Jump to content

SvD 21 nov 2021, statinskepsis=konspirationsteori?


Tomas Södergren

Recommended Posts

Jag har på senare tid haft anledning att intressera mig för kolesterolvärden och vad aktuell forskning har att säga om ämnet. Här på Dietdoctor finns ju en hel del material om ämnet, varav flera videos där läkare och specialister ger sin syn på ämnet. Jag har landat i uppfattningen att statiner förskrivs alltför lättvindigt till stora patientgrupper som inte är betjänta av dylika läkemedel samt att ett förhöjt värde av LDL inte behöver vara alarmerande utan man skall se till helhetsbilden för respektive person.

Så läser jag i dagens SvD att det jag har lärt mig här är konspirationsteorier som kostar liv.  - Hårda ord!

Det skulle vara värdefullt att få en kommentar på detta från Dietdoctors specialister!

Bifogar länk och eftersom jag misstänker att artikeln ligger bakom betalvägg tar jag mig friheten att kopiera in hela klabbet här. Admin får väl städa bort om det inte är ok.

https://www.svd.se/det-ar-som-med-vaccinmotstandet--det-dodar

Ett billigt, väl undersökt piller som bevisligen räddar liv – trots det väljer stora grupper att inte ta det. Rädslan för statiner liknar vaccinmotståndet, varnar experter.

Publicerad 14:21
Stäng
Dela artikeln:

 

”Det är som med vaccin­motståndet – det dödar”

Det är varken virus, myggor eller bakterier som dödar flest människor i världen – utan hjärt-kärlsjukdomar och stroke. Sedan 1980-talet finns mediciner som skyddar, men en del tvekar att ta pillren.

Statiner, som sänker de farliga nivåerna av kolesterol i blodet, har varit ifrågasatta av vissa sedan start, trots att många stora vetenskapliga studier kunnat visa hur de minskar risken att drabbas av både hjärt-kärlsjukdom och stroke.

En del användare förknippar läkemedlen med muskelvärk, och på sociala medier sprids rykten om att ”Big Pharma” – giriga läkemedelsbolag – har hittat på att pillren hjälper för att tjäna pengar. Statiner kan till och med vara farliga, hävdas det.

Den sjuka gruppen ska inte behöva dö för att det finns konspirationsteorier på nätet.

Bo Angelin, senior professor i klinisk metabolism vid Karolinska institutet, suckar. Han har forskat om statiner och risken för hjärt-kärlsjukdom i decennier och hört argumenten till leda.

– Det där är ju ”fake news” och inget annat. Det som är tråkigt är att det kan leda till att personer med hög risk för hjärtsjukdom väljer att sluta med statiner. I värsta fall börjar en del med LCHF-kost istället, vilket kan leda till mycket skadliga nivåer av kolesterol i blodet.

– Det här är samma problem som med vaccinmotstånd. Och det dödar, säger Karin Schenck-Gustafsson, professor i kardiologi vid Karolinska institutet.

Bo Angelin är senior professor och forskar om klinisk metabolism på Karolinska institutet. Bo Angelin är senior professor och forskar om klinisk metabolism på Karolinska institutet. Foto: Ulf Sirborn

Att ha höga nivåer av farliga blodfetter, LDL-kolesterol, kan orsaka åderförkalkning i hjärtats kranskärl, vilket i sin tur ökar risken för hjärt-kärlsjukdom och stroke. Statiner bromsar leverns förmåga att tillverka kolesterol och sänker på så vis nivåerna i blodet.

Över en miljon svenskar äter läkemedlen som bevisligen räddar liv. Om 10 000 hjärtsjuka personer tar statiner i fem år kan ungefär 1 000 fall av hjärtinfarkt och stroke hindras, enligt en forskningsgenomgång i den medicinska tidskriften The Lancet.

Karin Schenck-Gustafsson. Karin Schenck-Gustafsson. Foto: Madeleine Svärd

Men i Sverige och i många andra länder finns stora grupper av sjuka människor som inte tar medicinen, trots att de skulle ha stor nytta av den.

Enligt en register­studie från Västra Götalands­regionen från förra året hade en tredjedel av alla patienter med hjärt-kärl­sjukdom ingen statin­behandling. Liknande uppskattningar har gjorts i region Stockholm.

Karin Schenck-Gustafsson betonar att medicinerna främst bör ges till två grupper: de som har utvecklat hjärt-kärl­sjukdom, liksom den grupp som har en ärftlig risk att drabbas av familjär hyper­kolesterolemi.

– Om man är frisk behöver man inte ta statiner, men det är inte dem vi pratar om. Den sjuka gruppen ska inte behöva dö för att det finns konspirations­teorier på nätet.

Det här är ett av världens mest använda och undersökta läkemedel.

Överläkaren Mats Palmér möter ofta patienter som inte vill ta statiner. Han ser flera förklaringar till det.

– En del kan ha svårt att förstå varför de ska ta medicinen, särskilt om de inte har några symptom. Många vill inte äta piller resten av livet, och bli påminda om sin dödlighet varje gång de tar tabletter.

Men det är också ganska vanligt att patienter hört olika rykten om statiner, och är rädda för biverkningar.

– Jag brukar förklara att det här är ett av världens mest använda och undersökta läkemedel, och att effekterna av behandlingen är goda. Går det inte att övertala dem första gången försöker jag igen vid nästa besök, säger Mats Palmér.

Statiner och blodfetter

Kolesterol och triglycerider är de två vanligaste fetterna i blodet. Kolesterol transporteras i blodet på två sätt, som HDL och LDL, och behövs för att kroppen ska kunna bygga celler och bilda hormoner och gallsyror. 

Flera stora studier har visat ett tydligt samband mellan höga LDL-värden i blodet och ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar.

LDL-kolesterol transporterar fett från levern till kroppens olika organ. Om fettet ansamlas i kärlväggarna kan kärlen bli stela och trånga och orsaka åderförkalkning vilket i sin tur ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar och stroke. HDL-kolesterolet transporterar bort det skadliga fettet från kärlväggarna och har en skyddande effekt.

Statiner bromsar leverns förmåga att tillverka kolesterol och sänker på så vis nivåerna i blodet. Enligt nuvarande riktlinjer bör personer med risk för hjärt-och kärlsjukdom inte ha högre LDL-nivåer i blodet än 1,7 millimol per liter.

Mest vetenskapliga belägg för nyttan av att behandla med statiner finns för personer som har utvecklat hjärt-kärlsjukdom, och haft en hjärtinfarkt, angina pectoris, ballongvidgning, bypassoperation, fönstertittarsjuka, eller stroke, samt individer med typ 2-diabetes och andra högriskgrupper, liksom personer med ärftlig risk för hjärt-kärlsjukdom, så kallad familjär hyperkolesterolemi.

