Jump to content

SvD 21 nov 2021, statinskepsis=konspirationsteori?


Recommended Posts

Jag har på senare tid haft anledning att intressera mig för kolesterolvärden och vad aktuell forskning har att säga om ämnet. Här på Dietdoctor finns ju en hel del material om ämnet, varav flera videos där läkare och specialister ger sin syn på ämnet. Jag har landat i uppfattningen att statiner förskrivs alltför lättvindigt till stora patientgrupper som inte är betjänta av dylika läkemedel samt att ett förhöjt värde av LDL inte behöver vara alarmerande utan man skall se till helhetsbilden för respektive person.

Så läser jag i dagens SvD att det jag har lärt mig här är konspirationsteorier som kostar liv.  - Hårda ord!

Det skulle vara värdefullt att få en kommentar på detta från Dietdoctors specialister!

Bifogar länk och eftersom jag misstänker att artikeln ligger bakom betalvägg tar jag mig friheten att kopiera in hela klabbet här. Admin får väl städa bort om det inte är ok.

https://www.svd.se/det-ar-som-med-vaccinmotstandet--det-dodar

Ett billigt, väl undersökt piller som bevisligen räddar liv – trots det väljer stora grupper att inte ta det. Rädslan för statiner liknar vaccinmotståndet, varnar experter.

Publicerad 14:21
Stäng
Dela artikeln:

 

”Det är som med vaccin­motståndet – det dödar”

Det är varken virus, myggor eller bakterier som dödar flest människor i världen – utan hjärt-kärlsjukdomar och stroke. Sedan 1980-talet finns mediciner som skyddar, men en del tvekar att ta pillren.

Statiner, som sänker de farliga nivåerna av kolesterol i blodet, har varit ifrågasatta av vissa sedan start, trots att många stora vetenskapliga studier kunnat visa hur de minskar risken att drabbas av både hjärt-kärlsjukdom och stroke.

En del användare förknippar läkemedlen med muskelvärk, och på sociala medier sprids rykten om att ”Big Pharma” – giriga läkemedelsbolag – har hittat på att pillren hjälper för att tjäna pengar. Statiner kan till och med vara farliga, hävdas det.

Den sjuka gruppen ska inte behöva dö för att det finns konspirationsteorier på nätet.

Bo Angelin, senior professor i klinisk metabolism vid Karolinska institutet, suckar. Han har forskat om statiner och risken för hjärt-kärlsjukdom i decennier och hört argumenten till leda.

– Det där är ju ”fake news” och inget annat. Det som är tråkigt är att det kan leda till att personer med hög risk för hjärtsjukdom väljer att sluta med statiner. I värsta fall börjar en del med LCHF-kost istället, vilket kan leda till mycket skadliga nivåer av kolesterol i blodet.

– Det här är samma problem som med vaccinmotstånd. Och det dödar, säger Karin Schenck-Gustafsson, professor i kardiologi vid Karolinska institutet.

Bo Angelin är senior professor och forskar om klinisk metabolism på Karolinska institutet. Bo Angelin är senior professor och forskar om klinisk metabolism på Karolinska institutet. Foto: Ulf Sirborn

Att ha höga nivåer av farliga blodfetter, LDL-kolesterol, kan orsaka åderförkalkning i hjärtats kranskärl, vilket i sin tur ökar risken för hjärt-kärlsjukdom och stroke. Statiner bromsar leverns förmåga att tillverka kolesterol och sänker på så vis nivåerna i blodet.

Över en miljon svenskar äter läkemedlen som bevisligen räddar liv. Om 10 000 hjärtsjuka personer tar statiner i fem år kan ungefär 1 000 fall av hjärtinfarkt och stroke hindras, enligt en forskningsgenomgång i den medicinska tidskriften The Lancet.

Karin Schenck-Gustafsson. Karin Schenck-Gustafsson. Foto: Madeleine Svärd

Men i Sverige och i många andra länder finns stora grupper av sjuka människor som inte tar medicinen, trots att de skulle ha stor nytta av den.

Enligt en register­studie från Västra Götalands­regionen från förra året hade en tredjedel av alla patienter med hjärt-kärl­sjukdom ingen statin­behandling. Liknande uppskattningar har gjorts i region Stockholm.

Karin Schenck-Gustafsson betonar att medicinerna främst bör ges till två grupper: de som har utvecklat hjärt-kärl­sjukdom, liksom den grupp som har en ärftlig risk att drabbas av familjär hyper­kolesterolemi.

