Jump to content

>>Ökad livslängd vid hög D, - och K-vitaminnivå


Nils Engström

Recommended Posts

Mycket intressant och tillfredsställande när en så välgjord studie ger det förväntade resultatet!

Går det att extrapolera fram något mått på hur mycket D3 och K2 man bör ta för att nå de bästa nivåerna? Jag tänker att man säkerställer nivåerna genom tillskott fast man "bottnar" med att sola hela kroppen när tillfälle ges samt äta mat som kan antas tillföra K2 (exempel gräsbetat kött).

Jag tar sedan 2013 5000 IE D3 samt kring 200 mikrogram K2 (i form av mk-7) dagligen och hoppas det är adekvat.

 • Like 4
 • Thanks 1
 • Boom 1
Link to comment
Share on other sites

8 timmar sedan, Kjell Granelli sade:

Mycket intressant och tillfredsställande när en så välgjord studie ger det förväntade resultatet!

Går det att extrapolera fram något mått på hur mycket D3 och K2 man bör ta för att nå de bästa nivåerna? Jag tänker att man säkerställer nivåerna genom tillskott fast man "bottnar" med att sola hela kroppen när tillfälle ges samt äta mat som kan antas tillföra K2 (exempel gräsbetat kött).

Jag tar sedan 2013 5000 IE D3 samt kring 200 mikrogram K2 (i form av mk-7) dagligen och hoppas det är adekvat.

Du ligger perfekt till, snudd på vad jag själv tar (5000 IE D3, 270 ug K2-mk-7). De positiva nivåerna som tidigare ingått i studier på enbart K2-vitaminet, visar i normalfallet att 180 ug dagligen räckte till för fina resultat på avkalkning av kärlsystemet (30-50% avkalkning har nämnts).

Skälet för oss användare att utöka mängden K2-vitamin, är till säkring av de optimala nivåerna, när D-vitamintillskott samtidigt tas. Det senare reducerar något av koncentrationen K-vitamin i blodserum. Några mått på den effekten har man inte tagit fram, varför en marginal kan vara lämplig. Av de holländska specialisterna har tidigare framgått att K2-vitaminet i stora mängder inte påverkar blodets koagulerande effekt, vilket en del varit oroliga för.

Vad gäller det man för studiens deltagare uppmätte i blodet - 25(OH)D = 33,4 - 85,4 nmol/L - kan man räkna med att deltagarna på den övre skalan inte varit rädda för solen. De positiva studieresultaten har uppkommit för observerade värden mellan 50 och 75 nmol/L, alltså med 50 som gränsvärde. Om man som du, tillämpar 5000 IE D3-vitamin - en bra marginal - inses lätt fördelarna med den dosen, genom  nedanstående graf. Den demonstrerar också en del av synergieffekterna bakom det positiva utfallet på holländarnas studie med kombinationen K,-ocu D-vitamin.

                dödstal luftvägsinfektion.jpg

Av X-axeln förefaller du redan via D-vitaminet (du ligger längst till höger på skalan) inte riskera att drabbas av lungsjukdomar i första taget. Genom K2-vitaminet inte heller av hjärtinfarkt.

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

On 2021-05-17 at 16:45, Kjell Granelli sade:

Jag tänker att man säkerställer nivåerna genom tillskott fast man "bottnar" med att sola hela kroppen när tillfälle ges samt äta mat som kan antas tillföra K2 (exempel gräsbetat kött).

Problemet i vårt land är dock, som tidigare påpekats:

 1. att vi har liten tillgång till tillräcklig solhöjd under stor del av året, som kunde ge tillräcklig nivå 25(OH)D-nivå i blodet kontinuerligt.
 2. att K2-vitamin i tillräckliga mängder är svårt att tillföra kroppen via födan
 3. att D-vitamin, vid samtidigt tillfört K2-vitamintillskott, reducerar det senare i blodserum. Ett bra tips är att ta in dessa komponenter vid olika måltider med så lång period emellan som möjligt (mer än tre timmar).