LÄS MER

Tveksamhet till statiner finns inte bara i Sverige. Även i USA väljer många bort medicinen delvis på grund av desinformation på nätet, säger Ann Marie Navar, kardiologiforskare vid UT Southwestern i Dallas, och biträdande redaktör för den medicinska tidskriften JAMA Cardiology.

Hon ser också många likheter med vaccinmotståndet.

Ann Marie Navar. Ann Marie Navar. Foto: Brian Coats

– Både vaccin och statiner är medi­ciner som ges till väldigt stora grupper av människor, vilket ökar risken för speku­lationer.

Men även medias rappor­tering kan ha stor effekt.

I Stor­britannien beräknas brittiska tabloiders larm­rapportering om biverkningar kopplade till statiner under hösten 2013 ha bidragit till att över 200 000 britter slutade med medicinen - med tusentals nya fall av hjärt-kärlsjukdom som följd.

År 2016 väckte svenska forskare uppmärksamhet i både svenska och utländska medier. De hävdade nämligen att höga nivåer av LDL-kolesterol, ofta kallat det ”onda kolesterolet”, inte var så farligt för äldre och ifrågasatte nyttan med statiner – tvärt emot vad annan forskning kommit fram till.

– Rent nys, säger Jan Nilsson, professor och överläkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund och ordförande i Hjärt-Lungfondens forskningsråd, om resultatet.

– Äldre är den grupp som har mest nytta av statiner, vilket många studier kunnat visa, säger han och betonar att LDL-kolesterol är en stor riskfaktor för åderförkalkning även för äldre.

Statiner kan orsaka allvarliga muskelskador, men det är oerhört ovanligt.

Statiner är inte heller längre den kassako för läkemedelsbolagen som kritikerna gärna påstår, påpekar Bo Angelin, som tidigare ingått i läkemedelsbolaget Astra Zenecas styrelse.

– Det stämde förr, innan patenten gick ut. Då tjänade läkemedelsbolag stora pengar på statiner. Nu är de generiska och kostar mindre än huvudvärkstabletter.

Men på en punkt anser Bo Angelin att kritikerna av statiner har en poäng: medicinen kan i mycket sällsynta fall ge svåra biverkningar. Dessa yttrar sig framför allt som rabdomyolys, ett tillstånd där muskelnedbrytning kan leda till njursvikt.

– Statiner kan orsaka allvarliga muskelskador hos ett antal människor, men det är oerhört ovanligt, och uppstår oftast vid samtidig behandling med andra mediciner, som immunhämmande läkemedel.

Enligt flera sammanställningar av forskningen om statiner är den vanligaste inrapporterade biverkningen upplevd muskelsmärta i samband med medicineringen.

Astra Zenecas kontor i Södertälje. Statiner var en kassako för läkemedelsbolagen – förr, påpekar Bo Angelin, som tidigare suttit i läkemedelsbolagets styrelse. ”Nu är de generiska och kostar mindre än huvudvärkstabletter.” Astra Zenecas kontor i Södertälje. Statiner var en kassako för läkemedelsbolagen – förr, påpekar Bo Angelin, som tidigare suttit i läkemedelsbolagets styrelse. ”Nu är de generiska och kostar mindre än huvudvärkstabletter.” Foto: Pontus Lundahl/TT

Frågan är vad som orsakar vad. Många börjar äta statiner i ungefär samma tid i livet då muskelvärk blir vanligare, säger Bo Angelin.

– Det blir lätt så att man kopplar ihop medicinen med muskelvärken utan att de behöver ha med varandra att göra. 

När man gjort kontrollerade studier där personer med statiner jämförts med en grupp som fått placebo, sockerpiller, uppger båda grupperna ungefär lika hög frekvens av muskelvärk. Men rädslan påverkar inte minst kvinnor med hjärtsjukdom och gör att en del väljer bort statiner, säger Karin Schenck-Gustafsson som även leder centrum för genusmedicin vid Karolinska institutet. 

– Det finns en uppfattning om att kvinnor skulle ha större risk att få muskelvärk av medicinerna än män, men det är en myt.

Det är en liten, men högljudd grupp som driver kritiken och som fått stor spridning

Dessutom har det ifrågasatts om kvinnor ens ska ta statiner, eftersom mycket av den tidiga forskning som gjordes om preparaten utfördes på män.

– Men de senaste åren har forskningen kommit ikapp. Statin­behandling är lika viktig för kvinnor som för män, säger Karin Schenck-Gustafsson. 

Att äta statiner kan i vissa fall också öka risken för att utveckla typ 2-diabetes. Exakt hur mycket är omdiskuterat, säger Jan Nilsson.

– Men 10–30 procents ökad risk finns. Statiner orsakar inte diabetes, vilket är viktigt att påpeka, men om man är i riskzonen för att utveckla sjukdomen verkar medicinen kunna påskynda förloppet.

”Vi från det medicinska samfundet måste bli bättre på att ta den här debatten”, säger Jan Nilsson, professor och överläkare vid Skånes universitets­sjukhus i Lund, tillika ordförande i Hjärt-Lungfondens forskningsråd. ”Vi från det medicinska samfundet måste bli bättre på att ta den här debatten”, säger Jan Nilsson, professor och överläkare vid Skånes universitets­sjukhus i Lund, tillika ordförande i Hjärt-Lungfondens forskningsråd. Foto: Mårten Levin

Samtidigt har patienter som utvecklat typ 2-diabetes stor risk för att även få hjärt-kärlsjukdom och stroke, och de utgör en av de grupper som har störst nytta av statin­behandling. 

– Så på totalen överväger nyttan med statiner riskerna rejält för diabetespatienter, säger Jan NiIsson.

Han anser också att de som hetsar mot statiner på nätet kan liknas vid vaccinmotståndare.

– Det är en liten, men högljudd grupp som driver kritiken och som fått stor spridning av sina argument. Vi från det medicinska samfundet måste bli bättre på att ta den här debatten.

Vi måste betona hur statiner räddar liv.

Ann Marie Navar i Texas håller med. Hon betonar vikten av att ta patienternas oro på allvar och bemöta felaktigheter. I USA är det vanligt att patienter som inte vill ta statiner går till hälsokostbutiker och köper olika tillskott istället, säger hon.

– Vi måste vara tydligare på att förklara hur väl undersökta läkemedel som godkänns för användning faktiskt är i jämförelse med exempelvis kosttillskott, och betona hur statiner räddar liv.

En av anledningarna till att statiner är så grundligt undersökta av forskare är just att medicinen ifrågasatts så mycket genom åren, säger Bo Angelin. Det gör att man har ovanligt god kunskap om verkningar och biverkningar, vilket ju är ytterst viktigt vid livslång medicinering.

– Men sjukvården måste bli bättre på att bemöta dem som anser att de får biverkningar och förklara vilka risker de utsätter sig för om de inte tar medicinen.

