

8 timmar sedan, Ekner sade:

Det kanske vore på plats med praktisk information hur man tillgodogör sej C-vitaminerna. 
Själv hyser jag stark misstro mot fabriksbearbetade piller där man inte har full garanti att de innehåller vad som utlovas. Pillerburkar som har många lustiga obegripliga uttryck på innehållsförteckningen samt gör en del ofantligt rika och därmed riskerar säljas på andra grunder.

Jag ser det som att fabriksbeabetningen strukturerar om en naturlig produkt med positiv kraft till något som istället får fart på immunsystemet.

"Upptaget av C-vitamin minskar med ökat intag. När C-vitamin tas som oralt tillskott i lägre doser på omkring 30–180 mg absorberas omkring 90 procent. När dosen ökas till mer än 1 000 mg är upptaget mindre än 50 procent. Däremot verkar förmågan att absorbera C-vitamin öka vid akut sjukdom."

"En översikt av 36 studier om sambandet mellan C-vitaminintag och koncentrationen i blodet visade dock att äldre kräver ett betydligt högre dagligt intag av C-vitamin för att uppnå samma mättnad som yngre vuxna uppnår vid ett lägre intag. Orsaken är att cellernas upptag av C-vitamin minskar med åldern."

Utdrag från:

https://www.nordicnutritioncouncil.com/c-vitamin

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

9 timmar sedan, Cederulla sade:

"Upptaget av C-vitamin minskar med ökat intag. När C-vitamin tas som oralt tillskott i lägre doser på omkring 30–180 mg absorberas omkring 90 procent. När dosen ökas till mer än 1 000 mg är upptaget mindre än 50 procent. Däremot verkar förmågan att absorbera C-vitamin öka vid akut sjukdom."

En praktisk gräns för enstaka dos förefaller ligga runt ett gram. Denna övermängd håller blodkoncentrationen på rimligt jämn, hög nivå om den upprepas under dagen i 4-5 omgångar.

Att C-vitaminet absorberas vid smitta visar det som skolmedicinen inte vill acceptera, vare sig då eller vad gäller äldres behov - att kroppen förbrukar C- och D-vitamin vid t.ex. Covid-19.  En självklar indikation på att risken för smitta och allvarligt sjukdomsförlopp kan förebyggas. Något som anses olagligt att påstå.

                                 vårdjuridik 2020.jpg

Link to comment
Share on other sites

ANGÅENDE RISK FÖR NJURSTEN GENOM TILLSKOTT AV C-VITAMIN

I den en oerhörda mängden av studier på C-vitamin har bl.a. frågan om risken med stora dagliga tillskott alltid tilldragit sig stort intresse. Min uppfattning under många års uppföljning av forskningsläget, har länge varit och fortfarande är att höga nivåer tillskott inte bara har väsentliga positiva effekter bl.a. i egenskap av antioxidant, speciellt för äldre, utan också visar sig minska risken gall- och njursten ju större det dagliga intaget är.  Nedan redovisas, i översättning, grunden för detta bl.a genom en stor uppföljningsstudie (Harvard) som talar ett tydligt språk. I stort sett kan stora dagliga doser C-vitaminer för friska människor anses biverkansfria:

______________________________

Även om en viss del av oxalat i urinen härrör från metaboliserad askorbinsyra (AS) ökar intaget av höga doser C-vitamin inte risken för kalciumoxalatnjursten på grund av de fysiologiska regleringsfaktorerna: den gastrointestinala absorptionen såväl som njurarnas reabsorption av AS är processer som uppnår mättnad och den metaboliska omvandlingen av AS till oxalat är också begränsad. Äldre analyser för urinoxalat gynnade in vitro-omvandling av AS till oxalat under lagring och bearbetning av proverna. Återkommande bildning av njursten och patienter med njursvikt, som har en defekt i AS- eller oxalatmetabolismen bör begränsa det dagliga intaget av C-vitamin till cirka 100 mg. Men i den storskaliga uppföljningsstudien Harvard Prospective Health Professional hade dessa grupper i den högsta kvintilen av C-vitaminintag (> 1 500 mg / dag) en lägre risk för njursten än grupperna i de lägsta kvintilerna.