– Om man är frisk behöver man inte ta statiner, men det är inte dem vi pratar om. Den sjuka gruppen ska inte behöva dö för att det finns konspirations­teorier på nätet.

Det här är ett av världens mest använda och undersökta läkemedel.

Överläkaren Mats Palmér möter ofta patienter som inte vill ta statiner. Han ser flera förklaringar till det.

– En del kan ha svårt att förstå varför de ska ta medicinen, särskilt om de inte har några symptom. Många vill inte äta piller resten av livet, och bli påminda om sin dödlighet varje gång de tar tabletter.

Men det är också ganska vanligt att patienter hört olika rykten om statiner, och är rädda för biverkningar.

– Jag brukar förklara att det här är ett av världens mest använda och undersökta läkemedel, och att effekterna av behandlingen är goda. Går det inte att övertala dem första gången försöker jag igen vid nästa besök, säger Mats Palmér.

Statiner och blodfetter

Kolesterol och triglycerider är de två vanligaste fetterna i blodet. Kolesterol transporteras i blodet på två sätt, som HDL och LDL, och behövs för att kroppen ska kunna bygga celler och bilda hormoner och gallsyror. 

Flera stora studier har visat ett tydligt samband mellan höga LDL-värden i blodet och ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar.

LDL-kolesterol transporterar fett från levern till kroppens olika organ. Om fettet ansamlas i kärlväggarna kan kärlen bli stela och trånga och orsaka åderförkalkning vilket i sin tur ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar och stroke. HDL-kolesterolet transporterar bort det skadliga fettet från kärlväggarna och har en skyddande effekt.

Statiner bromsar leverns förmåga att tillverka kolesterol och sänker på så vis nivåerna i blodet. Enligt nuvarande riktlinjer bör personer med risk för hjärt-och kärlsjukdom inte ha högre LDL-nivåer i blodet än 1,7 millimol per liter.

Mest vetenskapliga belägg för nyttan av att behandla med statiner finns för personer som har utvecklat hjärt-kärlsjukdom, och haft en hjärtinfarkt, angina pectoris, ballongvidgning, bypassoperation, fönstertittarsjuka, eller stroke, samt individer med typ 2-diabetes och andra högriskgrupper, liksom personer med ärftlig risk för hjärt-kärlsjukdom, så kallad familjär hyperkolesterolemi.

LÄS MER

Tveksamhet till statiner finns inte bara i Sverige. Även i USA väljer många bort medicinen delvis på grund av desinformation på nätet, säger Ann Marie Navar, kardiologiforskare vid UT Southwestern i Dallas, och biträdande redaktör för den medicinska tidskriften JAMA Cardiology.

Hon ser också många likheter med vaccinmotståndet.

Ann Marie Navar. Ann Marie Navar. Foto: Brian Coats

– Både vaccin och statiner är medi­ciner som ges till väldigt stora grupper av människor, vilket ökar risken för speku­lationer.

Men även medias rappor­tering kan ha stor effekt.

I Stor­britannien beräknas brittiska tabloiders larm­rapportering om biverkningar kopplade till statiner under hösten 2013 ha bidragit till att över 200 000 britter slutade med medicinen - med tusentals nya fall av hjärt-kärlsjukdom som följd.

År 2016 väckte svenska forskare uppmärksamhet i både svenska och utländska medier. De hävdade nämligen att höga nivåer av LDL-kolesterol, ofta kallat det ”onda kolesterolet”, inte var så farligt för äldre och ifrågasatte nyttan med statiner – tvärt emot vad annan forskning kommit fram till.

– Rent nys, säger Jan Nilsson, professor och överläkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund och ordförande i Hjärt-Lungfondens forskningsråd, om resultatet.

– Äldre är den grupp som har mest nytta av statiner, vilket många studier kunnat visa, säger han och betonar att LDL-kolesterol är en stor riskfaktor för åderförkalkning även för äldre.

Statiner kan orsaka allvarliga muskelskador, men det är oerhört ovanligt.

Statiner är inte heller längre den kassako för läkemedelsbolagen som kritikerna gärna påstår, påpekar Bo Angelin, som tidigare ingått i läkemedelsbolaget Astra Zenecas styrelse.

– Det stämde förr, innan patenten gick ut. Då tjänade läkemedelsbolag stora pengar på statiner. Nu är de generiska och kostar mindre än huvudvärkstabletter.

