Jump to content

Värdet av olika typer av studier


MKJ

Recommended Posts

Har läst kommentarer i forumet om att den eller den typen av studier inte har så mycket värde och en del skriver till och med att bara vissa sorters studier är vetenskapliga.

 

Kan man verkligen dra så skarpa skiljelinjer?

 

Vilka typer av studier finns det och vad är skillnaden?

Link to comment
Share on other sites

Han i videon säger att observationsstudier har inget värde p.g.att  de brukar bara stödja forskarnas egna vilda fantasier och förutfattade meningar. Forskningen behöver därför alltid vara klinisk, för att vara minsta trovärdigt. Alltså, inte bara handla om orsak och verkan, utan även innehålla påvisbara fakta med utförda korrelationer. Dock behöver inte djurförsök bekräfta några sanningar alls just på grund av att de är gjorda på djur. De är inga människor och därmed är en försiktighet på plats beträffande slutsatser även beträffande kliniska studier. Slutsatsen är att bristande kritiskt tänkande leder alltid till felaktiga sammanfattningar oavsett...

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Tack Stroker. Tyvärr är jag väldigt dålig på engelska och det är lite knöligt att få ljud till min dator. Kanske kan jag titta på klippet när min sambo är hemma. Han är bra på engelska.

 

Skulle dock vara intressant med en diskussionti kring ämnet här i tråden.

 

Kan också rekommendera stroker49´s tips. Föreläsaren förklarar just problemet med stora observationsstudier. Att bara för att något visar samband så behöver de inte vara sant. Just slv baserar ju en hel del av sin fakta på sånna. Som jag fattar det hela finns de två huvudtyper. Kliniska studier och observationsstudier.

Link to comment
Share on other sites

Vilka andra typer av studier finns det?

 

Även om man designar en studie så finns det ju ofta många frågetecken.

 

Det skulle vara intressant med exempel på studier av olika sort som gäller samma sak. Ett exempel av varje där den som lägger ut exemplen tycker att den ena är trovärdig men inte den andra.

Link to comment
Share on other sites

Observationsstudier/enkätstudier är ofta stora studier med många deltagare och är designade för att hitta små skillnader i stora grupper

Små skillnader och stora felkällor borgar förstås inte för speciellt säkra resultat..

 

Interventionsstudier (RCT:er) är mycket bättre utformade tex brukar dom vara blindade så att deltagare inte vet i vilken grupp dom hamnat

Då är det betydligt enklare att se om nåt verkligen har effekt

 

RCT:er är ofta studier på ett litet antal personer och är designade för att hitta stora statistiska skillnader i en liten grupp

Dessa skillnader blir då till skillnad mot observationsstudierna mycket säkra eftersom man verkligen har koll på vad som påverkar vad.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Observationsstudier/enkätstudier är ofta stora studier med många deltagare och är designade för att hitta små skillnader i stora grupper

Små skillnader och stora felkällor borgar förstås inte för speciellt säkra resultat..

 

Interventionsstudier (RCT:er) är mycket bättre utformade tex brukar dom vara blindade så att deltagare inte vet i vilken grupp dom hamnat

Då är det betydligt enklare att se om nåt verkligen har effekt

 

RCT:er är ofta studier på ett litet antal personer och är designade för att hitta stora statistiska skillnader i en liten grupp

Dessa skillnader blir då till skillnad mot observationsstudierna mycket säkra eftersom man verkligen har koll på vad som påverkar vad.

 

Tack dufva för en tydlig information. Jag tror ju ändå att det är svårt att få riktigt säkra svar när det gäller studier kring mat och näring.

Link to comment
Share on other sites

om en studie är randomiserad eller icke-randomiserad är också viktigt kring kliniska studier. http://sv.wikipedia.org/wiki/Randomisering Därav namnet RCT = Randomized Clinical Trial. Sedan finns de ju också så kallade blindade studier. Dubbel-blindade och trippel-blindade. I riktigt säkra studier vet ju inte ens forskarna vilken grupp "som tar vad". Just för att säkerställa att inte forskaren påverkar resultatet. Studier med placebo är ju också bra -vilket tyvärr inte är så lätt att använda med mat.