____________________________

En kompletterande studie i sammanfattning (översättning tyska/engelska) bekräftar ytterligare Harvardgruppens inställning:

                           ScreenHunter_2699 Jan. 24 00.40.jpg                                                                  

Se vidare:

https://www.researchgate.net/publication/13800116_No_Contribution_of_Ascorbic_Acid_to_Renal_Calcium_Oxalate_Stones

P.S.

C-vitamin i högre doser har bevisligen en oerhörd betydelse, vid sidan av funktionerna i de enskilda cellerna, genom sin antiinflamatoriska funktion, till att via blodet hålla den friska kroppen fri från övermängden fria radikaler. I sin tur hindras därigenom befintliga inflammationshärdar att uppstå i ett stort antal organ och utgör därmed ett kraftfullt hinder för organtypiska sjukdomar att uppstå. Effekter av sådant slag kommer aldrig fram i några studier - man begränsar sig vanligen till banala frågeställningar som undersöker C-vitaminets förmåga att hindra förkylning eller till att undersöka risken för uppkomsten av njursten. Vad man slutligen brukar landa i är att flertalet friska personer saknar behov av vitamintillskott, samtidigt med överdriven, betoning av diverse riskmoment, allt i en anda lätt att härleda till Läkemedelsföretagen och deras lobbyister.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

5 timmar sedan, Nils Engström sade:

C-vitamin i högre doser har bevisligen en oerhörd betydelse,

Stämmer helt det Nils. Jag har i många år käkat vad en del skulle se som överdrivna mängder oupphettad råkost som spenat, broccoli, dill, paprika, sallader. Där finns näring plus att tänderna och tarmsystemet får jobba tillsammans med riklig salivinsöndring. Jag tar inga läkemedel eller tillskott och kommer inte längre ihåg hur det känns att vara förkyld.

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

11 timmar sedan, Ekner sade:

Stämmer helt det Nils. Jag har i många år käkat vad en del skulle se som överdrivna mängder oupphettad råkost som spenat, broccoli, dill, paprika, sallader. Där finns näring plus att tänderna och tarmsystemet får jobba tillsammans med riklig salivinsöndring. Jag tar inga läkemedel eller tillskott och kommer inte längre ihåg hur det känns att vara förkyld.

Det du beskriver för friska människor som vill fortsätta hålla kropprn frisk är naturligtvis OK. Det brukar fungera upp till 50 - 60 årsåldern. Dock ställer sig saken annorlunda för äldre och framför allt äldre, äldre, då kroppens förmåga att tillgodogöra sig näring inte längre räcker till. Speciellt för äldre som äter alltmindre och äter fel, med näringsbrister som resultat.

Så mycket har vi alla lärt oss - att flertalet sjukdomar, som äldre rapporterar symtom av till sina läkare, beror på näringsbrist av någor slag. Ett av skälen till att veganer till över 80 % någon gång i livet tvingas ändra kosten till att innehålla alltfler inslag av animalisk föda, dvs. lämna veganlivet.

Med C-vitamin är det så (vilket läkare är förbjudna att tala om, även gällande D-vitmin) att relativt låga nivåer för en frisk kropp kan klara att hålla den frisk utan högre koncentration i reserv. Problemet uppkommer när en allvarlig smitta drabbar kroppen. Då börjar dess förråd av vissa viktiga vitaminer att förbrukas i högre utsträckning än normalt.  Därav rekommendationen att i förebyggande syfte öka upp t.ex. C- och D-vitamin för att i första hand hålla immunförsvaret i topp - en självklarhet som rader av studier internationellt visat i samband med Covid-19 pandemin. Självklarheter som läkare i Sverige inte får uttala sig om, då de sjukvårdande myndigheterna klart poängterat det olagliga i att påstå något om kosttillskottets förebyggande effekt, eftersom det inte kan betraktas som patenterat läkemedel, att avyttras till för patienten hög kostnad.

Det ovan sagda är ett av skälen till mitt förslag nedan:

som främst  betonar olika former av brister, som grund för diagnos och åtgärd, utan förskrivning av konventionella läkemedel. Min förhoppning är att vi med gemensamma krafter med tiden skall kunna utveckla den vidare.