Men på en punkt anser Bo Angelin att kritikerna av statiner har en poäng: medicinen kan i mycket sällsynta fall ge svåra biverkningar. Dessa yttrar sig framför allt som rabdomyolys, ett tillstånd där muskelnedbrytning kan leda till njursvikt.

– Statiner kan orsaka allvarliga muskelskador hos ett antal människor, men det är oerhört ovanligt, och uppstår oftast vid samtidig behandling med andra mediciner, som immunhämmande läkemedel.

Enligt flera sammanställningar av forskningen om statiner är den vanligaste inrapporterade biverkningen upplevd muskelsmärta i samband med medicineringen.

Astra Zenecas kontor i Södertälje. Statiner var en kassako för läkemedelsbolagen – förr, påpekar Bo Angelin, som tidigare suttit i läkemedelsbolagets styrelse. ”Nu är de generiska och kostar mindre än huvudvärkstabletter.” Astra Zenecas kontor i Södertälje. Statiner var en kassako för läkemedelsbolagen – förr, påpekar Bo Angelin, som tidigare suttit i läkemedelsbolagets styrelse. ”Nu är de generiska och kostar mindre än huvudvärkstabletter.” Foto: Pontus Lundahl/TT

Frågan är vad som orsakar vad. Många börjar äta statiner i ungefär samma tid i livet då muskelvärk blir vanligare, säger Bo Angelin.

– Det blir lätt så att man kopplar ihop medicinen med muskelvärken utan att de behöver ha med varandra att göra. 

När man gjort kontrollerade studier där personer med statiner jämförts med en grupp som fått placebo, sockerpiller, uppger båda grupperna ungefär lika hög frekvens av muskelvärk. Men rädslan påverkar inte minst kvinnor med hjärtsjukdom och gör att en del väljer bort statiner, säger Karin Schenck-Gustafsson som även leder centrum för genusmedicin vid Karolinska institutet. 

– Det finns en uppfattning om att kvinnor skulle ha större risk att få muskelvärk av medicinerna än män, men det är en myt.

Det är en liten, men högljudd grupp som driver kritiken och som fått stor spridning

Dessutom har det ifrågasatts om kvinnor ens ska ta statiner, eftersom mycket av den tidiga forskning som gjordes om preparaten utfördes på män.

– Men de senaste åren har forskningen kommit ikapp. Statin­behandling är lika viktig för kvinnor som för män, säger Karin Schenck-Gustafsson. 

Att äta statiner kan i vissa fall också öka risken för att utveckla typ 2-diabetes. Exakt hur mycket är omdiskuterat, säger Jan Nilsson.

– Men 10–30 procents ökad risk finns. Statiner orsakar inte diabetes, vilket är viktigt att påpeka, men om man är i riskzonen för att utveckla sjukdomen verkar medicinen kunna påskynda förloppet.

”Vi från det medicinska samfundet måste bli bättre på att ta den här debatten”, säger Jan Nilsson, professor och överläkare vid Skånes universitets­sjukhus i Lund, tillika ordförande i Hjärt-Lungfondens forskningsråd. ”Vi från det medicinska samfundet måste bli bättre på att ta den här debatten”, säger Jan Nilsson, professor och överläkare vid Skånes universitets­sjukhus i Lund, tillika ordförande i Hjärt-Lungfondens forskningsråd. Foto: Mårten Levin

Samtidigt har patienter som utvecklat typ 2-diabetes stor risk för att även få hjärt-kärlsjukdom och stroke, och de utgör en av de grupper som har störst nytta av statin­behandling. 

– Så på totalen överväger nyttan med statiner riskerna rejält för diabetespatienter, säger Jan NiIsson.

Han anser också att de som hetsar mot statiner på nätet kan liknas vid vaccinmotståndare.

– Det är en liten, men högljudd grupp som driver kritiken och som fått stor spridning av sina argument. Vi från det medicinska samfundet måste bli bättre på att ta den här debatten.

Vi måste betona hur statiner räddar liv.

Ann Marie Navar i Texas håller med. Hon betonar vikten av att ta patienternas oro på allvar och bemöta felaktigheter. I USA är det vanligt att patienter som inte vill ta statiner går till hälsokostbutiker och köper olika tillskott istället, säger hon.