 
Så fungerar ett friskt hjärta

Blodet går genom hjärtat två gånger. En gång genom vänster hjärthalva på väg ut i kroppen genom stora kretsloppet, och en gång genom höger hjärthalva på väg till lungorna i lilla kretsloppet.

vet%20livet%20hj%C3%A4rtat%20statiner%20

Åderförfetting av kranskärl och kolesterol

Blodfetter, kolesterol, lagras i väggarna i hjärtats kranskärl och gör kärlen stela och trånga, vilket minskar utrymmet för blodet att att sig fram. Vid ansträning behöver hjärtat mer syre, men fettet i kärlen, som kallas plack, hindrar ett ökat blodflöde och man drabbas av bröstsmärta – kärlkramp. Om det uppstår en bristning i placket kan en blodpropp bildas och helt täcka igen kranskärlet. Skadan som då uppstår kallas hjärtinfarkt.

vet%20livet%20hj%C3%A4rtat%20statiner%20

Källa: Hjärt och lungfonden. text: Therese Bergstedt. Grafik: Thomas molén

Therese Bergstedt

Therese Bergstedt

Vetenskapsreporter på SvD

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Tack för länken!

Jag kan ana att Uffe Ranskov är en av personerna som i artikeln refereras till som "Det är en liten, men högljudd grupp som driver kritiken och som fått stor spridning"
Som lekman kan jag drömma om en öppen debatt mellan experterna i de två lägren. Ståndpunkterna tycks ju vara ytterligt polariserade.
För egen del är jag fortsatt skeptisk till statiner och jag störs av att det jag uppfattat som moderna och seriösa rön om kolesterol och statiner så kategoriskt avfärdas av SvD:s sakkunniga. SvD borde erbjuda "de högljudda" att komma med en replik och ge dem en chans att försvara sin vetenskapliga heder.

 • Like 6
Link to comment
Share on other sites

7 timmar sedan, Tomas Södergren sade:

Ståndpunkterna tycks ju vara ytterligt polariserade.


SvD borde erbjuda "de högljudda" att komma med en replik och ge dem en chans att försvara sin vetenskapliga heder.

Allting numera är ytterligt polariserat. Vete sjutton vad som hände med Landet Lagom? Nästan alla mediciner kan vara bra för vissa, direkt skadliga för andra och förmodligen fullkomligt onyttiga för de flesta. 
Jag håller med; om båda sidor (eller kanske tom alla sidor, inte bara ytterligheterna) får komma till tals så kan vi alla ta välinformerade och bättre beslut rörande vår hälsa.

 • Like 6
Link to comment
Share on other sites

Det var väl väntat. Någon måste rycka in och försvara alla de nuvarande och framtida inkomsterna läkemedelstillverkare får genom försäljning av statiner. Det är väl bara logiskt. Ja, egentligen är denna artikel bara simpel propaganda eller reklam eller betald och skräddarsydd forskning. Den oskuldsfulla Sverige finns inte mera. Man gör så i den moderna världen numera för att få sin lukrativa sanning bekräftad. Man betalar experter eller forskare och de talar om din produkts förträfflighet och kritiken kan man väl kalla något förklenande som konspirationsteorier. 

Då det begav sig förstörde ju Ansel Keys sin vetenskapliga motståndares John Yudkins karriär mha sockerindustrins stöd när det vägde mellan socker och fett som orsak till det som idag kallas metabol syndrom. Det är så industrin försöker döda ovälkomna teorier som kunde ha lett till en friskare befolkning redan på 70 talet. It is pure business nothing personal.    

 • Like 2
 • Thanks 2
 • Sad 2
Link to comment
Share on other sites

Tomas Södergren du läger upp en massa artiklar, om frågor som har diskuterarts här  tidigare . 

Lancet artikeln har rubriken  "En tolkning av  evidensen......" Det går att göra andra tolkningar vad som görs i den artikeln.. . RortyColins  en av skribenterna till Lancet artikeln. förestår ett institut som får  miljontals pund från vissa läkemedels bolag.   Varför inte läsa befintliga trådar. T. ex i en av de artiklar står det att det är väldigt lite biverkningar av statiner. Det stämmer med de nya undersökningar om statiner som görs. Hur kommer det sig? Det var flera biverkningar  i  det i de äldre undersökningarna?

Jo statin industrierna började ha en "inkörnings period" när de gjorde undersökningarna,  och då tog de bort de som inte tålde statinerna under inkörningsperioden ur studien, så de kom inte med i själva studien, och då blev det naturligtvis mycket färre biverkningar. Det finns naturligtvis invändningar mot ett sådant förfarande.Men inte från Statin tillverkarna. Ha lite tålamod och läs de artiklar som redan finns här på forumet. Kritikerna av statiner finns i alla länder. Statinerna  är billiga att tillverka, och därför väldigt lönsamma . T. ex rödris mögel. En sorts statiner är just rödrismögel . Den sortens mögel som kan man kan odla på vitt ris. Du  kan också gå till biblioteket och låna t.ex.  Uffe ravnskovs bok "Fett och kolesterol  är Hälsosamt" .   

 
Professor Robert Lustig är en superkändis inom kostforskningen. Han har en youtube video som har 14 000 0000.  visningar
Här är en länk till en bra video, men förmodligen är den för gammal, men texten om den  och Trailern kan man se gratis.
 
 Robert Lustig Website
SN2Poster_smallFile.jpg

Statin Nation

Statin Nation reveals the medical corruption that has led to the mass over-prescription of cholesterol medications (statins). The film explains how the facts about cholesterol and heart disease have, for decades, been distorted by pharmaceutical companies keen to increase their profits. Cholesterol-lowering has become a huge global industry, generating at least $29 billion each year.

Statin Nation II Features Dr. Lustig.

The HD download is normally $14.49 but followers of Dr. Lustig get it for $9.99. The DVD is usually 29.99 and Dr. Lustig followers get it for $21.99.  Just click on the links below the trailers!

Purchasing the film directly supports the production of other independent documentary films.

Statin Nation I

 

 

Here is the link for purchasing SN1 at the reduced price:
http://www.statinnation.com/statin-nation-for-dr-lustig

Statin Nation II

 

 

The discount link for Statin Nation II is: http://www.statinnation.com/statin-nation-ii-for-dr-lustig

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

En studie om dödligheten relaterad till LDL nivåerna visade att de som hade högst LDL kolesterol levde längst!

 

https://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2016/07/Kolesterolhypotesen-maste-vara-fel/

Se forsknings artikeln:   https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30198808/198808/ 

Om de som lever längst har högt LDL kolesterol  är det  då verkligen vettigt att sänka LDL kolesterolet?

                                         

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

HelgeK,

Jo jag har läst en del av vad som tidigare skrivits här på Dietdoctor och tittat på flera videos.
Kanske mitt syfte med att länka artiklarna är otydligt.
Jag behöver inte övertygas om statiner eller hur orolig man skall vara över förhöjda kolesterolvärden.