 

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Det kan finnas skäl till att ytterligare betona orsaken, till att man hittills i mycket liten utsträckning utfört studier på C-vitaminets förmåga, via dess antioxidativa funktion i andra än banala sammanhang (typ förkylning).  Man missar då att studera vitaminets förmåga att förhindra organtypiska sjukdomar att uppstå eller reparera även om de redan hunnit uppstå genom oxidativ stress,.

Huvudskälen till bristen på bredare studier är kostnaderna och tidsförbrukningen. Av bilden nedan inses lätt att C-vitaminets antioxidativa verkan i en studie dessutom blir mycket svår att specifikt hänföra till visst organ och viss sjukdom - dess multifaktoriella funktion är alltför stor och intresset, för att lägga de stora reurser som krävs för sådan forskning, finns inte - i varje fall inte för läkemedelsföretagen. 

C-vitamim bild egen.jpg

P.S.

En viktig orsak t.ex. bakom uppkomsten av cancerceller, ligger i att DNA/RNA-molekylernas funktion i en cell störs genom den oxidativa stressen. Mycket sannolikt är därför att C-vitaminet genom sin antioxidativa effekt har en mycket större betydelse för att förhindra eller bota skador  i detta sammanhang, än man tidigare velat tala om. Istället för att utreda verkligt intressanta möjligheter, får man en känsla av att många studier främst lagts upp för undersökning av eventuell uppkomst av skador, som kan tänkas uppstå genom tillförsel av större mängder C-vitamin, inte dess livgivande effekter.  Sannolikt är att i sådana fall läkemedelsindustrin haft ett finger med i spelet.

Link to comment
Share on other sites

Hur man skaffar sig begrepp om C-vitaminets stora betydelse

Under början av 1900-talet tilldrog sig C-vitaminet stort intresse och studie efter studie visade, vilka fantastiska egenskaper vitaminet hade, inte minst som botemedel för lunginflammation.  Bara det en information som ger anledning till eftertanke. Det finns många skäl till att intresset bland vissa forskare, trots detta  började svalna. Viktigaste orsaken var att antibiotika började utvecklas, som generell metod till bot av infektionssjukdomar och också att vaccination mot dessa, tillsammans  genererade stora inkomster för läkemedelsföretagen.  Deras intresse för det billiga C-vitaminet som konkurrerande medel till att hålla kroppen frisk var av naturliga skäl lågt.

Vad gäller den ofta diskuterade dagsdosen C-vitamin och varför vissa studier visar tydliga resultat, andra inte, finns all anledning att intressera sig för. Det visar sig att studier som tillämpat en dagsdos under 3 -4 gram ofta ger inkonsekventa resultat medan dubbla dagsdosen 6 - 8 gram ger tydliga effekter. Det senare förutsätter att doseringen sker fördelad under dagen, som innebär att koncentrationen C-vitamin i blodet kan hållas på en hög, jämn nivå under hela dygnet. Den högre dosen kan jämföras med den dagsdos som djur i samma viktsklass som människan själva producerar.

En vanlig rekommendation i samband med doseringen C-vitamin, är att en frisk människa inte behöver extra tillskott av vitaminet medan sjukdom direkt höjer dagsbehovet till klassen 1 - 2 gram för en vuxen.  Skälet till denna låga dos ligger främst på att ingen hänsyn tagits till önskan att optimalt utnyttja befintliga studieresultat. Ett annat skäl är att man sällan definierar begreppet frisk  människa.

Om man ser till människor nära pensionsåldern eller högre, kan man anse att endast ett fåtal verkligen kan betraktas som helt friska. I USA betraktas över 90% av befolkningen vara metabolt sjuka.

Vanligt är att de fria radikalerna i högre ålder ger anledning till oxidativ stress som Läkemedelsverkets nivå (75 mg) inte klarar av att tillräckligt motverka. När infektion tillstöter, vilket de flesta miljöer "bjuder" på i form av virus, kommer vid smitta, blodets koncentration av C-vitamin att direkt sänkas - dvs. förbrukningen av C-vitaminet ökar.  En klar fördel alltså att ha ett bra förråd av C-vitaminet i reserv att ta av inför risken att smittas.  Det betyder att samarbetet mellan C- och E-vitamin resp. HDL-ubåtens upptagning av förbrukat kolesterol optimeras, så också med D-vitaminets aktiva form (kalcitriol) om ett virus drabbar kroppen.

