Jump to content

Det verkar att brist på vitamin C orsakar aterosklerotiska plack ock hjärt-kärlsjukdom.


Panter

Recommended Posts

Vad tycker ni om detta? 

Mycket tyder på att mänsklig hjärt-kärlsjukdom (CVD) är resultatet av ansamling av Lp (a), snarare än av low density lipoprotein (LDL), i kärlväggen.

Lp (a) upptäcktes av Kåre Berg 1963 och den har nästan en identisk struktur med LDL- kolesterol. Den viktigaste skillnaden är ett glykoprotein, apo (a), fäst med en disulfid brygga till apoprotein (apo B) av LDL, vilket ger en större yta till lipoproteinsfären. Likt LDL bär Lp(a) två "påsar" av kolesterol som är täckt med en proteinkappa apo (a). Detta skikt tillåter kolesterol att gå igenom det vattniga blodomloppet. Men till skillnad från LDL är Lp (a)s proteinkappa mycket klibbig – tänk på "a" som betyder "klibbig." 

Bevis för att Lp (a) och inte LDL är det primära lipoprotein som ansvarar för att inleda utvecklingen av åderförkalkning rapporterades av Matthias Rath och hans kollegor vid Hamburgs universitet. I de mest omfattande studierna för att utvärdera betydelsen av Lp (a) i den mänskliga kärlväggen som ännu inte rapporterats fann man att Lp (a) inte LDL-kolesterol ackumulerades selektivt i kärlväggen av patienter i hjärt-kärlsjukdom. Dessutom extracellulär ackumulation av Lp (a) var nära relaterad till utveckling av aterosklerotiska plack. Viktigast i flera hundra histologiska tvärsnitt från det mänskliga hjärtats kranskärl och aorta visade att immunfärgning för apoB utan kongruenta färgningar för apo (a) var en sällsynt händelse, vilket tyder på att utfällning av LDL i kärlväggen enbart förekom sällan. Utfällning av Lp (a) i kärlväggen bestämdes av immuno-morfometriska analyser eftersom extraktionsmetoder överskattade betydelsen av LDL: en stor bråkdel av Lp (a) finns dissocierade i kärlväggen i apo (a) och LSDL -liknande partikel särskilt under obduktionsförhållanden. Tidigare utredare har tydligen misslyckats med att skilja mellan LDL och Lp (a) så att inledandet av aterosklerotiska skador i kärlväggen felaktigt tillskrevs LDL. 

Rath och Pauling har upptäckt att hjärt-kärlsjukdom är i första hand en degenerativ sjukdom som orsakas av kronisk C-vitaminbrist. Den extracellulära nivån av Lp (a) och fibrinogen är en försvarsmekanism för att begränsa de skador som denna brist utlöser. Under kroniska sjukdomar kan dock detta försvar förvandlas till en patologisk process som leder till fortsatt anhopning av Lp (a) och fibrinogen/fibrin i kärlväggen. Således Lp (a) och fibrinogen/fibrin har blivit kännetecken för aterosklerotiska skador. 

Rath och Pauling föreslår att Lp (a) stärker kärlväggen, särskilt vid C-vitaminbrist. Vid låga C-vitaminkoncentrationer är tillverkningen av kollagen och elastin nedsatt och utfällning av Lp (a) hjälper till att kontrollera den resulterande instabiliteten i kärlväggen. Ökat intag av C-vitamin eliminerar behovet av Lp (a) och stärker blodkärlen och därmed kan C-vitamin ersätta Lp (a). Det finns en stor skillnad mellan material som används för att reparera kärlrelaterade skador. C-vitamin reparerar såret, lämnar kärlväggen slät, men starkare. Lp (a) reparerar skadan, lämnar resterande fångare, dvs. ett klibbigt omslag, med möjlighet till fortsatt tillväxt. Vid C-vitaminbrist är Lp (a) selektivt kvar i kärlväggen. Apo (a) motverkar ökad permeabilitet genom att kompensera för kollagen genom sin bindning till fibrin. Eftersom apo (a) är effektiv i vävnads-reparationsprocesser leder kronisk C-vitaminbrist till en varaktig ackumulation av Lp (a) i kärlväggen. Detta leder till utveckling av aterosklerotiska plack och för tidig hjärt-kärlsjukdom särskilt hos individer med genetiskt bestämt höga plasmanivåer av Lp (a). På grund av sitt samarbete med apo (a) är Lp (a) den mest specifika reparationspartikel bland alla lipoproteiner (LDL, VLDL).

1985 tilldelades Nobelpriset i medicin till Michael S. Brown och Joseph L. Goldstein vid Texas Southwestern Universitetet, medicinska Center i Dallas, för sin upptäckt att – när en skada inträffar i endotelet (innersta lagret) i ett blodkärl – vissa "lysin bindande platser" är utsatta för blodet. De upptäckte också att det är Lp(a) och inte LDL kolesterol som ursprungligen binder till det skadade blodkärlet. 

I den senare delen av 1980′s dokumenterad VW Armstrong et al., GH Dahlen et al., G. Zenker et al., LA Miles et al. och H. Hoff et al. – för att nämna några – att höga nivåer av Lp(a) i blodomloppet är associerade med en hög förekomst av hjärt-kärlsjukdom. 

Idag finns det mer än 1100 MEDLINE (US National Medical Databas) hänvisningar till Lp (a). Dessa rapporter bekräftar den Nobelprisvinnande uppsatsen av Brown-Goldstein och ger en solid grund för Rath´s och Pauling´s forskningssats (A Unified Theory). Det är grundläggande och nu allmänt erkänt vetenskapligt faktum att Lp(a) kolesterol molekyler binder till blodkärlens väggar via lysins och prolins bindningsställen och bildar aterosklerotiska plack och ocklusiv hjärt-kärlsjukdom.