Link to comment
Share on other sites

"Kort sagt så ”vann” rapsoljan matchen här"

 

Här är ett exempel på studie där bloggaren gjort en sammanfattning på svenska. Skulle vara intressant med kommentaren kring den.

http://traningslara.se/fleromattat-fett-vs-mattat-fett-tva-svenska-interventionsstudier/

 

Just medicin (i synnerhet kroniska sjukdomar och syndrom) och kost är erkänt svårt att designa vettiga studier kring. Orsaken är att det är dyrt, svårt och/eller omöjligt att få bort alla gömda (confounding) faktorer och utföra försöken under så lång tid att resultaten blir meningsfulla.

 

Ett fettbyte under tre veckor som i studien här ser jag tex som ganska intetsägande. Det tar många år för tex hjärtkärlsjukdom att utvecklas och cocktaileffekten med övriga livsmedel som kolhydrater är en gömd faktor.

 

Så det är mycket viktigt att vara kritisk vad gäller studier och dess resultat, och försöka förankra påståenden i "sunt förnuft", och om det inte går, avvakta tills det finns andra studier som visar samma sak.

 

Timothy Noakes sa tex något mycket tänkvärt i en podcast jag lyssnade på häromdagen:

 

Om endast 18 av 1000 får en faktisk fördel av att äta statiner (ett kolesterolsändkande preparat som säker kolesterolet med upp till 30%) hur kan vi fortsätta tro att högt kolesterol spelar en stor roll vad gäller hjärtkärlsjukdom?

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Just medicin (i synnerhet kroniska sjukdomar och syndrom) och kost är erkänt svårt att designa vettiga studier kring. Orsaken är att det är dyrt, svårt och/eller omöjligt att få bort alla gömda (confounding) faktorer och utföra försöken under så lång tid att resultaten blir meningsfulla.

 

Ett fettbyte under tre veckor som i studien här ser jag tex som ganska intetsägande. Det tar många år för tex hjärtkärlsjukdom att utvecklas och cocktaileffekten med övriga livsmedel som kolhydrater är en gömd faktor.

 

Så det är mycket viktigt att vara kritisk vad gäller studier och dess resultat, och försöka förankra påståenden i "sunt förnuft", och om det inte går, avvakta tills det finns andra studier som visar samma sak.

 

Timothy Noakes sa tex något mycket tänkvärt i en podcast jag lyssnade på häromdagen:

 

Om endast 18 av 1000 får en faktisk fördel av att äta statiner (ett kolesterolsändkande preparat som säker kolesterolet med upp till 30%) hur kan vi fortsätta tro att högt kolesterol spelar en stor roll vad gäller hjärtkärlsjukdom?

 

Jag håller med dig om att det är svårt att dra några tvärsäkra slutsatser. Frågan är då om man som en del påstår kan säga att observationsstuder generellt sätt är värdelösa medan interventionsstudier ger sanningen.

 

Det har varit väldigt mycket diskussion både i forumet och i bloggen där man pratat om värdet av olika typer av studier och jag har varit helt lost när det gäller dom olika benämningarna men nu tror jag det börjar klarna tack vare svaren i tråden.

 

Det skulle dock vara intressant att diskutera utifrån specifika studier och jag valde en om fett eftersom det är det ämne som jag tror diskuterats mest här i kostdoktorn.

Link to comment
Share on other sites

Jag håller med dig om att det är svårt att dra några tvärsäkra slutsatser. Frågan är då om man som en del påstår kan säga att observationsstuder generellt sätt är värdelösa medan interventionsstudier ger sanningen.

 

Det har varit väldigt mycket diskussion både i forumet och i bloggen där man pratat om värdet av olika typer av studier och jag har varit helt lost när det gäller dom olika benämningarna men nu tror jag det börjar klarna tack vare svaren i tråden.