En fråga:

Eftersom det gått åtta månader sedan denna ovanliga form av studie presenterades, borde man ha sett  någon reaktion från skolmedicinens sida, särskilt nu i Coronatider. Om någon har märkt någon sådan, vore intressant att få veta var, hur och när? En så väl förberedd kohortstudie borde skapa stort intresse. Inte minst politiskt, skulle en friskare befolkning ge avsevärt lägre  sjukvårdskostnader. Kan problemet vara att resulterande större andel äldre befolkning möjligen utjämnar vinsterna? 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

7 timmar sedan, Nils Engström sade:

Problemet i vårt land är dock, som tidigare påpekats:

 1. att vi har liten tillgång till tillräcklig solhöjd under stor del av året, som kunde ge tillräcklig nivå 25(OH)D-nivå i blodet kontinuerligt.
 2. att K2-vitamin i tillräckliga mängder är svårt att tillföra kroppen via födan
 3. att D-vitamin, vid samtidigt tillfört K2-vitamintillskott, reducerar det senare i blodserum. Ett bra tips är att ta in dessa komponenter vid olika måltider med så lång period emellan som möjligt (mer än tre timmar).

En fråga:

Eftersom det gått åtta månader sedan denna ovanliga form av studie presenterades, borde man ha sett  någon reaktion från skolmedicinens sida, särskilt nu i Coronatider. Om någon har märkt någon sådan, vore intressant att få veta var, hur och när? En så väl förberedd kohortstudie borde skapa stort intresse. Inte minst politiskt, skulle en friskare befolkning ge avsevärt lägre  sjukvårdskostnader. Kan problemet vara att resulterande större andel äldre befolkning möjligen utjämnar vinsterna? 

Varför minst 3 tim mellan intag av D3 och K2?

Link to comment
Share on other sites

20 timmar sedan, Nils Engström sade:

Problemet i vårt land är dock, som tidigare påpekats:

 1. att vi har liten tillgång till tillräcklig solhöjd under stor del av året, som kunde ge tillräcklig nivå 25(OH)D-nivå i blodet kontinuerligt.
 2. att K2-vitamin i tillräckliga mängder är svårt att tillföra kroppen via födan
 3. att D-vitamin, vid samtidigt tillfört K2-vitamintillskott, reducerar det senare i blodserum. Ett bra tips är att ta in dessa komponenter vid olika måltider med så lång period emellan som möjligt (mer än tre timmar).

En fråga:

Eftersom det gått åtta månader sedan denna ovanliga form av studie presenterades, borde man ha sett  någon reaktion från skolmedicinens sida, särskilt nu i Coronatider. Om någon har märkt någon sådan, vore intressant att få veta var, hur och när? En så väl förberedd kohortstudie borde skapa stort intresse. Inte minst politiskt, skulle en friskare befolkning ge avsevärt lägre  sjukvårdskostnader. Kan problemet vara att resulterande större andel äldre befolkning möjligen utjämnar vinsterna? 

Enig med punkterna 1 och 2, vilket jag försökte uttrycka med att man endast "bottnar" med sol o mat.

Punkt 3 är en nyhet för mig. Jag har alltid tagit D3 och K2 samtidigt, efter fet måltid på kvällen. Har du någon uppfattning om hur mycket av K2-innehållet som försvinner? Vet du varför, alltså vad som sker?

En annan "käpphäst" för intag av K2 vid högt intag av D3 är ju att D3 förbättrar upptaget av kalcium, och vid låg tillgång på K2 så ansamlas mer i mjuk vävnad. Men det är en annan sak.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 timme sedan, Kjell Granelli sade:

1. Enig med punkterna 1 och 2, vilket jag försökte uttrycka med att man endast "bottnar" med sol o mat.

2. Punkt 3 är en nyhet för mig. Jag har alltid tagit D3 och K2 samtidigt, efter fet måltid på kvällen. Har du någon uppfattning om hur mycket av K2-innehållet som försvinner? Vet du varför, alltså vad som sker?

3.En annan "käpphäst" för intag av K2 vid högt intag av D3 är ju att D3 förbättrar upptaget av kalcium, och vid låg tillgång på K2 så ansamlas mer i mjuk vävnad. Men det är en annan sak.

1. Det verkar också som om svensken är ganska klar på svårigheten att klara tillräckliga, dagliga doser via solen. En medvetenhet som tyvärr inte gäller inlagda på äldreboenden, på vilka ansvariga  inte ifrågasätter läkarnas utgångpunkt - Läkemedelsverkets fortfarande farligt låga normer.

2. Såväl ansvariga för huvdstudien i denna tråd och tidigare rekommendationer sammanfaller och talar bara om att K-vitaminet i blodserum sänks vid samtidigt intag av D-vitaminer som tillskott.  Kvantifiering har, såvitt  jag känner till, inte angivits. Kalciets beroende av D-vitaminet (upptagning av kalcium) och K-vitaminet (moderera andelen i blodet - styra till benstommen - och hindra kalcifiering av blodkärlen) innebär viktig samverkan. För att säkra nivåerna är alltså kosttillskott oftast nödvändigt (se pkt 3).

