Jump to content

Nu ska vi äta mindre ost


margaretha

Recommended Posts

Har livsmedelsverket missat att det finns ekologiska mjölkbönder :o

 

Utbudet av ekologisk ost är ju inte så stor. Sedan vet jag inte vad SIK-rapporten egentligen visade på.

 

För min del får jag hälsoproblem så fort jag äter mer än några enstaka skivor ost. Tyvärr, för jag gillar ost :(

 

Reportern frågade ju om inte äldre borde äta ost för kalciumet men att ost skulle skydda mot osteoporos verkar inte stämma.

Link to comment
Share on other sites

Höjd skatt på fossila bränslen tills det ger effekt på förbrukningen är det enda seriösa, allt annat är dimridåer.

Nä, det går inte att få världen perfekt med höga skatter och/eller förbud. Skall du få med hela världen då på höga skatter på olja? Däremot vet jag inte vad vi skall göra, finn inga enkla lösningar!

 

Nästan 500 miljoner per år kostar SLV odugliga verksamhet. Det lär finnas över 230 st myndigheter i Sverige? Hur mångs skulle man inte kunna ta bort eller reducera utan olägenhet?

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Tänk. Istället för fraktskepp med ris, pasta, palmolja och exotiska frukter så odlas bär och frukt på hemmaplan. Rotsaker som håller sig i svala källare och grönsaker som kan avnjutas nyskördade och syrade/fermenterade. Höns lite här och var på bakgårdar. Man häller inte längre bort fettet som rinner av fågel och kött utan sparar och använder den i matlagningen (i vårt kylskåp finns just nu: baconfett, späck smält från en svål, smör och fett från and  :P )

Jajemän, det låter som en frisk kosthållning och bra mycket hållbarare (och GODARE!) än det vi håller på med nu för att uppfylla SLV:s önskemål om lite mättat fett och mycket frukt..

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

En fundering: 

Vad har all snask och läsk och sånt för miljöpåverkan som är helt meningslöst att producera? (Ok, där vä jag väl överens med SLV om att det bör utgå..)

Vad har alla tillsatser - färgämnen, aromämnen, surhetreglerande medel, karragenan och johannisbrödskärnor och vete 17 allt som hälls i maten som inte bör finnas där för miljöpåverkan?

Vad har produktionen av insulin, alla sprutor, lancetter osv samt produktion av statiner för miljöpåverkan?

 

Och hur står det i relation till animalieproduktionen.....?

 • Like 6
Link to comment
Share on other sites


 

De belastar animalieproduktionen dels med koldioxid som behövs för insats för foderråvaran (mineralgödsel. traktor mm), lustgas som kommer från kvävegödsling och att man rör runt i marken, mineralgödselproduktion och stallgödsel, metan från stallgödsel och idisslarnas matsmältning. Och så fördelas klimatpåverkan mellan kött och mjölk/ost. 

 

Citerat ur diskussionen:

 


"Totalt sett står metan (främst från idisslare, men även från stallgödsel från samtliga djurslag) 

och lustgas (främst från tillverkning av mineralgödselkväve och omsättning av kväve i mark 

och stallgödsel) för en stor andel av animalie- och mjölkproduktionens klimatpåverkan. 

Hänsyn har dock inte tagits till förändringar av kolförrådet i mark och vegetation. Enligt den 

genomgångna litteraturen beräknas växthusgasutsläppen vara lägre per kg kött från gris och 

fågel än från nötkreatur och får. Skillnaderna beror bl.a. på att de enkelmagade djuren (gris 

och fågel) växer snabbare och utnyttjar fodret effektivare och att varje moderdjur får ett stort 

antal avkommor per år (cirka 20-25 för gris och 250 för höns, jämfört med 1 för kor och 1-3 

för får). Ett stort antal avkommor innebär att moderdjurets klimatpåverkan slås ut på fler 

individer och därför belastar varje avkomma mindre. Dessutom står metan från djurens 

fodersmältning för en stor del av klimatpåverkan från idisslare (nötkreatur och får), men en 

mycket liten del från enkelmagade djur. Å andra sidan kan idisslarnas foder, till skillnad från 

de enkelmagade djuren, i stor utsträckning baseras på grovfoder från vall och bete, som rätt 

producerat är klimatsmart foder. 

