Jump to content

Motiverande samtal och behandling vid övervikt och fetma


Bengt Nilsson

Recommended Posts

Gothia fortbildning har gett ut boken som skrivits av Barbro Holm Ivarsson, Liselotte Kuehn Krylborn och Sofia Trygg Lycke .

 

4a4a537eef26f3cf26e80c56f5729732.jpg

 

 

Elevhälsan har skrivit om boken (se texten nedan)

 

Motiverande samtal och behandling vid övervikt och fetma visar hur motiverande samtal (Motivational Interviewing - MI) kan användas i samtal om hälsosamma levnadsvanor samt övervikt och fetma hos vuxna, barn och ungdomar. Boken visar även hur MI kan kombineras med kognitivt beteendeinriktad terapi (KBT) för att behandla patienter som är motiverade att förändra sin livsstil. 

 

Ur innehållet

Boken innehåller lättlästa och praktiska exempel från två av nyckelområdena i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder: ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet. Genom dialoger som baseras på autentiska patientfall får läsaren en direkt inblick i hur MI-samtal och överviktsbehandling kan gå till. I boken finns också många bra och praktiska hjälpmedel för rådgivaren samlade.

 

Vem vänder sig boken till?

Boken vänder sig till praktiker inom hälso- och sjukvård, mödra- och barnhälsovård, elevhälsan, ungdomsmottagningar, företagshälsovård och friskvård samt till studerande på vårdutbildningar.

 

Om författarna

Barbro Holm Ivarsson (Red.), konsult, är psykolog och jurist, och har arbetat i över 15 år som författare och utbildare i MI på olika arenor.

Liselotte Kuehn Krylborn, Centrum för Allmänmedicin, Stockholm, är distriktssköterska med grundutbildning i KBT, och utbildar i MI och KBT-inriktad överviktsbehandling.

Sofia Trygg Lycke, Rikscentrum Barnobesitas vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, är specialistutbildad sjuksköterska inom barn och ungdom, har en grundläggande psykoterapiutbildning och utbildar i MI.

Författarna är medlemmar i Motivational Interviewing Network of Trainers MINT 

 

Läs mer i produktblad från Gothia och köp boken till reducerat pris (innan 1 november 2013) (pdf)

 

 

Adlibris har också boken

 

Författarnas hemsidor

Barbro Holm Ivarsson

Liselotte Kuehn Krylborn

Sofia Trygg Lycke

 

Jämförelse

Undrar hur bra boken är jämför med LCHF för varaktig viktminskning (av Anna Hallén)

 

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Metoden som sådan verkar fungera ganska dåligt för folk i allmänhet som inte är motiverade till förändring:

 

http://www.ursprungsliv.nu/2013/03/motiverande-livsstilsradgivning-i-varden-fungerar-daligt/

 

Att få till en varaktig förändring av kost och livsstil är ju väldigt svårt.

 

I jämförelse har jag ingen aning. Konstiga böcker att jämföra tycker jag spontant.

Link to comment
Share on other sites

Har lite svårt att förstå att man gör fetma till ett beteendeproblem, eftersom det är metabolt eller biokemiskt i första hand. Ät rätt mat, bli mätt och det "felaktiga beteendet försvinner".

 

En sak är om samtalen handlar om att motivera sig till förändring, dvs testa annan mat än det som givit fetman, men att motivera sig till att stå emot sug och hunger är bara sjukt och skuldbelägger den enskilde. 

 

Rätta till maten först och sedan kan man se om det behövs samtal för ätstörningar eller andra problem som kan ligga kvar. 

 • Like 5
Link to comment
Share on other sites

Metoden som sådan verkar fungera ganska dåligt för folk i allmänhet som inte är motiverade till förändring:

 

http://www.ursprungsliv.nu/2013/03/motiverande-livsstilsradgivning-i-varden-fungerar-daligt/

 

Att få till en varaktig förändring av kost och livsstil är ju väldigt svårt.

 

I jämförelse har jag ingen aning. Konstiga böcker att jämföra tycker jag spontant.

 Metoden framtagen för  t ex missbruksvård, där det inte finns något enkelt sätt att rätta till problemet och man arbetar med att komma ur en problematik

 

Så här beskrivs den av socialstyrelsen:

 

 

Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser. MI utvecklades under 1980–1990-talen av psykologerna William F. Miller och Stephen Rollnick.

Målgrupp

MI utvecklades ursprungligen för att behandla alkoholproblem. I dag används metoden generellt i rådgivning och behandling som gäller livsstilsrelaterade faktorer (alkohol, tobak, droger, kost, fysisk aktivitet, spel m.m.), i verksamheter som hälso- och sjukvård, kriminalvård, socialtjänst, psykiatri och skola.

 

Syfte

Att främja motivation och beteendeförändring.

 

Innehåll och genomförande

Metoden har influerats av Prochaska och DiClementes teoretiska modell som beskriver hur motivation och beteendeförändring sker över olika stadier. Enligt denna startar en förändringsprocess när en person av någon anledning börjar ifrågasätta exempelvis sin alkoholkonsumtion och känner motstridiga känslor (ambivalens) inför sitt drickande. Ambivalensen ses som en nödvändig faktor för förändring och MI handlar om att undersöka och främja denna. Tillsammans kartlägger man hur exempelvis drickandet påverkar det vardagliga livet och hur situationen stämmer överens med klientens önskemål och värderingar. Detta kan visa på en skillnad som hjälper klienten vidare i förändringsprocessen. Andra viktiga MI-principer är att:

 • försöka förstå genom ett empatiskt och reflekterande lyssnande
 • inte argumentera när klienten inte ser någon anledning att förändras utan i stället undersöka varför (eng. roll with resistance)
 • stärka klientens tro på sin förmåga och möjligheten till förändring.