Det jag ägnar mig åt är omvärldsbevakning i vårt närområde. SvD är en av våra tongivande dagstidningar och när bl.a. Jan Nilsson, professor och överläkare vid Skånes universitets­sjukhus i Lund, tillika ordförande i Hjärt-Lungfondens forskningsråd samt Bo Angelin, Vetenskapligt ansvarig för Hjärt och Lungfondens publikation om kolesterol (delas ut på en vårdcentral nära dig), professor i metabolisk forskning vid instutitionen för medicin, Karolinska institutet, Huddinge... när dessa och ytterligare en specialist trumpetar ut sitt budskap, och hårda anklagelser, så är händelsen värd att uppmärksamma tycker jag (men kanske inte du, HelgeK). Även om innehållet sen tidigare tröskats igenom på en eller flera forumtrådar här på Dietdoctor...

Om man betraktar skeendet som en kamp om sanningen är det nog större chans att komma nånstans om man reagerar när blatanta tokigheter sprids i riksmedia än om man bara suckar "nu igen..." Jag vet inte om SvD skulle tillåta det men det skulle kännas tillfredsställande att artikelförfattarna inte får stå oemotsagda i sin självpåtagna roll som vetenskapens lansiärer mot konspirationsteoriernas gaphalsar. Det finns ju vetenskaplig ammunition att tillgå.

Och om SvD inte tillåter replik så skulle kanske en kortfattat replik här på forumet från nån av experterna tillföra värde till communityn -Andreas Eenfeldt har tidigare bemött både det ena och det andra som smutskastat eller snedvridit fakta om LCHF och angränsande ämnen. En sån replik kan vara välkommen även om saken avhandlats tidigare - frågan blir liksom ny-aktuell varje gång riksmedia är där och rör till det.

Nästa gång jag nämner en nyligen publicerad artikel som jag finner relevant kan du, HelgeK, möjligen överväga att bara skrolla förbi - om du finner mitt inlägg ointressant skåmat.

Mvh Tomas

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Se förste inägget i denna tråd:  https://forum.kostdoktorn.se/topic/20322-tvivlet-på-kolesterolhypotesen-ökar/#comment-175982

 

Förskrivningen av Statiner har gått ,upp kolesterolet har gått ned . Men vad hände med Hjärtinfaarkterna ? Se första inlägget i ovanstående tråd!

Heart Disease: The forgotten pandemic

5 October 2021|Statins, drugs trials

Robert DuBroff MD, Maryanne Demasi PhD

 

rs=w:1280

    

                                    

 

                                           

Se diagrammet. Samtidigt som kolesterol nivåerna gått ner,

så har antalet hjärtinfarkter ökat. 

Tvärtemot vad kolesterol hypotesen säger.

Så man kan undra finns det ett  orsaks samband mellan statiner och hjärtinfarkter? Helt annorlunda än vad statinförespråkarna tror på ? För tabellen stärker inte precis statinhypotesens orsakssamband. Kritiken mot kolesterolhypotesen går ut på att den inte stämmer, vilket ovanstående samband antyder .

 

 

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Till Tomas Södergren vill jag säga , att jag uppfattade det som du tyckte att några borde skriva ett bemötande  det på bloggen, och här har det skrivits mycket i ämnet.

Men om du främst menade att några borde skriva ett svar med syfte att få in det på SVD så vore väl Ralf Sundberg och Uffe Ravnskov två lämpliga . Om någon kan få dem att tända på iden, så tycker  jag att iden är utmärkt. 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

I Nedanstående tråd finns en video, där Dr Aseem Malhotra talar. Aseem har talat inför engelska parlamentet, och EU - parlametet. Hans tal är värt att lyssna på. Det ger ett perspektiv på vad det handlar om.

 

                                                       https://www.dietdoctor.com/se/doda-for-att-gora-vinst

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Guest Tureborgaren

Läkarvetenskapen tycks vara väldigt förtjusta i statiner...

 

Läkartidningen | Svenska forskare: Statiner tycks skydda mot död i covid-19  

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2021/11/svenska-forskare-statiner-tycks-skydda-mot-dod-i-covid-19

Behandling med statiner verkar ha en skyddande effekt mot att dö i covid-19.

– Vi såg preliminärt att personer som använde statiner hade 31 procent lägre risk att dö i covid-19, säger Ailiana Santosa, allmänläkare och forskare vid Göteborgs universitet som i en stor studie tittat närmare på hur blodfettssänkande behandling i form av statiner påverkar insjuknande, sjukhusinläggning och död i covid-19. 

Hon och hennes medarbetare såg också en tendens till starkare effekt hos kvinnor. 

Ailiana Santosa betonar att det rör sig om en observationsstudie och att den därför inte kan slå fast ett orsakssamband. En begränsning i studien är att forskarna inte kunnat justera för faktorer som har med hälsoriskbeteende att göra, som BMI, rökning och fysisk aktivitet.

Det är också alldeles för tidigt att dra slutsatsen att alla patienter med covid-19 borde få statiner som tilläggsbehandling.

Link to comment
Share on other sites

Svd artikeln är bedrövlig. Svd har haft  bra vetenskapsjournalister. Men nu verkar de  gjort en felrekrytering. Artikeln borde vara införd på bettald reklamplats. Så har det inte alltid varit. Jag såg just en tolvår gammal debatt artikel som var införd  i SVD 2009, och den är fortfarande intressant: https://www.svd.se/ar-kolesterol-en-riskfaktor                   Författarna känns väl igen.  Den äldsta av dem avled 2009, men han gjorde viktiga insatser för    medicinen: Professor Lars Werkö. Han var bland annat forskningschef på Astra. Men han var också med och bildade SBU  , Där bara oberoende forskare  får ingå. Läs hela Wikipedia artikeln om honom https://sv.wikipedia.org/wiki/Lars_Werkö  SVD  artikeln är osympatisk när de stämplar motståndarna som konspirationsteoretiker .Den seniora   professorn Bo  Angelin säger om  kritiken  "  Det där är ju ”fake news” och inget annat." De tar inte kritiken mot statiner på alvar. Det är, oansvarigt. När jag bestämt mig för att tacka nej till statiner, så träffade jag en gammal bekant, som såg trött och hängig ut. Han brukar alltid vara pigg och energisk. Så han berättade för mig, att läkaren hade rekommenderat honom att börja äta statiner, vilket han gjorde, men när han kom tillbaka för en första  kontroll,  så blev läkaren förskräckt och sa slutta genast äta de där tabletterna! Han gick på dialys i väntan på njur-transplantation, när jag träffade honom. Bägge njurarna var förstörda. Det är en känd biverkan. Den stod med i Fass då. Det var 14 år sedan.        Nästa gång jag stötte ihop med honom hade han fått två "nya" njurar, och var sin vanliga pigga jag igen. Han hade tur och hamnade tillräckligt långt fram i transplantations kön. Han hade drabbats av en känd men mycket ovanlig biverkan.Muskelvärk är de vanligaste biverkningarna . Men den syns inte längre i läkemedelsindustrins undersökningar, sedan de började med inkörningsperioder i sina undersökningar, så att de kan ta bort dem ur deras studier, så de inte redovisas längre.   Det är bedrövligt, att en föredetta styrelse  medlem i  Astras styrelse Viftar bort  alvalig kritik så lättvindigt . Lagarna som reglerar läkemedelsbolagens verksamhet måste Skärpas! Tre riksrevisorer menade att läkemedelsindustrin hade för stort inflyttande i det Svenska samhället. Vad hände? Jo de tre riksrevisorerna fick sluta!  Lagarna måste skärpas!

