Jump to content

Svenska Sällskapet för Ortomolekylär Medicin


Bengt Nilsson

Recommended Posts


 

Text från hemsidan:

 

Vad är Ortomolekylär medicin?

Orto är grekiska för korrekt, rak eller riktig. Ortomolekylär kan översättas med rätt molekyler. Ortomolekylär medicin (OM) innebär behandling och prevention av sjukdom med kroppsegna ämnen, till exempel vitaminer, mineraler, hormoner, fett- och aminosyror. OM utgår bland annat från följande grundtankar:


  1. Alla strukturer och funktioner i människans kropp uppbyggs och underhålls av näringsämnen.
  2. Nutritionen är av primär vikt vid medicinsk bedömning och behandling.
  3. Läkemedelsbehandling med kroppsfrämmande molekyler kan vara motiverad på specifika indikationer och alltid med hänsyn tagen till effekt, potentiella faror och biverkningar.
  4. Effekter av miljögifter och raffinerad föda med olika tillsatser beaktas vid bedömning av hälsa och sjukdom.
  5. Biokemisk individualitet innebär att alla människor är biokemiskt olika och således har olika näringsbehov. Det betyder att begreppet rekommenderat dagligt intag för olika näringsämnen är otillförligt för enskilda individer.
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...