Behandlarens roll är sammanfattningsvis att hjälpa klienten att formulera en egen förståelse av sitt problem, egna argument för förändring, och att stärka dennes beslut och åtagande att genomföra förändringen. Det finns behandlingsmetoder som baseras på dessa principer, men i sig självt är MI snarare ett förhållningssätt för rådgivning."

 

Tror nog att den kan ha sin plats men som jag skrev i inlägget innan. Maten först sedan eventuellt motivations- eller beteendeförändrande arbete. 

Link to comment
Share on other sites

Jag tror att motiverande samtal kan fylla en plats inom många områden, vilket område som helst egentligen, där någon är motiverad att göra en förändring. Man kan ju ge motiverande samtal till att gå över till att äta LCHF egentligen. Förutsättningen är att den som är föremål för det motiverande samtalet någonstans vill göra en förändring, och faktiskt kommer på svaren själv, svaren serveras inte, utan bygger på individens egna mål, förutsättningar, önskningar och drivkraft.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Jag tror att motiverande samtal kan fylla en plats inom många områden, vilket område som helst egentligen, där någon är motiverad att göra en förändring. Man kan ju ge motiverande samtal till att gå över till att äta LCHF egentligen. Förutsättningen är att den som är föremål för det motiverande samtalet någonstans vill göra en förändring, och faktiskt kommer på svaren själv, svaren serveras inte, utan bygger på individens egna mål, förutsättningar, önskningar och drivkraft.

Det är förstås önskesituationen, att en person redan är motiverad, men jag förstår att man ibland måste arbeta med motiverande samtal MI, vid tex missbruk. Kan man hitta en motivation i en person trots att den kanske inte är klockrent på plats? Missbruk har ju en räckvidd av dålig påverkan runt sig som många andra problem trots allt inte har. Barn som kommer i kläm osv...

 

När en person är helt motiverad är det mera coaching och då är det bara att ta sig framåt på ett helt annat sätt. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Det är förstås önskesituationen, att en person redan är motiverad, men jag förstår att man ibland måste arbeta med motiverande samtal MI, vid tex missbruk. Kan man hitta en motivation i en person trots att den kanske inte är klockrent på plats? Missbruk har ju en räckvidd av dålig påverkan runt sig som många andra problem trots allt inte har. Barn som kommer i kläm osv...

 

När en person är helt motiverad är det mera coaching och då är det bara att ta sig framåt på ett helt annat sätt. 

Fast det är just det, att de behöver i början inte vara motiverade, motivationen ska som komma av sig själv under samtalens gång, och även svaren.

Man ska försöka göra individen mer medveten om problem som kan uppstå, och om vilka konsekvenser och risker som beteendet för med sig om man fortsätter med ett visst beteende :)

Link to comment
Share on other sites

Fast det är just det, att de behöver i början inte vara motiverade, motivationen ska som komma av sig själv under samtalens gång, och även svaren.

Man ska försöka göra individen mer medveten om problem som kan uppstå, och om vilka konsekvenser och risker som beteendet för med sig om man fortsätter med ett visst beteende :)

Jag tror vi är helt överens  ;)

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jag tror absolut det kan behövas motiverande samtal för många vid en livsstilsförändring. Bland annat så tror jag att många som börjat med LCHF, men slutat med det igen, hade klarat det  bättre om de också haft någon extern person att samtala med det om. Alltför ofta underskattar vi kraften av det vi själva kommer underfund med i samtalet med en professionell samtalspartner.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Min erfarenhet är att motivation kommer inifrån. Man behöver själv känna för en livstilsförändring innan den ens är möjlig att diskutera kring. Jag fick frågan flera år i rad om jag kände för en livstilsförändring och lika många gånger svarade jag nej och frågade Hälsovården om de kommit på ett sätt att jag slapp gå hungrig. Till slut sedan kände jag mig motiverad och tog saken i egna händer och började äta tvärtemot vad andra instruerat mig. På den vägen är det...numera lever jag ett annorlunda och till det bättre förändrat liv. Jag är inte hungrig längre...

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Jag tror att stöd och samtal kan vara otroligt värdefulla. Så länge råden ska följas inte sätter krokben för den som ska få hjälp. Det spelar liksom ingen roll hur mycket stöd man får om man inte får äta sig mätt. Se bara Viktväktarna. Mycket stöd men för många ständigt sötsug = konstanta misslyckanden.

 

Jag undrar ofta hur många som hoppar av LCHF gör det för att de blivit oroliga av det "alla" vet: att fett är farligt. Om man t.ex. ofta har kontakt med sjukvården måste man ju ha nerver av stål för att orka stå emot alla auktoriteter som säger att man äter livsfarligt? 

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Det är viktigt att uppmuntra personen i fråga att utsätta sig för ny information. Man kan inte förändra sitt beteendemönster utan ny information. Ny information får du från nya människor, nya nyhetskällor, nya rutiner. Man måste förstå att man måste ändra något för att det ska bli en skillnad och oftast tror jag inte att man direkt kan få någon att ändra sin kost. Personen måste få ny kunskap som i sin tur leder till ett form av uppvaknande där alla bitar faller på plats. Man kan inte sitta och säga samma sak som personen har hört tusen gånger innan. 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...