 

Det skulle dock vara intressant att diskutera utifrån specifika studier och jag valde en om fett eftersom det är det ämne som jag tror diskuterats mest här i kostdoktorn.

 

Obervationsstudier har ett värde. De har historiskt används inom veteskapen för att ta fram och utforma hypoteser. Dvs idéer om hur saker förhåller sig som anses tillräckligt inressanta för att det ska vara mödan värt att belägga eller förkasta dem genom att utföra kontrollreade experiment.

 

Det som tyvärr hänt på senare år är att man hoppar över steg två och har börjat hävda att obervationsstudier har ett bevisvärde, vilket de inte har.

 

Ett förenklat exempel - Via en observervationsstudie konstaterar jag att smala personer har korta livremmar och sätter upp hypotesen - Man blir smal genom att skaffa sig en kort livrem. Men jag kan ju inte hävda att så är fallet innan jag utfört ett experiment som visar detta.

 

Så när man tex läser "En studie visar att det finns en signinfikant koppling mellan cancer och rött kött" och det handlar om en observationsstudie så är det i själva verket lika orimligt att utfrån det påstå att rött kött orsakar cancer som det är att utifrån ovan påstå att man blir smal av att köpa en kort livrem.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Även om observationsstudier har brister så är det ju svårt att ha en strikt kontrollerad studie när det gäller kopplingen till just cancer. Om man t ex genomför en interventionsstudie som varar ett halvår för att utröna cancerrisken men rött kött och deltagarna inte får cancer så kan man ju inte dra några slutsatser av det heller.

Link to comment
Share on other sites

Även om observationsstudier har brister så är det ju svårt att ha en strikt kontrollerad studie när det gäller kopplingen till just cancer. Om man t ex genomför en interventionsstudie som varar ett halvår för att utröna cancerrisken men rött kött och deltagarna inte får cancer så kan man ju inte dra några slutsatser av det heller.

 

Jo men så är det ju. Det är ofta så att man inte kan utföra meningsfulla kontrollerade experiment. Därför finns också ett begrepp som kallas evidens eller empriskt bevis. Det är inte ett absolut bevis utan kan läsas "utifrån alla kända fakta så borde det rimligen vara så här"

 

Och här blir det tyvärr oundvikligen "flummigt"  :)

 

Men visst kan ett antal väl genomförda obersvationsstudier anses vara evidens. Som tex att det finns evidens för att rökning orsakar förhöjd cancerrisk.

 

Problemet är att man tenderar att dra alldeles för höga "evidensväxlar" på enstaka observationsstudier av ifrågasatt kvalite, som tex "Rött kött -> Cancer"

Link to comment
Share on other sites

Det kanske inte är så att observationsstudierna är problemet som sådana.

Problemet ligger i de absolut tvärsäkra slutsatserna och de ofta helt hårresande aktionerna de slutsatserna leder till. Vi ser det ju inom vårt intresseområde: mat, näring och hälsa. Det dras extremt fasta och långtgående slutsatser och ges rekommendationer enligt dem trots att hela undersökningen inte gör något annat än pekar på att ett område kanske är intressant att forska närmare på. 

Eftersom det är så mångfacetterat klumpar man ihop saker för att det inte ska bli för svåröverskådligt och tyvärr har man klumpat ihop säregna saker. Mättat fett i Ancel Keys ljugrapport "7 countries study" plockade inte bara konsekvent bort de länder som inte hade önskat resultat (2/3 av hans ursprungliga kohort!), han satte dessutom tårtor, bakverk, godis och kakor som "mättat fett", tillsammans med industriella transfetter. Och sen dess har vi blivit varnade för att äta mättat fett för det är skitfarligt..