– Vi måste vara tydligare på att förklara hur väl undersökta läkemedel som godkänns för användning faktiskt är i jämförelse med exempelvis kosttillskott, och betona hur statiner räddar liv.

En av anledningarna till att statiner är så grundligt undersökta av forskare är just att medicinen ifrågasatts så mycket genom åren, säger Bo Angelin. Det gör att man har ovanligt god kunskap om verkningar och biverkningar, vilket ju är ytterst viktigt vid livslång medicinering.

– Men sjukvården måste bli bättre på att bemöta dem som anser att de får biverkningar och förklara vilka risker de utsätter sig för om de inte tar medicinen.

 
Så fungerar ett friskt hjärta

Blodet går genom hjärtat två gånger. En gång genom vänster hjärthalva på väg ut i kroppen genom stora kretsloppet, och en gång genom höger hjärthalva på väg till lungorna i lilla kretsloppet.

vet%20livet%20hj%C3%A4rtat%20statiner%20

Åderförfetting av kranskärl och kolesterol

Blodfetter, kolesterol, lagras i väggarna i hjärtats kranskärl och gör kärlen stela och trånga, vilket minskar utrymmet för blodet att att sig fram. Vid ansträning behöver hjärtat mer syre, men fettet i kärlen, som kallas plack, hindrar ett ökat blodflöde och man drabbas av bröstsmärta – kärlkramp. Om det uppstår en bristning i placket kan en blodpropp bildas och helt täcka igen kranskärlet. Skadan som då uppstår kallas hjärtinfarkt.

vet%20livet%20hj%C3%A4rtat%20statiner%20

Källa: Hjärt och lungfonden. text: Therese Bergstedt. Grafik: Thomas molén

Therese Bergstedt

Therese Bergstedt

Vetenskapsreporter på SvD

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Tack för länken!

Jag kan ana att Uffe Ranskov är en av personerna som i artikeln refereras till som "Det är en liten, men högljudd grupp som driver kritiken och som fått stor spridning"
Som lekman kan jag drömma om en öppen debatt mellan experterna i de två lägren. Ståndpunkterna tycks ju vara ytterligt polariserade.
För egen del är jag fortsatt skeptisk till statiner och jag störs av att det jag uppfattat som moderna och seriösa rön om kolesterol och statiner så kategoriskt avfärdas av SvD:s sakkunniga. SvD borde erbjuda "de högljudda" att komma med en replik och ge dem en chans att försvara sin vetenskapliga heder.

 • Like 6
Link to comment
Share on other sites

7 timmar sedan, Tomas Södergren sade:

Ståndpunkterna tycks ju vara ytterligt polariserade.


SvD borde erbjuda "de högljudda" att komma med en replik och ge dem en chans att försvara sin vetenskapliga heder.

Allting numera är ytterligt polariserat. Vete sjutton vad som hände med Landet Lagom? Nästan alla mediciner kan vara bra för vissa, direkt skadliga för andra och förmodligen fullkomligt onyttiga för de flesta. 
Jag håller med; om båda sidor (eller kanske tom alla sidor, inte bara ytterligheterna) får komma till tals så kan vi alla ta välinformerade och bättre beslut rörande vår hälsa.

 • Like 6
Link to comment
Share on other sites

Det var väl väntat. Någon måste rycka in och försvara alla de nuvarande och framtida inkomsterna läkemedelstillverkare får genom försäljning av statiner. Det är väl bara logiskt. Ja, egentligen är denna artikel bara simpel propaganda eller reklam eller betald och skräddarsydd forskning. Den oskuldsfulla Sverige finns inte mera. Man gör så i den moderna världen numera för att få sin lukrativa sanning bekräftad. Man betalar experter eller forskare och de talar om din produkts förträfflighet och kritiken kan man väl kalla något förklenande som konspirationsteorier. 

Då det begav sig förstörde ju Ansel Keys sin vetenskapliga motståndares John Yudkins karriär mha sockerindustrins stöd när det vägde mellan socker och fett som orsak till det som idag kallas metabol syndrom. Det är så industrin försöker döda ovälkomna teorier som kunde ha lett till en friskare befolkning redan på 70 talet. It is pure business nothing personal.    

 • Like 2
 • Thanks 1
 • Sad 2
Link to comment
Share on other sites

Tomas Södergren du läger upp en massa artiklar, om frågor som har diskuterarts här  tidigare . 