Rath och Pauling har bekräftat att C-vitamin kan ersätta Lp (a) på platsen för sjukdomsprocessen. I denna pilotstudie använde de marsvin som var hypoascorbemia, d.v.s. ett djur som inte kan framställa C-vitamin från glukos i levern men som kan syntetisera apo (a). När de ges C-vitamin i små mängder, som ungefär motsvarar de vanliga människors intag, utvecklar dessa djur snabbt aterosklerotiska plack och deponera Lp (a) i kärlväggen. Större intag av C-vitamin hämmar utfällningen av Lp (a) i kärlväggen och förhindrade utvecklingen av åderförkalkning. (Rath M & Pauling L (1990): Proceedings of the National Academy of Sciences USA 87, 9388-9390). 

En dansk studie har funnit starka bevis att Lp (a) orsakar hjärtattacker. (http://www.health.am/cardio/more/ignore ... t-attacks/)


Riktiga mängder C-vitamin är nödvändigt för reparation av kollagen och stoppa Lp (a) att fästa på kärlväggen.

Kollagen fibrer ser ut som en 3-slingrat rep. "Repet" består av en sträng L-glycin molekyler, en sträng L-prolin molekyler och en sträng L-lysin molekyler. Dessa strängar av aminosyror kedjor är tvinnade runt varandra i ett spiralformigt mönster och det ser faktiskt ut som ett rep. När en skada inträffar och kollagen fibrer bryts av kommer de fransiga ändarna dingla precis som om en lina skars.

Om adekvat C-vitamin är närvarande kommer aminosyrorna i den trasiga ändan bli hydroxylerade. Det betyder att "änd" molekyler av L-glycin, lysin och prolin blir kemiskt förändrade till L-hydroxyglycine, L-hydroxilysin och L-hydroxiprolin. Detta gör det möjligt för dem att skarvas ihop igen (mycket lik en sjöman som skarvar ihop linan). Denna enkla kemiska förändring bidrar till att minska affiniteten (bindningen) för Lp (a) och därmed fastna på kärlväggen. Dessutom minskar C-vitamin bibehållandet av Lp(a) i kärlväggen genom att sänka syntesen av fibrinogen. Detta förklarar varför C-vitamin har en förmåga att inte bara att reparera skador men också att börja bryta upp existerande plack. En ytterligare möjlighet att minska Lp (a) bindning till lysin- och prolinrester i kärlväggen och att frigöra Lp (a) från kärlväggen är att öka lysin och prolin koncentrationen i blodserum. Lysin binder till receptorer på Lp (a) och gör den mindre klibbig så att den inte fastnar på kärlväggen. Lysin och prolin kan binda till redan fastnat Lp (a) i kärlväggen och frigöra den och därmed minska plackbildningen på väggen. Rath och Pauling har fått patent tre gånger för att det verkligen hjälper mot hjärtkärlsjukdom.

Inflammation en bidragande faktorer till tilltäppning av artärer

Mekanismen som komplicerar vid åderförkalkning, när det gäller Lp (a) är att apo (a) har karaktären av ett klibbigt kardborrespänne som orsakar att den enkelt binder upp i blodkärlen. Apo (a)'s adhesiv (klibbig) gör att den lätt fångar upp LDL, VLDL, och andra infiltratörer i blodomloppet som kalcium, men även bakterier och andra cellformiga skräp som orsakar en inflammatorisk reaktion och tillströmningen av makrofager. Dessa celler försöka äta det skräp och blir förvandlade till 'foam (skum) celler som orsakar en ännu större blockering. Höjd nivå av CRP (inflammationsmarkör) verkar tyda att denna process har initierats. Sålunda en inflammatorisk process kan bara inträffa om en skada uppstått på kärlväggen pga. en C-vitaminbrist och en försvagning av instabiliteten av väggen och att LP (a) har fäst till den för att reparera skadan. Flera studier har visat att C-vitamin kan sänka CRP och därmed bidragit till att läka skadan på kärlväggen. 


http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18952164

http://www.youtube.com/watch?v=gzVp8dMqhnw

http://www.sciencedaily.com/releases/20 ... 091630.htm

http://www.drrathresearch.org/news/heal ... ssure.html

http://www.hindawi.com/journals/cholest ... citations/


Referenser

Detection and Quantification of Lipoprotein (a) in the Arterial Wall of 107 Coronary Bypass Patients
Matthias Rath, M.D., Axel Niendorf, Tjark Reblin, Manfred Dietel, Hans Joachim Krebber, and Ulrike Beisiegel
ARTERIOSCLEROSIS Vol 9 No 5, SEPTEMBER/OCTOBER 1989

Morphological detection and quantification of lipoprotein(a) deposition in atheromatous lesions of human aorta and coronary arteries
Axel Niendorf, Matthias Rath, Katrin Wolf, Susanne Peters, Hartmut Arps, Ulrike Beisiegel, and Manfred Dietel
Virchows Archives of Pathological Anatomy, 1990, Number 417, Pages 105-111

Lipoprotein (a) in the arterial wall
U. Beisiegel, A. Niendorf, K. Wolf, T. Reblin and M. Rath
EUROPEAN HEART JOURNAL (1990) 11 (SUPPL. E), 174-183

Antiatherosclerotic effect of probucol in WHHL rabbits: are there plasma parameters to evaluate this effect?
B. Finckh¹, A. Niendorf², M. Rath¹, and U. Beisiegel¹
EUR J CLIN PHARMACOL (1991) 40 [sUPPL 1]: S 77 - S 80

Lipoprotein (a) is a surrogate for ascorbate
Matthias Rath M.D. and Linus Pauling Ph.D.
PROCCEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES USA 1990, 87, 6204-6207

