Jump to content

Livsmedelsverket väljer mellan smör och margarin - vad tror ni?


Nils Engström

Recommended Posts

Det verkade lite konstigt att inget av de margarinproducerande företagen i Sverige ville berätta om hur de tillverkar sina margarin.

Men när Sveriges radio till slut, med hjälp av olika experter, lyckas reda ut hur tillverkningsprocessen går till, då undrar man inte längre. Jag tror inte att någon som vet vilka kemiska processer som fettråvaran har gått igenom vill äta denna substans. I näst sista stadiet är den alltså smak- och färglös och man tillsätter färgämnen och aromer för att lura konsumenten att äta av denna kemi industriella produkt.

 • Like 2
 • Sad 1
 • Surprised 1
Link to comment
Share on other sites

59 minuter sedan, Hanveden sade:

Vad had ni väntat er med en adjungderad professor som denna Bengt Vessby...

https://www.dietdoctor.com/se/att-kopa-en-professor

 

mvh S A Byfeldt 

En professor som låter sig köpas för marknadsföring av kvalitativt tveksamma eller direkt otjänliga produkter, representerar den främsta reklampelaren som ett företag kan anlita. För förlorarna - ärliga kunder/användare med huvudsaklig respekt för auktoriteter - finns sällan effektivt försvar. 

Link to comment
Share on other sites

Tack @SGK för sammanfattningen! Men det finns en viktig parameter till - upphettningen. Vi äter dessa fetter inte bara i kallpressad form. Vi vill använda dem i matlagningen av olika slag - steka i dem och koka i dem - hemma i köket och i den industriella mattillverkningen. De stabila mättade fetterna kan upphettas utan att dem tar upp syret och annat eftersom de har inga lediga platser. De ostabila fleromättade fetterna som däremot har flera dubbla bindningar mellan C atomerna eller med andra ord lediga platser kan oxideras mycket lättare. För att göra dem mer stabila har man hydrogenerat dessa eller genom en kemisk reaktion försökt stoppa H atomer där de dubbla bindningarna fanns och på det sättet producera mättat fett = margarin. 

Från Wikipedia: "Stora mängder vegetabiliska oljor härdas årligen genom hydrogenering för att användas i margarin, vilket innebär att de enkel- och fleromättade fettsyrorna reduceras. Detta ger ett mättad fett med fastare konsistens och förbättrade lagringsegenskaper. Kontakten med katalysatorytan kan ge upphov till en omlagring av cis- till trans-dubbelbindningar, så kallade transfetter."

Här kommer en tusenkronorsfråga: hur kan man anse att margarin (industriellt framställt mättat fett) är bättre än det naturliga mättade fettet i smör och på skattebetalarnas bekostnad sprida lögner så som Livsmedelsverket gör? 

När man i USA (och inte bara där) har fått upp ögonen på transfetter och upptäckt att det kan vara ohälsosamt att äta dessa fick restauranger och andra matinrättningar rekommendation att använda ohärdade vegetabiliska oljor i matlagningen. Nina T skriver mycket intressant om detta i The Big Fat Surprise. Hon skriver om att man fick problem med hårda plastliknande avlagringar i botten på friteringskärlen som var mycket svåra att få bort. Hur man upptäckt att kökspersonalens arbetskläder kunde självantända på väg till kemtvätten. Man var ju tvungen att rengöra dessa efter att personalen fick stå i fettångorna hela dagen. Hon pratar om att i processen då man upphettar en olja kan bildas aldehyd och formaldehyd och lite andra hälsofarliga kemiska föreningar. Det ger ytterligare en anledning att undvika snabbmatsrestauranger och ärligt talat väldigt många restauranger. Oljor är billigare än smör.