Lancet artikeln har rubriken  "En tolkning av  evidensen......" Det går att göra andra tolkningar vad som görs i den artikeln.. . RortyColins  en av skribenterna till Lancet artikeln. förestår ett institut som får  miljontals pund från vissa läkemedels bolag.   Varför inte läsa befintliga trådar. T. ex i en av de artiklar står det att det är väldigt lite biverkningar av statiner. Det stämmer med de nya undersökningar om statiner som görs. Hur kommer det sig? Det var flera biverkningar  i  det i de äldre undersökningarna?

Jo statin industrierna började ha en "inkörnings period" när de gjorde undersökningarna,  och då tog de bort de som inte tålde statinerna under inkörningsperioden ur studien, så de kom inte med i själva studien, och då blev det naturligtvis mycket färre biverkningar. Det finns naturligtvis invändningar mot ett sådant förfarande.Men inte från Statin tillverkarna. Ha lite tålamod och läs de artiklar som redan finns här på forumet. Kritikerna av statiner finns i alla länder. Statinerna  är billiga att tillverka, och därför väldigt lönsamma . T. ex rödris mögel. En sorts statiner är just rödrismögel . Den sortens mögel som kan man kan odla på vitt ris. Du  kan också gå till biblioteket och låna t.ex.  Uffe ravnskovs bok "Fett och kolesterol  är Hälsosamt" .   

 
Professor Robert Lustig är en superkändis inom kostforskningen. Han har en youtube video som har 14 000 0000.  visningar
Här är en länk till en bra video, men förmodligen är den för gammal, men texten om den  och Trailern kan man se gratis.
 
 Robert Lustig Website
SN2Poster_smallFile.jpg

Statin Nation

Statin Nation reveals the medical corruption that has led to the mass over-prescription of cholesterol medications (statins). The film explains how the facts about cholesterol and heart disease have, for decades, been distorted by pharmaceutical companies keen to increase their profits. Cholesterol-lowering has become a huge global industry, generating at least $29 billion each year.

Statin Nation II Features Dr. Lustig.

The HD download is normally $14.49 but followers of Dr. Lustig get it for $9.99. The DVD is usually 29.99 and Dr. Lustig followers get it for $21.99.  Just click on the links below the trailers!

Purchasing the film directly supports the production of other independent documentary films.

Statin Nation I

 

 

Here is the link for purchasing SN1 at the reduced price:
http://www.statinnation.com/statin-nation-for-dr-lustig

Statin Nation II

 

 

The discount link for Statin Nation II is: http://www.statinnation.com/statin-nation-ii-for-dr-lustig

Link to comment
Share on other sites

En studie om dödligheten relaterad till LDL nivåerna visade att de som hade högst LDL kolesterol levde längst!

 

https://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2016/07/Kolesterolhypotesen-maste-vara-fel/

Se forsknings artikeln:   https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30198808/198808/ 

Om de som lever längst har högt LDL kolesterol  är det  då verkligen vettigt att sänka LDL kolesterolet?

                                         

Link to comment
Share on other sites

HelgeK,

Jo jag har läst en del av vad som tidigare skrivits här på Dietdoctor och tittat på flera videos.
Kanske mitt syfte med att länka artiklarna är otydligt.
Jag behöver inte övertygas om statiner eller hur orolig man skall vara över förhöjda kolesterolvärden.

Det jag ägnar mig åt är omvärldsbevakning i vårt närområde. SvD är en av våra tongivande dagstidningar och när bl.a. Jan Nilsson, professor och överläkare vid Skånes universitets­sjukhus i Lund, tillika ordförande i Hjärt-Lungfondens forskningsråd samt Bo Angelin, Vetenskapligt ansvarig för Hjärt och Lungfondens publikation om kolesterol (delas ut på en vårdcentral nära dig), professor i metabolisk forskning vid instutitionen för medicin, Karolinska institutet, Huddinge... när dessa och ytterligare en specialist trumpetar ut sitt budskap, och hårda anklagelser, så är händelsen värd att uppmärksamma tycker jag (men kanske inte du, HelgeK). Även om innehållet sen tidigare tröskats igenom på en eller flera forumtrådar här på Dietdoctor...

Om man betraktar skeendet som en kamp om sanningen är det nog större chans att komma nånstans om man reagerar när blatanta tokigheter sprids i riksmedia än om man bara suckar "nu igen..." Jag vet inte om SvD skulle tillåta det men det skulle kännas tillfredsställande att artikelförfattarna inte får stå oemotsagda i sin självpåtagna roll som vetenskapens lansiärer mot konspirationsteoriernas gaphalsar. Det finns ju vetenskaplig ammunition att tillgå.