Immunological evidence for the accumulation of lipoprotein(a) in the atherosclerotic lesion of the hypoascorbemic guinea pig
Matthias Rath M.D. and Linus Pauling Ph.D.
Proceedings of the National Academy of Sciences 1990, 87: 9388-9390

Solution to the Puzzle of Human Cardiovascular Disease: Its Primary Cause is Ascorbate defiency, leading to the deposition of lipoprotein(a) and fibrinogen / fibrin in the vascular wall
Matthias Rath M.D. and Linus Pauling Ph.D.
Journal of Orthomolecular Medicine 1991, 6:125-134

Apoprotein (a) is an Adhesive Protein
Matthias Rath M.D. and Linus Pauling Ph.D.
Journal of Orthomolecular Medicine 1991, 6:139-143

Unified Theory of Human Cardiovascular Disease Leading the Way to the Abolition of this Disease as a Cause for Human Mortality
Matthias Rath M.D. and Linus Pauling Ph.D.
Journal of Orthomolecular Medicine 1992, 7: 5-15

Plasmin-Induced Proteolysis and the Role of Apoprotein(a), Lysine, and Synthetic Lysine Analogs
Matthias Rath M.D. and Linus Pauling Ph.D.
Journal of Orthomolecular Medicine 1992, 7:17-23

Solution to the Puzzle of Human Evolution
Matthias Rath, M.D.
Journal of Orthomolecular Medicine 1992, 7:73-80

Lipoprotein(a) Reduction by Ascorbate
Matthias Rath M.D. and Linus Pauling Ph.D.
Journal of Orthomolecular Medicine 1992, 7: 81-82.

Reducing the Risk for Cardiovascular Disease with Nutritional Supplements
Matthias Rath, M.D.
Journal of Orthomolecular Medicine 1992, 7:153-162

A New Era in Medicine
Matthias Rath, M.D.
Journal of Orthomolecular Medicine 1993, 8:134-135

Puzzle of Human Evolution Solved
Matthias Rath, M.D.
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

I och med att C-vitamin är en antioxidant, så ska vi som äter ketogen kost behöva mindre av det, då vi håller oss från processade margariner, fleromättade fettsyror och socker. Vi ska alltså vara mindre "oxiderade" och därför inte ha lika stort behov av C-vitamin :)

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

I och med att C-vitamin är en antioxidant, så ska vi som äter ketogen kost behöva mindre av det, då vi håller oss från processade margariner, fleromättade fettsyror och socker. Vi ska alltså vara mindre "oxiderade" och därför inte ha lika stort behov av C-vitamin :)

Hur mycket C-vitamin rekommenderar du att man äter per dag? Jag äter ketogen kost, och brukar inta RDI för C-vitamin, men kanske kan halvera eller gå ännu lägre?

Link to comment
Share on other sites

Hur mycket C-vitamin rekommenderar du att man äter per dag? Jag äter ketogen kost, och brukar inta RDI för C-vitamin, men kanske kan halvera eller gå ännu lägre?

Jag är nog av den åsikten att om man är frisk och äter grönsaker varje dag, så kan det täcka C-vitaminbehovet. Har man någon kronisk sjukdom eller infektion så kan ett tillskott vara bra för att hjälpa kroppen lite på traven.

Jag själv brukar ta 500 mg extra, två gånger i veckan, och då är jag så "fuskig" att jag tar en brustablett (en halv). Ett symtom hos mig själv, som jag tror beror på c-vitamin-behov är ömmande tandkött, (vilket inte händer ofta) tar jag då C-vitamin så försvinner det inom ett dygn :)

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Jag tror att det är bara myt att LCHFare behöver mindre vitamin C.Vitamin C är inte bara antioxidant utan även nödvändigt för bland annat bindvävens ämnesomsättning. Det underlättar järnupptagningen i magen (överför metalljonerna till enzymerna) även magnesium och zinkupptagning.

Sammanfattning:

 

Den biologiska roll  ]

Bildandet av kollagen, serotonin från tryptofan , utbildning katekolamin syntes av kortikosteroider . Askorbinsyra är också involverad i omvandlingen av kolesterol till gallsyror .

C-vitamin är viktigt för avgiftning i hepatocyter , med deltagande av cytokrom P450 . C-vitamin i sig neutraliserar superoxidradikal till väteperoxid .

Återställer ubikinon och E-vitamin . Stimulerar syntesen av interferon , därför, är involverad i immunomodulering . Behöver trevärt järn till järn främjar därigenom dess absorption.

Inhiberar glykosylering av hemoglobin , hämmar omvandlingen av glukos till sorbitol .

Här är en Google översättning från Wikipedia.

Vitamin C har metabolisk effekt. Deltar i regleringen av oxidations-reduktions-processer, ökar kolhydratmetabolism, blodkoagulation, vävnadsregenerering, kroppens motståndskraft mot infektion , minskar vaskulär permeabilitet, minskar behovet av B-vitaminer 1 , B 2 , A och E, folsyra, pantotensyra.

Involverade i metabolismen av fenylalanin , tyrosin , folat, noradrenalin , histamin , järn assimilering av kolhydrater , syntes av lipider , proteiner , carnitin , immunreaktioner, hydroxylering serotonin , förbättrar upptaget av järn.

Trombocythämmande och har starka antioxidativa egenskaper.

Reglerar transporter H + i många biokemiska reaktioner, förbättrar glukosmetabolismen i citronsyracykeln, är involverat i bildandet av tetrahydrofolsyra och vävnadsregenerering, syntesen av steroidhormoner, kollagen

Stöder den kolloidala tillstånd intercellulär substans och normal kapillärpermeabilitet (inhiberar hyaluronidase).

