Jump to content

Recommended Posts

Av Kostdoktorn har jag lärt mig att man ska dividera totalkolesterolet med det goda kolesterolet och därigenom få ett användbart mått att gå efter.

 

Men på min vårdcentral mäter man bara total- och "ont" kolesterol. Båda dessa ligger enligt tant doktorn för högt hos mig (total 9,2 och ont kolesterol 5,1). Jag hade lägre vid förra mättillfället, men det var innan jag hade börjat med LCHF.  Och det är ju vanligt att det stiger under några månader till att börja med, har jag förstått.

 

Nu till min fråga:

Om jag drar bort det onda kolesterolet från totalen, är det då det goda kolesterolet som blir kvar? Eller finns det något mer som är inräknat i totalvärdet? Frågar för säkerhets skull...

 

Om totalvärdet minus det onda är lika med det goda, så behöver jag inte oroa mig. Då ligger index på 2,25. I så fall avstår jag från erbjuden medicin :)

Link to comment
Share on other sites

Jag tycker att du ska kräva att få veta även HDL-värdet, det har man väl ändå rätt till som patient? Och jag har väldigt svårt att tro på att det finns ett test där man ser LDL men inte HDL... Sedan kan det ju vara en annan sak att man inte bryr sig om att notera alla värden i din journal.

Link to comment
Share on other sites

Med tanke på att din doktor hävdar att det är fel på dina blodlipider så är det verkligen aktuellt att ta mer uttömmande prover!

 

Totalkolesterol säger inte ett skit.. och bara LDL säger inget det heller!

 

Om nu så är fallet att dina lipider är tokiga.. det är inte helt ovanligt, så får man göra riktiga och utökade prover.. så att du inte går omkring med något sjukligt som kräver någon form av åtgärd!

 

Att totalkolesterol stiger.. och även LDL är rätt vanligt på en ketogen diet.. men sammantaget så brukar det handla om att HDL har stigit samt att LDL är större..bägge är en bra utveckling mot det bättre, för de flesta.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Om du inte har allvarliga hjärtproblem är väl frågan varför du ska kolla kolesterolvärdena över huvud taget?

Kolesterlohyptesen(-erna) är så invecklad och omdiskuterad att man bara vill skratta åt eländet. Den hypotes som ofta presenteras i LCHF-kretsar är att man bör räkna de små LDL-partiklarna, men denna hypotes har förkastats av andra specialister som menar att totalantalet LDL-partiklar är det enda som ger info om hälsorisker. Det hela bygger på ett statistiskt laborerande för att kunna hitta något samband över huvud taget. Det finns betydligt bättre sätt bedöma en människas hälsoläge.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Mnjae.. om APOb är många så är de sannolikt små.. eller så är de glykoliserade eller oxiderade.. eller så har man problem med LDLreceptorerna!

 

Har man problem med receptorerna så är det ofta genetiskt, är de glykoliserade handlar det om högt blodsocker, är de oxiderade handlar det ofta om receptorer eller hög oxidativ stress!

Link to comment
Share on other sites

Zepp skrev:

"Att totalkolesterol stiger.. och även LDL är rätt vanligt på en ketogen diet.. men sammantaget så brukar det handla om att HDL har stigit samt att LDL är större..bägge är en bra utveckling mot det bättre, för de flesta."

 

AHA! Så kan det kan förhålla sig. Vid förra provtagningen (ett år sedan) hade jag lägre totalkolesterol, men högre LDL. Eftersom totalen har ökat från ca 8 till ca 9, men LDL har sjunkit från 5,6 till 5,1, så borde det väl betyda att HDL har ökat och orsakat att totalkolesterolet höjts.

 

Jag har inga som helst hjärtproblem, och blodtrycket sköter sig utmärkt utan mediciner numera, så jag undrar också varför doktorn oroar sig så väldigt över mina kolesterolnivåer....   Men jag ska nog ändå begära en fullständig provtagning som har föreslagits. Om inte annat så kanske doktorn får upp ögonen :)

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Ja då har vi ju åtminstone en bra jämförelse!

 

Kolesterolprovtagning för nördar!