 

 

 

 

 

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

SVD artikeln påminde till stilen lite om de artiklar som VoF(svenka grenen av skeptiker rörelsen) Den organisation som gav Dr Anika Dahlqvist "förvilarpriset ". Det var Dan Larhammar som startade attacken mot LCHF och Anika Dahlqvist. Därför gav VoF Dr Dahlqvist ett "Fövillar pris" för                        att smutskasta LCHF och förespråkarna av LCHF.Therese har band till skeptikerrörelsen. se:  

http://skeptikerpodden.se/2013/10/108-patient-tas-till-medium-naturlakemedelmiss-och-therese-bergstedt/

Så det kan vara skället till de överdrivna påhoppen på statin skeptikerna. Det skrämde bort en del från LCHF, för VoF hävdade att man skulle dö av hjärtinfarkt. Nå det var en lögn som alla vet. Det är möjligt att det är skälen till att kampanjen mot Statin kritiker är så grov och överdriven. Men Vof är marginaliserades pga den misslyckade kampanjen mot LCHF. Så det är möjligt att det är syftet, att öka Statin försäljningen genom att hävda att kritikerna mot Statiner  utsätts för överdriven kritik som i SVD artikeln.   Men det gäller att hålla sig till den vetenskapliga kritiken mot Statiner, och inte förfalla till den låga nivån,som Therese Bergfelt och övriga använder i SVD artikeln, utan ta det lugnt , som vanligt, och inte förfalla till deras låga nivå. Så det gäller att inte ryckas med i deras tokerier.  

 

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Den här tråden handlar om ifall man skall sänka kolesterolet, och ifall det kommer att leda till minskat antal  hjärt och kärlsjukdom. En Svd artikel av SVds nya vetenskapsjournalist Theres Bergstedt( som tidigare i tråden visats  ha band till Skeptikerrörelsen)och några läkare( Där en tidigare styrelseledamot     i Astra ingår)

Sedan tidigare finns det stora vetenskapliga studier, som har sänkt kolesterolet genom kostomläggning . En av de största studierna är Minnesota studien. Den visade,  att man genom att bytta ut mättat fet mot fleromättat  omega6 oljor.  Studien ansågs lyckad och redovisade att kolesterolet hade sänkts.

    Men vad hände med dödligheten i Minnesota studien? Det redovisades inte på 1970 talet. Men för några år sedan letade några forskare Studien råmaterial.  Där såg de att kolesterolet hade sänkts i omega6 gruppen, men dödligheten hade gått upp bland de som fått kolesterolet sänkt av att äta       omega6 fetter.

Nutritions professorn Marion Nestle gick för några år sedan igenom hundra studier, och kunde konstatera att i nästan alla studier visade ett positivt resultat för de som finansierade studierna. Bland annat därför är det många som tycker att oberoende forskare bör göra studierna som skall ligga till grund för vårdens riktlinjer.

Hur är det då med kolesterol sänkning med hjälp av statiner?   I USA har man sänkt kolesterolet med hjälp av statiner. Vad har resultatet blivit?  Tidigare i tråden redovisades att kolesterolet sänkts, men de senaste tio åren har hjärt- och kärlsjukdom i USA ökat mycket. Så det finns skäll att vara skeptisk till.     SVd artikelns slutsats att flera bör äta Statiner . Nog vill många se mer oberoende forskning i ämnet, för att få välgrundade riktlinjer. Själv väljer jag att äta lågkolhydratkost, vilket i mitt fall verkar vara välgörande.

Mer att läsa i ämnet :  https://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2016/07/Kolesterolhypotesen-maste-vara-fel/  ,Se Tim Noakes video:https://www.westonaprice.org/the-cholesterol-hypothesis-by-tim-noakes/.    Professor Nadir Alis video om LDL kolesterol är mycket sevärd:https://www.youtube.com/watch?v=qXtdp4BNyOg      Även: http://ettsotareblod.se/skyhogt-kolesterol-men-blodkarlen-ar-anda-finfina/     Mycket mer finns att ta del av ...

   Det är synd att läkemedels förespråkarna i SVd artikeln inte ser några problem med Statin förskrivning som enda lösningen på hjärt- och kärlsjukdomar. 

 

 

 

.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Tureborgaren lade upp en länk  till  Paul Masons utmärkta föreläsning  om Statiner  på "Low carb  down Under"på samma konferens höll Professor  Tim Noake  ett långt föredrag där han påvisar att kolesterolhypotesen är felaktig! . Föreläsningen finns i denna länk:

https://www.westonaprice.org/the-cholesterol-hypothesis-by-tim-noakes/  Den är ganska lång  men väldigt bra.

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Statinanvändningen i Sverige har ökat mellan 2006-2020 från drygt 2 miljoner doser till drygt 5 miljoner doser per år. Dvs med 250%. Källa Socialstyrelsens statistikdatabas.

 

 

Hjärtinfarkt.

Under perioden 2006–2019 sågs en nedgång av antalet insjuknanden i hjärtinfarkt per 100 000 invånare, bland både kvinnor och män (figur 1). ). När hänsyn togs till ålder, utbildningsnivå, födelseland och län var dessa trender statistiskt säkerställda. Bland kvinnor var minskningen 46 procent och bland män 40 procent. Totalt sett minskade antalet insjuknanden i hjärtinfarkt med 42 procent under perioden.

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/resultat/halsa/insjuknande-i-hjartinfarkt/

 • Like 1
 • Sad 1
 • Surprised 1
Link to comment
Share on other sites

Läkemedelslag (2015:315) Svensk författningssamling 2015:2015:315 t.o.m. SFS 2021:914 - Riksdagen

 

12 kap. Marknadsföring av läkemedel

Förbud mot marknadsföring

1 §   Marknadsföring av humanläkemedel som inte har godkänts för försäljning är förbjuden.

Marknadsföring av humanläkemedel får inte riktas till barn.