Aktiverar proteolytiska enzymer som är involverade i metabolismen av aromatiska aminosyror, pigment och kolesterol befrämjar ackumulering av glykogen i levern. På grund av aktiveringen av respiratoriska enzymer i levern ökar dess avgiftande och proteiners funktion, ökar syntesen av protrombin.

Förbättrar galla sekretion, återställer funktionen av bukspottkörtelns exokrina och endokrina körtlar - sköldkörteln.

Reglerar den immunologiska reaktionen (aktiverar syntesen av antikroppar, komplement komponent C3, interferon), främjar fagocytos, ökar kroppens motståndskraft mot infektioner.

Inhiberar frisättningen och påskyndar nedbrytningen av histamin , hämmar bildningen av Pg och andra mediatorer för inflammation och allergiska reaktioner.

Link to comment
Share on other sites

Mer färsk chilepeppar med andra ord. Innehåller 240mg/100g (320% RDI).

Eller invälsmat såsom lever av olika slag eller lite mer grönt som broccoli, brysselkål, nässelstuvning, rödkål, grönkål, blomkål, vitkål :P (något de flesta LCHF:are äter en hel del av kan påpekas)

 

Är också rätt så säker på att människor på ketogen kost inte behöver lika mycket C-vitamin med tanke på att några hjärt och kärlsjukdomar syns inte hos eskimåer eller andra naturfolk som äter ketogen kost och inte käkar ett enda grönt blad under hela sina liv. De får den mängd c-vitamin som krävs från inälvsmaten de äter.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Jag tror att det är bara myt att LCHFare behöver mindre vitamin C.Vitamin C är inte bara antioxidant utan även nödvändigt för bland annat bindvävens ämnesomsättning. Det underlättar järnupptagningen i magen (överför metalljonerna till enzymerna) även magnesium och zinkupptagning.

Sammanfattning:

 

Den biologiska roll  ]

Bildandet av kollagen, serotonin från tryptofan , utbildning katekolamin syntes av kortikosteroider . Askorbinsyra är också involverad i omvandlingen av kolesterol till gallsyror .

C-vitamin är viktigt för avgiftning i hepatocyter , med deltagande av cytokrom P450 . C-vitamin i sig neutraliserar superoxidradikal till väteperoxid .

Återställer ubikinon och E-vitamin . Stimulerar syntesen av interferon , därför, är involverad i immunomodulering . Behöver trevärt järn till järn främjar därigenom dess absorption.

Inhiberar glykosylering av hemoglobin , hämmar omvandlingen av glukos till sorbitol .

Här är en Google översättning från Wikipedia.

Vitamin C har metabolisk effekt. Deltar i regleringen av oxidations-reduktions-processer, ökar kolhydratmetabolism, blodkoagulation, vävnadsregenerering, kroppens motståndskraft mot infektion , minskar vaskulär permeabilitet, minskar behovet av B-vitaminer 1 , B 2 , A och E, folsyra, pantotensyra.

Involverade i metabolismen av fenylalanin , tyrosin , folat, noradrenalin , histamin , järn assimilering av kolhydrater , syntes av lipider , proteiner , carnitin , immunreaktioner, hydroxylering serotonin , förbättrar upptaget av järn.

Trombocythämmande och har starka antioxidativa egenskaper.

Reglerar transporter H + i många biokemiska reaktioner, förbättrar glukosmetabolismen i citronsyracykeln, är involverat i bildandet av tetrahydrofolsyra och vävnadsregenerering, syntesen av steroidhormoner, kollagen

Stöder den kolloidala tillstånd intercellulär substans och normal kapillärpermeabilitet (inhiberar hyaluronidase).

Aktiverar proteolytiska enzymer som är involverade i metabolismen av aromatiska aminosyror, pigment och kolesterol befrämjar ackumulering av glykogen i levern. På grund av aktiveringen av respiratoriska enzymer i levern ökar dess avgiftande och proteiners funktion, ökar syntesen av protrombin.

Förbättrar galla sekretion, återställer funktionen av bukspottkörtelns exokrina och endokrina körtlar - sköldkörteln.

Reglerar den immunologiska reaktionen (aktiverar syntesen av antikroppar, komplement komponent C3, interferon), främjar fagocytos, ökar kroppens motståndskraft mot infektioner.

Inhiberar frisättningen och påskyndar nedbrytningen av histamin , hämmar bildningen av Pg och andra mediatorer för inflammation och allergiska reaktioner.

Du får ju tro vad du vill, men det finns tydliga exempel på att de som inte äter en massa kolhydrater har lägre behov av c-vitamin. Vilhjalmur Stefansson är ett sådant. Han åt under ett helt år endast animalisk föda, kött och fett, och klarade sig alldeles utmärkt. Barry Groves skriver lite om detta med c-vitaminbehov i sin bok Trick and Treat, att sjömän som åt kolhydratrik mat, men inte tillräckligt med c-vitamininnehållande livsmedel, drabbades av skörbjugg, medan deras kamrater som inte åt kolhydrater i samma utsträckning klarade sig bättre.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Mer färsk chilepeppar med andra ord. Innehåller 240mg/100g (320% RDI).

Eller invälsmat såsom lever av olika slag eller lite mer grönt som broccoli, brysselkål, nässelstuvning, rödkål, grönkål, blomkål, vitkål :P (något de flesta LCHF:are äter en hel del av kan påpekas)

 

Är också rätt så säker på att människor på ketogen kost inte behöver lika mycket C-vitamin med tanke på att några hjärt och kärlsjukdomar syns inte hos eskimåer eller andra naturfolk som äter ketogen kost och inte käkar ett enda grönt blad under hela sina liv. De får den mängd c-vitamin som krävs från inälvsmaten de äter.

Eskimåer åt för det mesta rått kött.Dem flesta grönsaker som vi äter är kokta.Vitamin C blir förstörd redan vid 60 grader.