Och om SvD inte tillåter replik så skulle kanske en kortfattat replik här på forumet från nån av experterna tillföra värde till communityn -Andreas Eenfeldt har tidigare bemött både det ena och det andra som smutskastat eller snedvridit fakta om LCHF och angränsande ämnen. En sån replik kan vara välkommen även om saken avhandlats tidigare - frågan blir liksom ny-aktuell varje gång riksmedia är där och rör till det.

Nästa gång jag nämner en nyligen publicerad artikel som jag finner relevant kan du, HelgeK, möjligen överväga att bara skrolla förbi - om du finner mitt inlägg ointressant skåmat.

Mvh Tomas

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Se förste inägget i denna tråd:  https://forum.kostdoktorn.se/topic/20322-tvivlet-på-kolesterolhypotesen-ökar/#comment-175982

 

Förskrivningen av Statiner har gått ,upp kolesterolet har gått ned . Men vad hände med Hjärtinfaarkterna ? Se första inlägget i ovanstående tråd!

Heart Disease: The forgotten pandemic

5 October 2021|Statins, drugs trials

Robert DuBroff MD, Maryanne Demasi PhD

 

rs=w:1280

    

                                    

 

                                           

Se diagrammet. Samtidigt som kolesterol nivåerna gått ner,

så har antalet hjärtinfarkter ökat. 

Tvärtemot vad kolesterol hypotesen säger.

Så man kan undra finns det ett  orsaks samband mellan statiner och hjärtinfarkter? Helt annorlunda än vad statinförespråkarna tror på ? För tabellen stärker inte precis statinhypotesens orsakssamband. Kritiken mot kolesterolhypotesen går ut på att den inte stämmer, vilket ovanstående samband antyder .

 

 

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Till Tomas Södergren vill jag säga , att jag uppfattade det som du tyckte att några borde skriva ett bemötande  det på bloggen, och här har det skrivits mycket i ämnet.

Men om du främst menade att några borde skriva ett svar med syfte att få in det på SVD så vore väl Ralf Sundberg och Uffe Ravnskov två lämpliga . Om någon kan få dem att tända på iden, så tycker  jag att iden är utmärkt. 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Läkarvetenskapen tycks vara väldigt förtjusta i statiner...

 

Läkartidningen | Svenska forskare: Statiner tycks skydda mot död i covid-19  

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2021/11/svenska-forskare-statiner-tycks-skydda-mot-dod-i-covid-19

Behandling med statiner verkar ha en skyddande effekt mot att dö i covid-19.

– Vi såg preliminärt att personer som använde statiner hade 31 procent lägre risk att dö i covid-19, säger Ailiana Santosa, allmänläkare och forskare vid Göteborgs universitet som i en stor studie tittat närmare på hur blodfettssänkande behandling i form av statiner påverkar insjuknande, sjukhusinläggning och död i covid-19. 

Hon och hennes medarbetare såg också en tendens till starkare effekt hos kvinnor. 

Ailiana Santosa betonar att det rör sig om en observationsstudie och att den därför inte kan slå fast ett orsakssamband. En begränsning i studien är att forskarna inte kunnat justera för faktorer som har med hälsoriskbeteende att göra, som BMI, rökning och fysisk aktivitet.

Det är också alldeles för tidigt att dra slutsatsen att alla patienter med covid-19 borde få statiner som tilläggsbehandling.