Nu var han ju djupt ohederlig och det tror jag faktiskt inte att forskare i allmänhet är. Vad jag däremot tror är att de är mänskliga och har sina egna glasögon som de tolkar resultaten med och har sina egna blinda fläckar. En observationsstudie kan aldrig ge definitiva "bevis" om man inte är extremt noggrann med att ta bort alla möjliga "confounders" som skiljer deltagarna åt - och det är apsvårt. Då får man ta till statistik och försöka röja undan men hur kan man veta hur högt blodtryck, rökning, stillasittande, alkoholkonsumtion o.s.v. påverkar? Exakt, alltså? Det kan man inte. Så om skillnaderna mellan grupperna inte är mycket stora (vilket de praktiskt taget aldrig är) måste man vara extremt försiktig med slutsatserna; de är faktiskt inte mer värda än "educated guesses".

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Jo så är det ju. Och bakom aktionerna ligger kommersiella intressen. Samma kommersiella intressen som finansierat den forskning man hävdar ligger till grund för åtgärden.

 

Nej, forskare är inte onda, men tummar tyvärr på sin integritet och sitt oberoende för ekonomisk vinning i form av forskningsanslag m.m.

Link to comment
Share on other sites

Ja då är vi överens om att man skall vara försiktig med tvärsäkra slutsatser oavsett vilken typ av studie det är. Vad tror ni då om studien jag nämnde tidigare i tråden?

 

Rapsoljan vann!  :)

 

Skämt åsido så säger en sån studie ingenting om vilket fett man bör välja. Som sagt dolda faktorer och 3 veckor lång.

 

Min personliga uppfattning, som jag delar med många här är att det antagligen är klokt att hålla sig till naturliga fetter - mjökfett, djurfett, fisk, kokosfett, nötter, avokado m.m,

 

Rapsolja och olivolja är ok men inget man ska välja framför tex smör.

 

Något som jag anser väger tungt vad gäller naturligt fett, är att man flera studier försökt belägga (tex WHI) att högt intag av mättat fett är sämre än en låfettkost med fleromättat fett, men misslyckats.

 

Och sen har vi marknadskrafterna. Unilever och Pfizer mfl stödjer studier, verksamheter och professorer (läs Maj-Hellenius, Claude Marcus) där kolesterolet och det mättade fettets farlighet förs fram trots att vetenskapen ej kunnat påvisa detta. Det talar för smöret enligt mig  :)

Link to comment
Share on other sites

Rapsoljan vann!  :)

 

Skämt åsido så säger en sån studie ingenting om vilket fett man bör välja. Som sagt dolda faktorer och 3 veckor lång.

 

Min personliga uppfattning, som jag delar med många här är att det antagligen är klokt att hålla sig till naturliga fetter - mjökfett, djurfett, fisk, kokosfett, nötter, avokado m.m,

 

Rapsolja och olivolja är ok men inget man ska välja framför tex smör.

 

Något som jag anser väger tungt vad gäller naturligt fett, är att man flera studier försökt belägga (tex WHI) att högt intag av mättat fett är sämre än en låfettkost med fleromättat fett, men misslyckats.

 

Och sen har vi marknadskrafterna. Unilever och Pfizer mfl stödjer studier, verksamheter och professorer (läs Maj-Hellenius, Claude Marcus) där kolesterolet och det mättade fettets farlighet förs fram trots att vetenskapen ej kunnat påvisa detta. Det talar för smöret enligt mig  :)

 

Frågan är då om det finns några studier kring fett där man kan säga att man fått ett säkert resultat? Tyvärr är jag väldigt dålig på engelska så att plöja igenom ett antal studier är enormt tidskrävande. Enstaka studier är dock intressant att diskutera just när det gäller vad som krävs för att man skall kunna säga att en slutsats är någorlunda säker.

 

När det gäller studien där man jämförde rapsolja med smör så var det som du skriver bara 3 veckor men smörgruppen fick testa rapsolja efter 9 veckors uppehåll mellan studietillfällena.

 

Så här står det i den svenska kommentaren "Detta var dessutom en cross-over så alla deltagare fick delta i både RO och DF med en wash-out på nio veckor mellan interventionerna. Något som ger studien mer statistisk power då man helt enkelt dubblar antalet deltagare i varje grupp jämfört med om studien enbart haft parallell design."