 

"Kolesterol 

Kolesterol är ett naturligt förekommande ämne som dels produceras i kroppen och dels fås via födan. Kolesterol fyller en viktig funktion bl. a som substrat vid bildningen av steroidhormoner. 
I blod finns kolesterol huvudsakligen bundet till två olika partiklar, lipoproteinerna LDL och HDL. Vid mätning av totalkolesterol får man ett värde på allt kolesterol som finns i blodet. Ett högt totalkolesterol är en viktig riskmarkör för hjärt-kärlsjukdom. Men att enbart bestämma nivån av totalkolesterol kan vara missledande. Mängderna av, och relationen mellan de olika liporoteinfraktionerna (t ex LDL och HDL) har en mycket större betydelse för att bedöma risken för hjärt-kärlsjukdom. Om nivån av HDL-kolesterol är låg kan även en normal totalkolesterolnivå medföra ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Det är därför viktigt att bestämma både total- och HDL-kolesterol för att få en klarare bild vid riskbedömning. 

HDL-kolesterol 
HDL-partikeln som bildas i tarm och lever tar upp kolesterol från cellerna, däribland kärlendotelet, och transporterar det åter till levern. Höga nivåer av HDL-kolesterol utgör därför en skyddsfaktor mot utveckling av ateroskleros. Det är dock inte HDL-nivån i sig som är av intresse utan hur stor del HDL-kolesterolet utgör av övriga kolesterolfraktioner.
HDL-kolesterol mäts i blodet genom att övriga partiklar i provet, som innehåller kolesterol, först avlägsnas genom en fällningsreaktion.
 
LDL-kolesterol 
LDL bildas då det triglyceridrika VLDL avger fettsyror och krymper till en LDL-partikel. LDL-partikeln tas upp av lever och perifera vävnader, bl. a kärlväggar. Med en hög LDL-kolesterolnivå ökar antalet LDLreceptorer i kärlväggarna och kolesterol kan lagras och på sikt täppa till kärlet. Med en hög LDL-kolesterolnivå ökar alltså risken för aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom. 
Att göra en mätning av kolesterolnivån i LDL-partikeln är en analystekniskt komplicerad procedur. Därför beräknas oftast LDL-värdet indirekt med hjälp av "Friedewalds formel", som utnyttjar uppmätta värden på totalkolesterol, HDL-kolesterol och triglycerider (LDL = TC-HDL-(0,45xTrig)).
 
Kvot TC/HDL-kolesterol 
Det bästa måttet på balansen mellan de olika kolesterolfraktionerna borde vara att se på förhållandet mellan LDL- och HDLkolesterol. 
Ju lägre kvot LDL/HDL, desto mindre risk för hjärt-kärlsjukdom. Kvoten totalkolesterol/HDL-kolesterol ger dock i princip samma upplysning. Eftersom LDLkolesterol inte mäts utan beräknas, och det inte går att beräkna LDL-kolesterol hos patienter med triglycerider högre än 
4 mmol/L (begränsning i Friedewalds formel), använder vi här istället kvoten totalkolesterol/HDL-kolesterol.
 
Triglycerider 
Ett annat av våra blodfetter är triglycerider. Studier under senare år har visat att även en ökad halt av triglycerider i blodet medför en ökad risk för hjärtinfarkt, och då framför allt i kombination med en låg halt av HDL-kolesterol. 
Till skillnad från kolesterol kan triglyceridnivån variera kraftigt under dygnet, och framför allt stiga efter en fettrik måltid eller alkoholintag. De referensvärden som anges i litteraturen härrör därför från fastande patienter. I de flesta fall går det dock att mäta en lipidprofil på en icke fastande person. Skulle triglyceriderna vara förhöjda bör man dock ta ett nytt prov efter 12 timmars fasta."

 

http://www.oriondiagnostica.se/produktgrupper_se?group=1.09

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Förstår inte riktigt - kan du nämna exempel?

Blodsocker, CRP med flera tester som visar störda kroppsfunktioner. Även mjuka variabler som allmäntillstånd är bättre än ett kolesterolprov som bara skapar oro. Om du vill bli riktigt förvirrad så kan du läsa http://eatingacademy.com/nutrition/the-straight-dope-on-cholesterol-part-vi. Den bloggaren är övertygad om sin modell. Det finns otaliga statistiska förklaringsmodeller kring kolesterolvärden, men i min mening inget övertygande bevis för kausalt samband mellan de olika värdena och sjukdom.

Man ska i allmänhet inte söka "ohälsa" där den inte manifesterat sig. 

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Ett högt totalkolesterol är en viktig riskmarkör för hjärt-kärlsjukdom.

 

Med en hög LDL-kolesterolnivå ökar antalet LDLreceptorer i kärlväggarna och kolesterol kan lagras och på sikt täppa till kärlet. Med en hög LDL-kolesterolnivå ökar alltså risken för aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom. 