Link to comment
Share on other sites

C-vitamin och glukos är till viss del antagonister:


 


"Glucose and ascorbic acid are constantly competing for insulin transport so diets high in sugar and carbohydrates will decrease the amount of ascorbic acid that enters cells and thus create undesirable effects on the immune response.


There is another form of competition between glucose and ascorbic acid. Ascorbic acid stimulates the hexose monophosphate (HMP) shunt and glucose inhibits it. "


 


Källa: http://www.newswithviews.com/Howenstine/james52.htm


 


Sannolikt behöver man alltså mindre vitamin C om man äter jämförelsevis sparsamt med glukos/stärkelse. 


 


Inuiters C-vitaminintag (på traditonell kost) har studerats och verkar ligga i genomsnitt på 30 mg per dag:


 


http://pubs.aina.ucalgary.ca/arctic/Arctic32-2-135.pdf 


 


RDI (svenska rekommendationer) för vuxna ligger på 75 mg:


 


http://sv.wikipedia.org/wiki/Rekommenderat_dagligt_intag


Link to comment
Share on other sites

Eskimåer åt för det mesta rått kött.Dem flesta grönsaker som vi äter är kokta.Vitamin C blir förstörd redan vid 60 grader.

 

Du menar de flesta grönsaker DU äter är kokta ;)

 

Vill minnas att ångar man grönsaker behåller de definitivt rätt stor del av c-vitamin. Steker man och tillreder nötlever medium i temperaturer innan 60 grader (mellan 57-60) är det inte heller några problem.

Men det är inte heller så enkelt att all c-vitamin förstörs helt heller vid 60 grader.

Uppenbarligen har jag inte drabbats av skörbjugg eller några sådana symptom trots att jag inte ätit några frukter eller annat liknande i c-vitaminväg i över två år - förutom chilepeppar och inälvsmat  :P

Link to comment
Share on other sites

Eskimåer åt för det mesta rått kött.Dem flesta grönsaker som vi äter är kokta.Vitamin C blir förstörd redan vid 60 grader.

 

En del c-vitamin förstörs vid kokning men det är bara en liten del. Jag läste på 80-talet att c-vitamin förstörs allra mest vid 80 grader så därför är det viktigt att koka upp vattnet innan man lägger i grönsakerna och se till att det inte slutar koka. Jag rotade lite i detta eftersom jag fått reda på att potatisen som barnen fick i skolan varmhölls i upp till 7 timmar. Jag hade läst att potatis var svenskens främsta c-vitaminkälla eftersom man då åt mycket potatis och redan efter en timmes varmhållning så har jag för mig att all c-vitamin var borta.

 

Förutom tillagningssättet är det med andra ord viktigt att inte varmhålla grönsaker.

 

Hur det är med ångkokning vet jag inte men jag har länge undrat över det. Jag har för mig att luftens syre bidrar till nedbrytningen av c-vitaminet och att det därför är viktigt att grönsakerna är täckta när man kokar dom. Hur kan dom då bevaras bättre vid ångkokning där grönsakerna inte alls är täckta med vatten?

Link to comment
Share on other sites

En del c-vitamin förstörs vid kokning men det är bara en liten del. Jag läste på 80-talet att c-vitamin förstörs allra mest vid 80 grader så därför är det viktigt att koka upp vattnet innan man lägger i grönsakerna och se till att det inte slutar koka. Jag rotade lite i detta eftersom jag fått reda på att potatisen som barnen fick i skolan varmhölls i upp till 7 timmar. Jag hade läst att potatis var svenskens främsta c-vitaminkälla eftersom man då åt mycket potatis och redan efter en timmes varmhållning så har jag för mig att all c-vitamin var borta.

 

Förutom tillagningssättet är det med andra ord viktigt att inte varmhålla grönsaker.

 

Hur det är med ångkokning vet jag inte men jag har länge undrat över det. Jag har för mig att luftens syre bidrar till nedbrytningen av c-vitaminet och att det därför är viktigt att grönsakerna är täckta när man kokar dom. Hur kan dom då bevaras bättre vid ångkokning där grönsakerna inte alls är täckta med vatten?

Enligt Livsmedelsverket :

Vitaminer

De vattenlösliga vitaminerna (B och C) är känsliga för oxidation genom påverkan av syre, värme, ljus och surhetsgrad. Livsmedlets finfördelningsgrad spelar också in. De vattenlösliga vitaminerna urlakas och löses ut i kokvatten. För att ta till vara på de urlakade näringsämnena kan man använda spadet till sås eller soppa eller liknande.

 

Urlakningen till kokvattnet gör att man bör koka livsmedel i så lite vatten som möjligt, så att det knappt täcker. Övriga faktorer för en optimal behandling innebär så kort tid och så låg temperatur som möjligt. Detta gäller oavsett tillagningsmetod exempelvis kokning, mikrovågstillagning, ugnsstekning eller stekning.

Vid varmhållning sker ytterligare en successiv sänkning av framför allt halten vattenlösliga vitaminer. Varmhållning bör därför ske under så kort tid som möjligt. Också utseende, smak och t o m lukt påverkas av varmhållning. För professionell hantering rekommenderar Livsmedelsverket högst en timmes varmhållning för potatis och högst två timmar för övriga livsmedel. Av hygieniska skäl ska en lägsta temperatur av 60 grader celsius hållas.

 

Så våra barn på skolan samt dem äldre inom hemtjänsten och hemgårdar får i princip 0 vitamin C.Jag har jobbat inom hemtjänsten och vet att det tar upp till 3 timmar innan maten kommer till sina kunder.

Link to comment
Share on other sites

Du menar de flesta grönsaker DU äter är kokta ;)

 

Vill minnas att ångar man grönsaker behåller de definitivt rätt stor del av c-vitamin. Steker man och tillreder nötlever medium i temperaturer innan 60 grader (mellan 57-60) är det inte heller några problem.