Nu råkar området C-vitamin vara så stort att den som på egen hand vill tränga in i hemligheterna som detta vitamin bär på, måste, som tidigare påpekats, lägga mycket tid på att botanisera i mängden studier som finns tillgängliga på PubMed med sina 30 miljoner texter. För den som vill göra det lite bekvämare för sig, har jag valt en utmärkt sammanställning (2017) av en finsk forskare, som på ett pedagogiskt sätt beskriver C-vitaminet och utvecklingen av studierna runt detta med fokus på dess förmåga att motverka infektioner. 

För att ge ett begrepp om upplägget, har jag härunder översatt sammanställningens huvudrubriker. Den som intresserar sig för ett visst delområde kan lätt välja att specialstudera det i den engelska originaltexten och välja tillhörande referenser.

Sammanställningen som presenteras i detta inlägg, fukuserar enbart på infektioner. Ett område som ger anledning till ett urval av 161 referenser. Det visar att även den som önskar belägg fokuserat på ett intressant delområde ur en sammanställning av detta slag, har mycket arbete framför sig till att enbart välja referenser. 

                                    _________________________________

C-vitamin och infektioner

av

Harri Hemilä

Institutionen för folkhälsa, Helsingfors universitet, Helsingfors FI-00014, Finland

Mars 2017

Abstrakt

I den tidiga litteraturen var vitamin C-brist associerad med lunginflammation. Efter identifieringen undersökte ett antal studier effekterna av C-vitamin på olika infektioner. Totalt 148 djurstudier visade att C-vitamin kan lindra eller förhindra infektioner orsakade av bakterier, virus och protozoer. Den mest omfattande studerade mänskliga infektionen är förkylning. C-vitaminadministrering minskar inte den genomsnittliga förekomsten av förkylning i allmänheten, men ändå halverade antalet förkylningar hos fysiskt aktiva människor. Regelbundet administrerat C-vitamin har förkortat förkylningstiden, vilket indikerar en biologisk effekt. Emellertid är rollen av vitamin C vid vanlig förkylning oklar. Två kontrollerade studier hittade ett statistiskt signifikant dosrespons under symtomen på vanlig förkylning med upp till 6–8 g / dag vitamin C. Således kan de negativa resultaten i vissa terapeutiska förkylningsstudier förklaras av de låga doserna (3–4 g / dag vitamin C). Tre kontrollerade studier visade att C-vitamin förhindrade lunginflammation. Två kontrollerade studier visade en behandlingsnytta av vitamin C för lunginflammationspatienter. En kontrollerad studie rapporterade behandlingsfördelar för tetanuspatienter. Effekterna av C-vitamin mot infektioner bör undersökas vidare (den sista uppmaningen är den vanliga som man ser i de flesta studier av särskilt intresse).