 

http://www.oriondiagnostica.se/produktgrupper_se?group=1.09

Är ett högt totalkolesterol en viktig riskmarkör för hjärt-kärlsjukdom?

Beror en aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom på att kolesterol täpper till kärlet?

Link to comment
Share on other sites

Är ett högt totalkolesterol en viktig riskmarkör för hjärt-kärlsjukdom?

Beror en aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom på att kolesterol täpper till kärlet?

Det är altså den tradionella synen, men texten i övrigt var såpass bra skriven och förklarar hur lipidprover utförs.

 

Sen det där med risk.. det är något relativt.

 

Tex om dina konstiga blodfetter beror på metabolt syndrom/diabetes så har man givet en högre risk.. men då är de ett symptom, på den bakomliggande orsaken.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Om du inte har allvarliga hjärtproblem är väl frågan varför du ska kolla kolesterolvärdena över huvud taget?

Kolesterlohyptesen(-erna) är så invecklad och omdiskuterad att man bara vill skratta åt eländet. Den hypotes som ofta presenteras i LCHF-kretsar är att man bör räkna de små LDL-partiklarna, men denna hypotes har förkastats av andra specialister som menar att totalantalet LDL-partiklar är det enda som ger info om hälsorisker. Det hela bygger på ett statistiskt laborerande för att kunna hitta något samband över huvud taget. Det finns betydligt bättre sätt bedöma en människas hälsoläge.

Fast i länken http://eatingacademy...esterol-part-vi skriver han ju att LDL-P är en bättre "predictor" för kardiovaskulär sjukdom än LDL-C, dvs antalet viktigare än totala massan. Om antalet är större vid en given massa, så är de mindre. Du är således överens med "LCHF-kretsar", som jag ser det. 

Link to comment
Share on other sites

Sen.. till det där med risk!

 

Med risk menas inte att något obönhörligen kommer att inträffa.. utan innebär att personer i populationen har en ökad risk.. dvs om dina lipider är taskiga och de beror på diabets/metabolt syndrom så är det de sjukdommarna som utgör själva riskfaktorn men som kan visa sig som konstiga lipidvärden!

 

Ser mat tex på totalkolesterol så är lågt en lika stor risk som högt.. bägge tyder på att något är fel!

 

Sen kan man se på de olika fraktionerna.. bäst är att kika på Apolipoproteiner.. har man många APOb så har man som regel antingen en genetisk dysfynktion eller metabolt syndrom.

 

Och då skall man veta att det bara är någon procent av befolkningen som har genetiska dysfunktioner!

 

Har man dessvärre detta.. då skall man även fundera på om LCHF är en överkomlig väg att gå ner i vikt.. inte så säkert att det fungerar i längden.

Link to comment
Share on other sites

Fast i länken http://eatingacademy...esterol-part-vi skriver han ju att LDL-P är en bättre "predictor" för kardiovaskulär sjukdom än LDL-C, dvs antalet viktigare än totala massan. Om antalet är större vid en given massa, så är de mindre. Du är således överens med "LCHF-kretsar", som jag ser det. 

Nej, du missar min poäng. Alla "experter" letar samband med hjälp av statistik, och alla tror de hittat sanningen. Jag tror inte på kolesterolhypotesen över huvud taget. Jag har läst flertalet böcker där dessa hypoteser smulats sönder. Jag TROR att kolesterolvärden kan variera högst avsevärt över tid och mellan individer utan att vara bevis för någonting. Det är meningslöst att försöka reglera ett eller flera värden som man inte vet vad de innebär.

Link to comment
Share on other sites

Nej, du missar min poäng. Alla "experter" letar samband med hjälp av statistik, och alla tror de hittat sanningen. Jag tror inte på kolesterolhypotesen över huvud taget. Jag har läst flertalet böcker där dessa hypoteser smulats sönder. Jag TROR att kolesterolvärden kan variera högst avsevärt över tid och mellan individer utan att vara bevis för någonting. Det är meningslöst att försöka reglera ett eller flera värden som man inte vet vad de innebär.

OK. Fast vissa saker är väl rätt självklara, t.ex. att om man fastande har hög koncentration av TG så har levern hållit på med produktion av dessa under natten. Kvoten TG/HDL anses vara surrogatmarkör för insulinkänslighet resp oxiderade LDL. Väldigt hög eller låg TC tyder på något skumt.