Men det är inte heller så enkelt att all c-vitamin förstörs helt heller vid 60 grader.

Uppenbarligen har jag inte drabbats av skörbjugg eller några sådana symptom trots att jag inte ätit några frukter eller annat liknande i c-vitaminväg i över två år - förutom chilepeppar och inälvsmat  :P

Brokolli samt blomkål äter man för det mesta kokta tyvärr.För att undvika skörbjugg så räcker det med bara 10 gr vitamin C.Det får du garanterad även om du inte äter frukter.Men nu pratar vi inte om skörbjugg utan om åderförkalkning.Att det  byggs på under många pga för lite vitamin C.Men som sagt så  har jag egentligen ingen aning hur mycket vi  behöver.Man läser lite där och här.Och ju mer man läser desto mer fundersam och förivrad man blir.

Men eftersom RIKTIGA mängder C-vitamin är nödvändigt för reparation av kollagen och stoppa Lp (a) att fästa på kärlväggen, så personligen bestämde jag mig att dricka färskpressad citronsaft från minst 1 citron/dag.Det är inte  direkt super dos utan endast ca 20 mg per 2 matsked.Jag ska sikta på att äta minst 300 mg vitamin C /dag.Själv äter jag LCHF i över 3 år och mina förkylningar kommer lika ofta som hos de som äter den vanliga kosten.

Det är väldigt intressant att läsa vad andra tycker om  vitamin C behov hos människa.

Link to comment
Share on other sites

Jag tror man får i sig tillräckligt med en bra kost. Men, ibland tar jag lite. Speciellt om jag tror jag håller på att bli förkyld. Säkert bara placeboeffekt. Jag löser upp ett kryddmått askorbinsyra (ger väl 800-900mg kanske) i ett glas vatten.

 

Någon gång har jag gjort en hälsosam variant i stället för apelsinjuice, ett kryddmått askorbinsyra upplöst i ett glas Cola Light!

Link to comment
Share on other sites

Det här har jag skrivit om till leda i flera tidigare inlägg. Dessvärre har jag inte ens vitt bälte i att använda Kostdoktorns sökfunktion för forumet...varför jag ber att få påminna om de absoluta grunderna när antioxidanter kommer på tal.

 

Ordet antioxidant har ordet "anti" som prefix. Vad är det detta antyder? Jo, att något motarbetar något annat som, i detta sammanhang, är oxidativt. I klartext - och glöm aldrig bort detta (inte minst för att sannolikheten att jag någonsin kommer att få ens vitt bälte i forumets sökfunktion verkar snudd på noll):

 

Nyttan av en antioxidant dikteras av hur pass pro-oxidativ miljö man utgår ifrån.

 

Läs om tre gånger. Blunda och tänk på meningen tills ni verkligen förstår vad den innebär. Klart? Tack!

 

För att utveckla, den här typen av oxidativ stress, vilket är samlingsnamnet oavsett om man talar om autooxidation, icke-enzymatisk glykosylisering/glykolisering/glykering (kärt barn har många namn...hatat barn ännu flera) lipid peroxidation etc etc mångfaldigar behovet av antioxidanter. Igen, anti vs pro. Mot vs för.

 

Ännu ett perspektiv måste då förstås:

 

Antioxidanter är ofta symptomlindring. Att komma till rätta med den pro-oxidativa miljön är boten mot sjukdomen.

 

Notera att ordet "klibbig" används ofta i den refererade texten. Det som faktiskt, förenklat, sker i kroppen är nämligen att ex. glykerade proteiner klistrar ihop och bildar plack. Kolesterolets funktion i kroppen är att laga och fixa och, faktiskt, garantera allt liv (minsta cell i kroppen har ett membran vars integritet förutsätter stora mängder kolesterol). Glykeringseffekterna stör denna naturens Fixar-Frasse.

 

Som en passus nämner jag också det s.k. långtidssockret eller HbA1C. Detta är ett väl etablerat mätvärde för diabetiker och vad är det detta i praktiken mäter? Jo, glykerade proteiner (bland de röda blodkropparna)! Jag slutar aldrig fascineras av just detta att de flesta som jobbar inom vården dagligen har förklaringen till en stor del av eländet de möter hos sina patienter (hjärtproblem etc) mitt framför sig...och ändå så ser man inte hela bilden. Tvärtom så fortsätter man fortfarande tjata om hur farliga "fettdieter" är. Trots att dessa bevisligen motarbeter just glykeringseffekter, ex. som högt HbA1C. Att det ska vara så svårt att tänka bortom examensbeviset och de villfarelser detta ofta grundats på?

 

Med allt detta sagt, just C-vitamin är ju vattenlösligt så, frånsett plånbokens avmagring, spelar det ingen större roll om ni stoppar i er det i stora mängder, överflödet kommer ut med urinen. Någon toxisk effekt känner i varje fall inte jag till.

 

Huvudpoängen är, avslutningsvis, optimera först den pro-oxidativa miljön, därefter kan man eventuellt lägga krut på supplementering av antioxidanter. Börja aldrig tvärtom! Konkret, gör aldrig misstaget att knapra vitaminpiller samtidigt som ni har höga blodsockervärden/insulinvärden kopplat till en "normalkost".

  • Like 5
Link to comment
Share on other sites

Men du motionerar väl Tom? Motion förbrukar syre och omsättning av syre ger upphov till oxidativ stress. Som jag har fattat det så förbrukar motion antioxidanter. Därmed inte sagt att det är dåligt att motionera. I en blandkost som människor genom tiderna ätit så ingick med största sannolikhet en hel del gröna blad och dom är fullproppade med antioxidanter.