3. Samtidigt har inga studier tidigare visat särskilt behov av K2-vitamintillskott till att hålla risken för kalcifiering nere, genom det ökade kalciet som utvinns via D-vitamintillskott. Å andra sidan talar denna studie för att K-vitaminnivån, hos deltagarna i studien för dp-ucMGP (K-vitamin i blodet), varierar mellan 134 - 654 pmol/L och att nivån 500 ansetts som gräns mellan områdena lågt och högt. Det  antyder svårigheterna att via normal kost uppnå tillräckligt höga K-vitaminnivåer utan tillskott.

Kanske är det så i frågan om K-vitamin, för vilket ännu inga normnivåer uppställts, att nivåerna i hela befolkningar generellt varit för låga - analogt med de farligt låga normerna för C,- och D-vitamin. Inte minst har detta visat sig under Corona-epidemin, under vilken kliniskt uppseendeveckande tydligt framgått, vilken stor betydelse för immunförsvaret som dessa haft för att tillsammans hindra, eller mildra sjukdomsförloppet efter smitta.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
On 2021-05-19 at 16:33, Hjopek sade:

Då är det kanske bäst att fördubbla min dos av K2, har endast tagit en tablett på 120ug ihop med min vanliga dos av 5000IE D-vitamin per dag…

Av det som går att utläsa av studier och resonemang runt mängder finns egentligen inga gränser uppåt.

En intressant iakttagelse, efter en periods uppehåll av blodtrycksmätningar, har jag för egen del (ad hoc), vid blodtrycksmätningar under de senaste dagarna uppmätt blodtrycksnivåer (normala för 20-åringar) som sannolikt måste, vid sidan av LCHF-kosten, ses som resultatet av intagen kombination C-vitamin (5-6 gram fördelat under dagen), D-vitamin (5000 IE dagligen) och K2-vitamin (270 - 300 ug dagligen).

Min blodtryckshistoria är följande:

- för 28 år sedan 170/85 vilket föranledde min dåvarande läkare att skriva ut blodtryckssänkande medicin (dum nog accepterade jag förskrivningen).

- därefter med medicin medeltryck sällan under 140/80.

- efter växling till LCHF-kost (sept. 2017) utan medicinering - några månader senare - medeltryck över dagen 130/80.

- intaget K2-vitamin från 2017    90 ug dagligen

- höjning av intaget K2-vitamin från 90 ug till 270 - 300 ug dagligen under ca ett år fram tills nu

Mina blodtrycksmätningar under senaste dagarna ligger nu på mellan 125/85 till 114/75. Med tanke på att jag råkar vara 85-plussare är nivåförändringarna sannolikt att beteckna som anmärkningsvärda. Dock ligger effekterna av kombinationen LCHF, och vitaminerna C, D och K2 i linje med holländarnas studie i trådens början. Mina erfarenheter bekräftar bara nämnda studieresultat. Det betyder att vi gamlingar bevisligen kan föryngra oss enligt de holländska experterna. K2-vitaminet hyvlar alltså bort en del av det kalcium som under åren lagt sig som en hård skorpa över åderförfettningen.  Det talas om 30 - 50 %.  Den ökade flexibiliteten hos blodkärlen, särskilt i hjärtats kransartärer och halsartären, gör att blodet vid hjärtats kontraktion dels möter mer flexibla blodkärl än tidigare, dels blodkärl med större inre diameter, som därigenom kräver mindre tryck för behövligt blodflöde. Vid dessa blodtryck lär man kunna utläsa att njurarna är nöjda med blodförsörjningen.

P.S.

Ni som kör kombinationen D3/K2-vitamin - har ni liknande erfarenheter runt blodtrycket?

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

54 minuter sedan, Effie sade:

Jag brukar äta D3+K2. K2-kapseln är på 90 mikrogram(?). Jag har testat att dubblera dosen under en månad, utan någon effekt. 

En månad har ingen betydelse om du skall se skillnad i resultat. Själv körde jag 90 ug dagligen från september 2017 tillsammans med 5000 IE D3-vitamin fram till för ett år sedan. Efter genomgång av vad som framgår på Internet genom utsagor från holländsk expertis på området, ökar kravet på intag av K2-vitamin vid intag av D3-vitamin.  Själv har jag tredubblat intaget K2-vitamin sedan ett år tillbaka. Först därefter har jag kunnat se den stora påverkan jag beskrev. Detta ligger tydligt i linje med holländarnas studie som inleder denna tråd.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...