 • Like 1
 • Thanks 1
 • Boom 1
Link to comment
Share on other sites

2 timmar sedan, HelgeK sade:

Professor Göran Petersson är en viktig källa för information om fetter:

(Professor Göran Petersson februari 2012 Kemi- och Bioteknik, Chalmers)

Se t.ex.:  https://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/local_155237.pdf

Ja, varför skall vi hålla på med tyckande, när det finns forskare som är insatta i ämnesområdet. En sak är att i det som finns att inhandla, inslaget av fetter kan vara sådant som inte räknas in i idealet men i mindre mängd kan negligeras. Det som nedan benämns som säkra fetter. Som  Peter B påpekar:

"naturligt förekommande fetter som människan fått i sig under miljoner år"

som är säkra att satsa på - en vettig inställning som stämmer väl överens med vad Professor Göran Petersson nedan kommit fram till - främst i form av mättat fett som säkrast:

ScreenHunter_2722 Feb. 26 13.14.jpg

ScreenHunter_2723 Feb. 26 13.15.jpg

ScreenHunter_2724 Feb. 26 13.15.jpg

ScreenHunter_2731 Feb. 26 13.19.jpg

ScreenHunter_2725 Feb. 26 13.16.jpg

ScreenHunter_2726 Feb. 26 13.16.jpg

ScreenHunter_2727 Feb. 26 13.17.jpg

ScreenHunter_2732 Feb. 26 13.20.jpg

ScreenHunter_2728 Feb. 26 13.18.jpg

ScreenHunter_2729 Feb. 26 13.18.jpg

ScreenHunter_2730 Feb. 26 13.18.jpg

ScreenHunter_2733 Feb. 26 13.20.jpg

Denna sammanställning från 2012 stämmer fortfarande väl överens med det som Kostdoktorn och dess inbjudna forskare propagerat för sedan dess. Det är väl bara Livsmedelsverket som har annan inställning (möjligen också Socialstyrelsen och Läkemedelsverket) - där margarinet fortfarande år 2021 står högt i kurs, framför "det farliga smöret".

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

4 timmar sedan, HelgeK sade:

Socker industrins tidskrift Perspektiv  gillar livsmedelsverkets kostråd . Se denna länk där Perspektiv intervjuar SNF, Swedish Nutrition Foundations VD :  https://perspektiv.nu/sv/teman/naringsrekommendationer-och-kostraad/susanne-bryngelsson-fraan-snf--swedish-nutrition-foundation.aspx

Där får vi bl.a. höra följande:

"Vissa konsumenter är skeptiska till råden att välja magra mejeriprodukter och att byta ut hårt fett mot mjukare fetter. Det är väl rimligtvis en konsekvens av den lågkolhydratdebatt som pågått. Det kan bli ett bekymmer, när man ser på folkhälsoproblematiken. Enligt vissa data ökar kolesterolvärdena i delar av landet." 💤

Blir man inte glad över alla uppdaterade kostråd - de håller sig under åren, eftersom de fortfarande kan byggas på "ett  överväldigande antal studier"

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

8 minuter sedan, Sniffe sade:

Ett litet utdrag:

"Företagen utvecklar hela tiden nya mer hälsosamma produkter... Till exempel har det blivit vanligare att ersätta en del av köttet i korv... Nu kan företagen märka sådana produkter med Nyckelhålet och därmed underlätta för konsumenter att äta grönare....

– Statistik från dagligvaruhandeln visar på två starka trender i konsumenternas köpbeteenden; mer hälsosamt och mer färdigmat. De företag som väljer att märka färdigrätter med Nyckelhålet kan svara upp mot båda de behoven..."💤

                                         ___________________________

Är det inte härligt att kunderna får så fina tips och slipper att tänka?  😇

 • Like 3
 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

Den naturliga frågan man ställer sig, är:

 1. dels hur viljan år efter år kan vara så låg hos människor i allmänhet att söka den verenskapliga sanningen, bakom vad som är korrekt och fördelaktigt för befolkningen i sin helhet.
 2. dels  (och framför allt) hur så många kan låta sig köpas till att sprida de från den vetenskapliga sanningen totalt avvikande budskapen?