Link to comment
Share on other sites

Frågan är då om det finns några studier kring fett där man kan säga att man fått ett säkert resultat? Tyvärr är jag väldigt dålig på engelska så att plöja igenom ett antal studier är enormt tidskrävande. Enstaka studier är dock intressant att diskutera just när det gäller vad som krävs för att man skall kunna säga att en slutsats är någorlunda säker.

 

När det gäller studien där man jämförde rapsolja med smör så var det som du skriver bara 3 veckor men smörgruppen fick testa rapsolja efter 9 veckors uppehåll mellan studietillfällena.

 

Så här står det i den svenska kommentaren "Detta var dessutom en cross-over så alla deltagare fick delta i både RO och DF med en wash-out på nio veckor mellan interventionerna. Något som ger studien mer statistisk power då man helt enkelt dubblar antalet deltagare i varje grupp jämfört med om studien enbart haft parallell design."

 

Ja inte är det lätt  :) Ett annat problem är att den här och många liknande studier är sk kohortstudier. Dvs dom påvisar en del i ett orsakssammanhang. I det här fallet höga blodfetter vilket man hävdar medför ökad risk för hjärtkärlsjukdom.

 

Och visst sjunker blodfetterna om man byter ut smör mot rapsolja, men om det i sin tur sänker risken för hjärtkärlsjukdomar är kontroversiellt.

 

En klassisk artikel på svenska är Uffe Ravnskogs et als episka sågning från 2009 av Livmedelsverkets 72 refereade studier. Läs den om du inte gjort det http://www.dagensmedicin.se/debatt/livsmedelsverket-bor-omedelbart-sluta-med-kostrad-till-allmanheten/

Link to comment
Share on other sites

Ja inte är det lätt  :) Ett annat problem är att den här och många liknande studier är sk kohortstudier. Dvs dom påvisar en del i ett orsakssammanhang. I det här fallet höga blodfetter vilket man hävdar medför ökad risk för hjärtkärlsjukdom.

 

Och visst sjunker blodfetterna om man byter ut smör mot rapsolja, men om det i sin tur sänker risken för hjärtkärlsjukdomar är kontroversiellt.

 

En klassisk artikel på svenska är Uffe Ravnskogs et als episka sågning från 2009 av Livmedelsverkets 72 refereade studier. Läs den om du inte gjort det http://www.dagensmedicin.se/debatt/livsmedelsverket-bor-omedelbart-sluta-med-kostrad-till-allmanheten/

 

Har du kollat dom själv så du kan rekommendera någon som du tycker är extra tillförlitlig? Jag är som sagt dålig på engelska så att skumma är svårt. Har alla studierna samma syfte?

Link to comment
Share on other sites

Även om observationsstudier har brister så är det ju svårt att ha en strikt kontrollerad studie när det gäller kopplingen till just cancer. Om man t ex genomför en interventionsstudie som varar ett halvår för att utröna cancerrisken men rött kött och deltagarna inte får cancer så kan man ju inte dra några slutsatser av det heller

 

 

*räcker upp handen*

 

Jag ställer gärna upp som försökskanin om jag får äta massa rött kött. Så länge de är gräsbetat, hängmörat och man får smör till! :)

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Har du kollat dom själv så du kan rekommendera någon som du tycker är extra tillförlitlig? Jag är som sagt dålig på engelska så att skumma är svårt. Har alla studierna samma syfte?

 

Nej, jag inte läst dom och jag har ärligt talat inte heller kompetensen att tillgodogöra mig den typen av medicinska studier. Jag läser de artiklar och analyser som görs av experter som tex Uffe Ravnskov, Fredrik Nyström, Ann Fernholm, Gary Taubes, Timothy Noakes m.fl.

 

Om du vill fördjupa dig på svenska tycker jag dom bästa böckerna just nu är Forskningsfusket av Ralf Sundberg och Ett sötare blod av Ann Fernholm.