 

När det gäller nötkött är klimatpåverkan från kött från mjölkkoraser något lägre än från 

köttdjursraser. Det beror på att klimatpåverkan från mjölkkorna kan fördelas mellan 

produkterna mjölk och kött, medan påverkan från köttdjuren belastar köttproduktionen helt 

och hållet. Ur klimatsynpunkt ger litteraturen inget entydigt stöd för att förespråka antingen 

ekologiskt eller konventionellt producerat nötkött, men antalet studier är begränsat. Ur 

klimatsynpunkt tycks svensk nötköttsproduktion stå sig relativt väl i ett internationellt 

perspektiv, men det finns få jämförande studier."

 

Det jag har svårt för att förstå är varför idisslarnas metanproduktion från matsmältningen anses vara "fossilt", dvs belasta klimatet på samma sätt som när man bränner olja. 

 

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

"Totalt sett står metan (främst från idisslare, men även från stallgödsel från samtliga djurslag)

och lustgas (främst från tillverkning av mineralgödselkväve och omsättning av kväve i mark

och stallgödsel) för en stor andel av animalie- och mjölkproduktionens klimatpåverkan."

 

Ja, lustgasen lär vi behöva mer av, när livsmedelsverket blir tråkigare och tråkigare ;)

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Kanske för att metan anses var en värre växthusgas än koldioxid, men det är kan bäst att fråga SLV vad de menar...

 

Jo, visst är det ett gas som ger 20 ggr mer "effekt" än koldioxid. Nu är det ju inte SLV som påstår detta, utan rapportförfattarna - och inte ens de är ensamma om det, finns en annan studie gjort av FN som konstaterar samma sak. 

jag läste någonstans att det för 2-300 år sen fanns fler bisonoxar på de amerikanska prärierna än nötkreatur i USA idag. Så utifrån det - metanproduktion bör ligga på samma nivå. (Dagens högproduktiva djur må rapa lite mer).

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 

 
De belastar animalieproduktionen dels med koldioxid som behövs för insats för foderråvaran (mineralgödsel. traktor mm), lustgas som kommer från kvävegödsling och att man rör runt i marken, mineralgödselproduktion och stallgödsel, metan från stallgödsel och idisslarnas matsmältning. Och så fördelas klimatpåverkan mellan kött och mjölk/ost. 
 
Citerat ur diskussionen:
 
"Totalt sett står metan (främst från idisslare, men även från stallgödsel från samtliga djurslag) 
och lustgas (främst från tillverkning av mineralgödselkväve och omsättning av kväve i mark 
och stallgödsel) för en stor andel av animalie- och mjölkproduktionens klimatpåverkan. 
Hänsyn har dock inte tagits till förändringar av kolförrådet i mark och vegetation. Enligt den 
genomgångna litteraturen beräknas växthusgasutsläppen vara lägre per kg kött från gris och 
fågel än från nötkreatur och får. Skillnaderna beror bl.a. på att de enkelmagade djuren (gris 
och fågel) växer snabbare och utnyttjar fodret effektivare och att varje moderdjur får ett stort 
antal avkommor per år (cirka 20-25 för gris och 250 för höns, jämfört med 1 för kor och 1-3 
för får). Ett stort antal avkommor innebär att moderdjurets klimatpåverkan slås ut på fler 
individer och därför belastar varje avkomma mindre. Dessutom står metan från djurens 
fodersmältning för en stor del av klimatpåverkan från idisslare (nötkreatur och får), men en 
mycket liten del från enkelmagade djur. Å andra sidan kan idisslarnas foder, till skillnad från 
de enkelmagade djuren, i stor utsträckning baseras på grovfoder från vall och bete, som rätt 
producerat är klimatsmart foder. 
 