(1) kan möjligen lättast förklaras med att den överlägset stora mängden falsk information vi omges av,  "inte kan vara fel" och därför ger liten anledning och  inspiration till självstudier.

(2) kan främst förklaras med penningens makt som den styrande faktorn. Alltmer har vi lärt oss hur storkapitalet genom sina resurser och förmåga att dra till sig personligheter, även på högre nivå, lätt hittar människor som låter sig köpas till att processa falsk "kunskap" till allmänheten.

En sak är när företagen märker sina produkter i avsikt att vilseleda kundkretsen med beteckningar som bygger på allmänt känd information (oavsett om den är falsk), där kunderna mer tror på de "positiva sanningarna" än den sunda vetenskapen, som pekar på motsatsen.  När t.ex. en amerikansk produkt betecknas med non-cholesterol, är avsikten naturligtvis att i affärsmässigt syfte framhålla kolesterolet som skadligt, trots att man vetenskapligt för länge sedan visat motsatsen. I USA har man till och med kommit så långt att man med juridiska medel lyckats få godkännande av produkter som betecknas innehålla "icke-fett" trots att det i verklig mening rört sig om fett.

                                      __________________________

Det för mänskligheten värsta scenariot är när välutbildade forskarpersonligheter på olika sätt låter sig köpas. Endera kan det ske i underordnad ställning eller, vilket är värre, att via ett företag belönas med professur som går ut på att för resten av det yrkesverksamma livet förmedla information som gynnar företaget.

Om vi håller oss till Sverige och de olika formerna av kost, som ständigt är uppe till diskussion, lär enligt vissa uppgifter i storleksordning 25-30 % åtminstone ha prövat på lågkolhydratkost typ LCHF. Hur många som ihärdigt håller fast vid denna kostform är en annan sak. Alltför många anser bekvämligheten och vanan vid den tidigare livsstilen få överväga framför kravet på den disciplin som i viss mån krävs. Kunskapen om överdödlighet för den som återgår till omättade former av fett från växtvärlden och bygger sin energi på glukos blir märkligt nog en senare och oväsentlig fråga.

Ett exempel kan tas på hur företrädare för växbaserad kost via studier, anser sig kunna visa att LCHF-kost i bantningssammanhang till en början visserligen ger bäst resultat men att en utjämning sker efter något år.  Därefter anses ingen skillnad observeras mellan kostslagens förmåga att styra kroppsvikten i positiv riktning. Sällan hörs förklaringar som går ut på att vissa av dem som för ändamålet prövat LCHF-kosten med tiden drabbats av svårigheter att hålla fast vid kostväxlingen. Knappast särskilt förvånande, eftersom kostväxlingen  då främst varit avsedd som bantningsmedel inte långtida livsstilsförändring. Kategorin livsnjutare i gormandformen är av en rad skäl svår att omvända.

Vad gäller storkapitalets påverkan på den globala läkemedels- (inklusive vacciner) och livsmedelsinriktningen förefaller inte positiv:

https://childrenshealthdefense.org/defender/bill-gates-neo-feudalism-farmer-bill/

 

Link to comment
Share on other sites

Det är väl ganska självklart varför folk inte söker sanningen om kosten: man måste känna igen den när man ser den. 
Information, mer eller mindre rättvisande, mer eller mindre lättförståelig, finns det hur mycket som helst; man drunknar i den. Och de visar helt olika saker. 
Antingen måste man själv vara kunnig nog att se vad som är rätt och vad som är fel. Eller också måste man hitta någon att lita på, som säger ”så här är det”. Någon som är kunnig nog att avgöra rätt eller fel. Det är väl inte konstigt om man tror att myndigheterna, professorer och sådana, faktiskt är värda att lyssna på. 
Lägg därtill suget som kommer från skräpmat...

Det är mycket vi kämpar mot. 

 • Like 5
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

On 2021-03-06 at 12:42, Nils Engström sade:

Om vi håller oss till Sverige och de olika formerna av kost, som ständigt är uppe till diskussion, lär enligt vissa uppgifter i storleksordning 25-30 % åtminstone ha prövat på lågkolhydratkost typ LCHF. Hur många som ihärdigt håller fast vid denna kostform är en annan sak.