 

Båda dessa böcker är "LCHF partiska" eller hur man ska uttrycka det. Ann Ferholm är dock mer neutral och diplomatisk. Vill du höra båda sidor tycker jag det är en god ide att söka på tex rött kött, mättat fett eller LCHF på http://www.lakartidningen.se eller http://www.dagensmedicin.se/. Där har båda lägren skrivit många intressanta debattinlägg

Link to comment
Share on other sites

Något som jag anser väger tungt vad gäller naturligt fett, är att man flera studier försökt belägga (tex WHI) att högt intag av mättat fett är sämre än en låfettkost med fleromättat fett, men misslyckats.

 

Jag ser också faktiskt just detta som ett stort stöd för att mättat fett inte är farligt. Mättat fett har varit den stora boven i flera årtionden nu och man har fortfarande inte kunnat bevisa att det är farligt.

Link to comment
Share on other sites

Om man ska jämföra rapsolja med smör kan man alltid angripa det från biokemisk synvinkel. I smör finns inga fettsyror som är problematiska för kroppen att hantera. I rapsolja finns dels en hel del omega-6, som driver på inflammation, dels överhuvudtaget ett högt innehåll av fleromättade fettsyror (omega-6 + -3), vilka lätt oxiderar. Så långt vinner ju smöret lätt.

Samtliga fettsyror i både rapsolja och smör ingår i den palett av födoämnen som våra förfäder fick i sig under paleolitikum, men om man äter naturlig mat kan man inte få i sig den fördelning av omega-6 och -3 som finns i rapsolja, medan man lätt kan få i sig den fördelning som finns i smör. Där vinner också smöret som jag ser det.

Skulle man mäta detaljerat vad som sjunker av blodfetterna när man byter smör mot rapsolja bleve det rimligen de stora fluffiga LDL som minskar, vilket ökar risken för hjärtkärlsjukdom.

Hur jag än vrider och vänder på detta så vinner smöret.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Nu var det ju inte specifikt fett eller kött som jag var ute efter att diskutera utan vad som gör en studie trovärdig och vad de olika begreppen betyder. Jag valde fettet eftersom det är en sak som engagerar många här i forumet.

 

Det är ju lättare att diskutera kring en specifik studie än att ha en generell diskussion. Uppenbarligen tolkar människor samma studier olika.

Link to comment
Share on other sites

Nu var det ju inte specifikt fett eller kött som jag var ute efter att diskutera utan vad som gör en studie trovärdig och vad de olika begreppen betyder. Jag valde fettet eftersom det är en sak som engagerar många här i forumet.

 

Det är ju lättare att diskutera kring en specifik studie än att ha en generell diskussion. Uppenbarligen tolkar människor samma studier olika.

Ja det har du rätt i, jag svarade lite vid sidan av ämnet. Men en poäng jag har är att denna typen av studier så ofta blir missvisande och man känner man måste leta efter fel i metodiken, eftersom resultaten strider mot annan vetenskap, som ofta inte är alls kontroversiell. Då går jag gärna "back to basics", dvs biokemi, mikrobiologi, näringsfysiologi, evolutionär medicin. Inte för att jag är någon expert på dessa områden, men om man begränsar det man vill förstå kan man ändå komma rätt långt.

Link to comment
Share on other sites

Grejen är att det nästan är omöjligt att göra kvalificerade studier på mat.. speciellt fett.. det är därför inga sådan studier finns och inga kommer heller att göras!

 

För du kan alldrig skilja det mättade fettet från enkelomättat, fleromättat, kolhydrater och protein hur skulle det se ut.. en grupp som bara äter cocosolja. inget alls mer.. då dör de av näringsbrist.

 

Det man kan göra är att tex byta ut smör mot rapsolja.. men samtidigt så förändrar du näringssamansättningen tex vitaminerna.

 

Sen så tror jag inte Keys var oärlig.. utan mer ett barn av sin tid.. lixom vi är nu.. han räknade winerbröd och andra bakverk som mättat fett.. vilket nog ingen i dag skulle anse utan mer betrakta det som väldigt mycket snabba raffinerade kolhydrater.