UPPLÄGG

1. Tidig historia om vitamin C och infektioner

2. Biologi relevant för effekterna av C-vitamin på infektioner

2.1. Dos – koncentrationsförhållande

2.2. Infektioner ökar oxidativ stress

2.3. Kraftig fysisk aktivitet ökar oxidativ stress

2.4. C-vitamin kan skydda mot stress orsakad av kalla och heta miljöer

2.5. Marginellt låg vitamin C-status kan leda till fördelar med tillskott

2.6. C-vitamin har effekter på immunsystemet

2.7. De olika biokemiska, fysiologiska och psykologiska effekterna av C-vitamin

2.8. Effekterna av antioxidanter mot infektioner kan vara heterogena

3. Infektioner hos djur

3.1. Studier med dieter som innehåller vitamin C

3.2. Studier med rent vitamin C

3.3. Konsekvenserna av djurstudierna

3.3. Konsekvenserna av djurstudierna

4. Förkylning

4.1. C-vitamin och förkylning

4.2. C-vitamin minskar inte den genomsnittliga förekomsten av förkylning i allmänheten

4.3. C-vitamin kan minska förekomsten av vanlig förkylning under speciella förhållanden

4.4. C-vitamin kan skydda mot förkylning i en begränsad undergrupp i allmänheten

4.5. C-vitamin förkortar och lindrar förkylning

4.6. Möjliga skillnader i effekterna av C-vitamin mellan undergrupper

4.7. Dosberoende av vitamin C-kompletteringseffekt

4.8. C-vitamin och komplikationer av förkylning

5. Problem i tolkningen: Icke-jämförbarhet mellan C-vitamin och förkylningsprov

5.1. Vitamin C-doser i vitamin C och kontrollgrupper

5.2. Deltagares bristande efterlevnad

5.3. Konsekvenser av förkylningsstudier

.6. Avdunstning av intresse för C-vitamin och förkylning efter 1975

7. Lunginflammation

7.1. C-vitamin och förekomsten av lunginflammation

7.2. C-vitamin vid behandling av lunginflammation

8. Tetanus

9. Andra infektioner

10. Observationsstudier av C-vitamin och infektioner

11. Potentiellt skadliga interaktioner mellan vitamin C och E.

12. Missuppfattningar och fördomar om C-vitamin och infektioner

13. Slutsatser

Referenser 161 stycken

https://www.mdpi.com/2072-6643/9/4/339/htm

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

För en stund sedan stötte jag på följande intressanta fyra timmar gamla artikel - ett joint venture mellan en av de prominenta personligheterna på C-vitaminområdet (Andew W. Saul) med kollega, som tillsammans med en läkare (av sekretesskäl okänd) uttalar sig i linje med det som vi på forumet haft uppe till diskussion.

Bl.a. berör artikeln nödvändigheten av att fördela dosen C-vitamin under dygnet och att kroppens förmåga att ta upp C-vitaminet, kraftigt ökar vid infektion, som i sin tur beror på att den oxidativa stressen då kraftigt ökar. Alltså konstateras att förbrukningen av C-vitamin ökar vid smitta eller annan sjukdom och att högsta möjliga koncentration är till fördel för kroppen till att snabbt slå tillbaka smittan redan under inledningsfasen. [Kommentarer i texten från min sida visas i blå färg]

 

Näring till att behandla och förebygga COVID-19

av doktor Y, Andrew W. Saul och Robert G. Smith (17 jan 2021)

Att tala om näringsterapi för COVID-19 är riskabelt för läkare. Ytterligare en läkare hotas av sin statliga licensnämnd för det du nedan kommer att läsa. Vi kallar inte honom/henne ”Doctor Y” av rent slumpmässigt skäl, utan snarare av nödvändighet. [Ett exempel på orsakerna till bristande öppenhet från skolmedicinens sida men också för rädslan att ekonomiskt ratas av läkemedelsföretagen, vad gäller resurser för meriterande studier].

____________________________

Det anses allmänt att det för närvarande inte finns några effektiva sätt att stoppa SARS-COV-2-viruset [Covid-19], förutom genom att hålla avstånd till andra människor, bära  mask och genom vacciner. Metoderna antas vara effektiva, men många har ifrågasatt dessa och anser att vaccinerna har levererats på ett orättvist sätt världen runt. Uppenbarligen bildas nya muterade stammar av viruset och det är inte säkert hur mycket skydd som kommer att blir tillgängligt via befintliga eller nyutvecklade vacciner. [De nya uppgifterna från Tyskland exemplifierar detta genom att effektiviteten på vaccinet för människor över 65 års ålder bara skulle ligga kring 8 - 10 % inte på utlovade 95%, uppgifter som vaccinproducenten naturligtvis tillbakavisar]

Informationen om de effektiva, förebyggande metoderna har censurerats. Problemet för skolmedicinen är att det utanför den finns en enorm kunskap om immunsystemets näringsbehov, som är relevant för orsaken till svår lunginflammation och dödsfall genom COVID-19. Denna kunskap är uppenbarligen inte särskilt uppskattad av läkare, allmänhet och myndigheter.