Fast jag vill ju gärna veta hur det verkligen ligger till, så om du vill rekommendera en eller flera av böckerna du läst så beställer jag bums.

Link to comment
Share on other sites

OK. Fast vissa saker är väl rätt självklara, t.ex. att om man fastande har hög koncentration av TG så har levern hållit på med produktion av dessa under natten. Kvoten TG/HDL anses vara surrogatmarkör för insulinkänslighet resp oxiderade LDL. Väldigt hög eller låg TC tyder på något skumt.

Fast jag vill ju gärna veta hur det verkligen ligger till, så om du vill rekommendera en eller flera av böckerna du läst så beställer jag bums.

Jag är inte så säker på att du skulle uppskatta dem. Du verkar söka en förklaring inom kolesterolhypotesens gränser. Men visst; Ravnskov förstås, Malcolm Kendrick http://www.amazon.com/The-Great-Cholesterol-Con-Disease/dp/1844546101, David Grimes http://www.amazon.com/Vitamin-Cholesterol-The-Importance-Sun/dp/0956213200 är dem jag kommer på i en hast. Därmed inte sagt att jag tror på allt de skriver, eller att jag ansluter mig till deras egna hypoteser.

Jag hör till dem som inte söker enkla förklaringar, jag tror verkligheten är vansinnigt komplex. Kolhydrater är inte ett gift, bara en delförklaring till hälsoproblem, fruktsocker är inte djävulens redskap, varma somrar (eller kalla) beror inte bara på "global uppvärmning" osv. Dagens googlesamhälle är underbart ur faktasökningssynpunkt, men bieffekten verkar vara att många tror det finns enkla svar på allting. "Det står ju så i Wikipedia!". Avslutar härmed mina kommentarer i denna tråd.

Link to comment
Share on other sites

Jag är inte så säker på att du skulle uppskatta dem. Du verkar söka en förklaring inom kolesterolhypotesens gränser. Men visst; Ravnskov förstås, Malcolm Kendrick http://www.amazon.com/The-Great-Cholesterol-Con-Disease/dp/1844546101, David Grimes http://www.amazon.com/Vitamin-Cholesterol-The-Importance-Sun/dp/0956213200 är dem jag kommer på i en hast. Därmed inte sagt att jag tror på allt de skriver, eller att jag ansluter mig till deras egna hypoteser.

Jag hör till dem som inte söker enkla förklaringar, jag tror verkligheten är vansinnigt komplex. Kolhydrater är inte ett gift, bara en delförklaring till hälsoproblem, fruktsocker är inte djävulens redskap, varma somrar (eller kalla) beror inte bara på "global uppvärmning" osv. Dagens googlesamhälle är underbart ur faktasökningssynpunkt, men bieffekten verkar vara att många tror det finns enkla svar på allting. "Det står ju så i Wikipedia!". Avslutar härmed mina kommentarer i denna tråd.

Vi tänker nog mer lika än du tror  :). Ravnskov och Kendrick har jag läst, och framför allt den senare gjorde ett djupt intryck på mig, särskilt när det gäller kronisk stress som viktig förklaring till ökad frekvens av kardiovaskulär sjukdom i populationer. Grimes bok har jag inte läst, men mycket annat som övertygat mig att D3 måste vara på plats för att vi ska fungera som evolutionen "tänkt". Så jag är helt enig med dig att den biologiska verkligheten vi lever i är oerhört komplex. Dock är det väl naturligt att isolera olika företeelser och försöka förstå dem var och en, helt enkelt för att finna fram till hur man ska leva sitt liv för att optimera hälsa.

Kommer du på fler författare eller ämnen du betraktar som viktiga, så hör jag gärna mera.

Kan nämna att jag listar olika "mismatches" mellan modern miljö och vårt genom, samt samlar material inom de olika fälten för framtida studier. Exempel på mismatches i miljön är kost, kronisk stress, brist på sol/D3, sömn på fel tid, nya kemikalier i luft, felaktig elektrisk laddning av kr, vatten och mark, felaktig elektrisk laddning i kroppen... jag har cirka 10 olika på min lista... och alla spelar de säkert sin roll i ett intrikat sammanhang av kausaliteter i alla möjliga riktningar...

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

En god vän har just fått besked av sin läkare att hennes kolesterolvärde är 8, och att hon måste börja Simvastatin omedelbart. Jag har rekommenderat henne att ta reda på HDL, LDL, osv, eftersom totalkolesterolet inte säger så mycket.

