Jump to content

Dags att fråga partierna - 2014 är det valår till EU, riksdag, kommuner och landsting.


Per Wikholm

Recommended Posts

http://www.lchf.se/Bloggar/Blogg/tabid/83/EntryId/10358/Vilka-fragor-bor-vi-stalla-till-riksdagspartierna-infor-valaret-2014.aspx

 

Frågor till riksdagspartierna inför valet angående Livsmedelsverket

 

Inför valåret 2014 (både EU-val och riksdags-, landstings- och kommunalval) har jag för avsikt att ställa ett antal frågor till våra riksdagspartier som handlar om Livsmedelsverket, deras kostråd, lagstiftning med mera. Jag vill gärna ha lite input på vilka frågor som bör ställas. Här är de frågeställningar jag hittills har på min lista:

 

* Skolmaten. Egentligen har regering och riksdag aktivt tagit ställning emot att begreppet "näringsriktig" i den nya skollagen skulle kopplas till Livsmedelsverkets näringsrekommendation. Likväl har Skolinspektionen på eget bevåg beslutat att dessa ska tolkas som lag och att det därmed blir förbjudet med t ex Bregott och standardmjölk i svenska skolor. Hur ställer sig partierna till att förtydliga lagen eller direktiven till Skolinspektionen så att begreppet "näringsriktig" bara ska innefatta just näring (tillräckligt med protein, essentiella fettsyror, mineraler och vitaminer) men inte Livsmedelsverkets tyckande om mättat fett eller andel kolhydrater i maten?

 

* Offentlig upphandling av mat i förskola, skola, försvaret, vården, äldreomsorgen med mera. Är partierna beredda att driva på centralt och lokalt för att ställa högre krav på att upphandlad mat ska vara ekologiskt producerad och åtminstone leva upp till samma nivå på djurskydd som ställs i svensk lag?

 

* Opastöriserad mjölk som Livsmedelsverket nu på eget bevåg är på väg att totalförbjuda (skall ej ens få skänkas bort). Hur ser partierna på frågan? Är det beredda att lagstifta för att rädda individens rätt att köpa denna produkt och böndernas rätt att sälja den? Vilka partier kan tänka sig att gå i finsk, fransk, irländsk eller schweizisk riktning och liberalisera försäljning av opastöriserad mjölk?

 

* Nyckelhålsmärkningen. Sverige (Norge och Danmark) är unika i det att vi har en statlig matmärkning. Motsvarande (lika dålig eller värre) märkning finns förvisso i andra länder men där sköts den av "ideella" organisationer som typ Hjärtfonder. Detta är problematiskt eftersom Livmedelsverket sitter på dubbla stolar då de samtidigt är övervakande myndighet av konkurrerande märkningar som KRAV, Svenskt Sigill och Äkta Vara. Det är också förkastligt att Nyckelhålsmärkningen skattesubventioneras medan andra märkningar måste bära sina egna kostnader. Vilka partier är beredda att avskaffa Livsmedelsverkets Nyckelhålsmärkning?

 

* Föreskrifter. Livsmedelsverkets byråkrater kan i form av föreskrifter stifta sina egna lagar helt utan inblandning av folkvalda i regering och riksdag. Det är precis detta som håller på att hända i frågan om opastöriserad mjölk. Ytterligare ett exempel är att Livsmedelsverket själva har lagstiftat fram en förskrift som ger deras Nyckelhålsmärkning monopol på att informera om fett- och kolhydratsinnhåll. Detta har vi i LCHF Sweden AB bittert fått erfara då vi för några år sedan försökte introducera en LCHF-märkning med lite kolhydrater och mycket fett. Frågan till partierna blir hur man ser på myndigheters rätt att själva stifta lagar utan godkännande av folkvala. Ett minimikrav borde vara att folkvalda i riksdagen fick möjlighet att godkänna eller förkasta lagförslag från myndigheter.

 

* Kostråd. Ansvaret för att utfärda generella kostråd till allmänheten bör flyttas över från Livsmedelsverket (som lyder under Jordbruksdepartementet, numera i Orwellsk anda omdöpt till Landsbygdsdepartementet) till Socialstyrelsen (som lyder under Socialdepartementet med ansvar för hälsofrågor). Hur ser partierna på detta förslag?

 

* Avveckla Livsmedelsverket. Denna myndighet är enligt mitt förmenande helt oreformerbar. Det är ett Livsmedelsindustriverk och den osunda mydighetskulturen sitter ingrott i väggarna. Frågan till partierna kommer att bli något i stil med: "Är ni beredda att lägga ned Livsmedelsverket, överföra frågan om kostråd till SoS och överföra samordningsansvaret för livsmedelskontroll till en ny myndighet, gärna en sammanslagning av Kemikalieinspektionen och Smittskyddsinstitutet (och gärna utlokaliserad till typ Svappavara för att minimera risken att tidigare anställda vid Livsmedelsverket i Uppsala ska följa med - nej, det tänker jag inte skriva men det är frestande)

 

* Jag har fått en bra synpunkt om att maten till äldre också bör vara med i detta sammanhang. Jag har inte helt tänkt klart på hur detta ska formuleras men återigen bör det handla om att det inte ska vara Livsmedelsverket som som sitter vid styrspakarna utan medicinskt kompetenta myndigheter som Socialstyrelsen eller SBU som utformar råden.