 

Vet inte om du läst min genomgång av de starka bevis mellan rött kött och cancer.. som WHO anför.. det är mest galluppundersökningar.. och märk väl, de finner vissa samband.. men de är så spridda att man får olika typer av cancer i olika länder.. och de som äter mest rött kött får ingen cancer alls.. slutsats.. det är lagom eller lite rött kött som leder till olika cancerformer.. så för att vara på den säkra sidan.. ät mycket kött!

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Grejen är att det nästan är omöjligt att göra kvalificerade studier på mat.. speciellt fett.. det är därför inga sådan studier finns och inga kommer heller att göras!

 

För du kan alldrig skilja det mättade fettet från enkelomättat, fleromättat, kolhydrater och protein hur skulle det se ut.. en grupp som bara äter cocosolja. inget alls mer.. då dör de av näringsbrist.

 

Det man kan göra är att tex byta ut smör mot rapsolja.. men samtidigt så förändrar du näringssamansättningen tex vitaminerna.

 

Sen så tror jag inte Keys var oärlig.. utan mer ett barn av sin tid.. lixom vi är nu.. han räknade winerbröd och andra bakverk som mättat fett.. vilket nog ingen i dag skulle anse utan mer betrakta det som väldigt mycket snabba raffinerade kolhydrater.

 

Vet inte om du läst min genomgång av de starka bevis mellan rött kött och cancer.. som WHO anför.. det är mest galluppundersökningar.. och märk väl, de finner vissa samband.. men de är så spridda att man får olika typer av cancer i olika länder.. och de som äter mest rött kött får ingen cancer alls.. slutsats.. det är lagom eller lite rött kött som leder till olika cancerformer.. så för att vara på den säkra sidan.. ät mycket kött!

 

Nej jag har inte läst din genomgång. Har du lagt ut den i någon tråd? Jag har däremot hittat studier på egen hand och läst vad en svensk forskare skriver om det. Det som jag tycker är fel är att dom klumpat ihop rent kött med charkprodukter.

Link to comment
Share on other sites

En annan aspekt som inte diskuterats i detalj är dels tidsaspekten för vissa sjukdomar/tillstånd och dels problematiken av samverkande faktorer som i vissa fall inte går att kontrollera. Men den stora problematiken som lyfts fram är man väljer att tolka reslutat eller samband utifrån det man vill tro på/stödja. Håller med Kjell om att man får gå tillbaka till grunden i biokemi fysiolgi och se på hur olika ämnen påverkar kroppen. Även vara försiktig med resultat på försöksdjur.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

En annan aspekt som inte diskuterats i detalj är dels tidsaspekten för vissa sjukdomar/tillstånd och dels problematiken av samverkande faktorer som i vissa fall inte går att kontrollera. Men den stora problematiken som lyfts fram är man väljer att tolka reslutat eller samband utifrån det man vill tro på/stödja. Håller med Kjell om att man får gå tillbaka till grunden i biokemi fysiolgi och se på hur olika ämnen påverkar kroppen. Även vara försiktig med resultat på försöksdjur.

 

Jag håller med dig om att det kan vara så att människor tolkar resultat utifrån sin tro men när det gäller att gå tillbaka till hur olika ämnen påverkar kroppen så har väl den kunskapen ofta också sin grund i just studier?

Link to comment
Share on other sites

Jag håller med dig om att det kan vara så att människor tolkar resultat utifrån sin tro men när det gäller att gå tillbaka till hur olika ämnen påverkar kroppen så har väl den kunskapen ofta också sin grund i just studier?

 

Jovisst är det så... hur mättat fett påverkar våra kroppar är ett bra exempel på sådana studier. Det som gäller i dag, behöver inte gälla i morgon...

Link to comment
Share on other sites

Jag håller med dig om att det kan vara så att människor tolkar resultat utifrån sin tro men när det gäller att gå tillbaka till hur olika ämnen påverkar kroppen så har väl den kunskapen ofta också sin grund i just studier?