Med undantag för kampanjer för vaccination av människor mot infektionssjukdomar är marknadsföring av receptbelagda läkemedel som riktas till allmänheten förbjuden.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Tipsa om olaglig reklam

 

Läkemedelsverket tar tacksamt emot tips om olaglig marknadsföring både från hälso- och sjukvårdspersonal, privatpersoner och företag.

Ett tips som kommer in till Läkemedelsverket blir automatiskt en så kallad allmän handling. Det innebär att vem som helst kan begära att få se det enligt offentlighetsprincipen. Om du vill vara anonym ska du inte lämna några personliga uppgifter tillsammans med ditt tips. Tänk på att din e-postadress kan innehålla personuppgifter. Du kan även ringa till oss och lämna ditt tips anonymt.

E-post: registrator@lakemedelsverket.se

Telefon (växel): 018-17 46 00

Ditt tips kan hjälpa andra personer genom att Läkemedelsverket uppmärksammas på olaglig marknadsföring.

 • Like 4
 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

En studie som visar att den ökade risken för hjärt- och kärlsjukdom jhos  de med familjärt hyperkolestrolemi inte  beror på ldl-kolesterolet, utan på förändrade koaguleringsfaktorer.:

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17512433.2021.1889368

Ovanstående länk går till hela Abstract. Den tidigare länken hade ett kortare utdrag.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Det är inte bara nya studier som visat på problem  med statiner. Här skriver Dagens medicin om   statinbiverkningar från 2010 (Länk till studien finns  i artikeln.                                                                                              

https://www.dagensmedicin.se/alla-nyheter/lakemedel/biverkningar-av-statiner-kartlagda-i-ny-studie/# 

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Jag tror inte det här inlägget från Zoe Hardcombe lagts upp i denna tråd tidigare:  

                                                                                                                                    https://www.zoeharcombe.com/2021/06/cholesterol-mortality-world-graphs/

Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...

Här är en bra artikel av DR 'Aseem Malhotra:  

WHAT IS CROSSFIT

WORKOUTS

MOVEMENTS

FUNDRAISERS

MEDIA

The Great Statin Scam – Time to Clean up the Mess

8

ByDr. Aseem MalhotraOctober 30, 2019

TwitterMail

In October 2013, I published a peer-reviewed editorial in the BMJ entitled “Saturated fat is not the major issue.” The editorial made the front page of three British newspapers and was featured on CNN International and Fox News, among other outlets (1). After analyzing the research for two years and developing my own clinical experience managing thousands of patients with diet-related chronic disease, I concluded incorrect dietary advice was a root cause of the obesity epidemic. To summarize:

There was no good-quality and convincing evidence that saturated fat causes heart disease; dairy products high in saturated fat may actually be protective (2).

Diets low in refined carbohydrates appear to be most effective for weight loss and managing markers of the metabolic syndrome.

Sugar reduction should now be a public health priority to curb obesity and Type 2 diabetes (3).

A flawed model of lowering total cholesterol to curb heart disease had resulted in millions being over-medicated with statin drugs that would confer no net benefit. Meanwhile, unacceptable side effects affected about one in five patients taking the medication (4).

Subsequent research has supported the first three conclusions, and progress has been made. For instance, the U.K. government introduced a sugary drinks tax in 2016 following a meeting of myself and a small group of scientists with the Secretary of State for Health (5). However, as far as cholesterol and statins are concerned, we are still trapped in a flawed public policy model that aims to tackle the Western world’s biggest killer by using diet and drugs to get cholesterol as low as possible — all this despite the three-decade campaign failing to reduce population cardiovascular mortality with this approach.

THE SIR RORY COLLINS DISPUTE

A few months after the BMJ publication, British Heart Foundation Professor of Medicine Sir Rory Collins of Oxford University, arguably the most influential statin researcher, called for immediate retraction of my editorial (6). An analysis from John Abramson and colleagues from Harvard appeared in the same issue, wherein Abramson et al. had reanalyzed published data and concluded those at low risk of heart disease received no mortality benefit from taking statins. Although Collins did not challenge this claim, he felt that one in five suffering side effects (which Abramson and I both claimed) was a gross exaggeration. In fact, Collins told The Guardian his own research revealed serious side effects from statins affected only one in 10,000 and there was a small risk of getting diabetes. Collins’ view was that because of media scaremongering, patients at high risk would stop taking the pill, leading to many deaths.

Significantly, The Guardian failed to acknowledge in its reporting of the story that Collins’ department has received well in excess of £100 million from companies that manufacture statin drugs (7).

The editor of the BMJ sent my and Abramson’s articles for an independent review, and a unanimous panel of six concluded there were no grounds for retraction.

Collins, unhappy with this verdict, then reported the editor of the BMJ, Dr. Fiona Godlee, to the Committee on Publication Ethics (COPE) for editorial misconduct, which many inside the BMJ believed was an attempt to get her sacked. Again he was unsuccessful.

Over the next few years, I contributed to a number of well-publicized medical journal articles reinforcing the point that statin benefits are marginal at best and the original trials could not be relied upon to determine the true incidence of side effects.

The true rate of side effects is unknown. In my own clinical experience treating thousands of patients, up to half of them will report a debilitating (although usually reversible) side effect from the medication at some point. This is supported by real-world data that indicates more than half of those patients prescribed statins will stop taking them within a few years, citing side effects as the main reason (8).

To try and settle the debate, Collins reanalyzed his own confidential data in a 2016 Lancet publication, this time concluding the benefits of statins significantly outweigh any potential harms (9).

Weeks later, a quite extraordinary investigation by the Sunday Times newspaper revealed Collins was co-inventor of a genetic test that indicated susceptibility to muscle pain from taking statins (10). This test, branded as “Statin Smart,” was marketed and sold directly to the consumer in the United States under a claim that “29% of all users will experience muscle pain, weakness or cramps.” Although Collins said this figure was misleading, Boston Heart Diagnostics stood by its claims, making the point that clinical trials such as the ones Collins had conducted were unreliable because patients experiencing side effects were often excluded in the final published results. Collins filed the patent for the test in 2009, and a subsequent Freedom of Information request from the Sunday Times revealed Oxford University received in excess of £300,000 for its sale.

A CALL FOR PARLIAMENTARY INQUIRY

After the Mail On Sunday newspaper launched an error-riddled, distorted, defamatory front-page article accusing me, along with Dr. Malcolm Kendrick and obesity researcher Dr. Zoe Harcombe, of spreading “deadly propaganda” on statins, I decided we needed a full public parliamentary inquiry. In order to clear up statin misinformation, we needed to further expose the national scandal developing from the mass prescription of the drugs and push for access to the raw data for independent analysis.

I coordinated a letter with a number of eminent doctors. The BMJ’s Godlee, UCSF Medical Center Cardiologist Rita Redberg, and the Queen of England’s former personal physician and former president of the Royal College of Physicians, Sir Richard Thompson, were all signatories. The letter stated our belief that there was an “urgent need” for a full independent parliamentary investigation into statins (12). We defined “independent” in this context as a review of the complete trial data by experts who have no ties to industry and have not previously undertaken or meta-analyzed clinical trials of statins. To convey the urgency of the investigation, we noted:

Statins are a class of drug prescribed to millions in the U.K. and tens of millions across the world.