Tydligt  har under flera decennier påvisats att många viktiga näringsämnen, inklusive C-vitamin, D-vitamin, magnesium, zink och selen, har antivirala egenskaper. [Detta och många av oerhört värdefulla kunskaper går alltså helt till spillo för den stora allmänheten och får inte användas eller spridas av våra skolmedicinare] 

Det är också känt att en majoritet  COVID-19-patienter, som tas in på sjukhus, har brister på ett eller flera av dessa näringsämnen. Vidare är det känt att svår lunginflammation vid COVID-19, förbrukar många av för kroppen väsentliga näringsämnen. Detta genererar ofta akuta näringsbrister, som gör COVID-19 mer livshotande än annars. Det har i nyligen genomförda medicinska studier visats att man effektivt kan behandla COVID-19 och förhindra svår lunginflammation och dödsfall helt enkelt genom att administrera vitamin C och vitamin D i lämpliga, stora doser. Att tillräcklig näring möjliggör effektivt hinder för virusinfektion, inklusive COVID-19, har visats i en mängd olika epidemiologiska studier. Det kan räcka med att höja mängden D-vitamin i kroppen till en adekvat nivå med billiga och säkra tillskott av D-vitamin, till att minska risken för infektion att uppstå.  Allmänt kan påstås att denna information om förebyggande åtgärder genom behandling av näringsämnen mot COVID-19 inte har uppskattats av läkare. [Ett milt sätt att uttrycka den cyniska inställningen hos skolmedicinens utövare och att man av kollegiala skäl och av hänsyn till läkemedelsföretagen och de negativa effekterna som öppenheten mot patienterna skulle innebära, lägger en tät rökridå runt livgivande fakta]. Tydligen har problemet varit att kliniska prövningar av näringsprotokoll, som är kända för att vara effektiva i små kohortstudier, inte har finansierats för stora randomiserade väl kontrollerade studier. Följaktligen har stora kliniska prövningar av näringsprotokoll för att förebygga COVID-19 inte publicerats till att fastställa ”bevis” på att adekvata doser av näringsämnen, inklusive vitamin C och D, magnesium, zink och selen är effektiva. Ändå är näringsprotokollet billigt, mycket säkert och allmänt tillgängligt över hela världen.

 • C-vitamin, 1000 mg (eller mer) 3 gånger dagligen
 • D-vitamin, 5000 IE / dag
 • Magnesium 400 mg / d (i malat-, citrat-, kelat- eller kloridform)
 • Zink, 20 mg / dag
 • Selen 100 mcg / d

Även om det kan tyckas osannolikt för många att billiga vitaminer kan hjälpa till att förhindra en pandemi, kan de verkligen det. D-vitamin är inte bara ett vitamin; det är ett viktigt hormon, som i stor utsträckning används av kroppen och krävs för att immunsystemet ska fungera. C-vitaminet vid daglig normdos (75 mg) förhindrar skörbjugg, men det krävs högre nivåer för att immunsystemet ska fungera optimalt, särskilt när sjukdom tillstöter. Under en akut virusinfektion förbrukas C-vitaminet snabbt. [Läkemedelsverket i Sverige har alltså satt normnivåerna på en så låg nivå att människors liv äventyras - för små reserver av vitaminet för att motstå den ökade oxidativa stressen vid smitta och till att fullgöra sin viktiga funktion i själva immunförsvaret]

För att förstå varför kunskapen om näringsmetoder för att förebygga virusinfektion och behandla sådan, inte har uppskattats i tillräcklig utsträckning, måste man förstå bakgrunden till medicinska prövningar. En stor välkontrollerad kohortstudie som omfattar tusentals människor är mycket dyr och kan bara genomföras av ett stort företag som står för studien och som kan dra nytta av resultatet, eller av en statlig organisation, som är offentligt finansierad. Men att en så stor studie skulle genomföras för att testa ett näringsprotokoll är osannolikt, med tanke på att det rör näringsämnen - vanliga vitaminer och mineraler som inte kan patenteras.

Detta kan jag påstå  [sannolikt uttalat av läkaren som delaktig artikelförfattare] med tanke på att jag i allmänhet arbetar med läkemedelsindustrin för att utveckla nya läkemedel, som får den privata sektorn att frodas. Utan en tydlig slutsats från en sådan studie, som visar att en näringsstrategi är effektiv, sägs det ofta att "inga bevis finns" runt  näringsstrategin.

Medan brist på ”bevis” skulle vara en motiverad anledning till att inte rekommendera den allmänna användningen av ett läkemedelsprotokoll, skiljer sig ett näringsprotokoll på flera sätt från ett typiskt läkemedelsprotokoll.