När det gäller nötkött är klimatpåverkan från kött från mjölkkoraser något lägre än från 
köttdjursraser. Det beror på att klimatpåverkan från mjölkkorna kan fördelas mellan 
produkterna mjölk och kött, medan påverkan från köttdjuren belastar köttproduktionen helt 
och hållet. Ur klimatsynpunkt ger litteraturen inget entydigt stöd för att förespråka antingen 
ekologiskt eller konventionellt producerat nötkött, men antalet studier är begränsat. Ur 
klimatsynpunkt tycks svensk nötköttsproduktion stå sig relativt väl i ett internationellt 
perspektiv, men det finns få jämförande studier."
 
Det jag har svårt för att förstå är varför idisslarnas metanproduktion från matsmältningen anses vara "fossilt", dvs belasta klimatet på samma sätt som när man bränner olja. 
 
 

 

Kan man räkna bort min minskade metan(?)produktion som blev en rolig biverkan av att sluta äta spannmål?

Alltså om man lägger antalet kofisar som jag med min konsumtion av grädde, smör och lite kött är skyldig till på plussidan och mitt minskade fisande kan då dras från (believe you me: det var en massa fisande förr i tiden..)?

:P

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Utbudet av ekologisk ost är ju inte så stor. Sedan vet jag inte vad SIK-rapporten egentligen visade på.

 

För min del får jag hälsoproblem så fort jag äter mer än några enstaka skivor ost. Tyvärr, för jag gillar ost :(

 

Reportern frågade ju om inte äldre borde äta ost för kalciumet men att ost skulle skydda mot osteoporos verkar inte stämma.

 

Ost kan visst vara bra mot osteoporos, indirekt via vitamin K2, om man ska tro vissa andra.

 

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/06/17/heart-healthy-cheese.aspx

Link to comment
Share on other sites

Jaha.. då får vi väl hoppa osten om den är så miljövidrig och ta smör på skinkan direkt! :o

 

Jösse stollepettrar finns det gott om i våra statliga myndigheter, när skall de lära sig att det är människan som är miljöstörande!

 

Vad jag förstår så finns det bara en sak att göra.. riv alla städer, lägg ner allt jordbruk, låt skogen växa vilt, låt älgar, rådjur, vicenter, vildhästar och andra djur ta över.. och så får vi människor flytta tillbaka till Afrika där vi kommer ifrån!

 

Helst såg jag att SLV med personal flyttade först!

 • Like 7
Link to comment
Share on other sites

Jaha.. då får vi väl hoppa osten om den är så miljövidrig och ta smör på skinkan direkt! :o

 

Jösse stollepettrar finns det gott om i våra statliga myndigheter, när skall de lära sig att det är människan som är miljöstörande!

 

Vad jag förstår så finns det bara en sak att göra.. riv alla städer, lägg ner allt jordbruk, låt skogen växa vilt, låt älgar, rådjur, vicenter, vildhästar och andra djur ta över.. och så får vi människor flytta tillbaka till Afrika där vi kommer ifrån!

 

Helst såg jag att SLV med personal flyttade först!

Om SLV med personal drar iväg till Afrika, så får vi hoppas att Massajerna och San-folket är förståndigare än vi, och direkt förstår att SLV:s kostråd hör hemma i någon form av dåligt försök till komik :o

Men SLV lär nog förfasas över deras kosthållning och försöka i alla fall, allt för att rädda hälsan med så lite fett som möjligt  ;)

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Nä, det går inte att få världen perfekt med höga skatter och/eller förbud. Skall du få med hela världen då på höga skatter på olja? Däremot vet jag inte vad vi skall göra, finn inga enkla lösningar!

 

Nästan 500 miljoner per år kostar SLV odugliga verksamhet. Det lär finnas över 230 st myndigheter i Sverige? Hur mångs skulle man inte kunna ta bort eller reducera utan olägenhet?