 • Like 1
 • Confused 1
 • Sad 1
Link to comment
Share on other sites

Svd artikeln är bedrövlig. Svd har haft  bra vetenskapsjournalister. Men nu verkar de  gjort en felrekrytering. Artikeln borde vara införd på bettald reklamplats. Så har det inte alltid varit. Jag såg just en tolvår gammal debatt artikel som var införd  i SVD 2009, och den är fortfarande intressant: https://www.svd.se/ar-kolesterol-en-riskfaktor                   Författarna känns väl igen.  Den äldsta av dem avled 2009, men han gjorde viktiga insatser för    medicinen: Professor Lars Werkö. Han var bland annat forskningschef på Astra. Men han var också med och bildade SBU  , Där bara oberoende forskare  får ingå. Läs hela Wikipedia artikeln om honom https://sv.wikipedia.org/wiki/Lars_Werkö  SVD  artikeln är osympatisk när de stämplar motståndarna som konspirationsteoretiker .Den seniora   professorn Bo  Angelin säger om  kritiken  "  Det där är ju ”fake news” och inget annat." De tar inte kritiken mot statiner på alvar. Det är, oansvarigt. När jag bestämt mig för att tacka nej till statiner, så träffade jag en gammal bekant, som såg trött och hängig ut. Han brukar alltid vara pigg och energisk. Så han berättade för mig, att läkaren hade rekommenderat honom att börja äta statiner, vilket han gjorde, men när han kom tillbaka för en första  kontroll,  så blev läkaren förskräckt och sa slutta genast äta de där tabletterna! Han gick på dialys i väntan på njur-transplantation, när jag träffade honom. Bägge njurarna var förstörda. Det är en känd biverkan. Den stod med i Fass då. Det var 14 år sedan.        Nästa gång jag stötte ihop med honom hade han fått två "nya" njurar, och var sin vanliga pigga jag igen. Han hade tur och hamnade tillräckligt långt fram i transplantations kön. Han hade drabbats av en känd men mycket ovanlig biverkan.Muskelvärk är de vanligaste biverkningarna . Men den syns inte längre i läkemedelsindustrins undersökningar, sedan de började med inkörningsperioder i sina undersökningar, så att de kan ta bort dem ur deras studier, så de inte redovisas längre.   Det är bedrövligt, att en föredetta styrelse  medlem i  Astras styrelse Viftar bort  alvalig kritik så lättvindigt . Lagarna som reglerar läkemedelsbolagens verksamhet måste Skärpas! Tre riksrevisorer menade att läkemedelsindustrin hade för stort inflyttande i det Svenska samhället. Vad hände? Jo de tre riksrevisorerna fick sluta!  Lagarna måste skärpas!

 

 

 

 

 

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

SVD artikeln påminde till stilen lite om de artiklar som VoF(svenka grenen av skeptiker rörelsen) Den organisation som gav Dr Anika Dahlqvist "förvilarpriset ". Det var Dan Larhammar som startade attacken mot LCHF och Anika Dahlqvist. Därför gav VoF Dr Dahlqvist ett "Fövillar pris" för                        att smutskasta LCHF och förespråkarna av LCHF.Therese har band till skeptikerrörelsen. se:  

http://skeptikerpodden.se/2013/10/108-patient-tas-till-medium-naturlakemedelmiss-och-therese-bergstedt/

Så det kan vara skället till de överdrivna påhoppen på statin skeptikerna. Det skrämde bort en del från LCHF, för VoF hävdade att man skulle dö av hjärtinfarkt. Nå det var en lögn som alla vet. Det är möjligt att det är skälen till att kampanjen mot Statin kritiker är så grov och överdriven. Men Vof är marginaliserades pga den misslyckade kampanjen mot LCHF. Så det är möjligt att det är syftet, att öka Statin försäljningen genom att hävda att kritikerna mot Statiner  utsätts för överdriven kritik som i SVD artikeln.   Men det gäller att hålla sig till den vetenskapliga kritiken mot Statiner, och inte förfalla till den låga nivån,som Therese Bergfelt och övriga använder i SVD artikeln, utan ta det lugnt , som vanligt, och inte förfalla till deras låga nivå. Så det gäller att inte ryckas med i deras tokerier.  

 

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Den här tråden handlar om ifall man skall sänka kolesterolet, och ifall det kommer att leda till minskat antal  hjärt och kärlsjukdom. En Svd artikel av SVds nya vetenskapsjournalist Theres Bergstedt( som tidigare i tråden visats  ha band till Skeptikerrörelsen)och några läkare( Där en tidigare styrelseledamot     i Astra ingår)

Sedan tidigare finns det stora vetenskapliga studier, som har sänkt kolesterolet genom kostomläggning . En av de största studierna är Minnesota studien. Den visade,  att man genom att bytta ut mättat fet mot fleromättat  omega6 oljor.  Studien ansågs lyckad och redovisade att kolesterolet hade sänkts.

    Men vad hände med dödligheten i Minnesota studien? Det redovisades inte på 1970 talet. Men för några år sedan letade några forskare Studien råmaterial.  Där såg de att kolesterolet hade sänkts i omega6 gruppen, men dödligheten hade gått upp bland de som fått kolesterolet sänkt av att äta       omega6 fetter.