Först måste försöket utformas till att testa lämplig dosering. Otillräckliga doser har liten effekt. Dosrekommendationerna i denna artikel är större än rekommenderade kosttillskott, där C-vitamin, D-vitamin, magnesium, selen och zink har använts i många år och är kända för att vara säkra vid angivna doser (och också i högre doser). [Ett av skälen till att skolmedicin/Läkemedelsverket rekommenderar orimligt låga doseringar av viktiga näringsämnen nivåer förefaller ha med rädslan för konkurrens av kost/näringsämnen att göra. De ständiga påståendena om att människan får allt den behöver via kosten, utan kunskap om vilken kost som tillämpas, är rent befängd]

En näringsprövning måste också bestämma de befintliga nivåerna av väsentliga näringsämnen som ska administreras för varje individ vid deltagandet i studien.

Problemet är att alla deltagare har en del av varje näringsämne i kroppen, för alla näringsämnen som är så väsentliga att vi inte kan leva utan dem. Någon som har brist  på näringsämnen eller när brist uppstår genom infektion, kan påverkan i en studie bli stor vid intag av vitamin- eller mineraltillskott, medan någon annan som inte har brist, sannolikt inte kommer att uppvisa särskild nyttoeffekt. Olika individer kommer dessutom sannolikt att ha olika brister. [Vad skolmedicinen i hög utsträckning missat är att patienter på äldreboenden i regel just lider av brist på viktiga näringsämnen, som läkare sällan eller aldrig skriver ut. Dessutom får de boende otillräcklig näring via den mat som serveras]

Alla nämnda effekter kan enkelt förväxlas i en studie som testar ett näringsprotokoll, vilket gör att nyttan med ett sådant för pandemin inte kan exakt bevisas. Detta gäller även om det är känt att näringsprotokollet är effektivt till att förhindra en mängd olika virusinfektioner och att detta har visats i små kliniska studier resp. vid behandling av COVID-19 för att förhindra allvarlig lunginflammation och död. För närvarande finns därför en ”Brist på bevis” om denna effektivitet tillämpad på studier i stora populationer. En godtagbar motivering för att undvika användning av ett läkemedel. [Som skolmedicinarna alltid kan stödja sig på för att slippa kritik. Anders Tegnell poängterar med stolthet denna inställning] Näringsprotokollet är dock billigt, säkert och allmänt tillgängligt för allmänheten.

Uppenbarligen har medicinska institutioner och myndigheter varit så fokuserade på läkemedels- eller vaccinbehandlingar att de avfärdat den livräddande kunskapen hos viss näring till att ge immunförsvaret en förebyggande effekt och till behandling av COVID-19-infektionen.  Bevisbördan som är nödvändig för godkännande av ett receptbelagt läkemedelsprotokoll (läs "tillräckligt farlig sjukdom för att kräva recept") skiljer sig mycket från bevisbördan för näringsämnen.  

Vi måste konsumera mer av de väsentliga näringsämnena i maten. Större tilläggsdoser än standarddoserna i näringsprotokollet är säkra. Påståendet "inget bevis" är alltså inte en anledning att avfärda tillräckligt höga och säkra doser av vitaminer och mineraler. [Sammanfattat innebär skolmedicinens överdrivna krav på resultat från stora och dyra studier - som ovan förklarats  "aldrig" kommer till stånd - att de oerhörda effekter som vissa naturliga födoämnen ger aldrig kommer till allmän användning. Det bör observeras att det rör sig om ämnen, som utan risk kan användasi mycket stora mängder utan toxiska effekter. För D-vitamin >20 gånger Läkemedelsverkets norm, för C-vitamin >1200 gånger].

____________________

I den engelskspråkiga originalversionen :

https://www.iceagenow.info/nutrition-to-treat-and-prevent-covid-19/

finns en rad hänvisningar (siffror inom parentes i den engelska texten) med viktiga vetenskapliga belägg, väl värda att studera.

För den som vill lyssna av Saul, som ägnat sig åt C-vitaminet under 42 år förekommer han i nedanstående podd

(för att slippa pratet i inledningen -reklamfinansiering- gå in till 07:00 på podden)

https://poddtoppen.se/podcast/1195955730/burn-it-nutrition-podcast/ep72-top-3-most-important-podcast-ive-ever-recorded-high-dose-vitamin-c-for-healing-wandrew-saul-aka-the-mega-vitamin-man

Saul beskriver där lite av sin och C-vitaminets bakgrund.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...