Jo, inte perfekt men bättre, beskattar man bränslet tillräckligt skulle tex närproducerat gräsbetat kött kunna vara billigare än det från energikrävande konventionell uppfödning. Problemet är att man inte vinner några val på höjda skatter, de flesta föredrar att se det omöjliga i situationen.
Link to comment
Share on other sites

 

 
De belastar animalieproduktionen dels med koldioxid som behövs för insats för foderråvaran (mineralgödsel. traktor mm), lustgas som kommer från kvävegödsling och att man rör runt i marken, mineralgödselproduktion och stallgödsel, metan från stallgödsel och idisslarnas matsmältning. Och så fördelas klimatpåverkan mellan kött och mjölk/ost. 
 
Citerat ur diskussionen:
 
"Totalt sett står metan (främst från idisslare, men även från stallgödsel från samtliga djurslag) 
och lustgas (främst från tillverkning av mineralgödselkväve och omsättning av kväve i mark 
och stallgödsel) för en stor andel av animalie- och mjölkproduktionens klimatpåverkan. 
Hänsyn har dock inte tagits till förändringar av kolförrådet i mark och vegetation. Enligt den 
genomgångna litteraturen beräknas växthusgasutsläppen vara lägre per kg kött från gris och 
fågel än från nötkreatur och får. Skillnaderna beror bl.a. på att de enkelmagade djuren (gris 
och fågel) växer snabbare och utnyttjar fodret effektivare och att varje moderdjur får ett stort 
antal avkommor per år (cirka 20-25 för gris och 250 för höns, jämfört med 1 för kor och 1-3 
för får). Ett stort antal avkommor innebär att moderdjurets klimatpåverkan slås ut på fler 
individer och därför belastar varje avkomma mindre. Dessutom står metan från djurens 
fodersmältning för en stor del av klimatpåverkan från idisslare (nötkreatur och får), men en 
mycket liten del från enkelmagade djur. Å andra sidan kan idisslarnas foder, till skillnad från 
de enkelmagade djuren, i stor utsträckning baseras på grovfoder från vall och bete, som rätt 
producerat är klimatsmart foder. 
 
När det gäller nötkött är klimatpåverkan från kött från mjölkkoraser något lägre än från 
köttdjursraser. Det beror på att klimatpåverkan från mjölkkorna kan fördelas mellan 
produkterna mjölk och kött, medan påverkan från köttdjuren belastar köttproduktionen helt 
och hållet. Ur klimatsynpunkt ger litteraturen inget entydigt stöd för att förespråka antingen 
ekologiskt eller konventionellt producerat nötkött, men antalet studier är begränsat. Ur 
klimatsynpunkt tycks svensk nötköttsproduktion stå sig relativt väl i ett internationellt 
perspektiv, men det finns få jämförande studier."
 
Det jag har svårt för att förstå är varför idisslarnas metanproduktion från matsmältningen anses vara "fossilt", dvs belasta klimatet på samma sätt som när man bränner olja. 
 
 

 

 

Känns extremt löjligt att dessa samhällsundergrävande p.k. veganer med någon trovärdighet skall kunna vinkla debatten till att utmåla kossornas fisar och rapar som ett hot mot hela planeten jordens klimat. Varför attackerar dom inte risodling i sydostasien med samma frenesi - den är ju en mycket större källa till metangas än världens idislare. Eller att torrlägga alla sumpmarker världen över?

Sanningen är att under havsbotten döljer sig sådana mängder metan att den totala mängden av kol man kan hitta i detta sk. metanhydrat världen över är minst dubbelt så stor som den i fossila bränslen typ kol, olja och gas. Denna har skapats av nedbrytning av biologiskt material i havbotten. Tänker SLV förbjuda microorganismerna att hålla på med denna klimatförstörande produktion också?

Har någon på SLV vågat räknat på vad produktionen av metan skulle öka till om alla jordens 5 miljarder människor åt enbart vegetariskt - Torsdagarna - med ärtsoppa torde förmörka solen!! :lol:

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Jag gick i morse in på Livsmedelsverkets hemsida och gjorde Matvanekollen för att se om jag äter bra och nyttigt. http://www7.slv.se/Matvanekollen/undersokning/publikundersokningstartsida

 

Man kan få:

Rött= Dåligt (snart död av den dåliga kosten)

Gult=Om man lägger om kosten så finns det hopp och det är inte helt bortkastat att pensionsspara.