Link to comment
Share on other sites

Varje år dör 12  miljoner människor  i hela värden av hjärtinfarkt och stroke .

Emellertid överraskande att praktiskt taget infarkt okänt i djurvärlden. det faktum att ingen av de inhemska

arter av djur , med mycket få undantag , inte utvecklar kliniskt signifikanta former av ateroskleros . ,

 Åderförkalkning är inte omöjligt hos djur.Men faktum är att djuren inte får dessa sjukdom.
Dessa viktiga iakttagelser publicerades först 1958. Nu , mer än fyra decennier senare , mysteriet kardiovaskulär sjukdom hos människor är löst.
Den främsta orsaken till detta att djur producerar deras egna vitamin C dagligen vilket 
varierar mellan 1 000 och 20 000 mg  , baserat på vikten människokroppen. Vitamin C är ett " cement" i artärväggen , och den optimala mängden av vitamin C bidrar till stabiliseringen i  i artärväggen
Till skillnad från djuren , vi  människor  inte  kan självständigt  producera C-vitamin i kroppen, vi har förlorat denna förmåga i den evolutionära processen , när specifik enzym som behövs för omvandling av molekylen
socker ( glukos ) i C-vitamin , har upphört att fungera .

Link to comment
Share on other sites

Vår kost innehåller vanligtvis ett antal C-vitamin för att förhindra skörbjugg. Men väldigt få människor få  tillräckligt  med C-vitamin för att hålla väggar i blodkärl i sund och stabil kondition . Brist på C-vitamin
leder till bildningen av miljontals små sprickor på den inre väggen av artären . Fetter och proteiner isoleras ur blod och avsätts på de skadade områdena .Så det är främst mycket lämplig naturlig  kroppens kompensation
för stabilitet och  reparation  av artärer . Emellertid kronisk brist vitamin C , denna process äger rum under många år och leder till bildning av aterosklerotiska avlagringar . Ateroskleros  är  inget annat än en skyddande funktion  för skadade blodkärl som en följd av brist på vitaminer i artärarnas väggar  leder till hjärtinfarkt och stroke.

 
 
 
Link to comment
Share on other sites

Enligt Livsmedelsverket :

Vitaminer

De vattenlösliga vitaminerna (B och C) är känsliga för oxidation genom påverkan av syre, värme, ljus och surhetsgrad. Livsmedlets finfördelningsgrad spelar också in. De vattenlösliga vitaminerna urlakas och löses ut i kokvatten. För att ta till vara på de urlakade näringsämnena kan man använda spadet till sås eller soppa eller liknande.

 

Urlakningen till kokvattnet gör att man bör koka livsmedel i så lite vatten som möjligt, så att det knappt täcker. Övriga faktorer för en optimal behandling innebär så kort tid och så låg temperatur som möjligt. Detta gäller oavsett tillagningsmetod exempelvis kokning, mikrovågstillagning, ugnsstekning eller stekning.

Vid varmhållning sker ytterligare en successiv sänkning av framför allt halten vattenlösliga vitaminer. Varmhållning bör därför ske under så kort tid som möjligt. Också utseende, smak och t o m lukt påverkas av varmhållning. För professionell hantering rekommenderar Livsmedelsverket högst en timmes varmhållning för potatis och högst två timmar för övriga livsmedel. Av hygieniska skäl ska en lägsta temperatur av 60 grader celsius hållas.

 

Så våra barn på skolan samt dem äldre inom hemtjänsten och hemgårdar får i princip 0 vitamin C.Jag har jobbat inom hemtjänsten och vet att det tar upp till 3 timmar innan maten kommer till sina kunder.

 

Stod det där med urlakning och så lite vatten som möjligt verkligen under rubriken c-vitamin? Mineraler lakas ur så man gör klokt i att använda även kokvattnet.

Link to comment
Share on other sites

Men du motionerar väl Tom? Motion förbrukar syre och omsättning av syre ger upphov till oxidativ stress. Som jag har fattat det så förbrukar motion antioxidanter. Därmed inte sagt att det är dåligt att motionera. I en blandkost som människor genom tiderna ätit så ingick med största sannolikhet en hel del gröna blad och dom är fullproppade med antioxidanter.

Inget illa menat MKJ men lite för ofta låter du som en gammal skiva som hakat upp sig. Vi har diskuterat det här till leda tycker jag. Ja, jag är fullt medveten om att allt från hård fysisk träning, astronautfärder, mentala problem etc etc påverkar oxidativ stress. Minns jag inte fel har jag även nämnt detta till just dig.

 

Jag har också nämnt att vill man verkligen ha i sig en extremt potent antioxidant så är det ex. karnosin som ligger bra, om inte bäst till (härvidlag måste väl alla på forumet - efter mitt eviga tjatande - känna till var man hittar ex. karnosin). Ät hur mycket kottar, löv och blad du vill om du känner för det men du kommer sannolikt aldrig få mig att vurma för den typen av kosthållning enligt det repetitiva mönster du gör. Det mest "problematiska" för detta mitt ställningstagande är att jag är väldigt erfarenhetsstyrd (man tenderar bli det när man börjar nå expertstatus nästan oavsett område ty "forskning" är ofta till för förstegen och, i bästa fall, allmänna riktlinjer som kan vara värda att anamma). Uttryckt annorlunda, genom erfarenheter kan man ligga före forskning lång, lång tid.

 

All min erfarenhet, på mig själv och andra, visar på att animalisk föda är (fullkomligt) överlägsen vegetabilisk. Det gäller i synnerhet om man är ute efter maximal hälsa och prestation.