Det är riktigt, men när det gäller vissa fundamentala saker inom biokemi t.ex. så verkar det råda konsensus bland forskarna, precis som när det gäller existensen av gravitation. En sådan konsensus tar lång tid att utveckla, men när den väl är på plats kan man våga lita på den. Som t.ex. att mättat fett har extremt svårt att oxidera.

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Jag gillar Jason Fungs sågning av "Intersalt study" från -88. Han visar på ett tydligt sätt hur fel man kan tolka resultaten av observationsstudier.

 

Ett 30-tal länder/grupper där man jämför saltintag och blodtryck. Dock hade man med några "primitiva" infödings-stammar i undersökningen som knappt åt något salt alls. Hur påverkar det resultaten när man till slut bakar ihop allt?

 

10:26 in i videon går han djupare i studien: http://www.youtube.com/watch?v=sAGrUwE8zpY

 

Hela videon är för övrigt värd att se för de som är salt-skrämda :)

Link to comment
Share on other sites

Näe det är klart.. att man inte kan, för vi måste starta hypotesen någon stans och någon gång för sen testa den i en CRT!

 

Om man säger som så.. man får inga anslag för att testa en ide/hypotes man suttit på kammaren och totat ihop helt själv.

 

Utan först så går man ut till folk och ställer frågor.. sen kollar man upp med statistiska metoder om det går att finna något samband som sticker ut.

 

När man sen lyckas påvisa en samvariation så kan man sen söka några miljoner för att göra en CRT!

Link to comment
Share on other sites

Det är riktigt, men när det gäller vissa fundamentala saker inom biokemi t.ex. så verkar det råda konsensus bland forskarna, precis som när det gäller existensen av gravitation. En sådan konsensus tar lång tid att utveckla, men när den väl är på plats kan man våga lita på den. Som t.ex. att mättat fett har extremt svårt att oxidera.

 

Var har du läst att mättat fett är extremt svårt att oxidera? Inte så att jag tvivlar på det, skulle bara vilja läsa det i sitt sammanhang.

Link to comment
Share on other sites

Jag gillar Jason Fungs sågning av "Intersalt study" från -88. Han visar på ett tydligt sätt hur fel man kan tolka resultaten av observationsstudier.

 

Ett 30-tal länder/grupper där man jämför saltintag och blodtryck. Dock hade man med några "primitiva" infödings-stammar i undersökningen som knappt åt något salt alls. Hur påverkar det resultaten när man till slut bakar ihop allt?

 

10:26 in i videon går han djupare i studien: http://www.youtube.com/watch?v=sAGrUwE8zpY

 

Hela videon är för övrigt värd att se för de som är salt-skrämda :)

 

Jag förknippar högt saltintag mest med magcancer men precis som med blodtrycket så måste man ju sätta in det i sitt sammanhang.

Link to comment
Share on other sites

 

Tack för länken. Det här var ju lite konstigt "Närvaro av mättat fett, härsket fett och tungmetaller ökar risken för härskning." Bregott är ju en blandning av växtfett och mättat fett. Skulle det då innebära att växtfett härsknar snabbar på grund av närvaro av mättat fett som i sig inte härsknar så lätt? Mysko!

 

Jag har för mig att griskött innehåller fleromättat fett och att det är därför det härsknar snabbare än annat kött. Dvs i frysen.

Link to comment
Share on other sites

Tack för länken. Det här var ju lite konstigt "Närvaro av mättat fett, härsket fett och tungmetaller ökar risken för härskning." Bregott är ju en blandning av växtfett och mättat fett. Skulle det då innebära att växtfett härsknar snabbar på grund av närvaro av mättat fett som i sig inte härsknar så lätt? Mysko!

 

Jag har för mig att griskött innehåller fleromättat fett och att det är därför det härsknar snabbare än annat kött. Dvs i frysen.

Ja, det var märkligt. Det kan jag inte alls förstå. Kanske någon med goda kunskaper i kemi?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...