Det, men även hur många som återgår av och till, vore ju väldigt intressant att veta! 

 • Like 6
Link to comment
Share on other sites

24 minuter sedan, MariaF sade:

Det, men även hur många som återgår av och till, vore ju väldigt intressant att veta! 

Absolut... frågan är vem som skulle vilja sponsra sådan studie? Häri ligger det största problemet för oss användrare när intressant information söks. De stora resurserna för studier finns bara att hämta inom den industriella sektorn (läkemedel/matvaruindustrin). Ingen av dessa visar minsta inresse och kommer aldrig att ändra sin inställning! Skälet är enkelt - större delen av deras inriktning fokuseras på områden inom vilka framgångar för lågkolhydratkost skulle ge negativa effekter.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
 • 4 weeks later...

Här kom de med lite statistik om nyckelhålsmärkningen.

" För att ta reda på hur känt och använt Nyckelhålet är och vad konsumenterna tycker om märkningen lät Livsmedelsverket företaget Origo Group genomföra en enkät med drygt tusen personer mellan 18 och 80 år."

"Undersökningen visar alltså att 97 procent har hört talas om Nyckelhålet. Mer än hälften av de som känner till märkningen köper Nyckelhålsmärkta produkter ibland, ofta eller alltid."

"Åtta av tio av de som känner till Nyckelhålet förknippar märkningen med hälsosam mat och mer än sex av tio tycker att Nyckelhålet gör det lättare att välja hälsosamt."

"Närmare hälften kopplar ihop Nyckelhålet med påståenden som ”en märkning jag litar på” och ”seriöst”. Bland 18–25-åringarna är det närmare en av fyra som uppfattar Nyckelhålet som ”modernt”, medan bara 5 procent i åldersgruppen 65–80 år svarar samma sak."

"Nyckelhålet har funnits i över 30 år och vi hoppas att även nya generationer ska upptäcka att man inte behöver byta liv för att äta lite nyttigare – det kan räcka med att byta till Nyckelhålet, säger Veronica Öhrvik."

https://www.livsmedelsverket.se/bestall-ladda-ner-material/sok-publikationer/artiklar/2021/l-2021-nr-06-vad-tycker-konsumenterna-om-nyckelhalet

 • Boom 1
Link to comment
Share on other sites

Smör förstör klimatet

Känns som debattören är vegan.

"Till Varbergs politiker: Sluta ta beslut som förstör miljön. Ta tillbaka margarinet

Det finns flera anledningar till att man bör servera margarin framför smör i skolorna. Dels är det mer hälsosamt och enligt livsmedelsverkets rekommendationer, det är billigare (som är så väldigt viktigt i alla andra skolfrågor) och det är otroligt mycket bättre för miljön. Dessutom är det absolut mer etiskt att äta växtbaserat margarin än att äta smör från kossor, men alla bryr sig inte om djurens lidande."

 

 • Like 1
 • Sad 3
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...
3 timmar sedan, Katerina sade:

Det finns en hel del bevis som pekar på att fröoljorna är den största boven när det gäller metabol sjuklighet. I alla fall om man lyssnar på Chris Knobbe.

Dr. Chris Knobbe - 'Diseases of Civilization: Are Seed Oil Excesses the Unifying Mechanism?' - YouTube

Ja, och Knobbe är inte ensam, huvvuddelen av våra vänner bland lågkolhydratforskarna har samma inställning. Sannolikt kan en stor del av de metabola problemen - inte minst i USA - tillskrivas icke-mättade fetter tillsammans med de fröer som är grunden till brödkulturen. Hur skall läkare, läkemedelsföretag, livsmedelsindustri, skolkök, äldreboenden och politiker kunna ställa om sitt tänkande? Den som löser den ekvationen, skulle jag vilja träffa.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...