Nutritions professorn Marion Nestle gick för några år sedan igenom hundra studier, och kunde konstatera att i nästan alla studier visade ett positivt resultat för de som finansierade studierna. Bland annat därför är det många som tycker att oberoende forskare bör göra studierna som skall ligga till grund för vårdens riktlinjer.

Hur är det då med kolesterol sänkning med hjälp av statiner?   I USA har man sänkt kolesterolet med hjälp av statiner. Vad har resultatet blivit?  Tidigare i tråden redovisades att kolesterolet sänkts, men de senaste tio åren har hjärt- och kärlsjukdom i USA ökat mycket. Så det finns skäll att vara skeptisk till.     SVd artikelns slutsats att flera bör äta Statiner . Nog vill många se mer oberoende forskning i ämnet, för att få välgrundade riktlinjer. Själv väljer jag att äta lågkolhydratkost, vilket i mitt fall verkar vara välgörande.

Mer att läsa i ämnet :  https://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2016/07/Kolesterolhypotesen-maste-vara-fel/  ,Se Tim Noakes video:https://www.westonaprice.org/the-cholesterol-hypothesis-by-tim-noakes/.    Professor Nadir Alis video om LDL kolesterol är mycket sevärd:https://www.youtube.com/watch?v=qXtdp4BNyOg      Även: http://ettsotareblod.se/skyhogt-kolesterol-men-blodkarlen-ar-anda-finfina/     Mycket mer finns att ta del av ...

   Det är synd att läkemedels förespråkarna i SVd artikeln inte ser några problem med Statin förskrivning som enda lösningen på hjärt- och kärlsjukdomar. 

 

 

 

.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Tureborgaren lade upp en länk  till  Paul Masons utmärkta föreläsning  om Statiner  på "Low carb  down Under"på samma konferens höll Professor  Tim Noake  ett långt föredrag där han påvisar att kolesterolhypotesen är felaktig! . Föreläsningen finns i denna länk:

https://www.westonaprice.org/the-cholesterol-hypothesis-by-tim-noakes/  Den är ganska lång  men väldigt bra.

 • Like 2
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Statinanvändningen i Sverige har ökat mellan 2006-2020 från drygt 2 miljoner doser till drygt 5 miljoner doser per år. Dvs med 250%. Källa Socialstyrelsens statistikdatabas.

 

 

Hjärtinfarkt.

Under perioden 2006–2019 sågs en nedgång av antalet insjuknanden i hjärtinfarkt per 100 000 invånare, bland både kvinnor och män (figur 1). ). När hänsyn togs till ålder, utbildningsnivå, födelseland och län var dessa trender statistiskt säkerställda. Bland kvinnor var minskningen 46 procent och bland män 40 procent. Totalt sett minskade antalet insjuknanden i hjärtinfarkt med 42 procent under perioden.

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/resultat/halsa/insjuknande-i-hjartinfarkt/

 • Like 1
 • Surprised 1
Link to comment
Share on other sites

Läkemedelslag (2015:315) Svensk författningssamling 2015:2015:315 t.o.m. SFS 2021:914 - Riksdagen

 

12 kap. Marknadsföring av läkemedel

Förbud mot marknadsföring

1 §   Marknadsföring av humanläkemedel som inte har godkänts för försäljning är förbjuden.

Marknadsföring av humanläkemedel får inte riktas till barn.

Med undantag för kampanjer för vaccination av människor mot infektionssjukdomar är marknadsföring av receptbelagda läkemedel som riktas till allmänheten förbjuden.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Tipsa om olaglig reklam

 

Läkemedelsverket tar tacksamt emot tips om olaglig marknadsföring både från hälso- och sjukvårdspersonal, privatpersoner och företag.

Ett tips som kommer in till Läkemedelsverket blir automatiskt en så kallad allmän handling. Det innebär att vem som helst kan begära att få se det enligt offentlighetsprincipen. Om du vill vara anonym ska du inte lämna några personliga uppgifter tillsammans med ditt tips. Tänk på att din e-postadress kan innehålla personuppgifter. Du kan även ringa till oss och lämna ditt tips anonymt.

E-post: registrator@lakemedelsverket.se

Telefon (växel): 018-17 46 00

Ditt tips kan hjälpa andra personer genom att Läkemedelsverket uppmärksammas på olaglig marknadsföring.

 • Like 4
 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...