 

Med detta sagt, jag har absolut ingenting alls emot att man kryddar grytor och annat smaskens med diverse grönsaker. Jag är tillika förtjust i sallader etc (om de även har bra animalisk substans). Men inte heller detta är någon nyhet för den som följt mitt orerande här på forumet. Och som jag redan nämnt tidigare i tråden, superdosera C-vitamin, den som känner för det. Jag gjorde det själv tidigare i livet (10-20 gram/dag). Behövdes det? Jag kunde inte notera vare sig någon fördel eller nackdel av det. Men det gjorde vattendrickandet lättare...

Link to comment
Share on other sites

Stod det där med urlakning och så lite vatten som möjligt verkligen under rubriken c-vitamin? Mineraler lakas ur så man gör klokt i att använda även kokvattnet.

Det står under rubriken vattenlösliga vitaminer.Vitamin C är vattenlösligt. Det är bara gå på Livsmedelsverket och läsa.Fast  man ska inte lita på allt dem rekommenderar. Och det har vi redan allihopa förstått.

Link to comment
Share on other sites

Det här har jag skrivit om till leda i flera tidigare inlägg. Dessvärre har jag inte ens vitt bälte i att använda Kostdoktorns sökfunktion för forumet...varför jag ber att få påminna om de absoluta grunderna när antioxidanter kommer på tal.

 

Ordet antioxidant har ordet "anti" som prefix. Vad är det detta antyder? Jo, att något motarbetar något annat som, i detta sammanhang, är oxidativt. I klartext - och glöm aldrig bort detta (inte minst för att sannolikheten att jag någonsin kommer att få ens vitt bälte i forumets sökfunktion verkar snudd på noll):

 

Nyttan av en antioxidant dikteras av hur pass pro-oxidativ miljö man utgår ifrån.

 

Läs om tre gånger. Blunda och tänk på meningen tills ni verkligen förstår vad den innebär. Klart? Tack!

 

För att utveckla, den här typen av oxidativ stress, vilket är samlingsnamnet oavsett om man talar om autooxidation, icke-enzymatisk glykosylisering/glykolisering/glykering (kärt barn har många namn...hatat barn ännu flera) lipid peroxidation etc etc mångfaldigar behovet av antioxidanter. Igen, anti vs pro. Mot vs för.

 

Ännu ett perspektiv måste då förstås:

 

Antioxidanter är ofta symptomlindring. Att komma till rätta med den pro-oxidativa miljön är boten mot sjukdomen.

 

Notera att ordet "klibbig" används ofta i den refererade texten. Det som faktiskt, förenklat, sker i kroppen är nämligen att ex. glykerade proteiner klistrar ihop och bildar plack. Kolesterolets funktion i kroppen är att laga och fixa och, faktiskt, garantera allt liv (minsta cell i kroppen har ett membran vars integritet förutsätter stora mängder kolesterol). Glykeringseffekterna stör denna naturens Fixar-Frasse.

 

Som en passus nämner jag också det s.k. långtidssockret eller HbA1C. Detta är ett väl etablerat mätvärde för diabetiker och vad är det detta i praktiken mäter? Jo, glykerade proteiner (bland de röda blodkropparna)! Jag slutar aldrig fascineras av just detta att de flesta som jobbar inom vården dagligen har förklaringen till en stor del av eländet de möter hos sina patienter (hjärtproblem etc) mitt framför sig...och ändå så ser man inte hela bilden. Tvärtom så fortsätter man fortfarande tjata om hur farliga "fettdieter" är. Trots att dessa bevisligen motarbeter just glykeringseffekter, ex. som högt HbA1C. Att det ska vara så svårt att tänka bortom examensbeviset och de villfarelser detta ofta grundats på?

 

Med allt detta sagt, just C-vitamin är ju vattenlösligt så, frånsett plånbokens avmagring, spelar det ingen större roll om ni stoppar i er det i stora mängder, överflödet kommer ut med urinen. Någon toxisk effekt känner i varje fall inte jag till.

 

Huvudpoängen är, avslutningsvis, optimera först den pro-oxidativa miljön, därefter kan man eventuellt lägga krut på supplementering av antioxidanter. Börja aldrig tvärtom! Konkret, gör aldrig misstaget att knapra vitaminpiller samtidigt som ni har höga blodsockervärden/insulinvärden kopplat till en "normalkost".

Intressant inlägg.En sak jag är lite fundersam...Du skriver om de klibbiga Hb1ca proteiner som blir klibbiga pga allt socker som folk får i sig med maten. Men om vi pratar om LP(a) proteinerna som ingår i det så kallade dålig kolesterol.De är ju också klibbiga.Vad gör de klibbiga? Socker? Det är just dessa proteiner som fastnar på blodkälsväggar  ock som orsakar plack. Du är påläst så har du säkert svar på min fråga.

Link to comment
Share on other sites

Det står under rubriken vattenlösliga vitaminer.Vitamin C är vattenlösligt. Det är bara gå på Livsmedelsverket och läsa.Fast  man ska inte lita på allt dem rekommenderar. Och det har vi redan allihopa förstått.

 

Att jag undrade var för att jag alltid hört att C-vitamin är allra mest känsligt för luftens syre och att det därför är viktigt att grönsakerna är täckta med vatten. Jag brukar nästan alltid ta vara på kokvattnet så hamnar mineraler och vitaminer där så gör det inte så mycket för mig men jag har undrat en hel del kring det där med ångkokning och ibland när jag råkat hälla i för lite vatten så grönsakerna sticker upp en bit.

Link to comment
Share on other sites

All min erfarenhet, på mig själv och andra, visar på att animalisk föda är (fullkomligt) överlägsen vegetabilisk. Det gäller i synnerhet om man är ute efter maximal hälsa och prestation.

 

Vad har du jämfört med för kost när du kommit fram till det?

 

LCHF-are blir ju ofta arga om någon påstår att dom äter mer animalier än andra men du kanske tycker att man faktiskt skall göra det?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...