Grönt=Dina matvanor ser bra ut (du kommer att leva till 110 och vara frisk till man måste slå ihjäl dig)

 

Jag äter tre gånger om dagen. Bara riktig lagad mat från bra råvaror (helst utan innehållsförteckning!).

Idag till frukost. En kopp te och ett hårdkokt ekologiskt ägg samt två teskedar hemgjord majjo.

Som ett exempel hade jag i matlådan idag:Ett par bitar av kyckling i ugn (svensk färsk) med lite grönsaker och så hade jag spätt ut fettet och skyn i grytan med lite vispgrädde, så en liten liten bit gorgonzola efteråt.

 

Nu till kvällsmat blev det snabbmat: Stekt karrékotlett med kryddsmör och litet kokt brysselkål.

 

Det här forumet och doktorns hemsida har varit trevligt och kanske kommer jag att sakna dem när jag nu enligt SLV snart får logga ut för gott. Knallrött blev det i deras test!

Jag kommer dock att titta in här på forat så länge kroppen orkar med!

*Fniss*

Jag kommer dö Smördöden! (LCHF:s svar på Digerdöden, vi kommer snart falla som drivved på gatorna!) :P

Sen missar jag tydligen en massa essentiella och livsviktiga näringsämnen som man får ur fullkorn. Vilket bevisas av att Homo Sapiens dog ut av näringsbrist och förstoppning redan innan de flyttade ut från Afrika eller hur var det nu igen?   :blink:

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

Nu är det 1 1/2 år sedan jag gjorde matvanekollen. Till min oerhörda förvåning vaknar jag varje morgon och mår bra

 

Vetenskapen säger att man på kort sikt kan nå bra resultat angående vikt och hälsa med LCHF, men inte hur det långsiktigt verkar.

Nu har jag snart ätit LCHF i fem år vilket naturligtvis är en stor risk.

 

Nyligen gjordes provtagning och jag fick följande resultat:

 

Blodtryck                119/68

P-Glukos                4,8 mm/L

P-ALAT                  0,59 ukat/l

P-Apolipoprotein    A1 1,97 g/L

P-Apolipoprotein    B 1,32 g/L

S-Tyreotropin        0,74 mlE/L

S-Fritt T4              17,1 pmol/L

P-PSA /Total)        0,31ug/L

P-PSA (kvot)         Ej beräknad

S-kobalaminer      390 pmol/L

Kvot ApoB/ApoA-1 0,67

P-Kolestorol           7,3 mmol/L

P-HDL-kolesterol   2,5 mmol/L

S-Testesteron       22 nmol/L

 

Läkaren som var bra och trevlig sade att allt såg strålande ut. Kan man i vissa fall lita på läkare? Jag talade inte om hur jag åt då jag inte ville bli utsatt för akuta tvångsåtgäder.

 

De här på forat som förstår bättre alla mätvärden, vad tror ni, kan det finnas hopp om att fylla 54 år i december?

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Jag blev ju mer orolig när jag fick snudd  på godkänt I ett nytt försök...en del fisk, en del grönt, inte godis, inget smör på mackan (där fans iofs förbättringspotential; mjukt margarin - och det kan jag ju lova dem: margarin på alla mina 0 fullkornsmackor I månaden).

Så hur lyckades du med rött?

Link to comment
Share on other sites

Det är tråkigt att en myndighet utfärdar råd om vad vi ska äta utan att ha tillräcklig kunskap. Ämnesomsättningen är betydligt mer komplicerad än vad SLV tycks förstå. Detsamma gäller klimatet och växthusgaser. Jag är rädd för att vi vad gäller koldioxid och klimatförändring kan stå inför samma situation som när Ancel Key fick oss att tro att mättat fett och kolesterol.var farligt. Sambandet mellan koldioxid och eventuell klimatförändring är minst lika komplicerat som vår ämnesomsättning.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...