Based on the publications available, the benefits of statins have been subjected to significant positive spin, especially among people at low risk of cardiovascular disease. Meanwhile, the drugs’ potential adverse effects have been downplayed.

We concluded that all signatories “are strongly of the view that such confusion, doubt and lack of transparency about the effects of a class of drug that is so widely prescribed is truly shocking and must be a matter of major public concern.”

The letter was supported by the chair of the U.K. Parliament’s Science and Technology Committee, Sir Norman Lamb MP, who wrote to the chief medical officer of the country that there was “compelling evidence” such an inquiry was needed (13).

A BETTER UNDERSTANDING OF RISKS AND BENEFITS

A gross injustice continues to be committed against tens of millions of patients around the world who are not given the truth about a pill they are prescribed. We cannot be naïve to the fact that fear of cholesterol is a multibillion-dollar industry and total statin revenues are estimated to reach $ 1 trillion by next year.

Evidence-based medicine dictates that in order to produce the best outcomes for the patient, we use a combination of individual clinical expertise and the best available evidence while considering patient values and preferences (14).

This requires having a conversation with patients that includes transparent communication of risks and benefits in absolute terms. I now ensure my heart attack patients know that if they do not suffer side effects, there is a one in 83 chance taking a statin will prolong their life and a one in 39 chance it will prevent a non-fatal heart attack. But such discussion is not part of routine practice where doctors are instructed to follow guidelines in order to hit “targets” to get cholesterol as low as possible without any transparent rigorous evidence.

For years I prescribed statins, telling patients statins are wonder drugs, that they need to take them religiously every day, and that side effects were rare. I now realize nothing could be further from the truth. If the published data is to be completely trusted, many would find statins’ effects very underwhelming. For example, if you do not have heart disease and have not suffered a heart attack, there is no mortality benefit and approximately a one in 100 chance statins will prevent a minor heart attack or non-disabling stroke (15).

So why is such straightforward information not easily and readily available to both doctors and patients in the consultation room? It is most likely because the majority of patients would choose not to take the pill given that information, and that is not good news for the drug companies. But who can blame the pharmaceutical industry? It has a fiduciary obligation to provide profit to shareholders, not to give patients the best treatment. The real scandal is that many of those with a responsibility to patients — doctors, medical journals, and academic institutions — collude with industry for financial gain.

Dr. Aseem Malhotra is an honorary consultant cardiologist at Lister Hospital in Stevenage, U.K., and visiting Professor of Evidence-Based Medicine at the Bahiana School of Medicine and Public Health in Salvador, Brazil. He is a founding member of Action on Sugar and has led work highlighting the harm caused by excess sugar consumption in the U.K., particularly its role in Type 2 diabetes and obesity. He has also been prominent in challenging mainstream advice on the role of saturated fat and cholesterol in the development of cardiovascular disease. In 2015, he coordinated the Choosing Wisely campaign by the Academy of Medical Royal Colleges (AoMRC) as lead author in a BMJ paper highlighting the risks of overuse of medical treatments. In the same year, he became the youngest member to be appointed to the board of trustees of U.K. health think tank the King’s Fund, which advises the government on health policy. Malhotra is a frequent expert commentator in print and broadcast media and has written for a number of publications including the BMJ, The Guardian, Observer, BBC online, Huffington Post, The Daily Mirror, Daily Mail, The Daily Telegraph, and The Washington Post.

Notes

“Saturated fat is not the major issue”

“Association of dairy intake with cardiovascular disease and mortality in 21 countries from five continents (PURE): a prospective cohort study”

“Dietary carbohydrate restriction as the first approach in diabetes management: Critical review and evidence base”

“Risks of statin therapy in older adults”

“UK to charge soda tax on sugary drinks”

“Note on the reasons why the BMJ papers by Abramson et al and by Malhotra, along with their subsequent correspondence, should be retracted” 

“Doctors’ fears over statins may cost lives, says top medical researcher, Professor who sparked statins row says government should intervene”

“Nearly half of older patients stop taking statins within a year, study finds”

“Interpretation of the evidence for the efficacy and safety of statin therapy”

“Statins expert in row over level of risk to patients”

“The deadly propaganda of statin deniers”

“Review of statins needed, Statins review ‘urgently needed’ to find out if millions are benefiting from cholesterol drug”

Ibid.

“Clinical expertise in the era of evidence-based medicine and patient choice”

“Beyond confusion and controversy, can we evaluate the real efficacy and safety of cholesterol-lowering with statins?”

Comments on The Great Statin Scam – Time to Clean up the Mess

8 Comments

Share

Comment thread URL copied!

PrintLOG IN TO COMMENTBack to 191031Sort

NewestOldest

Katina Thornton

November 3rd, 2019 at 2:31 pm

Commented on: The Great Statin Scam – Time to Clean up the Mess

Dr. Aseem Malhotra is my hero. I have listened to him in interviews and he is well spoken and genuine. He cares about his patients enough to delve into the science. That is why he has come full circle from enthusiastically prescribing statins whilest tauting their health benefits to letting the most at-risk patient know that taking a stain will only prolong the life of 1 in every 83 patients. This is hardly a benefit worth discussing. The fact that he was reprimanded in the company of Zoe Harcombe and Malcolm Kendrick only elevates his position further.

ReplyShare

Comment URL copied!

Print

Mary Dan Eades

November 1st, 2019 at 9:38 pm

Commented on: The Great Statin Scam – Time to Clean up the Mess

Schopenhauer said: "All truth passes through three stages. First, it is ridiculed. Second, it is violently opposed. Third, it is accepted as being self-evident." Nowhere has this been more clearly evidenced than with the lipid hypothesis of CVD and the promulgation of statins for darn near everybody in the face of very little hard evidence that they do any good for most people (outside a small benefit to men under age 65 who have had a documented cardiac event). And in the face of a lot of evidence that they have the potential to do harm to a significant number of people.

 

When Mike and I wrote Protein Power in 1996 (and the LifePlan in 2000) and made the case that fat was not the enemy, the world was at the first of Schopenhauer's stages. The idea was ridiculed. But it was clear to us that our patients on lower carb nutrition (even though they were eating substantial amounts of cholesterol and animal fat) were healing their ravaged metabolic machinery, lowering their TGs, raising their HDLs, usually lowering TC and LDL (though not always the latter), losing weight, resolving GERD and sleep apnea, and generally getting well. So we persisted in doing what our own lyin' eyes told us was working for our patients despite the countervailing medical wisdom.