 

/Per Wikholm

 

Finns det några ytterligare frågor jag borde ställa till riksdagspartierna? Är öppen för förslag.

  • Like 7
Link to comment
Share on other sites

Förmodligen fånig tanke kanske...men i och med att man har diskuterat att införa fettskatt, finns det något parti som har funderat på sockerskatt? Till och med livsmedelsverket är väl medveten om att bör utesluta godis, kakor, bullar o.s.v ur kosten, så det är väl en faktum hos de flesta att det är något man ej bör förtära i övermåtta.

 

Har i och för sig ingen aning om en skatt på en viss produkt avskräcker konsumenterna...

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Kanske minska ner antalet punkter och fokusera på de mest allvarliga problemen....

 

...vilket är......en omotiverad skräck för mättade fetter ...det leder sedan till antal allvarliga problem i myndighetsutövningen.

 

Jag vet inte om jag är emot principen att en myndighet ger ger styrande riktlinjer för t ex skolor...det skulle t ex kunna vara förbud att servera saft/juice/läsk  i statliga/kommunala skolor...riktlinjer om att undvika halvfabrikat...osv...

Link to comment
Share on other sites

Förmodligen fånig tanke kanske...men i och med att man har diskuterat att införa fettskatt, finns det något parti som har funderat på sockerskatt? Till och med livsmedelsverket är väl medveten om att bör utesluta godis, kakor, bullar o.s.v ur kosten, så det är väl en faktum hos de flesta att det är något man ej bör förtära i övermåtta.

 

Har i och för sig ingen aning om en skatt på en visst produkt avskräcker konsumenterna...

Helt rätt stammis, socker-, fett- och köttskatt ska med på listan

Link to comment
Share on other sites

Den gamla lyxskatten som dom tog bort gällde ju godis och annat som inte var mat. Det var ju egentligen fånigt att ta bort den men om man skall föreslå en skatt så kanske det skulle kunna vara den som dom tog bort. Den gällde i och för sig smink också.

 

Grundtanken är i alla fall att ha extra skatt på sådant som vi inte behöver och som inte är mat i vanlig mening.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Jag tycker att information och bildning är viktigare än beskattning.

Kunskap och hälsomedvetande bör styra människors inköp i mataffären, hellre än ekonomin. Många som är låginkomsttagare köper mycket skräpmat, och det tror jag beror på tankefel som i sin tur beror på okunskap, som beror på dålig bildning som beror på stora brister i skola och vård. (Även dålig självkänsla - ett stort samhällsproblem i Sverige som yttrar sig som mobbning med mera.)

Annars skulle väl de rikaste köpa massor av skräpmat, eftersom de har råd? Det gör de inte. God ekonomi hänger ofta ihop med god bildning, och vice versa. Bara för att man har råd med oxfilé så betyder inte det att man köper, eller inte köper skräpmat.

 

Den som vill ha chips kommer att köpa chips. Men förhoppningsvis kan ökat hälsomedvetande minska på konsumtionen - det är jag övertygad om. Fundera på varför den enskilde gör valet att köpa chips, hellre än vad de kostar. "Det är gott", "jag har varit duktig, nu ska jag unna mig", "det är väl inte så farligt", "jag är tjock för att det är ärftligt", "det är ju så lite", "alla andra äter ju", "jag är ledsen och nu ska jag trösta mig". Mina egna, och många andras ursäkter. Då kvittar det om en påse chips kostar 20, 30, 40, 50, 60 eller 70 kr. Varning för grov generalisering, men jag ser vad jag ser.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

@Allakan  Jag kan inte tänka mig att vi som äter LcHF röstar samma... Detta eftersom LCHF är en kost för hälsa utan tydliga politiska dimensioner...  Veganrörelsen är mer vänster även om jag känner ett antal höger människor so, äter veganskt. Så jag tror det blir svårt att hitta någon röd tråd i hur vi röstar förutom just att där inte finns någon röd tråd!

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Jag tycker det är fel med skatt på viss typ av mat. Gärna rekommendationer, men ingen skatt. Vår kunskap om föda och vad som händer med den i våra kroppar är alltför bristfällig. Det finns många teorier, men vi vet inte med säkerhet. Individuella variationer kan också vara stora. Om man öppnar för skatt på viss typ av mat så kanske politikerna i stället följer livsmedelsverkets råd och skattebelägger mättat fett.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

- - -

* Jag har fått en bra synpunkt om att maten till äldre också bör vara med i detta sammanhang. Jag har inte helt tänkt klart på hur detta ska formuleras men återigen bör det handla om att det inte ska vara Livsmedelsverket som som sitter vid styrspakarna utan medicinskt kompetenta myndigheter som Socialstyrelsen eller SBU som utformar råden.

 

- - -

Jo, de gamlas hjärnor far lika illa som barns av för litet fett i kosten. Och dessutom proppar man i gamlingarna statiner för att pressa ner kolesterolet ytterligare... Och så behövs det mediciner för att råda bot på biverkningarna av statinet... ja- ni vet ju.

 

Per, Din lista ser jättebra ut. Tack! Det ska bli kolossalt intressant att få läsa partiernas svar (eller vägran att svara).

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...