Tyvärr ligger hon på gränsen till diabetes och är inte intresserad av begränsa kolhydraterna.

Läkaren ger inga råd om kosten utan föredrar tablettbehandling...

Link to comment
Share on other sites

En god vän har just fått besked av sin läkare att hennes kolesterolvärde är 8, och att hon måste börja Simvastatin omedelbart. Jag har rekommenderat henne att ta reda på HDL, LDL, osv, eftersom totalkolesterolet inte säger så mycket.

Tyvärr ligger hon på gränsen till diabetes och är inte intresserad av begränsa kolhydraterna.

Läkaren ger inga råd om kosten utan föredrar tablettbehandling...

Vad synd! Hon skulle förmodligen bli hjälpt av LCHF både vad gäller att undvika diabetes och att få ordning på blodfetterna. Kan du locka henne till att testa en månad och se?

Link to comment
Share on other sites

En god vän har just fått besked av sin läkare att hennes kolesterolvärde är 8, och att hon måste börja Simvastatin omedelbart. Jag har rekommenderat henne att ta reda på HDL, LDL, osv, eftersom totalkolesterolet inte säger så mycket.

Tyvärr ligger hon på gränsen till diabetes och är inte intresserad av begränsa kolhydraterna.

Läkaren ger inga råd om kosten utan föredrar tablettbehandling...

Väldigt tråkigt.. för en av biverkningarna som inte är helt ovanliga är just diabetes!

 

Då insulinproduktionen är väldigt beroende av kolesterol.. och det räcker att sänka den lite grand för att man skall få skyhögt blodsocker!

 

"Den insulinbildande betacellen är starkt beroende av kolesterol för att fungera normalt. Endast en blygsam sänkning av mängden kolesterol i cellens vägg halverar kapaciteten för insulinfrisättning, visar forskare vid Lunds universitets Diabetescenter (LUDC).

Detta är ett betydelsefullt fynd eftersom i stort sett alla diabetiker, oavsett kolesterolnivå, behandlas med läkemedel som sänker kolesterolhalten. "

 

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/kolesterol-avgoerande-foer-insulinutsoendring-264737

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Väldigt tråkigt.. för en av biverkningarna som inte är helt ovanliga är just diabetes!

 

Då insulinproduktionen är väldigt beroende av kolesterol.. och det räcker att sänka den lite grand för att man skall få skyhögt blodsocker!

 

"Den insulinbildande betacellen är starkt beroende av kolesterol för att fungera normalt. Endast en blygsam sänkning av mängden kolesterol i cellens vägg halverar kapaciteten för insulinfrisättning, visar forskare vid Lunds universitets Diabetescenter (LUDC).

Detta är ett betydelsefullt fynd eftersom i stort sett alla diabetiker, oavsett kolesterolnivå, behandlas med läkemedel som sänker kolesterolhalten. "

 

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/kolesterol-avgoerande-foer-insulinutsoendring-264737

Ja men, nu är vi ju där igen, i förvirringen (det kanske bara är jag som är förvirrad) :) varför i herrans namn ska man då försöka sänka kolesterolet, vare sig hos friska, prediabetiker och diabetiker? Om jag nu har fattat rätt, så finns det risk att utveckla CVD om man har förhöjda glukos och insulinvärden i kombination med höga blodfetter. Men nu talar väl denna studie emot detta också?

 

Hur det än är, verkar en ketogen kost vara det bästa för samtliga oavsett.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Ja men, nu är vi ju där igen, i förvirringen (det kanske bara är jag som är förvirrad) :) varför i herrans namn ska man då försöka sänka kolesterolet, vare sig hos friska, prediabetiker och diabetiker? Om jag nu har fattat rätt, så finns det risk att utveckla CVD om man har förhöjda glukos och insulinvärden i kombination med höga blodfetter. Men nu talar väl denna studie emot detta också?

 

Hur det än är, verkar en ketogen kost vara det bästa för samtliga oavsett.

Jomen det e ju det där.. att det visar sig att om man angriper symptomen så står man snart där med en hel kasse mediciner.. mot biverkningarna.. och det är inte så säkert att man ens mår bättre eller lever längre eller blir friskare!

 

Altså.. Statiner är potenta läkemedel.. med potenta biverkningar.. de har sitt berättigande i vissa speciella fall.. ungefär som att andra potenta läkemedel med giftverkan i kroppen har ett berättigande!

 

Sen så.. det Statiner främst gör.. iallafall vad man ser, är att minska LDL.. eller rättare sagt APOb!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...