 

In more recent years and up to the present, those of us who held firm to the belief that CVD wasn't about the fat, the sat fat, the dietary cholesterol, or in fact wasn't even probably related to the cholesterol level at all, have been suffering through the second phase. And the ever stronger push to recommend statins for an ever widening demographic of patients took hold. People espousing anything other than the lipid hypothesis party line and the obligation to prescribe statins (for ever lower cholesterol and LDL numbers) were roundly vilified and decried. I can say with pride that I have never written a prescription for any statin of any sort ever.

 

And, as the quick and vicious attack on Dr. Malhotra's BMJ editorial attests, we're not out of the second phase woods yet.

 

Thankfully, though, there are hopeful glimmers (and lots of favorable research) that suggest the door to the third phase may be cracking open. It can't come too soon!

ReplyShare

Comment URL copied!

Print

David Bourbinay

November 4th, 2019 at 6:04 am

Thanks for your response! I don’t believe my reply to the article be vicious in any way. I have 30 years in the clinical lab and have witnessed first hand that statins indeed significantly reduce Trig, LDL and total chol while improving HDL. So my question to the anti statin providers is what us plaque made of and how does it form on arterial walls. Personally, I have genetic high cholesterol. With statins I went from a total chol of 385 down to 186, having improved lipid panel results across the board. I have achieved similar results when trading for full 26 mile marathons, however the mileage was hard on my knees. My conclusion is statins aren’t for everyone, but there IS a significant population that greatly benefit from them. 😃👍

Share

Comment URL copied!

Print

Mithra Green

October 31st, 2019 at 8:13 pm

Commented on: The Great Statin Scam – Time to Clean up the Mess

Frankly, I'm surprised that anyone paying attention to the world is surprised by this. :)

ReplyShare

Comment URL copied!

Print

David Bourbinay

October 31st, 2019 at 5:40 am

Commented on: The Great Statin Scam – Time to Clean up the Mess

Stations reduce LDL and Triglycerides as well as reducing arterial inflammation. Statins also increase HDL. The major source of arterial sclerosis is plaque buildup. Plaques is formed from calcium, some types of fat, and yes, cholesterol. Medical providers do need to prescribe based on family genetics/history and patient labs. Providers, in my opinion, should not prescribe by casting a wide net or based on diet habits. In many cases, LDL can be reduced through endurance exercise such as cycling or running several miles 3-5 times a week. To say that statins are “bad” or not useful based on the data provided in this article is skewed at best and appears to be driven by a big pharma is bad narrative. Most CrossFit athletes are trusting in the validity and objectivity of your scientific reporting, which in this case is only half of the story.

ReplyShare

Comment URL copied!

Print

jr Wild

October 31st, 2019 at 9:41 am

You seem to believe that "less is better" when it comes to LDL. Can't blame you, so do think european cardiologists ESC EAS. They also think that omega-6 PUFAs are good for you (since they lower cholesterol short term). Dave at Cholesterolcode has a trick before taking the lipid panel test; he gorges on saturated fat for three days. Seems like the liver looks back for 3 days and diminishes VLDL dispatch of triglycerides accordingly. Doctor is happy, because the NUMBER he likes to treat is good. Get familiarized to Framingham, seems like LDL has a u-shaped curve in harms way, as do so many indicators in biochemistry (blood glucose e.g.).

 

Wanna improve Triglycerides? They seem to be a proxy for carb intake. HDL? A proxy for saturated fat intake. Inflammation = healing, chronic healingis bad, though, try finding info on insulin effects on it (chronic levels also). Why take medicin in order to improve these values?

 

Malhotra and another signing doctor Kendrick, are disturbed while there is none evidence to prove this causality of cholesterol - > CVD. When treating this condition (high number/statin deficiency) massively nationwide, wouldn't you expect harder evidence? The absolute benefit for patients can be calculated within 2% (absolute) units, spinned into 30-40% (relative) units. Can't blame big pharma, this is a business dream come true; medicate 50% for the rest of life, based on "treating a number", with no meaningful benefit. The borderline value has been creeping down, opening up for 10's of millions more (healthy?) to be medicalised. Set up targets in "usual care", and disciplined doctors follow them.

 

This Collins guy, sitting on secret data on old statin trials, has double standards. He is noiciest advocate for "more statins to everyone, lower the borderline values" and "no side effects 2/10000" with the Trump pathos of "no collusion". His patented product is sold with 29% muscle pain probability claim -this is but only one of the side effects! Follow the money for a while: his institute receives money from the Big Pharma (for keeping the data and analyzing it) and the Patent royalties.

 

Within this mess, Malhotra et all is calling for INDEPENDENT investigation for this wide statinating practice. No Collins no Pharma, fresh scientists are needed. Looking forward to the results, like to see if my "bias" is being reinforced. Doubt that I need to adjust it.

JR

Share

Comment URL copied!

Print

Michael Brooks

October 31st, 2019 at 5:36 am

Commented on: The Great Statin Scam – Time to Clean up the Mess

This article just shows how confusing it is for any lay person to make an informed decision about any medication let alone statins!

Does cholesterol really matter in predicting cardiovascular disease? If an individual has Familial hypercholesterolemia should they be worried or is it just their natural state, especially if their HDL levels are high? If my doctor recommends statins is he/she using the best research? Most of them use commercial databases to provide information, which is probably funded by medical companies. CoQ10 has been shown to be most beneficial when used in conjunction with statins but the evidence is still limited. Fish oil and high fibre diets have shown some good results, but now this evidence is also being questioned.

Seems like you're better doing nothing than anything - apart from eating a no/low processed food diet and getting regular exercise.

ReplyShare

Comment URL copied!

Print

Michelle Cozza

October 31st, 2019 at 2:08 am

Commented on: The Great Statin Scam – Time to Clean up the Mess

I couldn’t agree more with this article. If you’re on a statin because you’ve had a heart attack or stroke the doctors should tell you to take the active form of CoQ10.

ReplyShare

Comment URL copied!

Print

ABOUT CROSSFIT

What Is CrossFit?Get StartedWorkoutsMovementsFAQCareers

EDUCATION

Courses Near YouCertificate CoursesCertificationsOnline CoursesPreferred Provider Courses

AFFILIATES

About AffiliationHow to AffiliateAffiliation RequirementsField Leaders

COMMUNITY

Find a TrainerScholarship ProgramFoundationInclusionLocal News

2022 CROSSFIT OPEN

About the OpenLeaderboardRead ArticlesShop

FIND A GYM TODAY!

Start your fitness journey today and get healthy.

FIND A GYM NEAR YOU

Email address

SUBSCRIBE

© 2022 CrossFit, LLC. CrossFit, Fittest on Earth, 3...2...1...Go! CrossFit Games, and Sport of Fitness are trademarks of CrossFit, LLC in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved.

Terms & Conditions

Privacy Policy

Cookie Policy

Disclaimer

Do Not Sell My Info

Contact Us

Report IP Theft

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...
 • 7 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...